Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu phần mềm gerber accumark bước cơ bản

5,597 views

Published on

Giá 20k/lần download -Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace Chỉ với 20k THẺ CÀO VIETTEL bạn có ngay lượt download tài liệu bất kỳ do Garment Space upload, hoặc với 100k THẺ CÀO VIETTEL bạn được truy cập kho tài liệu chuyên ngành vô cùng phong phú Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tài liệu phần mềm gerber accumark bước cơ bản

 1. 1. Tài liệu lưu hành nội bộ PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM GERBER ACCUMARK –V8 *Bài 1: MỞ GIAO DIỆN PHẦN MỀM TRÊN MÀN HÌNH MÁY TÍNH 1/ Sơ lược về các chức năng trong giao diện phần mềm: - Pattern Processing, Digitizing, PDS : thiết kế mẫu-nhập mẫu (số hóa mẫu) chỉnh sửa và nhảy size. - Marker Creation, Editors : tạo lập và giác sơ đồ - Plotting and Cutting : thiết lập và quản lí in mẫu, in sơ đồ - AccuMark Explorer ,Utilities : quản lí dữ liệu mẫu - Documentation : tài liệu hướng dẫn phần mềm 2/ Tạo lập miền lưu trữ dữ liệu trong Accumark: Trên màn hình chính của phần mềm, ta kích trái chuột (tr/c) vào biểu tượng chấm tròn thứ 4. Khi đó màn hình AccuMark Explorer ,Utilities xuất hiện Sky: duythanh1999 0123 505 7375 1
 2. 2. Tài liệu lưu hành nội bộ tr/c AccuMark Explorer -Tạo tên miền (khách hàng): kích phải chuột (pc) vào vùng trống trên ổ E New Storage area: đặt tên không dùng dấu cách và kí tự đặc biệt , vd:MAU Ok (lưu ý không chọn trên ổ C) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 2
 3. 3. Tài liệu lưu hành nội bộ Kích chuột vào OK hoặc bấm Enter F5 ( hiện tên) 3/ Thiết lập môi trường sử dụng trong miền vừa tạo: +chọn đơn vị đo,trái chuột 2 lần vào P-USE-ENVIRON hiện ra bảng, chọn theo hình : Sky: duythanh1999 0123 505 7375 3
 4. 4. Tài liệu lưu hành nội bộ +tạo bảng quy tắc dấu bấm : P-NOTH Sky: duythanh1999 0123 505 7375 4
 5. 5. Tài liệu lưu hành nội bộ Chọn 5 kiểu dấu bấm cơ bản chọn Save As : đặt tên DAUBAM. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 5
 6. 6. Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 2: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRÊN PATTERN DESIGN -Mở giao diện phần mềm - Cài đặt biểu tượng lệnh : View Screen Layout Menu Icon OK biểu tượng xuất hiện phía trước tên lệnh tương ứng. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 6
 7. 7. Tài liệu lưu hành nội bộ -Cài đặt đường dẫn lưu mẫu : chọn ổ :E miền lưu mẫu : MAU Apply OK. -Cài đặt vùng làm việc V8 tương ứng với phiên bản 8.3 hoặc 8.5 (khi đã chọn Storage area) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 7
 8. 8. Tài liệu lưu hành nội bộ -Cài đặt màu sắc chi tiết : chọn ô Color Highlighted: màu chi tiết đang chọn làm việc Selected : màu đường được lựa chọn Nest Colors : màu các size ( kích vào ô Use Rainbow ) Work Area : màu của hình nền làm việc. -Thực hành các lệnh tạo hình và thao tác cơ bản của Gerber. tạo khung hình chữ nhật : chọn theo hình (bấm lệnh trên bàn phím : Shift F6) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 8
 9. 9. Tài liệu lưu hành nội bộ thao tác : (chọn Value ) trc vào màn hình bấm 2 chuột điền thông số : X-dài Enter pc ok 2 lần Y- rộng để thoát lệnh vẽ đường thẳng,đường cong qua 2 điểm vẽ đường cong tự do tạo đường thẳng song song cắt và gián đường nội vi…. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 9
 10. 10. Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 3: THỰC HÀNH THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NAM THEO THÔNG SỐ Hình dáng áo sơ mi và bảng thông số kích thước thành phẩm áo sơ mi Sky: duythanh1999 0123 505 7375 10
 11. 11. Tài liệu lưu hành nội bộ Sky: duythanh1999 0123 505 7375 11
 12. 12. Tài liệu lưu hành nội bộ BẢNG THÔNG SỐ ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY MÃ HÀNG : 001SM STT Vị trí đo 37 38 39 40 41 42 43 44 +/- 1 Vòng cổ (tâm cúc-tâm khuyết) 37. 5 38. 5 39. 5 40. 5 41. 5 42. 5 43. 5 44. 5 2 Vòng ngực cài cúc 96 100 104 108 112 116 120 124 3 Vòng eo cài cúc 92 96 100 104 108 112 116 120 4 Vòng gấu cài cúc 94 98 102 106 110 114 118 122 5 Dài áo đo giữa sau 70 72 74 76 78 80 82 84 6 K/c ly thân sau-vòng nách 8 8 8 8 8 8 8 8 7 Rộng vai 42 43 44 45 46 47 48 49 8 Bản to cầu vai 8 8.5 9 9 9.5 9.5 9.5 10 9 Dài tay cả măng séc 60 60 61 62 63 64 65 66 10 Rộng bắp tay 41 42 43 44 45 46 47 48 11 Cao măng séc 6 12 Dài măng séc 24 24 25 25 26 26 27 27 13 DxR thép tay 15x2.5 14 DxR túi ngực (diễu miệng túi 2,5cm) 12x13 12x13.5 13x14 15 Cao giữa chân cổ 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 16 Cao giữa lá cổ 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 17 Vát cạnh cổ 6 6 6 6 6 6 6 6 18 K/c miệng túi từ đỉnh vai 19 19 19 20 20 20 21 21 19 K/c túi từ mép nẹp cạnh túi 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7.5 7.5 20 Bản to nẹp khuyết 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 21 Bản to nẹp cúc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Sky: duythanh1999 0123 505 7375 12
 13. 13. Tài liệu lưu hành nội bộ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẪU LỒNG : thực hành tk size 39 (đơn vị tính : cm) 1- Tạo khung hình chữ nhật xác định dài và rộng áo : tạo khung hình chữ nhật t  Thao tác lệnh: tr/c vào màn hình-bấm 2 chuột đồng thời-đánh t.số X=74+1 (dài áo) Y=V.ngực / 4 enter : đ t tên mãặ enter 2-Xác định rộng ngang cổ: = V.co/ 6+1 sâu cổ sau: = 1 ( 1.5) vẽ đường vuông góc (Alt+L+P+P) Sky: duythanh1999 0123 505 7375 13
 14. 14. Tài liệu lưu hành nội bộ  Thao tác lệnh: kíck và giữ tr.c vào đường bấm 2 chuột điền thông số vào ô Beg hoặc End Enter lấy sâu cổ = 1 ( Dist=1) Enter 3-Xác định xuôi vai = Rộng vai/10=4.5 Coppy đường song song ( Ctrl+F4)  Thao tác lệnh: tr.c chọn đường p.c ok điền thông số ô Dist= -3.5 Enter Sky: duythanh1999 0123 505 7375 14
 15. 15. Tài liệu lưu hành nội bộ 4-Xác định rộng vai lớn := Rvai/2=22 Vẽ đường thẳng qua 2 điểm  Thao tác lệnh: di tr.c trên đường hạ xuôi vai.bấm 2 chuột,điền thông số= 22 Enter đổi Value Cursor kích tr.c vào đường sâu cổ và kéo ra đỉnh vai, khi hiện chữ End thì thả chuột. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 15
 16. 16. Tài liệu lưu hành nội bộ 5-Coppy đường chồm vai =3.5 hạ nách:= Vnguc / 4= 26 6-Vẽ vòng cổ, vòng nách Sâu cổ TT= rộng ngang cổ= 7.5 Vẽ đường cong cổ TT (lệnh Alt+8)  Thao tác lệnh: kích và giữ tr.c trên đường gập giữa TS , điền thông số sâu cổ TT=7.5 Enter nối điểm vai TT. -Vẽ vòng cổ TS -Vẽ vòng nách TT, TS Sky: duythanh1999 0123 505 7375 16
 17. 17. Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 4: -Vẽ đường sườn ,gấu áo -hạ eo = 60% dài áo + 2 =46 -cao đuôi tôm = 6 -rộng gấu = V.gấu /4=25.5 -rộng eo = V.eo /4 = 25 -vẽ đường gấu TS (Ctrl + F7) p.chuột chọn cuve tr.c vẽ đường cong Sky: duythanh1999 0123 505 7375 17
 18. 18. Tài liệu lưu hành nội bộ -vẽ đường gấu TT : coppy và quay đường gấu TS  Thao tác lệnh: chọn điểm rộng gấu và điền thông số = 3 Làm trơn đường gấu TT (Alt+ L + M + H)  Thao tác lệnh: tr.c chọn đường-kích tr.c làm trơn tự động -kích p.c chọn cancel để thoát lệnh Sky: duythanh1999 0123 505 7375 18
 19. 19. Tài liệu lưu hành nội bộ *Bài 4: -Vẽ nẹp và túi áo -Xách định giá trị giao khuy = ½ bản to nẹp cúc= 1.75 cm -Coppy đường gập giữa TS ra 1,75 -kéo dài đường vòng cổ và gấu TT : Point-modify Point-Move pt Line/ slide  Thao tác lệnh: Giữ tr.c vào điểm cuối đường.-nhả chuột và di chuyển -nếu cần nhập thông số thì bấm 2 chuột đồng thời-nhập khoảng cách vào ô Dist enter Sky: duythanh1999 0123 505 7375 19
 20. 20. Tài liệu lưu hành nội bộ -cắt đường thừa : Crtl +F8  Thao tác lệnh: Tr.c vào 2 đoạn cần giữ lại -Vẽ túi áo : thông số túi DxR 13x12 Tạo hình chữ nhật theo thông số túi gập đôi; 13x6 Tạo góc túi : Line-conics-Cuved Intersection   Thao tác lệnh: chọn góc- nhập thông số Sky: duythanh1999 0123 505 7375 20
 21. 21. Tài liệu lưu hành nội bộ Mở đôi túi : Pice-Mirror pice- Thao tác lệnh: tr.c vào đường gập giữa chi tiết-p.c-ok. -Xác định vị trí túi áo trên TT : -đỉnh vai miệng túi = 19 -nẹp cạnh túi = 6.5 Sky: duythanh1999 0123 505 7375 21
 22. 22. Tài liệu lưu hành nội bộ -coppy đường túi vào thân áo : Line - Create Line – Copy Line.  Thao tác lệnh: tr.c chọn tất cả đường cạnh túi - pc OK – tr.c chọn thân áo – pc Ok 2 lần. *Bài 5: -Bóc tách chi tiết: Pice – Create Pice – Trace ( Shift + F3 )  Thao tác lệnh: Tr.c chọn đg ngoại vi – p.c OK – tr.c chọn đg nội vi (nếu có) – p.c OK – tr.c điền tên c.tiết – Enter. Sky: duythanh1999 0123 505 7375 22
 23. 23. Tài liệu lưu hành nội bộ - -Thiết kế cổ áo : Sky: duythanh1999 0123 505 7375 23
 24. 24. Tài liệu lưu hành nội bộ -Thiết kế tay áo : dài tay = 61 – 6 (msec) + 1 = 56 rộng bắp tay = 43/2 hạ mang tay = 13 cửa tay = dài msec + rộng ly – 1.5 (giao thép tay) = 25 + 5 – 1.5 = 28.5 ( /2) = 14.7 Sky: duythanh1999 0123 505 7375 24
 25. 25. Tài liệu lưu hành nội bộ -xẻ cửa tay = 12 Sky: duythanh1999 0123 505 7375 25

×