Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Penis Growth Pills Online
Next

Share

đáP án đề thi ngành công nghệ may môn lý thuyết chuyên môn nghề 8

Kho tài liệu: Giá 10k/ 5 lần download -Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace Chỉ với 10k THẺ CÀO VIETTEL bạn có ngay 5 lượt download tài liệu bất kỳ do Garment Space upload, hoặc với 100k THẺ CÀO VIETTEL bạn được truy cập kho tài liệu chuyên ngành vô cùng phong phú Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

đáP án đề thi ngành công nghệ may môn lý thuyết chuyên môn nghề 8

 1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi số: DA MVTKTT- 11 Câu Nội dung Điểm 1 Nêu khái niệm nhảy mẫu? Trình bày phương pháp nhảy mẫu tia? 1,5 * Khái niệm nhảy mẫu Nhảy mẫu là việc xây dựng mẫu các chi tiết quần áo của các cỡ số từ mẫu mỏng cỡ số trung bình bằng cách tăng hoặc giảm kích thước mẫu mỏng. + Nhảy cỡ: là việc nhảy mẫu cho các kích thước dọc của sản phẩm. + Nhảy vóc (số): là việc nhảy mẫu cho các kích thước ngang của sản phẩm. 0,25 * Phương pháp tia + Khái niệm: Là phương pháp biến đổi hình học dựa trên cơ sở các tia đi qua gốc toạ độ và các điểm thiết kế quan trọng của sản phẩm để xác định các điểm nhảy cỡ. + Nguyên tắc: Dựa trên cơ sở coi gần đúng mẫu mỏng của mỗi chi tiết ở các cỡ số khác nhau là đồng dạng với nhau. Khi đó người ta áp dụng phương pháp xây dựng hình đồng dạng để nhảy mẫu các chi tiết từ mẫu mỏng. + Nội dung: 1,25
 2. 2. - Trên mẫu mỏng của mỗi chi tiết, người ta xác định một tiêu điểm (tâm đồng dạng). Từ đó vạch các tia sẽ qua tất cả các điểm thiết kế quan trọng của chi tiết. Khi đó, các điểm thiết kế của các cỡ số khác sẽ nằm trên các tia này và cách điểm thiết kế tương ứng của mẫu mỏng một đoạn có độ lớn bằng số gia nhảy mẫu giữa chúng và cỡ số trung bình. - Nối các điểm thiết kế của mỗi cỡ số bằng các đường đồng dạng với đường tương ứng trên mẫu mỏng, ta sẽ nhận được mẫu mỏng của các cỡ số khác. + Phạm vi ứng dụng: Nhảy mẫu bằng phương pháp tia rất đơn giản và cho độ chính xác cao khi áp dụng để nhảy mẫu các chi tiết có hình dạng gần với những dạng hình học cơ bản như: hình đa giác, hình tròn, hình vành khăn, hình quạt...Không sử dụng phương pháp này để nhảy mẫu những chi tiết có hình dạng phức tạp sẽ rất kém chính xác. - Ưu điểm: áp dụng với các chi tiết đồng dạng. - Nhược điểm: độ chính xác không cao, nhất là thiết kế các chi tiết có các đường cong. - Ví dụ: Nhảy mẫu túi áo đáy nhọn, thân váy xoè... 2 Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) a. Thân sau áo sơ mi nam dài tay theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Da = 72 Rv = 46 Vc = 37 Des = 48 Xv = 5 Vng = 86 b. Thân trước quần âu nam 2 ly xuôi (như hình vẽ 3,0
 3. 3. mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Dq = 98 Vb = 72 Vố = 45 Vm = 88 Cđ = 3 a * Thân sau áo sơ mi 1. Xác định các đường ngang AX( Dài áo) = Số đo Da = 72 cm AB (Rộng bản cầu vai) = 6 1 Vc + x (x = 1 ÷ 4 cm) = 10,1 cm AC (Hạ nách sau) = 4 1 Vng + Cđn + Độ cân bằng áo (2,5 ÷ 3,5 cm) = 27,5 cm AD (Dài eo sau) = Số đo Des = 48 cm 2. Vòng nách, đầu vai BB1(Rộng chân cầu vai thân áo) = 2 1 Rv + ly (2÷3 cm) = 26 cm B1B2(Độ xuôi vai trên thân áo) = 1 cm B2B3 (Vị trí xếp ly) = 6 1 Rv = 7,7cm B3B4(Rộng ly) = 3 cm. - Vẽ đường chân cầu vai thân áo từ điểm B đến 3 1 đoạn BB1 cong đều xuống B2 CC1( Rộng ngang nách) = 4 1 Vng + Cđng = 27,5 cm 1,5
 4. 4. CC2(Rộng bả vai) = 2 1 Rv + (1 ÷ 1,5 cm) = 24 cm - Vẽ vòng nách từ điểm B2 – C3 – C5 – C1 trơn đều 3. Sườn, gấu áo DD1 (Rộng ngang eo) = CC1 – 1 cm = 26,5 cm hay DD1 = CC1 = 27,5 cm XX1 (Rộng ngang gấu) = CC1 = 27,5 cm hay XX1 = CC1 – 1 cm = 26,5 cm - Vẽ đường sườn ỏo từ điểm C1 – D1 – X1 trơn đều 4. Bản cầu vai AB (Rộng bản cầu vai) = 10,1 cm * Vòng cổ AA1 (Rộng ngang cổ) = 6 1 Vc + 1,5 cm = 7,7 cm A1A2 (Mẹo cổ) = 6 1 Vc – 1,5 cm = 4,7 cm - Vẽ vòng cổ từ điểm A – A3 – A5 – A2 trơn đều * Vai con và đầu vai: BB’ 1 = 2 1 Rv = 23 cm A6A7 (Xuôi vai) = Số đo Xv – B1B2(Xuôi vai trên thân áo) = 4 cm A7A8 =1 cm. - Vẽ vòng đầu vai A8 B’ 1 b Thân trước quần âu nam 2 ly xuôi 1,5
 5. 5. 1. Xác định các đường ngang AX (Dài quần) = số đo Dq = 98 cm AB (Hạ cửa quần) = 4 1 Vm + 2 cm = 24 cm AC (Dài gối) = số đo Dg = 55 cm 2. Cửa quần BB1(Rộng thân trước) = 4 1 Vm + Cđ (3) = 25 cm B1B2(Gia cửa quần) = 3,5 cm B2B3 (Giảm cửa quần) = B1B4 = 1,5 (cm) 3 . Cạp Xác định đường ly chính: BB8 = 2 1 BB2 A1A4 (Rộng ngang cạp) = 4 1 Vb + ∑(ly chính + ly phụ) = 23 cm A2A3 (độ rộng ly chính) = 3 Độ rộng ly phụ = độ rộng ly chính (A2A3) - 1cm * Chú ý: Độ rộng ly phụ có thể bằng độ rộng ly chính A5 là tâm ly phụ (A3A5 = A4A5) ; từ A5 lấy đều về hai phía = 2 1 ly phụ A1A1’ (Giảm đầu cạp) = 0,5 ÷ 1 cm - Vẽ đường chõn cạp từ điểm A4 – A’ 1 trơn đều 4. Ống, dọc, dàng
 6. 6. X1 X2 = X1 X3 (Rộng 2 1 ngang gấu) = 4 1 Vô - 1 cm = 10,2 cm C2C3 = 0,5 ÷ 1 (cm) - Vẽ đường dàng bên khuyết từ điểm B2 – C3 – X2 trơn đều - Vẽ đường dàng bên cúc từ điểm B3 - C3- X2 trơn đều Lấy C1C4 = C1C3 BB’ = B1B5 - Vẽ đường dọc quần từ điểm A4 – B’ - trong B 0,3 - C4 - X3 trơn đều 5. Túi dọc A4T1 (Miệng túi trên cách chân cạp) = 4 cm T1T2 (Dài miệng túi) = 15 - 16 cm
 7. 7. A B 1 3 26 8 7 1’ B C 3 41 2 3 2 4 1 5 D 1 X 1 A T 431 1’ t 1 B B ’ 8 5’5 6 2 3 1 4 7 6’ 7’ C 4132 X312 5 2 H ×n h : a H ×n h : b Th©nsaux1 Th©ntr­ícx2 C Çu v a i x 2 3 a. Nêu yêu cầu kỹ thuật và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hai viền có khoá, ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may khoá lên miệng túi của túi hai viền kéo khoá? Tại sao khi may xong miệng túi bị hở khoá? 2,5 a Yêu cầu kỹ thuật túi hai viền có khoá - Túi may phải đúng hình dáng, kích thước quy định 0,25
 8. 8. - Túi may phải êm phẳng, khoá phải thẳng, không gợn sóng, hai viền miệng túi phải đều nhau và che kín khoá - Các đường may đều, đẹp, đúng quy cách - Vệ sinh công nghiệp * Mặt cắt tổng hợp của túi hai viền có khoá: 5 7 2 643 1 8 a b c d f e g * Thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết: 1. May đáp lên lót túi trên 2. May sợi viền trên lên miệng túi thân sản phẩm 3. May sợi viền dưới lên miệng túi thân sản phẩm 4. May ghim một cạnh khoá với lót túi dưới 5. May ghim cạnh khoá còn lại lên lót túi trên 6. May mí miệng túi dưới và khoá 7. May mí chặn 2 đầu miệng túi và cạnh miệng túi phía trên 8. May hoàn chỉnh lót túi a. Thân sản phẩm b. Sợi viền trên c. Sợi viền dưới d. Lót túi dưới e. Lót túi trên f. Đáp túi 1,5
 9. 9. b * Trình bày nội dung bước may khoá lên miệng túi: - Đặt mặt trái thân sản phẩm úp lên mặt phải khoá - May miệng túi dưới: Lật lót túi trên lên may mí miệng túi dưới - May miệng túi trên : Vuốt êm phẳng lót túi trên may mí 3 cạnh miệng túi còn lại . * Chú ý : Khi may đặt dây khoá vào giữa chiều rộng miệng túi, kéo căng dây khoá, để êm thân sản phẩm 0,5 * Khi may xong miệng túi hở khoá vì: - Do khi may khoá vào miệng túi sợi viền không che kín răng khoá - Sợi viền to nhỏ không đều - Khoá không nằm chính giữa miệng túi 0,25 Ngày......tháng.......năm 2011 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
 10. 10. b * Trình bày nội dung bước may khoá lên miệng túi: - Đặt mặt trái thân sản phẩm úp lên mặt phải khoá - May miệng túi dưới: Lật lót túi trên lên may mí miệng túi dưới - May miệng túi trên : Vuốt êm phẳng lót túi trên may mí 3 cạnh miệng túi còn lại . * Chú ý : Khi may đặt dây khoá vào giữa chiều rộng miệng túi, kéo căng dây khoá, để êm thân sản phẩm 0,5 * Khi may xong miệng túi hở khoá vì: - Do khi may khoá vào miệng túi sợi viền không che kín răng khoá - Sợi viền to nhỏ không đều - Khoá không nằm chính giữa miệng túi 0,25 Ngày......tháng.......năm 2011 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Kho tài liệu: Giá 10k/ 5 lần download -Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace Chỉ với 10k THẺ CÀO VIETTEL bạn có ngay 5 lượt download tài liệu bất kỳ do Garment Space upload, hoặc với 100k THẺ CÀO VIETTEL bạn được truy cập kho tài liệu chuyên ngành vô cùng phong phú Liên hệ: www.facebook.com/garmentspace

Views

Total views

213

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×