Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak napisać dobre cv

2,197 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak napisać dobre cv

 1. 1. Jak napisać dobre CV
 2. 2. Anna Hajduk zam. Gardeja ul. 1000-lecia 48 tel. 660 757 004 od poniedziałku do piątku godz. 7.00 – 15.00
 3. 3. DANE OSOBOWE W tym punkcie umieszczamy takie dane jak: Imię i nazwisko Adres zamieszkania lub adres do korespondencji Numer telefonu E-mail Datę urodzenia Stan cywilny
 4. 4. CEL Ten punkt nie jest wzmagany. Możemy w nim napisać, o jakie stanowisko się ubiegamy, oraz określamy, co pragniemy osiągnąć podejmując pracę w danej firmie.  
 5. 5. WYKSZTAŁCENIE Podajemy tu: Daty rozpoczęcia i ukończenia jednostki kształcącej (szkoła wyższa, średnia, zakład doskonalenia, itp.) Pełna nazwa jednostki kształcącej, można dodać też siedzibę Umiejętności, jakie nabyliśmy w trakcie kształcenia: specjalizacja, ukończony wydział, kierunek, zawód, itp. Wypisujące kolejne szkoły piszemy odwrotnie chronologicznie, czyli od najmłodszej wstecz, czyli, np. najpierw szkoła wyższa, potem średnia. W tym punkcie, lub też w punkcie dodatkowe informacje lub osiągnięcia piszemy o wysokiej średniej ocen, nagrodach i pochwałach, stypendiach naukowych, projektach badawczych.
 6. 6. KURSY SZKOLENIA Wypisujemy tu uczestnictwo w ukończonych kursach, szkoleniach. Dobrze jest podać nazwę jednostki szkolącej (zwłaszcza, jeśli jest to renomowana szkoła), koniecznie datę uzyskania kwalifikacji. Dobrze jest tak jak w przypadku wykształcenia wypisać je w kolejności od najwcześniej uzyskanych do najstarszych.
 7. 7. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W tym punkcie wpisujemy w kolejności odwrotnie chronologicznej Daty, w jakich pracowaliśmy w danym miejscu pracy Miejsce pracy – Pełna nazwa miejsca pracy Pełnione stanowisko – nazwa stanowiska Zakres obowiązków – czynności, jakie wykonywaliśmy w danym miejscu pracy Osiągnięcia związane z danym miejscem pracy – opcjonalnie Jeśli ktoś nie posiada doświadczenia zawodowego, to skupia się na praktykach, pracą w ramach wolontariatu, lub wykonywaniem jakichkolwiek innych czynności mogących wiązać się z wykonywaniem pracy, o którą się staramy
 8. 8. ZNAJMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Należy wpisać tutaj wszystkie znane przez nas języki obce oraz poziom, w jakim posługujemy się danym językiem. Dobrze jest, jeśli możemy znajomość języka potwierdzić np. certyfikatem. Do samooceny znajomości języka można zastosować różne skale: np. „szkolną” – dostatecznie, dobrze, bardzo dobrze. Lub też jakąkolwiek inną opisującą naszą znajomość języka: np. komunikatywnie, dobrze, biegle, itp. Umiejętność posługiwania się językiem można podzielić na różne obszary: rozumienie, pisanie, mówienie i każdy z nich odpowiednio ocenić. Jeśli nie znamy jakiegoś języka to nie piszemy tym. Jeśli nie znamy żadnego języka to pomijamy tą część CV i w ogóle nie umieszczamy punktu znajomość języków obcych.  
 9. 9. UMIEJĘTNOŚCI W tym punkcie zamieszczamy wszystkie ważne umiejętności, jakimi możemy się wykazać. Mogą to być umiejętności związane z obsługą komputera, obsługą urządzeń, umiejętności artystyczne, społeczne. Wpisujemy tu wszystkie wiążące się z praca nasze walory, które dotyczą: - umiejętności ściśle związanych z pracą i konkretnym zawodem – obsługa specjalistycznych urządzeń, znajomość przepisów podatkowych, realizacja kampanii reklamowych, zarządzanie projekt, zarządzanie ludźmi, prowadzenie kadr itp., - umiejętności osobowe – związane z charakterem i osobowością – umiejętność radzenia sobie ze stresem, otwartość, dynamizm, łatwość w dopasowaniu się do nowego środowiska pracy, Wszystkie umiejętności można zawrzeć w jednej kategorii, punkcie, ale można też je rozdzielić i stworzyć kilka innych kategorii,
 10. 10. OSIĄGNIĘCIA Jest to miejsce gdzie możemy pochwalić się osiągnięciami z okresu szkoły, z pracy, z działalności sportowej, społecznej. Umieszczamy tu fakty podnoszące nasza wartość jako przyszłego pracownika
 11. 11. DODATKOWE INFORMACJE - I W tym miejscu możemy umieścić wszystkie informacje zawarte w punktach Umiejętności, które nie są tak rozbudowane, aby tworzyć dla nich osobną kategorię, ale są na tyle ważne, że chcemy je umieścić. Tu może znajdować się opis dotyczący posługiwania się komputerem, urządzeń biurowych, maszyn, itp. Jest to miejsce gdzie wpisujemy informacje nie zamieszczone powyżej i istotne z punktu widzenia pracy, np.: prawo jazdy, stosunek do służby wojskowej, itp. Tutaj też wpisujemy podpunkt dotyczący naszych zainteresowań, hobby.
 12. 12. DODATKOWE INFORMACJE - II Na koniec należy wpisać klauzulę, w której wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych niezbędnych do procesu rekrutacji. Bez tej zgody pracodawca w zasadzie nie ma prawa czytać naszego CV.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)   I koniecznie trzeba się pod taką zgodą podpisać  
 13. 13. CV KROK PO KROKU
 14. 14. Spis treści:

×