Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklama a další obchodní modely internetového podnikání

2,805 views

Published on

Prezentace o obchodních modelech pro podnikání na internetu (InvexForum 2009, Brno)

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reklama a další obchodní modely internetového podnikání

 1. 1. Reklama a další OBCHODNÍ MODELY INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ INVEXFORUM 2009
 2. 2. Tenhle tagcloud vznikl z prezentací na konferenci SeedCamp 2008. Reklama stále jako business model pro start-up vede v oblíbenosti. Foto: Jemima Kiss (SeedCamp 2008 – nejčastěji zmiňovaná slova)
 3. 3. Co je to, když… OBCHODNÍ MODEL
 4. 4. Jinými slovy: To že nevydělává peníze, neznamená, že nemá obchodní model. » A business model is a framework for creating economic, social, and/or other forms of value. (WIKIPEDIA) Je to ještě podnikání, když nevytváří ekonomickou hodnotu?
 5. 5. Když mluvíme o obchodním modelu, obvykle zapomínáme, že nesestává jen z „revenue streams“. INFRASTRUCTURE OFFER CUSTOMER PARTNER CUSTOMER NETWORK RELATIONSHIP CORE VALUE TARGET CAPABILITIES PROPOSITION CUSTOMER VALUE DISTRIBUTION CONFIGURATION CHANNEL FINANCE COST REVENUE STRUCTURE STREAMS Obchodní model Business Model Template: Alexander Osterwalder
 6. 6. INFRASTRUCTURE OFFER CUSTOMER PARTNER CUSTOMER NETWORK RELATIONSHIP CORE VALUE TARGET CAPABILITIES PROPOSITION CUSTOMER VALUE DISTRIBUTION CONFIGURATION CHANNEL FINANCE COST REVENUE STRUCTURE STREAMS Obchodní model Business Model Template: Alexander Osterwalder
 7. 7. Reklama CPM, CPC, CPA
 8. 8. Mr. Proper čistí čistě, že se sami vidíte. Foto: Ed from Ohio
 9. 9. +10 % MEZIROČNÍ RŮST POČTU REÁLNÝCH UŽIVATELŮ INTERNETU V KVĚTNU 2009 NA 5 226 153 RU Škarohlíd by namítnul, že se v dubnu změnila metodika výpočtu reálných uživatelů, ale číslo je to uvěřitelné. Zdroj: SPIR
 10. 10. +24 % TRH S INTERNETOVOU REKLAMOU ZA PRVNÍ POLOLETÍ OBJEM INZERCE V CENÍKOVÝCH CENÁCH: 1,6 MLD KČ Růst je to ale jen v ceníkových cenách. Reálné ceny SPIR nesleduje. OMD dokonce pro letošek věští stagnaci čistých mediálních rozpočtů na loňské úrovni a pro příští rok 5% pokles. Zdroj: SPIR
 11. 11. Z letos odhadovaného objemu Pravděpodobně to nebude až tak zlé. inzerce (3,42 mld Kč) připadne SPIR odhaduje, že nezapojená média na média nezapojená do průzkumů měla v červenci obrat 22,95 mio Kč, ale třeba je to víc. SPIRu přibližně 10 % příjmů. Ostatní 22% Seznam 40% MAFRA Seznam v případě reklamní sítě 12% Sklik přenechává část svých příjmů zapojeným médiím. Totéž platí pro Centrum Holdings Centrum Holdings a síť AdFox. 27% Podíl na výnosech Zdroj: SPIR (data za červenec 2009)
 12. 12. Potravní řetězec INZERENT ⫸ MEDIÁLNÍ AGENTURA ⪢ MEDIÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ (REKLAMNÍ SÍŤ) ≻ MÉDIUM SLEVA + BONUS + PROVIZE + KICKBACK
 13. 13. Reklamní obchodní model • portál – Seznam.cz, iDnes • „řádková inzerce“ – Jobs • kontextová reklama – Eurovíkendy.cz • behaviorální skóring – New York Times • advertorial
 14. 14. Denní tisk iDNES.cz Klikni.cz Rajce.net Ukazse.cz Alik.cz Reality Jizdnirady.cz Automodul.cz TOPkontakt.cz Klikniavolej.cz JobDNES.cz MF DNES.cz Hledej na iDNES.cz ve firmách na internetu Google iDNES.cz Zprávy Sport Kultura Ekonomika Finance Bydlení Cestování Auto Zdraví Hobby Mobil Technet Ona Xman Revue Blog Video Hry více Ned!le, 4. "íjna 2009. Svátek má Franti#ek | dukáty: p"ihlásit | Nastavit jako domovskou stránku Moravské pálenice hlásí nejlep!í sezonu za deset let Po%así E-mail Auta Práce Firmy Volání Reality vydáno p!ed 48 minutami He"manice u #andova/Prodej Byty k pronájmu p$kného RD 206 m2/6+1... Byty k prodeji P"kn% t!ípodla&. RD 206m2/6+1 Rodinné domy Média, která přitáhnou masy, si se nachází na... Pozemky sahají na největší část rozpočtu, CENA: 2 998 000 K% protože pro mediální plánovače Prohlédn"te si dal$í nabídky RK Více na Reality.iDNES.cz je jednodušší vynaložit část reklama peněz klienta neefektivně, než se zabývat rozdělením reklamy mezi více subjektů. Pro média, která nemají masovou návštěvnost, je výhodné spojit se do reklamních sítí podle oborů, nebo nabízet vlastní reklamní prostor pro behaviorální cílení. P"stitelské pálenice na Morav" o#ekávají nejlep$í sezonu za posledních minimáln" deset let. Úroda ovoce, p!edev$ím... cel% #lánek
 15. 15. Vítejte, p!ihlaste se | Zalo"te si nov# ú$et English Titulka M*j Jobs Nabídky práce Brigády Absolventi-Studenti Poradna Osobnosti Vstup pro firmy E-mail: Telefónica O2 Heslo: ABB !eská spo"itelna P!ihlásit se trvale P)IHLÁSIT Honeywell T.P.C.A. !EZ Inzertní servery zcela zlikvidovaly !eská poji#$ovna Nabídky práce: Práv' zadané nabídky | Práce v zahrani$í M*j Jobs tištěná periodika postavená na BOSCH Group Obor: prodeji řádkové inzerce. Profese: SIEMENS Administrativa JobsAgent Plze%sk& Prazdroj Bankovnictví, poji&)ovnictví a finan$ní slu"by Prohledává nové inzeráty a na ty Obchodní model postavený na podnikové finance Zentiva Ekonomika a nejlep&í vás upozorní. řádkové inzerci patří k těm, které Raiffeisenbank Farmacie JobsCV RWEumožňují pasivní příjmy. a potraviná!ství Chemie Vytvo!te si profesionální CV a IT / Konzultace, anal#zy a projektové !ízení firmy se vám ozvou samy. MICROSOFT Lokalita Klí$ová slova.. Coca-Cola Minimální po"adovan# plat Pracovní vztah JobsMoney Generali Poji#$ovna Pr(m%rné platy ze v&ech obor( a hledat i nabídky personálních agentur lokalit v 'R. KPMG HLEDEJ Roz&í!ené hledání (více lokalit, jazyky, benefity, ...) DHL !SOB GE Money O-zóna Poradna Osobnosti Logica Diskuse prob'hne 07.10. ve 14:00 Aktuální (lánky: Piln& Ivan T-Mobile Agenturní zam%stnávání v Jak pracovat mén% a zvládnout více Padáme vzh(ru? Accenture 10 rad pro lep&í !ízení $asu Postoj sou$asné politické dob% krize Vodafone Bro"ek Tomá& „elity“ k !e&ení krize mi Ernst & Young Manpower, spol. s r.o. Kalkula(ky p!ipomíná jednu historku. Z okna ve t!icátém poschodí V#po$et mzdy, nemocenské... vypadne $lov%k. Kdy" letí kolem Záznam diskuze z 29.09. Hledám práci sedmého patra,... 'eské aerolinie hledají práci Kde hledat zam%stnání... sv#m zam%stnanc(m Dal#í osobnosti: Vytvá"ím CV Mgr. Tesa! Lumír Jind!í&ek Tomá& 'eské aerolinie Jak správn% napsat "ivotopis... Pinkava Václav
 16. 16. Eurovíkendy Eurovíkendy info o eurovíkendech k Prodlou!ené nezaplacení víkendy levn" Vyberte si Úvod informace a tipy na zajímavé víkendy eurovíkend v n!kterém z [ Eurovíkendy ji! od 2 500 K" ] evropsk"ch m!st - online a levn!! Pa&í" Kontextová reklamaEurovíkendy jsou pro vás tím prav!m typem zájezdu, pokud jste v"dy m#li chu$ se Eurovikendy.INVIA.cz prodávaná reklamní sítí do nejzajímav#j%ích evropsk!ch m#st a p&itom nestojíte o klasické )ím podívat Eurovíkendy umožňuje i malým poznávací zájezdy, ale podobnou cestou?se Vám nechce zat#"ovat sProdukt na druhou stranu organiza'ními subjektům online zále"itostmi spojen!mi s Dnes ji" to není problem. Benátky přístup k příjmům cestovních kancelá&í jménem eurovíkend Vám vytrhne trn z paty. Pro' tedy neza"ít z reklamy – Eurovíkend - vá# v tomto případě opět p$íjemn" Valent#na v Pa$í!i, Eurovíkend v %ím&, v Lond#n& 'i Eurovíkend v Barcelon& odpo%inek Vyberte Amsterdam pasivním. nebo snad Váno"ní trhy ve Vídni? Samoz&ejm#, ideální je sáhnout po hitu v%ech si u znás ten eurovíkend' a to Eurovíkendu v Pa$í!i. prav"! Lond!n www.optitravel.cz/eurovikendy Poptáváte zájezd? Indalo Space-spec. ck Barcelona Zadejte si zdarma poptávku U%et&íte 'as a peníze. zájezdy do exotick!ch destinací svatby v zahrani'í, incentivy Eurovíkendy AAAPoptavka.cz www.indalo.cz Pro&ijte Istanbul nezapomenuteln" Eurovíkend v Víde* jednom z evropsk"ch m!st! www.Letuska.cz Valent!n v Pa&í"i Letenky po Evrop# Prodlou!en# víkend Pa$í! Speciální nabídka rekrea%ních dom' a byt'. Rezervace on-line! www.interhome.cz Eurovíkend je stále oblíben#j%í produkt nejen mezi mlad!mi (echy, co" ji" pochopila i &ada 'esk!ch cestovních kancelá&í.
 17. 17. Prodej E-SHOPY—JEDNORÁZOVÉ LICENCE—PŘEDPLATNÉ PAY AS YOU GO
 18. 18. Potravní řetězec SPOTŘEBITEL ⫸ PRODEJCE ⪢ DISTRIBUTOR ≻ VÝROBCE
 19. 19. Prodejní Při prodeji vlastních produktů na internetu je možné využít jako lákadlo snadnou obchodní modely personalizaci (potisk triček) nebo konfiguraci (Škoda Auto) produktu. • prodej/pronájem vlastních produktů – iTriko, Myx • prodej z katalogu – Spokojený pes • „click-and-mortar“ – Česká pošta • prodej nehmotného zboží/služeb – Iside Největší prostor vidím v modelu „click-and-mortar“, který doplňuje služby a prodej z fyzického světa se službami internetu – možnost objednat se k zubaři online nebo odeslat pohlednici z mobilu…
 20. 20. Vyhledávání Titulní stránka Kontakt Doprava V#e o nákupu Splátky V!rnostní ú"et VOLEJTE ZDARMA po-pá 9-16 hod 800 888 734 Obsah ko%íku (celková cena nákupu): Pro pejsky 0 K" s DPH Ko!ky Akvaristika Teraristika Malá zví"ata Zahradní jezírka Ptactvo Kon$ Poměrně snadný způsob, jak začít Práv$ se nacházíte: Titulní stránka podnikat na internetu: prodávat zboží z katalogu (e-shop). Stačí Odd!lení Pro pejsky Chovatelské pot#eby SpokojenyPes.cz! Pro" nakupovat u nás? najít distributora. Někteří Krmiva pro psy dokonce pro e-shop zajistí Vybírejte chovatelské pot#eby a krmiva pro v#echna domácí zví"átka. V nabídce je také Doru!ení zpravidla do 1 chovatelská literatura. Více jak 9000 v&robk'. Ji% od druhého nákupu získáte 5% slevu. i logistiku.a vodítka Obojky a% 4 dn' Akce a novinky na zá#í Dopravné jen 65 K", Misky, fontány Snadnost podnikání má ale Krmiva Acana, Orijen a Nové plá%t!nky pro pejsky zdarma u objednávek nad nevýhodu v tom, že v mnoha Royal Canin v zá#í o 10 % DeSan 1750 K" Pamlsky pro psy levn!ji oborech už je těžká konkurence Mo%nost vrácení, v&m$ny a často na trh vstupují i přímo Vám nabízíme speciální slevu na krmiva Vitamíny, lé"iva V zá"í P"edstavujeme první nové oble!ky pro podzim zbo%í do 14-ti dn' Acana, Orijen a Royal Canin. Vyu%ijte vyjíme!né 2009 - plá#t$nky DeSan. Následovat bude nová distributoři. psy Hra"ky pro akce. Akce platí od 5.9. do konce zá"í nebo do kolekce PUPPIA, kterou p"estavíme b$hem vyprodání zásob.Více » n$kolika t&dn'. Více » Pot#ebujete poradit? Cestování se psem Nevíte si rady s Ohrádky, boudy Pro pejsky Ko"ky Akvaristika Teraristika objednávkou? Pot"ebujete více Dví#ka pro psy informací? Jsme Vám k dispozici: Oble"ky, dopl$ky Krmiva, Oble!ky, Krmiva, Odpo!ívadla, Akvária, Dekorace, Terária, Topení, Telefon 800 888 734 Pelí%ky, nábytek Pot"eby pro cestování Steliva, Dví"ka a sít$ Technika, Úprava vody Úkryty, Zá"ivky, vas@spokojenypes.cz v#echny kategorie » v#echny kategorie » v#echny kategorie » %árovky po-pá 9-16 hod Kosmetika, úprava v#echny kategorie » Hárání Ocen!ní od zákazník' Malá zví#ata Jezírka Ptactvo Kon! Elektronické obojky
 21. 21. ! Home VychYtávky Jak se mYxuje Kdo mYxuje? Objednat mYx Zobrazte si heatmapu této stránky a vyzkou#ejte její funkce Novinky Tipy FAQ O kom díky myxu získám informace ? Ur"it! sledujete návratnost investic vlo%en'ch do va#eho webu a víte, co v#echno jste museli ud!lat, abyste mohli získávat zákazníky p$es internet... P$esn! v tomto moment! vám mYx dodá informace, se kter'mi: Vytvo$ili jste web a napsali texty, které chytí a zaujmou Zaplatili PPC a/nebo optimalizovali pro vyhledáva"e P$ivedli jste na sv&j web náv#t!vníky Zjistíte, jestli na odkaz dané konverzní stránky n!kdo skute"n! kliká, nebo jsou hodnoty oproti po"tu náv#t!v na stránku minimální. Pak Sledováním náv#t!vnosti stránky postupn! upravovali k dokonalosti odkaz p$ípadn! vlo%íte na vhodn!j#í místo – data se obnovují ka%dou minutu, máte tedy informace v reálném "ase! Máte slu#nou náv#t!vnost stránek, ale p$esto nedochází k o"ekáváné Vlo%íte d&le%it' odkaz na místa, kde ho náv#t!vníci o"ekávájí – "asto konverzi náv#t!vník& na zákazníky? se stává, %e klikají tam, kde odkaz není, proto%e ho tam o"ekávají.
 22. 22. Trendy a strategie na $eském trhu IT Hlavní stránka Inside 06/2009 VYHLEDÁVÁNÍ Inside IT Report Stalo se – stane se > Cenov! v!voj Inside IT Weekly Specimen: Cloud computing Inside IT Konference Open source – Robert Krátk! P"IHLÁ#ENÍ Telekomunika"ní trh se m#ní. Dodavatelé se P$ihla(ovací jméno Inside IT Blog budou muset p$izp%sobit EMC World 2009: Co je d%le&ité, z%stává P!edplatné o"ím skryto – Petr Koubsk! heslo Cover story: Trh IT slu&eb v 'R v roce 2008: Inzerce do(li jsme k bodu zlomu – Petr Koubsk! P!ihlásit Tiskové zprávy RDBMS: Saturovan! trh s $adou p$íle&itostí – Luká( K$í& Registrace | Zapomenuté heslo ? Kontakt Rozhovor: Nepo$izujte si banku, která vám nevrátí podvodn# ztracené peníze – Daniel REKLAMA Do"ekal Inside LG Ekonomika: Hrozí inflace, nebo deflace? – Luká( Kovanda #TÍTKY Do hloubky: Vliv open source na English/Anglická verze Inside Weekly (90) konkurenceschopnost evropského ICT – Inside (25) Martin Fa)un Inside Blog (16) Pr%zkum (7) Telekomunikace: Mobilní operáto$i na(li Internet (5) efektivní reklamní kanál – David Kozák Ekonomika (3) Tutoriál: 12 dimenzí datové kvality – Luká( K$í& Gartner (3) IDC (3) Internet: Poh$eb Atlas.cz v p$ímém p$enosu – Daniel Do"ekal Mobilní telefony (3) Ucho na zemi – Petr Koubsk! NetClub (3) STYLE: Zdravotnictví – Standard nebo luxus? – Olga Vomá"ková Úpln! p$ehled ODKAZY *títky : Inside Westminster, s.r.o 30.7.2009 | Redakce | Inside IT Report | P$idat ohlas | Trval! odkaz Mezinárodní konference Digital Natives v Praze Help? P$e&ije va(e zna"ka v „dob# digitální“? Získejte náskok p$ed konkurencí díky know-how p$edních sv#tov!ch expert%! Proximity Prague p$iná(í do Prahy mezinárodní konferenci Digital Natives („digitální domorodci“), která se uskute"ní v hotelu Hilton Prague, a to ve t$ech blocích. První se koná ji& 23. "ervna 2009 od 13.00, kdy program odstartují Simon Bond, Global Head of Business Development, Reza Ghaem-Maghami, Global Digital Leader, Proximity Worldwide, Kate$ina Holcmanová, Country Marketing Manager, Google nebo Tomá( +ehák, OMD Digital. Dal(í bloky s mezinárodní ú"astí jsou plánovány na pond#lí 29. "ervna 2009 a úter! 7. "ervence 2009. Více informací naleznete na http://digitalnatives.proximity.cz
 23. 23. registrovat | poihlásit 0 Ks / 0,- K! Ko1ík Vyrobit trieko Galerie motivu Vyrobit tri"ko s potiskem Velkoobjemové zakázky 100ks+ Nové zp!soby doru"ení Nem!#ete to vydr#et a chcete mít tri"ko rychle na sob$? Zakázku si m!#ete vyzvednou osobn$ p%ímo ve v&rob$ nebo si objednejte rozvoz po Praze kur&rní slu#bou. BAREVNÁ tri"ka jsou tady!! Jist$ je fajn nosit tri"ko s originálním potiskem, ale pro" po%ád dokola jenom bílé? Vysly'eli jsme Va'e volání a naléhání a v nové verzi iTRIKA.cz vám p%iná'íme mo#nost tisku na barevná tri"ka.
 24. 24. MMS pohlednice. Co je to MMS pohlednice? Slu#ba, která umo#$uje obrázek a text z va"eho mobilního telefonu vytisknout a zaslat na libovolnou adresu v !R. Jak odeslat MMS pohlednici? Ode"lete MMS s obrázkem a textem ve tvaru JMENO P!ÍJMENÍ*ULICE ".P.*M#STO*PS"*TEXT na telefonní %íslo: 720 00 22 55 nebo pou#ijte ná" formulá&. P!íklad: Jan Novak*Dlouha 25*Praha*110 00*Ahoj Honzo, posilame ti pozdrav z dovolene v Prachovskych skalach. Na obrazku vidis naseho Pepika jak visi na lane potom co mu uklouzla noha. Zdravi te Mirka a Jirka Text prosím napi"te do t'la zprávy, nikoli do hlavi%ky, ta by m'la z(stat prázdná. Obratem dostanete SMS s potvrzením p&ijetí MMS a v)zvou k platb'. Na p&ijatou zprávu odpovíte a tím potvrdíte platbu pomocí SMS. Nakonec dostanete potvrzovací SMS s informací o tom, #e va"e pohlednice byla p&edána k vyti"t'ní a odeslání. Za 1-2 dny bude pohlednice doru%ena na zadanou adresu. Jak odeslat MMS pohlednici ze zahrani%í? Informace o posílání MMS pohlednic ze zahrani%í naleznete zde. Kolik stojí MMS pohlednice? Slu#ba MMS pohlednice je ú%tována pomocí zpoplatn'né SMS zprávy (Premium SMS) a stojí 26 K% v%etn' DPH. V cen' je vyti"t'ní i odeslání pohlednice. Slu#bu ve spolupráci s !eskou po"tou zaji"*uje agmo cz. Slu#ba je dostupná na území !R pro klienty %esk)m mobilních operátor(. Pro odeslání MMS pohlednice ze zahrani%í v sítí Telefónica O2 a T-Mobile je pot&eba p&edem je"t' na území !R získat MMS kód. Odeslání MMS pohlednice ze zahrani%í v síti Vodafone je stejné jako odeslání v !R. Pro pou#ití slu#by je t&eba mít aktivní slu#bu MMS a Premium SMS u va"eho operátora. Infolinka info@agmo.eu nebo na telefonu 234718555. © 2008 !eská Po"ta Kontaktní centrum: 840 111 244 V"echna práva vyhrazena (po-pá 7:00 - 19:00, so 8:00 - 12:00)
 25. 25. Jméno: Heslo: Zapomenuté heslo Registrovat DOM! AUKCE BLOG NÁPOV"DA » Vítejte na Bonus.cz! P#i prvním nákupu 100% bon$ ZDARMA! Kategorie zbo%í Notebook SONY VAIO NS31 X360 hra NHL 10 Varná konvice Skv'l( n$% Stylov! multimediální notebook s 15 palcov!m displejem a CATLER 4010 VICTORINOX NOMAD "adou skv#l!ch funkcí. 1349,60 K& (místo 17290 K&) 70,00 K& 1,30 K& 4,00 K& (místo 1600 K&) (místo 1999 K&) (místo 680 K&) 00:00:29 NOD32 00:00:16 00:56:28 01:36:58 slizka mysakpetr tfurych Poukaz na 400 BON! Dietní k$ra AGEL FIT Fotoaparát CASIO Televizor SAMSUNG Elektronická cigareta EXILIM S10 LE40B650 40" ELBORO
 26. 26. Zprostředkování Zprostředkování může představovat aktivní i pasivní obchodní model. Jeho největší výhodou je, že umožňuje zpoplatnit služby jak odbratelům, tak i dodavatelům.
 27. 27. Potravní řetězec SPOTŘEBITEL ⫸ ZPROSTŘEDKOVATEL ⪢ PRODEJCE PROVIZE + TRANSAKČNÍ POPLATKY + KANÁL
 28. 28. Zprostředkovatelské obchodní modely • provozování tržiště – Vltava • agregace nabídky/poptávky – Chatatour • aukce/transakce – Aukro, PaySec • distribuce/logistika – Stahuj • affiliate – Kréta rovnou
 29. 29. Chata Tour Poslední aktualizace: 2.10.2009 Po'et náv%t#vník$ on-line: 34 celá mapa Vyhledejte si rekrea'ní objekt podle Va%ich p!edstav nebo si vyberte region v map# oblast --- nerozhoduje --- po'et lo(nic nerozhoduje max.cena nerozhoduje t"dn$ 1 objekt --- nerozhoduje --- po'et osob nerozhoduje termín nerozhoduje vyhledat objekty Zem#: A CZ RO SK chci léto roz%í!ené vyhledávání Agregace nabídky rekreačních chat a chalup přináčí agentuře téměř Kontaktní informace 50% provizi. Chaty a chalupy na Silvestra 2009 / 2010 Pracovní doba kancelá!e: Úvodní strana Po - Pá 9:00 - 17:00 hodin chaty a chalupy Silvestrovské pobyty na horsk"ch chatách a chalupách: &umava, je bez využití Pro majitele objektů Krkono%e, e-mail: info@chatatour.cz Tatry, Jizerské hory, Vyso'ina. Silvestrovské oslavy na b#(kách a sjezdovkách. agentury téměř nemožné na trhu telefon: 385 510 191 Penziony a hotely Barevn" podzim ve v%ech lokalitách )R a na Slovensku, zákazníky je pohodlné uspět a pro víkendové pobyty, telefon: 385 510 192 Podmínky pobytu pobyty last minute. vybrat si z desítek objektů. fax: 385 510 190 Nabídka aktuáln# voln"ch objekt$ v katalogu Silvestr 2009/2010. Podmínky pronájmu Nové chaty a chalupy v katalogu Po"lete nebo ulo#te odkaz P!ihlá"ka objektu Vit$jovice Prachatice Ptáte se nás Útuln" zahradní domek se nachází na okraji obce Vit#jovice Kontakt na pozemku majitele (majitel ob"vá sousední d$m, pln# Nabídky Last Minute respektuje soukromí host$). Objekt je zrekonstruován v T"n nad Vltavou - Hn#vkovice p$vodním venkovském stylu a poskytne host$m opravdov... Kaplice - H!eben osob: 5 lo(nic: 1 cena od: 6.500 K'/cel" objekt Orlík - Zahrádka Silvestr 2009/2010 v%echny novinky >>> Jind!ich$v Hradec - Old!i%
 30. 30. Najít polo"ku Vyhledat Pokro!ilé Kategorie Doporu!eno Auto-moto Cestování D!ti D"m a zahrada Elektro Foto Hudba, Film Knihy a #asopisy Nemovitosti Oble#ení, dopl$ky Po#íta#e Podnikání a pr"mysl 1 2 Sb!ratelství Sport a turistika Staro%itnosti a um!ní Telekomunikace Videohry, herní konzoly
 31. 31. Obchod, který se změnil v tržiště.
 32. 32. hledat Kréta rady pro turisty, lenochy a dobrodruhy Základní údaje Ubytování P!íroda Jídlo Affiliate se po vyvinutí úsilí Jazyky a písmo k vybudování webu mění Historie Kréty v pasivní obchodní model. Mytologie Kréta > jste na hlavní stránce Voln" #as Doprava Kréta Turistické cíle Informace o Krét! pro normální lidi, bez líbezn"ch kec#, co produkují cestovky. Kontakt na autora Mapa webu Stáhnout cel" tento web Verze pro tisk Jazykové verze Kréta - slovenská verzia Crete- English Version Kam vybrat zájezd na Krétu - zorientujte se na ostrov!. Kreta - Deutsche Version Turistické cíle Kréty Rozcestník na informace o desítkách Ohlasy na tento web: letovisek, plá$í a turistick"ch zajímavostí. "Kreta.rovnou.cz pat!í mezi to nejlep"í Kréta - základní údaje Kréta je ostrov tvaru nudle ve z #esk$ch nekomer#ních St%edozemním mo%i. Kréta pat%í pod &ecko, ob"vají ji &ekové. internetov$ch stránek." Jan Josef Kubí#ek, Pobyt na Krét! Mo$nosti ubytování, turistické oblasti, m!sta ve multimediální !editel vnitrozemí. V sezón! je $ivo, v zim! chcípnul pes. Co nakupovat. deníku Pravda.sk Odkazy jinam: P"íroda Podnebí, rostlinstvo, zví%átka, spousta fotek. Kréta pohledem oby#ejného turisty,
 33. 33. Freemium FREE + PREMIUM
 34. 34. Free jako Free beer Foto: AGoK
 35. 35. Nepleťte si s GNU softwarem, který je naopak svobodný jako svoboda slova a s pivem zadarmo nemá nic společného. Free As In «Free Beer» NOT AS IN «FREE SPEECH»
 36. 36. Potravní řetězec PLATÍCÍ ZÁKAZNÍK + NEPLATÍCÍ ZÁKAZNÍK ⫸ PRODEJCE
 37. 37. ... inzerce pro ka!dého Hodnocení Dotazy Moje inzeráty P"idat inzerát V!echny rubriky V!echny lokality cena od: - do: K# Hledat Zví"ata D$ti Reality Práce Psi, Ko!ky, Kon", ... Autoseda!ky, Ko!árky, ... Prodej Byty 3+1, Prodej Domy, ... Pohostinství, Brigády, ... Auto Motorky Stroje D%m a zahrada #koda, Ford, Toyota, ... Silni!ní, $ty%kolky, Skútry, ... D%evoobráb"cí, Kovoobráb"cí, ... Seka!ky, Kotle, Kamna, Bojlery ... Zveřejnění inzerátu nic nestojí, jeho zvýraznění přijde na pár korun. PC Mobily Foto Elektro Notebooky, Po!íta!e, ... Nokia, LG, Motorola, ... Fotoaparáty, Videokamery, ... Autorádia, Ledni!ky, ... Sport Hudba Vstupenky Knihy Horská kola, Ly&e, Golf, ... Bicí nástroje, Zku'ebny ... Letenky, Hudba, Koncerty, ... U!ebnice, Skripta, ... Nábytek Oble#ení Slu!by Ostatní K%esla a gau!e, Kuchyn", ... Boty, #perky, Hodinky ... Dou!ování, Ubytování, ... Staro&itnosti, Sb"ratelství ...
 38. 38. ba bg com cz de dk ee fi fr gr hr hu il it lt lv net nl no pl pt ro rs ru se si sk tr ua uk Europe Úvod Manuál Travian je online hra pro kterou sta!í mít Registrovan"ch: 55155 CZ5 Tutoriál » NEJNOV!J"Í SERVER » oby!ejn" prohlí#e!. Hraje$ s tisíci hrá!i jako Login Aktivních: 45768 06:00 ná!elník malé vesnice a vede$ obyvatele ke Zaregistrovat Online: 4304 07.10.2009 slav% a vít%zství. » Tutoriál (jen 60s) Kolik Travian vydělá, jestliže Fórum osm procent hráčů platí cca Chat 500 korun měsíčně Shop za pohodlnější hru? D'le#itá oznámení: » GBs v provozu (02.10.2009) » Nová pravidla (29.09.2009) » Restart CZ5 (29.09.2009) » Nata!i na CZ11 (05.09.2009) » Artefakty v T3.5 (26.05.2009) » Update na 3.5 (14.05.2009) » Samovolné odhlá"eni(5.9.2008) &ádné stahování, hra je dostupná okam#it%. Hraje$ s tisíci reáln"mi hrá!i ve stálém starodávném sv%t%. Buduj vesnice, bojuj nebo bezstarostn% obchoduj se sv"mi sousedy. Travian FAQ CZ Nejrozsáhlej$í nápov%da Travianu. FAQ | Screenshoty | Odkazy | Pravidla hry | VOP | O nás © 2004 - 2009 Travian Games GmbH
 39. 39. Dom! Novinky Tvorba dotazníku Dotazníky V"sledky U#ivatelé FAQ Nápov$da Spolupráce Reklama Partne%i Pravidla Ceník Kontakt DOBR& TIPVyu#ijte Vypl'to.cz k zalo#ení vlastního úsp$(ného webu s hodnotn"m obsahem. POSLÁNÍ STRÁNEK VYPL)TO.CZ Slu!ba Vypl"to.cz pomáhá realizovat internetové pr!zkumy pro podporu vysoko#kolsk$ch prací, zji#t%ní loajality zam%stnanc& nebo získání zp%tné vazby na r&zné projekty (internetové obchody,...). Mezi klí*ové vlastnosti slu#by pat%í : Vytvo%ení online dotazníku s mo!ností v%tvení otázek Propagace vybran"ch dotazník& na partnersk$ch serverech * Vyhodnocení dotazníku v'. graf& nebo sta!ení surov$ch dat Ve(ejné i neve(ejné pr&zkumy Pokro'ilá anal"za závislostí odpov$dí (DZD) Fulltextové prohledávání databáze realizovan"ch pr!zkum! Bezkonkuren'ní varianta slu!by zdarma a v$hodné placené varianty s dopl"kov$mi funkcemi (viz srovnání funkcí ) Za'n%te registrací u#ivatele a vytvo(te sv&j první dotazník zdarma. * Propagace dotazník& podléhá schvalovacímu re!imu, propagovány jsou pouze kvalitní STATISTIKY VYPL)TO.CZ pr&zkumy, a to na titulní stran% Vypl"to.cz a partnersk"ch serverech (celkem cca 17 000 náv#t%vník& denn%). Nové dotazníky za posledních 24 hodin: 0 Aktivní dotazníky (probíhá sb%r dat): 52 Celkov$ po'et dokon'en$ch pr&zkum&: 1989 AKTUÁLNÍ PR+ZKUMY – POMOZTE S VYPLN,NÍM Respondent& za posledních 24 hodin: 74 Max. respondent& v jednom pr&zkumu: 3474 Celkem vypln%no dotazník&: 177154 TÉMA VYHODNOCENÍ Odhad stál$ch respondent&*: min. 2856 Odb%ratel& RSS: 129 Va#e motivace ke studiu cizího jazyka dnes 15:00 V$voj mezilidské komunikace s nástupem nov$ch * stál$ respondent – alespo" 2x po!ádal o emailovou notifikaci o dnes 20:10 vyhodnocení n%jakého pr&zkumu technologií P(edpokládan$ vliv zavedení eura na podnikov$ sektor )R 06. 10. 2009 Zavedení #rotovného v )R 07. 10. 2009 TOP PR+ZKUMY - V&SLEDKY Revitalizace bydlení - zateplení dom& 09. 10. 2009
 40. 40. Lupa Root M&%ec Podnikatel DigiZone Slune$nice Vitalia new Bomba Navrcholu Weblogy Jagg Woko Dobr' web Computer.cz SK: MojeLinky english version NAVRCHOLU.cz Hledat Úvod Slu"by Moje Navrcholu #eb!í$ky Katalog P!idat web O nás Kontakt Registrace P!ihlásit P#ihlá"ení do systému Poznejte lépe ná"t%vníky Vyzkou"ejte zdarma a bez U"ivatelské jméno: sv$ch stránek závazk(! Heslo: Co mi slu!ba nabízí? Zdarma vyzkou"et Zaslat zapomenuté údaje 'eb#í&ky náv"t%vnosti Absolutní po#adí Hledat v "eb!í$cích: !adit v'sledky dle náv%t&vnosti (4. 10. v 09:00) 1. Funny Games 191 047 Finance Spole&nost 2. Slune$nice.cz 12 162 Poji%t&ní, Dan&, Práce, Finan$ní informace Sport, Zví!ata, Média, Politika 3. TipCars.com 6 193 Obchod, slu!by, v$roba Po&íta&e a Internet 4. Lupa.cz 5 864 Auto, E-shopy, Slu"by, Stavebnictví Software, Hardware, Tvorba WWW, 5. Ass Fisting Anal Fisting CENSORED 3 845 Instituce a ú#ady V%da a technika 6. ROOT.cz 3 557 Státní, Neziskové, Církve, Astronomie, Fyzika a chemie, GSM, 7. CARS.CZ 2 762 8. INVIA.CZ 2 757 Cestování Vzd%lávání 9. Beautiful Nude Girls 2 487 Ubytování, CK, Zájezdy, M&sta a obce Základní, St!ední, Vysoké, Kurzy a %kolení 10. DigiZone.cz 2 365 Kultura a um%ní Zábava
 41. 41. Freemium Pozor! Neplést s časově omezeným osvobozením od poplatků. Omezení funkčnosti na Freemium funguje podobně jako úplný základ je naopak Ladiesʼ Night v TGI Fridays docela běžné. • při seriózním používání služby se uživatel bez placené verze neobejde • při bezplatném užívání vzniká hodnota pro platící uživatele • uživatelé bezplatné verze jsou zhodnoceni jinak (reklama)
 42. 42. Zdarma JINÉ NEŽ EKONOMICKÉ HODNOTY…
 43. 43. Potravní řetězec NEPLATÍCÍ ZÁKAZNÍK ⫸ PRODEJCE
 44. 44. Free • požitky – Cuketka • self-promo/networking/komunity • konkurenční boj – Google • open source/open content
 45. 45. DOM' KALENDÁ( FÓRUM O CUKETCE REKLAMA KONTAKT Cuketka.cz hledat Novinky z fóra Partner blogu - Global-Wines.cz Ovocná amnézie Karl von Bahnhof k tématu Ano, !éfe! Michala k tématu Ambiente Lokal f0b1c k tématu Mapa tr"nice SAPA Martina k tématu Co budete mít dnes na stole? paris k tématu S Italem v kuchyni Kategorie Akce a pozvánky Cuketkomix Interesantní produkty Knihy, &asopisy a média Avokádo, li!i nebo jánevim t"eba papája. V#ichni asi víme, jak Lahodn! sv#t nápoj" chutnají. Co tak ale oskeru#e, mi#pule nebo t"eba kdoule? To u$ Obchody a obch"dky Zápisky !tená"% bude hor#í, co? Jo? V%bec m& to nep"ekvapuje! ;) Pomocníci v kuchyni Kam v Beroun# na kávu Recenze podnik" cel! &lánek 3.10. 2009 - 22:23 pan Cuketka 11 komentá%" 29.9. 2009 | Velk!, zl! a o$kliv! Qwerty Recepty a návody Zá%ijová hádanka Zápisky !tená"# 15.9. 2009 | Terezka Pomáhejte s námi! Inzerujte na Cuketka.cz Banánové muffiny 12.8. 2009 | Spirala )títky Stavíme nemocnice a Prodej krátk%ch textov%ch odkaz& na lé!íme v Africe i Asii. hlavní stránce a pod !lánky byl P"idejte se k nám! zahájen. Získejte v%hodnou reklamní nov! zápisek více zápisk" &okoláda alkohol b"&ek bio chléb Skute!ná pomoc – sbírka plochu s fixní dobou pronájmu na 7 cuketka cukrárny cukroví degustace #lov$ka v tísni. dní. www.skutecnapomoc.cz Dal'í podrobnosti v sekci Reklama Kalendá" akcí esej espresso foodblogy food kritik fotohádanka francie gordon Barmansk! kurz
 46. 46. Děkuji za pozornost!
 47. 47. Martin.Kopta@martinkopta.cz

×