Bezbariérový web

1,867 views

Published on

Prezentace shrnuje stav legislativy k přístupnosti webu ve veřejné správě a nároky postižených uživatelů na přístupnost webu. Prezentace z Dnů krajů, měst a obcí, INVEX 2006, Brno.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,867
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bezbariérový web

 1. 1. Bezbariérový web <ul><ul><li>Martin Kopta, Dobrý web </li></ul></ul>
 2. 2. Bezbariérový web <ul><li>Zákon o ISVS </li></ul><ul><li>Statistiky — kdo je postižený </li></ul><ul><li>Nároky na bezbariérový web </li></ul><ul><li>Současný stav webů veřejné správy </li></ul><ul><li>Vyhlídky </li></ul>
 3. 3. Zákon o informačních systémech veřejné správy
 4. 4. Zákon 365/2000 Sb. <ul><li>V § 5 odst. 2 písmeno f) zní: </li></ul><ul><ul><ul><li>„ [Orgány veřejné správy jsou v rámci informačních systémů veřejné správy povinny] postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Formu uveřejnění informací stanoví prováděcí právní předpis;“ </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Situace ve světě <ul><li>USA </li></ul><ul><ul><li>American with Disabilities Act (1990) </li></ul></ul><ul><ul><li>Section 508, Rehabilitation Act (1998) </li></ul></ul><ul><li>Velká Británie </li></ul><ul><ul><li>Disability Discrimination Act (1995, 2001) </li></ul></ul><ul><li>Webové standardy </li></ul><ul><ul><li>Web Content Accessibility Guidelines, verze 1.0 (1999) </li></ul></ul>
 6. 6. Situace v EU <ul><li>Information Society for All </li></ul><ul><ul><li>e-Europe 2002 + e-Europe 2005 </li></ul></ul><ul><li>WCAG 2.0 (ve vývoji) </li></ul><ul><ul><li>V roce 2001 se země EU dohodly na respektování WCAG 2.0 </li></ul></ul><ul><li>Přístupnost nespadá do práva EU a řeší ji každá země samostatně </li></ul>
 7. 7. Přístupnost v zemích EU <ul><li>Zákon o přístupnosti </li></ul><ul><ul><li>Respektují WCAG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Interpretují WCAG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francie, Itálie, Velká Británie </li></ul></ul></ul><ul><li>Vládní nařízení o přístupnosti </li></ul><ul><ul><li>Interpretují WCAG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belgie, Nizozemí </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Situace v České republice <ul><li>Zákon 365/2000 Sb., o ISVS </li></ul><ul><ul><li>Novela 81/2006 Sb. požaduje přístupnost informačních systémů s dálkovým přístupem </li></ul></ul><ul><ul><li>Účinnost od 1. ledna 2008 </li></ul></ul><ul><li>Best Practices MIČR </li></ul><ul><ul><li>Doporučení pro weby veřejné správy </li></ul></ul><ul><li>Výzkum v oblasti přístupnosti IS </li></ul><ul><ul><li>Výsledky v červenci 2007 </li></ul></ul>
 9. 9. Statistiky — kdo je postižený?
 10. 10. Statistiky <ul><li>1 200 000 osob v ČR </li></ul><ul><ul><li>Odhadovaný počet zdravotně postižených občanů blíží až k 1,2 mil. osob (ČSÚ) </li></ul></ul><ul><li>10 procent populace </li></ul><ul><ul><li>V evropské populaci se postižení vyskytuje u cca 10 % lidí </li></ul></ul><ul><li>Postižení se vyskytuje v třetině rodin </li></ul><ul><li>Polovina lidí nad 65 let trpí postižením </li></ul>
 11. 11. Kdo jsou postižení <ul><li>Dlouhodobé postižení </li></ul><ul><ul><li>(vrozené versus získané) </li></ul></ul><ul><li>Krátkodobé znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>(například zlomená ruka, vedlejší příznaky léků) </li></ul></ul><ul><li>Problémy vysokého věku </li></ul><ul><li>Technické vybavení </li></ul><ul><ul><li>(notebook bez myši, PDA, mobil) </li></ul></ul><ul><li>Nevhodné okolnosti </li></ul><ul><ul><li>(svítí vám sluníčko do monitoru) </li></ul></ul>
 12. 12. Typy postižení <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>(slepí, se zbytky zraku, špatně vidí, barvoslepí…) </li></ul></ul><ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><ul><li>(hluší, se zbytky sluchu, v hlučném prostředí…) </li></ul></ul><ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>(s fyzickým omezením, s motorickou poruchou…) </li></ul></ul><ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>(dyslektici, mentálně postižení, s nižší inteligencí…) </li></ul></ul><ul><li>Chudoba a technické znevýhodnění </li></ul>
 13. 13. Nároky na bezbariérový web
 14. 14. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Zrakové postižení </li></ul><ul><ul><li>Text se dá zvětšovat a zmenšovat </li></ul></ul><ul><ul><li>Lze individuálně upravit barevnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Navigace a vzhled je konzistentní </li></ul></ul><ul><ul><li>Text není zarovnaný na střed </li></ul></ul><ul><ul><li>Barvy mají vysoký kontrast </li></ul></ul><ul><ul><li>Text není vepsaný do obrázků </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrázky nemají malé rozlišení </li></ul></ul>
 15. 15. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Sluchové postižení </li></ul><ul><ul><li>Sluchově postižení mají potíže porozumět přirozenému jazyku, protože jejich mateřštinou je znaková řeč </li></ul></ul><ul><ul><li>Potřebují vysvětlující obrázky, jednoduché vyjadřování a přepisy audiozáznamu do textové podoby a titulky ve videu </li></ul></ul>
 16. 16. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Pohybové postižení </li></ul><ul><ul><li>Fyzicky postižení mají problémy s komplexními úkony při navigaci, při nutnosti použít konkrétní vstupní zařízení (například myš) </li></ul></ul>
 17. 17. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Lidé s kognitivními (poznávacími) potížemi mají problémy s textem zarovnaným do bloku, s textem, který nelze převést na zvukový výstup, a textem, který míchá velikosti, barvy a druhy písma </li></ul></ul>
 18. 18. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Dyslektikům vznikají problémy při čtení dlouhých souvislých textů, textu psaném VELKÝMI PÍSMENY, a při malých mezerách mezi odstavci </li></ul></ul><ul><ul><li>Lidem s poruchou pozornosti mohou vadit zvuky a obrazové signály (obrázky, video, blikání), které nelze vypnout </li></ul></ul>
 19. 19. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Pro člověka s poruchou pozornosti hraje velký význam jednoduché a konzistentní uspořádání informací </li></ul></ul><ul><ul><li>Problémem pro lidi s intelektuálním deficitem mže být používání cizích slov, složitých nebo neobvyklých </li></ul></ul><ul><ul><li>větných konstrukcí, složité nebo nekonzistentní uspořádání informací a nedostatek vysvětlujících obrázků </li></ul></ul>
 20. 20. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Poruchy učení a soustředění </li></ul><ul><ul><li>Nervově postižení (například epileptici) mají problémy s animacemi a blikajícími prvky — mohou jim přivodit záchvat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro lidi s mentální poruchou bývá těžké udržet pozornost a mívají motorické potíže </li></ul></ul><ul><ul><li>Překážkou je písmo, které nelze zvětšit, nebo video a zvuky, které není možné vypnout </li></ul></ul>
 21. 21. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Technické znevýhodnění </li></ul><ul><ul><li>Zpracování webu by nemělo předpokládat nebo vyžadovat konkrétní hardwarovou nebo softwarovou konfiguraci </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte vždy klávestnici a myš? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte vždy rychlé připojení k internetu? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte vždy zvukovou kartu? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte tak rychlý počítač, že zvládne video? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte nainstalovaný flash nebo video-player? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Máte Microsoft Internet Explorer 7 a vyšší? </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Nároky na bezbariérový web <ul><li>Kombinace postižení </li></ul><ul><ul><li>Nároky jednotlivých typů postižení jsou ve vzájemném rozporu, a proto je nutné, aby informační systémy (web) bylo možné upravit a používat při změně nastavení softwaru a změně konfigurace hardwaru </li></ul></ul>
 23. 23. Stav webů veřejné správy
 24. 24. Stav webů veřejné správy <ul><li>Technické zpracování velkých webů se lepší </li></ul><ul><ul><li>Studie Dobrého webu 2004 až 2006 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/pristupnost-statni-spravy/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/audit-pvs/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/studie-volby-2006/ </li></ul></ul></ul><ul><li>S přístupností mají potíže weby obcí a jednotlivých úřadů </li></ul>
 25. 25. Co nás čeká v přístupnosti
 26. 26. Co nás čeká v přístupnosti <ul><li>Léto 2007 </li></ul><ul><ul><li>Výsledky výzkumu přístupnosti webu v ČR </li></ul></ul><ul><li>1. ledna 2008 </li></ul><ul><ul><li>Účinnost nových ustanovení zákona 365/2000 Sb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prováděcí předpis </li></ul></ul>
 27. 27. A co dál? <ul><li>Budou potřeba peníze </li></ul><ul><ul><li>Na úpravu webů </li></ul></ul><ul><ul><li>Na úpravu dokumentů </li></ul></ul><ul><li>Měl by vzniknout informační zdroj </li></ul><ul><ul><li>Metodika </li></ul></ul><ul><ul><li>Komentované návody </li></ul></ul><ul><ul><li>Ověřovací nástroje </li></ul></ul><ul><li>Správci a tvůrci webu by se měli školit </li></ul>
 28. 28. Další informace <ul><li>Zákon 365/2000 Sb., o ISVS </li></ul><ul><li>Best Practices MIČR </li></ul><ul><ul><li>www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588 </li></ul></ul><ul><li>Přístupnost </li></ul><ul><ul><li>pristupnost.nawebu.cz </li></ul></ul><ul><li>Dobrý web </li></ul><ul><ul><li>www.dobryweb.cz/verejna-sprava/ </li></ul></ul>
 29. 29. Děkuji za pozornost
 30. 30. Dobrý web <ul><li>Konzultace </li></ul><ul><li>Analýzy </li></ul><ul><li>Testování </li></ul><ul><li>Vzdělávání </li></ul><ul><li>Studie trhu </li></ul>
 31. 31. Přijďte na <ul><li>Czech SIGCHI (www.sigchi.cz) </li></ul><ul><li>WebTop100 (www.webtop100.cz) </li></ul><ul><li>Školení Dobrého webu (www.dobryweb.cz) </li></ul>
 32. 32. Nashledanou! <ul><li>Martin Kopta, Dobrý web </li></ul><ul><li>www.dobryweb.cz, kopta@dobryweb.cz </li></ul><ul><li>Internet Info, s.r.o. — Dobrý web </li></ul><ul><li>Durychova 101, 142 00 Praha 4 </li></ul><ul><li>tel: +420 244 003 110 </li></ul><ul><li>fax: +420 244 003 220 </li></ul>

×