Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

201305 uwwoningverkopenmetwoningruilviafunda

131 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

201305 uwwoningverkopenmetwoningruilviafunda

  1. 1. UW HUIS VERKOPEN METWONINGRUIL VIA FUNDA?Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten
  2. 2. UW HUIS VERKOPEN MET WONINGRUIL?Uw woning verkopen met woningruil via Funda?Funda heeft een nieuwe tool: WoningruilBij woningruil verkoop je je huis en koop je een nieuw huis.Daarmee sluit je het risico van dubbele woonlasten uit.Woningruil is in deze tijd voor steeds meer mensen eeninteressante optie.De nieuwe funda-tool betekent een uitbreiding van dedienstverlening van de makelaar. Die vervult namelijk eensleutelrol bij Woningruil.
  3. 3. UW HUIS VERKOPEN MET WONINGRUIL?WoonwensenHoe gaat het in zijn werk?Allereerst maak je een gratis funda-account aan. Vervolgens voerje met hulp van je verkopende makelaar in ‘’Mijn funda’’ jewoonwensen in. Waar wil je wonen? Welk type huis zoek je?HuizenaanbodFunda vergelijkt je zoekcriteria met het huizenaanbod en komtmet suggesties voor woningruil. Je eigen makelaar beoordeelt ofdeze suggesties echt overeenkomen met je woonwensen.Wanneer er een geschikt huis bij zit, informeert de makelaar bijde makelaar van de verkoper naar eventuele interesse inwoningruil.
  4. 4. UW HUIS VERKOPEN MET WONINGRUIL?WaardeverschilBij positief bericht m.b.t. woningruil begint voor de makelaar heteigenlijke werk. Bij woningruil spelen tal van belangrijke detailseen rol. Bijvoorbeeld: is woningruil voor beide partijen financieelmogelijk? En ook: moet er een waardeverschil overbrugdworden?Goede afspraken zijn onmisbaar. De oplevering van de tweewoningen moet immers gelijktijdig plaatsvinden. Verder zijn bijwoningruil twee koopovereenkomsten nodig. Er wordentenslotte twee huizen verkocht. Woningruil verloopt het soepelstwanneer beide partijen een eigen makelaar hebben. Datvoorkomt onduidelijkheid.
  5. 5. PUBLICATIE: MEI 2013 OP GARANTIEMAKELAARS.NL

×