Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آشنایی با طراحان گرافیک - کسری عابدینی، مهدی مهدیان و تورج صابری‌وند / عیسی صادقی

2,211 views

Published on

views
بیست و نهمین جلسه گپ گرافیک عصر پنج‌شنبه در شرکت کاریزما برگزار شد. در ابتدای این جلسه عیسی صادقی موضوع را با بحث در مورد ساختار در پوستر آغاز کرد. وی پوسترها را از نظر ساختار به سه بخش عمده دسته بندی کرد:
1- پوسترهایی که با تایپ (نوشته) ساخته می‌شوند.
یعنی ارتباط با مخاطب و ایده اصلی کار و انتقال پیام با نوشته امکان می‌یابد. برای این مورد آثار کسری عابدینی را مورد بررسی قرار داد. از نظر او دو ویژگی مهم آثار کسری عابدینی استفاده مناسب از نستعلیق و ترکیب بجای حروف لاتین با نوشتار فارسی است. این مورد در گرافیک ایران یک ضعف بشمار می‌آید که در ترکیب آثار عابدینی حل شده است. قابل ذکر هست که موج تایپوگرافی در ایران به همت رضا عابدینی شکل گرفته است.
همین‌طور عیسی صادقی افزود که در بحث نوشتار و تایپ ایران بخاطر تنوع برخورد و استایل‌های متفاوت طراحان گرافیک جزو رده‌های بالای دنیا می‌باشد.
2- پوستر‌هایی که از ترکیب تایپ و تصویر (image) ساخته می‌شوند.
تصویر می‌تواند یک عکس یا یک طراحی و فتومونتاژ یا تصویرسازی یا حتی یک تصویر مینیمال باشد که در این مورد ایفای نقش و انتقال پیام بین تصویر و تایپ مشترک است. تفاوت در نحوه برخورد معمولن بستگی به قدرت طراح در ارائه تایپ یا تصویر دارد یعنی وقتی قدرت طراح در ایده‌پردازی با تصویر بیشتر است تایپ کمی کمرنگ‌تر می‌شود و بر عکس. برای این مورد عیسی صادقی آثار مهدی مهدیان را مورد بررسی قرار داد که ترکیب نوشته و تصویر ساختار آثارش را تشکیل می‌دهد. وی انسانی تاثیرگذار بوده و نقش فعالی برای برگزاری جشنواره‌های معتبر را داشته است. در آثار مهدی مهدیان تصویر خیلی با ارزش است. او قدرت تصویری و لحن و شیوه‌ی فکری خاصی دارد. در پوسترهایش هیچ المان اضافی و بیخودی وجود ندارد و اگر چیزی اضافه شده منظور خاصی در آن بوده است.
3- پوستر‌هایی که فقط با تصویر (image) ساخته می‌شوند.
در این مورد پیام خیلی مهم است اگر نوشته‌ای هم در طر�

Published in: Design
  • Be the first to comment

×