Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

քրիստափոր կոլոմբոս

2,443 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

քրիստափոր կոլոմբոս

  1. 1. Քրիստափոր Կոլոմբոս
  2. 2. Քրիստափոր Կոլումբոսը ծնվելէ 1451թ.-ի հոկտեմբերի 9-ինԿորսիկա կղզում:Նաբավականին վաղ սկսել էառևտրական նավերով դուրսգալ Միջերկրականծով:Իտալացի ծովագնացՔրիստափոր Կոլումբոսը վճռեցնավարկել ոչ թե դեպի արևելք`Աֆրիկայի շուրջը, այլ դեպիԱրևմուտք` կտրելովԱտալնտյանօվկիանոսը:Կոլումբոսնճանապարհորդության դուրսեկավ երեքառագաստանավերով`«Սանտա Մարիա», «Նինյա»,«Պինտա»:
  3. 3. Նավարկությունների ժամանակ Կոլումբոսըհայտնագործեց բազմաթիվ կղզիներ, երրորդնավարկության ժամանակ` 1498թ-ի օգոստոսին,նաև` ցամաքամաս, որն այնքան համառորենորոնում էին: Փաստորեն եվրոպացիներնառաջին անգամ ոտք դրեցին ՀարավայինԱմերիկա մայրցամաք:Իտալացիճանապարհորդ Ք. Կոլումբոսիհայտնագործություններն ունենհամաշխարհային նշանակություն: Նա էհայտնագործել Ամերիկա մայրցամաքը, և սկսվելէ Աշխարահագրական մեծհայտնագործություններիդարաշրջանը:
  4. 4. Հովհաննիսյան Լիլիթ 4-րդ դասարան

×