Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang cuti tanpa rekod masuk peperiksaan

3,990 views

Published on

contoh

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Borang cuti tanpa rekod masuk peperiksaan

  1. 1. PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD MASUK PEPERIKSAAN ( Perkara 44, Perintah Am Bab C ) A. MAKLUMAT PEGAWAI :- (1) Nama : Dina anak Ganya (2) Jawatan/Gred : Guru/DGA32(KUP) (3) Tarikh Lantikan : 01.01.1997 (4) Bahagian/Seksyen/Negeri : Sarawak B. MAKLUMAT CUTI TANPA REKOD (5) Tujuan Permohonan: Menghadiri peperiksaan PPG semester 3 tahun 2012 (sertakan dokumen sokongan) (6) Nama Pusat Pengajian: Institut Perguruan Kampus Rajang (7) Tempoh dan tarikh cuti : 06.11.2012 sehingga 09.11.2012 (4 hari) (8) Nyatakan berapa kali telah membuat permohonan cuti tanpa rekod pada tahun semasa : (8.1) Tahun Semasa……………. (i) Tarikh Peperiksaan (ii) Tempoh Peperiksaan 1 hari. C. PENGAKUAN PEMOHON Disahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar: Tandatangan :………………………………… Tarikh : 1/11/12 D. SOKONGAN ULASAN KETUA BAHAGIAN/CAWANGAN *DISOKONG/TIDAK DISOKONG Jika tidak disokong, sila nyatakan sebab;………………………………………………………… Tarikh : …………….……...………………. Tandatangan Ketua Bahagian/ Ketua Sekyen*Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada Seksyen Sumber Manusia (SSM), JPNE. ULASAN SEKSYEN SUMBER MANUSIA;Jumlah cuti tanpa rekod (CTR) yang dipohon :……………………………………….
  2. 2. Baki Cuti Tanpa Rekod :(Tidak termasuk CTR di atas)Tandatangan :…………………………Nama :……………………….....Jawatan :…………………………..Tarikh :__________________________________________________________________________________F. KELULUSAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN Permohonan ini DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN* (Tandatangan) Nama :………………………………… Jawatan :……………………………….. Tarikh :…………………………………

×