Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zuu toono zasal sudlal

250 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Zuu toono zasal sudlal

 1. 1. Зүү төөнө засал судлалаар үндсэн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) Жишиг сорил-1 1. Дэлүүний янгийн хоосон үед хэл ямар байх вэ? A. хуурай цайвар B. цайвар нойтон C. хөөнгөтсөн D. өнгөргүй цайвар E. улаан 2. Нойргүйдлийн үед хатгах сүвүүдийг сонгоно уу? A. Sanyinjiao, Zusanli B. Shenmen, Sanyinjiao C. Shenshu, Danshu D. Tiaxi, Taichong E. Xinshu, Yinxi 3. Гар хөлийн саажилын үед сүв сонгон хатгадаг үндсэн сувгийг нэрлэнэ үү A. Гар хөлийн Taiyang-ын суваг B. Гар хөлийн Taiyin-ын суваг C. Гар хөлийн Yangming-ын суваг D. Гар хөлийн Yueyin-ийн суваг E. Yangqiaomai суваг 4. Qianding CV21, Shangxing CV23 хоёр сүвийн хооронд хэдэн цун вэ? A. 3,5 цун B. 2,5 цун C. 0,5 цун D. 1,5 цун E. 1,0 цун 5. Зүрхний сувгийн Jing-ундарга сүвийг нэрлэнэ үү? A. Zhongchong B. Shaochong C. Shangyang D. Shaoze E. Guanchong
 2. 2. 6. Yang, Yin-н хямралын эмгэгжамаар ямар хамшинж үүсэх вэ? A. Хоосон, дүүрэн хамшинж B. Халуун хүйтэн хамшинж C. Аминэрчимхүч, цус, шингэний хамшинж D. Shaoyang сувгийн хамшинж E. Дан найман сувгийн хамшинж 7. Renmai суваг хэдэн сүвтэй вэ ? A. 20 B. 14 C. 24 D. 28 E. 18 8. Давс буюу гаа дэвсэж төөнөх сүвийг заана уу ? A. Zhongwan CV12 B. Shuifen CV9 C. Shenque CV8 D. Qihai CV6 E. Baihui GV20 9. Зүрхний сувгийн He-мөрөн сүвийг нэрлэнэ үү? A. Quchi B. Quze C. Shaohai D. Ququan E. Xiaohai 10. Халуурах, цээж, гарын алга, хөлийн ул халуу оргих, шөнө орондоо хөлрөх, судасны лугшилт нарийн, хурдан эсвэл сул лугших нь ямар хамшинжийн үед ажиглагдах вэ? A. Хоосон эмгэг халуун хамшинж B. Халуун хоосон хамшинж C. Эмгэг халуун хамшинж D. Суваг хэрдэсийн халуун хамшинж E. Цул савын хоосон эмгэг шинж 11. Нурууны хурц өвдөлтийн үед ямар жорыг нэн түрүүн сонгох вэ? A. Shenshu BL23, Yaoyangguan GV3, Weishong BL40 B. Taixi Kl3, Fuiliu Kl7, Shenshu BL23 C. Mingmen GV4, Guanyuan CV4, Guanyuanshu BL26 D. Dachangshu BL25, Guanyuanshu BL26, Zhishi BL52 E. Renzhong GV26, Yaotongdian EX-UE7, Houxi SI3 12. Аймхай мөгөөрсний үзүүрээс Tiantu CV21 сүв хүртэл / Tiantu CV21 сүв орно / хэдэн сүв байдаг вэ ? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 E. 8 13. Уушгины сувгийн нэршилийг заана уу ? A. Гарын Taiyang-ын суваг B. Гарын Jueyin-ийн суваг C. Гарын Taiyin-ийн суваг D. Гарын Shaoyin-ийн суваг E. Гайхамшигт суваг 14. Дэлүү ямар үйл ажиллагааг зохицуулдаг вэ? A. хувиргах болон зөөвөрлөх үйл ажиллагааг зохицуулна B. цусыг хянана
 3. 3. C. булчин болон гар хөлийн үйл ажиллагааг зохицуулна D. ам уруулд нээгдэнэ E. арьс үсийг шимжүүлнэ 15. Өвчин үүсгэгч хуурай хүчин зүйл ямар эрхтэнг түрүүлж гэмтээх вэ? A. уушги, биеийн 3 халуун B. Ходоод, бөөр C. Элэг, ходоод D. Уушги, ходоод E. Уушги, олгой 16. Dumai сувгийн хэрдэс ямар сүвээр дамжин тархинд нэвтрэн орж тархитай холбогдох вэ? A. Yamen B. Fengfu C. Qiangijian D. Baihui E. Naohu 17. Yifeng TE17 сүвийн онцлогийг нэрлэнэ үү ? A. Shousaoyang Sanjiaojing, Zushaoyang Danjing сувгуудын нийлэх сүв B. Цөсний болон Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв C. Xi-Завсарынэрчим хүүч хурж цугларсан сүв D. Суваг хэрдэсийн эрчим хүч, цусны гүйдлийг сайжруулан, нүх сүв онгойлгох, өвдөлт дарах үйлдэлтэй E. Jing-гол сүв 18. Хүйтэн идээ ундаа хэт хэрэглэснээс дотор хүйтэн үүсч хуримтлагдахад ямар хүйтэн эмгэг хамшинж үүсэх вэ? A. Эмгэг хүйтэн хамшинж B. Хоосон хүйтэн хамшинж C. Дүүрэн халуун хамшинж D. Дүүрэн хүйтэн хамшинж E. Дүүрэн хоосон хамшинж 19. Guanyuan CV4 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. Renmai, хөлийн 3 Yin – ийн сувгууд нийлнэ 2. Бөөрийг бүлээцүүлж дуслыг тогтоох үйлдэлтэй. 3. Төрөлхийн эрчим хүч хадгалагдах газар 4. Хэвлийн гол шугамаар, хүйснээс доош 3 цунд байрлана. 5. Хүйснээс доош 3 цунд, хэвлийн гол шугамаас гадагш 0,5 цунд байна. 20. Нойр булчирхайн үрэвсэл оноштой өвчтөн зовиур нь: Аюулхай баруун хавирганы нуман доогуур хүчтэй өвдөлттэй, өвдөлт баруун талд илүү байна.Бие шарлана,өвдөлт үе үе намдана, үе үе хүчтэй сэдэрнэ. Судас- эрчимтэй, гулгамтгай хурдан үед ямар жороор зүү тавих вэ? 1. Zusanli ST36,Neiguan PC6, 2. Yanlingquan GB34, Diji SP8, Qimen LR14 3. Taichong LR3,Xinhjian LR2, Fengnlong ST40 4. Zhigou TE6, Taichong LR3, Geshu BL17 5. Quchi LI11, Shangqiu SP5, Zhongwan CV12 21. Бөөрний сувгийн нэршилийг заана уу ? 1. Zutaiyin 2. Zushaoyin 3. Zuyueyin 4. Kidney meridian 5. Bladder meridian 22. Хий бөглөрч цус өтгөрөх хам шинжээр илрэх зүрхэнд тэжээл дутагдах өвчний үед эмчилгээний зарчимыг нэрлэнэ үү ? 1. Зүрх дэлүүний уйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ.
 4. 4. 2. Суваг хэрдсийг онгойлгоно. 3. Цус шингэлнэ. 4. Өвдөлтийг намдааж мэдрэлийг тайвшруулна 5. Янгийн эрергийг хэвийн болгоно. 23. “Nanjing”сударт ............................... гэж бичжээ 1. Эрчим хүч, цусны хоосонд эх сүвийг хасах аргаар хатга 2. Эрчим хүч, цусны хоосонд эх сүвийг нэмэх аргаар хатга 3. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд эх сүвийг нэмэх аргаар хатга 4. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд хүү сүвийг хасах аргаар хатга 5. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд хүү сүвийг нэмэх аргаар хатга 24. Цусны даралт ихсэх өвчний хам шинжүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. Элэгний гал бадарсан хам шинж 2. Хий цус багадсан хам шинж 3. Элэг бөөрний ин суларсан хам шинж 4. Цэр чийг хуримтлагдан суваг хэрдэс бөглөрсөн хам шинж 5. Зүрх дэлүүний үйл ажиллагаа доройтох хам шинж 25. Хийн дутмагшил ямар шинжээр илрэх вэ? 1. Хэвлийгээр унжиж өвдөх 2. Ходоод сунах 3. Хөл гар сулрах 4. Хошного умай урвах 5. Арьс салст шарлах 26. Yamen GV15 сүвийн байрлалыг заана уу ? 1. С7- Th1 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 2. С1-2 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 3. Th1-2 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 4. Арын гол шугамаар, үсний ар захаас эгцдээш 0,5 цунд 5. Th3-4 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 27. Чихний цэцэгний урд байрлах сүвийг заана уу? 1. Tinggong 2. Ermen 3. Tinghui 4. Erheliao 5. Erjian 28. Үнхэлцэгний сувагтай холбогдох эрхтэнг нэрлэнэ үү? 1. Хамар 2. Гурван халуун 3. Залгиур хоолой төвөнх 4. Үнхэлцэг 5. Зүрх 29. Өврийн гол сувгийн цээжний сүвүүдийн хатгах төөнөх хэмжээг заана уу ? 1. Эгц хатгана 2. Ташуу, налуу хатгана 3. Төөнөхгүй 4. Төөнөнө 5. Гурвалжин зүүгээр хатгаж цус гаргана 30. Салхи хүйтэнээр ханиалгахад гарах шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү ? 1. Даардас хүрч бие арзайх 2. Хамар битүүрч шуухитнах 3. Хуурай ханиах 4. Өндөр халуурч даардас хүрнэ 5. Шар цэртэй ханиана 31. Яаралтай тусламжийн үед голлон хатгадаг арын гол сувгийн сүвийг нэрлэнэ үү ?
 5. 5. 1. Duiduan GV27 2. Shuigou GV26 3. Yinjiao GV28 4. Baihui GV20 5. Suliao GV25 32. Өвчтөн хэвлий дүүрч халуу оргиж өвдөж, ам хатаж, гашуунаар гулгина. Сэтгэл санаа тогтворгүй уур ихтэй. шээс өтгөн, үнэртэй, судас хурдан, эрчимтэйХэл-улаан өнгө нь шар байна.Зүү эмчилгээний жорыг сонгоно уу? 1. Zhongwan CV12, Zusanli ST36 , Neiguan PC6 2. Taichong LR3, Lidui ST45 3. Yanglingquan CB34,Xuehai SP10, Zhangmen LR13 4. Pishu BL20 ,Weishu BL21 , Zhongwan CV12Zusanli ST36 5. Guanyuan CV4, QihaiCV6 33. Бие махбодыг цэвэрлэх, ой ухааныг сэргээжэрчимжүүлэх зорилгоор хатгах сүвүүдийг сонгоно уу. 1. Zu qiao yin (GB44) 2. Zhi yin (BL67) 3. Guan chong (TE1) 4. Bai hui (GV20) 5. Tou wei (ST8) 34.Tiantu CV22 сүвийн байрлалыг заана уу ? 1. Өвчүүний сэтэрхийн дээд ирмэгт 2. Xuanji CV21 сүвээс дээш 1 цунд 3. Huigai RN20 сүвээс дээш 1 цунд 4. Өвчүүний сэтэрхийн дээд хонхорт 5. Гол шугамаар 35. Гурван халууны сувгийн эрчим хүч, цусыг хүлээж авах сүв, дамжуулах сүвийг нэрлэнэ үү? 1. Yemen 2. Guanchong 3. Ermen 4. Sizhukong 5. Jiaosun 36. Зүрхний тэжээл дутагдах өвчний үед элгийг нэвтрүүлж хийн гүйдлийг идэвхижүүлэх сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Dadun LR2 2. Taichong LR3 3. Zhongdu LR6 4. Qimen LR4 5. LigouLR5 37. Juque CV14 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. 0,5 цун эгц хатгана 2. Хүйсний голоос эгц дээш 6 цунд байрлана 3. Аймхай мөгөөрсний үзүүрт байна 4. Зүрхний Mu – хуримтлуулах сүв 5. Өвчтөн 2 гараа дээш өргөсөн байрлалд тодорхойлно. 38. Өвчтөн урьд орой нь найранд явж ирээд шөнөдөө баруун хавирганы нумаар өвдөж аюулхай дээр зангирч, бүх бие нь суларна. Өглөө арьс салст, нүдний өөхлөг бүрхүүл шарласан , судал – түргэн, Энэ үед ямар эмчилгээний зарчимаар эмчилгээ хийх вэ ? 1. Чийг нойтонг арилгах 2. Хоргүйжүүлэх 3. Дэлүү ходоодны ү/а-г дэмжиж шингээлтийг засна. 4. Чийг халууныг арилгах
 6. 6. 5. Элэг цөсний үйл ажиллагаааг дэмжих 39. Газрын зураг газшиг хэл юуны шинж вэ? 1. Дэлүү ба уушгины цэр чийг хуримтлагдах 2. Ходоодны хий 3. Зүрхний цус ба хийн дутагдал 4. Yin – ийн тамир доройтох 5. Элэгний Yin – н дутмагшил 40. Толгойг гэдийлгэсэн байрлалтайгаар тодорхойлж олдог сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Chengjiang 2. Tiantu 3. Xuanji 4. Lianquan 5. Huagai 41. Ходоодны архаг үрэвслийн үед дэлүү ходоодны үйл ажиллагаа суларах үед илрэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү ? 1. Хоолны дуршил муудах 2. Ходоод орчим хүч сул өвдөх 3. Халуун идээнд дурлах 4. Ам хатах 5. 4 толь халуу оргих 42. Амьсгал давчидах дүүрэн хам шинжийн үед эмчилгээний зарчимыгнэрлэнэ үү 1. Амьсгалыг амирлуулна,хийг тэгшитгэнэ 2. Уушгийг идэвхижүүлэн амьсгалыг тэгшитгэх 3. Дэлүү ходоодны үйл ажиллагааг иджэвхижүүлнэ 4. Хорыг арилгаж, цэрийг шингэрүүлнэ 5. Yuan qi-г нэмэгдүүлнэ 43. Өтгөн хатах эмгэгийн шалтгаан юу вэ ? 1. Ходоодонд халуун хуримтлагдан олгойг гэмтээх 2. Олгойн энерги сулрах 3. Хөдөлгөөний хомсдол, ядаргаа 4. Шингээгүй байхад идэх, биеийн онцлог 5. Үл зохих идээ ундаа идэх 44. Jizhong GV6 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. 0,3- 0,5 цун ташуу хатгана, 3-7 шовог төөнөнө 2. Дэлүү ходоодыг эрүүлжүүлж, ууц нурууны өвдөлт намдаана. 3. Th10-11нугаламын арын сэртэнгийн хооронд үүсэх хонхорт оршино. 4. Төөнөхгүй 5. 0,5-1 цун эгц хатгана, 3-5 шовог төөнөнө 45. Зүрхний дүүрэн шинжийн үед ямар сүвийг сонгох вэ? 1. Shao hai (HT3) 2. Ling dao (HT4) 3. Shao fu (HT8) 4. Shen men (HT7) 5. Shao chong (HT9) 46. Бугуйн хөндлөн нугалааснаас дээш 2 цунд байрладаг сүвүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Zhigou SJ6 2. Neiguan PC6 3. Lingdao HT4 4. Waiguan PC6 5. Pianli LI6
 7. 7. 47. Усан махбодын дотоод эрчимхүч харьцангуй ихсэх нь эргэж шороон махбодын зарим хэсгийг устгахын зэрэгцээ шорооны хэлбэр дүрсийг өөрчилдөг тул уушги, дэлүүний хамшинж илэрдэг. 48. Taiyang суваг гэмтэхэд халуурдаг Учир нь өвчин үүсгэгч хүчин зүйл сувагт нэвтрэхэд Yang болон хамгаалах эрчимхүчний урсгал саатдаг. 49. Сансар дэлхийн эрчимхүчнүүд харилцан үйлчлэлцсэний үр дүнд шим ертөнцөд хүний үр хөврөл, амьдрал үүсэн хөгжиж, төрөх, өсөх, цэцэглэх, өтлөх, үхэх гэсэн амьдрал үхлийн хэмнэл дараалан үргэлжилж нэг нь нөгөөгөөрөө солигдож байдаг жамтай бөгөөд yin, yang-н сургаал нь эртний гүн ухааны хийсвэр ойлголт биш харин ч гүн ухааны материалист диалектик сургаал юм. 50. Зүрхэнд цус зогсонгишроход хэл бараан ягаан өнгөтэй болдог. Учир нь зүрхний Yang-ийн эрчим хүч цусыг шингэлдэг. 51. Хэвлийн гол шугамаар, х¿éñíýýñ äîîø 1.5 öóíä áàéäàã ñ¿âèéã çààíà óó? A. Xuehai B. Zhaohai C. Qihai D. Xiaohai E. Yinjiao 52. Jianli CV11 ñ¿âèéí áàéðëàëûã çààíà óó? A. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 3 öóíä, ãîë øóãаìààñ ãàäàãø 1 öóíä. B. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 3 öóíä, ãîë øóãаìààð. C. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 3 öóíä, ãîë øóãаìààñ ãàäàãø 4 öóíä. D. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 3 öóíä, ãîë øóãаìààñ ãàäàãø 0.5 öóíä. E. Хүйснээс дээш 3 цунд, Zhongwan CV12 сүвээс дээш 1 цунд. 53. Õîäîîäíû ºâ÷íèé үед хатгадаг ñîíãîìîë ñ¿âèéã çààíà óó? A. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 3 öóíä, хэвлийн гол шугамаар. B. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 5 öóíä, хэвлийн гол шугамаар. C. Õ¿éñíèé ãîëîîñ äýýø 4 öóíä, хэвлийн гол шугамаар. D. Хүйсний голоос дээш 4 цунд, өврийн гол шугамаас гадагш 2 цунд. E. Хүйсний голд. 54. Guanyuan CV4 ñ¿âèéí õàìààðàëûã çààíà óó? 1. Renmai, хөлийн 3 Yin - ийн сувгууд нийлнэ. 2. Áººðèéã á¿ëýýö¿¿ëæ äóñëûã òîãòîîõ үйлдэлтэй. 3. Òºðºëõèéí ýрчим хүч õàäãàëàãäàõ ãàçàð. 4. Хэвлийн гол шугамаар, х¿éñíýýñ äîîø 3 öóíä байрлана. 5. Õ¿éñíýýñ äîîø 3 öóíä, хэвлийн гол шугамаас ãàäàãø 0.5 öóíä áàéíà. 55. Өврийн гол сувгийн цýýæíèé ñ¿â¿¿äèéн хатгах төөнөх хэмжээг заана уу? 1. Эгц хатгана. 2. Ташуу, налуу хатгана. 3. Төөнөхгүй. 4. Төөнөнө. 5. Гурвалжин зүүгээр хатгаж цус гаргана. 56. ßàðàëòàé òóñëàìæèéí ¿åä голлон хатгадаг арын гол сувгийн сүвийг нýðëýíý ¿¿?
 8. 8. 1. Duiduan GV27 2. Shuigou GV26 3. Yinjiao GV28 4. Baihui GV20 5. Suliao GV25 57.Dumai сувгийн хэрдэс ямар сүвээр дамжин тархинд нэвтрэн орж тархитай холбогдох вэ? A. Yamen B. Fengfu C. Qiangjian D. Baihui E. Naohu 58.Zutaiyang Pangguangjing, Dumai сувгуудын уулзах сүвийг заана уу? 1. Qianding 2. Shenting 3. Shanggxing 4. Baihui 5. Xinhui 59.Shenmen HT7 сүвийг яаж хатгах вэ? 1. Ãүн хатгаíà. 2. ªнгөц хатгаíà. 3. Õавж хатгаíà. 4. Ýãö õàòãàíà. 5. Õажуугаас хатгаíà. 60.Зүрхний сувгийг гэдэсний сувагтай холбох сүвийг нэрлэнэ үү? 1. Shenmen HT7 2. Tongli HT5 3. Lingdao HT4 4. Shaochong HT9 5. Yinxi HT6 61.Үнхэлцэгний суваг гэмтэхэд ямар шинжүүд гардаг вэ? 1. Толгой өвдөх. 2. Алга халуун оргих. 3. Бөөлжис цутгах. 4. Шалтгаангүй инээх. 5. Нүүр халуун оргих. 62.Гурван халууны сувгийг эмчилгээнд хэрэглэх заалтуудыг нэрлэнэ үү? 1. Чих гэнэт дүлийрэх. 2. Толгой өвдөх, нүүр харлах. 3. Халуурч ухаан алдах. 4. Хүүхдийн уналт таталт. 5. Толгой таллаж өвдөх. 63.Jiaosun ТЕ20 сүвийн онцлог болон үйлдэлийг заана уу? 1. Суваг хэрдсийг онгойлгох, эрчимхүч цусны гүйдлийг идэвхжүүлэх, нүх сүв онгойлгох, ой ухаан сэргээх. 2. Толгойг саруул болгох, нүдний хараа сайжруулах, хортой салхийг сарниулах. 3. Өвчин үүсгэгч хүйтэн салхийг сарниулах, суваг хэрдсийн үйл ажиллагааг сайжруулах. 4. Shoutaiyang Xiaochangjing, Shoushaoyang Sanjiaojing, Zushaoyang Danjing сувгуудын нийлэх сүв. 5. Цөсний болон Yangweimai сувгуудтай нийлэх сүв. 64.Zhongzhu ТЕ3 сүвийн ерөнхий заалтыг заана уу?
 9. 9. A. Ам хатах, чихрийн шижин, халуурах. B. Өндөр халуурч, хөлрөхгүй байх. C. Чих өвдөх. D. Унадаг өвчин, цээж давчдах, амьсгаадах. E. Дүлийрэх, хоолой сөөх, шүд өвдөх. 65.Kongzui LU6 сүвийн онцлогèéã íýðëýíý ¿¿? 1. Luo сүв 2. Xi сүв 3. Mu сүв 4. Цустай ханиахад хатгана. 5. Yuan сүв 66.Lieque LU7 сүвийн онцлогèéã çààíà óó? 1. Luo сүв. 2. Гайхамшигт сувагтай холбогдоно. 3. Renmai-тай холбогдоно. 4. Олгойн Hegu LI4 сүвтэй холбогдоно. 5. Эзэн-зочин зарчимаар эмчилгээнд õýðýãëýíý. 67.Shaoshang LU11 сүвийн эмчилгээний заалтыг нэрлэнэ үү? 1. Ухаан алдах. 2. Хоолой өвдөх. 3. Хамраас цус гоожих. 4. Эрхий хуруу өвдөх. 5. Нүдэнд өвдөг гарах. 68. Îëãîéí ñóâаг ямар сүвээр õîäîîäны сувагтай õîëáîãäîõ âý? 1. Shangjuxu ST37 2. Quepen ST12 3. Zusanli ST36 4. Dicang ST4 5. Chengjiang RN24 69. Îëãîéí ñóâгийн ìàõáîäüòîé ñ¿âийг дараалалын дагуу зөв бичнэ үү? A. Shangyang, Sanjian, Erjian, Quchi, Yangxi. B. Shangyang, Erjian, Sanjian, Quchi, Yangxi. C. Shangyang, Yangxi, Erjian, Sanjian, Quchi. D. Shangyang, Erjian, Sanjian, Yangxi, Quchi. B. Shangyang, Erjian, Yangxi, Sanjian, Quchi. 70. Ãàðûí Yangming ñóâàãò òººíº õèéõèéã õîðèãëîñîí хэдэн ñ¿â áàéäàã âý? A. 3 B. 5 C. 2 D. 1 E. Á¿ãä òººíº õèéíý. 71. Shaoze SI1 ñ¿âèéí áàéðøèëûã çààíà óó? A. ×èã÷èé õóðóóíû дотор зэтэрт, õóìñны áóëàíãààñ гадагш 0.1 öóíä. B. Ýðõèé õóðóóíû äîòîð зэтэрт, хумсны булангаас гадагш 0.1 öóíä. C. Ýðõèé õóðóóíû ãàäíà çýòэðт, õóìñíû áóëàíãààñ гадагш 0.1 öóíä. D. Äîëîîâîð õóðóóíû ãàäíà çýòэрт, õóìñíû áóëàíãààñ гадагш 0.1 öóíä. E. ×èã÷èé õóðóóíû ãàäíà çýòэðт, õóìñíû áóëàíãààñ гадагш 0.1 öóíä. 72. Ãýäýñíèé сувгèéí ñ¿â¿¿äýýð дараах өвчинг анагаана. 1. Õ¿ç¿¿ ãî¸òîõ. 2. Õîîëîé çàëãèóðûí ºâ÷èí. 3. Ìýäðýë, ñýòãýöèéí ºâ÷èí.
 10. 10. 4. Íóðóóíы ºâäºëò. 5. Халуун өвчин. 73.Гэдэсний сувгийн эрчимхүч, цусны урсгалын чиглэлийг заана уу? 1. Гараас эхлээд нүүрэнд төгсөнө. 2. Захаасаа төв рүү. 3. Гараас эхлээд гэдэстэй холбогдоно. 4. Төвөөсөө зах руу. 5. Толгойноос эхлээд гарт төгсөнө. 74.Дараах сүвүүдийн аль нь гэдэсний сувгийн сүв вэ? 1. Jianzhen 2. Jianwaishu 3. Jianzhongshu 4. Jianjing 5. Jianyu 75. Zutaiyin Pijing сувгèéí õàìààðàëûã îëíî óó? 1. Шороо махбодьтой. 2. Эрчимхүч цусны урсгал çàõààñ төв рүү ÷èãëýëòýé. 3. Shoushaoyin Xinjing сувагт эрчимхүч цусыг дамжуулна. 4. Zuyangming Weijing сувгаас эрчимхүч цусыг авна. 5. Хос 20 сүвтэй. 76. Дэлүүний сувгийн тавхайн дотор òàëä, àðüñíû хар цагааны заагаар байрладаг сүвүүдèéã íýðëýíý ¿¿? 1. Dadu SP2 2. Taibai SP3 3. Gongsun SP4 4. Sanyinjiao SP6 5. Shangqui SP5 77. Өвдөгний дотно талд, тойгны дотно дээд булангаас дээш 2 цунд байрлах сүвèéã íýðëýíý ¿¿? A. Yinlingquan SP9 B. Jimen SP11 C. Xuehai SP10 D. Diji SP8 E. Liangqiu ST34 78.Ходоодны сувàг нүүрний ÿìàð ñ¿âýýñ 2 салдаг âý? A. Dicаng ST4 B. Daying ST5 C. Jiache ST6 D. Touwei ST8 E. Xiaguan ST7 79.Zusanli ST36 сүвийн үйлдэлийг заана уу? 1. Суваг хэрдэсийг онгойлгон, эрчимхүч цусны гүйдлийг идэвхижүүлнэ. 2. Эрчимхүч цусыг тэгшитгэнэ. 3. Ходоод, дэлүүний үйл ажиллагааг хэвийн болгоно. 4. Не-мөрөн сүв. 5. Ходоодны хөлд эрчимхүч хурсан сүв. 80.Элэгний сувгийн чиглэлийг заана уу? A. Хөлөөс толгойд. B. Хөлөөс хэвлийд. C. Хөлөөс хэвлий цээжинд. D. Цээжнээс хөлрүү.
 11. 11. E. Хөлөөс гар луу. 81.Ququan LR8 сүвийн байрлалыг заана уу? A. Тахимны нугалаасны гадна үзүүрт, m.semimembranosus-ын урд талд байна. B. Тахимны нугалаасны дотно үзүүрт, m.semimembranosus-ын ард талд байна. C. Тахимны нугалаасны дотно үзүүрт m.semimembranosus-ын урд талд байна. D. Тахимны нугалаасны өмнө үзүүрт m.semimembranosus-ын урд талд байна. E. Тахимны нугалаасны дотно үзүүрт m.semimembranosus-ын хойд талд байна. 82.Ямар өвчнүүдийн үед элэгний сувгийн сүвүүдийг сонгож хатгах вэ? A. Шээс бэлгийн зам, нүдний өвчин. B. Шээс бэлгийн зам, мэдрэлийн тогтолцоо, нүдний өвчин. C. Шээс бэлгийн зам, мэдрэлийн тогтолцоо, элэг, нүдний өвчин. D. Шээс бэлгийн зам, мэдрэлийн тогтолцоо, элэг цөс, нүдний өвчин. E. Шээс бэлгийн зам, нүдний өвчин, мэдрэлийн тогтолцоо, элэг цөс, сувгийн эмгэг. 83.Zhangmen LR13 сүвийн хамааралыг олно уу? 1. Элэгний Mu-хуримтлуулах сүв. 2. Zujueyin Ganjing, Zushaoyang Danjing сувгуудын нийлэх сүв. 3. Төмөр махбодьтой. 4. Дэлүүний Mu-хуримтлуулах сүв. 5. Zujueyin Ganjing, Zutaiyin Pijing, Yinweimai сувгуудын нийлэх сүв. 84.Fengchi GB20, Zusanli ST36, Sanyinjiao SP6 сүвүүдтэй хавсран цусны даралт буулгадаг элэгний сувгийн сүвийг нэрлэнэ үү? A. Ligou LR5 B. Taichong LR3 C. Dadun LR1 D. Zhangmen LR13 E. Yinbao LR9 85.Fengchi GB20 сүвийн байрлалыг заана уу? A. Дагзны дээд талд, трапец хэлбэрийн булчингийн дагз ясанд бэхлэгдэх болон гүрээний булчингийн гавлын сууринд бэхлэгдэх хэсгийн хооронд үүсэх хонхорт. B. Дагзны доод талд, дагз ясанд бэхлэгдэх болон гүрээний булчингийн гавлын сууринд бэхлэгдэх хэсгийн хооронд үүсэх хонхорт. C. Дагзны доод талд, трапец хэлбэрийн булчингийн дагз ясанд бэхлэгдэх болон гүрээний булчингийн гавлын сууринд бэхлэгдэх хэсгийн хооронд үүсэх хонхорт. D. Дагзны доод талд, трапец хэлбэрийн булчингийн дагз ясанд бэхлэгдэх болон гавлын сууринд бэхлэгдэх хэсгийн хооронд үүсэх хонхорт. E. Дагзны доод талд, трапец хэлбэрийн булчингийн дагз ясанд бэхлэгдэх болон гүрээний булчингийн гавлын сууринд бэхлэгдэх хэсгийн хооронд үүсэх хонхороос доош 2 цунд. 86.Xuanzhong GB39 сүвийн байрлалыг заана уу? A. Шагайн хашлаганы үзүүрээс дээш 3 цунд, Yangfu GB38 сүвээс 1 цун дээр. B. Шагайн гадна хашлаганы үзүүрээс доош 3 цунд, Yangfu GB38 сүвээс 1 цун доор. C. Шагайн хашлаганы үзүүрээс дээш 2 цунд, Yangfu GB38 сүвээс 1 цун доор.
 12. 12. D. Шагайн дотно хашлаганы үзүүрээс дээш 3 цунд, Yangfu GB38 сүвээс 1 цун доор. E. Шагайн гадна хашлаганы үзүүрээс дээш 3 цунд, Yangfu GB38 сүвээс 1 цун доор. 87.Qubin GB7 сүвийн онцлог, заалтыг нэрлэнэ үү? 1. Zushaoyang Danjing, Zuyangming Weijing сувгийн нийлэх сүв. 2. Хүзүү хөшиж хөдөлгөөн хязгаарлагдахад хатгах сүв. 3. Чих шуугиж дүлийрэхэд хатгах сүв. 4. Zushaoyang Danjing, Zutaiyang Pangguangjing сувгийн нийлэх сүв. 5. Ходоод хүйт оргиж огиулж бөөлжихөд хатгах сүв. 88.Yangjiao GB35 сүвийн онцлогыг заана уу? 1. Хаван хөөх сүв. 2. Yangweimai сувгийн Xi-завсрын эрчимхүч хурсан сүв. 3. Усан махбодьтой сүв. 4. Waiqiu GB36 сүвтэй нэг түвшинд байх сүв. 5. Зүрхний хатгалга дарах сүв. 89.Fengchi GB20 сүвийн үйлдэл болон онцлогийг заана уу? 1. Суваг хэрдэсийг онгойлгон эрчимхүч, цусны гүйдлийг идэвхижүүлнэ. 2. Өвчин үүсгэгч хортой салхийг сарниулж, халуун бууруулна. 3. Толгойг саруул болгон ой тогтоомжийг сайжруулана. 4. Хордлого тайлна. 5. Shoushaoyang Sanjiaojing, Zushaoyang Danjing, Yangqiaomai сувгуудын нийлэх сүв. 90.Shenmai BL62 сүвийн онцлогийг заана уу? A. Онцлоггүй. B. Бөөрний сувагтай холбогдоно. C. Damai сувагтай холбогдоно. D. Yangqiaomai сувагтай холбогдоно. E. Chongmai сувагтай холбогдоно. 91.Chengshan BL57 сүвийн байршилыг заана уу? 1. Хөлийн эрээн булчингийн 2 толгойн шөрмөслүү шилжих ацанд. 2. Гадна шагайн хашлаганаас дээш 8 цунд. 3. Weizhong BL40 сүвээс доош 8 цунд. 4. Weiyang BL39 сүвээс доош 8 цунд. 5. Kunlun BL60 сүвээс дээш 8 цунд. Хамааралыг олно уу? 92.Олгой 93.Зүрх 94.Өрц 95.Цөс 96.Элэг A. Geshu B. Ganshu C. Xinshu D. Danshu E. Dachangshu 97.Давсагны сувагтай холбогдох суваг болон эрхтэнийг нэрлэнэ үү? 1. Бөөр 2. Цул сав эрхтэн 3. Бөөрний суваг 4. Yangqiaomai 5. Тархи 98.Аль нь өврийн гол сувагт хамаарах вэ?
 13. 13. 1. Ying-ийн сувгийн үйл ажиллагааг зохиуцуулж, эрчимхүч цусыг хариуцна. 2. Биеийн гол шугам дагуу байрлана. 3. Нугастай холбогдоно. 4. Үржил, бэлгийн үйл ажиллагааг зохиуцуулна. 5. Өөрийн гэсэн биологийн идэвхт сүвтэй. 99.Mu сүвийн хамааралыг олно уу? 1. Биеийн өвөр талд байрлана. 2. Yang-ийн өвчнийг анагаана. 3. Цул савын өвчнийг анагаана. 4. Суваг хэрдэсийн өвчнийг анагаана. 5. Yuan-язгуур сүвтэй хавсран хатгана. 100. Өврийн гол сувагт байрлалтай жирэмсэн эмэгтэйд зүү хатгаж болохгүй хэдэн сүв байдаг вэ? A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 E. 1 Сорилын зөв хариулт-Жишиг сорил-1 1 B 26 C 51 C 76 A 2 B 27 A 52 B 77 C 3 C 28 C 53 C 78 B 4 B 29 C 54 B 79 B 5 B 30 A 55 C 80 B 6 B 31 C 56 C 81 C 7 C 32 A 57 E 82 E 8 C 33 A 58 C 83 C 9 C 34 C 59 C 84 B 10 B 35 C 60 C 85 C 11 E 36 A 61 C 86 E 12 E 37 C 62 E 87 C 13 C 38 A 63 D 88 C 14 B 39 C 64 B 89 E 15 A 40 C 65 C 90 D 16 B 41 A 66 E 91 A 17 A 42 C 67 B 92 E 18 D 43 B 68 C 93 C 19 B 44 A 69 D 94 A 20 A 45 D 70 D 95 D 21 C 46 C 71 E 96 B 22 A 47 A 72 E 97 E 23 C 48 A 73 A 98 E 24 B 49 A 74 A 99 A 25 B 50 C 75 B 100 C Жишиг сорил-2
 14. 14. /1./ Зүрхний сувгийн эхлэх сүвийн нэрийг нэрлэнэ үү? A. Jizhong B. Jiuwei C. Zhongchong D. Shaochong E. Jiquan /2./ Аль нь Sidu TE9 сүвд хамаарах вэ? A. Унадаг өвчин, цээж давчдах, амьсгаадах B. Yangchi сүвийг тохойн шонтон ястай холбосон шулуун дээр тохойн шонтонгоос доош 5 цунд, тохойн шуу ясны хооронд байна C. He-мөрөн сүв D. Суваг хэрдэсийн эрчим хүч, цусны гүйдлийг сайжруулна E. Нэрний орчуулга нь “гурван мөрөн” гэсэн утгатай /3./ Shenque CV8 сүвийн нэрийг тайлбарлана уу? A. Хийн далай B. Энерги хадгалах газар C. Идээ ундааны хаалга D. Сүнсний хаалга E. Хүйсний гол /4./ Дараах сүвүүдийн алийг нь төөнөж болох вэ? A. Suliao B. Shuigou C. Duiduan D. Shangxing E. Yinjiao /5./ Толгой дүйрч хүндэрнэ, дотор муухайрна, хоолонд дургүй болно, цэр муу ховхорно, нойр их хүрнэ гэсэн зовиуртай өвчтөнг ямар жороор эмчлэх вэ? A. Fenglong ST40, Neiguan PC6, Pishu BL20, Touwei ST8 B. Fengchi GB20, Xinjian LR2, Taichong LR3, Ganshu GB18 C. Fengchi GB20, Taixi Kl3, Shenshu BL23, Ganshu GB18 D. Touwei ST8, Pishu BL20, Sanyinjiao SP6, Zusanli ST36 E. Guanyuan CV4, Qihai CV6, Shenshu BL23, Pishu BL20 /6./ Хүйснээс аймхай мөгөөрсийн үзүүр хүртэл / аймхай мөгөөрсний үзүүр орно/ нийт хэдэн сүв байдаг вэ ? A. 6 B. 7 C. 8 D. 5 E. 9 /7./ Цэр салст арвидан ханиалгах шинж илрэхэд Feishu BL13 сүвтэй хавсран ямар сүвийг сонгож хатгах вэ? A. Lieque LU7, Hegu LI4 B. Dazhui GV4, Shaoshang LU11 C. Fenglong ST40, Chize LU5 D. Chize LU5, Taichong LR3 E. Zhongfu LU1, Zhaohai Kl6 /8./ Хүйтэнд мэдрэг болж, хөл даарснаас атийж унтах, шингээгүй хоолны үлдэгдэлтэй усан чацга алдах, судас гүн удаан лугших нь ямар хамшинжийн үед ажиглагдах вэ? A. Хүйтэн хоосон хамшинж B. Халуун хоосон хамшинж C. Дүүрэн хоосон хамшинж D. Хоосон эмгэг хүйтэн хамшинж E. Эмгэг хүйтэн хамшинж
 15. 15. /9./ Цээж, алга, тавхай халуу оргих, гар хөл хүйт оргих, гэнэт болон шөнө хөлрөх, ядарч тамирдах нь ямар эмгэг хамшинж вэ? A. Хоосон хамшинж B. Элэгний ин дутагдлын хамшинж C. Дүүрэн хамшинж D. Jueyin сувгийн хамшинж E. Бөөрний yang дутагдлын хамшинж /10./ Зүрхний сувгийн хэдэн сүв нь гарт, хэд нь цээжинд байдаг вэ? A. 9 нь гарт, 1 нь цээжинд B. 8 нь гарт, 1 нь цээжинд C. 8 нь гарт, 2 нь цээжинд D. 9 нь гарт, цээжинд байрлахгүй E. 7 нь гарт, 2 нь цээжинд /11./ Ходоодны өвчний үед хатгадаг сонгомол сүвийг заана уу ? A. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, хэвлийн гол шугамаар B. Хүйсний голоос дээш 5 цунд, хэвлийн гол шугамаар C. Хүйсний голоос дээш 4 цунд, хэвлийн гол шугамаар D. Хүйсний голоос дээш 4 цунд, өврийн гол шугамаас гадагш 2 цунд E. Хүйсний голд /12./ Lianquan CV23 сүвийн байрлалыг заана уу ? A. Хүзүүний хажуу хэсэгт, эрүүний өнцгийн доор, төвөнхийн хойд талд, бамбай булчирхайн дээд ирмэгтэй нэг түвшинд, гүрээний булчингийн урд ирмэгт байна. B. Хүзүүний өмнө гол шугамаар, төвөнхийн дээд тал хэлний ясны хооронд үүсдэг хонхорт байна. C. Хүзүүний хэсэгт, гүрээний булчингийн өмнө талд Renying ба Qishe сүвийг холбосон шулууны голд байна. D. Хүзүү өвчүүний гол шугмаар өвчүүний сэтэрхийн дээд ирмэгээс дээш ойролцоогоор 0.7см хиртэй газар байна. E. Хүзүүний С7 сээрийн Th 1 нурууны сэртэнгийн завсрын хонхороос гадагш 2 цунд байна. /13./ Зүрхний yang-ийн эрчимхүчний хоосон үеийн судас ямар байх вэ? A. сул хүчгүй B. нарийн хурдан C. нарийн хүчгүй D. өнгөц E. хоосон /14./ Амин эрчимхүчний хүч, өвчин үүсгэгч хүчин зүйлийн хүчний харьцаа хоёулаа их үед ямар эмгэг үүсэх вэ? A. Халуун хамшинж B. Дүүрэн хамшинж C. Хоосон хамшинж D. Сувгийн хамшинж E. Цул савын хамшинж /15./ Гүн буюу хүчтэй цочроож хатгавал суганы артери, венийн судас, мэдрэлийн багц гэмтэх сүвийг нэрлэнэ үү? A. Jiquan B. Qingling C. Shaochong D. Shaofu E. Shaohai /16./ Нурууны арын гол шугамаар бүсэлхийн L2-3нугаламын арын сэртэнгийн хонхорт үүсэх сүвийг нэрлэнэ үү? A. Mingmen B. Xuanshu
 16. 16. C. Jizhong D. Zhongshu E. Yaoyangguan /17./ Гар хөлийн саажилын үед сүв сонгон хатгадаг үндсэн сувгийг нэрлэнэ үү A. Гар хөлийн Taiyang-ын суваг B. Гар хөлийн Taiyin-ын суваг C. Гар хөлийн Yangming-ын суваг D. Гар хөлийн Yueyin-ийн суваг E. Yangqiaomai суваг /18./ Хүйтэн идээ ундаа хэт хэрэглэснээс дотор хүйтэн үүсч хуримтлагдахад ямар хүйтэн эмгэг хамшинж үүсэх вэ? A. Эмгэг хүйтэн хамшинж B. Хоосон хүйтэн хамшинж C. Дүүрэн халуун хамшинж D. Дүүрэн хүйтэн хамшинж E. Дүүрэн хоосон хамшинж /19./ Yifeng TE17 сүвийн онцлогийг нэрлэнэ үү ? A. Shousaoyang Sanjiaojing, Zushaoyang Danjing сувгуудын нийлэх сүв B. Цөсний болон Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв C. Xi-Завсарын эрчим хүүч хурж цугларсан сүв D. Суваг хэрдэсийн эрчим хүч, цусны гүйдлийг сайжруулан, нүх сүв онгойлгох, өвдөлт дарах үйлдэлтэй E. Jing-гол сүв /20./ Dumai сувгийн хэрдэс ямар сүвээр дамжин тархинд нэвтрэн орж тархитай холбогдох вэ? A. Yamen B. Fengfu C. Qiangijian D. Baihui E. Naohu /21./ Өвчин үүсгэгч хуурай хүчин зүйл ямар эрхтэнг түрүүлж гэмтээх вэ? A. уушги, биеийн 3 халуун B. Ходоод, бөөр C. Элэг, ходоод D. Уушги, ходоод E. Уушги, олгой /22./ Дэлүү ямар үйл ажиллагааг зохицуулдаг вэ? A. хувиргах болон зөөвөрлөх үйл ажиллагааг зохицуулна B. цусыг хянана C. булчин болон гар хөлийн үйл ажиллагааг зохицуулна D. ам уруулд нээгдэнэ E. арьс үсийг шимжүүлнэ /23./ Уушгины сувгийн нэршилийг заана уу ? A. Гарын Taiyang-ын суваг B. Гарын Jueyin-ийн суваг C. Гарын Taiyin-ийн суваг D. Гарын Shaoyin-ийн суваг E. Гайхамшигт суваг /24./ Аймхай мөгөөрсний үзүүрээс Tiantu CV21 сүв хүртэл / Tiantu CV21 сүв орно / хэдэн сүв байдаг вэ ? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
 17. 17. E. 8 /25./ Нурууны хурц өвдөлтийн үед ямар жорыг нэн түрүүн сонгох вэ? A. Shenshu BL23, Yaoyangguan GV3, Weishong BL40 B. Taixi Kl3, Fuiliu Kl7, Shenshu BL23 C. Mingmen GV4, Guanyuan CV4, Guanyuanshu BL26 D. Dachangshu BL25, Guanyuanshu BL26, Zhishi BL52 E. Renzhong GV26, Yaotongdian EX-UE7, Houxi SI3 /26./ Халуурах, цээж, гарын алга, хөлийн ул халуу оргих, шөнө орондоо хөлрөх, судасны лугшилт нарийн, хурдан эсвэл сул лугших нь ямар хамшинжийн үед ажиглагдах вэ? A. Хоосон эмгэг халуун хамшинж B. Халуун хоосон хамшинж C. Эмгэг халуун хамшинж D. Суваг хэрдэсийн халуун хамшинж E. Цул савын хоосон эмгэг шинж /27./ Зүрхний сувгийн He-мөрөн сүвийг нэрлэнэ үү? A. Quchi B. Quze C. Shaohai D. Ququan E. Xiaohai /28./ Давс буюу гаа дэвсэж төөнөх сүвийг заана уу ? A. Zhongwan CV12 B. Shuifen CV9 C. Shenque CV8 D. Qihai CV6 E. Baihui GV20 /29./ Renmai суваг хэдэн сүвтэй вэ ? A. 20 B. 14 C. 24 D. 28 E. 18 /30./ Yang, Yin-н хямралын эмгэгжамаар ямар хамшинж үүсэх вэ? A. Хоосон, дүүрэн хамшинж B. Халуун хүйтэн хамшинж C. Аминэрчимхүч, цус, шингэний хамшинж D. Shaoyang сувгийн хамшинж E. Дан найман сувгийн хамшинж /31./ Зүрхний сувгийн Jing-ундарга сүвийг нэрлэнэ үү? A. Zhongchong B. Shaochong C. Shangyang D. Shaoze E. Guanchong /32./ Qianding CV21, Shangxing CV23 хоёр сүвийн хооронд хэдэн цун вэ? A. 3,5 цун B. 2,5 цун C. 0,5 цун D. 1,5 цун E. 1,0 цун /33./ Их зулайн нийлж битүүрсэн хэсэгт байх сүвийг нэрлэнэ үү? A. Qianding B. Xinhui
 18. 18. C. Shangxing D. Shenting E. Baihui /34./ Zhongzhu TE3 сүвийн ерөнхий заалтыг заана уу ? A. Ам хатах, чихрийн шижин, халуурах B. Өндөр халуурч, хөлрөхгүй байх C. Чих өвдөх D. Унадаг өвчин, цээж давчдах, амьсгаадах E. Дүлийрэх, хоолой сөөх, шүд өвдөх /35./ Яаралтай тусламжийн үед голлон хатгадаг арын гол сувгийн сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Duiduan GV27 2. Shuigou GV26 3. Yinjiao GV28 4. Baihui GV20 5. Suliao GV25 /36./ Шагайн доод хонхорт байрлах сүвийг олно уу? 1. Neihuaijian 2. Zhaohai 3. Waihuaijian 4. Shenmai 5. Shangqui /37./ Зүрхний дүүрэн шинжийн үед ямар сүвийг сонгох вэ? 1. Shao hai (HT3) 2. Ling dao (HT4) 3. Shao fu (HT8) 4. Shen men (HT7) 5. Shao chong (HT9) /38./ Дүүрэн хам шинжийг нэрлэнэ үү? 1. дуу ярианы хүч сул 2. нүүр улайна 3. гэнэт хөлрөнө 4. хөлс урсана 5. чацга алдана /39./ Нойргүйдлийн үед хатгах сүвүүдийг сонгоно уу? A. Sanyinjiao, Zusanli B. Shenmen, Sanyinjiao C. Shenshu, Danshu D. Tiaxi, Taichong E. Xinshu, Yinxi /40./ Үнхэлцэгний сувагтай холбогдох эрхтэнг нэрлэнэ үү? 1. Хамар 2. Гурван халуун 3. Залгиур хоолой төвөнх 4. Үнхэлцэг 5. Зүрх /41./ Амин эрчим хүч, өвчин үүсгэгч хүчин зүйлүүдийн харилцан үйлчлэлцэх явцад үүсэх хамшинжийг нэрлэнэ үү? A. Халуун, хүйтэн хамшинж B. Хоосон, дүүрэн хамшинж C. Суваг хэрдэсийн хамшинж D. Цул савын хамшинж E. Цус, шингэний хамшинж /42./ Taiyin суваг гэмтэхэд гарах шинж тэмдэг
 19. 19. A. ам цангаж ундаасана B. чацга алдана C. нойрмоглох D. тамирдаж ядрах E. толгой эргэх /43./ Зүрхний сувгийн Xi-завсрын энерги хурсан сүвийг нэрлэнэ үү? A. Yinxi B. Yixi C. Yinshi D. Yishe E. Yingu /44./ Сэтгэл тайван биш болж түгшүүрлэх, нүүр минчийх, дуу чангарах, амьсгал хурдсах, хөлс урсах, ундаасах нь ямар эмгэг хамшинж вэ? A. Xоосон хамшинж B. Дүүрэн хамшинж C. Taiyang сувгийн хамшинж D. Shaoyin сувгийн хамжинж E. Зүрхний yin дутагдлын хамшинж /45./ Зүү хатгадаггүй сүвийг заана уу ? A. Shenque CV8 B. Xiawan CV10 C. Shuifen CV9 D. Qihai CV6 E. Yinjiao CV7 /46./ Shenmen HT7 сүвийг яаж хатгах вэ? A. Гүн хатгана B. Өнгөц хатгана C. Хавж хатгана D. Эгц хатгана E. Хажуугаас хатгана /47./ Хэвлийн гол шугамаар, хүйснээс доош 1,5 цунд байдаг сүвийг заана уу? A. Xuehai B. Zhaohai C. Qihai D. Xiaohai E. Yinjiao /48./ Эрчимхүч, эс шингэсэн идээ, цус зогсонгоширон хуримтлагдаж халуунд шилжихэд ямар халуун үүсэх вэ? A. Эмгэг халуун хамшинж B. Хоосон халуун хамшинж C. Дүүрэн халуун хамшинж D. Дүүрэн хүйтэн хамшинж E. Дүүрэн хоосон хамшинж /49./ Цэр аль эрхтнийг гэмтээдэг вэ? A. уушиг B. зүрх C. ходоод D. толгой E. гар, хөл /50./ Гурван халууны сувгийн Jianliao TE14 сүвийн байршилыг заана уу ? A. Бугалганы ард Qinglengyuan сүвийг Naohui сүвтэй холбосон шулууны голд B. Бугалганы ард, тохойн шонтонгийн үзүүрээс дээш 2 цунд буюу Tianjing TE10 сүвээс эгц дээш 1 цунд
 20. 20. C. Тохойгоо нугалж,гараа мөрний хэмжээнд өргөхөд, мөрний ард, далны маяа мөрний шонтон хоёрын хооронд үүсдэг хонхорт D. Суганы арын нугалаасны үзүүртэй нэг түвшинд, гурван толгойт булчингийн ар ирмэгт, Xiaoluo TE12 сүвээс эгц дээшээ 3 цунд E. Бугалганы ард, тохойн шонтонгийн үзүүрээс дээш 1 цунд орших хонхорт /51./ Jianli CV11 сүвийн байрлалыг заана уу ? A. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаас гадагш 1 цунд B. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаар C. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаас гадагш 4 цунд D. Хүйсний голоос дээш 3 цунд, гол шугамаас гадагш 0,5 цунд E. Хүйснээс дээш 3 цунд, Zhongwan CV12 сүвээс дээш 1 цунд /52./ Нурууны арын гол шугамаар сээрийн Th6-7 нугаламын арын сэртэнгийн завсар хонхорт орших сүвийг нэрлэнэ үү? A. Lingtai B. Zhiyang C. Shendao D. Shenzhu E. Jinsuo /53./ Өтгөн хатахад Zhaohai Kl6 сүвийг ямар сүвтэй хавсарч хатгах вэ? A. Shuiquan Kl5 B. Shuidao ST28 C. Shuifen CV9 D. Huizong TE7 E. Zhiguo TE6 /54./ Ээрцэг ясны дээд ирмэгээс хүйс хүртэл хэдэн сүв байдаг вэ? A. 5 B. 4 C. 7 D. 6 E. 3 /55./ Оношлогооны ямар аргаар yin, yang-н эмгэг шинжийг ялгах вэ? A. өнгийг үзэх B. сонсох, үнэрлэх C. асуух D. судсаар оношлох E. эмнэж засах /56./ Дэлүүний янгийн хоосон үед хэл ямар байх вэ? A. хуурай цайвар B. цайвар нойтон C. хөөнгөтсөн D. өнгөргүй цайвар E. улаан /57./ Бөөрний сувагтай холбогддог дан найман сувгийг заана уу ? 1. Yinweimai 2. Chongmai 3. Renmai 4. Yinqiaomao 5. Dumai /58./ Алслагдсан сүвийг дараах зорилгоор сонгон хатгадаг. 1. Сувгийн салхи, хүйтэн, чийгийг арилгах 2. Зүү эмчилгээний үйлдлийг зөөллөх 3. Хэсэг газрын үйлдэлтэй сүвийн үйл ажиллагааг дэмжих 4. Эрчим хүч цусны зогсонгийг арилгах 5. Эрхтэнг эрүүлжүүлэх
 21. 21. /59./ Jizhong CV6 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. 0,3- 0,5 цун ташуу хатгана, 3-7 шовог төөнөнө 2. Дэлүү ходоодыг эрүүлжүүлж, ууц нурууны өвдөлт намдаана. 3. Th10-11нугаламын арын сэртэнгийн хооронд үүсэх хонхорт оршино. 4. Төөнөхгүй 5. 0,5-1 цун эгц хатгана, 3-5 шовог төөнөнө /60./ Ходоодны архаг үрэвслийн үед дэлүү ходоодны үйл ажиллагаа суларах үед илрэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү ? 1. Хоолны дуршил муудах 2. Ходоод орчим хүч сул өвдөх 3. Халуун идээнд дурлах 4. Ам хатах 5. 4 толь халуу оргих /61./ Хийн дутмагшил ямар шинжээр илрэх вэ? 1. Хэвлийгээр унжиж өвдөх 2. Ходоод сунах 3. Хөл гар сулрах 4. Хошного , умай урвах 5. Арьс салст шарлах /62./ Цусны даралт ихсэх өвчний хам шинжүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. Элэгний гал бадарсан хам шинж 2. Хий цус багадсан хам шинж 3. Элэг бөөрний ин суларсан хам шинж 4. Цэр чийг хуримтлагдан суваг хэрдэс бөглөрсөн хам шинж 5. Зүрх дэлүүний үйл ажиллагаа доройтох хам шинж /63./ Цагаан мах урвах үед ямар жороор зүү хатгах вэ ? 1. Zhonglushu BL29 2. Erbai EX-UE2 3. Chengshan BL57 4. Changqiang GV1 5. Shangjuxu ST37 /64./ Yuan-язгуур сүвийг олно уу ? 1. Qiuxu GB40 2. Chongyang ST42 3. Wangu SI4 4. Jiexi ST41 5. Zulinqi GB41 /65./ Толгойг гэдийлгэсэн байрлалтайгаар тодорхойлж олдог сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Chengjiang 2. Tiantu 3. Xuanji 4. Lianquan 5. Huagai /66./ Бөөрний сувгийн нэршилийг заана уу ? 1. Zutaiyin 2. Zushaoyin 3. Zuyueyin 4. Kidney meridian 5. Bladder meridian /67./ Нойр булчирхайн үрэвсэл оноштой өвчтөн зовиур нь: Аюулхай баруун хавирганы нуман доогуур хүчтэй өвдөлттэй, өвдөлт баруун талд илүү байна.Бие шарлана,өвдөлт үе үе намдана, үе үе хүчтэй сэдэрнэ. Судас- эрчимтэй, гулгамтгай хурдан үед ямар жороор зүү тавих вэ? 1. Zusanli ST36,Neiguan PC6,
 22. 22. 2. Yanlingquan GB34, Diji SP8, Qimen LR14 3. Taichong LR3,Xinhjian LR2, Fengnlong ST40 4. Zhigou TE6, Taichong LR3, Geshu BL17 5. Quchi LI11, Shangqiu SP5, Zhongwan CV12 /68./ Guanyuan CV4 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. Renmai, хөлийн 3 Yin – ийн сувгууд нийлнэ 2. Бөөрийг бүлээцүүлж дуслыг тогтоох үйлдэлтэй. 3. Төрөлхийн эрчим хүч хадгалагдах газар 4. Хэвлийн гол шугамаар, хүйснээс доош 3 цунд байрлана. 5. Хүйснээс доош 3 цунд, хэвлийн гол шугамаас гадагш 0,5 цунд байна. /69./ Бугуйн хөндлөн нугалааснаас дээш 2 цунд байрладаг сүвүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Zhigou SJ6 2. Neiguan PC6 3. Lingdao HT4 4. Waiguan PC6 5. Pianli LI6 /70./ Zhaohai Kl6 сүвийн үйлдлийг заана уу ? 1. Бөөрний эрчим хүчийг нэвтрүүлнэ 2. Өвдөлт намдаана 3. Өвдөгний хүчийг эрүүжүүлнэ 4. Зүрх тайвшруулж, мэдрэл амирлуулна 5. Бүсэлхий нурууг эрүүжүүлнэ /71./ Хүйснээс дээш ........................... хүртэл 8 цун байна . 1. Аймхай мөгөөрсний үзүүр 2. Zhongting CV16 сүв хүртэл 3. Jiuwei CV15 сүв хүртэл 4. Аймхай мөгөөрс, өвчүүний нийлэх хэсэг хүртэл 5. Danzhong CV17 сүв хүртэл /72./ Өвчтөн хэвлий дүүрч халуу оргиж өвдөж, ам хатаж, гашуунаар гулгина. Сэтгэл санаа тогтворгүй уур ихтэй. шээс өтгөн, үнэртэй, судас хурдан, эрчимтэйХэл-улаан өнгө нь шар байна.Зүү эмчилгээний жорыг сонгоно уу? 1. Zhongwan CV12, Zusanli ST36 , Neiguan PC6 2. Taichong LR3, Lidui ST45 3. Yanglingquan CB34,Xuehai SP10, Zhangmen LR13 4. Pishu BL20 ,Weishu BL21 , Zhongwan CV12Zusanli ST36 5. Guanyuan CV4, QihaiCV6 /73./ Өврийн гол сувгийн цээжний сүвүүдийн хатгах төөнөх хэмжээг заана уу ? 1. Эгц хатгана 2. Ташуу, налуу хатгана 3. Төөнөхгүй 4. Төөнөнө 5. Гурвалжин зүүгээр хатгаж цус гаргана /74./ Бөөрний сувгийн хэвлийн сүвүүдийг яаж хатгах вэ ? 1. Эгц хатгана 2. Төөнөнө 3. 0,5-1,0 цун гүн хатгана 4. Ташуу хатгана 5. Өвчтөний тарган туранхайд тохируулна /75./ Хий бөглөрч цус өтгөрөх хам шинжээр илрэх зүрхэнд тэжээл дутагдах өвчний үед эмчилгээний зарчимыг нэрлэнэ үү ? 1. Зүрх дэлүүний уйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ. 2. Суваг хэрдсийг онгойлгоно. 3. Цус шингэлнэ. 4. Өвдөлтийг намдааж мэдрэлийг тайвшруулна
 23. 23. 5. Янгийн эрергийг хэвийн болгоно. /76./ Гурван халууны сувгийг эмчилгээнд хэрэглэх заалтуудыг нэрлэнэ үү? 1. Чих гэнэт дүлийрэх 2. Толгой өвдөх, нүүр харлах 3. Халуурч ухаан алдах 4. Хүүхдийн уналт таталт 5. Толгой таллаж өвдөх /77./ Усан хаван, хэвлий устах үед ямар сүвийг сонгож хатгавал тохиромжтой вэ ? 1. Zusanli ST36 2. Shuidao ST28 3. Sanyinjiao SP6 4. Shuifen CV9 5. Zhongji CV3 /78./ Бөөрний сувгийн хамааралыг олно уу ? 1. 27 хос сүвтэй 2. Эрчим хүч ихтэй 3. Төвд тэмүүлсэн эрчим хүч, цусны урсгалтай 4. Цус багатай 5. Усан махбодьтой /79./ Гарыг мөрний үеэр өргөхөд, мөрөнд үүсэх хонхорт байрлах сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Jianli 2. Jianyu 3. Jianjing 4. Jianliao 5. Jianshi /80./ Амьсгал давчидах дүүрэн хам шинжийн үед эмчилгээний зарчимыгнэрлэнэ үү 1. Амьсгалыг амирлуулна,хийг тэгшитгэнэ 2. Уушгийг идэвхижүүлэн амьсгалыг тэгшитгэх 3. Дэлүү ходоодны үйл ажиллагааг иджэвхижүүлнэ 4. Хорыг арилгаж, цэрийг шингэрүүлнэ 5. Yuan qi-г нэмэгдүүлнэ /81./ Mingmen GV4 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. Амь насны үүд хаалга 2. L2-3 нугаламын арын сэртэнгийн засварт үүсэх хонхорт оршино 3. Бөөрийг тэтгэж, дуслыг хариуцаж, ууц нуруу хөлийг чангаруулж, сувгийг нэвтрүүлж, энергийг зохицуулна. 4. Ташуу хатгана 5. Өврийн гол сувгийн сүв /82./ Суваг хэрдэсийн тогтолцооны бүрэлдэхүүнийг заана уу ? 1. Дан суваг 2. Булчин шөрмөсний суваг 3. Хэрдэс суваг 4. Салбар суваг 5. Үндсэн суваг /83./ Өтгөн хатах эмгэгийн шалтгаан юу вэ ? 1. Ходоодонд халуун хуримтлагдан олгойг гэмтээх 2. Олгойн энерги сулрах 3. Хөдөлгөөний хомсдол, ядаргаа 4. Шингээгүй байхад идэх, биеийн онцлог 5. Үл зохих идээ ундаа идэх /84./ Газрын зураг шиг хэл юуны шинж вэ? 1. Дэлүү ба уушгины цэр чийг хуримтлагдах 2. Ходоодны хий
 24. 24. 3. Зүрхний цус ба хийн дутагдал 4. Yin – ийн тамир доройтох 5. Элэгний Yin – н дутмагшил /85./ Zutaiyang Pangguangjing, Dumai сувгуудын уулзах сүвийг заана уу ? 1. Qianding 2. Shenting 3. Shanggxing 4. Baihui 5. Xinhui /86./ Xi-завсрын сүвийн заалтыг бичнэ үү ? 1. Шингээлт сайжруулна 2. Цуснаас үүссэн өвчнийг анагаана 3. Ой тогтоолтыг сайжруулна 4. Хурц өвдөлтийг намдаана 5. Тайвшруулна /87./ Үнхэлцэгний суваг гэмтэхэд ямар шинжүүд гардаг вэ? 1. Толгой өвдөх 2. Алга халуун оргих 3. Бөөлжис цутгах 4. Шалтгаангүй инээх 5. Нүүр халуун оргих /88./ Juque CV14 сүвийн хамааралыг заана уу ? 1. 0,5 цун эгц хатгана 2. Хүйсний голоос эгц дээш 6 цунд байрлана 3. Аймхай мөгөөрсний үзүүрт байна 4. Зүрхний Mu – хуримтлуулах сүв 5. Өвчтөн 2 гараа дээш өргөсөн байрлалд тодорхойлно. /89./ Бөөрний сувгийн цээжний сүвүүдийн хатгах хэмжээг заана уу ? 1. Эгц хатгана 2. Ташуу, налуу хатгана 3. Гүн хатгана 4. Доод хавирганы дээд ирмэгээр хатгана 5. Дээд хавирганы доод ирмэгээр хатгана /90./ Зүрхний тэжээл дутагдах өвчний үед элгийг нэвтрүүлж хийн гүйдлийг идэвхижүүлэх сүвийг нэрлэнэ үү ? 1. Dadun LR2 2. Taichong LR3 3. Zhongdu LR6 4. Qimen LR4 5. LigouLR5 /91./ Өвчтөн урьд орой нь найранд явж ирээд шөнөдөө баруун хавирганы нумаар өвдөж аюулхай дээр зангирч, бүх бие нь суларна. Өглөө арьс салст, нүдний өөхлөг бүрхүүл шарласан , судал – түргэн, Энэ үед ямар эмчилгээний зарчимаар эмчилгээ хийх вэ ? 1. Чийг нойтонг арилгах 2. Хоргүйжүүлэх 3. Дэлүү ходоодны ү/а-г дэмжиж шингээлтийг засна. 4. Чийг халууныг арилгах 5. Элэг цөсний үйл ажиллагаааг дэмжих /92./ Аль нь бөөрний сувгийн дотор замтай холбогдох вэ ? 1. Бөөр 2. Зүрх 3. Уушги 4. Давсаг
 25. 25. 5. Элэг /93./ Чихний цэцэгний урд байрлах сүвийг заана уу? 1. Tinggong 2. Ermen 3. Tinghui 4. Erheliao 5. Erjian /94./ Гурван халууны сувгийн эрчим хүч, цусыг хүлээж авах сүв, дамжуулах сүвийг нэрлэнэ үү? 1. Yemen 2. Guanchong 3. Ermen 4. Sizhukong 5. Jiaosun /95./ Tiantu CV22 сүвийн байрлалыг заана уу ? 1. Өвчүүний сэтэрхийн дээд ирмэгт 2. Xuanji CV21 сүвээс дээш 1 цунд 3. Huigai RN20 сүвээс дээш 1 цунд 4. Өвчүүний сэтэрхийн дээд хонхорт 5. Гол шугамаар /96./ Yamen GV15 сүвийн байрлалыг заана уу ? 1. С7- Th1 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 2. С1-2 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 3. Th1-2 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт 4. Арын гол шугамаар, үсний ар захаас эгцдээш 0,5 цунд 5. Th3-4 нугаламын арын сэртэнгийн завсарт /97./ “Nanjing”сударт ............................... гэж бичжээ 1. Эрчим хүч, цусны хоосонд эх сүвийг хасах аргаар хатга 2. Эрчим хүч, цусны хоосонд эх сүвийг нэмэх аргаар хатга 3. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд эх сүвийг нэмэх аргаар хатга 4. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд хүү сүвийг хасах аргаар хатга 5. Эрчим хүч, цусны дүүрэнд хүү сүвийг нэмэх аргаар хатга /98./ Бие махбодыг цэвэрлэх, ой ухааныг сэргээжэрчимжүүлэх зорилгоор хатгах сүвүүдийг сонгоно уу. 1. Zu qiao yin (GB44) 2. Zhi yin (BL67) 3. Guan chong (TE1) 4. Bai hui (GV20) 5. Tou wei (ST8) /99./ Салхи хүйтэнээр ханиалгахад гарах шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү ? 1. Даардас хүрч бие арзайх 2. Хамар битүүрч шуухитнах 3. Хуурай ханиах 4. Өндөр халуурч даардас хүрнэ 5. Шар цэртэй ханиана /100./ Таван махбодын онолоор дэлүү чийг нойтон болон шороонд харъяалагдах тул чийг булингар хуримтлагдахад бие хүндэрсэн эмгэг үүснэ. Иймд эрхтэн гэмтсэн хөлийн Taiyin-н сувагнаас сүв сонгож хатгах бөгөөд үр дүнгүй бол хөлийн Yangming-н сувгаас сүв сонгоно. /101./ Эрчим хүчний хоосон шинжийн үед сарын хир хямрах эмгэг үүсдэг. Учир нь энэ үед сарын тэмдэгийн сүүлээр хэвлийн доод хэсгээр өвдөх, халуун жин тавих,
 26. 26. нухаж дарахад өвдөлт намдах, сарын тэмдгийн хэмжээ бага, ягаавтар өнгөтэй байна. /102./ Сансар дэлхийн эрчимхүчнүүд харилцан үйлчлэлцсэний үр дүнд шим ертөнцөд хүний үр хөврөл, амьдрал үүсэн хөгжиж, төрөх, өсөх, цэцэглэх, өтлөх, үхэх гэсэн амьдрал үхлийн хэмнэл дараалан үргэлжилж нэг нь нөгөөгөөрөө солигдож байдаг жамтай бөгөөд yin, yang-н сургаал нь эртний гүн ухааны хийсвэр ойлголт биш харин ч гүн ухааны материалист диалектик сургаал юм. /103./ Taiyang суваг гэмтэхэд халуурдаг Учир нь өвчин үүсгэгч хүчин зүйл сувагт нэвтрэхэд Yang болон хамгаалах эрчимхүчний урсгал саатдаг. /104./ Усан махбодын дотоод эрчимхүч харьцангуй ихсэх нь эргэж шороон махбодын зарим хэсгийг устгахын зэрэгцээ шорооны хэлбэр дүрсийг өөрчилдөг тул уушги, дэлүүний хамшинж илэрдэг. /105./ Амьсгаадаж цээж давчдах, амьсгаа авах гаргахад жигд биш, цэр их гарах, хэл цайвар наалдамхай өнгөртэй, судас эрчимтэй байх шинж тэмдэг илэрдэг. Учир нь эдгээр шинж тэмдгүүд нь амьсгал давчдах эмгэгийн хоосон шинжийн үед илэрдэг. /106./ Зүрхэнд цус зогсонгишроход хэл бараан ягаан өнгөтэй болдог. Учир нь зүрхний Yang-ийн эрчим хүч цусыг шингэлдэг. /107./ Бөөр нь суваг хэрдэсээр дамжин давсагтай үйл ажиллагаагаараа нягт холбогдож гар, хөлийн булчингийн үйлийг зохицуулдаг бөгөөд үйлдэл нь хамарт илэрдэг. /108./ Модон махбодтой yin-н эрхтэний эрчимхүчийг хоосон гэж оношловол түүний эх болох усан мабодтой эрхтэний эрчимхүчийг нэмэх аргаар эмчилнэ. Мөн элэгний эрчимхүчний дүүрэн гэж үзвэл түүний хүү зүрхний эрчимхүчийг хасдаг /109./ Хэвлий аюулхайд дүүрч горойх, хоол доошлоххгүй, шингээлт муудах, судас эрчимтэй, хурдан лугших зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Учир нь энэ үед Tongli (HT5), Tiantu (CV22), Danzhong (27) сүвүүдээр эмчилнэ. Сорилын зөв хариулт –Сорил-2 1-E, 2-B, 3-D, 4-D, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 12-B, 13-A, 14-B, 15-A, 16-A, 17-C, 18-D, 19-A, 20-B, 21-A, 22-B, 23-C, 24-E, 25-E, 26-B, 27-C, 28-C, 29-C, 30-B, 31-B, 32-B, 33-B, 34-B, 35-C, 36-C, 37-D, 38-C, 39-B, 40-C, 41-B, 42-B, 43-B, 44-B, 45-A, 46-D, 47-C, 48-C, 49-C, 50-C, 51-B, 52-A, 53-E, 54-D, 55-B, 56-B, 57-E, 58-B, 59-A, 60-A, 61-B, 62-B, 63-E, 64-A, 65-C, 66-C, 67-A, 68-B, 69-C, 70-D, 71-C, 72-A, 73-C, 74-A, 75-A, 76-E, 77-B, 78-E, 79-C, 80-C, 81-A, 82-E, 83-B, 84-C, 85-C, 86-C, 87-C, 88-C, 89-C, 90-A, 91-A, 92-B, 93-A, 94-C, 95-C, 96-C, 97-C, 98-A, 99-A, 100-A, 101-A, 102-A, 103-A, 104-A, 105-A, 106-C, 107-E, 108-C, 109-A, Жишиг сорил-3
 27. 27. 1.Дараах сүвүүдийн аль нь арьсны өвчний үед хатгах ерөнхий сүвүүд вэ 1. Цзю-чи/GI 11/ 2. Зу-сань-ли/Е 36/ 3. Вэй-чжун/V 54/ 4. Чуан-хуй/VG 21/ 5. Пан-гуан-шу/V28/ 2.АРЬС ЗАГАТНАХАД ДАРААХ СҮВҮҮДЭЭС АЛИЙГ АВАХ ВЭ 1. Цзю-цзю-цзюань/Элэг 8/ 2. Ли-гоу /Элэг 5/ 3. Вэй-чжун/Давсаг 54/ 4. Цзянь-дин/VG 20/ 5. У-чу/Давсаг 5/ 3.ХҮЗҮҮ СЭЭР БҮСЭЛХИЙ УУЦАНД ДООРХИ СҮВҮҮДЭЭС АЛЬ НЬ НӨЛӨӨЛӨХ ВЭ 1. Цзянь-дин/Ар гол –VG 20/ 2. У-Чу/Давсаг –V 5/ 3. Вэй-чжун/Давсаг 54/ 4. Зу-сань-ли/Ходоод-Е 36/ 5. Шао-шан/Уушиг-Р 11/ 4.Ууцаар цочмог өвдөхөд дараах сүвүүдээс алийг сонгож хатгах вэ 1. Бай-хуань-шу/Давсаг 30/ 2. Сяо-чан-шу/Давсаг 27/ 3. Пан-гуан-шу /Давсаг 28/ 4. Хэ-гу/Бүдүүн гэдэс- GI 4/ 5. Цзя-чэ/Ходоод 7/ 5.НҮҮРНИЙ БАТГА ӨВЧИНД АЛЬ СҮВҮҮДИЙГ СОНГОХ ВЭ 1. Хэ-гу/Бүдүүн гэдэс 4/ 2. Ди-цан/Ходоод 6/ 3. Ле-цзюэ/Уушиг 7/ 4. Чжао-хай/Бөөр – R 3/ 5. Тай-чун/Элэг – F 3/ 6.ТОЛГОЙН ӨВЧИНД ХАТГАДАГ ЕРӨНХИЙ СҮВҮҮД АЛЬ НЬ ВЭ 1. Хэ-гу/Бүдүүн гэдэс 4/ 2. Ле-цзюэ/Уушиг 7/ 3. Фэн-фу/Ар гол – VG15/ 4. Чжун-цзи/Өвөр гол- VC3/ 5. Чжао-хай/Бөөр - R3/ 8.УС ШИГ ӨНГӨГҮЙ ИХ ШЭЭХЭД АЛЬ СҮВҮҮДИЙГ СОНГОХ ВЭ 1. Фу-лю/Бөөр 8/ 2. Тай-си/Бөөр 5/ 3. Ле-цзюэ/Уушиг 7/ 4. Сяо-чан-шу/Давсаг 27/ 5. Вэй-чжу/Давсаг 54/ 9.СЭЭР НУРУУНЫ НЕВРАЛЬГИЙН ӨВДӨЛТӨД АЛЬ СҮВҮҮДИЙГ СОНГОХ ВЭ 1. У-Чу/Давсаг 5 – толгойд/ 2. Цзинь-шу/Ар гол 7/ 3. Вэй-цан/ Давсаг 45/ 4. Чжао-хай/Бөөр 3/ 5. Дай-май/Цөс – VB 26/
 28. 28. 10.ҮС ХАГТАХАД АЛЬ СҮВИЙГ СОНГОХ ВЭ 1. Зу-сань-ли/Ходоод 36/ 2. Тай-чун/Элэг 3/ 3. Чжун-фэн /Элэг-4/ 4. Чуан-хуй/Ар гол 21/ 5. Син-цзянь/Элэг 2/ 11.ХАТИГ МУНДАС ГАРАХАД АЛЬ СҮВҮҮДИЙГ СОНГОЖ ХАТГАХ ВЭ 1. Тай-си/Бөөр 5/ 2. Шэнь-май/Давсаг 62/ 3. Чжао-хай /Бөөр 3/ 4. Тай-чун/Элэг 3/ 5. Ле-цзюэ/Уушиг 7/ 12. ЭРҮҮ ЗУУРЧ БУЛЧИН ЧАНГАРАХАД АЛЬ СҮВИЙГ СОНГОЖ ХАТГАХ ВЭ 1.Зу-сань-ли /Ходоод 36/ 2.Тай-чун/Элэг 3/ 3.Шэнь-май/Давсаг 62/ 4.Цзя-чэ/Ходоод 7/ 5.Тай-си/Бөөр 5/ 13.НҮҮР ХҮЗҮҮ ДАГЗНЫ ЭМГЭГТ ЕРӨНХИЙД НЬ ХАМААРДАГ СҮВ АЛЬ НЬ ВЭ А.Зу-сань-ли/Ходоод 36/ В.Хоу-си/Нарийн гэдэс 3/ С.Гун-сунь/Дэлүү 4/ Д.Син-цзянь/Элэг 2/ Е.Ши-мэнь/Өвөр гол 5/ 14.Бамбай булчирхайн эмгэгт аль сүвүүдийг сонгож хэрэглэх вэ 1.Жэнь-ин/Ходоод 9/ 2.Шуй-ту/Ходоод 10/ 3.Тянь-ту/Өвөр гол 22/ 4.Ци-шэ/Ходоод 11/ 5.Ци-хай/Өвөр гол 6/ 15.МӨР ГАР ЛУУ БАДАЙРЧӨВДӨХӨД АЛЬ СҮВҮҮДИЙГ СОНГОХ ВЭ 1.Тянь-цзун/Нарийн гэдэс 11/ 2.Тянь-цзяо /TR 15/ 3.Ян-лао/ Нарийн гэдэс 6/ 4.Пянь-ли /GI 6/ 5.Тай-чун/Элэг 3/ 16.МӨРӨӨ ХӨДӨЛГӨЖ БОЛОХГҮЙ БОЛОХ ГАРАА ТОЛГОЙДОО ХҮРГЭЖ БОЛОХГҮЙ ҮЕД АЛЬ СҮВҮҮДИЙГ СОНГЖ ХАТГАХ ВЭ 1.Цин-лэн-юань/TR 11/ 2.Вэнь-лю/Бүдүүн гэдэс 7/ 3.Цзянь-цзяо/TR14/ 4.Цин-лин/С 2 – Зүрх/ 5.Би-гуань/Ходоод 31/ 17.Гар сарвууны аливаа эмгэгт ямагт хатгадаг сүвүүдийг нэрлэнэ үү 1.Зу-сань-ли/Ходоод 36/ 2.Цзянь-юй/Бүдүүн гэдэс 15/ 3.Да-дунь/Элэг 1/
 29. 29. 4.Цзю-чи/Бүдүүн гэдэс 11/ 5.Цзю-гу/Өвөр гол 2/ 18.НҮҮР ГАР САЛГАЛАХАД ХАТГАХ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Чжао-хай/Бөөр 3/ В.Хоу-си/Нарийн гэдэс 3/ С.Тай-чун/Элэг 3/ Д.Нэй-тун/Ходоод 44/ Е.Вэй-Чжун/Давсаг 54/ 19.ГАР ТОХОЙ САРВУУ ТЭНИЙЛГЭЖ БОЛОХГҮЙ НУГАРСАН КОНТРАКТУРТ ХАТГАХ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Ян-гуань/Ар гол 3/ 2.Сань-ли/Бүдүүн гэдэс 10/ 3.Зу-сань- ли /Ходоод 36/ 4.Чжи-чжэн/Нарийн гэдэс 7/ 5.Чжун-цзи/Өвөр гол 3/ 20.Гар мөр тохой сарвуу хөрч даарахад хатгах сүвүүдийг нэрлэнэ үү 1.Цзи-цзюань/Зүрх 1/ 2.Цзянь-вай/Нарийн гэдэс14/ 3.Шэнь-май/Давсаг 62/ 4.Шэнь-мэнь/Зүрх 7/ 5.Чи-зэ/Уушиг 5/ 21.МӨР ГАР ТОХОЙ САРВУУ ӨВДӨЖ БАДАЙРАХАД ХАТГАХ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Ян-лао/Нарийн гэдэс 6/ 2.Тянь-зун/Нарийн гэдэс 11/ 3.Тянь-цзяо/TR15/ 4. Чжи-гоу/TR 7/ 5.Пянь-ли /Бүдүүн гэдэс 6/ 22.Хоёр хөлний аливаа эмгэгт ямагт хатгадаг сүвүүдийг нэрлэнэ үү 1.Ян-лин- чуан/Цөс 34/ 2.Инь-мэнь/Давсаг 51/ 3.Куань-гу/РМ 38 В/ 4.Фэн-фу/Ар гол 15/ 23.УУЦНЫ МЭДРЭЛИЙН СҮЛЖЭЭ БОЛОН ДООД МӨЧНИЙБҮХ МЭДРЭЛД НӨЛӨӨЛДӨГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Шан-ляо/Давсаг 31/ 2.Цы-ляо/Давсаг 32/ 3.Жун-ляо/Давсаг 33/ 4.Ся-ляо/Давсаг 34/ 5.Чжао-хай/Бөөр 3/ 24.ХӨЛИЙН ХУРУУНУУД БҮГД ӨВДӨХӨД ХАТГАХ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Ся-лянь/Ходоодны 39/ 2.Сюань-чжун/Цөс 39 3.Син-цзянь/Элэг 2/ 4.Юн-цзюань/Бөөр 1/ 5.Нэй-тун/Ходоод 44/
 30. 30. 25.ХӨЛИЙН УЛААР ГЭНЭТ ӨВДӨХӨД ХАТГАХ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Кунь-лунь/Давсаг 60/ 2.Нэй-тун /Ходоод 44/ 3.Фэн-ши/Цөс 31/ 4.Чжун-цзи/Өвөр гол 3/ 5.Ци-хай/Өвөр гол 6/ 26.Гар салгалан юм барьж чадахгүй болоход хатгах сүвүүдийг нэрлэнэ үү 1.Хоу-си/Нарийн гэдэс 3/ 2.Ян-гу/Нарийн гэдэс 5/ 3.Цзю-чи/Бүдүүн гэдэс 11/ 4.Вань-гу/Нарийн гэдэс 4/ 5.Жун-ван/Өвөр гол 12/ 27.Хөлийн тавхай салгалан явж чадахгүй болоход хатгадаг сүвүүдийг нэрлэнэ үү 1.Тай-чун/Элэг 1/ 2.Сюань-чжун/Цөс 39/ 3.Гун-сунь/Дэлүү 4/ 4.Ян-лин-чуан/Цөс 34/ 5.Цзяо-инь/Цөс 44/ 28.ДӨРВӨН МӨЧ САЛГАЛАХАД ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Нэй-гуань/МС 6/ 2.Тун-ли Зүрх 5/ 3.Зу-линь-чи/Цөс 41/ 4.Дань-шу/Давсаг 19/ 5.Гэ-шу/Давсаг 17/ 29.Тавхай сарвуу хөрөхөд хатгах сүвийг нэрлэнэ үү А.Ян-бай/Цөс 10/ В.САн-инь-цзяо/Дэлүү 6/ С.Цзин-мин/Цөс 1/ Д..Зуан-жу/Давсаг2/ Е.Тун-цзы-ляо/Цөс 3./ 30.ЭЭРҮҮ ӨВЧИН ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Я-мэнь/Ар гол 14/ 2.Тянь-ту/Өвөр гол 22/ 3.Чи-цзинь/Цөс 23/ 4.Нэй-тин /Ходоод 44/ 5.Гун-сунь/Дэлүү 4/ 31.НУГАСНЫ ЭМГЭГТ ЯМАГТ ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Я-мэнь/Ар гол 14/ 2.Шуй-дао/Ходоод 28/ 3.Мин-Мэнь/Ар гол 4/ 4.Гуан-мэнь/Цөс 37/ 5.Гао-хуан/Давсаг 38/ 32.ЭКЗОФТАЛМ БУЮУ НҮД БҮЛТИЙХЭД ХАТГАДАГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Зу-сань-ли /Ходоод 36/
 31. 31. В. Цзё-сунь/TR20/ С.Нэй-тин/Ходоод 44/ Д.Гун-сунь/Дэлүү 4/ Е.Мин-мэнь/Ар гол 4/ 33.АМТ МЭДРЭХГҮЙ БОЛОХОД ХАТГАХ СҮВ А.Гун-сунь/Дэлүү 4/ В.Ци-ху/Ходоод 13/ С.Гуань-юань/Өвөр гол 4/ Д.Тянь-шу/Ходоод 25/ Е.Ин-чуань/Ходоод 16/ 34.ГАРЫН ХУРУУНУУДЫН ӨНДӨГ МЭДЭЭГҮЙ БОЛОХОД ХАТГАХ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Зу-сань-ли/Ходоод 36/ В.Лао-гун/МС 8/ С.Нэй-тин /Ходоод 44/ Д.Хэ-гу/Бүдүүн гэдэс4/ Е.Тинхуй/ Цөс 1/ 35.ЧИХНИЙ ЭМГЭГҮҮДИЙН ҮЕД ЯМАГТ ХАТГАДАГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Тай-чун/Элэг З/ В.Хэ-гу/Бүдүүн гэдэс 4/ С.Жун-ван/Өвөр гол 12/ Д. Фэн-лун/Ходоод 40/ Е.Линь-чи/цөс 41/ 36.НҮДНИЙ ЭМГЭГ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛДЭГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Лао-гун/МС 8/ В.Зу-Сань-ли/Ходоод 36/ С.Тин-хуй/Цөс 1/ Д.Фэн-лүн/Ходоод 40/ Е.Гуань-юань/Өвөр гол 4/ 37.НУЛИМСНЫ СУВАГ НАРИЙСАХАД ХАТГАДАГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Гүн-Сүнь/Дэлүү 4/ В.Шу-Гү/Давсаг 65/ С.Чань-Ту/Өвөр гол 22/ Д.Хэ-Гү/Бүдүүн гэдэс 4/ Е.Жинь-Ин/Ходоод 9/ 38.БӨӨЛЖИЛТ ЗОГСООДОГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Шяо-Чун/Зүрх 9/ В.Нэй-Тин/Ходоод 44/ С.Гэ-Шу/Давсаг 17/ Д.Ле-Цзюе/Уушиг 7/ Е.Вэй-Чжунь/Давсаг 54/ 39.АМНЫ ХӨНДИЙ, ЗАЛГИУРЫН ЭМГЭГТ ЯМАГТ ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1. Зу-сань-ли/Ходоод 36/ 2.Хэ-Гү/Бүдүүн гэдэс 4/ 3.Цзю-Чи/Бүдүүн гэдэс 11/
 32. 32. 4.Гуань-Юань/Өвөр гол 4/ 5.Шэнь-Шу/Давсаг 23/ 40.АМ ӨМХИЙРӨХ ҮЕД ХАТГАХ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Я-Мэнь/Ар гол 14/ В.Лао-Гун/МС 8/ С.Гэ-Шу/Давсаг 17/ Д.Тань-Чжун/Өвөр гол 17/ Е.Фу-Ту/Бүдүүн гэдэс 18/ 41.ШҮДНИЙ ӨВЧИНД ЯМАГТ ХАТГАДАГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Фу-Ту/Ходоод 32/ В.Эр-Цзань/Бүдүүн гэдэс 2/ С.Тай-Чун/Элэг 3/ Д.Пи-Шу/Давсаг 20/ Е.Бу-Жун/Ходоод 19/ 42.ХООЛОЙ БАГАЛЗУУРЫН ТАВАН ӨВЧНИЙГ ЯМАГТ ТӨӨНӨЖ ЭМЧИЛДЭГ СҮВИЙГ ОЛНО УУ А.Тай-Бай/Дэлүү 3/ В.Чжунь-Хуй/РМ 21/ С.Да-Ду/Дэлүү 2/ Д.Тай-Чун/Элэг 3/ Е.Нэй-Гуань/МС 6/ 43.УЛААН ХООЛОЙН ЭМГЭГТ ЯМАГТ ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ ОЛНО УУ 1.Юй-Фу/Бөөр 27/ 2.Хуо-Чжунь/Бөөр 26/ 3.Гэ-Шу/Давсаг 17/ 4.Вэй-Шу/Давсаг 21/ 5.Хэ-Гу/Бүдүүн гэдэс 4/ 44.ЗОГЬСОХ ӨВЧНИЙ ҮЕД ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Гао-Хуан/Давсаг 38/ 2.Жун-Вань/Өвөр гол 12/ 3.Шян-Лянь/Бүдүүн гэдэс 9/ 4.Шян-Цзю/Бөөр 17/ 5.Хүзүүний С4 болон С5-ин завсар 45.ШАМБАРАМ ӨВЧНИЙ ҮЕД ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Чан-Цзян/Ар гол 1/ 2.Чэн-Шянь/Давсаг 57/ 3.Мин-Мэнь/Ар гол 4/ 4.Вэй-Чжун/Давсаг 54/ 5.Фэй-Ян/Давсаг 58/ 46.ЭЛЭГНИЙ ӨВЧНИЙ ҮЕД ЯМАГТ ХЭРЭГЛЭДЭГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Ю-Мэнь/Бөөр 21 – баруун талд/ 2.Ци-Мэнь/Элэг 14 - цээжний/ 3.Хунь-Мэнь/Давсаг 42/ 4.Ян-Ган/Давсаг 43/ 5.И-Ши/Давсаг 44/ 47.ЦӨСНИЙ ЧУЛУУТАЙ ӨВЧТӨНД ЯМАГТ ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ
 33. 33. 1.Син-Цзян/Элэг 2/ 2.Ян-Фу/Цөс 38/ 3.Цзю-Сүй/Цөс 40/ 4.Дань-Шу/Давсаг 19/ 5.Гань-Шу/Давсаг 18/ 48.ХАМРЫН ӨВЧИНД ГОЛЧЛОН ХЭРЭГЛЭДЭГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Фэнь-Мэнь/Давсаг 12/ 2.Ин-Сян/Бүдүүн гэдэс 20/ 3.Бай-Хуй/Ар гол 19/ 4. Хэ-Гу/Бүдүүн гэдэс 4/ 5.Тай-Чун/Элэг 3/ 49.БҮХ ТӨРЛИЙН АРХАГ ӨВЧИНД ХАТГАДАГ СҮВИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ А.Хэ-Гу/Бүдүүн гэдэс 4/ В.Сань-Цзяо-Шу/Давсаг 22/ С.Гун-Сүнь/Дэлүү 4/ Д.Күн-Цзуй/Уушиг 6/ Е.Тянь-Шу/Ходоод 25/ 50.ЭМЭГТЭЙН ӨВЧИНД ГОЛЛОН ХАТГАДАГ СҮВҮҮДИЙГ НЭРЛЭНЭ ҮҮ 1.Гуань-Юань/Өвөр гол 4/ 2.Шэнь-Шу/Давсаг 23/ 3.Жун-Жи/Өвөр гол 3/ 4.Гуй-Лай/Ходоод 29/ 5.Сань-Инь-Цзяо/Дэлүү 6/
 34. 34. Сорилын түлхүүр- Жишиг-3 1- А 2- А 3- А 4- А 5- А 6- А 7- А 8- А 9- Д 10-С 11-С 12-Д 13-В 14-В 15-В 16-В 17-С 18-В 19-С 20-Е 21-Е 22-В 23-В 24-Е 25-А 26-В 27-Е 28-В 29-В 30-В 31-Е 32-В 33-В 34-В 35-В 36-В 37-В 38-В 39-А 40-В 41-В 42-В 43-В 44-Е 45-Е 46-Е 47-Е 48-В 49-В 50-Е

×