Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulenhii holdolt1

108 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tulenhii holdolt1

 1. 1. Түлэнхий гэмтэл, хөлдөлт судлалын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын сорил 1. Түлэнхийн шоконд ямар үзүүлэлт нь илүү ач холбогдолтой вэ? А. ТВД /төвийн венийн даралт/ В. Артерийн даралт C. Эргэлдэж буй цусны эзлэхүүн /ОЦК/ D. Пульс E. Лейкоцитоз 2. Бичил цусны эргэлтийн өөрчлөлт, төвийн ба арьсны температурын доод хязгаар A. 0.5± B. 1.0± C. 1.5± D. 2± /илүү/ E. -01-04 3. Түлэнхийн шокоос түлэнхийн хордлогын үе рүү шилжихэд ямар үзүүлэлтийг авч үзэх вэ? A. Шээсний гаралт хэвийн байх B. Температур ихсэх C. Шарх идээлэх D. Тахикардия E. Артерийн даралт ихсэх 4. Түлэнхийн хордлогын үеийн тэргүүлэх шинж тэмдэг нь юу вэ? 1. Цусан дахь уургийн хэмжээ багасах болон өөрчлөлтөнд орох 2 Хордлого илрэх 3. Цус багадах 4. Бактериемия 5. Шарх идээлэх 5. Түлэнхийн хордлогын үед плазмын уургийн ерөнхий түвшин 1. Бага зэрэг буурна 2. Бага зэрэг ихсэнэ. 3. Хэвийн хэмжээнд ойрхон байна. 4. Ихээхэн буурна 5. Ихсэнэ. 6. Түлэнхийн өвчний үед зүрхний булчинд өөрчлөлт гарахыг ЭКГ-ээр үзэхэд 1. Синусовая тахикардия 2. ЭКГ вольтажа буурна. 3. ЭКГ шүднүүд өөрчлөгдөнө. 4. Дамжуулах үйл ажиллагаа өөрчлөлтүүд орно. 5. Бүх үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөнө. 7. Түлэнхийн шархыг тосон болон дараахь усан уусмалаар эмчлэнэ. 1. Левосин 2. Манефид 3. Пропоцеум 4. Диоксидинов 5. Иод 5%-ийн уусмал 8. Түлэнхийн иж бүрдэл эмчилгээнд антибиотик хэрэглэх үндсэн зарчим 1. Түлэнхийн шархнаас микробыг тодорхойлж мэдрэг антибиотикуудыг харгалзан хэрэглэнэ. 2. Антибиотик эмчилгээг 5 өдөр үргэлжлүүлнэ. 3. Антибиотик эмчилгээ 5-10 өдрөөс илүүгүй байх. 4. Өвчтөний биеийн байдал сайжирч байгаа бол антибиотикийг солино. 5. Антибиотик хэрэглэхгүй 9. Антибиотик эмчилгээг түлэнхийн цусан халдварын үед ямар журмаар хэрэглэх вэ? 1. Антибиотикыг венийн судсанд тарих 2. Антибиотик эмчилгээг шархнаас гарч байгаа зүйл болон цусны ариун чанарын хяналтан доор хийнэ. 3. Антибиотикыг хавсруулан хэрэглэнэ. 4. Өндөр тунгаар пенциллинийг эхлээд хэрэглэнэ. 5. 4-6 долоо хоногоос илүүгүйгээр эмчилгээг хийнэ.
 2. 2. 10. Их хэмжээний түлэгдэлтэй өвчтөнд химийн үхжил уусгагчийн хэрэглэх тохиромжтой хугацаа нь аль вэ? A. Түлэгдсэний дараах 3-4 хоногт B. Түлэгдсэний дараах 5-6 хоногт C. Түлэгдсэний дараах 7-12 хоногт D. Түлэгдсэний дараа 14 хоногоос дээш E. Түлэгдсэний дараа 30 хоногоос дээш 11. Үхжилийг мэс заслын аргаар эрт авахад ямар нөхцөл хэрэгтэй вэ? 1. Өвчин сайн намдаах 2. Цус алдалтыг сайн нөхөж өгөх 3. Хоол тэжээлийг судсаар болон гэдэс ходоодны замаар хэрэглэх 4. Артерийн даралт 120/70 мм муб-ээс доошгүй тогтвортой болох. 5. Асептик болон антисептикийг хатуу сахих 12. Эрт Некроэктомия хийх хамгийн тохиромжтой хугацаа 1. Түлэгдсэний дараа 2. Түлэгдсэнээс хойш 9 өдрөөс 3. Түлэгдсэнээс хойш 5-7 өдөр 4. Түлэгдсэнээс хойш 2-3 өдөр 5. Түлэгдсэний дараахан 13. Түлэнхийн өвчний хордлогын үед элэгний үйл ажиллагааны өөрчлөлт 1. Трансаминазын идэвхи ихсэнэ. 2. Билирубинемия 3. Гипопротромбинемия 4. Диспротеинемия 5. Трансаминозын идэвхи буурна 14. Түлэгдлийн тав нь зузаарч ховхрохдоо гүнзгий шархлаа үүснэ. A. 2-р зэрэг B. 4-р зэрэг C. 3Б түлэгдэл D. 1-р зэрэг E. 3А түлэгдэл 15. Эрт илрэх гепатит ямар шалтгаантай вэ? 1. Хоол, тэжээлийн тохиромжгүй 2. Элэгний дистрофия өөрчлөлт 3. Шокын эсрэг эмчилгээ тохироогүйгээс 4. Гемолиз үргэлжилж байгаа 5. Түлэнхийн шарх гүнзгий их хэмжээтэйгээс 16. Түлэгдсэн өвчтөний гэдэс ходоодны замаас цус алдах нь ямар байдлаар 1. Эрчимтэй цус алдана. 2. Тодорхой хэсгээс 3. Цус алдалтын өмнөх байдалтай 4. Нэвчих замаар 5. Нойр булчирхайн үйл ажиллагааны байдал 17. Түлэгдлийн шокын аль зэрэгт индекс франк нь 30-70 байх вэ? A. Хөнгөн B. Дунд C. Хүнд D. Маш хүнд E. Үхлийн өмнө 18. Идээ төрүүлэгч хөх савханцарт үйлчилдэггүй эмийн бодис A. Борын хүчил B. Мазь Вишиневский C. Мафенид D. Иодопирон
 3. 3. E. Мөнгөлөг сульфадивазин 19. Хөлдөлтийн хурц , цочмог үеийг хэдэн үе шатанд хуваах вэ? A. Хоёр B. Гурав C. Дөрөв D. Тав E. Зургаа 20. О0 дээш температурт нөлөөлөх хүчин зүйл 1. Салхитай цаг агаар 2. Чийглэг 3. Барьсан хувцастай 4. Судасны архаг өвчлөл, гэмтэлтэй. 5. Эцэж ядарсан, шархдсан 21. Хэсэг газрын эдийн эсэргүүцэл буурах, мэдрэл, судасны хөрөлтийн үндсэн хүчин зүйл 1. Маш хүйтэн ямар нэг зүйлд хүрэлцэх 2. Гутал буюу хувцасанд шууд хүрэлцэх 3. +10-12С, 0 дээш чийгтэй орчинд удаан хугацаагаар ажиллах 4. Хүйтэн усанд зогсож ажиллах 5. Хүйтэн нөхцөлд бээлийгүй ажиллах 22. Дореактив /хөлдөлт гэсэхээс өмнө/ илрэх эмнэл зүйн шинжүүд 1. Арьс хөхөрсөн 2. Гиперемин болон өвдөлт 3. Анемий 4. Арьс хүйтэн, цайсан, мэдрэхгүй 5. Зүүний сорил 23. Реактив үеийн шинж тэмдэг /хөлдөлт/ 1. Өвдөлт 2. Хаван болон цэврүү 3. Мэдэрхүйн өөрчлөлт 4. Мэнчийж хөхөрнө 5. Арьс хүйтэн цайвар 24. Дореактив үед үзүүлэх анхны онцгой тусламж 1. 40±С халуун ваннанд дүрэх, хүчтэй үргэлжлүүлэн халаах. 2. Үүсгэгчийг таслан зогсоох 3. Лампа болон дулаацуулагч ашиглаж хүчтэй халаах 4. Спиртээр арчих, бүлээн боолт хийх. 5. Цасаар үрэх, хурдан халаах 25. Хөлдөлтийн үед зүүний сорилд үхжсэн эдийг авах 1. Эрт 2. Хоёрдогч 3. Хожуу 4. Урьтал 5. Яаралтай 26. Хөлдөлтөөс тайрагдсан мөчинд протезийг хийхдээ 1. Мөчийг тойроод шууд байнгын протез тавьж өгнө. 2. Хагалгааны ширээн дээр түр зуурын гөлтгөнөн протез хийж өгөх 3. Сольж болох протезийг анхны өдөр хийж өгөх 2.5-3 долоо хоногт 4. Түр зуурын дасгалын протезүүд хэрэглэнэ. 5. Протез хийхгүй 27. Хөлдөлтийн хүндрэл хожуу 1. Селсис 2. Остеомиэлит 3. Лимфаденит 4. Артрит 5. Флегмона
 4. 4. 28. Цахилгааны түлэгдлийн гэмтлийг оношлох үндэс 1. Гэрчийн мэдүүлгэнд үндэслэнэ. 2. Өвчтөнөөс анамнез авах /ухаантай байвал/ 3. Гүйдлийн тэмдэг илрүүлэх үзлэг хийх 4. Зүрх судас болон амьсгалын тогтолцоо ГМС-ын байдалд үнэлгээ өгөх 5. Ажлын нөхцөл 29. Цахилгаан гүйдлийн хэсгийн шинж тэмдэг А. Арьсанд модлог хэлбэрийн салаалалсан улаан судал арьсанд илэрнэ, дарахад алга болно. В. Дээрхи шинж тэмдэг дарахад алга болохгүй. С. Гүйдлийн тэмдэг үүснэ. D. Эд хатуурч /металлизация болно/ Е. Цахилгаан гүйдлийн үйлчлэсэн хэсэгт нүүрсжилт болно. 30. Цахилгааны түлэгдэл дулааны түлэгдэлээс ялгаатай нь 1. Түлэнхийн шарх байхгүй 2. Гэмтсэн хэсэг үсэн бүрхэвч хэвээр байна. 3. Гэмтсэн хэсэгт үсэн бүрхэвч алга болно. 4. Өвдөлт байхгүй 5. Шарх үхжилттэй 31. Түлэнхийн шокийн үеийн анхдагч цус багадалтанд аль нь хүрэх вэ? 1. Цусны эсүүд агрегаци болсноос 2. Цусанд гемолиз явагдсанаас 3. Эритроцит шууд үрэгдсэнээс 4. Хялгасан судсанд цус алдалт болсноос 5. Цус шингэрснээс 32. Түлэнхийн шокийн үед эрдэс шингэний баланс яаж алдагдах вэ? 1. Эсийн завсарын шингэн багасна. 2. Эсийн завсрын шингэн ихэснэ. 3. Эс доторхи шингэн ихэснэ. 4. Эс дотор кали багасна. 5. Эс дотор натри ихэснэ. 33. Түлэнхийн шокийн үед шээсний ялгаралт аль нь зөв вэ? 1. Хүүхдэд цагт ялгарах шээс <25 мл 2. Насанд хүрэгсэдэд >50 мл 3. Насанд хүрэгсэдэд <50 мл 4. Хүүхдэд цагт ялгарах шээс >25 мл 5. Насанд хүрэгсэдэд >75 мл 34. Түлэнхийн шоконд ялгарах даавруудын аль нь зөв вэ? 1. Кортикостероидууд буурна 2. Антидиуретик гормон ихэснэ. 3. Альдостерон буурна. 4. Бэлгийн гормон ихэснэ. 5. Бамбай булчирхайн даавар буурна. 35. Түлэнхийн шокийн үед хүчилтөрөгчийн дутмагшлын онцлог шинж 1. Цус өтгөрнө 2. Бичил цусан хангамж буурна 3. Амьсгалын гаралтай.
 5. 5. 4. Бодисын солилцооны гаралтай. 5. Холимог дутмагшил 36. Түлэнхийн өвчтөний тавиланд Индекс Франка аль нь зөв вэ? 1. Насанд хүрэгсдэд эргэлзээтэй 2. Насанд хүрэгсдэд –найдвартай Түлэнхийн талбай /30% иф 70 бол/ 3. Хүүхэд настанд найдвар муу 4. Хүүхэд настанд –эргэлзээтэй Түлэнхийн талбай /50% иф 120 бол/ 5. Насанд хүрэгсдэд найдвар муу 37. Түлэнхийн өвчний хурц хордлогын гол шинжүүд юу вэ? 1. Өвчтөн гэнэт халуурна 2. Цусанд антиген их хуралдана 3. Биеэс уургийн алдагдал ихэснэ. 4. Бичил цусан хангамжийн алдагдал ихэснэ. 5. Цусанд натри их кали бага байна. 38. Түлэнхийн өвчний хүнд хөнгөнийг аль үзүүлэлт нь харуулах вэ? 1. Түлэнхийн талбай 2. Бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагаа 3. Түлэнхийн зэрэг 4. Зүрх судасны үйл ажиллагаа 5. Ухаан санаа самуурах 39. Түлэнхийн шоктой өвчтөнд түргэн тусламжийн эмчийн хийх үйлдлүүд 1. Өвдөлт намдаана 2. Шингэн сэлбэнэ 3. Түлэнхийн талбайг хөргөх хэлбэрээр цэвэрлэнэ 4. Зүрх судасны тариа 5. Амьсгалын хурц дутагдалаас гаргана 40. Бага насны хүүхдийн түлэгдэлийн онцлог юу вэ? 1. Арьс нь нимгэн тул гүн түлэгддэг. 2. Ацидоз гипокси бага илэрнэ 3. Нейротоксикоз илүүтэй. 4. Цусны даралт илүү буурдаг. 5. Бөөрний хүндрэл багатай. 41. Настангуудийн түлэгдлийн онцлог юу вэ? 1. Зүрхний инфаркт хүчтэй өвдөлт өгнө. 2. Суурь өвчин нь хүндрэнэ 3. Өндөр халуурна. 4. Уушгины хатгалгаа, үжлээр илүү хүндэрнэ. 5. Судасны бөгрөрөл ховор тохиолддог 42. Монголд түлэнхий тэргүүлэх шалтгаан аль нь вэ? А. Гал дөлнөөс түлэгдэх В. Халуун шингэний түлэгдэл С. Цахилгааны түлэгдэл Д. Химийн түлэгдэл Е. Цацрагийн түлэгдэл 43. Аль нь арьсны бүтэн түлэгдлийг заах вэ? 1. Арьсны өнгөн хөрс 2. Хөхлөгт давхарга 3. Хөхлөгт давхаргын орой 4. Өөхлөг хүртэл 5. Аль нь ч биш
 6. 6. 44. Түлэгдлийн зэргийг зөв тогтооно уу 1. 1-р зэрэг өвдөлт ихтэй 2. IIIА цэврүүний ёроол ягаан 3. IIIБ цэврүүний ёроол цайвар 4. II Цэврүү нь том, шар үс өвдөлтгүй авагдана. 5. IY Өвдөлт ихтэй. 45. Гүн түлэгдлийн шархыг арьсаар нөхөх вэ? 1. 1 см 2. 2 см 3. 3.5 см 4. 4 см 5. аль нь ч биш 46. Түлэгдэлтийн талбайг аль нь зөв тодорхойлох вэ? 1. Хүзүү толгой 9% 2. Нэг гар 9% 3. Нэг хөл 18% 4. Их бие 30% 5. Хярзан 2% 47. Түлэнхий үе шатны аль нь зөв вэ? 1. Шок 2. Хурц хордлого 3. Халдварт хордлого 4. Арьсаар нөхөж битүүлэх 5. Эдгэрэх 48. Түлэгдэлийн талбайг аль индексээр хэмжих вэ? 1. Постниковын индекс 2. Естний тогтолцоо 3. Алганы дүрмээр 4. Куб см-ээр 5. Аль нь биш 49. Хүүхдийн түлэгдэлд толгойн эзлэх хувь аль нь зөв вэ? 1. 0-1 насанд 19% 2. 1-4 нас 15% 3. 5-9 нас 13% 4. 10-14 нас 9% 5. 15 нас 7% 50. Түлэнхийн эмнэл зүйн үе шатны аль нь зөв вэ? 1. Түлэнхийн шок 4 хоног 2. Хурц хордлого 14 хоног 3. Халдвар хордлого 30 хоног 4. Халдвар хордлого 60 хоног 5. Эдгэрэлт 90 хоног 51. Аль түлэгдэлийн үед шокоор хүндрэх магадлал хир өндөр вэ? 1. Насанд хүрэгсэд <20% өнгөц түлэгдэл 2. Хүүхэд >10% өнгөц түлэгдэл 3. Насанд хүрэгсэд <10% гүн түлэгдэх 4. Хүүхдэд >5% гүн түлэгдэх 5. Настанд <7% гүн түлэгдэх 52. Түлэнхийн шокийн үед эмнэлэгийн аль шинж нь зөв вэ? 1. Захын судасны тонус алдагдана. 2. Төв мэдрэлийн тогтолцоо сааталд орно. 3. Дасан зохицох чадвар хангалтгүй 4. Бичил цусан хангамж хангалттай. 5. Хүчил шүлтийн тэнцвэр хэлбийнэ. 53. Амьсгалын замын түлэгдлийн онцлог шинж юу вэ? 1. Зонхилон амьсгалын замын доод хэсэг түлэгддэг. 2. Бронхийн цэр ялгаруулалт идэвхижинэ. 3. Эхний 7 хоногт хатгалга тусна. 4. Амьсгалын зам хавагнаж нарийсна. 5. Амьсгалын дээд зам ховор түлэгддэг.
 7. 7. 54. Амьсгалын зам түлэгдэхэд аль нь Филипати гурвал хам шинжид багтахгүй вэ? 1. Бронхийн хордлого 2. Гемоглобиний хэмжээ огцом буурна. 3. Амьсгалын зам түлэгдэнэ. 4. Ухаан алдана. 5. Арьс түлэгдэнэ. 55. Угарын хордлогоор карбоксиметагемоглобины үхэлд хүргэх хамгийн бага хэмжээ хэд вэ? 1. 10-20% 2. 20-40% 3. 40-60% 4. 60-80% 5. 80-100% 56. Угарын хийн дунд зэрэг хордлогын гол шинжүүд юу вэ? 1. Булчин суларч хөдлөх тэнхэлгүй болно. 2. Ухаан бүдгэрч орчиндоо харьцаа суларна. 3. Арьс салст тод улаан ягаан өнгөтэй болно. 4. Хүүхэн хараа өргөсч гэрэл урвалгүй болно. 5. цусанд комгемоглобин 50% болно. 57. Түлэнхий өвчний үед даавраар эмчлэх заалт юу вэ? 1. Шокийн үед 2. Халдвар хордлогын үед 3. Гломерулонефритээр хүндрэхэд 4. Курлингийн шархны үед 5. Хурц хордлогын үед 58. Хүүхдийн түлэгдлийн шоктой үед шингэнийг аль индексээр сэлбэх вэ? 1. Эвансын томьёо 2. Бакстерын индекс 3. Франкийн индекс 4. Уоэллесийн индекс 5. Парклендын индекс 59. Хөдөө орон нутагт бага насны түлэнхийн шоктой хүүхдэд шингэн сэлбэх энгийн найдвартай арга аль нь вэ? 1. Захын хураагуурт хатгах 2. Төвийн хураагуурт гуурс суулгах 3. Гүрээний хураагуурт хатгах 4. Ясны хэмэнд хатгах 5. Толгойн хураагуурт хатгах 60. Түлэнхийн өвчтөний цусанд натри багассаны шинж юу вэ? 1. Захын судаснууд агшина 2. Артерийн даралт ихэснэ 3. Арьсны уян чанар алдагдана 4. Ам нь их цангана. 5. Толгой их өвдөнө 61. Түлэнхий өвчтэй хүнд зондоор шингэн хоол өгөхөд хэдэн хувь нь биед шингэх вэ? 1. 20% 2. 40% 3. 60% 4. 70% 5. 80% 62. Түлэнхийн шархыг боолтоор эмчлэх давуу талуудыг заа 1. Гадны халдвар орохоос хамгаална. 2. Эрдэс шингэний алдагдал багасна. 3. Эмийн бодисын үйлчилгээ сайн 4. Асарч сувилахад хүндрэлтэй
 8. 8. 5. Боолтын материал хэрэглэнэ 63. Архаг хөлдөлт “шувууны тавхайн“ онцлог шинж юу вэ? 1. Анамнез чухал 2. Байрлалаар онцлог 3. Үхжил нь их гадаргууг хамардаг 4. Хуурай үжхил давамгайлдаг 5. Харьцангуй хордлого багатай 64. Согтолттой осгож хөлдсөн үеийн судсанд гарах өөрчлөттийн онцлог юу вэ? 1. Судас нарийсах 2. Цусны зуурамтгай чанар ихэснэ 3. Цусны фибриноген буурна 4. Цус өтгөрнө 5. Протромбины индекс багасна. 65. Түлэнхийн шархыг хэдэн зэрэг болгож хуваадаг вэ? А. I, II, III-A, III-Б, IV В. I, II С. I-A, II-Б D. I, II, III, IV-A, IV-Б, V Е. I, II, III-A, III-Б 66. Түлэнхий шархыг хэдэн зэрэг болгож хуваадаг вэ? А. I,II,III, IҮ-А, IҮ-Б, Ү В. I,II C. 1-А, II-Б D . I, II, III-А, III-Б, IҮ Е. I, II, III-А, III-Б 67. Түлэнхийн шархны зэргийн ангиллын аль нь зөв бэ? 1. I 2. IV 3. III-А 4. II-A 5. III-В 68. Хөлдөлтийн үе шатыг яаж ангилах вэ? 1. I, II, III-А, III-Б, IҮ 2. I, II, III-А, III-Б, IҮ А, IҮ Б 3. I, II-А, II-Б, III, IҮ 4. I, II, III, IҮ 5. IА, 1-Б, II, III, IҮ 69. Түлэгдсэний дараах эхний өдөрт арьс улайсан байвал түлэгдлийн ямар зэрэгт орох вэ? 1. II-Б 2. II-A 3. I-Б 4. I 5. II 70. Хөлдөлтийн I, II үед ямар өөрчлөлт хэсэг газарт илрэх вэ? 1. Арьс хөхрөх 2. Арьсан дээр цэврүү үүсэх 3. Зөөлөн эд үхжих 4. Арьс цайрах 5. Арьс үхжих 71. Түргэн тусламжийн эмч түлэнхийн шоктой өвчтөнд үзүүлэх тусламжийн дэс дараа 1/ мэдээ алдуулна 2/ эргэлдэх цусны эзлэхүүнийг нөхнө 3/ түлэнхийн шархыг цэгцэлнэ 4/ зүрхний бэлдмэл тарина 5/ амьсгалын цочмог дутагдлыг арилгана. 72. Түлэнхийн тавыг нэвтэрч үйлчлэх тос 1.Панкипсин 2.Фламмазин 3.Сильваден 4.Сульфмилон 5.Мево 73. Түлэнхийн өвчтэй хүнийг үнэлэх үндсэн үзүүлэлтүүд
 9. 9. 1/ Түлэгдлийн талбай, 2/ Түлэгдлийн гүн 3/ Бөөрний үйл ажиллагаа 4/ Зүрх судасны үйл ажиллагаа 5/ Ухаан самуурах 74. Цахилгаан гүйдэлд цохиулахад авах арга хэмжээ 1/ Зохиомол амьсгал хийх 2/ Гүйдлээс салгах 3/ Зүрхний гаднах иллэг 4/ Шингэн ихээр сэлбэх 5/ Кордиамин тарих 75. Гүйдлийн утас нь газардсан, гүйдэлд цохиулсан хүнд, хамгаалалтын гуталгүйгээр яаж дөхөж очих вэ? А. Гүйж очно В. Түргэн алхана С. Гутлаа газраас салгахгүй явж очно D. Харайж хүрнэ. Е. Дээрхи бүгд 76. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэгчийг анхны тусламж үзүүлсний дараах, түргэн тусламжийн эмчийн тактик А. Газар дээр нь орхино В.Амбулаторид үзүүлэхийг зөвлөнө С. Гэмтлийн цэгт хүргэнэ D Эрчимт эмчилгээний тасагт өгнө Е. Дотрын тасагт хэвтүүлнэ 77. Цахилгаан гүйдэлд цохиулсны дараа амь насанд аюул учирч болох шинжүүд 1/ Түлэгдэл 2/ ТМС үйл ажиллагаа дарангуйлагдах /тархи мэдрэлийн/ 3/ Таталт өгөх 4/ Өвдөх шинж 5/ Зүрхний ховдлын жирвэлзэл 78. Осголтын үед БМБ-д ямар өөрчлөлт гарах вэ? 1/ Арьс, өөхлөгийн судас авчиж нарийсна 2/ Чичрүүлж, булчин хөшинө 3/ Артерийн даралт буурна 4/ Нүдний хараа суларна 5/ Зүрхний цохилт түргэснэ 79. “Chiness flap” аль нь вэ? А. Оргил зөөлөн эдийн нөхөөс (local flap) В. Чөлөөт зөөлөн эдийн нөхөөс (free flap) С. Судсан сурвалжит зөөлөн эдийн нөхөөс (Pediculled flap) D. Бүрэн давхраат арьсны нөхөөс (Skin graft) 80. Мөч тасарсан гэмтлийн клиник ангилал 1. Бүрэн тасарсан 2. Субтотальный тасарсан 3. Хагас тасарсан 4. Татагдаж тасарсан 5. Дээрх бүгд 81. Мөч тасрах механикмаар ангилах 1. Татагдаж 2. Зүсэгдэж 3. Дарагдаж 4. Хөрөөдөгдөж 5. Цавчигдаж 82. Хурууны өндөгний зөөлөн эдийн дутмагшлыг нөхөх арга
 10. 10. А. Кохер В. Беннедт С. Бильрот D. Гиппократ Е. Катлер 83. Хурууны арьсны зөөлөн эдийн дутмагшлыг нөхөх мэс засал А. Cutler B. Chiness flap C. Gross finger flap D. Saralis flap E. Soleus flap 84. Бүрэн давхраат арьсыг биеийн аль хэсгээс авах нь тохиромжтой вэ? 1. Бугалганы дотор талаас 2. Хэвлийн доод хэсгээс 3. Цавины хэсгээс 4. Гуяны гадна хэсгээс 5. Гуяны урд хэсгээс 85. Биеийн аль хэсэгт зөвхөн бүрэн давхраат арьсаар нөхөлт хийх вэ? А. Сарвуунд В. Шуунд С. Бугалганд D. Шилбэнд Е. Өгзөгөнд 86. Хөлийн хурууг гарт шилжүүлэх мэс засал аль нь вэ? А. Реплантаци В. Гетеротрансплантаци С. Ксенотрансплантаци D. Артотрансплантаци Е. Гомотрансплантаци 87. Шилбэний зөөлөн эдийн дутмагшлыг сэргээх зөөлөн эдийн нөхөөс 1. Suralis flap 2. Soleus flap 3. Gastro chemus flap 4. Scalp flap 5. Palatae flap 88. Нүүр, хүзүүнд арьс нөхөхөд тохиромжтой “донорын” хэсэг 1. Чихний ар 2. Эгэмний доод хэсэг 3. Эгэмний дээд хэсэг 4. Цавины хэсэг 5. Шилбэний хэсэг 89. Шөрмөсний дутмагшлыг нөхөхөд хэрэглэдэг шөрмөс 1. Palmaris longus 2. Extensor digitorum longus of the leg 3. Plexor digitoriom superficalis 4. Pedis dorsalis 5. Latismus dorsi 90. Хөлнөөс авч болох зөөлөн эдийн нөхөөс (Flap) 1. Sartorius flap 2. Gracilis flap 3. Semitendinosus flap 4. Vastus medialis flap 5. Quadriceps flap 91. Хүзүү, толгойн орчмоос авч болох зөөлөн эдийн нөхөөс (Flap) 1. Sternocleidomastoid flap 2. Platisma flap 3. Tongue flap 4. Scalp flap 5. Palatal flap 92. Өсгийний зөөлөн эдийн дутмагшлыг нөхөх судсан сурвалжтэй нөхөөс (Flap) А. Sartorius flap B. Lateral thigh flap C. Suralis flap D. Flexor digitorum brews flap E. Gastrochemenus flap
 11. 11. 93. Хүзүү, нүүрний зөөлөн эдийн дутмагшлыг нөхөхөд тохиромжтой нөхөөс (Flap) 1. Sartorius flap 2. Gracilis flap 3. Omentum flap 4. Pectoralis major flap 5. Scrotal flap 94. Алганы завь хэлбэрийн ясны дутмагшлыг нөхөхөд хаанаас яс авах нь тохиромжтой вэ? 1. Дунд чөмөгнөөс 2. Өвчүүнээс 3. Тахилзуураас 4. Шуунаас 5. Шилбэнээс 95. Чөлөөт хэлбэрээр нөхөлт (Free bone graft) хийхэд тохиромжтой яс А. Доод эрүү В. Тахилзуур С. Алганы шивнүүр D. Завь хэлбэрийн яс Е. Шош хэлбэрийн яс 96. Шилжүүлэн нөхөж буй арьсыг тор үүсгэх зорилго 1. Талбайг томруулах 2. Арьсны дутмагшилтай шарханд шилжүүлж буй арьсыг бүрэн хүргэх 3. Нөхөж буй арьсны дор цус хурахаас хамгаалах, 4. Эдгэрэлтийг сайжруулна. 5. Арьсны тэжээл авалтыг сайжруулах 97. Ясыг шилжүүлэн нөхөх хагалгаанд уг ясыг бэхлэхэд юу хэрэглэж болохгүй вэ? А. Ульразвуктор гагнах В. Металлоостеосинтез С. Кетгутээр оёх /бэхлэх/ D. Голомтоос зайдуу хадах Е. Гөлтгөнөн бэхэлгээ тавих 98. Шархыг мэс заслын анхдагчаар цэгцлэхэд гол хийх үйлдэл юу вэ? A. Шархыг ариутгах B. Цус, цусны үлдэгдэл, гадны биетийг авах C. Амьдрах чадваргүй бүх эдийг зүсч авах. D. Арьсны зах ойролцоох эдийг тэнцүүхэн боломжоор авах. E. Цусны нөжийг авч, дахин цус алдахаас урьдчилан сэргийлж цус алдаж буй судасыг боох. 99. Стандартны гөлтгөнөн коксет боолтыг хийхэд хэдэн давхар гөлтгөнөн бинт хэрэглэх вэ? A. 4-5 B. 6-7 C. 8-9 D. 10-12 E. 16-18 100. Зах хязгаарын цусан дахь гемоглобины хэвийн хэмжээ A. 90-100 г/л B. 110-115 г/л C. 120-160 г/л D. 170-185 г/л E. 190-210 г/л 101. Гематокритын хэвийн хэмжээ А. 45-48% B. 36-42% С. 26-30% D. 49-52% E. 53-58% 102. Хүний эргэлдэж байгаа цусны эзлэхүүн (ОЦК)-ийн хэвийн хэмжээ A. 60-57 мл/кг B. 70-65 мл/кг C. 82-75 мл/кг D. 94-105 мл/кг E. 110-140 мл/кг 103. Төвийн венийн даралтын хэвийн хэмжээ A. 30-45 мм усны багана /убд/ B. 50-120 мм муб C. 130-150 мм муб D. 160 мм муб дээш E. 200 мм муб дээш
 12. 12. 104. Гиперкалиемий болох шалтгаан 1. Даршилсан цусыг түргэн юүлснээс 2. Удаан дарагдлын хам шинж 3. Хэсэг газар цусгүйжсэнээс даралт ихсэх хам шинж 4. Олон яс хугарч зөрсөн 5. Зөөлөн эд их хэмжээгээр гэмтэх 105. Артерийн цусанд хүчилтөрөгчийн парциаль даралт /РаО2/ хэвийн хэмжээ A. 110+6 мм усны багана /у.б/ B. 95+1 мм муб C. 80+5 мм муб D. 75+8 мм муб E. 68+2 мм муб 106. Артерийн цусны нүүрс хүчлийн хий /РаСО2/ парциаль даралтын хэмжээ 1. 20+4 мм мөнгөн усны багана /м.у.б/ 2. 26+2 мм /м.у.б/ 3. 30+5 мм /м.у.б/ 4. 40+5 мм /м.у.б/ 5. 50+2 мм /м.у.б/б 107. Артерийн судсанд нөжин бөглөө үүсэхэд эрт илрэх хурц шинж тэмдэг юу вэ? A. Өвдөх D. Арьсны өнгө гантиг шиг болох C. Үе хөрөх E. Үеэр эрвэгнэх, бадаарах B. Хаван 108. Ясны эдийн эргэн төлжилт удаан хугацаагаар үргэлжлэх нь 1. Хүүхэд насанд 2. Залуу насанд 3. Хижээл насанд 4. Өтөл насанд 5. Аль ч насанд адил 109. Хурц идээт үрэвслийн гол үүсгэгч: A. Алтлаг стафилококк болон стрептококк B. Протея болон анаэроб C. Протея болон энтерококк D. Хөх идээрийн савханцар E. Агааргүйтэн 110. Идээ төрүүлэгч хөх савханцарын эсрэг ямар халдваргүйжүүлэх бодис сайн үйлчилгээтэй вэ? 1. Борын хүчил 2. Шоргоолжны хүчил 3. Марганц 4. 4 амон агуулсан антисептик 5. Фурациллин 111. Буглаа бусад идээт хөндийг нээгээд ямар үйлдэл хийх вэ? A. Хагас битүүлээд хөндийд гуурс тавих B. Давхар зүслэг хийж эрүүл эд талаас гуурс тавих C. Бага зэрэг зүслэг хийж идээг гаргаад оёх. D. Уг идээт хөндийд эмийн бодис хийж орхих E. Хөндийг угаагаад, битүүлэх 112. Цусан халдварын эрт гарах шинжүүд? 1. Хүнд хордлого 2. Цус багасгах, ус-электролитийн, тэнцвэр алдагдах, ацидоз 3. Цусны бичил эргэлт муудах 4. Анемия, цусан дахь уургийн хэмжээ багасах 5. Биеийн t0 ихсэнэ.
 13. 13. 113. Цус түр тогтоох чангалуур тавихдаа ямар зарчим баримтлах вэ? 1. Чангалуурыг шархнаас дээш нэг ястай хэсэгт тавина 2. Зөөлөн жийргээр мөчийг ороож тавих 3. Чангалуурыг тавихдаа зах хязгаарын артерийн лугшилтыг байхгүй болтол чангална. 4. Чангалуурыг тавсан цаг минутыг бичиж хадна. 5. Чангалуурыг шууд шархан дээр тавьж болно. 114. Шарханд 2 дахь цэгцэлгээг мэс заслын аргаар хийх заалт юу вэ? A. Цэгцэлгээг гэмтсэнээс хойш 7 хоногийн дараа хийнэ. B. Мэс заслын анхдагч цэгцэлгээ үр дүнгүй болсон тохиолдолд C. Анхдагч цэгцэлгээний дараа /1-3 хоног/ шарханд хоёрдогч оёдол тавих. D. Арьсны дутмагшилд мэс заслын цэгцэлгээний дараа нөхөлт хийх. E. 1 сарын дараагаар анхдагчаар цэгцэлгээг хийх 115. Татрангийн нууц үе A. 1-2 өдөр B. 3-5 өдөр C. 7-14 өдөр D. 10-21 өдөр E. 24-30 өдөр 116. Хийт үхжилт халдварын үед мэс заслын ямар эмчилгээ хийх вэ? A. Шархны хөндийд хатгалт хийж угаах B. Өнгөн зүслэг хийх C. Өргөн зүслэг хийж үхжсэн эдийг авах D. Мөчийг тайрах. Е. Зүслэг хийж угаах 117. Үхжлийн эсрэг ийлдэсийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор яаж хийх вэ? 1. 500 МЕ гурван үүсгэгч тус бүрээс 2. 10000 МЕ 3 үүсгэгч тус бүрээс 3. 10000 МЕ үүсгэгч перфрингес 4 30000 МЕ бүх үүсгэгчид /поливакцина/ 5. 10,00 МЕ гистоликус 118. Үхжилийн эсрэг ийлдэсийг эмчилгээний тунгаар A. 10000 МЕ гурван үүсгэгч тус бүрээс B. 15000 МЕ гурван үүсгэгч тус бүрээс C. 20000 МЕ гурван үүсгэгч тус бүрээс D. 50000 МЕ гурван үүсгэгч тус бүрээс E. 100000 МЕ гурван үүсгэгч тус бүрээс 119. Амьтанд хазагдсан шархыг галзуугаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд 1. Шархыг савантай ус болон Н2О2-ын 3%-ын уусмалаар сайтар угааж цэвэрлэнэ. 2. Шархны зах ирмэгийг өнгөн цэгцэлгээ хийгээд оёдол тавина. 3. Антирабический вакцин хийнэ. 4. Шарханд цэгцэлгээ хийгээд урсгуур тавина. 5. Өндөр тунгаар антибиотик хийнэ. 120. Зөөлөн эдийн дарагдлаас организмд эмгэг өөрчлөлт илрэх анхны шинж тэмдэг нь юу вэ? 1. Гиперкалиемия 2. Цусан дахь бодисын солилцооны завсарын бүтээгдэхүүн ихсэнэ. 3. Бөөрний гогцоонуудыг миоглобин бөглөх 4. Плазма алдах 5. Цусан дахь осмосын даралт ихсэх
 14. 14. 121. Зөөлөн эдийн дарагдлын үед цусан дахь электролитийн найрлага яаж өөрчлөгдөх вэ? 1. Гиперфосфатемия 2. Гиперкалиемия 3. Гипернатриемия 4. Гиперкальциемия 5. Гипонатриемия 122. Зөөлөн эдийн /мөчдийн/ дарагдлын үед гарах эмгэг өөрчлөлт A. Элгэнд зогсонгошил үүсэх B. Тархи, нугас цусаар дүүрэх C. Булчин миоглобиноор ханах D. Уушиг хавагнаж, цээжний гялтанд цэгэн цус харвалт өгнө. E. Нойр булчирхайд цус харвах 123. Зөөлөн эдийн дарагдлын үед бөөрөнд ямар эмгэг өөрчлөлт өгөх вэ? 1. Тахир сувганцарын төгсгөлд өөрчлөлт илрэнэ. 2. Генлийн гогцны өгсөх хэсэгт өөрчлөлт илрэнэ. 3. Сувганцарын меоглобиноос цусархаг цилиндрүүд дүүрнэ. 4. Бөөрний паранхимд өөрчлөлт гарна. 5. Паранефрит 124. Гэмтлийн шокын үед бодисын солилцоо болон эрхтэнүүдийн үйл ажиллагааны хямрал ямар байдлаар ажиглагдах вэ? A. Бөөрний шүүх үйл ажиллагаа багасна. B. Эсийн мембраны нэвчимтгий чанар ихэснэ. C. Уургын нийлэгшил багасна. D. Хоргүйжүүлэх үйл ажиллагаа буурна. E. Натри, калийн эсийн сорох үйл ажиллагаа нэмэгдэнэ. 125. Гэмтлийн шокын үед эмнэл зүйн болон багажийн шинжилгээгээр юуг үндэслэн оношлох тухай 1. Артерийн даралтын үзүүлэлт өөрчлөгдөнө. 2 Төвийн вен болоод нугасны даралт илэрхий өөрчлөгдөнө. 3 Судасны цохилтын үзүүлэлт өөрчлөгдөнө. 4. Амьсгалын давтамж 5. Ухаан санааны өөрчлөлт 126. Гэмтлийн шокын эмгэг анатомын үзүүлэлт 1. Булчингууд цусаар дүүрнэ. 2. Тархи хавагнана. 3. Дэлүү, гэдэсний судаснууд агшина. 4. Элэг, өрцний доорхи судсууд агшина. 5. Уушиг хавагнана. 127. Гэмтлийн шокын патморфологийн үзүүлэлт A. Цусны эргэлтийн эзлэхүүн багасна B. Элэг, дэлүү, чацархайн судсуудад цус хуримтлагдана C. Булчингийн хялгасан судсанд цус хурна D. Булчингийн сувганцруудад лимф хурна E. Мембраны нэвчимхий чанар ихэснэ 128. Гэмтлийн үед цус юүлэхэд гарах хүндрэл 1 Сенсибилизацийн эрсдэл 2 ДОХ халдвар авах эрсдэл 3 Гипо /кальциемия/ 4 Иммунобиологийн өөрчлөлт
 15. 15. 5. Элэгний В, С вирусын халдвар авах 129. Гэмтлийн шокын үед шингэн юүлэлтийг хэтрүүлснээс цусны эргэлтэнд ачаалал өгч буй анхдагч шинж тэмдэгүүд A. Амьсгаалдалт ихсэнэ. B. Уушгинд нойтон хэрчигнүүр сонсогдоно. C. Хүзүүний вен хөөнгөтнө D. Төвийн венийн даралт ТВД ихэснэ. /120 мм усны багана /у.б/ их/ E. Төвийн венийн даралт багасна. /50 мм у.б бага/ 130. Мөчийг анхдагчаар тайрах ямар заалт байна вэ? 1. Мөч тасарч эргүүлэн залгах боломжгүй 2. Мөч эргэн тойрон их хэмжээгээр гүнзгий түлэгдсэн, эдгэх боломжгүй 3. Мөч их хэмжээний арьс болон өөхөн ислэгийн дутмагшилтай нөхөх боломжгүй 4. Хугарал, /ил, битүү/ дулааны түлэгдэлийн хүндрэл, туяаны өвчтэй 5. Мөч дарагдсан + хөлдөлт + туяаны өвчин хавсарсан 131. Мөч буюу сегментүүдийг тайрах туйлын заалт 1. Эргэн тойрон дарагдсан 2. Мөч үхжсэн 3. Гэмтлээс үе мөч бүрэн хөнөөгдсөн 4. IIIАВ хэлбэрийн ил хугарал /Густило Андерсон/ 5. Том үений хурц идээт үрэвсэл 132. Хүнд шарх 1. Хүнд хэлбэрийн шархтай гарыг ямар ч тохиолдолд бүгдийг нарийвчлан нягт шалгах боломжтой 2. Нэмэлт зүслэг хийж арьс ба булчинг цэвэрлэх нь гарны хүнд хэлбэрийн шарханд мэс заслын эмчилгээний үүднээс хэрэгжүүлэх үндсэн арга юм. 3. Хүнд хэлбэрийн шархтай гаранд анестези хийсний дараа өвчтөнд хагалгааны өмнө гарыг нь угааж цэвэрлэсний хэрэггүй 4. Хүнд хэлбэрийн шарх олон гэмтэлтэй хавсарсан бол шөрмөсний шарханд хүрэхээс өмнө хугаралд нь мэс заслын эмчилгээ хийх нь зайлшгүй 5. Гарны хүнд хэлбэрийн шархыг ямар ч мэс заслын эмч эмчилж болно 133. Гэмтлийн удаан дарагдлын синдром 1. Булчингийн эдийн ноцтой гэмтэл үүснэ. 2. Машиндаа дарагдсан хүнийг чөлөөлөхөд циркуляцын дестрессд оруулж болно. 3. Гиперкалеми болон бөөрний дутагдлаас өвчнийг сэргийлэхийн тулд сэхээн амьдруулахад эмчилгээ хийнэ. 4. Гиперкалемийг сэдэж авах элемент байхгүй. 5. Бөөрний дутагдал чухал биш. 134. Чөмөгт ясанд хугарлыг эвлүүлж ялтас тавьж шургаар бэхлэх гол үзүүлэлэт аль нь бэ? А. Шургийн тоо олон байх В. Металл ялтсыг хангалттай уртаар бэлдэх С. Ясны анатомийн бүтцийн байрлалд эвлүүлэн бэхлэх D. Шургийг нягт эргэх байдлаар ялтасыг ясанд наалдуулан бэхлэх Е. Шургийг эсрэг талын нягт давхрагаас 1 см илүү гаргаж бэхлэх 135. Амьсгалын хурц дестрессийн синдром 1. Эзэлхүүнээр нь хяналттай вентиляци хийхэд өвчтөн баротравматизм болох эрсдэлтэй. 2. Өвчтөнийг амьсгалуулахад хялбар. 3. Уушигны судасны эсэргүүцэл нь ихэснэ.
 16. 16. 4. Өвчтөнүүдэд заавал интубаци хийдэг. 5. Эмнэшгүй гипокси болохгүй. 136. Өсөлтийн мөгөөрсний үндсэн эсийн тухай аль нь оновчтой вэ? 1. Эсүүд нь эпифиз хэсэгт байрлана. 2. Эсүүд нь диафиз хэсэгт байрлана. 3. Эсийн үхжил нь өсөгтөнд сөргөөр нөлөөлнө. 4. Эдгээр эсүүд нь Салтер I ба II хугарлын үед ихэвчлэн гэмтэнэ. 5. Эдгээр эсүүд нь Салтер III ба IV хугарлын үед ихэвчлэн гэмтэхгүй. 137. Салтерийн ангиллын тухай, аль нь оновчтой вэ. 1. Салтерийн I ба II хугарлууд нь гипертрофикийн эсийн давхаргыг дайран өнгөрнө. 2. Салтерийн II хугарлууд нь диафиз хүртэл хугарна. 3. Салтерийн III хугарлууд нь үений хугарал. 4. Салтерийн II хугарлууд нь эпифиз хүртэл хугарна. 5. Салтерийн I ба II хугарлууд нь үндсэн эсийн давхаргыг дайран өнгөрнө. 138. Бүлээн боолт /теплозирующая повязка/ А. Спиртээр норгосон самбайн боолт В. Фурациллинтэй хөвөн самбай боолт С. Шингэн вазелинтэй хөвөн самбай боолт D. Ариутгасан хөвөн самбай боолт полиэтилен буюу резин жийрэг тавина. Е. Хөвөн самбай ариутгасан боолт 139. Сормиентийн чигийг хугарлыг эвлүүлснээс хойш аль чөмөгт ясанд 3 долоо хоногийн дараа тавих вэ А. Дунд чөмөгний гандан хэсэг В. Шуу чөмөгний гандан хэсэг С. Шаант чөмөгний гандан хэсэг D. Атгаал чөмөгний гандан хэсэг Е. Богт чөмөгний гандан хэсэг 140. Чөмөгт ясны ил хугарлын талаар 1. II, III АВС хэлбэрийн ил хугаралд яаралтай шархыг цэгцэлж мэс заслын эмчилгээ хийнэ 2. Шархыг өргөсгөж цэгцлэх нь Густило-Андерсоны III АВС ангиллын хэлбэрт тохиромжтой 3. Ясны хугарлын тогтвортой байдал нэмэлт зөөлөн эдийн гэмтэл бий болохоос урьдчилан сэргийлэх нэн ач холбогдолтой 4. III А зэрэг шарх -10 см –ээс дээш зөөлөн эд няцралттай, хугарал олон сэлтрэлтэй, цусан хангамж хангалттай. Энэ бол Мюллерийн ангилал 5. О 32, В 2.2 D 10-5 см.... МТ. 3 МV 3 – энэ нь Густило –Андерсоний ангилал 141. Ясны ил хугарлын үед газар дээр нь үзүүлэх анхны тусламжийг дурьдана уу. А. Ясны татлага хийх В. Шарханд ариун боолт хийж, хугарлыг зөв байрлалд хөдөлгөөнгүй бэхлэх С. Шахаж сунгах аппарат тавих D. Битүү гөлтгөнө боолт тавих Е. Яаралтай мэс засал хийж хугарлыг эвлүүлэх 142. Ясны татлага хийх заалтыг дурьдана уу. А. Хагд үений мултрал В. Мөрний мултрал С. Залаа ясны хугарал D. Шуу богтос ясны хугарал Е. Доод мөчдийн чөмөгт ясны хугарал 143. Еhlers-Danlos /резин хүн/–ын хам шинжийн үед гарах голлох шинжүүд аль нь бэ?
 17. 17. 1. Арьс хэт сунамтгай, нугалаас тэнийсэн гөлгөр, хялбар гэмтэнэ, арьсан дор цус хурна. 2. Үений холбоосууд суларсан, үеэр хэт тэнэгэр байдалд хөдөлгөөн хийгдэнэ.тулгуур хөдөлгөөний бусад гажигууд хослоно. 3. Рентген зурганд арьсанд олон тооны шохойжсон бөмбөлөг хэлбэрийн зангилаа илрэнэ. 4. Далны их шонтонгоос дагзны хөхлөг сэртэн хүртэл арьс татагдсан байна. 5. Бүсэлхий-ууцны хэсэгт багц үсний ургалттай 144. Гөлтгөний чанар шалгах аргыг дурьдана уу. 1. Хуурай туршилт 2. Нойтон туршилт 3. Норгож хатаах туршилт 4. Хугарсан мөчинд тавьж турших 5. Устай туршилт 145. Өвчтөний түүхийг бичиж эхлэхэд дараах зүйлийг хийх 1. Өвчтөн ямар үндэслэлээр эмнэлэгт ирснийг тогтоох 2. Нэмэлт шинжилгээний өмнө урьдчилсан онош тогтооно 3. Нэмэлт шинжилгээний дараа оношийг дахин тогтооно. 4. Ямарч тохиолдолд рентген зургийг авахуулахыг шаардах 5. Өвчтөнтэй ярилцахаас урьтаж үзлэг хийх 146. Радикулолатийн гол шалтгаан юу вэ? А. Чихрийн шинж В. Коллагеноз С. Архидалт D. Нуруу остеохондрез Е. Халдвар харшил-дархлалын өөрчлөлт 147. Ясны архаг үрэвслийн шинжийг нэрлэнэ үү? 1. Үе үе дахилт өгнө 2. Архаг идээт хордлогын шинж 3. Арьсан дээр идээт нүхтэй сорвитой 4. Арьсны уян чанар алдагдана. 5. Хэсэг газрын хэлбэр өөрчлөгдөнө 148. Ясны архаг үрэвслийн рентген шинжийг дурьдана уу. 1. Яс зузаарч хатуурна /остеоскелероз/ 2. Яс ууссан шиг харагдана. 3. Скалероз. 4. Ясны бүтцэд өөрчлөлт гарахгүй. 5. Ясанд хөндий үүснэ. 149. Анаэроб халдварын шинж тэмдгийг нэрлэнэ үү. 1. Шархны ирмэг дээр дарахад хөөс гарна. 2. Өвөрмөц шинж криптация гарна 3. Өвчтөн хордлого ихтэй хүнд 4. Яаралтай эмчлэх шаардлагагүй 5. Мэс засал хийхгүй 150. Анаэроб халдварын эмчилгээг дурьдана уу. 1. Шархыг зүсэж дэлгэх 2. Цефалоспорины III бүлэг 3. Хүнд тохиолдолд ампутаци хийх 4. Вакцин тарих 5. Хордлогын эсрэг
 18. 18. Хянасан Гэмтэл согог судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн дарга С.Отгонгэрэл Боловсруулсан ГССҮТөвийн ЭШСАлбаны дарга С.Баатаржав ГССҮТөвийн ЭШСАлбаны аргазүйч Э.Болормаа Хариу 1. B 2. A 3. B 4. A 5. D 6. E 7. B 8. A 9. A 10. B 11. D 12. D 13. C 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. E 21. B 22. D
 19. 19. 23. A 24. D 25. B 26. D 27. D 28. E 29. A 30. C 31. A 32. B 33. B 34. A 35. E 36. E 37. A 38. A 39. A 40. B 41. C 42. B 43. C 44. A 45. D 46. A 47. E 48. A 49. B 50. C 51. C 52. A 53. D 54. C 55. D 56. A 57. A 58. D 59. D 60. B 61. D 62. A 63. A 64. E 65. A 66. D 67. D 68. D 69. D 70. C 71. A 72. D 73. A 74. A 75. C 76. D 77. A
 20. 20. 78. A 79. C 80. B 81. A 82. E 83. C 84. A 85. A 86. D 87. A 88. A 89. A 90. E 91. E 92. C 93. D 94. D 95. B 96. A 97. C 98. C 99. C 100. C 101. A 102. C 103. B 104. C 105. B 106. D 107. A 108. D 109. A 110. D 111. A 112. E 113. E 114. B 115. C 116. C 117. C 118. B 119. B 120. A 121. C 122. C 123. A 124. A 125. A 126. A 127. B 128. E 129. E 130. E 131. A 132. C
 21. 21. 133. A 134. C 135. B 136. B 137. A 138. D 139. D 140. A 141. B 142. E 143. E 144. A 145. A 146. D 147. E 148. A 149. A 150. A

×