Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turulsun mergeshil sudlaliin jishig soril

801 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turulsun mergeshil sudlaliin jishig soril

 1. 1. 2018-2019 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил Дотрын анагаах судлал: 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Амбуржийн сорилд бөөр шээс дамжуулах замын халдварын үед гарах өөрчлөлт A. Бактериури 100000 дээш B. Лейкоцитури 2000 дээш C. Лейкоцитури 2000 хүртэл D. Лимфоцитури 1000 дээш E. Протейнури 1 г/л /2./ Нефроз хам шинжийн оношлогоонд дараах үзүүлэлтүүдийн аль нь чухал вэ? A. Протейнурийн түвшин B. Түүдгэнцрийн шүүлт C. Сийвэн дэх креатинин D. Сийвэн дэх кали E. Сувганцрын эргэн шимэгдэлт /3./ Цус алдагдлын улмаас үүсэх бөөрний цочмог дутагдлын эмгэг жамын гол механизм A. Гиперволеми B. Гипергидратаци C. Гиперкалиеми D. Азотеми E. Гипотони /4./ Бөөрний түүдгэнцрийн үрэвслийн оношлогоонд дараах шинжилгээ чухал ач холбогдолтой A. Шээсний нян ургуулах шинжилгээ B. Зимницкийн сорил C. Фольгардын сорил D. Хоногийн шээсэнд уураг тодорхойлох E. Ребергийн сорил /5./ Өвчтөн Д. 42 настай эмэгтэй. Ууц нуруугаар чилж өвдөнө. Шээх үед шээсний сүвээр хорсож өвдөнө. олон удаа ойрхон гарна. Анамнезад олон жилийн өмнө баруун бөөрний чулуутай гэж өвдөж эмчлүүлж байсан. Шинжилгээнд: шээсэнд уураг 0,34 г/л, лейкоцит 10-12 х/т, эритроцит 0-1 х/т, хувийн жин 1018, биохимийн шинжилгээнд креатинин 120 мкмоль/л байгаа бол:Нечипоренкийн сорилд ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Лейкоцитури 2 000 000 дээш B. Лейкоцитури 2000 дээш
 2. 2. C. Лейкоцитури 2000 хүртэл D. Лимфоцитури 1000 дээш E. Протейнури 1 г/л /6./ Бөөрний цочмог дутагдлын эмнэл зүйн II үеийн амь насанд аюултай хүндрэл юу вэ? A. Гиперкалиеми B. Алкалоз C. Гипокалиеми D. Гипернатриеми E. Хоёрдогч халдвар /7./ Түүдгэнцрийн шүүлтийн үйл ажиллагаанд оролцдог бүтцүүдийг нэрлэнэ үү 1. Подоцит эс 2. Суурийн мембран 3. Эндотель эс 4. Мезангийн эс 5. Бүрхүүлийн эпитель эс /8./ Бөөрний архаг дутагдлын үе шат тогтоох шалгуур гол үзүүлэлтийг сонгоно уу? 1. Цус багадалтын зэрэг 2. Түүдгэнцрийн шүүлтийн түвшин 3. Шээсний уургийн алдагдлын зэрэг 4. Сийвэнгийн креатинины хэмжээ 5. Хоногийн шээсний хэмжээ /9./ Бөөрний цочмог дутагдлын эмнэл зүйн III үеийн хоолны дэглэм: 1. Уух шингэнийг хязгаарлах 2. Кали ихтэй хоол, ундаа хэрэглэх 3. Уураг багатай хоол өгөх 4. Давсыг үл хязгаарлах 5. Уураг ихтэй хоол өгөх /10./ Өвчтөн Д. 42 настай эмэгтэй. Ууц нуруугаар чилж өвдөнө. Шээх үед шээсний сүвээр хорсож өвдөнө. олон удаа ойрхон гарна. Анамнезад олон жилийн өмнө баруун бөөрний чулуутай гэж өвдөж эмчлүүлж байсан. Шинжилгээнд: шээсэнд уураг 0,34 г/л, лейкоцит 10-12 х/т, эритроцит 0-1 х/т, хувийн жин 1018, биохимийн шинжилгээнд креатинин 120 мкмоль/л байгаа бол:Оношийг тодруулахаар нэмэлт ямар шинжилгээ хийх вэ? 1. Преднизолоны сорил 2. Фольгардийн сорил 3. Зимницкийн сорил 4. Бактерлогийн сорил 5. Бөөрний эдийн биопси /11./ Зүрхний цочмог шигдээсийн үед чагнахад хоёр уушгины арын доод хэсгээр нойтон хэрчигнүүр сонсогдож байвал зүрхний цочмог дутагдлын (Киллипийн ангилалаар) хэд дүгээр зэрэг байж болох вэ? A. I зэрэг B. II зэрэг C. III зэрэг D. IV зэрэг E. V зэрэг /12./ Гиперхолестерины эмэн эмчилгээг дараахь эмүүдийн алинаар эхлэх вэ? A. Ниацин B. Никотины хүчил C. Статин D. Цөсний хүчлийн секвестрант E. "Холестрины шингээлтийг саатуулагч
 3. 3. /13./ 50 настай эрэгтэй, 20 –оод хоногийн өмнөөс анх удаа зүрхээр өвдсөн, өвдөлт нь сэтгэл санааны болон биений хүчний ачаалалтай холбоотой гэсэн өгүүлэмжтэй. Өвдөлтийн хүч хүчтэй бус, биеийн хүчний ачаалаа зогсоож, тайвшрахаар өвдөлт намддаг гэнэ. Тохиолдлоор хийсэн ЭКГ-т ST сегментийн ба T шүдний өөрчлөлт илрээгүй. Та ямар хэлбэрийн стенокарди гэж таамаглаж байна вэ? A. Анхдагчаар үүссэн , ачаалалын үеийн стенокарди B. Ачаалалын үеийн тогтвортой стенокарди C. Гэнэт үүссэн тайван үеийн стенокарди D. Даамжрах явцтай стенокарди E. Тайван үеийн стенокарди /14./ Митраль хавхлагын нарийслын үед илэрдэггүй шинжийг нэрлэнэ үү? A. Зүүн тосгуурын томрол B. Зүүн ховдлын гипертрофи C. Уушигны венийн гипертензи D. Гүрээний венийн өргөсөл E. Баруун ховдлын гипертрофи /15./ Нэн яаралтай эмчилгээт Артерийн гипертензийн үед Артерийн даралтын түвшинг эхний 2 цагт хэдэн хувиар бууруулвал тохиромжтой вэ? A. 20%-р B. 35%-р C. 10%-р D. 15%-р E. 25%-р /16./ Ходоод гэдэсний замаар нүүрс ус шимэгдэхийг бууруулах үйлчилгээтэй эмийг сонгоно уу? 1. Метформин 2. Пиоглитазон 3. Pепаглинид 4. Акарбоза 5. Глибенкламид /17./ О. 54 настай, эрэгтэй, оффисын ажилтан, 6 сарын өмнөөс биеэр идээт тууралт гарч, ядарч эхэлсэн. 1 сарын өмнөөс ам цангаж, хоногт 5 л шингэн ууж, уусан хэмжээгээр шээж эхэлсэн. Энэ хугацаанд 7 кг турсан. Одоо 173 см өндөр 92 кг жинтэй, БЖИ=30.7 кг/м2, бүсэлхийн тойрог 101 см, биеийн өөхний хэмжээ 28%. Өлөн үеийн цусны глюкозын хэмжээ биохимийн аргаар 12.8 ммоль/л, HbA1C 7.9%, нийт холестерол 6.1 ммоль/л, инсулин 34.6 мк Нэгж/мл, с-пептид 4.1 нг/мл. Дээрх өвчтөнд чихрийн шижингийн ямар эрсдлүүд байна вэ? 1. Эрэгтэй 2. 40-өөс дээш настай 3. Оффисын ажилтан буюу хөдөлгөөний идэвхи багатай 4. Бүсэлхийн тойрог >94 см буюу төвийн таргалалттай 5. Дислипидемитэй /18./ Глинидийн бүлгийн эм нь гипогликеми үүсгэхгүй сайн талтай. Учир нь глинидийн бүлгийн эм нь хоол идсэний дараах инсулины ялгаралтыг ихэсгэдэг бөгөөд бусад хугацаанд суурь инсулины ялгаралд нөлөөлдөггүй /19./ Остеопорозын үед ясны ширхэгүүд зузаардаг. Учир нь остеопорозын үед ясны эсүүдийн бага идэвхжилээс болж ясны органик ба эрдэс бодис нэг зэрэг алдагддаг. /20./ Хөхрөлт үүсэх эмгэг жамыг нэрлэнэ үү: A. Гемоглобины хэмжээ багасах B. Гемоглобины хэмжээ ихсэх C. Меланины хэмжээ ихсэх D. Оксигемоглобины хэмжээ багасах E. Каротины хэмжээ багасах
 4. 4. /21./ Цусны хүчил-шүлтийн тэнцвэрийг ямар аргаар тодорхойлох вэ? A. Ребергийн сорил B. Зимницкийн сорил C. Бөөрний цусны урсгалыг тодорхойлох D. Шээсээр ялгарах бикарбонатын хэмжээг тодорхойлох E. Цусанд креатинины хэмжээг тодорхойлох /22./ Ходоодны хүчил багадах үндсэн шалтгааныг нэрлэнэ үү? 1. Тамхи 2. Helicobacter pylori 3. Цөсний сөргөө 4. Аутоиммун гастрит 5. Мөхлөгт гастрит /23./ Бүдүүн гэдэсний салст бүрхүүлд байдаг онцлог бүтцийг заана уу 1. Хонхорхой 2. Талбай 3. Хуниас 4. Крипт 5. цэлмэн /24./ Архаг гастритийг оношлох хамгийн мэдээлэлтэй шинжилгээ нь ходоодны рН метрийн шинжилгээ юм. Учир нь архаг гастритын үед нэн түрүүнд ходоодны шүүрлийн үйл ажиллагаа алдагддаг. /25./ Бүдүүн гэдэсний архаг үрэвслийн үед суулгалт нь усархаг, хөөс ихтэй байна, учир нь суулгалтын эмгэг жам бүдүүн гэдэсний ханаас ялгарах энтерокиназ ферментийн дутагдалтай холбоотой /26./ Коагулограммын шинжилгээнд протромбины хугацаа болон зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа уртасч , Д-димер хэвийн хэмжээнээс ихэсч, цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд ялтсын тоо буурсан тохиолдолд ямар эмгэг байж болох вэ 1. Гемофили А,В 2. Афибриногенеми 3. К витамины дутагдал 4. Судсанд цус түгмэл бүлэгнэх хам шинж 5. Виллебрандын өвчин /27./ Шинэ хөлдөөсөн сийвэнг хэрэглэх заалт 1. Цус алдаж байгаа элэгний өвчнүүд 2. Бүлэгнэлтийн эсрэг эмийн тунг хэтрүүлсэн үед 3. Их хэмжээний цус сэлбүүлсэн өвчтөнд бүлэгнэлтийн фактор дутагдсан үед 4. Судсанд цус түгмэл бүлэгнэсэн үед 5. Бүлэн үүссэн тромбоцитопенийн пурпур /28./ 63 настай эрэгтэйн уушгины архаг бөглөрөлт өвчин жил бүр сэдэрдэг. Сүүлийн 3 сар ханиалга ихсэж, амьсгаадаж, цээж нь өвдөх болсон. Зүүн талд далны доор тогшилтын дуу дүлий болсон, тэр хэсэгт амьсгал сонсогдохгүй. Рентген зурагт голтын эрхтэнүүд зүүн тийш шилжсэн. Ямар онош тавих вэ? A. Уушгины үрэвсэл B. Бөглөрлийн ателектаз C. Голомтот хатгаа D. Гялтангийн их хэмжээний наалдац E. Шүүдэст плеврит /29./ Хүлээн авах тасагт уушгинаас их хэмжээний цусалдсан өвчтөн ирсэн. Энэ үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Ганглиоблокатор хийх 2. Бронхоскопи хийж, гуурсан хоолойг бөглөх 3. Пневмоперитонеум 4. Мэс засал
 5. 5. 5. Эмийн эмчилгээ /30./ Дараах эмгэгүүдийн алинд нь агааржилтын рестриктив хэлбэрийн дутагдал үүсэх вэ? 1. Уушгины анхдагч фиброз 2. Гуурсан хоолойн төвийн байрлалтай хавдар 3. Шүүдэст плеврит 4. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл 5. Цээжний деформаци 31./ Остеоартритын үед илрэх рентген шинжүүдийг тодорхолно уу 1. Үений зай нарийсах 2. Мөгөөрсний доорхи хатуурал үүсэх 3. Эпифизийн гадаргуу зузаарах 4. Ясны ургалт 5. Ясны шалбархай /32./ Тулай өвчний эмнэлзүйд тохирохыг заана уу 1. Эрэгтэйчүүдэд эмэгтэйчүүдээс илүү тохиолдоно. 2. Эрэгтэйд ихэвчлэн 30 наснаас хойш тохиолдоно. 3. Эмэгтэйд ихэвчлэн цэвэршсний дараа тохиолдоно 4. Эмэгтэйд ихэвчлэн төрөлтийн дараа тохиолдоно. 5. Эрэгтэйд ихэвчлэн залуу насанд тохиолдоно /33./ Ясны сийрэгжилтээс сэргийлэх талаар ямар зөвлөгөө өгөх вэ 1. Аэробик дасгал хийх 2. Сунгалтын дасгал хийх 3. Боди бийлдинг дасгал, фитнесс хийх 4. Явганаар алхах 5. Хүчний дасгал хийх /34./ Ревматоид артритын оношлогооны шалгуурт аль нийцэхгүй вэ 1. Том үений үрэвсэл 2. Нэг үений үрэвсэл 3. Хоёр талдаа ижил бус байх 4. Хоёр талдаа ижил байх 5. Олон үений үрэвсэл /35./ Өрөөний агаараар амьсгалж буй өвчтөнд цусны хийн шинжилгээнд РО2 40 мм муб, РСО2 80 мм муб, РН 7.1 байв. Энэхүү өөрчлөлт дараах тохиолдлуудын алинд нь илүү тохирох вэ? 1. Багтраат байдал 2. Амьсгалын цочмог дистресс хам шинж 3. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний тогтвортой үе шат 4. Нянгийн шалтгаант хүнд хатгаа 5. Тайвшруулах эм хэрэглэх /36./ Хуурай хэржигнүүр үүсэх шалтгаан: 1. Хоёрдогч эмфизем 2. Гуурсан хоолойн багтраа 3. Уушгины архаг бөглөрөлтөт үрэвсэл 4. Шүүдэст плеврит 5. Фиброзон альвеолит /37./ Нойтон хэржигнүүрийн хувьд дараах санаа зөв: 1. Гуурсан хоолой цэр, салсаар бөглөрсөн үед тодорхойлогдоно 2. Шингэн агуулсан хөндий дээр сонсогдоно 3. Уушгины хавангийн үед сонсогдоно 4. Амьсгал авах, гаргах үед сонсогдоно 5. Ханиахад шинж, чанараа өөрчилнө /38./ Ямар шалтгааны улмаас амьсгалын тоо цөөрч болох вэ?
 6. 6. 1. Уушгины фиброз 2. Тархины хаван 3. Гол судасны цүлхэн 4. Ком 5. Уушгины шигдээс /39./ Дараах эмийн бэлдмэлийг эмчилгээний зорилготой уялдуулан сонгоно уу?1.Бигуанид 2.ДПП-4 рецепторын хориглогч ба ГТП-1 аналог3.Сульфанилмочевин 4.Инсулинa а.Глюкагоны ялгаралтыг дарангуйлах b.Инсулины туйлын дутагдлыг нөхөх с.Инсулины дөжрөлийг бууруулах d. Инсулины ялгарлыг нэмэгдүүлэх A. 1a, 2b, 3c, 4d B. 1c, 2a, 3d, 4b C. 1d, 2c, 3b, 4a D. 1b, 2d, 3a, 4c E. 1a, 2c, 3b, 4d /40./ Глюкагон дараах ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ? A. Липолизыг багасгана. B. Гексокиназа ферментийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлнэ C. Гликогенезийг ихэсгэнэ D. Глюконеогенезийг багасгана E. Гликогенолизыг ихэсгэнэ /41./ Гипогликемийн комын үед авах арга хэмжээнд аль нь орох вэ? 1. Глюкагон 0.5-1.0мл булчинд тарина 2. Преднизолон 30-60 мг судсаар тарина 3. Глюкозын 40%-н 60-80мл уусмал судсанд тарина 4. Глюкозын 20%-н 200мл уусмал дуслаар судсанд хийнэ 5. Хурдан шингэдэг нүүрс ус идүүлнэ /42./ Чихрийн шижингийн кетоацидозын комын үед илрэх шинж тэмдэг аль нь вэ? 1. Артерийн даралт ихсэх 2. Кусмаулийн амьсгал 3. Цусны сийвэнгийн осмос багасах 4. Амнаас ацетон үнэртэх 5. Булчингийн тонус ихсэх /43./ Зүрхний цочмог шигдээсийн үед чагнахад хоёр уушгины арын доод хэсгээр нойтон хэрчигнүүр сонсогдож байвал зүрхний цочмог дутагдлын (Киллипийн ангилалаар) хэд дүгээр зэрэг байж болох вэ? A. I зэрэг B. II зэрэг C. III зэрэг D. IV зэрэг E. V зэрэг /44./ Гиперхолестерины эмэн эмчилгээг дараахь эмүүдийн алинаар эхлэх вэ? A. Ниацин B. Никотины хүчил C. Статин D. Цөсний хүчлийн секвестрант E. "Холестрины шингээлтийг саатуулагч /45./ Синкопийн эмнэл зүйн шинжүүдийг онцлогийг тэмдэглэнэ үү? A. Шинж тэмдэг нь гэнэт эхэлж, удаан үргэлжилдэг B. Гэнэтийн эхлэл, богино хугацааны үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн сэргэнэ C. Гэнэтийн эхлэл, богино хугацааны үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн сэргэхгүй
 7. 7. D. Аажим эхлэл, богино хугацааны үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн сэргэнэ E. Аажим эхлэл, удаан үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн сэргэнэ /46./ Ямар тохиолдолд артерийн гипертензийн түвшингийн ангиллыг хэрэглэх боломжгүй вэ? A. Дан систолын АД ихдэлт B. Анх удаа оношлогдсон тохиолдолд C. Даралт бууруулах эм хэрэглээгүй үед D. Даралт бууруулах эм хэрэглэж байгаа үед E. Хоѐрдогч АД ихдэлт /47./ Халдварт эндокардитын эмнэл зүйн шинж тэмдэгийг сонгоно уу? 1. Зүрхний хэт авиан шинжилгээгээр хавхлага орчимд ургацаг тодорхойлогдох 2. Зүрхний шинэ шуугиан 3. Лейкоцитоз 4. Халууралт 5. Бактериеми /48./ Перикардитыг эмнэл зүйн хэлбэрээр яаж ангилдаг вэ? 1. Хуурай перикардит 2. Шүүдэст перикардит 3. Наалдаст перикардит 4. Тампонадтай перикардит 5. Тампонадгүй перикардит /49./ 26 настай эмэгтэй, шархлаат колит өвчний улмаас сүүлийн нэг жилийн хугацаанд преднизолон ууж байгаа. Преднизолоныг 20 мг-аар уух үед өвчин дахисан ба тэрээр 6- меркаптопуриныг өдөрт 50 мгаар ууж эхэлсэн байна. Үүнээс 3 хоногийн дараа өвчтөний хэвлийгээр өвдөж эхэлсэн ба өвдөлт нь нуруу руу дамжсан. Арьсан дээр тууралт гараагүй. Өвчтөний цагаан эс 3200/μl. Юунаас болж дээрх өвдөлт үүссэн байж болох вэ? A. Шархлаат колит сэдэрсэн B. Удаан хугацаанд преднизолон ууснаас нойр булчирхай үрэвссэн C. 6-меркаптопурин ууснаас нойр булчирхай үрэвссэн D. 6-меркаптопурины шалтгаант нейтропени, хэвлийн буглаа E. 6-меркаптопуринд харшлын урвал /50./ Үйлчлүүлэгч Н. 45 настай, эр. Хатуу болон шингэн хүнсэнд горойх, цээжээр өвдөх, заримдаа идсэн хоолоор бөөлжих зовуурьтай. Зовуурь 2 сарын өмнөөс эхэлсэн, даамжрах хандлагатай. Лаборатори, дуран, рентген, манометр, гистологийн шинжилгээ хийсний дараа эмч: “Улаан хоолойн ахалази” гэсэн онош тавьжээ.Ахалази өвчнийг оношлох “Алтан стандарт” шинжилгээ аль нь вэ? A. Рентген B. Гистологи C. pH метр D. Манометр E. Компьютерт томографи Гэмтэл согог судлал: Сорилын түлхүүр: 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.)
 8. 8. Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Ямар хэлбэрийн эмгэгийн үед сунгах дасгал хийлгэх заалттай вэ? A. Үений гадаргуу тохироогүй байх B. Булчингийн тонус ихэссэн үед C. Үений буюу яс гэмтсэн үед D. Мултрал E. Үенд гадны биет байх /2./ Т12 төвшин дэх өнгөц мэдрэхүйг хаана шалгах вэ? A. Гуяны урд дунд хэсэг B. Өвдөгний дотор тал C. Цавины нугалаасын гол D. Хөлийн III хурууны дээх нь E. Өсгийний гадна тал /3./ Үений хөшингө ямар өвчний үед их байдаг вэ? A. Паркинсон B. Нугасны гэмтэл C. Тархины харвалт D. Тархины саажил E. Тархины хавдар /4./ Хаана тархины харвалт явагдахад цэвэр хөдөлгөөний алдагдал илэрдэг вэ? A. бага тархи B. дотор капсул C. гиппокамп D. гүүр E. их тархи /5./ Нурууны муруйлтын орой хаана байдаг вэ? A. Муруйн төгсгөлд байгаа нугалам B. Нурууны голын шугамаас хамгийн хол байрлах нугалам C. Нэг муруй нөгөөд шилжиж буй нугалам D. Муруйлт эхлэж буй нугалам E. Нурууны голын шугамд хамгийн ойр байрлах нугалам /6./ Удаан хугацаанд хэвтэрт байхад ямар булчин хамгийн их хүчээ алддаг вэ? A. m. gastrocnemuis-soleus B. m. deltoideus C. m. abdominalis D. m. flexor carpi radialis E. m. biceps /7./ Ясны сийрэгжилтэй өвчтөнд ямар хэлбэрийн дасгал хийлгэх заалттай вэ? A. Бөхийх хэлбэрийн B. Эргэх хэлбэрийн C. Мушгих хэлбэрийн D. Гэдийх хэлбэрийн E. Гүйх /8./ Захын гаралтай саажилд цахилгаан стимуляци ямар үйлдэл үзүүлэх вэ? A. Булчингийн цахилгаан сэрэх чадварыг удаашруулна.
 9. 9. B. Булчингийн агших чадварыг бууруулна C. Булчингийн тонусыг бууруулна. D. Булчингийн тонусыг нэмэгдүүлнэ E. Булчингаар мэдрэл дамжих хурдыг удаашруулна. /9./ Шаврыг ямар цахилгаан эмчилгээтэй хавсарч хийж БОЛОХГҮЙ вэ? A. Гальвани B. Ультразвук C. Индуктотерм D. Франклинизаци E. Амплипульс /10./ Эгэм доорх артери, вен, мөрний сүлжээ дарагдсан үед ямар сорил эерэг байх вэ? A. Spurling B. Гар гадагшлуулах /arm abduction/ C. Хүзүү татах /traction/ D. Adson E. Lhermitte /11./ Франклинизаци эмчилгээ хэсэг газрын шарханд эмчилгээний ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ? A. Их тархины гадрын саатлын процессыг идэвхжүүлэх B. Хэсэг газрын цусан хангамж бууруулах C. Хэсэг газрын бодисын солилцоог идэвхжүүлэх D. Хэсэг газрын сэрэмтгий чанарыг ихэсгэх E. Их тархины гадрын сэрлийн процессыг идэвхижүүлэх /12./ Ортостатик гипотензийн үед ямар шинж тэмдэг илэрдэггүй вэ? A. толгой эргэх B. чих шуугих C. систол, диастолийн даралт зөрүү ихсэх D. хөлрөх E. ухаан алдах /13./ Нярайн физиологийн шарлалтыг арилгахад цагаан гэрлийн ямар өнгийн спектрийг хэрэглэдэг вэ? A. Шар B. Хөх C. Ногоон D. Улаан E. Улбар шар /14./ Үений хөдөлгөөний далайцын идэвхгүй дасгалын эсрэг заалт A. Саа, саажил B. Хэвтрийн өвчтөнд C. Ухаангүй өвчтөнд D. Үений цочмог үрэвсэл E. Үеийг хөдөлгөхөд өвдөлттэй /15./ Хүзүүний үзлэгийн үед хийгдэх өвөрмөц сорилд аль нь ХАМААРАХГҮЙ вэ? A. Distraction B. Compression C. Valsalva D. Lhermitte E. Hoover /16./ Ультразвук эмчилгээний эсрэг заалтыг олно уу? A. Хөхний үрэвсэл B. Реиногийн өвчин C. Остеоартрит D. Зүрхний шигдээс
 10. 10. E. Ревматойдный артрит /17./ Эмийн электрофорезийн үед биед нэвтрэх эмийн бодисын хэмжээг ихэсгэхийн тулд түүний концентрацийг нэмэгдүүлж болох уу? A. Болохгүй B. 0.5%-р нэмэгдүүлвэл болно C. 1%-р нэмэгдүүлвэл болно D. 2%-р нэмэгдүүлвэл болно E. 3%-р нэмэгдүүлвэл болно /18./ Булчингийн спазм гэж юу вэ? A. Хэсэг газрын бодисын солилцооны өөрчлөлтийн улмаас булчин удаан хугацаагаар агши B. Захын мэдрэлийн гэмтлийн улмаас булчингийн тонус ихсэх C. ТМС-ийн гэмтлийн улмаас булчингийн тонус ихсэх D. Шөрмөсний рефлексүүд ихсэх E. Шөрмөсний рефлекс буурах /19./ Нурууны кинетик гаралтай өвдөлтийн үндсэн шалтгаан юу вэ? A. Диск цүлхийх B. Нурууны яс хугарах C. Буруу хөдөлгөөн D. Нурууны ясны хавдар E. Лигамент тасрах /20./ Ямар хэлбэрийн булчингийн агшилтын үед хамгийн их хүч гардаг вэ? A. Изометрик B. Концентрик C. Экцентрик D. Анизоцентрик E. Изокинетик /21./ Хэсэг газрын дарсонвализаци эмчилгээний эсрэг заалтыг олно уу? A. Зүрхний шигдээс B. Шамбарам C. Мэдрэхүй мэдрэмж буурсан, суларсан D. Үс унах E. Архаг намарс /22./ Эрүүл хүнийг хатуу хэвтрийн дэглэмд байлгахад ямар хугацааны дараа ортостатик гипотензи үүсдэг вэ? A. 7 хоног B. 14 хоног C. 21 хоног D. 1 сар E. 2 сар /23./ С6 төвшин дэх өнгөц мэдрэхүйг хаана шалгах вэ? A. Тохойн хонхрын гадна хажуу хэсэг B. Чигчий хуруу C. Эрхий хуруу D. Дунд хуруу E. Тохойн хонхорын дотно хажуу хэсэг /24./ Гар, хөлөнд мэдэрхүй “бээлий”, “оймс” хэлбэрээр алдагдах нь ямар гэмтлийн үед их тохиолддог вэ? A. захын мэдрэл B. мөрний сүлжээ C. нугас D. тархины багана E. харааны төвгөр
 11. 11. /25./ Суурин соллюкс аппаратыг өвчтэй газрын харалдаа ямар зайд байрлуулж эмчилгээ хийх вэ? A. 120-150 см B. 50-70 см C. 20-30 см D. 10-15 см E. 5-10 см /26./ Үений хөдөлгөөний далайцын идэвхгүй дасгалыг ямар зорилгоор хийх вэ? A. Контрактур үүсгэх B. Булчингийн тэсвэрийг нэмэгдүүлэх C. Булчингийн хүчийг нэмэгдүүлэх D. Булчингийн чадлыг нэмэгдүүлэх E. Үений мөгөөрсний тэжээлийг сайжруулах /27./ Ультразвукийг усан орчинд хийхэд цацруулагч, бие хоёрын хооронд ямар зайтай байх ёстой вэ? A. 1-5 см B. 8-10 см C. 10-15 см D. 15-20 см E. 20-30 см /28./ Сэргээн засах эмчилгээний 1-р үе шат буюу өвчтөнийг оношлоход сэргээн засах эмчилгээний эмч хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ? A. эмийн эмчилгээ B. мэс заслын эмчилгээ C. тэргэнцэр эсвэл протез, ортез хэрэглүүлж сургана D. үйл ажиллагааны чадвар алдагдлын зэргийг тодорхойлно E. амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлж өгнө /29./ Нурууны муруйлтын чиглэлийг муруйн аль талаар тодорхойлдог вэ? A. Гүдгэр B. Хотгор C. Муруйн орой D. Cobb-ын өнцгөөр E. Муруйн дээд талаар /30./ Байршлын мэдрэхүйг аль хуруунаас эхэлж шалгадаг вэ? A. эрхий B. долоовор C. дунд D. ядам E. чигчий /31./ Булчингийн гүнд гематом байхад сунгах дасгал хийвэл ямар хүндрэл өгч болох вэ? A. Миозит B. Контрактур C. Булчин тасрах D. Гетеротопик оссификаци E. Яс хугарах /32./ Диадинамик эмчилгээнд гүйдлийн ямар давтамжийг хэрэглэдэг вэ? A. 10-20 гц B. 20-40 гц C. 50-100 гц D. 100-200 гц E. 200-500 гц /33./ Удаан хугацаанд хэвтэрт байснаас зүрх судасны тогтолцоонд ямар өөрчлөлт гарах вэ?
 12. 12. A. Зүрхний цохилт цөөрнө. B. Субмаксимал дасгалын үед зүрхний цохилт хэт их цөөрнө. C. Бага ачааллын үед зүрхний цохилт максимум хэмжээнд хүрнэ. D. Тайван үеийн зүрхний цохилт 30-40-өөр ихэснэ. E. Артерийн даралт буурна. /34./ Сегментарно-рефлекторный иллэгийг хаана хийдэг вэ? A. Тунгалгийн зангилаан дээр B. Биологийн идэвхтэй цэгт C. Гэмтэлтэй хэсэгт D. Хавантай хэсэгт E. Булчингийн чангаралтай хэсэгт /35./ Ультразвук эмчилгээний эсрэг заалтыг нэрлэнэ үү A. Тромбофлебит B. Артрит C. Гялтангийн үрэвсэл D. Өндгөвчний үрэвсэл E. Арьсны үрэвсэл /35./ Нил улаан гэрлийн эмчилгээний ерөнхий үйлчилгээг заана уу? A. Цусны судас нарийсгана B. Нөхөн төлжилтийг удаашруулна C. Эд эсийн тэжээлийг нэмэгдүүлнэ D. Цусны бичил эргэлтийн удаашруулна E. Гөлгөр булчингийн агшилтыг нэмэгдүүлнэ /37./ Координаци хөгжүүлэх дасгалыг биеийн аль хэсгээс эхэлж хийх вэ? A. Толгой B. Цээж C. Хөл D. Гар E. Хуруу /38./ Элэгний хурц үрэвсэл намдсанаас хойш ямар хугацааны дараа элэгний проекцоор шавар тавьж болох вэ? A. 1 сарын дараа B. 3 сарын дараа C. 3-4 сарын дараа D. 6-8 сарын дараа E. 1 жилийн дараа /39./ Удаан хугацаанд хэвтэрт байгаа өвчтөний нуруу яагаад өвддөг вэ? A. Нугалам хоорондын зай ихэснэ B. Нугалам хоорондын диск цүлхийнэ C. m. paraspinalis булчингийн хүч суларна D. Нугалмын яс бэхжинэ E. Сэртэн хоорондын лигамент тасарна /40./ Гэмтлийн дараах сэргээн засах эмчилгээг хэдий үед дуусгах вэ? A. Гэмтлийн цочмог үе өнгөрсөн үед B. Үений хөдөлгөөний далайц бүрэн сэргэсэн үед C. Тамирчин тухайн спорттой холбоотой хөдөлгөөнийг аюулгүй сайн гүйцэтгэх чадвартай болсон үед D. Булчингийн хүч, тэсвэр сайжирсан үед E. Булчингийн уян хатан чанар хэвийн болсон үед /41./ Дээш харж хэвтэж буй өвчтөний хөлийг шулуунаар өргөхөд нуруугаар өвдөх нь ямар эмгэгийн шинж вэ? A. 4 толгойт булчин тасарсан B. дунд чөмөгний толгой асептик некроз болсон
 13. 13. C. нурууны үений артрит D. бага аарцагны үрэвсэл E. бүсэлхий нурууны дискийн ивэрхий /42./ Яс булчингийн тогтолцооны гэмтлийн сэргээн засах эмчилгээний аргуудыг нэрлэнэ үү? 1. Үрэвслийн эсрэг, өвдөлт намдаах 2. Үений хөдөлгөөний далайцыг сэргээх 3. Булчингийн хүч, тэсвэрийг сэргээх 4. Биомеханикийг зөв эзэмшүүлэх 5. Зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулах /43./ Тархины харвалтын дараах хөлний булчингийн тонус тэнийлгэх хэлбэрээр чангарсан үед үенүүд ямар байрлалтай болдог вэ? 1. Аарцаг-өргөгдөж, хойш татагдсан 2. Түнх-тэнийсэн, дотогш эргэсэн 3. Өвдөг тэнэгэр 4. Тавхай-унжсан, инверси 5. Тавхай-инверси /44./ Лазер эмчилгээний заалтыг дурдана уу? 1. Чихрийн шижин 2. Тэжээлийн гаралтай эдгэрэхгүй шархнууд 3. Халдварт өвчин 4. Буйл шүдний эдийн үрэвсэл 5. Цусны болон системийн өвчнүүд /45./ Яс булчингийн тогтолцооны гэмтлийн үед авч явуулах арга хэмжээг дурьдана уу? 1. Үрэвслийн эсрэг эм уулгах /дааврын бус гаралтай/ 2. Даралттай боолт хийх 3. Хүйтний эмчилгээ 4. Ультразвук 5. Изометрик дасгал /46./ Захын гаралтай саа, саажлын үед цахилгаанаар идэвхжүүлэн эмчлэх эмчилгээ /электростимуляц/ ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ? 1. Булчингийн агших чадварыг нэмэгдүүлнэ 2. Мэдрэл булчингийн цахилгаан сэрэх чадварыг нэмэгдүүлнэ 3. Булчингаар мэдрэлийн сэрэл дамжих хурдыг ихэсгэнэ 4. Булчингийн тонусыг багасгана 5. Булчингийн агших чадварыг багасгана /47./ Хавдрын гаралтай нуруу өвдөх хамшинжийн үед ямар шинж голлон илэрдэг вэ? 1. Хөдөлгөөнтэй холбоотой өвдөнө 2. Шөнө өвдөнө 3. Янгинаж өвдөнө 4. Хөдөлгөөнтэй холбоогүй өвдөнө 5. Халуун оргиж өвдөнө. /48./ Тогтмол цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр цусны цагаан эсийн залгих чадвар буурдаг. Иймд эмчилгээний энэ арга үрэвслийн эсрэг үйлдэлгүй. /49./ Тархины саагийн үед хүүхдийн тархинд үүссэн гэмтэл нь цаашид даамжирдаг. Учир нь хүүхэд өсч томрох тусам хөдөлгөөний хоцрогдол нь гүнзгийрдэг. /50./ Тархины харвалтын улмаас мөр мултардаггүй. Харин мөрний эргэн тойрон дахь булчингийн тонус суларсантай холбоотой мултардаг. Иймд мөрний хагас мултралаас сэргийлэх сэргээн засах эмчилгээ шаардлагатай.
 14. 14. Дүрс оношилгоо: Сорилын түлхүүр: 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Уушгины артерийн тромбоэмболийн үед перфузийн сцинтиграммд ямар шинж илэрдэг вэ ? A. халуун голомт илрэх B. шингээлт жигд бус болох C. уушгины дэлбэн, сегментийн анатомийн бүтэцтэй тохирсон цусан хангамжийн өөрчлөлт гарах D. хүйтэн голомт илрэх E. идэвхитэй зөөвөрлөгдөх /2./ Нэвчдэст сүрьеэгийн рентген шинж тэмдгээс ? A. уушгины дээд дэлбэнгийн арын сегментэд голдуу байрласан, 1 см-ээс том хэмжээний, дугариг эсвэл зөв биш хэлбэрийн, нэг тооны, бүтэц нэг төрлийн, нягтрал ихэссэн, зах хязгаар тод-жигд бус сүүдэржилт тодрох B. уушгины I, II, VI сегментэд байрласан, дугариг эсвэл зөв биш хэлбэрийн, 1.5 см-ээс их хэмжээний, бүтэц нэг төрлийн бус, нягтрал жигд бус ихэссэн, зах хязгаар тод-жигд, сүүдэржилт тодорч, эргэн тойрон голомтуудтай байх C. уушгины III, IV, V сегментэд байрласан, зөв биш хэлбэрийн, янз бүрийн хэмжээний, нэг тооны, бүтэц нэг төрлийн, нягтрал ихэссэн, зах хязгаар тод-долгионтсон сүүдэржилт тодорч, эргэн тойрны уушгины эдэд уушгины зураглалын хэлбэр алдагдах D. уушгинд дугариг хэлбэрийн, янз бүрийн хэмжээний, нэг тооны, бүтэц нэг төрлийн, нягтрал ихэссэн, зах хязгаар тод-жигд сүүдэржилт тодрох E. уушгинд дугариг хэлбэрийн, янз бүрийн хэмжээний, нэг тооны, бүтэц нэг төрлийн, нягтрал ихэссэн, зах хязгаар тод-жигд сүүдэржилт тодорч, гүнзгий амьсгаа авахад хэлбэр нь өөрчлөгдөх /3./ Тодосгогч бодис хэрэглэхэд харшлах хүчин зүйл юу вэ ? 1. элэг, бөөрний өвчний хүнд хэлбэр 2. зүрхний өвчний хүнд хэлбэр 3. хүнд хэлбэрийн Базедовын өвчин 4. тодосгогч бодисын харшилтай хүнд 5. өндөр халуунтай, халдварт өвчтэй хүнд /4./ Иод агуулсан тодосгогч бодисыг хүний биед тарих үед үүсэх харшлын хариу урвалыг Анселлагийн шалгуураар хэрхэн ангилах вэ ? 1. сул урвал 2. дунд зэргийн урвал 3. хүчтэй урвал 4. хэт их хүчтэй урвал
 15. 15. 5. дээрх бүгд буруу /5./ Уушгины бронх гаднах хавдрын II-р фазын рентген онцлог шинжээс ? A. бронхын эргэн тойрон 1 см орчим сүүдэржилт тодорхойлогдох боловч уушгины талбайн агааржилт хэвийн B. хэдэн см хэмжээний сүүдэржилт тодорхойлогдож, уушгины уг өргөсөх C. хэдэн см хэмжээний сүүдэржилт тодорхойлогдож, дэлбэн эсвэл сегментийн агааржилт ихсэх D.гурвалжин хэлбэрийн нягтрал жигд бус сүүдэржилт тодрох E. 1.5 см-ээс том сүүдэржилт тодорхойлогдож, дэлбэн эсвэл сегментийн уушгины зураглал олширох /6./ Бөөр тус бүрийн үйл ажиллагааны эзлэх хувийг зураг авалтын хэдий хугацаанд тодорхойлдог вэ ? A. 10 минутанд B. 1-3 минутанд C. 15 минутанд D. 6-8 минутанд E. шинжилгээ үргэлжилэх бүх хугацаанд /7./ Б.В.Петровский болон Э.Н.Ванцины ангилалаар Ахалазийн II үе шатанд илрэх рентген онцлог шинж тэмдгээс ? A. улаан хоолойн төгсгөлийн хэсэг үл мэдэг нарийсах боловч (0.5-3 мин), бари ордог. Ходоодны хийн бөмбөлөг, перистальтик хэвийн. Улаан хоолойн уян хатан хэвийн болон өргөсөөгүй. B. улаан хоолой 5 см хүртэл өргөссөн, уртассан, тахиралдсан, перистальтик байдаггүй, улаан хоолойд өлөн үед салслаг, шингэн, хоолны үлдэгдэл тодорно. Ходоодны хийнбөмбөлөг багасах эсвэл байхгүй болох, улаан хоолойн төгсгөлийн хэсэг нарийсах эсвэл үзүүрлэсэн харандаа, тагтаан хушуу, хулганы сүүл, луув C. улаан хоолойн хил хязгаар тод-жигд бус, хэлбэр дүрсээ алдсан, улаан хоолойн төгсгөлийн хэсэг хоолой маягаар нарийсах D. улаан хоолой 3 см хүртэл өргөсч, эсрэг перистальтик илэрч, улаан хоолойн төгсгөлийн хэсэг нарийсна. Ходоодны хийн бөмбөлөг багасна. Ацетилхолины сорил (+) E. улаан хоолой 5 см-ээс их өргөснө. Улаан хоолой уртасч, тахиралдана. Улаан хоолойн төгсгөлийн хэсэг тогтмол нарийсна. Ходоодны хийн бөмбөлөг байхгүй. Эзофагит, периэзофагитаар хүндэрнэ. Ацетилхолины сорил (-) /8./ Уушгины бронх доторх хавдрын III-р фазын рентген онцлог шинжээс ? A. дэлбэн эсвэл сегментийг хамарсан гурвалжин сүүдэржилт тодрох B. дэлбэн эсвэл сегментийн судасны зураглал олширох C. дэлбэн эсвэл сегментийн судасны зураглал цөөрөх D. дэлбэн эсвэл сегмент эзлэхүүнээрээ багсах E. уушгины дэлбэн эсвэл сегментийн агааржилт багасах /9./ Ил байрлалтай хавдарт туяа эмчилгээ хийх арга A. зайнаас хийх рентген туяа эмчилгээ B. шургуулж хийх гамм туяа эмчилгээ C. эдэд нэвчүүлэн хийх изотоп эмчилгээ D. дотуур хийх туяа эмчилгээ E. үсэрхийлэхээс урьдчилан сэргийлэх /10./ Иодын тосон уусмалыг нэрлэнэ үү ? 1. иодлипол 10 мл амп 2. липиодол 10 мл амп 3. майодил 3 мл амп 4. бронхо диагностин 10 мл флакон
 16. 16. 5. уротраст 20 мл амп /11./ Ясны сцинтиграфи хийхэд 2-3 цагийн дараа тарьсан тунгийн хэдэн % нь ясанд очдог вэ ? A. 90-100% B. 61-80% C. 20-39% D. 40-60% E. 10-19% /12./ Ангиографи шинжилгээний оношилгоо-эмчилгээний үндсэн чиглэл юу вэ ? 1. эрхтэн системийн эмгэгийг оношлох 2.сэтгүүрийг ашиглаж эмээр эмчлэх 3.судсан дотуур мэс заслын аргаар эмчлэх 4. судас залгах 5. хими эмчилгээ хийх /13./ КТ-р насанд хүрэгчдэд тохиолддог гурав болон түүнээс дээш таславч бүхий массаар илрэх бөөрний үүсгэврүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. бөөрний уйланхай 2. мультилокуляр уйланхайт нефром 3. ангиомиолипом 4. бөөрний эсийн гаралтай мультилокуляр карцином 5. зангилаа агуулсан уйланхай /14./ Фаллогийн дөрвөлсөн гажгийн зүрхний 2-р ташуу байрлалд илрэх рентген онцлог шинж тэмдгээс ? A. зүрхний зүүн ховдол томрох B. зүрхний зүүн тосгуур томрох C. зүрхний зүүн тосгуур болон ховдол томрох D. зүрхний баруун ховдол томрох E. зүрхний зүүн ховдол томорч, гол судас өргөсөх /15./ Уйланхайт үүсгэврийг ялган оношлох КТ оношилгооны шинжүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. шохойжилт агуулсан эсэх 2. гиперденс 3. таславч агуулсан эсэх 4. тодосгогч бодисын шингээлт болон тодролын байдал 5. зангилаа агуулсан эсэх /16./ Бамбай булчирхайн аденомын үед илрэх хэт авиан онцлог шинж тэмдгээс ? A. “шанаган хорхойн сүүл” шинж тэмдэг B. “хало” шинж тэмдэг C. “давхарласан бялуу” шинж тэмдэг D. “үхрийн нүд” шинж тэмдэг E. цасан шамарга” шинж тэмдэг /17./ КТ-р нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн Бальтазарын ангилалаар E зэрэг ямар байх вэ ? A. нойр булчирхай хэсэг газараа эсвэл тархмал томорсон, хил хязгаар тод-жигд бус, бүтцийн ижил төрөлшил алдагдсан, холимог нягтралтай, нойр булчирхайн эргэн тойрны өөхлөгт үрэвслийн өөрчлөлтгүй B. нойр булчирхайн цуллагт том биш, ихэнхидээ ганц шингэн агуулсан хэсэг тодорч, хил хязгаар тод бус байна. C. нойр булчирхайн цуллагт 2 болон түүнээс олон тооны, том хэмжээний шингэн агуулсан хэсэг тодорч, нойр булчирхайн цуллаг эсвэл хэвлийн арын зайнд хийн бөмбөлөг тодорно. D. нойр булчирхайн цуллагт өөрчлөлттэй, нойр булчирхайн эргэн тойрны өөхлөгт үрэвслийн өөрчлөлттэй E. нойр булчирхай өөрчлөлтгүй
 17. 17. /18./ Бөөрөөр шүүгдэж буй ийлдэсийн хэдэн хувь нь түүдгэнцрээр шүүгддэг вэ ? A. 50% B. 40% C. 30% D. 20% E. 10% /19./ Цэврүүт хураагийн хэт авиан онцлог шинж тэмдгээс ? A. үр хөврөл болон жирэмсний зохих хэмжээний томролт давтсан шинжүүд илрэхгүй B. үр хөврөл болон ургийн хэмжээ багасч, эмбрион үхэх ажиглагдах C. “цасан шамарга” шинж тэмдэг D. умайн хөндийд хэсэгчилсэн салангад бүтэцтэй хэсэг тодрох E. retrio flexio uteri /20./ КТ-р нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн Бальтазарын ангилалаар А зэрэг ямар байх вэ ? A. нойр булчирхай хэсэг газараа эсвэл тархмал томорсон, хил хязгаар тод-жигд бус, бүтцийн ижил төрөлшил алдагдсан, холимог нягтралтай, нойр булчирхайн эргэн тойрны өөхлөгт үрэвслийн өөрчлөлтгүй B. нойр булчирхайн цуллагт том биш, ихэнхидээ ганц шингэн агуулсан хэсэг тодорч, хил хязгаар тод бус байна. C. нойр булчирхайн цуллагт 2 болон түүнээс олон тооны, том хэмжээний шингэн агуулсан хэсэг тодорч, нойр булчирхайн цуллаг эсвэл хэвлийн арын зайнд хийн бөмбөлөг тодорно. D. нойр булчирхайн цуллагт өөрчлөлттэй, нойр булчирхайн эргэн тойрны өөхлөгт үрэвслийн өөрчлөлттэй E. нойр булчирхай өөрчлөлтгүй /21./ Легга-Кальве-Пертес өвчний импрессион хугарлын үе шатны рентген онцлог шинж тэмдгээс ? A. остеонекрозын зон үүсэх B. ясны үхжсэн хэсэг шимэгдэж, шинэ ясны балок үүсэх C. яс гэмтсэн хэсгийн сүүдэржилт жигд эсвэл жигд бус ихсэж, яс хатуурч, үений зай өргөсөх D. уйланхай маягийн хөндий үүсэх E. хэлбэр алдагдсан артроз үүсэх /22./ Крон өвчний нэвчдэсийн үеийн эндоскопийн шинж тэмдгээс ? 1. хүрэлцэхэд бага зэргийн цус шүүрэлттэй 2. өнгөц шархлаанууд 3. салстын хаван 4. салстын доод давхаргын хаван 5. судасны зураглал олширсон /23./ Крон өвчний нэвчдэсийн үеийн эндоскопийн шинж тэмдгээс ? 1. хүрэлцэхэд бага зэргийн цус шүүрэлттэй 2. өнгөц шархлаанууд 3. салстын хаван 4. салстын доод давхаргын хаван 5. судасны зураглал олширсон /24./ Уйланхай-зангилаа дүрслэлээр ховор илрэх эмгэгүүд ? 1. нейроцитом 2. гамартом 3. гүүрний глиом 4. глиобластом 5. гемангиобластом /25./ Уйланхай-зангилаа дүрслэлээр ховор илрэх эмгэгүүд ? 1. нейроцитом
 18. 18. 2. гамартом 3. гүүрний глиом 4. глиобластом 5. гемангиобластом /26./ Гавал тархины өмнөд артерийн инфарктын үед рентген компьютерт томограмм дээр нягтрал буурах зон хаана тодрох вэ ? A. гавал тархины духны хэсгээр B. гавал тархины дагзны хэсгээр C. гавал тархины чамархай хэсгээр D. гавал тархины суурь хэсгээр E. гавал тархины зулайн хэсгээр /27./ Сүрьеэгийн гонитын рентген онцлог шинжээс ? A. ясны эпифизын төгсгөлд их биш хэмжээний ясны хальсны өөрчлөлт илэрч, тойг уртасч, өргөсөж, ясны эвдрэлийн өөрчлөлтийн эргэн тойрон остеосклероз далан (вал) үүсдэг боловч остеопороз илрэхгүй байх B. тойгны ар гадарга дээр мөгөөрс дор их биш хэмжээний хээ угалз (узур) илрэх боловч ясанд эвдрэлт өөрчлөлтгүй, ясны хальсны өөрчлөлт байхгүй байхад үений зай эрс нарийсч, гол төлөв тойгны хэсэгт анкилоз үүсч, өвчний эхлэл хурдан явцтай болон өвчин ихтэй байх C. остеопороз, капсул зузаарах болон тэлэгдэх, дугариг эсвэл шаантаг хэлбэрийн, их биш хэмжээний, шүдэлсэн, зах хязгаар жигд бус ясны өөрчлөлтт болон секвестр үүсч, энхондраль мөгөөрсөн зон гэмтсэнээс өсөлт алдагдаж, мөчний хэлбэр алдагдах D. гүн эвдрэлт өөрчлөлтгүй боловч, үений зай нэлээд долгионтож, нарийсах болон хил хязгаар тод жигд байх E. үений зай нэлээд жигд нарийсч, ясан ургацтай, остеопороз болон анкилозгүй, өвчний явц удаан, үений үйл ажиллагаа хязгаарлагдаж, их биш өвдөлт өгөх /28./ Тод бус зах хязгаартай, нэг дугариг сүүдэржилт өгдөг уушгины ямар өвчин байдаг вэ ? A. хоргүй хавдар B. цочмог үрэвсэл C. уйланхай D. гаж хөгжил E. инфаркт /29./ Бөөрний архаг үрэвслийн хэт авиан онцлог шинж тэмдгээс ? A. “цасан шамарга” шинж тэмдэг B. “Мерфи” шинж тэмдэг C. “кокард” шинж тэмдэг D. Ходсоны шинж тэмдэг E. “Швейцарын бяслаг” шинж тэмдэг /30./ КТ-р нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн Бальтазарын ангилалаар В зэрэг ямар байх вэ ? A. нойр булчирхай хэсэг газараа эсвэл тархмал томорсон, хил хязгаар тод-жигд бус, бүтцийн ижил төрөлшил алдагдсан, холимог нягтралтай, нойр булчирхайн эргэн тойрны өөхлөгт үрэвслийн өөрчлөлтгүй B. нойр булчирхайн цуллагт том биш, ихэнхдээ ганц шингэн агуулсан хэсэг тодорч, хил хязгаар тод бус байна. C. нойр булчирхайн цуллагт 2 ба түүнээс олон тооны, том хэмжээний шингэн агуулсан хэсэг тодорч, нойр булчирхайн цуллаг эсвэл хэвлийн арын зайнд хийн бөмбөлөг тодорно D. нойр булчирхайн цуллагт өөрчлөлттэй, нойр булчирхайн эргэн тойрны өөхлөгт үрэвслийн өөрчлөлттэй E. нойр булчирхай өөрчлөлтгүй
 19. 19. /31./ Дээд гэдэсний эхлэх хэсгийн шархлааны үед В.А.Фанарджяны зүй тогтнолоор дээд гэдэсний булцууны өмнөд хананд шархлаа байвал ямар онцлог шинж тэмдэг илрэх вэ ? A. дээд гэдэсний булцууны дотор захад бари (-) илрэх B. дээд гэдэсний булцууны гадна захад бари (-) илрэх C. дээд гэдэсний булцууны дотор болон гадна захад бари (-) илрэх D. дээд гэдэсний булцууны дотор карманы хэлбэр алдагдах E. дээд гэдэсний булцууны гадна карманы хэлбэр алдагдах /32./ Түнхний хэт авиан оношилгоонд шаардлагатай хэт авиа үүсгэгч аль нь вэ ? A. 2.5 МГц-ийн шугаман хэт авиа үүсгэгч B. 11 МГц-ийн шугаман хэт авиа үүсгэгч C. 3.5-5 МГц-ийн конвекс хэт авиа үүсгэгч D. 5-7.5 МГц-ийн шугаман хэт авиа үүсгэгч E. 7.5 МГц-ийн конвекс хэт авиа үүсгэгч /33./ Хоёр уушгийг хамарсан цайваржилт өгдөг зүрхний гаралтай ямар өвчин байдаг вэ ? A. артерийн битүүрээгүй цорго B. зүрхний тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой C. тетрад Фалло D. зүрхний ховдол хоорондын таславчийн цоорхой E. уушгины эмфизем /34./ Ямар эмгэгийн үед ихэсийн зузаан багасах вэ ? A. ургийн цус задрах өвчин B. хорионамнионит C. чихрийн шижин D. плацентит E. усан ихэр /35./ Элэгний хорт хавдрын хэт авиан онцлог шинж тэмдгээс ? A. зөгийн үүр” шинж тэмдэг B. “угалз” шинж тэмдэг C. үүсгэвэр өөрчлөлтийн бүтцийн ижил төрөлшил алдагдсан D. үүсгэвэр өөрчлөлт жигд зах хязгаартай E. үүсгэвэр өөрчлөлт бүрхүүлтэй /36./ Хавдрын туяа эмчилгээний зарчим юунд орших вэ ? A. эсийн гаж хуваагдлыг зогсоох B. өвдөлтийг багасгах C. үсэрхийллээс урьдчилан сэргийлэх D. хавдрын ургалтыг саатуулах E. эрүүл эд эсийг гэмтээхгүйгээр хавдрын эсийн хуваагдлыг зогсоох /37./ Элэгний буглааны нэвчист үе шатны хэт авиан онцлог шинж тэмдгээс ? A. бүрхүүл тодорсон B. тэгш тод зах хязгаартай C. 5 см-ээс дээш хэмжээний D. бүрхүүлгүй E. бүтцийн ижил төрөлшил алдагдсан /38./ Цочмог пиелонефритын хэт авиан онцлог шинжээс ? A. бөөр томорч, хөндлөнгөөрөө өргөсч, хэт авиан цуурайжилтгүй, тод хил хязгаартай голомтот үүсгэвэр төв хэсгээр байрлаж, бөөрний цуллаг нимгэрч, бөөрний хоёр туйл хадгалагдан үлдэх B. бөөр багасч, хөдөлгөөн хязгаарлагдмал болох C. бөөр томорч, аяганцар-тэвшинцэр өргөсч, бөөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдмал болох D. бөөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдаж, эргэн тойрны эдийн хооронд шингэн хуримтлагдах
 20. 20. E. бөөрний аяганцар-тэвшинцэр таслагдах /39./ Гавал тархины дунд артерийн инфарктын үед компьютерт томограммаар нягтрал буурах шинж тэмдэг гавал тархины хаана илрэх вэ ? A. чамархай хэсгээр B. гавал тархины бүх хэсгээр C. дух хэсгээр D. дагзны хэсгээр E. зулайн хэсгээр /40./ Түнхний төрөлхийн мултралын үед илрэх рентген онцлог шинж тэмдгийн нэр ? A. Отто-хробакын шинж тэмдэг B. Марфаны шинж тэмдэг C. Мейсснерийн шинж тэмдэг D. Майкова-Строгановын шинж тэмдэг E. Белерийн шинж тэмдэг /41./ Хортойд ховор шилждэг бүдүүн гэдэсний ямар ур байдаг вэ ? A. ювенил B. гиперпласт C. аденоматоз D. аденопапилломатоз E. цэлмэнлэг /42./ Цочмог эпидурал цус хуралт нь тодосгогчгүй КТ-ийн шинжилгээнд ямар шинжүүдээр дүрслэгдэх вэ ? 1. гиперденс масс 2. экстра-аксиал гиперденс масс 3. хоёр тал руугаа гүдгэр хэлбэртэй дүрслэгдэх 4. цус хуралт эпидурал зайд байрлах 5. цус хуралт нь субарахнойд зайд байрлах /43./ Ангиографийн шинжилгээнд голлон ашигладаг тодосгогч бодисуудыг нэрлэнэ үү ? 1. урографин 2. ультравист 3. омниопак 4. верографин 5. гадовист /44./ Эпидураль цус хуралтаар хүндрэх эмгэгүүдийг сонгоно уу ? 1. цус хомсрох 2. гэмтэл 3. АВМ 4. хатуу бүрхүүлийн артери-венийн фистул 5. артерийн судасны цүлхэн /45./ Гол судасны диссекцийг (цууралт) Де Баккейн ангилалаар хэрхэн ангилах вэ ? 1. I хэлбэр 2. II хэлбэр 3. III хэлбэр 4. IV хэлбэр 5. V хэлбэр /46./ Бөөрний тодосгогч бодистой КТ шинжилгээний үе шатуудыг сонгоно уу ? 1. кортикомедуляр үе шат 2. нефрографик үе шат 3. ялгарлын үе шат 4. эдийн шингээлтийн үе шат 5. давхар тодосгогчийн үе шат /47./ Ясны сцинтиграфи хийхэд 2-3 цагийн дараа тарьсан тунгийн хэдэн % нь ясанд очдог вэ ?
 21. 21. A. 90-100% B. 61-80% C. 20-39% D. 40-60% E. 10-19% /48./ Уйланхай-зангилаа дүрслэлээр түгээмэл илрэх эмгэгүүд ? 1. гемангиобластом 2. ганглиоглиом 3. краниофарингиом 4. полицитар астроцитом 5. нейрофибром /49./ Уушиг зүрхний хам шинж нь эгц байрлалын зүрх судасны сүүдрийн ямар ямар нумуудын өөрчлөлтөөр илрэх вэ? 1. Баруун тосгуурын нум уртсах 2. ЗСС-ийн зүүн талын 2-р нум уртсах 3. Баруун талын судас тосгуурын өнцөг дээшлэх 4. Гол судасны өгсөх хэсгийн нум уртсах 5. Зүрхний бэлхүүс хотойх /50./ Бүдүүн гэдэсний меланоз ихэвчлэн хаана байрладаг вэ ? 1. шулуун гэдсэнд 2. өгсөх гэдсэнд 3. хөндлөн гэдсэнд 4. мухар гэдсэнд 5. уруудах гэдсэнд /51./ Элэгний хавдрын тэжээгч судасыг бөглөх эмчилгээний эсрэг заалт юу вэ ? 1. элэгний хатуурлын суурин дээр үүссэн хавдартай, элэгний хатуурлын “С” зэрэглэлтэй 2. элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай, ээнэгшлээ алдсан, хэвлийд сул шингэнтэй, хавдрын хордлого илэрсэн 3. цусан дахь альбумины хэмжээ буурсан, билирубины хэмжээ 3,0-оос дээш, цөс зогсонгошилтой Сонгогдсон сорил 4. улаан хоолой венийн судсанд 3-4 багана судас өргөссөн үе 5. цөсний хүүдий чулуутай Мэдрэл судлал: Сорилын түлхүүр: 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.)
 22. 22. /1./ Өвчтөнд тал хараагүйдэл, талласан тэнцвэргүйдэл, талласан мэдээгүй илэрсэн. Голомт хаана байна вэ? A. Цайвар бөмбөлөг B. Сүүлт бөөм C. Улаан бөөм D. Таламус E. Хар биет /2./ Суудлын мэдрэлийн татагдлын шинж: A. Вассерманы шинж B. Неригийн шинж C. Кернигийн шинж D. Ласегийн шинж E. Ласеж шинж /3./ Гарын сарвуу, тавхайн хүч буурч, булчингууд хатингиршсан. Тэнцвэр муу, харанхуйд илүү бүдчинэ. Хамшинжийн онош: A. Ёзоорын хамшинж B. Полиневритийн хамшинж C. Дөрвөн мөчний сул саа D. Тэнцвэргүйдэл E. Мононеврит хамшинж /4./ Дунд насны зэрэгтэй, гарын үзүүр чичэрч салгална. Архи уухад салганал зогсдог. Сэтгэл хөдлөлөөр ихэснэ. A. Архидалтын салганал B. Физиологийн салганал C. Невроз D. Бамбайн хордлого E. Удмын салганал /5./ Нугасны хатгалт хийсний дараа илрэх “нугас шаантаглах” шинжийн илрэл: A. Ёзоорын өвдөлт гүрээний судсан дээр дарахад нэмэгдэнэ B. Хэвлийн орчим дарахад голомтот шинж нэмэгдэнэ C. Толгойг бөхилгөхөд ёзоорын өвдөлт нэмэгдэнэ D. Нугасны хатгалтын дараа голомтот шинж нэмэгдэнэ E. Толгой өвдөлт илэрнэ /6./ Мөрний сүлжээг нугасны аль түвшингийн салаанууд бүрэлдүүлэх вэ? A. С5-С8 B. С5-Т1 C. С6-С8 D. С8-Т2 E. Т1-Т3 /7./ Биеийн байрлалаа мэдэхгүй болох нь аль голомттой холбоотой вэ? A. Давамгайлагч бөмбөлгийн чамархайн дэлбэн B. Давамгай бус бөмбөлгийн чамархайн дэлбэн C. Давамгайлагч бөмбөлгийн зулайн дэлбэн D. Давамгай бус бөмбөлгийн зулайн дэлбэн E. Гипоталамус /8./ 45 настай залуу, зүүн гарын хурууны хөдөлгөөн бага зэрэг хязгаарлагдмал, халуун, хүйтэн, өвдөлтийн мэдрэмж, мөрнөөс хөхний шугам хүртэл алдагдсан. Баруун гар, 2 хөлийн хөдөлгөөн чөлөөтэй. Мэдрэхүй хэвийн. A. Мэдрэхүй сегментийн хэв шинжээр алдагдсан B. Зүүн гарт захын сул саа C. Өвдөлтийн мэдрэхүй захын хэв шинжээр алдагдсан D. Каузалги E. Нугасны зангилааны гэмтэл
 23. 23. /9./ Эпилепситэй жирэмсэн эмэгтэйд илүү тохиромжтой эмийг нэрлэх: A. Фенобарбитал B. Фенитоин C. Карбамазепин D. Клоназепам E. Депакин /10./ Чихрийн шижинтэй өвчтөний зүүн завьж унжиж, нүд анигдахгүй болсон, баруун гар хөл суларсан.Урьдчилсан онош A. Чихрийн шижингийн невропати B. Тархины талбөмбөлгийн цус харвалт C. Тархины талбөмбөлгийн шигдээс D. Цус хомсрох дайрлага E. Тархины баганы шигдээс /11./ 6 настай хүү орчинд сонирхолгүй болж, цөөн ганц нэг үгээр ярих болсон. Нойр муутай, үүрээр голцуу татаж, ухаан алдаж, орондоо бие засдаг. 2 сарын дараа зүүн талын талласан саа,баруун талд баллистик маягийн эмгэг хөдөлгөөн үүссэн. Толгой өвдөх, бөөлжих шинжгүй. Тархины КТ-д “Даусоны хурууны” шинжтэй. A. Лейкоэнцефалит B. Тархины хавдар C. Удамшлын эмгэг D. Эпилепсийн тэнэгрэл E. Бодисын солилцооны энцефалопати /12./ Өвчтөн хоёр тийш ганхаж явна. Ямар өвчний үед ингэж явдаг вэ? A. Нугасны хатангирал B. Чихрийн шижингийн полиневропати C. Шарко-Мари амиотрофи D. Булчингийн даамжрах хатингарал E. Бага тархины миоклоник тэнцвэргүйдэл /13./ Тархины харвалттай өвчтөнийг тээвэрлэх эсрэг заалт: A. Ухаан алдсан B. Давтан бөөлжсөн C. Сэтгэц-хөдөлгөөний хөөрөлтэй D. Зүрхний инфаркт E. Уушигны хаван /14./ Өвчтөний зөөлөн тагнай зүүнд саажсан, хүүхэн хэл баруун тийш хазайсан, баруунд рефлексүүд өндөр ба эмгэг рефлекс илэрсэн бол голомт хаана байрлах вэ? A. Уртавтар тархи 9, 10-р мэдрэлийн түвшинд зүүнд B. Уртавтар тархи 12-р мэдрэлийн түвшинд C. Уртавтар тархи 11-р мэдрэлийн түвшинд D. Дотор капсулын хойд өвдөг зүүнд E. Гипоталамус /15./ Ахимаг насны эрэгтэй хальтарч унаад 4 мөч саажсаж, шээс, өтгөн хоригдсон. Хүзүүний ясны зурагт бүтцийн өөрчлөлт үгүй. A. Хүзүүний ясны хугарал B. Гематомиели C. Миелит D. Хүзүүний миелопати E. Нугасны хавдар /16./ Гурван настай хүүхдийн хөдөлгөөн аажим эвсэл муутай болж, гуйвах болсон. Бүдэрч унана. Хааяа бөөлжинө. A. Медуллобластома B. Аажим явцтай энцефалит C. Фридрейхын өвчин
 24. 24. D. Шарко-Марийн өвчин E. Миопати /17./ Аалзавчийн дорхи цус харвалттай өвчтөний судасны агшилтыг хянахад аль нь илүү ач холбогдолтой вэ? A. Aнгиографи B. Тархины цахилгаан бичлэг C. Компьютер томографи D. Транскраниаль допплерографи E. Соронзон резонанст томографи /18./ Булчингийн тонус ихсэх тохиолдлыг сонгох: A. Стриатум гэмтэхэд B. Бага тархи гэмтэхэд C. Захын хөдөлгөгч нейрон гэмтэхэд D. Төвийн хөдөлгөгч нейрон гэмтэхэд E. Нугасны хажуу эврийн бөөм гэмтэхэд /19./ Харааны замын зөрлөг хийгээгүй ширхэгүүд гэмтэхэд харах талбайн ямар өөрчлөлт гарах вэ: A. Hэг талын ижил нэрийн таллласан хараагүйдэл B. Бүрэн бус талласан хараагүйдэл C. Ижил бус нэрт битемпорал талласан хараагүйдэл D. Ижил бус нэрт биназал талласан хараагүйдэл E. Бүх талаас жигд нарийссан хараагүйдэл /20./ Тэнэгрэлийн хам шинж үүсэхгүй өвчнийг нэрлэх: A. Альцгемерийн өвчин B. Паркинсоны өвчин C. Гетингтоны хорей D. Хэвийн даралтат гидроцефали E. Такаясу өвчин /21./ Нэрлэхийн хэлгүйдэл илрүүлэх арга: A. Гарыг өргүүлэх B. Баруунг гараар зүүн чихийг бариулах C. Эд юмсыг нэрлүүлэх D. Ном уншуулах E. Тоо тоолуулах /22./ Тархины суурь ясны гэмтлийн онцлог шинж: A. чихнээс цус гоожих B. чихнээс тархи-нугасны шингэн гоожих C. тархи-нугасны шингэн цустай D. А,В зөв E. Бүгд зөв /23./ Аль менингитын үед тархи-нугасны шингэнд глюкозын хэмжээ багасах вэ? A. Томуугийн вирусээр үүсгэгдсэн B. Пневмококк C. Гахай хавдрын үед үүсэх D. Сүрьеэгийн шалтгаант E. Улаан бурханы вируст /24./ Хуурамч бульбар сааны үед гэмтэх бүтцүүд A. IX,X,XII хосын бөөмс B. IX,X,XII хосын кортико-нуклеар зам C. IX,X хосын мэдрүүл D. Nucleus dorsal E. Nucleus ambigus /25./ Дистони илүүдэл хөдөлгөөн аль бүтэц гэмтэхэд үүсэх вэ?
 25. 25. A. Бага тархи B. Паллидум C. Неостриатум D. Цайвар бөмбөлөг E. Хар биет /26./ Чихрийн шижинтэй өвчтөний зүүн завьж унжиж, нүд анигдахгүй болсон, баруун гар хөл суларсан. Хам шинж A. Таламусын хам шинж B. Капсулын хам шинж C. Мийяр-Гублерын хамшинж D. Веберын сүлжээ саа E. Джексоны сүлжээ саа /27./ Мигрений статусын эмчилгээнд хамгийн тохиромжтой эм: A. Эрготамины бүлгийн B. Өвчин намдаах C. Гистамины эсрэг бүлгийн D. Серотонины эсрэг E. Таталтын эсрэг /28./ Хүзүү зүүн тал руу гилжийнэ. Явах үед улам чангарч татагдана. Тайван үед багасна. Хүзүүний хөдөлгөөн чөлөөтэй. A. Хүзүүний радикулопати B. Торсин дистони C. Төрөлхийн хүзүүний гилжгий D. Хүзүүний спондилез E. Хүзүүний ясны гэмтэл /29./ Өвчтөн гавал тархины гэмтэл авснаас хойш 3 хоногийн дараа гэнэт ухаан алдаж татсан. Хүүхэн хараа ижил бус болсон. Тархины бүрхүүл цочролын шинж илэрнэ. A. Менингит B. Тархины буглаа C. Тархины няцрал D. Тархи доргилт E. Тархины хатуу хальс дорх цус харвалт /30./ Олон жилийн артерийн гипертонитой өвчтөн, хэлээ амнаас гүйцэд гаргахгүй. Өөрөө ярихгүй боловч, хэлж ярьсныг бүрэн ойлгоно. Хүчилж инээнэ. A. Хуурамч бульбар саа B. Бульбар саа C. Ярихын хэлгүйдэл D. Нэрлэхийн хэлгүйдэл E. Сэтгэцийн органик хам шинж /31./ Хагас бөмбөлгийн харцны саажил (өвчтөн голомт руугаа харна) голомт хаана байхад үүсэх вэ? A. Духны дэлбэн B. Чамархайн дэлбэн C. Дагзны дэлбэн D. Зулайн дэлбэн E. Гипоталамус /32./ Тархмал хатуурлын үед булчингийн чангарлыг сулруулахад хэрэглэх бэлдмэл. A. Карбамазепин B. Тебантин C. Цитиколин D. Баклофен E. Ламотриджин
 26. 26. /33./ Явахдаа өлмийгөөр шал цохино. “Тэмээн хяруулын хөлийн шинж” илэрнэ. Тавхайн хэлбэр өөрчлөгдөж, улны нум гүнзгийрсэн. A. Бага шилбэний мэдрэлийн невропати B. Их шилбэний мэдрэлийн невропати C. Шарко-Марийн полиневропати D. Полиомиелитийн үлдэц E. Фридрейхийн тэнцвэргүйдэл /34./ Таталтын эсрэг бэлдмэлийн гаж нөлөө. 1. Ургийн гаж хөгжил 2. Трмбоцитопени 3. Элгэнд нөлөөтэй 4. Зүрхний шигдээс 5. Бөөрний чулуу /35./ Нугасны гаднаас дарсан хавдрын үе шатууд. 1. Ёзоор дарагдах 2. Броун-Секарын хамшинж 3. Нугасны хөндлөн огтлолын гэмтэл 4. Нугасны урд эврийн эмгэг 5. Сегментийн өөрчлөлтийн үе шат /36./ Тархмал хатуурлын оношлогоонд шаардлагатай шинжилгээ: 1. Тархины МРТ 2. Нугасны усанд IgG олигоклонал банд 3. Харааны мэдрэлийн дуудлагат потенциал 4. Нойрны тархины цахилгаан бичлэг 5. Мэдрэл-булчингийн бичлэг /37./ Жолооч мэргэжилтэй өвчтөний баруун тохойгоор өвдөж гарын 4,5 хуруунууд бадайрч, сарвууны хүч буурсан. 1. Дунд мэдрэлийн дарагдал 2. Тохойн сувгийн хамшинж 3. Сарвууны сувгийн хамшинж 4. Тохойн мэдрэл хавчигдал 5. Шууны мэдрэл хавчигдал /38./ Тархины эзэлхүүнт эмгэгийн онцлог шинж: 1. Гавлын дотоод даралт даамжран нэмэгдэх 2. Тархины голомтот шинж илрэх 3. Тархины ерөнхий шинж 4. 2 талд эмгэг рефлекс илрэх 5. Шөнөдөө халуурах /39./ Мэдрэхүйн тэнцвэргүйдэлийн шинжүүд 1. Булчин хатингирших 2. Булчин үе-холбоосны мэдрэхүй буурах 3. Булчингийн тонус ихсэх 4. Нугасны арын багана гэмтэх 5. Өвдөлтийн мэдрэхүй буурах /40./ Тархины баруун дунд артерийн бөглөрлийн шинжийг нэрлэнэ үү: 1. Зүүн талын тал хараагүйдэл 2. Зүүн талын талласан саа 3. Анозогнози 4. Зүүн гарын апракси 5. Харааны агнози /41./ Паркинсонизмын биохимийн үндэс. 1. Дофамин ихсэнэ 2. Ацетилхолин ихсэнэ
 27. 27. 3. Ацетилхолин буурна 4. Дофамин буурна 5. Серотонин ихэснэ /42./ Меньер хам шинжийн илрэл. 1. Бөөлжилт 2. Чих шуугих 3. Тэнцвэргүйдэл 4. Толгой эргэх 5. Толгой өвдөх /43./ Эпилепсийн статусын үед авах арга хэмжээ. 1. Диазепам 20 мг судсаар тарих 2. Тиопентал 50 мг дуслаар хийх 3. Мидазолам тарих 4. Булчин сулруулах унтуулга 5. Лоразепам 4 мг судсаар тарих /44./ Симпато-адренал пароксизмын эмнэл зүй: 1. Мидриаз 2. Тахикарди 3. Айдас төрөх 4. Бие чичрэх 5. Олигури /45./ Бага тархины цус харвалтын эмнэл зүй: 1. Ухаан алдах 2. Динамик атакси 3. Астази-абази 4. Нүд хөдөлгөгч мэдрүүлийн саа 5. Сенситив атакси /46./ Стриатумын хамшинжийг нэрлэнэ үү 1. Булчингийн тонус ихсэх 2. Булчингийн тонус буурах 3. Хөдөлгөөн хөшингө 4. Эмгэг хөдөлгөөн 5. Булчин хатингир /47./ Бага калийт үечилсэн саажлын сэдрэл ямар нөхцөлд тохиолдох вэ 1. хүнд ажлын дараа 2. Хүнд ажлын үед 3. Өдөр амарч байх үед 4. Шөнө нойрон дунд 5. Дээрхи нөхцлүүдийн алинд ч үүснэ /48./ Өвчтөний 2 хөлийн тавхай хөдлөхгүй, хярзан, салтаагаар хүчтэй өвдөнө. Шээс задгай. Ласегийн шинж тод илэрнэ. 1. Суудлын мэдрэлийн невропати 2. Бүсэлхий-ууцны сүлжээний хамшинж 3. Бүсэлхий-ууцны радикулопати 4. Aдуун сүүлний хамшинж 5. L1 ёзоорын дарагдал /49./ Сүрьеэгийн эсрэг бэлдмэл олон сараар хэрэглэсний дараа 2 хөлийн ул янгинаж, эрээн булчин хатингир болсон. Сүрьеэгийн сорил+хэвээр. Таны тавих онош, авах арга хэмжээ. 1. Эмийг хасч, өөр эмээр солих 2. Хордлогын шалтгаант полиневропати 3. В бүлгийн витамин өндөр тунгаар хэрэглэх 4. Эмийг үргэжлүүлэн бага тунгаар хэрэглэх
 28. 28. 5. Булчингийн миопати /50./ Нойрны өөрчлөлтөөр илэрдэг өвчнүүд 1. Пикийн өвчин 2. Тахалт энцефалит 3. Леви биет сөнөрөл 4. Нарколепси 5. Кожевниковын эпилепси /51./ Миастенийн кризын эмнэл зүй : 1. Булчин сулрал даамжрах 2. Залгилт буурах 3. Амьсгалын дутагдал 4. Шүлс их ялгарах, 5. Брадикарди /52./ Мигрений статусын эмнэл зүй : 1. Толгой үргэлжлэн хүчтэй өвдөх 2. Давтан бөөлжих 3. Гавлын дотоод даралт нэмэгдэх 4. Чичирхийлсэн таталт өгөх 5. Ухаан алдах Мэдээгүйжүүлэг судлал: Сорилын түлхүүр: 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Биеийн цулын дулаан үзэхэд хамгийн тохиромж муутай нь: A. Уушгины артери B. Духны арьсны наалт C. Улаан хоолойн доод гуравны нэг D. Хамар залгиурт E. Чихний хэнгэрэг /2./ 160см өндөр 134кг жинтэй (Pickwick синдром) хүний өөх авах хагалгаа хийхийн өмнөх байдлыг дүгнэхэд: A. Цулцангийн гипервентиляц, анеми, гипоксеми B. Цулцангийн гипервентиляц, эритроцитоз, гипоксеми C. Нуруугаараа хэвтэхэд амьсгал гаргалтын нөөц эзлэхүүн багасч хэвлийн дотoрх даралт ихcэнэ D. Амьсгалын ажил буурсан E. Хагалгааны дараа амьсгал сайжрахгүй
 29. 29. /3./ Сэрээх өрөөнд өвчтөний цусны даралт ихэссэн гэсэн дуудлагаар ирээд таны гаргах хамгийн оновчтой шийдвэрийг сонгоно уу: A. Даралт бууруулах эм бага тунгаар хэрэглэх B. Мэдээгүйжүүлгээс сэрэх үеийн түр зуурын гипертензи гэж үзээд хүлээх C. Өвчтөнд гипокси, гиперкарби байгаа эсэхийг юуны өмнө шалгах D. Даралтын манжет тохирсон, зөв тавигдсан эсэхийг өөрөө дахин шалгах E. Кардиолог эмчээс зөвөлгөө авах /4./ Хагалгааны явцад биеийн дулаан өөрчлөгдөж болох шалтгаанд хамаарахгүй нь: A. Биеийн гадаргаас уурших B. Судсанд хийж буй шингэнээс C. Булчин сулруулагчдаас D. Амьсгалд орох шингэний чийглэлтээс E. Хүчилтөрөгчийн өтгөрлөөс /5./ Өвчтөнийг агаараар гипервентиляц дэгээр 2 цаг мэдээгүйжүүлэг хийсний дараах үед учрах эрсдэл: A. 30 минут дотор хэвийн байдалдаа орно B. 2 цагийн турш гипокарб (нүүрс хүчил буурсан) байдалд байна C. Хүчилтөрөгч нэмж өгөөгүй бол гипоксеми болох эрсдэлтэй D. Гипоксеми, гиперкарбоеми болно E. Агаарын солилцоог эмээр дарангуйлаагүй бол хүчилтөрөгч хангалттай хангагдана /6./ Тиопентал хийх цээртэй нь: A. Төрөлхийн порфиритай B. Prphyria cutana tarda C. Цочмог завсарлагаат порфири D. Миотони E. Хорей /7./ Мэс заслын цус тогтоход хүрэлцэх хамгийн бага (минимум) ялтсын тоо: A. 10 000/мм3 B. 30 000-50 000/мм3 C. 80 000/мм3 D. 100 000/мм3 E. 1 000 000/мм3 /8./ Ижил хэлбэр, хэмжээтэй хоёр тариурыг шингэнээр дүүргээд, нэгэнд нь нөгөөгөөсөө 2 дахин өргөн голчтой зүү угсраад бортгон бүлүүрүүд дээр адил хүчээр шахахад нэгж хугацаанд тариураас шингэн яаж гарах вэ? A. Зүүний голчийн хэмжээ нөлөөлөхгүй B. Бүдүүн зүүгээр дөрөв дахин их шингэн гарна C. Бүдүүн зүүгээр найм дахин их шингэн гарна D. Бүдүүн зүүгээр арван зургаа дахин их шингэн гарна E. Бүдүүн зүүгээр гучин зургаа дахин их шингэн гарна /9./ Зүрхний зогсонги дутлын үед симпатик мэдрэлийн тонус ихэссэн шинжид орох нь: A. Ой тогтоолт багасах B. Сульдах C. Турах D. Ухаан балартах E. Айх, түгших /10./ Тарьдаг хэлбэрийн хэсгийн мэдээгүйжүүлэгч бодис нь: A. Давс B. Хүчил C. Суурь D. Уураг E. Липид /11./ Үйлийн үлдэгдэл багтаамж (FRC) нь ямар эзлэхүүнүүдийн нийлбэр вэ?
 30. 30. A. Амьсгалын ба үлдэгдэл эзлэхүүн B. Амьсалын ба амьсгал гаргахын нөөц эзлэхүүн C. Амьсгалын ба амьсгал оруулахын нөөц эзлэхүүн D. Үлдэгдэл эзлэхүүн ба амьсгал гаргалтын нөөц эзлэхүүн E. Амьдралын багтаамж нь хаах эзлэхүүнээс бага /12./ Атропины үйлдэл БИШИЙГ нь заа: A. Ходоодны хүчил ялгаралт багасах B. Шүлс гаралт багасах C. Тахикарди D. Мидриаз (хүүхэн хараа өргөсөх) E. Улаан хоолойн доод хуниурын тонус сулрах /13./ Хэвийн тархи нугасны шингэний хувийн жин: A. 1000-1003 B. 1100-1200 C. 1003-1009 D. 1200-1300 E. 1000-аас бага /14./ Цус эргэлт доторх гол буфер систем: A. Гемоглобин B. Бикарбонат C. Фосфат D. Сульфат E. Сийвэнгийн уураг /15./ Дэгдэмхий бодис хэрэглэж буй үед орчны агаар хамгийн их бохирдуулах хэсэг: A. Мэдээгүйжүүлгийн хошуувчийг нягт байрлуулаагүйн улмаас үүсэх завсар B. Ууршуулагч дээр C. Урсгал хэмжигч орчим D. СO2 шингээгч орчим E. Эндотрахеал гуурс орчим /16./ Хэт (эмгэг) таргалалтыг голдуу дагалдах өвчин: A. Зүрхний цус түрэлт буурах B. Гипертензи C. Уушгины артерийн даралт буурах D. Цусны эзлэхүүн буурах E. Зүрхний ажил, ачаалал буурах /17./ Тиопентал 4мг/кг-аар тарьсны дараа: A. Зүрхний цохилт цөөрнө B. Хэм алдалт гарна C. Барорецепторын гаралтай симпатик идэвх буурна D. Зүрхний өвчинтэй хүнд илүү гүн өөрчлөлт гарна E. Зүрх-судасны үзүүлэлтэд өөрчлөлт орохгүй /18./ Сурфактант нь: A. Нярайн элгэнд үүсдэг B. Нярайд их ач холбогдолтой, том хүн холбогдолгүй C. Уушгины суурь мембранд үүснэ D. Цулцангийн гадаргуугийн таталцалыг багасгана E. Урт гинжит молекултай нүүрс усны нэгдэл /19./ Хурилдуурдаж савласан улаан бөөмийн цулын гематокрит (ойролцоогоор): A. 40% B. 50% C. 60% D. 70% E. 90%

×