Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Серологийн лаборантын мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил
Сорил хариулах заавар:
Нэг.
А- хэлбэрийн со...
2
2. Цаг мөнгө хэмнэнэ
3. Өвчтөний тухай мэдээлэл бага шаардана
4. Мэдээллийг сэргээхэд хялбар
5. Ажилтнаас чадвар бага ша...
3
A. Миоглобин
B. Гемоглобин
C. Метаглобин
D. Оксигемоглобин
E. Карбооксигемоглобин
12. Уураг аминхүчлийн ялзралын процесс...
4
2. Механик шар
3. Элэгний хатуурал
4. Зүрхний шигдээс
5. Элэгний хордлогот үхжил
19. Цусанд агуулагдах нийт билирубин ям...
5
В. 2-4 удаа зөөлөн хөмөрч холино
С. 4-6 удаа зөөлөн хөмөрч холино
D. 6-8 удаа зөөлөн хөмөрч холино
Е. 8-10 удаа зөөлөн х...
6
Е.A баC зөв
35. Дараах зүйлс шээсийг тунгалаг бус,булингартай болгоно.
А.Лейкоцит, улаан эс, эпител
В.Бактери
С.Простаты...
7
5. ELISA
43. Төмөр дутлын анемийн үед ямар өөрчлөлт гарах вэ?
A. Гипохромия
B. Гематокрит ихсэнэ
C.Макроцитоз
D.Гиперхро...
8
51. Цусны АВО бүлгийн хувьд хүний улаан эсийн гадаргуу дээр ямар эсрэгтөрөгчид байх
вэ?
A. Д,С, Е, е,с
B. M,N
C. К к
D. ...
9
A. Хариу гарсан бол сорьцыг хадгалах шаардлагагүй
B. Өвчтөний ийлдсийг +2+8 хэмийн хөргөгчид 7 хоног хадгална
C. Өвчтөни...
10
2. Туслагч Т эс
3. Зохицуулагч Т эс
4. Эсрэгбие нийлэгшүүлэгч Т эс
5. NK эс
66. Өвөрмөц хамгаалах хүчин зүйлд . . .
1. ...
11
D. 55-75%
75.АСЛО ямар үүсгэгчтэй халдварыг заадаг вэ?
A. Вирүсийн гаралтай
B. Пневмококкын гаралтай
C. Стафилококкын г...
12
84. Амилазын идэвхийг тогтоох нь ямар өвчний үед оношийн ач холбогдол өндөр вэ?
A. Түгжрэл
B. Нойр булчирхайн цочмог үр...
13
A. Преальбумин
B. α2- макроглобулин
C.β-липопротейн
D.Иммуноглобулин А
E. Трансферрин
93. Ийлдсэнд хамгийн өндөр агуула...
14
100. Осолд орж ухаан алдсан хүнийг гудамжнаас олж яаралтай тусламжийн тасагт
хэвтүүлжэ. Амьсгалахад архи үнэртэнэ. Саях...
15
1 D 21 C 41 А 61 A 81 C
2 D 22 A 42 A 62 C 82 C
3 D 23 B 43 A 63 A 83 C
4 B 24 D 44 D 64 A 84 B
5 D 25 E 45 E 65 A 85 B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Serilogy 2018-12-15

130 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serilogy 2018-12-15

 1. 1. 1 Серологийн лаборантын мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил Сорил хариулах заавар: Нэг. А- хэлбэрийн сорил / Хамгийн зөв ганц хариултыг сонгох тест / Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, D, Е гэсэн үсгэн дугаартай. Эдгээрээс хамгийн зөв нэг хариуг сонгоно. Хоёр. К-хэлбэрийн / комплекс / сорил буюу олон хариулттай сорилын хариулт нь 1-5 хүртэл тоогоор дугаарласан байна. 1,2,3-р хариултууд зөв бол А 1,2,3,4 -р хариултууд зөв бол В 2 ба 4-р хариултууд зөв бол С Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол D Бүх хариулт зөв бол Е Гурав. B-хэлбэрийн сорил /Асуулт, хариулт хосолсон тестийг уялдуулан, оноон тохируулна/. Дөрөв. Е-хэлбэрийн сорил. Энэ хэлбэрийн сорил нь шалтгаан хамаарлын сорил юм. Дараах кодоор хариулна. I баталгаа II баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв зөв зөв A Зөв зөв буруу B Зөв буруу буруу C Буруу зөв буруу D Буруу буруу буруу E 1. Дараахаас аль нь баримт бичигт (document) хамаарах вэ ? A. Тасгийн шуурхай зөвлөлгөөний журнал B. Өвчтөний шинжилгээний хариуны журнал C. Хөргөгчийн температурын дэвтэр D. Чанарын гарын авлага E. Чанарын хяналтын хариуны график 2. Шинжилгээний аргачлалын тодорхойлолт нь 1. “Юу хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба байгууллагын ерөнхий зорилго, чиглэлийг тодорхойлж өгдөг. 2. “Хэзээ хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба цагийн хуваарийг тодорхойлж өгдөг 3. “Яагаад ийм болов?” гэдгийг зааж өгдөг ба түүнийг өдөр тутмын тэмдэглэл дээр хөтөлдөг тул уг үйл явдал хэдийд тохиолдсоныг заадаг 4. “Яаж хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба лабораторийн ажилтан алдаагүй үнэн зөв хариу гаргаж авахын тулд ягштал мөрдөх шаардлагатай ажилбарыг шат болгоноор нь дэс дараатай харуулдаг 5. “Хэн хийх вэ?” гэдгийг зааж өгдөг ба ажлын байрны зорилго, чиглэлийг тодорхойлж өгдөг 3. Бичмэл бодлого, үйл ажиллагаа, аргачлал нь дараах бүх үндэслэлээр чухал шаардлагатай байдаг. Үүнд: 1. Аман зааварчлагыг буруу ойлгож болдог. 2. Хяналтын байцаагч нар түүнийг шаарддаг. 3. Тэдгээрт өдөрт болсон явдлын тухай мэдээлэл, өгөгдлийг, тэмдэглэдэг учраас засварлаж шинэчилж болдоггүй 4. Ажилтнуудын баримтлах заавар болдог 5. Шинжилгээний давтал чанар сайжирдаг 4. Өвчтөний мэдээлэл зүйг хөтлөн явуулахад компьютерийн систем ашиглах нь цаасан дээр тэмдэглэж хөтлөн явуулахаас давуу талтай. Учир нь: 1. Илүү алдаагүй байдаг
 2. 2. 2 2. Цаг мөнгө хэмнэнэ 3. Өвчтөний тухай мэдээлэл бага шаардана 4. Мэдээллийг сэргээхэд хялбар 5. Ажилтнаас чадвар бага шаардана 5. Цаасан дээр тэмдэглэж мэдээлэл зүйг хөтлөн явуулдаг бол дараах хариултын аль нь зөв бэ? 1. Мэдээллийг архивт хадгалах, хайж олоход хялбар. 2. Чанарын хяналтын хариунд анализ хийхэд хялбар, тооцооллыг автоматаар хийдэг. 3. Өвчтөний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл бага шаардана. 4. Зөв боловсруулсан маягт, журнал нь ашиглахад хялбар, мэдээллийг бүрэн агуулсан байдаг 5. Үргэлж хуулбар хувь хийх шаардлагатай. 6. Дараах хариултын аль нь зөв бэ? 1. Өвчтөний мэдээллийн нууцыг хадгалах нь чанарын удирдлагын хөтлөл зүйн зорилго мөн. 2. Лабораторийн мэдээлэл зүйг хөтлөн явуулахад заавал компьютерийн систем систем ашиглах ёстой. 3. Цаасан систем ашиглан өвчтөний мэдээлэлзүйг хөтлөн явуулах нь компьютерийн систем ашиглахаас давуу талтай 4. Компьютерийн систем ашиглан өвчтөний мэдээллийг хөтлөн явуулахад үргэлж хуулбар хувь хийх шаардлагатай 5. Сорьцын чанар муу байсан тухай тусгай мэдээллийг шинжилгээний хариунд оруулна. 7. Чанарын менежерийн үүрэгт дараах ажил орно. Үүнд: 1. Чанарын хяналтын сорьцыг өвчтөний сорьцтой адил шинжилнэ. 2. Чанарын системийн бүх асуудалд байнгын ажиглалт хийнэ 3. Чанарын хяналтын ажиллагаа, ажилбарт шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлнэ 4. Чанарын удирдлагын тогтолцооны сургалт явуулна 5. Лабораторит өндөр чадавхитай чанарын сургагч багш урина 8. Лабораторит чанарын систем нэвтрүүлэх ажлыг төлөвлөхдөө: 1. Төлөвлөгөөний бүх үе шатыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангасан байна. 2. Больницын захиргаатай зөвшилцөнө 3. Хэрэгжилтийг хянах компьютерийн систем ашиглана. 4. Төлөвлөгөөнд чанарын стандартын бүх арван нэгэн элементийг оруулна 5. Анхны төлөвлөгөөгөө боловсруулсны дараа лабораторийн бүх ажилтанд мэдээлнэ 9. Чанарын гарын авлага (ЧГА): 1. ЧГА нь чанарын системийн үндсийг бүрдүүлдэг учраас түүнийг өөрчилж болохгүй 2. ЧГА-д шинжилгээний бүх аргачлал байх ёстой 3. ЧГА-ыг олон хувиар хэвлэж тараана 4. ЧГА нь лабораторит баримтлах чанарын бодлогыг тогтооно 5. ЧГА нь ажилтнуудын ширээний ном мөн 10. Чанарын гадаад үнэлгээ бол чанарын удирдлагын тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн мөн. Учир нь: 1. Өдөр тутам өвчтөний шинжилгээний хариуны үнэн зөвийн баталгаа болж өгдөг 2. Лабораторийн шинжилгээний өмнөх үе, шинжилгээний үе, шинжилгээний дараах үеийн үйл ажиллагааг байнга хянаж байдаг 3. Чанарын гадаад хяналтын сорьцын аль нэг шинжилгээний чанарын тухай мэдээллийг хэрэглэгчид өгөх боломж олгоно 4. Лабораторийн шинжилгээний чанарыг хэмжих бодитой боломж олгоно 5. Лабораториудын хооронд мэдээлэл солилцох тогтолцоог сайжруулдаг 11. Ямар уураг хүчилтөрөгчийг өөртөө амархан нэгдүүлж авчихаад буцааж алдах нь бага байдаг вэ ?
 3. 3. 3 A. Миоглобин B. Гемоглобин C. Метаглобин D. Оксигемоглобин E. Карбооксигемоглобин 12. Уураг аминхүчлийн ялзралын процесс хаана, юуны нөлөөгөөр явагдах вэ ? A. Ходоодонд давсны хүчлийн нөлөөгөөр B. 12 нугалаа гэдсэнд булчирхайн шүүсний нөлөөгөөр C. Нарийн гэдсэнд цөсний оролцоотойгоор D. Бүдүүн гэдсэнд бичил биетний ферментүүдийн нөлөөгөөр E. Эсэд анаэроб исэлдэлтээр 13. Нүүрс ус организмд шаардлагатай энергийн хэдэн хувийг үүсгэх вэ ? A. 60% B. 50% C. 40% D. 30% E. 20%-оос доош 14. Нүүрс усны боловсруулалтанд оролцдог ферментийг нэрлэнэ үү? 1. Пепсин 2. Амилаза, сахароз 3. Трипсин 4. Мальтаза, лактоз 5. Липаза 15. Мэдрэлийн систем дэх саатлын процесст ямар амин хүчлүүд оролцдог вэ? A. Фенилаланин B. Аспарагиний хүчил C. Тирозин D. L-триптопан E. 𝛾-амин тосны хүчил 16. Биохимийн урвалын явцад ферментын бүтэц яаж өөрчлөгддөг вэ ? A. Бүтцэд өөрчлөлт явагдахгүй B. Буцалтгүй өөрчлөгдөнө C. Урвалын явцад өөрчлөгдөөд,урвал дуусахад буцаж анхны байдалдаа орно D. Изофермент үүсгэнэ. E. Ионжино 17. Бие мах бод дотор ферментийн үйлчлэх зохистой температурыг заанауу? A. 37 – 38 С B. 45 – 50 С C. 28 – 23 С D. 18 – 20 С E. 21 - 25 С 18. Цусны ийлдсэн дэх ALAT ихсэх нь ямар өвчний үед их тохиолдох вэ? 1. Хурц шар
 4. 4. 4 2. Механик шар 3. Элэгний хатуурал 4. Зүрхний шигдээс 5. Элэгний хордлогот үхжил 19. Цусанд агуулагдах нийт билирубин ямар хэмжээнээс хэтэрвэл хүний бие шарлах вэ? / A. 8,5 - 20,5 мкм/л B. 0,5 - 4,3 мкм/л C. 6,4 - 17,1 мкм/л D. 17,1- 20,5 мкм/л E. 27,0 - 34 мкм/л 20. Хоол хүнсний хамт гаднаас авсан нүүрс ус бие махбодийн дотор боловсорч задраад голдуу глюкоз болдог. Яагаад гэвэл бусад моносахарууд ч глюкозад шилжээд шимэгдэх тул цус болон бүхий л биологийн шингэнүүдэд нүүрс ус нь голдуу глюкоз байдлаар оршдог. 21.Гематологийн анализаторыг цагаан эсийг ангилан тоолж буй байдлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Цагаан эсийг 2 ангилдаг 2. Цагаан эсийг 3 ангилдаг 3. Цагаан эсийг 4 ангилдаг 4. Цагаан эсийг 5 ангилдаг 5. Цагаан эсийг 6 ангилдаг 22.WBC –ийн Гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ? 1. Лимфоцит 2. Эозинофил, базофил, моноцит (Дунд эс-Middle cell) 3. Нейтрофил 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 23. Судас хатгахад зүүний ташуу ирмэгийг хааш нь харуулах вэ? А. Хажуу тийш нь В. Эгц дээш нь С. Доош нь D. В, С –гийн аль нь ч биш Е. Хааш нь ч харуулж болно 24. Чанарын хяналтын сорьцыг гематологийн анализаторын цэс дэх аль горимоор шинжилдэг вэ? A. Main menu B. Calibration C. Maintenance D. Quality control E. Prime cycle 25. Цусны түрхцэнд эсүүдийг ялгаж таних шалгуур бол 1. Эсийн хэмжээ 2. Бөөм, цитоплазмын харьцаа 3. Хроматин бүтэц 4. Бөөмийн доторх бөөмхөн 5. Цитоплазмын мөхлөг 26. Антикоагулянттай хуруу шилэнд цус авсан даруйд хэрхэн холих вэ? А. 1-2 удаа зөөлөн хөмөрч холино
 5. 5. 5 В. 2-4 удаа зөөлөн хөмөрч холино С. 4-6 удаа зөөлөн хөмөрч холино D. 6-8 удаа зөөлөн хөмөрч холино Е. 8-10 удаа зөөлөн хөмөрч холино 27. Хэвийн үед насанд хүрсэн хүний захын цусанд бие гүйцсэн гранулоцитын ямар төрлүүд байдаг вэ? 1. Савхан бөөмт нейтрофил 2. Тасархай бөөмт нейтрофил 3. Эозинофил 4. Базофил 5. Моноцит 28-29-р асуулт: Антикоагулянтыг шинжилгээний зориулалттай нь тохируулна уу? 28. ЭДТА А. Гематологи 29. Цитрат натри В.Коагулограмм C Биохими D Хувийн тохироо Е Иммунологи 30. Дараах хуванцаруудын /хуванцаруудаар хийсэн хэрэгслийг/ алийг автоклавдаж болохгүй вэ? А. Полиэтилен В. Полипропилен С. Тефлон D. Поликорбонат Е. Полиметилпентин 31. 24 цагийн шээсний шинжилгээнд аль үзүүлэлтийг тодорхойлох боломжтой вэ? А. Мочевин B. Креатинин C.Уураг D. Na+, K+,Ca2+ E. Бүгд 32. Тархи нугасны шинжилгээний сорьц авахад дараах зүйлд анхаарах ёстой. А. Өвчтөний өвчний түүх, онош В. Сорьц авсан цаг С. Ариутгасан 3 хуруу шилэнд сорьц авах ба 1 дэх сав- иммунологи биохими, 2 дах сав –бактериологи, 3 дах ЕДТА хуруу шил-эс ялгах, цитоз тоолох шинжилгээ хийхээр тус тусдараалуулан авах D.Цитоз тоолоход шилэн хуруу шилэнд авахгүй Е.Бүгд зөв 33. Шээсний сорьцыг хүлээж авахдаа дараах зүйлсийг зайлшгүй анхаарах ёстой. А. Өвчтөний овог, нэр, нас, хүйс В. Сорьц авсан сар, өдөр, цаг С. Онош D. Сорьц цуглуулсан сав Е. Бүгд 34. Хүчиллэг шээсэнд дараах бодисууд тунадасжиж, булингар үүсгэнэ. А.Шээсний хүчил В.Карбонат С.Урат D.Аль нь ч биш
 6. 6. 6 Е.A баC зөв 35. Дараах зүйлс шээсийг тунгалаг бус,булингартай болгоно. А.Лейкоцит, улаан эс, эпител В.Бактери С.Простатын шингэн, үрийн шингэн D.Салс Е.Бүгд нөхцөлдүүлнэ 36. Эрүүл насанд хүрсэн хүний тархи нугасны шингэний цагаан эсийн хэвийн хэмжээ А. 0-5 эс/харах талбай В. 0-5 эс/мкл С. 0-5 эс/мл D. 0-5 эс/л Е. Аль нь ч биш 37. Насанд хүрсэн эрүүл хүний тархи нугасны шингэнд агуулагдах моноцитын хэвийн тоо А.62 ± 34% В.36 ± 20% С.2 ± 5% D.цөөн тоотой Е. 75 ± 20% 38. Сүрьеэгийн менингитийн үед тархи нугасны шингэнд дараах шинж тэмдгүүдээс аль нь илрэхгүй вэ? А. Мононуклеар эс давамгай В. Фибрин утаслаг үүснэ. С.Уураг=1-5g/L D. Глюкоз <2/3 plasma Е. Полиморфонуклеар эс давамгай 39. Үений шингэний хэвийн үзүүлэлтэнд дараах үзүүлэлтээс аль нь илрэхгүй вэ? А. Өнгөгүй тунгалаг В. WBC-0-150/ml C. PMNs%<25 D. PMNs%>25 Е. RBC=0 40. Шээсний туузан оношлуураар аль үзүүлэлтийг тодорхойлох боломжтой вэ? А. Цагаан эс B. Креатинин C. Альбумин D. Альбумин: креатинины харьцаа E. Бүгд 41. Транссудатын микроскоп шинжилгээнд ямар эс давамгайлж байдаг вэ? A. Лимфоцит B. Нейтрофил C.Эозинофил D.Моноцит E. Плазмоцит 42. Халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх нүклейн хүчилд суурилсан шинжилгээний аргуудыг нэрлэ 1. Бодит хугацааны полимеразийн гинжин урвал(ПГУ) 2. Уламжлалт ПГУ 3. Микроаррай 4. Иммуноблотинг
 7. 7. 7 5. ELISA 43. Төмөр дутлын анемийн үед ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Гипохромия B. Гематокрит ихсэнэ C.Макроцитоз D.Гиперхромия E. Нормохромия 44. Эрүүл хүний өдөр шөнийн шээсний харьцаа ямар байдаг вэ? A. 1:1 B. 2:1 C.3:1 D.4:1 E. 5:1 45. Эмнэл зүйн сорьцонд үүсгэгчийн нуклейн хүчил илрүүлэх шинжилгээний үр дүнд нөлөөлж болох хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү 1. Сорьц цуглуулах техник 2. Сорьцын хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим 3. Сорьцноос нуклейн хүчил ялгах ажилбар 4. Лабораторийн өрөө тасалгааны зохион байгуулалт 5. Лабораторийн мэргэжилтний ур чадвар 46. Цэрэнд илэрдэг элементүүдийг заана уу? 1. Шарко-Лейдений талст 2. Куршманы утаслаг 3. Лейкоцит 4. Эритроцит 5. Хучуур эс 47. Гликолизын замаар нүүрс ус исэлдэхэд оролцдог ферментүүд 1. Альдолоза 2. Сукцинилдегидрогенеза 3. Фосфофруктоизомераза 4. Амилаза 5. Глицерофосфоизомераза 48. Кофермент гэж юу вэ? A. Энгийн ферментийн металлтай хэсэг B. Нийлмэл ферментийн липидийн хэсэг C.Нийлмэл ферментийн уургийн бус хэсэг D.Фермент протейдын уургийн хэсэг E. Нүүрс ус – протейдын нийлмэл 49. Цусны ийлдсэнд АлАТ-ын идэвхи өндөрсдөг эмгэгүүд 1. Цочмог гепатит 2. Механик шаргалтах 3. Элэгний хатуурал 4. Зүрхний шигдээс 5. Бронхийн багтраа 50. Бөөрний ажиллагааг ямар сорилоор тодорахойлох вэ? А. Нечипоренко В.Амбурже С.Земницкий D.Аддис-Каковский Е.Преднизолоны сорил
 8. 8. 8 51. Цусны АВО бүлгийн хувьд хүний улаан эсийн гадаргуу дээр ямар эсрэгтөрөгчид байх вэ? A. Д,С, Е, е,с B. M,N C. К к D. А, В, E. P, M, S, s 52. Цусны АВО бүлэг тодорхойлоход ямар эсрэгтөрөгч, эсрэгбиетэй уулзахад наалдац буюу агглютинаци үүсэх вэ? 1. А эсрэгтөрөгч β эсрэгбиетэй, 2. А эсрэгтөрөгч α эсрэгбиетэй, 3. α эсрэгбие, β эсрэгбиетэй, 4. В эсрэгтөрөгч β эсрэгбиетэй, 5. А эсрэгтөрөгч β эсрэгбиетэй тус тус уулзахад наалдац үүснэ 53. Цусны бүлгийг хуруу шилний аргаар тодорхойлох үед шинжлэх улаан эсийн хөвмөлийг ямар концентрациар бэлтгэх вэ? 1. Улаан эсийн 2%-ийн хөвмөл 2. Улаан эсийн 3% хөвмөл 3. Улаан эсийн 5% хөвмөл 4. Улаан эсийн 0.8% хөвмөл 5. Улаан эсийн 50% хөвмөл 54. Цусны АВО бүлгийг урвуу аргаар тодорхойлох шинжилгээ хийхэд шаардагдах зүйлсийг нэрлэнэ үү 1. Бүлэг тодорхойлох ийлдэс 2. А болон В бүлгийн стандарт улаан эс 3. Хуруу шил 10х 75мм, 12 х 75мм 4. Хуруу шилний центрифуг 5. Нэг удаа хэрэглэх дусаагуурууд 55. Цусны хувийн тохироо тодорхойлох шинжилгээний сорьцыг ямар хуруу шилэнд авах вэ? A. Цэнхэр бөглөөтэй вакутейнер B. Ягаан бөглөөтэй вакутейнер C. Шар бөглөөтэй вакутейнер гельтэй D. Улаан бөглөөтэй вакутейнер E. Ногоон бөглөөтэй вакутейнер 56. Цусны резус бүлэг эерэг гэдэг хариуг ямар үед өгөх вэ? A. Резус бүлгийн С эсрэгтөрөгч агуулсан хүнийг B. Резус бүлгийн Д эсрэгтөрөгч агуулсан хүнийг C. Резус бүлгийн Е эсрэгтөрөгч агуулсан хүнийг D. Анти Е урвалжаар шинжилхэд наалдах урвал өгсөн E. Анти Д урвалжаар шинжилхэд наалдах урвал өгөөгүй бол 57. Резус бүлэг тодорхойлох шинжилгээний хариу 1+ гарсан үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Резус бүлэг эерэг гэсэн хариуг шууд өгнө 2. Резус бүлэг тодорхойлох шинжилгээний хариу тодорхойгүй гэж үзнэ 3. Резус бүлэг тодорхойлох шинжилгээг дахин давтаж хийнэ 4. Наалдах урвалын хүч сул байгаа тул өөр оношлуур ашиглан давтан шинжилж байж хариуг өгнө 5. Резус бүлэг сөрөг гэсэн хариуг шууд өгнө 58. Цусны хувийн тохироо тодорхойлох шинжилгээний сорьцыг хаана, ямар хугацаанд хадгалах вэ?
 9. 9. 9 A. Хариу гарсан бол сорьцыг хадгалах шаардлагагүй B. Өвчтөний ийлдсийг +2+8 хэмийн хөргөгчид 7 хоног хадгална C. Өвчтөний ийлдсийг -20оС-д 1 сар D. Сэлбэсэн улаан эсийн бүтээгдэхүүнийг +2+8 хэмийн хөргөгчид 24 цаг хадгалана Өвчтөний улаан эсийг 72 цаг хадгалана 59. Ямар үед цусны хувийн тохироо тохирсон гэж үзэх вэ? 1. Өвчтөний ийлдэс, сэлбэх улаан эсийн хөвмөлтэй тасалгааны хэмд наалдац өгөөгүй 2. Өвчтөний ийлдэс. сэлбэх улаан эсийн хөвмөлтэй +37 хэмд наалдац өгөөгүй 3. Өвчтөний ийлдэс, сэлбэх улаан эсийн хөвмөлтэй кумбсын шатанд наалдац өгөөгүй 4. Өвчтөний ийлдэс сэлбэх улаан эсийн хөвмөлтэй тасалгааны хэмд 1+ наалдац өгсөн 5. Өвчтөний ийлдэс сэлбэх улаан эсийн хөвмөлтэй кумбсын шатанд 1+ наалдац өгсөн 60. Хувийн тохироо тодорхойлох шинжилгээний сорьц ямар шаардлага хангасан бол хүлээн авч шинжлэх вэ? 1. Улаан эсийн бүтээгдэхүүн сэлбэх өвчтөнөөс улаан бөглөөтэй вакутейнерт авсан 2. Хуруу шил болон шинжилгээнд илгээх бичиг дээрх мэдээллүүд тохирч байгаа 3. Цус задрал илрээгүй 4. Сийвэн сэлбэх өвчтөнөөс улаан бөглөөтэй вакутейнерт авсан 5. Бага зэргийн цус задралын шинж илэрсэн 61. Өвөрмөц хамгаалах хүчин зүйлд . . . 1. Шүүрлийн эсрэгбие 2. Эсрэгбие 3. Лимфоцит эс 4. NK эсээс ялгарах цитокин 5. Залгиур эсүүд 62. Дархлааны хариу урвалын үе шат нь 1. идэвхжлийн шат 2. антигенийг таних шат 3. залгих шат 4. антигенийг устгах шат 5. идэвхгүйжих үе 63. Эритроцитийг хэдэн жижиг дөрвөлжинд тоолох вэ? А. 80-н жижиг дөрвөлжинд B. 1600-н жижиг дөрвөлжинд C. 400-н жижиг дөрвөлжинд D. 4000 жижиг дөрвөлжинд E. 250 жижиг дөрвөлжинд 64. Мөхлөгт залгиур эсэд аль нь хамаарах вэ? 1. Нейтрофил 2. Эозинофил 3. Базофил 4. Моноцит 5. Макрофаг 65. Т лимфоцитийг хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Эс хордуулагч Т эс
 10. 10. 10 2. Туслагч Т эс 3. Зохицуулагч Т эс 4. Эсрэгбие нийлэгшүүлэгч Т эс 5. NK эс 66. Өвөрмөц хамгаалах хүчин зүйлд . . . 1. Шүүрлийн эсрэгбие 2. Эргэлдэгч эсрэгбие 3. Лимфоцит 4. NK эсээс ялгарах цитокин 5. Залгиур эсүүд 67. Өвөрмөц бус хамгаалах хүчин зүйлд . . .хамаарахгүй. A. Арьс, салстын бүрэн бүтэн байдал B. Хавсарга C. Дархлаа тэвчил D. Лизоцим E. интерферон 68. Эсрэгбие бүр хоорондоо адилгүй. Учир нь хувьсамхай хэрчмийн хэт хувьсамхай төвийн амин хүчлийн дараалал өөр өөр байдаг. 69. IgG ямар бүтэцтэй вэ? А. Пентамер В. Димер С. Мономер D. Тетрамер E. Тример 70. Ig –ний үндсэн үүрэгт ... хамаарахгүй A. Дархлааны эсүүдтэй холбогдох B. Антигенийг холбох C. Хавсаргын молекулыг холбох D. Өөрийн эдтэй холбогдох E. Цус төлжилтийг сайжруулна 71.Дархлалын тогтолцооны төвийн эрхтэнийг заана уу? A. Гүйлсэн булчирхай B. Сэрээ булчирхай C. Мухар олгой D. Дэлүү 72.Эсрэгбие нийлэгжүүлдэг эс A. Т лимфоцит B. Т хелпер C. Плазмоцит D. Макрофаг E. Т супрессор 73.В лимфоцит захын цусанд бүх лимфоцитын хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? A. 15-30% B. 75% C. 25% D. 50% 74.Захын цусны лимфоцитын хэдэн хувийг Т эс эзлэх вэ? A. 15-30% B. 25% C. 50%
 11. 11. 11 D. 55-75% 75.АСЛО ямар үүсгэгчтэй халдварыг заадаг вэ? A. Вирүсийн гаралтай B. Пневмококкын гаралтай C. Стафилококкын гаралтай D. Стрептококкын гаралтай 76.Латекс оношлуур гэж юу вэ? A. Хроматографийн зарчимтай B. Уусмалын гэрэл шингээлийг хэмждэг C. Жижиг бөмбөлөг хэрэглэдэг D. Микробыг илрүүлэх 77.ELISA шинжилгээнд хэрэглэдэггүй уусмалыг нэрлэ A. Угаагч уусмал B. Хайлуулагч уусмал C. Коньюгат уусмал D. Зогсоох уусмал E. Субстрат уусмал 78.Хүний дархлалын тогтолцоо хамгийн эрчимтэй байх үе A. Төрсний дараа B. 0-5 нас C. 20-25 нас D. 35-40 нас E. 60-с дээш нас 79.Ийлдсэнд хамгийн өндөр агууламжтай иммуноглобулин нь A. Иммуноглобулин А B. Иммуноглобулин D C. Иммуноглобулин E D. Иммуноглобулин G E. Иммуноглобулин M 80.Хавдрын маркерын шинжилгээг ихэвчлэн дараах тохиолдолд хийнэ A. Хавдрыг эрт илрүүлж оношлох B. Хавдрын мэс заслын эмчилгээний дараах хяналт C. Үрэвсэлт өвчиний оношлогоо D. Хавдрын ихсэлтийн хэмжээг тодорхойлох E. Зөвхөн хавдрын үед ихэснэ. 81.Нойтон түрхэцийн шинжилгээ хийхдээ аль уусмалд бэлдэх вэ? 1. Ариун нэрмэл ус 2. Физиологийн уусмал 3. Зориулалтын цэвэршүүлсэн ус 4. Шүлтлэг калийн уусмал 5. Саармаг уусмал 82.Нойтон түрхэцийн аргаар трихомонусыг илрүүлэхдээ ихэвчлэн микроскопын ямар өсгөлтөөр хардаг вэ? A. 100 B. 25 C. 40 D. 120 E. 60 83.TPHA шинжилгээний хэрэглэгдэх материалыг сонгоно уу? 1. Механик холигч 2. U хэлбэрийн хавтан 3. Урвал тавих цаасан самбар 4. Мэдрэгжүүлсэн ба мэдрэгжүүлээгүй эс 5. Хуванцар холигч
 12. 12. 12 84. Амилазын идэвхийг тогтоох нь ямар өвчний үед оношийн ач холбогдол өндөр вэ? A. Түгжрэл B. Нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл C.Мухар олгойн үрэвсэл D.Ходоодны шархлаа E. Түлэгдэлт 85. Лабораторийн шинжилгээний хариуг үнэлэхэд тухайн эмгэгээр өвчлөөгүй хүнд хийсэн шинжилгээний хариу сөрөг гарах давтамжаар илэрхийлэгддэг шалгуур үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? A. Давтал чанар B. Өвөрмөц чанар C.Зөв байдал D.Мэдрэг чанар E. Шугаман чанар 86. Лабораторийн шинжилгээний хариуг үнэлэхэд тухайн эмгэгээр өвчөлсөн хүнд хийсэн шинжилгээний хариу эерэг гарах давтамжаар илэрхийлэгддэг шалгуур үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? A. Давтал чанар B. Өвөрмөц чанар C.Зөв байдал D.Мэдрэг чанар E. Шугаман чанар 87. Булчингийн гэмтлийг илэрхийлдэг хамгийн түгээмэл маркер аль нь вэ? A. Шүлтлэг фосфатаза B. Креатинкиназа C.Альфа амилаза D.Са-125 E. Миоглобин 88. Аль нь бодисын солилцооны удмын эмгэг биш вэ? A. Дубин-Жонсоны хам шинж B. Душёны хам шинж C.Леч-Нихоны хам шинж D.Жилберьтийн хам шинж E. Золлингер-Эллисоны хам шинж 89. Эдгээр дааврын аль нь бамбай булчирхайнаас шүүрдэггүй вэ? A. Тироксин B. Трииодтиронин C.Кальцитонин D.Дииодтирозин E. Тиреод сэдээгч даавар 90. Глюкозын солилцоонд оролцдоггүй дааврыг нэрлэнэ үү? A. Инсулин B. Пролактин C.Глюкагон D.Адреналин E. Кортизол 91. Гаптоглобин гэж юу вэ? A. Липид B. Уураг C.Даавар D.Вирус E. Нүүрс ус 92. Сийвэнгийн уургуудаас хамгийн том молекул жинтэй уураг аль нь вэ
 13. 13. 13 A. Преальбумин B. α2- макроглобулин C.β-липопротейн D.Иммуноглобулин А E. Трансферрин 93. Ийлдсэнд хамгийн өндөр агууламжтай иммуноглобулин нь A. Иммуноглобулин A B. Иммуноглобулин D C.Иммуноглобулин E D.Иммуноглобулин G E. Иммуноглобулин M 94. Идэвхи нь бага бол сколины апноэ гэж нэрлэгддэг аймшигт эмгэгт хүргэдэг ферментийг нэрлэ A. Липаза B. Лактатдегидрогенеза C.Холинэстераза D.Креатинкиназа E. Карбоксилаза 95. Гэр бүлийн дисбеталипопротенемийн үед липидийг фракцлахад маш өргөн ветта зурвас үүсгэдэг липидийн хослолыг сонго A. БНЛП ба ЗНЛП B. МБНЛП ба БНЛП C.ЗНЛП ба ИНЛП D.Хиломикрон ба ЗНЛП E. ИНЛП ба БНЛП 96. Биед төмрийн агууламж хэвийн хэмжээнээс өндөр (илүүдэл) болсноос үүсэх эмгэг аль нь вэ A. Гемахроматоз B. Бантугийн сидероз C.Ревматойд артрит D.Арьс элэгний порфири E. Пернициоз анеми 97. Цусан дахь АСТ-ийн хэмжээ ямар үйлдлийн дараа огцом ихэсдэг вэ? A. Тамхи татасны дараа B. Суугаа байдалд удаан байсны дараа C. Өөхтэй хоол идэсний дараа D. Архи уусны дараа E. Их хэмжээний ус уусны дараа 98. Анхдагч гипертиреоз оноштой өвчтөний хувьд дараахи мэдээллийн аль нь оношийн талаар мэдээлэл өгөхгүй вэ? A. Гипонатриеми B. МCV өндөрссөн C. Сийвэнгийн холестерин 7.2 ммол/л D. Сийвэнгийн ШФ идэвхи ЛХДХ-аас хоёр дахин их E. Сийвэнгийн КК-ийн идэвхи хэвийн 99. Ахимаг настай эмэгтэй их ядрах болсон бөгөөд хөдөлгөөний үед амьсгаадах болжээ. Түүний цус багадалтын шалтгаан нь төмрийн дутал байх таамгийг аль нь үгүйсгэх вэ? A. MCV бага (микроцитоз) B. MCH бага (гипохром) C. Уусамхай трансферрины рецепторын агууламж сийвэнд багассан D. Сийвэнд төмрийн агууламж бага E. Сийвэнд ферритины агууламж хэвийн
 14. 14. 14 100. Осолд орж ухаан алдсан хүнийг гудамжнаас олж яаралтай тусламжийн тасагт хэвтүүлжэ. Амьсгалахад архи үнэртэнэ. Саяхан архи уусан гэдгийг гарцаагүй батлах шинж тэмдэг аль нь вэ? A. Цусанд сахарын агууламж 11.2 ммол/л B. MCV багассан C. Сийвэнгийн АсАТ-ын идэвхи ЛХДХ-аас хоёр дахин ихэссэн D. Сийвэнгийн ГГТ-ын идэвхи ЛХДХ-аас хоёр дахин ихэссэн E. Сийвэнгийн осмол 322 ммол/кг
 15. 15. 15 1 D 21 C 41 А 61 A 81 C 2 D 22 A 42 A 62 C 82 C 3 D 23 B 43 A 63 A 83 C 4 B 24 D 44 D 64 A 84 B 5 D 25 E 45 E 65 A 85 B 6 D 26 E 46 E 66 A 86 D 7 B 27 B 47 A 67 C 87 E 8 C 28 A 48 C 68 A 88 E 9 C 29 B 49 B 69 C 89 E 10 D 30 A 50 C 70 E 90 B 11 A 31 Е 51 D 71 B 91 B 12 D 32 E 52 C 72 C 92 B 13 A 33 E 53 A 73 A 93 D 14 C 34 E 54 E 74 D 94 C 15 E 35 E 55 D 75 D 95 E 16 C 36 B 56 B 76 C 96 A 17 A 37 B 57 C 77 B 97 D 18 E 38 E 58 B 78 C 98 D 19 E 39 D 59 A 79 D 99 E 20 A 40 E 60 A 80 B 100 D

×