Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nyarai suv 2018-12-17

162 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nyarai suv 2018-12-17

 1. 1. Нярайн сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 2018 он СОРИЛ ХАРИУЛАХ ТҮЛХҮҮР: • Нэг сонголттой сорил A,B,C,D,E үсгээр тэмдэглэгдсэн хариултууд байх бөгөөд эдгээрээс нэг хариулт зөв байна. • Олон сонголттой сорил 1-5 хүртэл дугаарлагдсан хариултууд байх бөгөөд доорхи түлхүүрийг ашиглан үсгэн хэлбэрт оруулан хариултыг бичнэ. А. 1,2,3 В. 1,2,3,4 С. 2,4 D. 4 Е. 1,2,3,4,5 • Шалтгаан хамаарлыг тогтоох сорил Уг сорилыг хариулахдаа дараах түлхүүрийг ашиглан үсгэн хэлбэрт оруулан сонгож хариулна. Хариулт I баталгаа II баталгаа Холбоо хамаарал А Зөв Зөв Зөв В Зөв Зөв Буруу С Зөв Буруу Буруу D Буруу Зөв Буруу Е Буруу Буруу Буруу 1. Хөх бүтэлт гэдэг нь: 1. Урагт хүчилтөрөгч удаан хугацаагаар дутагдсаны улмаас үүснэ. 2. Бүтэлтийн 80-90% тохиолдоно 3. Шокийн байдалгүй төрнө 4. Дүлэлтийн үед умайн дотоод даралт эрс хэлбэлзсэний улмаас төрөлтийн үед урагт механик нөлөө үзүүлнэ. 5. Бүтэлтийн 10-20% тохиолдоно. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 2. Цагаан бүтэлт гэдэг нь: 1. Шокийн байдалтай төрнө 2. Дүлэлтийн үед умайн дотоод даралт эрс хэлбэлзсэний улмаас төрөлтийн үед урагт механик нөлөө үзүүлнэ. 3. Бүтэлтийн 10-20% тохиолдоно. 4. Урагт хүчилтөрөгч удаан хугацаагаар дутагдсаны улмаас үүснэ. 5. Бүтэлтийн 80-90% тохиолдоно 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 3. Цагаан бүтэлтийн үед нярайд илэрч болох хүндрэлүүд
 2. 2. 1. Төрөх үеийн гэмтэлтэй төрнө 2.Ховдлын цус харвалттай төрнө 3.Нугасны хөндийн цус харвалт 4.Субарахнойд цус харвалт 5.Субэпендималь цус харвалт 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 4. Апгарын оноог үнэлэх үзүүлэлтүүд 1.Зүрхний цохилтын тоо 2. Амьсгалын тоо 3.Булчингийн хүчдэл 4. Рефлексүүд 5. Арьсны өнгө 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 5. Хүнд бүтэлтийн үед Апгарын оноо хэд байх вэ? 1. 7 оноо дээш 2. 4-6 оноо 3. 6-7 оноо 4.1-3 оноо 5.0-1 оноо 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 6. Хүндэвтэр бүтэлтийн үеийн Апгарын оноо хэд байх вэ? А. 7 оноо дээш В. 4-6 оноо С. 1-3 оноо D. 6-7 оноо Е. 0-1 оноо 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 7. Бүтэлтгүй үед Апгарын оноо хэд байх вэ? А. 7 оноо дээш В. 4-6 оноо С. 0-1 оноо D. 6-7 оноо E. 3-4 оноо 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 8. Бүтэлтийн шалтгааныг хэлнэ үү? 1. Эхийн зүрх судас, амьсгалын эрхтэн тогтолцооны хүнд өвчин, хүнд хэлбэрийн цус багадалт 2. Илүү тээлт, ихэсийн үрэвсэл 3. Ихэр ураг 4. Эхийн чихрийн шижин өвчин 5. Нярайн цус задрах өвчин, ургийн халдвар 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 9. Хүнд бүтэлт / цагаан бүтэлт/-ийн үеийн эмнэлзүйд ямар шинж тэмдэгүүд илрэх вэ? 1. Амьсгалахгүй буюу амьсгал саадтай, цөөн хэм алдагдсан амьсгалтай 2. Зүрхний цохилтын тоо 1 минутанд 100-с цөөн, бүдэг, хэм алдагдана 3. Рефлексүүд илрэхгүй, таталт 4. Хүй лугшилтгүй 5. Цагаан толбоны шинж 3сек-с их
 3. 3. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 10. Хүндэвтэр бүтэлтийн эмнэлзүйн үед ямар шинж тэмдэгүүд илрэх вэ? 1. Зүрхний цохилтын тоо 1 минутанд 100-с дээш 2. Булчингийн хүчдэл сул 3. Төрсний дараах эхний хоногуудад цочромтгой байна 4. Зүрхний цохилтын тоо 1 минутанд 100-с цөөн 5. Хүй лугшилтгүй 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 11. Дутуу нярайн өрөөний дулаан хэдэн хэм байх вэ? 1. 15 – 18 хэм 2. 18 - 20 хэм 3. 20 -22 хэм 4. 22- 24 хэм 5. 14-15 хэм 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 12. Бүтэлтээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг вэ? 1.Жирэмслэлт төлөвлөх, жирэмслэлтэнд бэлтгэх 2. Жирэмслэхээс өмнө архаг болон эмэгтэйчүүдийн өвчнийг эмчлэх 3. Жирэмсний хяналтыг тогтмолжуулах 4. Жирэмсэн эхийн амьдралын буруу хэвшлийг хэвээр үлдээх 5. Жирэмслэлттэй холбоотой хүндрэлийг илрүүлсэн ч эмчлэхгүй үлдээх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 13. Ураг үед цусан дахь хүчилтөрөгчийн ханамж хэд байдаг вэ? А. 60% В. 70% С.80% D. 90% Е. 100% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 14. Нярайн амьсгал хямралын хам шинжийн эмнэлзүйд үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? 1.Хамар сарталзах 2. Яраглах 3. Цээж хонхолзох 4. Амьсгаадах 5. Хөхрөх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 15. Амьсгал хямралын хам шинж үүсэхэд нөлөөлөх шалтгаан? 1.Шилжилтийн үеийн амьсгаадалт 2. Гиалин мембрант өвчин 3. Зунгагаар хахах хам шинж 4. Халдвар 5.Уушгины бус гаралтай өвчнүүд 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 16. Физиологийн жин бууралтын үед биеийн жингийн хэдэн хувь алдахад хэвийн гэж үзэх вэ? А. 5% В. 6%
 4. 4. С. 7% D. 8% Е. 10 дээш % 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 17. Физиологийн жин буурах шалтгаан? 1. Нярай шаардагдахуйц хэмжээний сүүгээ хөхөж чаддаггүй 2. Хангалттай шингэн авч чаддаггүй 3. Гюкокортокойдын ялгаралт ихэснэ 4. Глюкокортокойдын ялгаралт багасна. 5. Хангалттай шингэн авч чаддаг 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 18. Ямар хүүхдүүд жингээ их алддаг вэ? 1.Дутуу нярай 2. Анхны төрөлтийн нярай 3. Төрөлтийн гэмтэлтэй нярай 4. Даарсан нярай 5. Гүйцэд нярай 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 19. Ямар нярай жингээ бага алддаг вэ? 1.Дутуу нярай 2.Гүйцэд нярай, эрт амлуулсан 3. Даарсан нярай 4. Эмэгтэй нярай 5. Анхны төрөлтийн нярай 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 20. Жингийн алдагдал нөхөгдөх хэлбэр? 1.Сонгодог бус хэлбэр 2. Сонгодог хэлбэр 3. энгийн хэлбэр 4. Удааширсан хэлбэр 5. Түргэссэн хэлбэр 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 21. Нийт төрсөн нярайнуудаас гүйцэд, дутуу болон илүү тээлттэй нярайн хэдэн хувьд нь сэхээн амьдруулалт хийдэг вэ? 1. 0,3-0,5 2. 0,5-2% 3. 1-3% 4. 10-20% 5. 23-30% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 22. 1000-1500гр, 1000гр ба түүнээс бага жинтэй нярайн хэдэн хувьд сэхээн амьдруулах тусламж үзүүлдэг вэ? 1. 40-50% 2. 25-50% 3. 5-60% 4. 50-80% 5. 60-70% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 23. Амьдралын эхний 2дахь минутанд SATО2 хэдэн хувиар нэмэгдэх
 5. 5. ёстой вэ? 1. 85-90% 2. 30-60% 3. 75-80% 4. 65-70% 5. 80-85% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 24. Дутуу төрсөн нярайн амьсгалыг дэмжих шаардлагатай байгаа бол хэдэн хувийн хүчилтөрөгч өгөх вэ? А. 21% В. 30% С. 40% D. 100% Е. 60% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 25. Амьсгал зүрхний сэхээн амьдруулалтын үед амьсгал зүрхний харьцаа зүрхний шалтгааны улмаас ЗЦТ алдагдаж байгаа бол харьцаа ямар байх вэ? А. 1:3 В. 1:6 С. 1:15 D. 1:30 Е. 1:40 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 26. Сэхээн амьдруулалт шаардлагагүй байгаа нярайн хүйг огтлох хугацаа дор хаяж хэдэн минут байх вэ? А. 3 В. 5 С. 2 D. 1 Е. 4 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 27. Хүүхэд төрөх үед төрөх өрөөний температур хэдэн хэм байх ёстой вэ? А. 22-23 В. 23-24 С. 26-28 D. 25-26 Е. 24-25 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 28. Хүүхэд төрсний дараа хуурайшуулах явцад юуг үнэлэх вэ? 1. Хүүхэд гүйцэд ба дутуу эсэх 2. Ураг орчмын шингэн тунгалаг эсэх 3. Амьсгалж, уйлж байгаа эсэх 4. Булчингийн хүчдэл 5. Апгарын үнэлгээ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 29. Амьд төрөлтийн шинжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Өөрөө амьсгалах 2. Зүрх цохилох 3. Хүйн судас лугших
 6. 6. 4. Булчин хөдлөх 5. Рефлекс 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 30. Төрөх өрөөнд сэхээн амьдруулах эмчилгээг хийж байгаа үед нярайн биеийн байдлыг хэдэн секунд тутам үнэлэх вэ? 1. 20 сек 2. 10 сек 3. 5 сек 4. 30 сек 5. 40сек 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 31. Сэхээн амьдруулах эмчилгээ үр дүнтэй байгаагийн шалгуур юу вэ? 1. Хүүхэд уйлах 2. Өөрөө жигд амьсгалж эхлэх 3. Булчингийн хөдөлгөөн сайжрах 4. ЗЦТ 1 минутанд 100-с дээш болох 5. Цээж сайн хөдлөх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 32. Ямар тохиолдолд соруулалт хийх шаардлагатай вэ? 1. УОШ зунгагтай 2. Булчингийн хөдлөх суларсан 3. Өөрөө идэвхитэй амьсгалахгүй 4. Нярайн арьс ногоон өнгөтэй үед 5. Ам хамраар салиа гарч байга үед 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 33. Соруулалт хийх үед соруулах даралт хэдэн мм муб-с ихгүй байх вэ? А. 80 мм муб В. 50мм муб С. 100 мм муб D. 60 мм муб Е. 30 мм муб 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 34. Хүүхэд төрөх үед зунгаг байвал ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Ларингоскоп тавьж соруулах 2.Интубацийн гуурс тавьж соруулах 3. Нярайн биеийн байдлыг пульсоксиметрээр хянах 4. Ам хамраар соруулах 5. Ам хамрын салиаг арчиж авах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 35. Амбу хүүдийгээр амьсгал удирдаж эхлэхэд дутуу нярайд өгөх анхны амьсгалын даралт хэд байх вэ? А. 20см муб В. 30см муб С. 40см муб D. 30-40см муб Е. 50см муб 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 36. Сэхээн амьдруулах эмчилгээний үед эмийн эмчилгээ хийх шаардлагатай үед хийх арга нь аль нь вэ?
 7. 7. 1. Судсанд уян зүү тавьж хийх 2. Хүйн хураагуур судсанд гуурс тавьж хийх 3.Хүйн хураагуур судсаар 4.Хүйн судсанд гуурс тавих боломжгүй бол МХ-н гуурсаар хийх 5. Хүйн тараагуур судсаар хийх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 37. Сэхээн амьдруулах эмчилгээний үед адерналины хийх тун? А. 1-3мл/кг В. 2-3мл/кг С. 0,1-0,3мл/кг D. 0,5-1 мл/кг Е. 0,5мл/кг 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 38. Төрсний дараа физиологийн уусмал хийх заалт? 1. Зүрхний цохилтыг тоо өсөхгүй бол 2. Төрөх өрөөнд нярайн эргэлдэх цусны эзэлхүүнийг яаралтай нөхөх шаардлагатай бол 3. Арьсны хөхрөлт засрахгүй бол 4. Хурц цус алдалтын үед болон гиповолемийн эмнэлзүй илэрсэн үед 5. Өөрөө амьсгалж чадахгүй үед 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 39. Сувилахуйн түүх нь ЭМС-ын хэдэн тоот тушаалааар батлагдсан бэ? A. 34 тоот B. 450 тоот C. 496 тоот D. 158 тоот E. 187 тоот 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 40. Сэхээн амьдруулах арга хэмжээг хэдийд зогсоох вэ? 1. Нярайн тээлтийн нас <23 долоо хоног 2. Биеийн жин < 500граммаас хэтэрхий бага 3. Амьдралд үл нийцэх төрөлхийн хөгжлийн гажигтай тохиолдолд 4. Сэхээн амьдруулах арга хэмжээ үр дүнгүй байвал 5. ЗЦТ өсөхгүй байвал 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 41.Дутуу нярайн хэдэн хувьд шарлалт илэрдэг вэ? 1. 50% 2. 60% 3. 45% 4. 70% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 42. Гүйцэд нярайн хэдэн хувьд шарлалт илэрдэг вэ? А. 50% B.70% C. 45% D. 60% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E
 8. 8. 43, 1г гемоглобин задрахад хэдэн мг билирубин үүсдэг вэ? 1. 45мг 2. 55мг 3. 82мг 4. 34мг 5. 77мг 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 44. Шарлалт үүсэх шалтгааныг сонгоно уу 1. Цус задралын анеми 2. Удамшлын 3. Олдмол /халдвар, эмийн / 4. Гематом, цус харвалт 5. уйлах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 45. Шарлалт гүнзгийрвэл гарах хүндрэлүүд 1. Цөмөн шарлалт 2. Холестаз 3. Цирроз 4. Тархины эсийн үхжил 5. бөөлжинө 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 46. Фото эмчигээг хийхдээ хүүхдээс хэр хол гэрлийг байрлуулах ёстой вэ? A. 30-40см B. 20-35см C. 5-15см D. 15-20см E. 40-50см 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 47. Фото эмчилгээг хийхдээ юунд анхаарах вэ? 1. Ор ба инкубаторт цагаан даавуу дэвсэж гэрлийн тусгал сайжруулах 2. Нүд хамгаалах 3. 3 цаг тутам байрлал солих, солих боломжгүй бол 3-4цаг завсарлах 4. Фото эмчилгээг тасралтгүй 72 ц хийх 5. Дулаан байлгах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 48. Шарлалтаас урьдчилан сэргийлэхэд юунд анхаарах вэ? 1. Ангир уургийг эрт амлуулах 2. 72ц болоогүй эмнэлэгээс гарсан тохиолдолд арьс шарлалт үнэлэх 3. Эх сөрөг цустай тохиолдолд аборт болон төрөлтийн дараа 72ц дотор анти Д иммунноглобулин тарих 4. Нярай төрсний дараа шингэн болон глюкозоор хооллох 5. Эх нь тайван бйах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 49. Төрсний дараа хэд хоногтойгоос физиолигийн шарлалт эхэлдэг вэ? A. 24ц-с B. 1-2хо C. 3-7хо D. 2-3хо E. 6-7хо 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E
 9. 9. 50. Хүүхдэд цусанд билирубиний хэмжээ хэд хүрхэд нүдэнд харагдах вэ ? A. 64 мк/моль/л B. 34 мк/моль/л C. 55 мк/моль/л D. 68 мк/моль/л E. 45 мк/моль/л 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 51. Эхний 24ц дотор шарлалт эхэлвэл ямар өвчинг сэжиглэх вэ? 1. Удамшлын гемоглобиний эмгэг 2. Бүлгийн үл тохироо 3. Хөх сүүний шарлалт 4. Эх сөрөг цустай байх 5. Хоол боловсруулахын эмгэг 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 52. Ямар үед хөхний сүүний шарлалтыг сэжиглэх вэ ? 1. Эрт 1хоногтойгоос илэрч удаан үргэжлэнэ. 2. 7хоногтойгоос шарлалт илэрнэ 3. Баас цагаан баана. 4. 2-3хо хөхний сүүг өгөхгүй байхад билирубиний түвшин 40%-р бууурна. 5. Баас ногоон 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 53. Гүйцэд нярай хүүхдийн фото эмчилгээний заалт A. 150 мк/моль/л B. 100 мк/моль/л C. 86 мк/моль/л D. 250мк/моль/л 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 54. Физиологийн шарлалт гүйцэд нярайд хэд хоног хүртэл үргэлжилдэг вэ ? A. 5-7хоног B. 10-14хоног C. 7-8хоног D. 7-10хоног E. 3-5 хоног 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 55. Физиолгийн шарлалт дутуу нярайд хэдхоног хүртэл үргэлжилдэг вэ ? A. 5-70хоног B. 7-10хоног C. 5-7хоног D. 14хоног 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 56. Шарлалт гүнзгий явагдаж буй нярайд хийхгдэх шинжилгээ? 1. Эх хүүхдийн цусны бүлэг, резус фактор тодорхойлох 2. Гемоглобин, гематокрит 3. Кумбсын сорил 4. Билирубины фракцууд 5. Цусны бүлэг тодорхойлох 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 57. Төрөлтийн гэмтлийн тодорхойлолтонд аль нь зөв бэ? A. Төрөлтийн явцад хүүхэд хэвийн төрж хөхөө амлахыг төрөлтийн гэмтэл
 10. 10. гэнэ. B. Төрөлтийн явцад хүүхдийн эд эрхтэний бүрэн бүтэн байдал алдагдахыг төрөлтийн гэмтэл гэнэ. C. Төрөлтийн явцад хүүхдийн эд эрхтэний бүрэн бүтэн байдал алдагдахгүй байхыг төрөлтийн гэмтэлгэнэ. D. Төрөлтийн явцад хүүхдийн хүй унжихыг төрөлтийн гэмтэл гэнэ . 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 58. Эрба – Дюшений саажилтын тодорхойлолт аль нь вэ? A. Энэ нь L3 –L4 –ийн түвшинд нугас гэмтэх эсвэл мөрний мэдрэлийн зангилааны дунд ба доод багц гэмтэх үед үүснэ. B. Энэ нь С5 -С6 –ийн түвшинд нугас гэмтэх эсвэл мөрний мэдрэлийн зангилааны дунд ба доод багц гэмтэх үед үүснэ. C. Энэ нь нугас тасрах үед үүсэх гэмтэл. D. Энэ нь баруун талын 4-р хавирга хугарах үед үүснэ. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 59. Төрлөгийн хавангын эмчилгээнд аль нь орох вэ? A. 2 гарт 2 уян зүү зэрэг тавьж инотроп эмчилгээ, болон шокын эмчилгээ хийнэ. B. Амьсгал апаратаар бүрэн удирдана. C. Уургын бэлдмэл нөхнө. D. Эмчилгээгүй 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 60. Төрлөгийн хаван гэж юу вэ? 1. хавдсан арьс ба хуйх хөхөрч олон тооны цэгчилсэн цусан толбо үүснэ. 2. 2-3 хоногтоо арилна 3. Эмчилгээ шаардлагагүй. 4. 1 сарын дараа арилна. 5. Зүсэгдсэн хэсгээс цус гойжно. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 61. Төрөлтийн гэмтлийн ангилалд аль аль нь орох вэ? 1. арьсан доорхи зөөлөн эдийн гэмтэл 2. булчингийн гэмтэл 3. ясны гэмтэл 4. захын мэдрэлийн тогтолцооны гэмтэл 5. төв мэдрэлийн тогтолцооны гэмтэл 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 62. Апоневрозын доорхи цус харвалтанд аль нь орох вэ? 1. Толгойн хажуу дээд хэсэгийн хавдар 2. Дагзны хэсэгт хавтгай хавдар үүснэ 3. Хавдар нь зөөлөвтөр, дарахад хонхойно 4. Гавлын 2-3 ясны гадаргууг хамаарна 5. Төрсний дараа хэмжээ нь нэмэгдэнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 63. Толгойн цусан хавдар гэж юу вэ? (кефалогематом) 1. Гавлын яс болон түүний гадна бүрхүүл 2-н хооронд цус хуралдахыг хэлнэ. 2. Гавлын 1 ясны гадаргууг хамарна 3. Төрсний дараа хэдэн цаг болоход томорч болно 4. Ихэвчлэн толгойн 1 ясны хүрээнд үүснэ 5. Элэг гэмтэж болно
 11. 11. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 64. Ясны гэмтэлийн эмчилгээ шинжилгээнд аль нь зөв бэ? 1. рентген зураг 2 проекцоор авна 2. өвчин намдаалт хийж, 2-3 үеийг хамруулан хөдөлгөөнийг хязраарлан, чиг тавьж боолт хийж эмчийн зөвлөгөө авна. 3. эгэмний хугарлын үед гэмтсэн талын гарыг тохойгоор нь нугалж эх биед нь наалдуулж Дезогийн ба 8 хэлбэрийн боолт хийнэ. 4. Эмнэлэгээс шууд гагана. 5. Зүү эмчилгээ хийнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 65. Төрөлтийн гэмтлийн шалтгаанд аль аль нь орох вэ? 1. Ургийн буруу байрлал 2. Эх барихын хавчуур тавигдах 3. Вакуумаар соруулах 4. Мэс ажилбар хийгдэх 5. Том жинтэй хүүхэд төрүүлэх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 66. Дюшений саажилтын үед гэмтсэн талын гар чөлөөтэй, дотогшоо эргэсэн,гэмтсэн мөчний хөдөлгөөн идэвхтэй, өвдөлтгүй, рефлекс Моро, Бабкина, атгах рефлекс сайн илэрнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 67. Дюшений саажилтын үедгэмтсэн талын гар их биедээ наалдсан, дотогшоо эргэсэн,гэмтсэн мөчний хөдөлгөөн идэвхгүй, өвдөлтгүй,рефлекс Моро, Бабкина, атгах рефлекс сул илэрнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 68. Дюшений саажилтын үедгэмтсэн талын гар чөлөөтэй хөдөлнө, гэмтсэн мөчний хөдөлгөөн идэвхгүй, өвдөлтгүй,рефлекс Моро, Бабкина, атгах рефлекс сайн илэрнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 69. Дюшений саажилтын үедгэмтсэн талын гар их биедээ наалдсан, дотогшоо эргэсэн,гэмтсэн мөчний хөдөлгөөн идэвхтэй гараа чөлөөтэй хөдөлгөнө, өвдөлтгүй,рефлекс Моро, Бабкина, атгах рефлекс санй илэрнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 70. Нярайн амьсгал дутлын хам шинжийн тодорхойлолтонд аль нь орох вэ? A. Нярайн сурфактантын дутагдалаас үүссэн амьсгалын дутагдлын шинжээр илрэх эмгэг өөрчлөлтийг хэлнэ. B. Дутуу нярай хүүхдийн уушгины дутуу хөгжилөөс үүссэн амьсгалын дутагдлын шинжээр илрэх эмгэг өөрчлөлтийг хэлнэ. C. Нярайн амьсгал хямралын хамшинж гэдэг нь сурфактантын анхдагч дутагдал болон уушгины дутуу хөгжлөөс шалтгаалан төрсөн анхны өдрөөс эхлэн амьсгалын дутагдлын шинж илрэх эмгэг өөрчлөлтийг хэлнэ. D. Дутуу нярай хүүхдийн жин бага байдаг тул амьсгал дутагдал илэрхийг хэлнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 71. АХХШ-ийн эрсдэлтэй нярайд төрөх өрөөнд үзүүлэх тусламжинд аль нь орох вэ? А.Нярайг даарахаас сэргийлэх. B.Хүйг хурдан хавчиж таслах C. Ээжид өгч амлуулах D. Амьсгалын эмчилгээ
 12. 12. E. Өлгийдөж дулаан байлгах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 72. Амьсгал дутагдлын I зэргийн тодорхойлолт аль нь вэ? A. Бага зэргийн ачаалалд амьсгаадна, хамар уруулын гурвалжин хөх, арьс цайвар ягаан, ЗЦТ олширно, артерийн даралт хэвийн B. Тайван үедээ амьсгаадна, амьсгал олширсон, өнгөц, амьсгалд чээжний туслах булчингууд оролцоно, арьс хөх, мэдрэлийн тогтолцооны талаас өөрчлөлт (хөдөлгөөн тайван бус, цочимтгой), амьсгал - судасны лугшилтын харьцаа 1 : 2.5 – 2.0, ЗЦТ олширно, артерийн даралт ихэснэ. C. Амьсгаадна, амьсгал олширно, эмгэг амьсгалтай, амьсгал - судасны лугшилтын харьцаа 1 : 1 – 1.5, ЗЦТ 1 минутанд 180-аас дээш, арьс цайвар хөх, тайван бус байдал унтаа ноомой байдлаар солигдоно, ухаан санаа бүдгэрнэ, артерийн даралт буурна. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 73. Төрсний дараах 1 минутанд SpO2-н үзүүлэлт хэд байж болох вэ? А.75-80% B. 80-85% C. 50-55% D. 60-65% 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 74. Пульсоксиметр нь төрөх өрөөнд нярайн ЗЦТ, SрO2 хянах үндсэн аппарат юм. Пульсоксиметрийн мэдрэгчийг хаана байрлуулах вэ? 1. Хүүхдийн гуяанд байрлуулах ба эхний 1 минутаас заалт гарна. 2. Хүүхдийн хэвлийд байрлуулах ба эхний 1 минутаас заалт гарна. 3. Хүүхдийн хүзүүнд байрлуулах ба эхний 1минутаас заалт гарна 4. Хүүхдийн баруун гарын сарвуу эсвэл бугалганд тогтоох ба эхний 1 минутаас заалт гарна. 5. Хүүхдийн гарын шуунд байрлуулах ба эхний 1минутаас заалт гарна 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 75. Дутуу нярай амьсгал дутагдлын хүнд зэрэгтэй бол төрөх өрөөнөөс эрчимт эмчилгээний тасагт тээвэрлэхэд юуг анхаарах вэ? А. Дулаан өлгийдөж хүчилтөрөгч өгөхгүйгээр тээвэрлэнэ В. Тээвэрлэх үед пульсоксиметрийн хяналттай, аппаратаар болон СРАР-аар үргэлжлүүлэн амьсгалуулж тээвэрлэнэ. СРАР-ын гуурс хөндийрөхгүй байхад анхаарна. С. Ээжийн чээжин дээр нягт байрлуулан ээжийн хамт тээвэрлэнэ. D. Нярайг гялгар уутанд хийж өргөж явна E. хөдөлгөөнийг хязгаарлах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 76. Нярайн амьсгал дутлын эмнэл зүйд аль аль нь орох вэ? 1. Амьсгаадалт ,амьсгал гаргахад шуугих 2.Амьсгал авах үед чээжний хэнхэрцэг хонхолзох 3. Хөхрөх 4. Уушгинд амьсгал сул байх 5. Хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ нэмэгдэх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 77. Лабораторийн шинжилгээнд аль аль нь орох вэ? 1. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2. Цусны хүчил суурийн хийн тэнцвэрийн шинжилгээ 3. Цусны сахар үзэх
 13. 13. 4. Ц - урвалж уураг 5. Цусны нян судлалын шинжилгээ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 78. Чээжний хонхолзолтын байдлаар амьсгалын дутагдлын хүнд зэрэгт илрэх шинж 1. Эгмийн дээд хэсэг 2. Өвчүүний дээд хэсэг 3. Өвчүү хонхолзох 4. Гэдэс хонхолзох 5. Элэг томрох 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 79. Биеийн жин 1000 граммаас бага, тээлтийн нас 28 долоо хоног ба түүнээс бага нярайг төрөнгүүт хуурайшуулахгүйгээр дулаан ширээн дээр авч гялгар уутанд хийнэ, толгойг ил гарган малгай өмсгөж ээжид өгч амлуулна. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 80. Биеийн жин 1000 граммаас бага, тээлтийн нас 28 долоо хоног ба түүнээс бага нярайг төрөнгүүт хуурайшуулахгүйгээр дулаан ширээн дээр авч гялгар уутанд хийнэ, толгойг ил гарган малгай өмсгөнө. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 81. Биеийн жин 1000 граммаас бага, тээлтийн нас 22 долоо хоног ба түүнээс бага нярайг төрөнгүүт хуурайшуулж, дулаан ширээн дээр тавина. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 82. Гүйцэт нярайн гадаад шинж 1. Дуу чанга 2. Арьсан доорхи өөхөн эдийн хөгжил сайн 3. Хумс нь хурууныхаа үзүүрт хүрсэн 4. Рефлексүүд сул 5. Эрэгтэй хүүхдийн төмсөг хуйхнагтаа буугаагүй 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 83. Физиологийн шарлалт амьдралын хэд дэх хоногоос эхлэх вэ? А. Амьдралын 1 дэх хоногоос B. Амьдралын 3 дах хоногоос С. Амьдралын 2 дах хоногоос D. Амьдралын 4 дах хоногоос E. Амьдралын 2 дах хоногоос 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 84. Нярайн нэн шаардлагатай тусламжийг нэрлэнэ үү 1. Хүүхдийг мэндэлсэн цаг минут, хүйсийг чангаар хэл 2. Хүүхдийг хуурай даавуугаар ороон авч эхийн хэвлий дээр тавь 3. Төрөнгүүт эхний 5 секундэд хуурайшуулж арчиж эхэл: • Нүд, нүүр, толгой,их бие, нуруу, гар, хөлийг арчиж хуурайшуул • Хуурайшуулж байхдаа амьсгалыг шалга 4. Нойтон даавууг авч холдуулан, хүүхдийг нүцгэнээр эхийн цээжин дээр тавьж арьс арьсаар шүргэлцүүл 5. Хүүхдийг хуурай даавуу өлгийгөөр хучиж, малгай өмсгө 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 85. Судсанд уян зүүг ямар заалтаар тавих вэ? А.Эмчийн заалтаар B. Судас тариа хийхийн тулд
 14. 14. С. Тасралтгүй дусал тариа хийхийн тулд D. хүүхэд уйлж байгаа үед Е. Эхийн хүсэлтээр 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 86. Амин үзүүлэлтэнд орохгүй заалтыг нэрлэнэ үү. А. Зүрхний цохилтын тоо B. Амьсгалын тоо С. Ухаан санаа D. Биеийн хэм Е.Шээсний гарц 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 87. Гар угаахын ач холбогдол нь: 1. Эмнэлгийн мэргэжилтний гар үрэвсэлээр өвчлөхгүй байх 2.Мэргэжилтнүүдийн ба эмчлүүлэгчийн гарын арьсан дээрх халдвар үүсгэгчээс эмчлүүлэгчийг хамгаалах 3.Нярайн биед хүрэхэд дулаан алдалтаас сэргийлэх 4.Халдвар үүсгэгчээс өөрийгөө болон тусламж үйлчилгээний орчинг хамгаалах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 88. Хүүхэд хөхөө зөв үмхүүлэх шинжийг сонгоно уу? 1. Эрүү хөхөнд хүрэх 2. Хүүхэд амаа том ангайсан байна 3. Доод уруул гадагшаа цорвойх 4. Хөхний нөсөөт хэсэг уруулын дээд талд харагдах 5. Хөхний нөсөө хүүхэд хөхөж байхад бүх хэсгээр харагдах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 89. Бага жинтэй нярайн тусламж, үйлчилгээний үндсэн зарчимыг нэрлэнэ үү. 1. .Дулаан байлгах 2. Шаардлагатай илчлэгээр хангахуйц хооллох 3. .Цусны чихэр багадахаас сэргийлэх буюу эмчлэх 4. Хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах 5. хуурай байлгах 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 90. Төрөлхийн улаан хоолойн битүү байх шинжүүдийг нэрлэнэ үү. 1. Анхны амлалт хөхлтөөр хахаж ханийлгах 2. Хөхрөх 3. Амнаас хөөсөрхөг шүлс, салс их гарах 4. Амьсгалын дутагдалын шинж илэрнэ 5. Улаан хоолойн доод хэсэг амьсгалын эрхтэнтэй холбоотой байвал ходоод гэдэс дүүрэх , өрц өргөгдөх 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 91. Шинжилгээнд сорьц илгээхдээ сувилагч юуг анхаарах вэ? 1. Илгээж байгаа бүх сорьцыг бүртгэж хянана. 2. Өвчтөний нэр, дугаарыг хянана. 3. Илгээж буй тасгийн нэр, сорьцны төрөл зэргийг хянана. 4. Хийгдэх шинжилгээ, сорьц цуглуулсан он сар өдөр цаг минут бичнэ. 5. Горимын дагуу тээвэрлэнэ 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 92. Буруу хариултыг сонгоно уу.
 15. 15. 1. Хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэлт 100% 2-3 цаг өгнө. 2. Хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэлт 80% 4-5 цаг өгнө. 3. Хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэлт 60% 8-12 цаг өгнө. 4. Хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэлт 45% 18 цаг өгнө. 5. Хүчилтөрөгчийн өтгөрүүлэлт 40% 12 цаг өгнө 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 93. Дутуу ба гүйцэд нярайн ходоодыг хэдэн физиологийн мл уусмалаар угаах вэ ? А. Дутуу нярайд 5-10 мл, гүйцэд нярайд 10-15мл B. Дутуу нярайд 3-5 мл, гүйцэд нярайд 5-10мл С. Дутуу нярайд 1-3 мл, гүйцэд нярайд 15-20мл D. Дутуу нярайд 2-3 мл, гүйцэд нярайд 20-25 мл 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 94. Нярайн амьсгалын замыг чөлөөлж соруулах хугацааг заана уу. А. Нэг удаад 20 секундээс илүүгүй хугацаагаар соруулна. B. Нэг удаад 10 секундээс илүүгүй хугацаагаар соруулна 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 95. Даарсан нярайг дулаацуулах (хүндэвтэр үед ) 1. Арьс-арьсаар шүргэлцүүлэн дулаацуулна. 2. Дулаацуулах үйл ажиллагааг хүүхдийн биеийн халуун хэвийн болтол үргэлжлүүлэх 3. биеийн халууныг 15-30 минут тутамд хянана. 4. Халууныг 1 цагт 1 хэмээр нэмэгдүүлнэ. 5. Богино хугацаанд дулаацуулахад хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ ихэсдэг учир хүчилтөрөгч өгнө. 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 96. Кувезыг ямар хугацаанд давтан ариутгах вэ? А. 24 цаг B. 48 цаг С.72 цаг D.16 цаг С. 8 цаг 1.A 2.B 3.C 4.D 5.Е 97. Эссенциалыг ямар уусмалаар шингэлж хийх вэ? 1. 0.9% -ийн физиологийн уусмал 2. 5%-ийн глюкозын уусмал 3. 10%-ийн глюкозын уусмал 4. 5%, 10%-ийн глюкозын уусмал зэрэг электролит агуулаагүй уусмал 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 98. Адреналиныг ямар уусмалаар шингэлж хийх вэ? 1. 0,25%-ийн новокайн 2. 5%-ийн глюкозын уусмал 3. 10%-ийн глюкозын уусмал 4. 0.9% -ийн физиологийн уусмал 5. найруулахгүй 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 99. Нярай тасагт ажиллагсад ямар шинжилгээнүүдийг хийлгэх ёстой вэ? 1. Флюрогафийн 2. Цагаан хорхойн 3. Хамар залгиурын
 16. 16. 4. Серологийн 5. Шээсний 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E 100. Нярай үе хэд хоног үргэлжлэх вэ? А. Төрсний дараа эхний 1 сар В. Төрсний дараах эхний 21 хоног С. Төрсний дараах эхний 28 хоног D. Төрсний дараах эхний 2 сар Е. Төрсний дараах эхний 3 сар 1.A 2.B 3.C 4.D 5.E

×