Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нүдний сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил
1,2,3 А 1,2,3,4 В 2,4 С
4. D Бүгд зөв ЕҮсэг бол н...
С. Доод зовхины гадна буланд 1-2 дуслыг
D. Доод зовхины салстын нугалаанд 1-2 дуслыг
E. Хаана ч болно.
9. Нүдний тосон түр...
2. Эмийн бодис хэт халуун , хүйтэн эсэхийг хянах
3. Дусаагуурын бгрэн бүтэн байдалд анхаарах
4. Дусаагуурын зовхи , салста...
2. Даралттай боолт
3. Хамгаалалтай боолт
4.Цуулбаран боолт
5. Гурвалжин боолт
32. Нүднээс гадны биет авахад анхаарах зүйлс...
45.Уураглаг бүрхүүлд цагаа унадаг бөгөөд физик эмчилгээний дүнд эдгэрэлт эдгэрэлт хурдан
явагдана.
46.Нүдний зовхи нь дара...
56. Applanationтонометрын ариутгал халдваргүйжилт
1. Спирт 70%
2. Хлоргексин 0.5
3.Спирт 96%
4. Нэрмэл ус
5.3% перкись
57....
4.Цагаан цэгийг харагдахгүй байсан ч дарна
5.Тодорхой хугацаанд дарна
65.Нүдний кабинетад байх багаж аппаратуудыг нэрлэ.
1...
3.Дунд с.4мм
4.Хүнд d. 15мм
A.1-д 2-в 3-а 4-с
B.1-в 2-а 3-с 4-д
C.1-а 2-с 3-б 4-в
D.1-с 2-д 3-в 4-а
74. Ширмер тестийн цаа...
5.Шаардлагатай гэж үзвэл хаглгаанд бэлтгэсэн байх
82. Нүдний нэвт гэмтлийн үед зайлшгүй гарах шинж
1.Шарх
2.Солонго бүрхүү...
Е.5
91. Нүдний алим хэдэн диаметр хэдэн гр жинтэй вэ?
А.24мм диаметртэй 7-8 гр жинтэй
В.22 диаметритэй 7-8гр жинтэй
С.23мм...
5.Блефароптоз
100. Глауком өвчтэй хүмүүст жилд хэдэн удаа нүдний даралтыг хэмжиж хянадаг вэ?
А. 1 удаа
В. 2удаа
С 3 удаа
D...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nudni suvilahui sudlal 2018-12-15

88 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nudni suvilahui sudlal 2018-12-15

 1. 1. Нүдний сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 1,2,3 А 1,2,3,4 В 2,4 С 4. D Бүгд зөв ЕҮсэг бол нэг хариулттай Зөв зөв зөв –АЗөв зөв буруу- В Зөв буруу буруу –СБуруу зөв буруу - D Буруу буруу буруу - Е 1. Харааны чадалыг шалгахдаа 1.Сувилагч таблицын зүүн талд зогсоно. 2. Шинжлүүлэгчийг суулгана. 3.Эхний эгнээий үсэг дүрснээ сэлхэнэ. 4. Эгнээ алгасахгүй шалгана. 5. Хар өнгийн заагуурыг ашиглана. 2. Бичиг үсэг мэдэхгүй хүүхдийн харааг шалгахдаа : 1. Тонометрээр 2. Үсэг таблицаар 3. Периметрээр 4. Зурагт таблицаар 5. Офтальмоскпоор 3. Энгийн хялбар аргаар нүдэнд боолт хийхэд шаардлагатай зүйлсийг нэрлэнэ үү? 1. Ариутгасан бинт, самбай 2. Хайч 3. Ариутгасан хөвөн 4. Наалт 5.Ариун бээлий 4. Нүдэнд боолт хийхгүй заалт юу вэ ? 1.Нүдний үрэвсэл 2. Нүдний хагалгааны дараа 3. Нүдний гэмтэл 4. Их хэмжээний нуухтай үед 5. Хагалгааны өмнө 5.Нүдэнд боолт хийх зорилгууудыг нэрэлэнэ үү? 1. Бохирдолтоос сэргийлэх 2.Агаарын хөдөлгөөнөөс хамгаалах 3. Гялбах , цочирхоос хамгаалах 4.Нүдний хөдөлгөөний хязгаарлах 5. Халдвараас сэргийлэх 6. Ойрын харалганы үед нүд хөндлөн хэмжээгээр урт байдаг учраас дүрс торлогын ард тусдаг . 7. Сувилагч нүдний үзлэгийг хийхдээ : 1. Зөвхөн өвчтэй нүдийг 2.Хоёр нүдийг харьцуулж үзнэ 3. Нүдний уг дурандуулна. 4. Зовхиноос үзлэгийг эхлэнэ. 5. Нүдний даралт үзүүлнэ. 8. Нүдэнд эм дусаахдаа хаана, хэдэн дуслыг дусаах вэ? А. Дээд зовхины гадна буланд 1-2 дуслыг В . Хүүхэн хараа орчим
 2. 2. С. Доод зовхины гадна буланд 1-2 дуслыг D. Доод зовхины салстын нугалаанд 1-2 дуслыг E. Хаана ч болно. 9. Нүдний тосон түрхэцийг зовхины завсар хавчуулахдаа : А.Өглөө дээд зовхины завсарт В. Өдөрт 2 зовхины завсарт С. Орой унтахын өмнө доод зовхины завсарт D. Нүдний гадаргууд жигд E. Дээд зовхины завсарт 10. Нүдний тасаг кабинетийн сувилагч нь зөв харьцаа хандлагатай , халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлан ажиллах шаардлагатай. 11. Харааны чадал шалгах заалт , зорилгуудыг нэрлэнэ үү? 1. Нүдний төрөлхийн эмгэг , хугарлын гажиг 2.Нүдний олдмол эмгэг, хугарлын гажиг 3. Төв харааны байдлыг тогтоох 4. Эмчилгээний явцад үр дүнг тооцох 5. Эмчилгээний төгсгөлд үг дүнг тооцох 12.Хүүхэн хараа нь гэрлийн нөлөөгөөр өргөсдөг бөгөөд энэ шинж тэмдэг нь өвчний онош тавихад чухал ач холбогдолтой . 13. Харааны талбай шинжлэх аргаар катаракт өвчнийг оношлох бөгөөд уг өвчний үед харааны талбай бүх талаасаа багасдаг. 14. Харааны чадлыг тодорхойлсны үр дүнд захын хараааг тодоройлох ба захын хараа нь глаукома өвчний үед багасдаг . 15. Нүдний үрэвсэлт эмгэгийн үед үрэвлийн эсрэг эм нүдэнд дусаах ба эмийг доод зовхины салтын нугалаанд дусаана. 16. Зовхины салстад гадны биет орсон тохиолдолд зайлшгүй зовхины салстыг эргүүлж үзэх шаардлагатай ба нүдний угийг дурандах боломжгүй байдаг. 17. Ойрын хараа муудах нь ихэвчлэн ахимаг насны хүмүүст тохиолдох бөгөөд энэ нь физологийн өөрчлөлт юм. 18. бичиг үсэг мэдэхгүй хүүхдийн харааны чадлыг шалгах боломгүй учраас насанд хүрсэн үед периметрээр чадлыг шалгаж тогтооно. 19. Нүдэнд ямар ч үед боолт хийх бөгөөд ялангуяа их нуухтай үед байнга боолт хйих нь зүйтэй . 20. Харааны талбайг шинжлэхдээ дараах зармыг баримтлана. 1. Шинжлүүлэгийг суулгаж 2. Нэг нүдийг хааж 3. Дух эрүүг зөв байрлуулна. 4. Хоёр нүдийг ээлжлэн 5 Нүдийг хөдлгөхгүй 21. Нүдний кабинетад байх багаж аппаратуудыг нэрлэ. 1.Сивцевийн таблиц 2.Периметр 3. Офтальмоскоп 4. Рабкины талиц 5. Гольдмантонометр 22. Нүдэнд эм дусаахад баримтлах зарчим юу вэ? 1.Дусаах эмийн нэр, тун , зааврыг унших.
 3. 3. 2. Эмийн бодис хэт халуун , хүйтэн эсэхийг хянах 3. Дусаагуурын бгрэн бүтэн байдалд анхаарах 4. Дусаагуурын зовхи , салстад хүргэхгүй байх 5. Өөр төрлийн эмийг нэг дусаагуураар дусаахгүй байх 23.Нүдний зориулалтын тосыг хэрэглэхдээ: 1. Эмчийн заалтаар 2. Эмчилгээний зориулалтаар 3. Нүдний доод зовхины завсар 4. Дотор булангаас гадагш чиглүүлж 5. Өглөөгүүр гадагш чиглүүлж 24. Нүд угаахад шаардлагатай зүйлсийг бэлдэнэ үү? 1. Нүд угаах уусмал эмийн бодис 2.Зүүгүй тариур эсвэл дусаагуур 3. Хөвөн бөмбөлөг 4.Бөөр хэлбэрийн таваг 5.Нүдний уг дурандах багаж 25. Нүдний эвэрлэг болон салстаас гадны биет тавихдаа 1.Өвчтөнг сандал дээр суулгана 2.Харааг эгц урагш чиглүүлнэ 3.Зориулалтын материал хэрэглэнэ. 4.Шинжилгээг нэг удаа арчиж авна 5. Шинжилгээний материалыг лабораторид хүргэнэ. 26. Нүдний эвэрлэг болон салстаас гадны бие тавихдаа 1.Өвчтөнг сандал дээр суулгана 2.Харааг урагш чиглүүлнэ 3.Гадны биетийн байрлалыг тогтооно. 4.Ариун хөвөн бөмбөлөг хэрэглэнэ. 5.Зөөлөн арчиж авна. 27.Нүдний боолтыг бэлтгэхдээ 1.Ариутгасан самбай /бинт/-ийг дэлгэж тавина. 2.Ариутгасан хөвөнг зулж хавчуулна. 3.Боолтны том жижгийг тохируулна. 4.Ариутгасан хайч ашиглана. 5.Зууван дугуй хэлбэртэй хайчилж бэлдэнэ. 28. Төвийн хараа шалгахад шаардлагатай зүйлс 1.Хараа шалгах таблиц 2.Хар өнгөтэй заагуур 3.Цагаан өнгөтэй хаалт 4.Рабкины таблиц 5.Макловын тонометр 29. Төвийн хараа шалгахад шаардлагатай зүйлс ? 1. Шинжлүүлэгч нүдээ чанга дарах 2. Гэрэл тохирсон байдал 3.Шиншлүүлэгч зориудаар будилаантуулах 4.Шинжлүүлэгийн насны байдал. 5. Шинжлүүлэгчийни хүйсний байдал 30. Нүдний дотоод даралт шинжлэхэд бэлтгэх зүйлс? 1.Дикайны уусмал 2. Модонор 3.Тонометр 4.Өвчин намдаагч эм 5. Офтальмоскоп 31.Нүдний боолтын төрлүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Ердийн зөөлөн боолт
 4. 4. 2. Даралттай боолт 3. Хамгаалалтай боолт 4.Цуулбаран боолт 5. Гурвалжин боолт 32. Нүднээс гадны биет авахад анхаарах зүйлс? 1. Асуумжийг гүйцэд тодорхой цуглуулна 2. Өвчтнийг суулгана 3. Гадны биетийн байрлалыг тодорхойлно 4.Орчны эрүүл эдийг гэмтээхгүй байх. 5.Ариун хөвөн бөмбөлөг хэрэглэнэ. 33. Нүд улайх эмгэгийг үед илрэх шинж тэмдгүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Нүдний салт бүрхэвч улайна 2.Нүд нуухтана. 3.Гэрэлд гялбана 4. Нулимс гоожино. 5. Солонго илрэнэ. 34. Нүдний дотоод даралт ихдэх эмгэгийн цочмог хурцдалын үед дараах сувилагааг хийнэ. 1. Эмчийн заалтаар эм дусаана. 2.Эмчийн заасан эм тариаг хэрэглэнэ 3. Гичтэй бүлээн усанд хөлийг дүрнэ. 4. Уух зүйлийг хязгаарлана. 5.Давс хурц хоолыг хориглоно 35.Нүдний уураглаг бүрхүүл хатуу бөгөөд нүдийг хамгааалах үүрэгтэйучраас нүд гадны гэмтэлд тэсвэртэй. 36. Эвэрлэг бүрхүүл нь хамгийн гадуур бүрхүүл учраас нүдний гэмтэлд магадлал өндөр байдаг. 37.Нүдний болор нь цусан хангамжгүй эрхтэн болохоор үрэвсэлт өвчнөөр өвчлөх нь элбэг тохиолдоно. 38.Нүдний болор цайх эмгэг нь ихэвчлэн залуу хүмүүст тохиолдох бөгөөд физологийн өөрчлөлт юм. 39. Холын харалган эмгэгийн үед нүд урт байдаг учираас дүрс торлогийн өмнө тусдаг. 40.Нүд ихэвчлэн уураар түлэгддэг бөгөөд оношлонгуутаа боолт хийгээд гэрт нь үлдээнэ. 41.Харах эрхтэний өнгөц гэмтэл элбэг тохиолддог.Энэ үед болор ,шиллэг гэмтэх бөгөөд эмчид илгээж мэс засал хийлгэнэ. 42. Харах үйл ажиллагаанд оролцдог тусгай эсүүд байх бөгөөд эдгээрийг лонхонцор , савханцар гэж нэрлэнэ.Эдгээр эсүүд тархины гадаргууд байрлана. 43. Нүдний эвэрлрэг бүрхэвч нь 1. Өнгөггүй тунгалаг 2.Толигор шинж чанартай 3.Дугуй хэлбэртэй 4.Мэдрэлийн ширхэгээр баялаг 5.Цусны судсаар баялаг 44.Нулимс нь нүдийг хамгаалах , тэжээх үүрэгтэй бөгөөд физик нүд хуурай шсан үед хиймэл нулимс дусаана.
 5. 5. 45.Уураглаг бүрхүүлд цагаа унадаг бөгөөд физик эмчилгээний дүнд эдгэрэлт эдгэрэлт хурдан явагдана. 46.Нүдний зовхи нь дараах хэсгүүдээс тогтоно. 1.Арьс 2. Булчин 3.Салт бүрхүүл 4. Мөгөөрс 5. Харааны эсүүд 47.Нүдний дотоод даралт ихсэх биеийн даралт ихсэлттэй холбоотой учираас дотрын эмчийн хяналтанд байна. 48.Нүд бөмбөлөг хэлбэртэй бөгөөөд энэ бүтцийг эвэрлэг бүрхүүл бүрдүүлж өгнө. 49. Гэрэлд гялбах шинж нь эвэрлэгийн эмгэгийн шинж бөгөөөд зайлшгүй мэс засал эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай. 50.Гэрлийн эргэн тойронд солонгорох нь салт бүрхүүлийн үрэвслийн үед илэрдэг сонгомол шинж ба үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд арилана. 51. Захын хараа гэж юу вэ? А.Харааны талбайг хэлнэ В.Нэг цэгийн фиксацтай үед захад харахгүй С. Хажуу хараа D. Хамар, шанаа талаас харахгүй E. Эгц хараа 52. Hymphery-гаар яаж дүгнэх вэ? 1.Улаан гэрэл харахад 2. Цагаан талбар дээр цагаан гэрэл харахаар 3. Гэрэл харахаар 4. Нэг цэг тодорчгэрэлтэх үед түүнийг дарах байдлаар 5.Гэрэл харагдахгүй 53. Hymphery-гаар дүгнэх үед гарах цэгийн хэмжээ хэд вэ? 1. 1 мм 2. 2. 3 мм 3. 4 мм 4. 2 мм 5. 5мм 54.Hymphery дүгнэх нэг цэгийн үргэлжлэх хугацаа 1. 1 сек 2. 4 сек 3. 3 сек 4. 2 сек 5. 5сек 55.Hymphery-гаар шинжлэх үед нийт үргэжлэх хугацаа А. 10 минут В.15минут С. 30 минут D. 40 минут Е. Бүгд буруу
 6. 6. 56. Applanationтонометрын ариутгал халдваргүйжилт 1. Спирт 70% 2. Хлоргексин 0.5 3.Спирт 96% 4. Нэрмэл ус 5.3% перкись 57. Hymphery–н бункерет орчим ариутгах 1. Цэвэр усаар 2. Цэвэр алчуураар 3. Спирт 70% 4. Спирт 96% 5. Фурациллин 1:5000 58. Төвийн харааг хэдэн метрт шалгах вэ? 1. 2 мм 2. 1 мм 3. 4 мм 4. 5 мм 5. хэд ч хамаагүй 59. Нүдэнд эм дусаахдаа хаана хэдэн дуслаар дусаах вэ? А. Дээд зовхины гадна буланд 1-2 дуслыг В. Хүүхэн хараа орчим С. Доод зовхины гадна буланд 1-2 дуслыг Д. Доод зовхины салстын нугалаанд Е. Хаана ч болно 60. Applanationтонометрээр даралт үзэхэд юуг анхаарах вэ? 1. Үйлчлүүлэгчидэд нүдний даралт хэмжих талаар хэлж ойлгуулах 2. хэсгийн мэдээ алдуулалт эм дусааж 3. Флюоресцинтэй цаасыг 0.9% натрийн хлоридын уусмалаар норгож нимгэн үе үүсгэхээр будах 4. Биомикроскоп дээр зөв суулгах 5.Үзлэгийн дараа үйлчлүүлэгийнхээ нүдийг арчиж угаана 61.Ойрын харааны шил тааруулах А.таблицыг 50 см байрлуулна В.таблицыг 40-45 см байрлуулна С.таблицыг 30-35 см байрлуулна D. таблицыг 60 см байрлуулна E. таблицыг 10-20 см байрлуулна. 62.Авторефрактометрээр хараа шалгах 1.Баруун нүднээс эхэлнэ 2.Хараа эгц урагш товлон харна 3.Өвчтөн суугаа байдалд шалгуулна 4.Зүүн нүднээс эхэлэн шалгана 5.Хараа аль ч зүгт харж байж болно 63.Humphreyхийлгэх үед зөвлөх 1.Үйлчлүүлэгчийн ая тухтай байдлыг асууна 2.Баруун нүднээс эхэлж шалгана 3.Эрүү, духыг тавиурт нааж сууна 4. Дунд нь түр амарч болно 5.Алдаа гарч улаан зураас татвал дахин эхлэнэ. 64. Humpheryшинжилгээ хийх 1. Цагаан цэг харагдах үед дарна 2.Улаан гэрлийг төвлөн харна 3.Дуу дагаж дарж болохгүй
 7. 7. 4.Цагаан цэгийг харагдахгүй байсан ч дарна 5.Тодорхой хугацаанд дарна 65.Нүдний кабинетад байх багаж аппаратуудыг нэрлэ. 1.Биомикроскоп 2.Офтальмоскоп 3.Тонометр 4.Humphery 5.Таблиц 66. Флюресцейн будгийг аль тохиолдолд хэрэглэх вэ? 1.Гольдманы тонометрээр нүдний даралт үзэх 2.Нулимс задралын хугацаа тодорхойлох 3.Нүдний гадаргын эпителийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгах 4.Нулимсны замд бөглөрөл бий эсэх ба миннискус шалгах тест хийхэд 5.Эвэрлэгийн цоорол гэмтэл болон нүдний даралтын мэс заслын үед шүүрэл гарах 67. Хараа султай өвчтөнийг яаж хөтөлж явах вэ? А.Мөрөн дээрээ хоёр гарыг тавиулаад урьд талд нь гарч хаашаа яваагаа хэлж тайлбарлан явна В.Баруун гар талд нь гарч хаашаа яваагаа хэлж тайлбарлан явна С.Хойд талд гарч хаашаа яваагаа хэлж тайлбарлан явна. D.Зүүн хажуу талд гарч хаашаа яваагаа хэлж тайлбарлан явна. E.Эгц урдаас харж хөтөлж явна. 68.Хүйтэн жинг хэдэн цаг тавих вэ А.1 цагаас 2 цаг хүртэл В.30 минутаас 1 цаг хүртэл С.1 цагаас 3 цаг хүртэл D.Хэдэн цаг ч байж болно. E. 3 цагаас дээш 69. Мэс заслын өмнө бэлтгэх зүйлс 1.Усанд оруулж толгой угаасан байна. 2.Даавуун хөвөн товчтой цамц өмсөнө. 3.Халттардаггүй үдээсгүй угладаг тавчих гутал өмсөнө. 4.Мэс заслын өмнө хөнгөн хоол иднэ. 5.Мэс заслын өмнө сайн унтаж амарсан байна. 70. Нүдний алимны мэс заслын хагалгааны дараа баримтлах зарчим 1.Мэс заслын дараа 1-2 цаг хэвтэрийн дэглэм сахих 2.Мэс засал хийлгэсэн нүдний талруу харж унтахгүй 3.Архи пиво хэрэглэхгүй 4.Хүнд юм өргөхгүй 5.Эмчийн бичсэн эмийг эмчийн заавраар дусаана. 71.. Ширмер тестийг хэдэн аргаар хийдэг А.1 В.2 С.3 Д. E. 5 72. Ширмер тестийн аль аргын үед мэдээ алдуулагч хэрэглэдэг вэ? А.Ширмер 1 В. Ширмер2 С.Ширмер3 D.Ширмер4 E. Ширмер 5 73. Ширмер тестийн хэмжилтийн үе шаттай нь тохируулна уу 1.Хэвийн а.8-4мм 2.Бага зэргийн хуурашилт в.14-9 мм
 8. 8. 3.Дунд с.4мм 4.Хүнд d. 15мм A.1-д 2-в 3-а 4-с B.1-в 2-а 3-с 4-д C.1-а 2-с 3-б 4-в D.1-с 2-д 3-в 4-а 74. Ширмер тестийн цаасыг хэдэн минут зовхинд хавчуулах вэ А. 3мин В. 5мин С. 10мин D.8мин E. 9мин 75.Захын харааны үүрэг юу вэ? 1.Төв хараандаа туслах үүрэг гүйцэтгэнэ 2.Орчин тойрныг тоймлон ажиглаж харах 3.Орчиндоо зохицох 4.Өнгө таних 5.Юмсын хэлбэр дүрс харах 76. Экзофтальмометрээр юуг хэмждэг вэ 1.Нүдний уртыг хэмжинэ 2.Нүдний даралтыг хэмжинэ 3.Нүдний харах чадлыг хэмжинэ 4.Нүдний ухархайн суултыг хэмжинэ 5.Нүдний өмнөд хоргын өнцгийг хэмжинэ 77.Нүдний даралтыг шинжлэх аргууд нэрлэ 1.Макловын тонометр 2.Щиотын тонометр 3.Гольдманы тонометр 4.Пневмотонометр 5.Гониископи 78. Офтальмоскоор юуг шинжилдэг вэ 1.Нүдний өмнөд рогын өнцгийгг шинжилнэ. 2.Нүдний уртыг шинжилнэ 3.Нүдний суултыг шинжилнэ 4.Нүдний угыг шинжилнэ 5.Нүдний өмнөд хэсгийг шинжилнэ. 79.Нүдний түлэгдэлийн гэмтэлийг үүсгэж байгаа үүсгэврээр хэд ангилах вэ 1.Хими 2.Халуун 3.Туяа 4.Антибиотек 5.Хатуу биет 80. Эвэрлэгийн шархыг түргэн оношлох найдвартай арга юу вэ А. ЭХО В.Флюресцент тест С.Доплерграфи D.Офтальмотетри E. Шимрмер тест 81. Нүдний гэмтэлийн улмаас яаралтай хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчил сувилагч юу хийх ёстой вэ. 1.Үйлчлүүлэгч хараа шалгах 2.Хэт бохир үйлчлүүлэгч бол усанд оруулах 3.Хүнд өвчтөн бол амин үзүүлэлт үзэж хянах 4.Жижүүр эмч болон хүлээн авах тасагт бүртгүүлэн мэдэгдсэн байх
 9. 9. 5.Шаардлагатай гэж үзвэл хаглгаанд бэлтгэсэн байх 82. Нүдний нэвт гэмтлийн үед зайлшгүй гарах шинж 1.Шарх 2.Солонго бүрхүүлийн цоорхой 3.Судаслаг хавчуулагдах 4.Гадны биет 5. Улайсан 83 . Эвэрлэг бүрхэвч гэмтсэн үед илрэх шинж тэмдэг 1.Өвдөлт 2.Нулим гоожих 3.Гэрэлд гялбах 4.Хялар 5.Хөшиг татсан мэт болох 84.Битүү гэмтэлийн улмаас алим хагарсан байж болзошгүй шинж А. Хемоз В.Салстын цус харвалт С.Хараа алдах D.Нүднээс нулимс гарах E. Хүүхэн хараа өргөсгөх 85. Шилэнцэрийн цус харвалтыг ямар шинжилгээгээр оношлох вэ? А. Тонометр В. В ЭХО С. А-ЭХО D.Доплерографи E. Кератометр 86. Зовхи гэмтсэн ил шархтай үед сувилагч ямар арга хэмжээ авах вэ? А.Эмч иртэл юу чхийхгүй В.Шарх цэвэрлэж цэвэр боолт хийнэ С.Зөвлөгөө өгч маргааш ирэхээр явуулна D.Сайн мэдэхгүй байна E.Ямар ч арга хэмжээ авахгүй эмчид үзүүлнэ. 87. 0-3 насны хүүхдийн харааг ямар аргаар шалгах вэ А.Сивцевийн хүснэгт В.Орловын хүснэгт С.Ландольтын хүснэгт D.Талбайн арга E.Ямар ч аргаар хамаагүй 88.Нүдний гадны биетийг оношлоход ямар арга хэрэглэх вэ? 1.Ясгүй рентген зураг 2.Балтины протез 3.Тодотгогч бодисоор тэмлэглэх 4.КТГ 5.ЭХО 89.Нүд хэдэн бүрхүүлтэй вэ? А.1 В.2 С. 3 D. 4 E..5 90. Эвэрлэг бүрхүүл хэдэн бүрхүүлтэй вэ А.2 В.4 С.3 D.4
 10. 10. Е.5 91. Нүдний алим хэдэн диаметр хэдэн гр жинтэй вэ? А.24мм диаметртэй 7-8 гр жинтэй В.22 диаметритэй 7-8гр жинтэй С.23мм диаметритэй 8-9 гр жинтэй D. 22 см диаметртэй 6-7 гр жинтэй E.23 см диаметртэй 6-7 гр жинтэй 92.Эвэрлэг бүхүүл хэдэн мм диаметр хэдэн мм зузаантай вэ А.Диаметр нь 10-11 мм ,зузаан 0,6-1мм В.диаметр нь 11-12 мм зузаан 0,8-1мм С.Диаметр нь 9-10 мм зузаан 09-1мм D. Диаметр нь 9-10мм зузаан 0,6-1 мм E. Диаметр нь 8-10мм зузаан 0,5-1 мм 93.Сивцевийн хүснэгтээр хараа шалгахдаа хэдэн метрийн зайнаас шалгах вэ? А. 3метр В. 4метр С. 5метр D. 10 метр E. 8 метр 94.Маклаковын тонометр хэдэн гр жинтэй см урттай вэ А.12 гр жинтэй хоёр үзүүр нь шаазан гадаргуутай 5 см урттай төмөр цилиндр юм. В. 12 гр жинтэй хоёр үзүүр нь шаазан гадаргуутай 6 см урттай төмөр цилиндр юм. С. 10 гр жинтэй хоёр үзүүр нь шаазан гадаргуутай 4 см урттай төмөр цилиндр юм. D. 12 гр жинтэй хоёр үзүүр нь шаазан гадаргуутай 6 см урттай төмөр цилиндр юм. E.11 гр жинтэй хоёр үзүүр нь шаазан гадаргуутай 5 см урттай төмөр цилиндр юм. 95. Нүдний тасаг хэдэн онд байгуулагдсан вэ А. 1920 онд В.1925 онд С.1928 онд D. 1930 онд E. 1935 онд 96. Нүдний салстын тариаг хэн хийх вэ 1.Эмч хийнэ 2.Сувилагч хийнэ 3.Боолтын сувилагч хийнэ 4.Нүдний нарийн мэргэжлийн эмч хийнэ 5.Нүдний нарийн бэлтгэсэн сувилагч хийнэ 97. Ширмер тестийг ямар эмгэгийн үед хэрэглэдэг вэ? А. Болорын эмгэг В. Глауком С. Эвэрлэгийн эмгэг D. Торлогын эмгэг Е. Нүд хуурайших эмгэг 98. Захын харааны үүрэг юу вэ? 1.Төв хараандаа туслах үүрэг гүйцэтгэнэ 2.Орчин тойрныг тоймлон ажиглаж харах 3.Орчиндоо зохицох 4.Өнгө таних 5.Юмсын хэлбэр дүрс харах 99.Харааны талбайн шинжилгээнд нөлөөлөх хүчин зүйл 1.Хүүхэн хараана хэмжээ 2.Өвчтөний нас 3.Нүдний дунд хэсгийн бүдэгшил 4.Рефракцийн гажиг
 11. 11. 5.Блефароптоз 100. Глауком өвчтэй хүмүүст жилд хэдэн удаа нүдний даралтыг хэмжиж хянадаг вэ? А. 1 удаа В. 2удаа С 3 удаа D. 4 удаа E. 5 удаа Нүдний сувилахуйн сорилын хариу 1 E 21 E 41 C 61 С 81 Е 2 D 22 E 42 B 62 А 82 В 3 E 23 B 43 B 63 Е 83 А 4 D 24 B 44 A 64 А 84 D 5 E 25 E 45 E 65 Е 85 В 6 D 26 E 46 B 66 Е 86 В 7 C 27 E 47 E 67 А 87 D 8 D 28 A 48 C 68 В 88 Е 9 C 29 A 49 C 69 Е 89 С 10 A 30 A 50 E 70 Е 90 Е 11 E 31 A 51 В 71 В 91 А 12 D 32 E 52 С 72 В 92 А 13 E 33 B 53 В 73 А 93 С 14 D 34 E 54 D 74 В 94 В 15 A 35 C 55 Е 75 А 95 С 16 C 36 A 56 С 76 D 96 D 17 A 37 D 57 D 77 В 97 Е 18 E 38 D 58 D 78 D 98 А 19 E 39 A 59 С 79 А 99 Е 20 E 40 C 60 Е 80 В 100 D

×