Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Мэс заслын сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг
Сорил хариулах заавар:
Нэг.
А- хэлбэрийн сорил / Ха...
5. “Абсолют-окси”-ийн 0,5%-ийн уусмалд 30 минут
А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд
8. Тамедины уусмал ямар ямар үйлчилгээт...
3. Физиологийн дундаж байрлалд байлгах
4.Хэт сул буюу чанга биш байх ёстой
5. Бинтний сүүлчийн ороодос нь түрүүчийн ороодо...
A.20 B.30 C.45 D.60 E.90
37. Хагалгааны өрөөнд асептик, антисептикийн дүрэм алдагдах аюул нүүрлэсэн үед
хагалгааны сувилаг...
А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд
50. Эмнэлэг үйлчилгээний хог хаягдлыг хэрхэн ангилдаг вэ?
1. Халдвартай хаягдал (халдва...
А. Элеватор B. Троакар C. Молоток
D. Трахеостомическая трубка Е. Дисектор
59-62. Дараах мэс заслын багажнууд ямар ангилалд...
А. 29цаг B. 24 цаг C.48 цаг D.72 цаг E.Ямар ч үед хийж болно
76. Идээт шархны эмчилгээнд ферментийг ямар зорилгоор хэрэглэ...
4. Крантгүй бол паалантай түмпэнд 400-н бүлээн усанд 3-4 удаа угааж хатаана
5. Крантанд эсвэл түмпэнд багажийг угаагаад ха...
1 B 2 B 3 B 4 A 5 A 6 C 7 B 8 E 9 E 10 C
11 D 12 C 13 A 14 B 15 D 16 A 17 A 18 C 19 E 20 B
21 C 22 C 23 C 24 A 25 B 26 B 2...
Mes zasliin suvilahui 2018-12-15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mes zasliin suvilahui 2018-12-15

187 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Mes zasliin suvilahui 2018-12-15

  1. 1. Мэс заслын сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг Сорил хариулах заавар: Нэг. А- хэлбэрийн сорил / Хамгийн зөв ганц хариултыг сонгох тест / Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, D, Е гэсэн үсгэн дугаартай. Эдгээрээс хамгийн зөв нэг хариуг сонгоно. 46 хувь Хоёр. К-хэлбэрийн / комплекс / сорил буюу олон хариулттай сорилын хариулт нь 1-5 хүртэл тоогоор дугаарласан байна. 40 хувь 1,2,3-р хариултууд зөв бол А 1,2,3,4 -р хариултууд зөв бол В 2 ба 4-р хариултууд зөв бол С Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол D Бүх хариулт зөв бол Е Гурав. B-хэлбэрийн сорил /Асуулт, хариулт хосолсон тестийг уялдуулан, оноон тохируулна/. 14 хувь 1. Шарханд байгаа нянгийн өсөлт үржилтийг зогсоох, нянг устгахад чиглэгдсэн иж бүрэн цогц арга хэмжээг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Асептик B. Антисептик C. Халдвар эсэргүүцэх D. Нян эсэргүүцэх E. Урьдчилан сэргийлэх 2. Самбайн ямар шинж чанарыг нь мэс заслын практикт хэрэглэдэг вэ? 1. Шингэнийг сайн шингээдэг 2. Зөөлөн 3. Цагаан өнгөтэй 4. Ариутгахад хялбар 5. Өртөг багатай А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 3. Үжил эсэргүүцэх аргуудыг заана уу 1. Механикийн 2. Физикийн 3. Биологийн 4. Химийн 5. Дулааны А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 4. Үжил эсэргүүцлийн механик арга аль вэ? 1. Шарханд урсгуур гоожуур тавих 2. Шарханд вакум соруулалт хийх 3. Шарханд мэс заслын цэгцлэлт хийх 4. Ферменттэй боолт хийх 5. Шарлага хийх А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 5. Физикийн үжил эсэргүүцлийн арга аль вэ? 1. Арьсан доорх өөхлөг эдэд урсгуур гоожуур тавих 2. Хлорт натрийн гипертоник уусмалтай чихээс хийх 3. Үхэжсэн эдийг авах 4. Хэт ягаан туяагаар шарах 5. Калийн переманганатын уусмалаар угаах А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 6. Устөрөгчийн хэт исэл нь ямар онцлогтой вэ? 1. Идээт хөндийг угаахад илүү үйлчилнэ 2. Хөөс ялгардаг учир үхэжсэн эд, идээ шархнаас гадагшилна 3. Хүчилтөрөгч ялгаруулдаг учир агааргүйтэн нянд илүү үйлчилнэ 4. Салст цочроож түлдэггүй 5. Мөөгөнцөрт муу үйлчилдэг 1.А-1,2,3 2.В-1,2,3,4 3.С-2,4 4.D-4 7. Багаж хэрэгслийг хэрэглэсэн даруйд аль уусмалд хийж халваргүйтгэх вэ? 1. 0,5-1%-ийн хлорамины уусмал бүхий саванд 30 минут 2. 3%-ийн устөрөгчийн хэт ислийн уусмалд 20 минут 3. 0,015%-ийн жавелионы уусмалд 20 минут 4. 0,1%-ийн “Ариун” уусмалд 45 минут
  2. 2. 5. “Абсолют-окси”-ийн 0,5%-ийн уусмалд 30 минут А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 8. Тамедины уусмал ямар ямар үйлчилгээтэй вэ? 1. Өргөн хүрээт үйлчилгээтэй 2. Нянгийн уургийг задлах чадвартай 3. Хоруу чанар бага 4. Мутаген чанаргүй 5. Хавдар үүсгэхгүй А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 9. Биксэнд бөмбөлөг, самбай алчуур, халат хийжээ. Үүнийг ямар байрлуулалт гэх вэ? A.Тодорхой зорилготой B.Төрөлжсөн C.Хэсэгчилсэн D.Тусгай зориулалтын E.Холимог 10. Химийн антисептикийн исэлдүүлэгч бодисуудад аль нь орох вэ? 1. Брилиантан ногоон 2. Устөрөгчийн хэт исэл 3. Хлорамин Б 4. Перманганат кали 5. Метилэн хөх А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 11. Мэс заслын багажийг хамгийн найдвартай ариутгах арга аль вэ? A. Бактерицид лампаар ариутгах B. Этилений ислээр ариутгах C. Автоклавт урсгал халуун уураар ариутгах D. Автоклавт өндөр халуун, даралтанд ариутгах E. Буцалгаж ариутгах 12. Эмнэлгийн практикт хэдэн хувийн этилийн спиртийн уусмалыг хэрэглэдэг вэ? 1. 80% 2. 70% 3. 85% 4. 96% 5. 90% А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 13. Шарханд орсон нян ямар хугацаанд шинэ орчиндоо дасан зохицдог вэ? A. 6-8 цаг B.12 цаг C.24 цаг D.48 цаг E.3 өдөр 14. Боох гэдэг нь аль вэ? A. Боох материалд шингээсэн эмийн бодистой материалаар ороох B. Боолтын материалыг шарх буюу биед тогтоох арга C. Боох материалыг хэлнэ D. Чангалуур тавин гадуур нь марлиар ороох E. Гипс тавьж шохойдоод гадуур нь марлиар ороох 15. Чангалуурыг ямар тохиолдолд хэдий хугацаагаар тавих заалттай вэ? A. Захын эрхтэн улайж хавдсан үе B. Мөчний хөдөлгөөн хязгаарлагдсан үед 30 мин C. Хугарсан хэсэгт хүчтэй өвдөж байгаа үед 1 цаг D. Цус алдаж байгаа мөчинд цус гоожиж буй хэсгийн дээд хэсэгт 2 цаг E. Цус алдаж байгаа газарт 1 цаг 30минут 16. Цусны ямар элемент агглютинин-эсрэг биеийг агуулах вэ? A.Цусны ийлдэс B.Цагаан бөөм C.Улаан бөөм D.Моноцит E.Тромбоцит 17. Биологийн сорилыг үзэхэд 15-20 мл цусыг яаж хийх вэ? A. Судсаар 15-20мл цус түргэн урсгаж хийнэ B. Булчинд 10-20 дуслаар хийнэ C. Судсаар 1 минутанд 40-60 дуслаар D. Арьсан доор 1 минутанд 15 дуслаар E. Судсаар 15-20мл цус удаан дусааж хийнэ 18. Орчин үед яагаад атравматик зүү утас хэрэглэх болсон бэ? А. Хямдхан C. Эдийг бага гэмтээдэг В. Олдоц элбэг D.Эдэд урагдал үүсгэдэг Е.Эдэд цууралт үүсгэнэ 19. Бинтэн боолт хийхэд анхаарах зүйлүүдийг нэрлэнэ үү 1. Өвчтөнг тохиромжтой байрлалд хэвтүүлэх 2 .Шаардлагатай бол ивээс хийж өгөх
  3. 3. 3. Физиологийн дундаж байрлалд байлгах 4.Хэт сул буюу чанга биш байх ёстой 5. Бинтний сүүлчийн ороодос нь түрүүчийн ороодосны 1/3, 2/3-г дарсан байх А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 20. Скальпелийг аль хэсгээр нь дамжуулах вэ? А. Ир В. Иш С. Гогцоо D. Их бие E. Бүгд зөв 21. Судасны мэс засалд ямар утас хэрэглэдэг вэ? А. Викрил В. Монокрил С.Пролене D.Максон E.ПДС 22. Цус юүлэх заалтууд аль нь вэ? 1.Харшил өвчин 2.Шок 3. Элэг бөөрний дутагдал 4. Цус алдалт 5.Витамины дутагдал А-1,2,3 В-1,2,3,4 C-2,4 D-4 Е-бүгд 23. Стандарт ийлдсээр АВО бүлгийг тодорхойлоход хэдэн хормын дараа хариуг шалгах вэ? A. 30 секунд B. 1-2 минут C. 3-5 минут D. 5-10 минут Е . 10-аас дээш минут 24. Цуулбар боолтыг хаана нь тавихад тохиромжтой вэ? A. Хамар, зулай, дагз, эрүү, хярзан B. Хамар, дух, эрүү, өгзгөнд C. Их биенд D. Хөхийг сойх, цээжинд Е. Дээд доод мөчдөд 25. Ямар эрхтнээс цус алдахад цус хөөсөрч гарах вэ? A.Ходоодны B.Уушигны C.Гэдэсний D.Хамрын E.Улаан хоолойн 26. Эмнэлэг үйлчилгээний хог хаягдлыг ямар өнгийн уутанд хийх вэ? А. Хар В. Шар С. Улаан D. Хүрэн Е. Цэнхэр 27. Биологийн үжил эсэргүүцэгчийг ялгаж заана уу 1.Гаммаглобулин 2.Панкипсин 3.Гентамицин 4.Иод 5. Фурациллин А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 28. Мэс заслын тасаг нь дараах хэсгүүдээс тогтдог. 1. Эмч, тасгийн эрхлэгчийн өрөө 2. Хагалгааны хэсэг 3. Боолтын өрөө 4. Өвчтөн хэвтэх өрөө 5. Цагаан хэрэглэл, хоол түгээх хэрэглээ А-1,2,3 В-1,2,3, С-2,4 D-4 Е-бүгд 29. Шархны ангайлт нь юунаас хамаардаг вэ? A. Гэмтээгч хүчин зүйлээс хамаарна B. Арьсны ширхэг хэрхэн гэмтсэнээс хамаарна C. Гэмтсэн эдийн гүнээс хамаарна D. Булчингийн гэмтлээс хамаарна E. Өвчтөний тарган туранхайгаас хамаарна 30-34. Дараах химийн үжил эсэргүүцэх бодисуудын хамаарах бүлгийг тохируулан тэмдэглэнэ үү? 30. Галлойдын бүлэг А.Фурациллин 31. Исэлдүүлэгчийн бүлэг В.Метилэн хөх 32. Будагчийн бүлэг С.Устөрөгчийн хэт исэл 33. Детергентийн бүлэг D.Хлорамин 34. Нитрофураны бүлэг Е.Хлоргексидин 35. Мэс засалч, хагалгааны сувилагчийн гарыг ариутгах ямар аргууд байдаг вэ? 1. Хлоргексидины 0,5% уусмал хэрэглэх 2. Нашатырийн спирт, иод хэрэглэх Спассокукоцко-Кочергины арга 3. Тамедины 5%, 7,5%-ын савангийн уусмал хэрэглэх арга 4. 96%-ийн спирт хэрэглэх Альфелдийн арга 5. 70%-ийн спирт хэрэглэх арга А- 1,2,3 В- 1,2,3,4 С- 2,4 D-4 Е-бүгд 36. Хагалгааны багажийг автоклавт 2 атм-т хэдэн минут ариутгах вэ?
  4. 4. A.20 B.30 C.45 D.60 E.90 37. Хагалгааны өрөөнд асептик, антисептикийн дүрэм алдагдах аюул нүүрлэсэн үед хагалгааны сувилагч та юу хийх вэ? A. Бага зэргийн алдаа байвал тоолгүй орхиж болно B. Хэрэв зөрчигдвөл эмчид яаралтай мэдэгдэж арилгах арга хэмжээг заавал авна. C. Өвчтөнд антибиотик тариулж, өрөөг халдваргүйтгэнэ D. Өөрт холбогдолгүй гэж үзвэл тасгийн эрхлэгчид мэдэгдэнэ E. Эмнэлэгийн захиргаанд мэдэгдэх хуудас бичнэ 38. Цус тогтоох химийн аргад юу орох вэ? 1. Адреналин тарих 2. Кальци хлорид тарих 3. Викасол тарих 4. ЕАК тарих 5. Цус юүлэх А- 1,2,3 В -1,2,3,4 С- 2,4 D-4 Е –бүгд 39. Ямар судасны цус алдалтын үед хийн бөглөрөл болох аюултай вэ? A. Чамархайн вен B. Хялгасан судас цус алдалт C. Гуяны артерийн цус алдалт D. Гуяны венийн цус алдалт E. Хүзүүний венийн гэмтэл 40. Марлийн ямар чанаруудыг ашиглан боолтонд өргөн хэрэглэдэг вэ? 1. Угааж цэвэрлэхэд хялбар 2. Харьцангуй үнэ хямд 3. Ус шингэнийг биедээ татаж шингээх чадвар сайн 4. Тослоггүй сэвсгэр, зөөлөн 5. Арьс цочроохгүй А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 41. Хагалгааны сувилагчийн гар ямар түвшинд байх ёстой вэ? A. Гараа өндөрт өргөж зогсож зогсоно. B. Гараа унжуулж зогсоно. C. Гарын сарвуу, тохойн үенээс доошлох ёсгүй D. Аль ч түвшинд байж болно. E. Бүгд болно 42. Ариун материалыг металл биксэнд онгойлголгүйгээр хэд хоног хадгалах вэ? A.5 хоног B.4 хоног C.3 хоног D.2 хоног E.1 хоног 43. Мухар олгойн цочмог үрэвслийг оношлоход дараах аргыг хэрэглэдэггүй. А. Хэвлийг тэмтэрч үзэх B. Цусны ерөнхий шинжилгээ C.Шулуун гэдсээр үзлэг хийх D. Үтрээгээр үзлэг хийх E. Ходоод улаан хоолойг дурандах 44. Боолтын өрөөнд ямар шаардлага тавигдах вэ? 1. Өрөөний хана, таз нь пильта наасан эсвэл тосон будгаар будсан 2. Чулуун шалтай эсвэл хулдаасалсан 3. Зөөврийн хажуугийн гэрэлтүүлэгтэй 4. Кварцын гэрэлтэй, 15-20квм талбайтай 5. Гар угаах крант, тосгууртай А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 45. Биксийг автоклаваас гаргамагц юу хийх ёстой вэ? 1. Автоклаваас гаргах 2. Ариутгасан өдөр, цагийг тэмдэглэх 3. Биксийг хуурай болтол арчих 4. Хажуугийн нүхийг хаах 5. Ариун даавуун уутанд хийх А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 46. Аль нь иртэй бүлгийн багаж биш вэ? А. Куперийн хайч B. Рихтерийн хайч C. Цүзгэр хутга D. Зажим Бильрота С. Митценбаумын хайч 47. Шарх болон, идээт хөндийг угаахад фурациллины ямар уусмалыг хэрэглэх вэ? A. 1:1000 B. 1:2000 C. 1:3000 D. 1:4000 E. 1:5000 48. Гарыг ариутгахад хэдэн хувийн тамедины уусмал хэрэглэх вэ? A. 0.7% B. 1% C. 2,5% D. 7,5% E. 10,0% 49. Тамедины уусмалыг хэдэн хувийн уусмалаар бэлтгэж байгаа вэ? 1. 0.7% 2. 1% 3. 2,5% 4. 7,5% 5. 10,0%
  5. 5. А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 50. Эмнэлэг үйлчилгээний хог хаягдлыг хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Халдвартай хаягдал (халдвартай байж болзошгүй хаягдал) 2. Эмгэг хаягдал (эхэс, зулбадас, мэс ажилбар, хүн амьтны задлан шинжилгээний явцад гарсан хавдрын ургацаг, тайрсан эд, эрхтэн) 3. Хурц ирмэгтэй хаягдал (зүү, тариур, болон эмнэлэг үйлчилгээнд хэрэглэгдэх бусад хурц ирмэгтэй багаж хэрэгсэл) 4. Эмийн хаягдал (хугацаа дууссан, бохирдсон, хэрэглэхийг хориглосон, хагарч гэмтсэн эм биобэлдмэлийн хаягдал) 5. Эд хогшлын хаягдал (ор дэр, шүүгээ сандал гэх мэт) А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 51. Формалины уураар мэс заслын ямар багаж хэрэгслийг ариутгах вэ? 1. Зэвэрч болох металл багаж 2. Дурангийн багаж, тоног төхөөрөмж 3. Урагдаж, шатаж болох даавуун материал 4. Хайлж болох хуванцар эдлэл 5. Өнгө нь хувирч болох цагаан хэрэглэл А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 52. Антибиотикийг буруу хэрэглэснээс ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх вэ? 1. Элэг, цөс, ходоод, гэдэсний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөнө 2. Сонсгол суларч, биеийн тэнцвэр алдагдаж болно 3. Бөөрний үйл ажиллагаа гэмтэнэ 4. Харшлын урвал явагдаж, хордлого үүсч болно 5. Их тунгаар үргэлжлүүлэн хэрэглэснээс мөөгөнцөр үүснэ А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 53. Пенициллиний болон Цефалоспорины бүлгийн антибиотик аль бүлэгт багтах вэ? А.  -лактамын цагираг бүтэцтэй антибиотикийн бүлэг В. Макролидын бүлэг С. Гликопептидийн бүлэг D. Цагирагт полипептидын бүлэг Е. Аминогликозидын бүлэг 54. Гар савандаж угаах нь ямар ач холбогдолтой вэ? A. Гарыг хуурайшуулахгүй гэж B. Гаран дээрх нянг устгах гэж C. Гаран дээрх тос, хир, зарим нянг устгах гэж D. Гарын тосыг арилгах гэж E. Гарын хирийг арилгах гэж 55. Ширээний ирмэгээс доош даавуу хэдэн см унжиж байх ёстой вэ? A. Ширээний яг ирмэгээр байх хэрэгтэй B. 15-20 см унжсан байх C. Шаланд хүрсэн байх шаардлагатай D. 30-35 см унжсан байх E. Шалнаас дээш 30-35 см байх 56. Хагалгааны өрөөнд байх зүйлүүд 1. Таазны сүүдэргүй гэрэл 2. Хагалгааны ор 3. Унтуулгын аппарат 4. Цахилгаан соруулга 5. Сувилагчийн ширээ А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 57. Үжил эсэргүүцлийн механик арга аль вэ? 1. Шарханд урсгуур гоожуур тавих 2. Шарханд вакум соруулалт хийх 3. Шарханд мэс заслын цэгцлэлт хийх 4. Ферменттэй боолт хийх 5. Шарлага хийх А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 58. Хэвлий, цээжний хөндийд хуралдсан шингэнийг авахад ашигладаг багаж
  6. 6. А. Элеватор B. Троакар C. Молоток D. Трахеостомическая трубка Е. Дисектор 59-62. Дараах мэс заслын багажнууд ямар ангилалд тохирохыг сонгоно уу. 59. Зүсэх огтлох багаж А. Кохарийн хавчуур 60. Цус тогтоох багаж В. Парабефийн дэгээ 61. Шарх тэлэх багаж С. Зүү баригч 62. Оёж нийлүүлэх багаж D. Куперийн хайч 63. Бөөр авах мэс засалд хэрэглэгддэг багаж аль нь вэ? А. Зажим Москита В. Зажим Микулича С. Зажим Люэра D. Зажим Федорова E. Зажим Бильрота 64. Үе солиулах мэс засал ямар мэс засалд хамаарагдах вэ? А. Яаралтай B. Хойшлуулшгүй C. Төлөвлөгөөт D. Хойшлуулж болох E. Төлөвлөгөөгүй 65. Утасны шошгон дээрх ½, 3/8 гэх зэрэг бичиглэлүүд нь юуг илэрхийлдэг вэ? A. Утасны бүдүүн нарийн B. Зүүний уртын хэмжээ C. Зүүний нумын махирын хэмжээ D. Зүүний үзүүрийн хэлбэр E. Бат бөх чанар 66. Алчуураар биеийн ямар хэсгүүдийг боодог вэ? 1.Гарын сарвуу 2.Хөлийн тавхай 3. Мөрний үе 4. Толгой 5.Хярзан А-1,2,3 В- 1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 67. Ямар зүү эдэд бага гэмтэл учруулдаг вэ? A. B. C. D. E. 68. Хатиг гардаггүй газрыг нэрлэ: 1. Хөлийн ул 2. Гарын алга 3. Уруул 4. Нуруу А. 1,2,3,4 B. 1,2,3 C. 2,3,4 D. 3,4 E. 1,2 69. Цитратны шокоос урьчилан сэргийлэхийн тулд 500мл цус тутамд 10мл –ээр бодож ямар тариаг хийж өгөх вэ? A. 40% глюкоз B. 25% магнезм C. 2.4% эуфиллин D. 10% кальци хлорид E.10% натри хлорид 70. Мухар олгойн цочмог үрэвсэл нь оношлогдсон үйлчлүүлэгчийг эмнэлэгт хэвтсэнээс нь хойш хэдэн цагийн дараа хагалгаа хийх ёстой вэ? А. 2 B. 6 C. 8 D. 12 Е. 24 цагийн дотор 71. Цаасан тестээр хянах нь ариутгалыг хянах ямар арга вэ? A. Нян үхсэн эсэхийг шалгах арга B. Тодорхой хэмд хайлж өнгө нь өөрчлөгддөг бодисыг ашиглах арга C. Нянг ургуулах арга D. Бодис хайлах хэмийг шалгах арга E. Дулааны температур заасан хэмд хүрснийг шалгах арга 72. Oстрая костная ложка Фолькмана аль бүлгийн багаж вэ? А. Иртэй бүлэг В. Тархины мэс заслын С. Цээжний мэс заслын D. Ясны мэс заслын Е. Үений мэс засал 73. Перитонитийн үед илэрдэггүй шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү? А. Бөөлжинө B. Хэвлийгээр өвдөнө C. Хэвлийн булчин чангарна D. Өтгөн хаагдана E. Цусаар суулгана 74. Цус, цусан бүтээгдэхүүнийг зориулалтын хөргөгчинд хэдэн хэмд хадгалдаг вэ? A. -5-10 хэм B. -2-5 хэм C. 0 - +2 хэм D. +10 хэм E. +2оос +8 хэм 75. Шарх үүссэнээс хойш мэс заслын анхдагч цэгцлэлтийг ямар хугацаанд хийх вэ?
  7. 7. А. 29цаг B. 24 цаг C.48 цаг D.72 цаг E.Ямар ч үед хийж болно 76. Идээт шархны эмчилгээнд ферментийг ямар зорилгоор хэрэглэх вэ? 1. Антибиотикийн үйлчилгээг идэвхжүүлэх 2. Төлжилтийг сайжруулах 3. Шархны хаванг бууруулах 4. Үхжсэн эдийг хайлуулах 5. Үрэвслийг бууруулах А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 77. Хүрэлцэх халдвараас урьдчилан сэргийлэх аргууд аль вэ? 1.Амны хаалт (маск) хэрэглэх 2.Багаж ариутгах. 3.Оёдлын материал ариутгах 4.Гар ариутгах 5.Хагалгааны өрөөг ариутгах А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 78.Гялтангийн хөндийнүүдэд цус хуримтлагдахыг юу гэж нэрлэх вэ? 1. Гемоперикардиум 2. Гемоторакс 3. Гемоперитонеум 4.Гемоартроз 5. Гемиплевриум А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 79. Эсмархын чангалуурыг мөчнүүдэд ямар хугацаагаар тавьдаг вэ? A. 30 минутаас илүүгүй B. 1 цагаас илүүгүй C. 90 минутаас илүүгүй D. 2 цагаас илүүгүй E. 3 цаг 80. Мөчдөөс цус алдсан үед цусыг түр тогтоох аргуудыг нэрлэнэ үү 1. Хуруугаар дарах 2.Даралттай боолт хийх 3. Үеэр нугалж боох 4. Чангалуур, эрчлүүр тавих 5. Блекморын хаймсуур тавих А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 81. Мэс засалч, хагалгааны сувилагч гарыг ямар дарааллаар угааж ариутгах вэ? 1. Хумсаа богиносгож цэвэрлэнэ 2. Гарыг саван, сойз ашиглан механик цэвэрлэгээ хийж угаана 3. Шүлтийн уусмал ашиглан өөх тосыг уусгана 4. Антисептик бодисоос аль нэгийг ашиглан ариутгана 5. Ариун тос түрхэж арьсийг зөөллөнө А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 82. Өнгөц үйлчилгээтэй антисептикийн бодисыг яаж хэрэглэх вэ? 1. Цацах 2. Шавших 3. Угаах 4.Түрхэх 5. Зайлж цэвэрлэх А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 83. Цус тогтоох химийн аргад юу орох вэ? 1. Адреналин тарих 2. Кальци хлорид тарих 3. Викасол тарих 4. ЕАК тарих 5. Цус юүлэх А- 1,2,3 В- 1,2,3,4 С -2,4 D-4 Е- бүгд 84. Шархны үндсэн шинж тэмдэг аль вэ? А. Өвдөх, халуурах, толгой өвдөх В. Өвдөх цус гарах, шархны ирмэг ангайх С. Толгой өвдөх, чичрэх, тамир тэнхээ сульдах D. суулгана, бөөлжинө Е. Бүгд 85. Их хэмжээгээр цус юүлэх шаардлагатай үед дараах зарчмыг баримтална A. I бүлгийн цус юүлэх B. IV бүлгийн цус юүлэх C. II бүлгийн цус юүлэх D. Аль ч бүлгийн цусыг хийж болно E. Заавал ижил бүлгийн цус юүлнэ 86. Хувийн тохиргоог зөв тодорхойлно уу? А.Донорын сийвэнг өвчтөний цустай В. Донорын цусны дүрст элементүүдийг өвчтөний цустай С. Донорын ба өвчтөний цусыг хооронд нь D. Өвчтөний цусны ийлдсийг донорын цустай Е. Донорын ба өвчтөний цусны ийлдсийг хооронд нь хольж тодорхойлно 87. Багаж хэрэгслийг халдваргүйтгэсний дараа авах арга хэмжээг заана уу 1. Крантны усанд 2-3 удаа зайлж угаагаад хатаах шүүгээнд хатаана 2. Крантны бүлээн усаар 5-6 удаа зайлж “анхны угаалга” хийж хатаана 3. Крантгүй бол хуванцар түмпэнд хүйтэн усанд 1-2 удаа угааж хатаана
  8. 8. 4. Крантгүй бол паалантай түмпэнд 400-н бүлээн усанд 3-4 удаа угааж хатаана 5. Крантанд эсвэл түмпэнд багажийг угаагаад хатаах шүүгээнд хатаана А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 88. Хагалгааны хэсгийн үжилгүй байдлыг хангахын тулд хэдэн бүс болгох вэ? A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 E. 6 89. Хагалгааны талбайг ариутгах аргуудыг нэрлэнэ үү. 1. Хлоргексидины 0,5% уусмал хэрэглэх 2. Спирт-Иод хавсран хэрэглэх Гроссихо-Филонченковын арга 3. Тамедины 5%, 7,5%-ын савангийн уусмал хэрэглэх арга 4. 96%-ийн спирт хэрэглэх арга 5. Метилийн хөх, брилиантын ногоон хэрэглэх арга А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 90. Гар ариутгагч “Softa-Man”-аар мэс заслын өмнө гарыг ямар хугацаанд ариутгах вэ? А. Гар тус бүрийг 2 минут ариутгана В. Гар тус бүрийг 1 минут ариутгана С. Хоёр гарыг цуг 1 минут 30 секунд ариутгана D. Хоёр гарыг цуг 2 минут ариутгана E. Хоёр гарыг цуг 3 минут ариутгана 91. Ямар өвчнүүдийн үед цус алдах хандлагатай байдаг вэ? 1. Цинга 2. Шарлах 3 . Гемофили 4. Тромбоцитопеническая пурпура 5. Тромбофлебит А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 92. Мэс заслын утасны хэдэн төрлийн зангилаа байдаг вэ? А. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Е .8 93-97. Хавдрын нэршилийг тохируулан тэмдэглэнэ үү? 93. Гемангиома А. Мөгөөрсөн эдийн хоргүй хавдар 94. Липома В. Өөхөн эдийн хоргүй хавдар 95. Остеома С. Холбох эдийн хортой хавдар 96. Саркома D.Судасны хоргүй хавдар 97. Хондрома Е. Ясны хоргүй хавдар 98. Аль нь мэдээ алдуулалтыг судалдаг шинжлэх ухааны нэршил вэ? А. Гинекологи В. Урологи С. Анестезиологи D. Физиологи Е. Эпидмиологи 99. Мэдээ алдуулалтын ангилалыг тэмдэглэнэ үү. 1. Дусааж мэдээ алдуулах 2. Хэсгийн мэдээ алдуулалт 3. Дамжуулах мэдээ алдуулалт 4. Ерөнхий мэдээ алдуулалт 5. Нэвчүүлж мэдээ алдуулах А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд 100. Мэдээ алдуулалтын үед явагдах унтуулгын үе шатуудыг тэмдэглэнэ үү. 1. Мэдээ алдаж эхлэх үе 2. Хөөрлийн үе 3. Гүн унталтын үе 4. Сэрэх үе 5. Ухаан орох үе А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е-бүгд
  9. 9. 1 B 2 B 3 B 4 A 5 A 6 C 7 B 8 E 9 E 10 C 11 D 12 C 13 A 14 B 15 D 16 A 17 A 18 C 19 E 20 B 21 C 22 C 23 C 24 A 25 B 26 B 27 A 28 C 29 B 30 D 31 C 32 B 33 E 34 A 35 B 36 B 37 B 38 B 39 E 40 E 41 C 42 C 43 E 44 E 45 C 46 D 47 E 48D 49 E 50 B 51 C 52 E 53 A 54 C 55 D 56 E 57 A 58 В 59 D 60 A 61 B 62 C 63 D 64 C 65 С 66 E 67 D 68 B 69 D 70 A 71 B 72 D 73 E 74 E 75 B 76 D 77C 78B 79D 80 B 81 B 82 E 83 B 84 B 85 E 86 D 87 C 88 C 89 B 90 С 91 B 92 B 93 D 94 B 95 E 96 A 97 C 98 C 99 C 100 B

×