Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lab tehnikch

511 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lab tehnikch

 1. 1. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл “ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНИКЧ” –ийн мэргэшүүлэх сургалтын элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил Нэг: Нэг хариулттай сорил /А хэлбэрийн сорил/ Аль зөвийг нь сонгож хариулна Хоёр: Олон хариулттай сорил /К хэлбэрийн сорил/ A. 1,2,3 B.1,2,3,4 C.2,4 D.4 E. Бүгд зөв Гурав: Асуулт хариулт хосолсон сорил. Бүлэг асуулт бүрт тохирох хариуг бүлэг хариултаас сонгоно. /В хэлбэрийн сорил/ Дөрөв: Шалтгаан хамаарлын сорилд заагдсан өгөгдлүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн уялдаа хамаарлыг тодорхойлно /E хэлбэрийн сорил/ I Баталгаа II Баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв Зөв Зөв А Зөв Зөв Буруу В Зөв Буруу Буруу С Буруу Зөв Буруу D Буруу Буруу Буруу E 1. Организмд уураг ямар төлөвт байдаг вэ? A. Зөвхөн хатуу B. Зөвхөн шингэн C. Хатуу ба шингэн D. Коллоид уусмал* E. Иончлогдсон 2. Эрүүл хүн хоногт хоол хүнсээр хичнээн грамм уураг авах ёстой вэ ? A. 60-80 гр B. 70-90 гр C. 90-100 гр D. 100-120 гр * E. 120-150 гр 3. Цусны үндсэн уургийг юу гэж нэрлэдэг вэ ? A. Миоглобин B. Метагемоглобин C. Гемоглобин * D. Оксигемоглобин E. Карбогемоглобин 4. Эрүүл хүний цусны ийлдэс дэх альбумин глобулины коэффициент ямар хязгаарт байх вэ ? A. 0-1,0
 2. 2. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл B. 1-1,7 C. 1,7-2,3 * D. 2,3-3,0 E. 3-аас их 5. Эрүүл хүний цусны биохимийн шинжилгээний альбумины лавлах хэмжээ хэд вэ? A. 25-35 г/л B. 35-55 г/л * C. 40-45 г/л D. 40-55 г/л E. 30-50 г/л 6. Цусны биохимийн шинжилгээний креатининий лавлах хэмжээ хэд вэ ? A. 56- 123 мкмоль/л * B. 20-40 мкмоль/л C. 10-20 мкмоль/л D. 5-10 мкмоль/л E. 0-5 мкмоль/л 7. Ямар өвчний үед цусан дахь нийт уургийн хэмжээ багасдаг вэ ? 1. Халдварт шар, элэгний хатуурал* 2. Бөөрний өвчнүүд * 3. Хорт хавдар, сүрьеэ * 4. Гемолиз шар 5. Гэдэсний түгжрэл 8. Организмд явагддаг нүүрс усны солилцоог ямар үзүүлэлтээр тодорхойлох вэ ? A. Цусны хувийн жингээр B. Ялгаруулах энергийн хэмжээгээр C. Цусан дахь глюкозын түвшингээр * D. Гликогений нөөцөөр E. Амилазагийн идэвхээр 9. Нүүрс усны өөрчлөлтийг судлахдаа ямар шинжилгээний сорьцууд авч болох вэ? 1. Цус * 2. Нугасны ус* 3. Шээс* 4. Шүлс 5. Ходоодны шүүс 10. Сахарын ачаалалтын сорилын ач холбогдол юу вэ ? 1. Нүүрс усны солилцоог судлах, хянах * 2. Нойр булчирхайн дааврын үйл ажиллагааг судлах * 3. Гипер ба гипогликемийн коэффициентуудыг бодож гаргах * 4. Чихрийн шижин өвчний үеийн гликемийн тахирмагийг гаргах * 5. Глюкозурийн зураглал гаргах * 11. Цусны биохимийн шинжилгээний нийт холестериний лавлах хэмжээ хэд вэ ? A. 3,9-6,5 ммоль/л 0-200 мг/дл * B. 3,0-6,0 ммоль/л 0-180 мг/дл
 3. 3. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл C. 2,8-5,5 ммоль/л 0-150 мг/дл D. 2,0-5,0 ммоль/л 0-130 мг/дл E. 1,8-4,0 ммоль/л 0-190 мг/дл 12. Д витамины нэрсийг олж заана уу? A. Кальциферол, цэвэршилтйн эсрэг B. Эрогкальциферол, нүд хуурайшихын эсрэг C. Холекальциферол, сульдаагийн эсрэг * D. Кальцитриол, цингагийн эсрэг E. Кальцидиол, полиневритийн эсрэг 13. Эрүүл хүний цусны биохимийн шинжилгээний АСАТ / ГОТ/ ферментийн лавлах хэмжээг заана уу? A. 0,1 – 0,75 мкмоль/л 0 – 37 U/L * B. 1,2 – 0,80 мкмоль/л 30 – 200 U/L C. 0,3 – 0,85 мкмоль/л 35 – 210 U/L D. 0,4 – 0,90 мкмоль/л 45 – 220 U/L E. 0,5 – 0,95 мкмоль/л 50 – 230 U/L 14. Эрүүл хүний цусны биохимийн шинжилгээний АЛАТ / ГПТ/ ферментийн лавлах хэмжээг заана уу? A. A. 0,5 – 1,0 мкмоль/л 0 – 42 U/L * B. B. 0,4 – 0,90 мкмоль/л 40 – 215 U/L C. C. 0,1 – 0,8 мкмоль/л 28 – 190 U/L D. D. 0,1 – 0,75 мкмоль/л 28 – 127 U/L E. E. 0,2 – 0,80 мкмоль/л 30 – 200 U/L 15. Цусны ийлдсэн дэх АСАT ихсэх нь ямар өвчний үед их тохиолдох вэ? 1. Хурц шар * 2. Механик шар * 3. Элэгний хатуурал* 4. Зүрхний шигдээс * 5. Элэгний хордлогот үхжил* 16. AЛАТ ферментийн хамгийн их агуулагддаг эрхтэн аль нь вэ? A. Элэг * B. Зүрх C. Булчин D. Бөөр E. Уушиг 17. Гемоглобинээс анх үүссэн билирубиныг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Гемобилирубин* B. Холебилирубин C. Уробилин D. Шууд билирубин E. Стеркобилин 18. Эрүүл хүний шээсэнд агуулагдах нийт билирубины хэмжээ ямар байх вэ? A. 8,5  20,5 мкм/л B. 0,9  4,3 мкм/л
 4. 4. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл C. Шээсэнд тодорхойлогдохгүй * D. 6,4  мкм/л E. 17,1  мкм/л 19. Дараах шинжилгээний англи, монгол нэршлийг оноож тохируулана уу? 1. Potassium a. АСАТ 2. Urea b. Шүлтлэг фосфотаза 3. Sodium c. Кали 4. Alkaline phosphatase d.Шээг 5. GOT e. Натри A. 1e2с3d4b5а B. 1с2d3e4b5a* C. 1c2e3a4b5d D. 1d2c3e4a5b E. 1c2d3e4b5a 20. Ямар эмгэгийн үед дараах ферментийн шинжилгээний үзүүлэлтийг шинжилдэгийг зөв тохируулна уу? 1. Зүрхний булчингын шигдээсийн үед a. Төмөр /IRON/ 2. Халдварт гепатит b. Алат /GPT/ 3. Цочмог панкреатит c. Асат /GOT/ 4. Остеобласт d. ШФ /ALK.PHOS/ 5. Бөөрний архаг дутагдал e. Амилаза A.1a2b3c4d5e B.1e2a3b4c5d C.1c2b3e4d5a* D.1d2c3e4a5b E.1b2c3d4e5a 21. Ямар эмгэгүүдийн үед шинжилгээний хариун дээр аль үзүүлэлт багасаж гардагыг тохируулана уу? 1. Зүрхний шигдээс a. Кали 2. Бөөр хордуулагч эм их хэрэглэж байгаа үед b. Магни 3. Их хэмжээгээх бөөлжиж буй үед c. Хлор 4. Гипопаратиреойдизм d. Кальци 5. Минералкортикоидын дутагдлын үед e. Натри A. 1a2b3c4d5e* B. 1e2a3b4c5d C. 1c2e3a4b5d D. 1в2c3e4a5е E. 1b2c3d4e5a 22. Шүлтлэг фосфотаза ферментийг голдуу ясны өвчнүүдийн үед шинжилдэг. Учир нь остеобластд хамгийн өндөр агууламжтай байдаг нь ясны өсөлт шф- ын хэмжээтэй холбоотой тул хүүхдийн цусны ийлдсэнд их байдаг. /A/ 23. Ямар хүчин зүйлийн улмаас ЭТХ (СОЭ) удаашрах вэ? A. Цусанд глобулин уургийн хэмжээ ихсэх B. Эритроцит олшрох*
 5. 5. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл C. Цусанд холестерин ихсэх D. Эритроцит цөөрөх E. Алкалозын үед 24. Тромбоцитийг Горяевын торны хэдэн жижиг дөрвөлжинд тоолдог вэ? A. 80 B. 100 C. 600 D. 400* E. 1600 25. 9 -12 мкм хэмжээтэй, бөөм нь хатуу нягт тогтоцтой, хэд хэдэн сегментээс тогтсон, цитоплазм нь ягаан өнгийн жижиг мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? A. Метамиелоцит B. Тасархай бөөмт нейтрофил * C. Савхан бөөмт нейтрофил D. Лимфоцит E. Эозинофил 26. ЭДТА, гепарин, цитрат натри нь ямар зориулалттай вэ? A. Цусыг бүлэгнүүлэх B. Цусыг үл бүлэгнүүлэх * C. Цусыг саармагжуулах D. Цусыг шингэлэх E. Цусыг өтгөрүүлэх 27. Бөөм нь хатуу нягт тогтоцтой, хөх ягаан өнгөтэй, цитоплазм нь нарийн хүрээ маягтай, цэнхэр өнгөтэй, бөөм, цитоплазмын заагт тал саран цайваржилттай эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит * C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 28. Бөөм нь том янз бүрийн хэлбэртэй, ялимгүй сийрэг тогтоцтой , эсийнхээ зах руу байрласан, цэнхэр сааралдуу цитоплазмтай эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит * E. Базофил 29. Голдуу 2 сегменттэй, нягт хөх ягаандуу өнгөтэй бөөмтэй. Цитоплазм дүүрэн улаан шар, улаан ягаан том мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил* D. Моноцит E. Базофил
 6. 6. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 30. Бөөм нь томдуу бараан өнгөтэй, цэнхэрдүү буюу цэнхэр ягаандуу өнгийн цитоплазмтай, бөөм цитоплазм 2 дээрээ жигд биш байрласан том, жижиг бараавтар өнгийн цөөвтөр мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил* 31. Ялтас эсийн адгези гэж ямар үзэгдлийг нэрлэх вэ? A. Ялтас эс олширох B. Ялтас эс цөөрөх C. Судас гэмтсэн хэсэгт ялтас эс наалдах* D. Судас агшиж нарийсах E. Ялтас эс бөөгнөрөн агшиж нягтрах 32. Үрэвслийн процессын эцсийн шатанд тоо нь нэмэгдэж түүний доторх гепарин нь тухайн хэсгийн цусны бүлэгнэлтийг саатуулж, гистамин нь жижиг судсыг өргөсгөж өгдгөөрөө үрэвслийн процесст нөлөөлөн эдгэрэлтийг түргэсгэдэг эсийг заана уу? A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил* D. Моноцит E. Лимфоцит 33. Хоргүйжүүлэх, гистамины бүтээгдэхүүнийг шимэгдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд харшлын эсрэг үйлчилдэг эсийг заана уу?. A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил* C. Базофил D. Моноцит E. Лимфоцит 34. Биемахбодид гаднаас орсон янз бүрийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг зөвхөн тухайн эсрэгтөрөгчид тохирох эсрэгбиеийг үүсгэх, мөн өөрийн хуучирч гэмтсэн буюу хувьсан өөрчлөгдсөн эсийг цаг ямагт устгаж хоргүйжүүлдэг эсийг заана уу? A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил D. Моноцит E. Лимфоцит* 35. Лимфоцит, нейтрофилтэй хамтран молекулын түвшинд нарийн хоршсон үйл ажиллагаа явуулж бмб-ыг эмгэгээс хамгаалах, онгон дархан байлгах хамгаалалтын хүчирхэг системийг бүрдүүлдэг эсийг заана уу? A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил D. Моноцит*
 7. 7. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл E. Лимфоцит 36. Судасны ханыг дагаж явдаг, хялгасан судасны ханын сиймхийнүүдийг бөглөж, цус нэвчих, гоожих үзэгдлээс сэргийлдэг эсийг заана уу? A. Тромбоцит * B. Эритроцит C. Лейкоцит D. Моноцит E. Лимфоцит 37. Эритроцитын хөгжлийн үе шатыг заана уу? A. Миелобласт-промиелоцит- миелоцит- метамиелоцит- савхан бөөмт эс B. Эритробласт- промегакариоцит- мегакариоцит- ретикулоцит C. Эритробласт-пронормоцит-нормоцит базофильный-нормоцит полихроматофильный- нормоцит оксифильный- ретикулоцит * D. Эритробласт-пронормоцит- нормоцит полихроматофильный- нормоцит оксифильный- ретикулоцит. E. Мегакариобласт-промегакариоцит, мегакариоцит 38. Цусны наалдацыг яаж тоолох вэ? 1. Хамгийн нимгэн хэсэг буюу сүүл хэсгээс * 2. П-үсгийн хэлбэрээр хөдөлгөж тоолно * 3. 100 эс тоолно* 4. Шулуун шугамаар тоолно 5. Наалдацын зузаан хэсгээс 39. Хэвийн үед захын цусанд байдаг лейкоцитуудыг нэрлэнэ үү? 1. Тасархай бөөмт нейтрофил* 2. Эозинофил* 3. Лимфоцит* 4. Базофил* 5. Миелоцит 40. Цус багадалтын хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Төмөр дутлын* 2. Вит В12 дутлын* 3. Хурц цус алдалтын дараах * 4. Цус задралын * 5. Гемоглобины синтезлэлт хямарснаас * 41. Цус бүлэгнэх хугацаа нормдоо хэд вэ? ямар аргаар тодорхойлох вэ? 1. Дукегийн арга 2. Моравицийн арга * 3. 4 минут 4. 5 минут * 5. 3 минут 42. Будсан наалдацыг микроскопоор тоолохдоо талбайг тодруулна уу? 1. Обьектив 100* 2. Хөшгийг нээж* 3. Конденсорыг өргөж* 4. Конденсорыг буулгаж 5. Обьектив 10
 8. 8. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 43. Бөглөөний өнгөөр вакуум хуруу шилний зориулалтыг онооно уу? 1. Ягаан a. ЭДТА 2. Улаан b. Гепарин 3. Цэнхэр c. Прокоагулянт 4. Ногоон d. Уусмалгүй 5. Шар e. Цитрат натри A. 1c2a3e4b5d B. 1a2e3d5b5c C. 1b2a3c4d5e D. 1d2e3a4b5c E. 1a2d3e4b5c* 44. Төмөр дутагдлын цус багадалтын үед гемоглобины хэмжээ илүү буурч, илэрхий гипохроми болно. Учир нь гемоглобины найрлаганд төмөр ордог учир төмөр дутагдахад түүний нийлэгжилт удааширдаг. /A/ 45. Эрүүл насанд хүрсэн хүний хоногийн шээсний диурез ямар байх вэ? A. 800 – 1500 мл B. 1000 – 1500 мл C. 700 – 2000 мл D. 1500 – 2000 мл* E. 600 – 1000 мл 46. Шээсээр хичнээн хэмжээний эритроцит ялгарч байвал микрогематури гэх вэ? A. Нүдэнд харагдахуйц цус ялгарч байвал B. Бэлдцэнд ганц нэг C. Зөвхөн микроскопоор харахад илэрч байвал* D. Их хэмжээний цус шээсээр илэрч байвал E. Шээс мах угаасан ус шиг өнгөтэй байвал 47. Макрогематури ямар өвчний үед өвөрмөц илрэх вэ? A. Хурц гломерулонефрит * B. Бөөрний хавдар C. Хурц пиелонефрит D. Архаг цистит E. Архаг нефрит 48. Шээсээр билирубин ялгарч байвал шээс ямар өнгөтэй байх вэ? A. Хар буюу харавтар B. Хулсан шар C. Боровтор ягаан D. Ногоон туяатай өтгөн шар* E. Бор шар 49. Шээсний ерөнхий шинжилгээнд түүний тунгалагийг хэдэн зэргээр тодорхойлох вэ? A. Тунгалаг,булингартайвтар,булингартай гэсэн 3 зэргээр* B. Тунгалаг,булингартай гэсэн 2 зэргээр C. Тунгалаг,булингартай,тунадастай,булингартайвтар 4 зэргээр D. Тунгалаг, тунадастай гэсэн 2 зэргээр E. Булингартай, тунгалаг, тунадастай гэсэн 3 зэргээр 50. Шээсний ерөнхий шинжилгээнд ямар шээсийг авах вэ?
 9. 9. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл A. Тодорхой цагийн шээс B. Дунд хэсгийн шээс C. Өлөн шээс * D. Хоногийн шээс E. Өдрийн шээс 51. Зимницкийн сорилд ямар шээсийг авдаг вэ? A. Өлөн шээс B. Өлөн шээсний дунд хэсгийн шээс C. Өдрийн 12 цагийн шээс D. Хоногийн шээс * E. Шөнийн шээс 52. Нечипоренкогийн сорилд ямар шээсийг авах вэ? A. Өлөн шээс B. Өлөн шээсний дунд хэсгийн шээс* C. Өдрийн 12 цагийн шээс D. Хоногийн шээс E. Шөнийн шээс 53. Тархи нугасны шингэний замын цусыг яаж таних вэ? A. Центрифугт эргүүлсний дараа цус тунаж шингэн тунгалаг болно * B. Центрифугт эргүүлсний дараа цус тунаж шингэн шаравтар болно C. Центрифугт эргүүлсний дараа булингартай саарал болно D. Центрифугт эргүүлсний дараа хэвэндээ ба цус арилахгүй байна E. Центрифугт эргүүлсний дараа цус тунаж шингэн улаавтар болно 54. Транссудатын микроскоп шинжилгээнд ямар эс давамгайлж байдаг вэ? A. Лимфоцит * B. Нейтрофил C. Эозинофил D. Моноцит E. Плазмоцит 55. Экссудатын микроскоп шинжилгээнд ямар эс давамгайлж байдаг вэ? A. Лимфоцит B. Нейтрофил * C. Макрофаг D. Плазмоцит E. Эозинофил 56. Эрүүл хүний шээсний өнгө ямар нөсөөнөөс хамаарах вэ? 1. Гемоглобин 2. Уробилин * 3. Билирубин 4. Урохром * 5. Биливердин 57. Шээсний физик шинж чанарт ямар үзүүлэлтүүд багтдаг вэ? 1. Шээсний өнгө* 2. Шээсний хэмжээ* 3. Тунгалаг чанар* 4. Хувийн жин*
 10. 10. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 5. Уураг 58. Давсагны үрэвслийн үед шээсний тундсанд ямар элементүүд давамгай илрэх вэ? 1. Гонзгой хучуур эс 2. Дугуй хучуур эс* 3. Хавтгай хучуур эс 4. Лейкоцит* 5. Цилиндр 59. Зимницкийн сорилыг ямар үзүүлэлтээр дүгнэх вэ? 1. Өдөр шөнийн шээсний харьцаа* 2. 8 удаагийн шээсний хувийн жин* 3. Хоногийн шээсний хэмжээ* 4. Шээсний урвал 5. Шээсний өнгө 60. Транссудат үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү? 1. Венийн даралт ихсэх* 2. Судасны онкотик даралт буурах* 3. Электролитын солилцоо хямарсан үед* 4. Альдостероны бүтээгдэхүүн ихсэх үед * 5. Үрэвсэлт өвчний үед 61. Экссудатын транссудатаас ялгарах онцлог юу вэ? 1. Уураг ихтэй * 2. Хувийн жин өндөр * 3. Ривальтийн сорил эерэг* 4. Нейтрофил давамгайлсан * 5. Лимфоцит давамгайлсан 62. Тархи нугасны шингэнд цитоз эрс өндөрсөх нь ямар өвчний үед байх вэ? 1. Сүрьеэгийн менингит * 2. Тархи нугасны гаралтай хавдар * 3. Серозон менингит * 4. Тархи нугасны гэмтэл* 5. Мэс заслын дараа * 63. Дараах өөрчлөлтүүдийн нэрийг онооно уу? 1. Их шээх a. Анаури 2. Бага шээх b. Полиури 3. Шээс хаагдах c. Никтоури 4. Шөнийн шээс ихсэх d. Пиоури 5. Идээтэй шээх e. Олигоури A. 1c2a3e4d5b B. 1a2d3e4b5c C. 1e2c3d4b5a D. 1b2e3a4c5d* E. 1d2e3a4b5c 64. Дараах зүйлүүдийг тодорхойлдог сорилуудыг онооно уу? 1. Бөөрний үйл ажиллагааг a. Нечипоренко 2. Хоногт шээсээр ялгаран гарч байгаа элементийг b. Реберг
 11. 11. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Нэг мл шээсэн дэх дүрст элементийг c.Зимницкий 4. Нэг минутанд шээсээр ялгаран гарах элементийг d. Аддис – Каковский 5. Бөөрний үйл ажиллагаа, креатинин клиренс e. Амбурже A. 1c2d3a4e5b* B. 1e2a3d4b5c C. 1a2c3b4d5e D. 1d2a3c4e5b E. 1c2e3d4b5a 65. Хурц нефрит, архаг нефритийн хурцдалын үед макрогематури илэрнэ.Учир нь эдгээр өвчнүүдийн үед нефрон гэмтсэний улмаас бөөрний түүдгэнцэрийн мембранаар эритроцит нэвтэрдэг байна. /А/ 66. Уретрит, цистит, пиелит, пиелоцистит, пиелонефрит, паранефрит өвчний үед шээсэнд лейкоцитын тоо олширдог. Учир нь лейкоцитури нь шээсний замын доод хэсгийн үрэвслийг заадаг гол үзүүлэлт юм. /А/ 67. Цусны хувийн тохироо тодорхойлдог аргыг нэрлэнэ үү? A. Стандарт ийлдэс ашиглах арга B. Угаасан улаан эс ашиглах арга C. Кумбсийн урвал* D. Цоликлон урвалж ашиглах арга E. Анти D урвалж ашиглах арга 68. Rh-системийн эсрэгтөрөгчдийн дотроос хамгийн хүчтэй дархлал төрүүлэх чадвартай эсрэгтөрөгчийг заана уу? A. E - эсрэгтөрөгч B. B. Cw – эсрэгтөрөгч C. C. e - эсрэгтөрөгч D. C - эсрэгтөрөгч E. D - эсрэгтөрөгч* 69. АВО системийн А эсрэгтөрөгчийн дэд хүрээний эсрэгтөрөгчдөөс наалдуулах чанараараа хамгийн хүчтэйг нь заана уу? A. А1 эсрэгтөрөгч* B. А2 эсрэгтөрөгч C. А3 эсрэгтөрөгч D. А4 эсрэгтөрөгч E. А0 эсрэгтөрөгч 70. IV бүлгийн цусанд дараах эсрэгтөрөгч, эсрэгбиеийн хослолын аль нь байх вэ? A. А эсрэгтөрөгч, β эсрэгбие B. В эсрэгтөрөгч, α эсрэгбие C. АВ эсрэгтөрөгч* D. α, β эсрэгбие E. А эсрэгтөрөгч, α эсрэгбие 71. III бүлгийн цусанд дараах эсрэгтөрөгч, эсрэгбиеийн хослолын аль нь байх вэ? A. А эсрэгтөрөгч, β эсрэгбие B. В эсрэгтөрөгч, α эсрэгбие* C. АВ эсрэгтөрөгч D. α, β эсрэгбие E. А эсрэгтөрөгч, α эсрэгбие
 12. 12. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 72. Стандарт 3 ийлдэс ашиглан цусны бүлэг тодорхойлоход O(I) бүлгийн цусны урвал явагдах байдлыг тодорхойлно уу? A. О(I) ба В(III) ийлдсэнд урвал явагдсан B. О(I) ба А(II) ийлдсэнд урвал явагдсан C. Гурвууланд нь урвал явагдсан D. Гурвууланд нь урвал явагдаагүй* E. О(I) ийлдсэнд урвал явагдсан 73. Стандарт 3 ийлдэс ашиглан цусны бүлэг тодорхойлоход B(III) бүлгийн цусны урвал явагдах байдлыг тодорхойлно уу? A. О(I) ба В(III) ийлдсэнд урвал явагдсан B. О(I) ба А(II) ийлдсэнд урвал явагдсан* C. Гурвууланд нь урвал явагдсан D. Гурвууланд нь урвал явагдаагүй E. О(I) ийлдсэнд урвал явагдсан 74. Улаан эсийн өтгөрүүлэг гэж ямар бүтээгдэхүүн болохыг тодорхойлно уу? A. Цусны бүрдэл хэсгүүдийг салгаж, ялгалгүй бүхлээр нь цус үл бүлэгнүүлэгч уусмалтай ариун сав анд цуглуулсан бүтээгдэхүүн. B. Даршилсан цуснаас сийвэнгийн хэсгийг салгаж авсан, улаан эс ихээр агуулсан бүтээгдэхүүн* C. Цусан бүтээгдэхүүнд агуулагдсан цагаан эсийг зориулалтын шүүлтүүрээр шүүж цөөрүүлсэн бүтээгдэхүүн юм. D. Бүхэл цуснаас сийвэнг бүрэн ялган авч, холимог уусмал нэмж бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн. E. Даршилсан цуснаас сийвэнг бүрэн ялгаж, улаан эсээс цагаан бөөм, ялтас эсийн үе давхаргыг сийвэнгийн уургуудын хамт тодорхой хэмжээгээр ялгаж авсан бүтээгдэхүүн 75. Даршилсан улаан эс гэж ямар бүтээгдэхүүн болохыг тодорхойлно уу? A. Цусны бүрдэл хэсгүүдийг салгаж, ялгалгүй бүхлээр нь цус үл бүлэгнүүлэгч уусмалтай ариун саванд цуглуулсан бүтээгдэхүүн. B. Даршилсан цуснаас сийвэнгийн хэсгийг салгаж авсан, улаан эс ихээр агуулсан бүтээгдэхүүн C. Цусан бүтээгдэхүүнд агуулагдсан цагаан эсийг зориулалтын шүүлтүүрээр шүүж цөөрүүлсэн бүтээгдэхүүн юм. D. Бүхэл цуснаас сийвэнг бүрэн ялган авч, холимог уусмал нэмж бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн* E. Даршилсан цуснаас сийвэнг бүрэн ялгаж, улаан эсээс цагаан бөөм, ялтас эсийн үе давхаргыг сийвэнгийн уургуудын хамт тодорхой хэмжээгээр ялгаж авсан бүтээгдэхүүн 76. Угаасан улаан эс гэж ямар бүтээгдэхүүн болохыг тодорхойлно уу? A. Цусны бүрдэл хэсгүүдийг салгаж, ялгалгүй бүхлээр нь цус үл бүлэгнүүлэгч уусмалтай ариун сав анд цуглуулсан бүтээгдэхүүн. B. Даршилсан цуснаас сийвэнгийн хэсгийг салгаж авсан, улаан эс ихээр агуулсан бүтээгдэхүүн C. Цусан бүтээгдэхүүнд агуулагдсан цагаан эсийг зориулалтын шүүлтүүрээр шүүж цөөрүүлсэн бүтээгдэхүүн юм.
 13. 13. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл D. Нэг нэгж бүхэл цуснаас бэлтгэсэн буюу цитоферезийн аргаар ялгаж авсан ялтаст эс ихээр агуулсан эмчилгээний бүтээгдэхүүн. E. Даршилсан цуснаас сийвэнг бүрэн ялгаж, улаан эсээс цагаан бөөм, ялтас эсийн үе давхаргыг сийвэнгийн уургуудын хамт тодорхой хэмжээгээр ялгаж авсан бүтээгдэхүүн* 77. Сийвэнгээс ямар бүтээгдэхүүнүүдийг бэлддэг вэ? 1. Шингэн сийвэн* 2. Хөлдөөсөн шинэ сийвэн* 3. Криопреципитит* 4. Ялтаст эсийн өтгөрүүлэг 5. Угаасан улаан эс 78. Улаан эсээс ямар бүтээгдэхүүнүүдийг бэлддэг вэ? 1. Улаан эсийн өтгөрүүлэг* 2. Даршилсан улаан эс* 3. Цагаан эсийг нь цөөрүүлсэн улаан эс* 4. Угаасан улаан эс* 5. Хөлдөөсөн улаан эс* 79. Цус сэлбүүлэх өвчтөнд тохирсон, аюулгүй цус буюу цусан бүтээгдэхүүнийг сонгохын тулд ямар шинжилгээнүүдийг хийх шаардлагатай вэ? 1. АВО бүлэг* 2. Резус бүлэг* 3. Бусад ховор бүлэг* 4. Хувийн тохироо* 5. Биологийн тохироо* 80. Цусны бүлэг тодорхойлох аргаар гомозигот байна уу гетерозигот байна уу гэдгийг тогтоох боломжгүй. Учир нь цусны бүлэг тодорхойлох арга нь тухайн хүний улаан эсэд ямар эсрэгтөрөгч, эсвэл ийлдсэнд ямар эсрэгбие байгааг тодорхойлох арга дээр үндэслэгддэг. /A/ 81. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны гол зорилгыг тодорхойлно уу? A. Өөрийн аюулгүй байдлыг хангах B. Хамт олны аюулгүй байдлыг хангах C. Хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангах D. Өөрийн, хамт олны болон хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдлыг хангах* E. Лабораторийн аюулгүй байдлыг хангах 82. Микроскопын байрлал солигч шураг хаана байрладаг, ямар үүрэгтэй вэ? 1. Наалдацыг хойшоо, урагшаа хөдөлгөнө* 2. Наалдац тавих ширээний дор байрлана* 3. Наалдацыг баруун, зүүн тийш хөдөлгөнө* 4. Наалдац байрлуулах хэсэг 5. Наалдацыг тогтоож барих 83. Микроскопын үндсэн гол үүргүүдийг заана уу? 1. Гэрэлтүүлэх 2. Дүрсийг өсгөх * 3. Гэрлийг цуглуулах 4. Дүрсийг ялгах *
 14. 14. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 5. Харж байгаа зүйлийг нүдэнд ойлгох 84. Эсийн мембраны бүтцийн онцлогийг заана уу? 1. Эсээс гарах, орох солилцоог зохицуулдаг* 2. Гадаад орчны хоорондох хил хязгаар болдог* 3. Сонгон нэвтрүүлэх чанартай* 4. Липид ба уургаас тогтдог* 5. Липидийн ихэнх хувийг фосфолипид эзэлдэг* 85. Гэрлийн микроскопоор харах шинжлэгдэхүүнийг сонгоно уу? 1. Грамын аргаар будсан нянгийн наалдац* 2. Цусны будаж бэлтгэсэн наалдац* 3. Шээсний тунадасны элементүүд* 4. Нүдэнд орсон шавьж 5. Вирусын гадаргуугийн 3D уураг 86. Дурангийн линзүүдийн нэр, өсгөлт, онцлогийг онооно уу? 1. Хайх линз a. 10X богино, шар эмжээртэй 2. Бага өсгөлтийн линз b. 100Х урт, цагаан эмжээртэй 3. Их өсгөлтийн линз c. 4Х богино, улаан эмжээртэй 4. Тосон системийн линз d. 40Х урт, цэнхэр эмжээртэй 5. Тосон системийн линз e. 97X урт, цайвар эмжээртэй A. 1e2d3a4b5c B. 1a2d3e4c5b C. 1c2e3a4b5d D. 1d2a3e4b5c E. 1c2a3d4b5e* 87. Грам сөрөг бактерууд ямар өнгөөр будагдах вэ? A. Хөх B. Улаан* C. Цэнхэр D. Нилягаан E. Хөхягаан 88. Аль нь наалдцыг хатаах үндсэн арга вэ? A. Этилийн спиртээр B. Термостатад C. Өндөр температурт D. Спиртэн дэнгийн дөлөн дээр E. Тасалгааны температурт * 89. Грам сөрөг бактерийн эсийн ханын бүтцийг /ПГ-ны үеийн тоо/ хэлнэ үү ? A. Липопротеид B. Пептидогликаны нэг үе* C. Липополисахарид D. Пептидогликаны олонүе E. Периплазмын зай 90. Грамын аргаар будагдах онцлог юунаас хамаарах вэ? A. Бактерийн эсийн хананы бүтцээс* B. Цитоплазмын мембраны бүтцээс C. Цитоплазмын химийн найрлагаас
 15. 15. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл D. Бүрээсний найрлагаас E. Бактерийн эсийн хэлбэрээс 91. Нянгийн өсгөврөөс бэлтгэх наалдцын хэмжээ A. 1,0 - 2,0 см* B. 1,5 - 2,0 см C. 3,0 - 3,5 см D. 2,0 - 3,0 см E. 0,5-1,0 см 92. Цэвэр өсгөвөр гэдэг нь? A. Хэд хэдэн зүйл микробын бөөгнөрөл B. Нэг зүйл бичил биетний бөөгнөрөл C. 1 эсээс ургасан нэг зүйл микробын ургалт * D. Нэг эсийн бөөгнөрөл E. Микробын бөөгнөрлөөс үүссэн популяц 93. Ямар зорилгоор микробыг тэжээлт орчин дээр тусгаар колони үүсгэхээр тарьдаг вэ? A. Хэлбэр дүрсийг судлах B. Цэвэр өсгөвөр ялгах* C. Ялган дүйх D. Биохими шинжийг нь судлах E. Ийлдэс судлалын урвал тавих 94. Тэжээлт орчинд өсөлтийн хүчин зүйл ямар үүрэгтэй вэ? A. Тэжээлт орчны рН-ыг тогтмол байлгах B. Тэжээлт орчныг хатахаас сэргийлэх C. Бичил биетнийг ялгаварлан оношлох D. Бичил биетний хуваагдалд оролцох E. Бичил биетний бодисын солилцоог түргэсгэх * 95. Лабораторын өрөөнүүдэд тавигдах шаардлага ямар байх вэ? 1. Гэрэлтүүлэг сайтай* 2. Цахилгааны эх үүсвэр хүрэлцээтэй* 3. Халуун хүйтэн усны шугамтай * 4. Хана нь тосон будгийн, эсвэл плита ханатай * 5. Плита шалтай, эсвэл хулдаасласан* 96. Шинжлэгдэхүүн авах үед ямар журам баримтлах вэ? 1. Шинжлэгдэхүүнийг эмнэлгийн нөхцөлд, зориулалтын ариутгасан шил саванд авна* 2. Зөөврийн орчинд аваагүй бол 1 цагт багтаан лабораторт хүргэнэ* 3. Сорьцыг тусгай цүнх, хайрцганд хийж зөөвөрлөнө * 4. Сорьцонд дагалдах бичиг үйлдэнэ* 5. Заавал бээлийтэй ажиллана * 97. Бичил амь судлалын лабораторт заавал байх өрөөнүүдийг заана уу? 1. Сорьц хүлээн авах * 2. Шинжилгээний * 3. Угаалга, ариутгалын* 4. Боксын* 5. Хувцас солих *
 16. 16. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 98. Тэжээлт орчныг зориулалтаар нь хэрхэн ангилах вэ? 1. Энгийн буюу үндсэн тэжээлт орчин * 2. Ялгаварлан оношлох орчин* 3. Тусгай буюу сонгомол тэжээлт орчин * 4. Хагас шингэн орчин 5. Хатуу тэжээлт орчин 99. Үндсэн тэжээлт орчнуудыг нэрлэнэ үү? 1. Эндо 2. МПА* 3. Мюллер Хинтон 4. МПШ* 5. Сабуро 100. Тэжээлт орчинд тавигдах үндсэн шаардлагыг хэлнэ үү? 1. Тэжээл хангалттай байх * 2. Тодорхой рН-тай байх* 3. Чийглэг байх* 4. Ариун байх* 5. Тогтмол температуртай байх* 101. Ямар шинжүүдийг үндэслэн колонийг судлах вэ? 1. Хэмжээ* 2. Хэлбэр* 3. Зах ирмэг* 4. Гадаргуу* 5. Зууранги чанар* 102. Агар гэж юу вэ? Ямар зориулалтаар хэрэглэдэг вэ? 1. Далайн замгаас гарган авсан бодис* 2. Агароз гэдэг нүүрс-ус * 3. Тэжээлт орчинг хатууруулах* 4. Химийн гаралтай бодис 5. Бактерийн эсээс гарган авдаг бүтээгдэхүүн 103. Шинжлэгдэхүүнийг тэжээлт орчинд ямар материалаар тарьж болох вэ? 1. Бактерийн гогцоогоор* 2. Бактерийн зүүгээр* 3. Хөвөн бамбараар* 4. Шилэн түрхүүрээр* 5. Тэжээлд нь шингээх аргаар* 104. Нянгуудын харгалзах зөв шинжийг заана уу? 1. Грам эерэг бактери /B/ a. Усан үзмийн багц мэт байрласан 2. Грамсөрөгбактери /E/ b. Нил хөх өнгөөр будагддаг 3. L хэрбэрт бактери /C/ c. Эсийн ханагүй ч үржих чадвартай 4. Стафилококк /A/ d. Гинжин хэлбэр үүсгэн байрладаг 5. Стрептококк /D/ e. Улаан өнгөөр будагддаг A. 1c2b3a4e5d B. 1c2e3a4b5d C. 1c2a3e4b5d D. 1b2e3c4a5d*
 17. 17. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл E. 1а2b3e4c5d 105. Бактерийн эрхтэнүүдийг зөв онооно уу? 1. Үр /C/ 2. Шилбүүр /B/ 3. Мезосом /E/ 4. Мөхлөг /D/ 5. Сормуус /A/ A. Бактерийн эсэд байдаг маш нарийн, богинохон, тусгай уураг B. Бактерийн хөдөлгөөний эрхтэн C. Нянгийн эс сийвэн нь нягтарч, 3 давхар нягт бүрхэвч үүсгэдэг хэлбэр D. Нянгийн “тэжээлийн нөөц” E. Бактерийн эс сийвэнгийн мембраны нугарч үрчлээтсэн хэсэг A. 1c2b3a4e5d B. 1c2b3e4d5a* C. 1c2a3e4b5d D. 1b2c3a4b5d E. 1а2b3e4c5d 106. Доорхи нянгуудыг өсгөвөрлөхөд шаардагдах орчингуудыг сонгоно уу? 1. Стрептококк/C/ a. Шүлтлэг агар 2. Балнадын савханцар/D/ b. Эндо 3. Холерийн вибрион/A/ c. Цустайагар 4. Мөөгөнцөр/E/ d. Цөстэйорчин 5. Гэдэсний савханцар/B/ e. Сабур A. 1c2b3a4e5d B. 1c2e3a4b5d C. 1c2d3a4e5b* D. 1b2c3a4b5d E. 1а2b3e4c5d 107. Бичил биетний энергийн хэрэгцээг микробын амьсгал гэдэг. Учир нь биологийн исэлдэлт буюу исэлдэн фосфоржих процессын дүнд их хэмжээний энергит нэгдэл болох АТФ-ын молекул үүсч байдаг./A/ 108. Стафилококк аль нь вэ? A. Грам + усан үзмийн багц мэт байрлалтай * B. Грам + гинжилсэн байрлалтай C. Грам - шош мэт хэлбэртэй, хос кокк D. Грам - ланцет хэлбэртэй, хос кокк E. Грам + 8, 16-аар байрласан кокк 109. Стрептококкыг заана уу? A. Грам + усан үзмийн багц мэт байрлалта B. Грам + 8, 16-аар байрласан кок C. Грам - зууван, хос кокк D. Грам + эмх замбараагүй байрлалтай жижиг кокк E. Грам + гинжилсэн байрлалтай * 110. Хүчилд тэсвэртэй нянг илрүүлэх арга аль нь вэ? A. Романовский-Гимзийн арга
 18. 18. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл B. Гинс-Буррийн арга C. Циль-Нельсоны арга* D. Лёффлерийн арга E. Нейссер 111. Хүчилд тэсвэртэй нянг заана уу? A. Bacillus anthracis B. Mycobacterium tuberculosis* C. Iersenia pestis D. Vibrio choleriae E. E.coli 112. Нейссерийн аргыг ямар зорилгоор хэрэглэдэг вэ? A. Бактерийн эсийн мөхлөг илрүүлэх* B. ХТН илрүүлэх C. Бүрээс илрүүлэх D. Шилбүүр илрүүлэх E. Бактерийн үр будах 113. Мөөгөнцрийг өсгөвөрлөх сонгомол орчинг заана уу? A. ӨДА B. Сабуро* C. Хоттингер D. Эйкман E. Борде-Жангу 114. Цэвэр өсгөврийг ямар тэжээлт орчинд тарьж хадгалах вэ? A. Хуруу шилтэй ташуу агарт * B. Петрийн аягатай ЦА дээр C. Петрийн аягатай ӨДА дээр D. Алаг эгнээ” орчинд E. Шингэн тэжээлд 115. Сүрьеэгийн нян ургах сонгомол орчинг заа? A. Теллурит калитай орчин B. Нүүрс-ус казеинтай орчин C. МПА D. Левенштейн-Йенсены орчин * E. Бучины орчин 116. Пневмококкоор үүсгэгдэх өвчнийг нэрлэ? A. Хатиг B. Мэнэн C. Хэрх D. Уушигны үрэвсэл* E. Улаан эсэргэнэ 117. Шархны халдварын ихэнх хувийг үүсгэдэг стафилококкыг заа? A. S. Epidermidis B. S. aureus* C. S. Albus D. S. Pyogenes E. S. saprofiticus
 19. 19. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 118. Шээсний сүвнээс арчдас авахад алийг нь хэрэглэх вэ? А. Нэг удаагийн ариун хөвөн бамбар В. Катетрийн хошуу* С. Зүүгүй тариур D. Дакрон бамбар Е. Ариун хос бамбар 119. ТНШ зөөвөрлөх, өсгөвөрлөхөд хэрэглэгддэг орчинг заана уу? А. 1% сахарын шөл В. Амиес нүүрстэй С. 20% цөстэй шөл D. Cary Blair Е. Trans isolate medium* 120. 1 мл-ээс бага хэмжээтэй сорьцыг ямар хугацаанд лабораторт хүргэх вэ? A. 2 цагийн дотор B. 1 цагийн дотор* C. 30 минутын дотор D. 10 минутын дотор E. Хүлээн авахгүй 121. Шаардлага хангаагүй сорьцонд аль нь орохыг заана уу? 1. Нэг өдөр ирүүлсэн 2 ижил сорьц* 2. Сорьцны дагалдах бичиг, шинжилгээний бичигний мэдээлэл зөрсөн* 3. Бохирдсон байж болох* 4. Сорьц авсан бамбар хатсан* 5. Зориулалтын бус саванд авсан* 122.Нянгийн гаралтай сорьцыг хадгалах, тээвэрлэх нөхцлийг заана уу? 1. Бохирдуулахгүй* 2. Дааруулахгүй* 3. Гадагш тархахаас сэргийлэн* 4. 2-8 хэмд* 5. Зохих журмын дагуу савлан 123. Менингококкийн шинжийг заана уу? 1. Мушгиа хэлбэртэй 2. Зууван хэлбэртэй * 3. Гинж үүсгэсэн байрлалтай 4. Хос кокк * 5. Савханцар хэлбэртэй 124. Мөөгийн онцлог шинжийг хэлнэ үү? 1. Эсийн бүтцээрээ эукариотад хамаарна * 2. Тэжээлт орчинд өсгөвөрлөгдөнө* 3. Спороор үржинэ* 4. Хөндлөн хуваагдаж үржинэ* 5. Тэжээлт орчинд өсгөвөрлөгддөггүй 125. Амьсгалах байдлаар нь бичил биетнийг хэрхэн ангилах вэ? 1. Факультатив* 2. Аэробууд*
 20. 20. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Анаэробууд* 4. Туйлбартай агаартан 5. Туйлбаргүй агааргүйтэн 126. Агаарт удаан хугацаагаар оршдог бичил биетнийг заана уу? 1. Томуугийн вирус 2. Мөөгөнцөрийн үр* 3. Антракоид 4. Сарцин* 5. Сүрьеэгийн савханцар 127. Хүний биеийн бичил биетэн багатай эрхтэнг нэрлэнэ үү? 1. Арьс салст бүрхэвч 2. Ходоод, нарийн гэдэс* 3. Бүдүүн гэдэс 4. Тархи. нугас* 5. Амны хөндий 128. Хүний биеийн бичил биетэн ихтэй эрхтэнг нэрлэнэ үү? 1. Арьс* 2. Амны хөндий* 3. Бүдүүн, шулуун гэдэс* 4. Гадна бэлэг эрхтэн* 5. Зүрх 129. Хүний биеийн бичил биетэнгүй ариун байдаг эрхтнүүдийг заaна уу? 1. Тархи, нугас* 2. Дотор дунд чих* 3. Элэг, дэлүү* 4. Бөөр, давсаг* 5. Уушиг* 130. Үтрээний хэвийн бичилбиетнийг заaна уу? 1. Псевдомонас 2. Өнгөн давхаргын эпитель эс 3. Бактероид 4. Дедерлейны савханцар* 5. Гэдэсний савханцар 131. E.coli-оор үүсгэгдэх өвчнүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Цөсний хүүдийн үрэвсэл* 2. Мухар олгойн үрэвсэл* 3. Давсагны үрэвсэл* 4. Суулгалт өвчин* 5. Цусан үжил* 132. Гэдэсний халдварын оношлогооны үндсэн аргыг заана уу? 1. Харшил сорил 2. Бактер судлал* 3. Бактер харах 4. Ийлдэс судлал* 5. Түргэвчилсэн оношлогоо 133. Хүний гэдэсний хэвийн нянг заа?
 21. 21. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 1. Гэдэсний савханцар* 2. Бактеройдууд* 3. Бифидобактер* 4. Сальмонелл 5. Шигелл 134. Шархны халдвар үүсгэгч агаартан нянгуудыг заана уу? 1. Clostridium tetani 2. Escherichia coli * 3. Strep.pyogenes 4. Staphylococcus aureus * 5. Clostridium ferpringins 135. Шархны халдвар үүсгэгч агааргүйтэн нянгуудыг заана уу? 1. Strep.pyogenes * 2. Cl. Tetani* 3. Clostridium perfringens* 4. Е.Соli 5. Staphylococcus aureus 136. Стафилококкоор үүсгэгдэх өвчнүүдийг нэрлэ? 1. Мундас* 2. Хатиг* 3. Цусан үжил* 4. Хоолны хордлого* 5. Буглаа* 137. Стафилококкын эмгэг үүсгэгч гол хүчин зүйлүүдийг дурдана уу? 1. Коагулаза (фермент төстэй уураг) * 2. Экзотоксин (, гемолизин)* 3. Лейкоцидин* 4. Энтеротоксин* 5. Фибринолизин* 138. Стафилококкт халдварын үед шинжлэгдэхүүнд ямар материал авах вэ? 1. Шархны арчдас* 2. Цус, идээ* 3. Бөөлжис* 4. Өтгөн* 5. Шээс 139. Стрептококкоор үүсгэгдэх өвчнүүдийг заа? 1. Уушигны үрэвсэл* 2. Шархны халдвар* 3. Хэрх өвчин* 4. Ёлом* 5. Бах* 140. Стрептококкын байрлал бусад онцлогийг дурьдана уу? 1. Грам сөрөг, гинж үүсгэсэн байрлалтай кокк 2. Грам эерэг, гинж үүсгэсэн байрлалтай кокк* 3. Капсул үүсгэнэ, спор үүсгэнэ, хөдөлгөөнтэй
 22. 22. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 4. Капсул үүсгэхгүй, спор үүсгэхгүй, хөдөлгөөнгүй* 5. Грам эерэг, усан үзмийн багц үүсгэн байрласан 141. Стрептококк өсгөвөрлөгдөх тэжээлт орчнуудыг сонгоно уу? 1. Мах пептоны агар 2. Цустай агар* 3. Өндөг давстай агар 4. Сахрын шөл* 5. Шүлтлэг агар 142. Стрептококкын халдварын үед шинжилгээнд ямар материал авах вэ? 1. Хамар, залгиурын арчдас* 2. Шархны арчдас* 3. Цус* 4. Идээр* 5. Ийлдэс * 143. Бөөрөнхий хэлбэрийн бактериудын харгалзах зөв байрлалыг заана уу? 1. Стафилококк a. Хос хосоороо байрласан 2. Стрептококк b. Усан үзмийн багц мэт байрласан 3. Диплококк c. Гинжин хэлбэр үүсгэж цувж байрласан 4. Сарцин d. 4, 4 - өөрөө байрласан 5. Тетракокк e. 8, 8 – аараа байрласан A. 1b2c3d4a5eB. 1c2e3a4b5d C. 1b2c3a4e5d* D. 1c2e3a4b5d E. 1а2b3e4c5d 144. Доорхи нянгуудыг өсгөвөрлөхөд шаардагдах орчингуудыг сонгоно уу? 1. Стрептококк a. Шүлтлэг агар 2. Балнадын савханцар b. Эндо 3. Холерийн вибрион c. Цустай агар 4. Мөөгөнцөр d. Цөстэй орчин 5. Гэдэсний савханцар e. Сабур A. 1b2c3d4a5e B. 1c2d3a4e5b* C. 1c2a3e4b5d D. 1c2e3a4b5d E. 1а2b3e4c5d 145. Амьд вакциныг бие махбодид хийх нь идэвхгүйжүүлсэн вакцинаас давуутай. Учир нь биед амьд бактерийн омог үржсэнээр илүү тогтвортой дархлал үүсгэдэг./A/ 146. Эсрэгбие нийлэгжүүлдэг эсийг заана уу? A. Т лимфоцит B. Т хелпер C. Плазмоцит * D. Макрофаг E. Т супрессор
 23. 23. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 147. Т, В эсийн аль алины маркергүй эсийг заана уу? A. Макрофаг B. Плазмоцит C. NK эс * D. Эозинофил E. АРС эс 148. Гистамин, гепарин, серотонин зэрэг биологийн идэвхт бодис ялгаруулдаг эсийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Нейтрофил B. Шигүү мөхлөгт эс * C. Сэртэнт эс D. Лангергансын эс E. Сийвэнт эс 149. АСЛО ямар үүсгэгчтэй халдварыг заадаг вэ? A. Вирусын гаралтай B. Пневмококкын гаралтай C. Стафилококкын гаралтай D. Стрептококкын гаралтай * E. Нейссерийн бүлгийн үүсгэгчтэй 150. Халдварын процессын хамгийн эхний шатанд үүсдэг иммуноглобулинийг заана уу? A. JgG B. JgA C. JgE D. JgM* E. JgD 151. Хүний цусны иийлдэст хамгийн их хэмжээгээр агуулагддаг иммуноглобулинийг заана уу? A. JgG* B. JgA C. JgE D. JgM E. JgD 152. Эсрэгтөрөгчийн шинжүүдийг заана уу? 1. Харийн шинж* 2. Өндөр молекулт* 3. Химийн нийлмэл шинж* 4. Удамшлын шинж төрх 5. Дархлаа тогтоох шинж 153. Хурц үрэвслийн уургуудыг заана уу? 1. С реактивный белок* 2. Церулоплазмин* 3. Макроглобулин* 4. Фибриноген 5. Антитрипсин 154. Гистамины үйлчилгээг заана уу?
 24. 24. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 1. Гуурсан хоолой,судасны гялгар булчинг агшаана* 2. Амьсгалын эрхтэний салстын шүүрэлийг ихэсгэнэ* 3. Судасны нэвчимтгий чанарыг ихэсгэнэ * 4. Судасны нэвчимтгий чанарыг багасгана 5. Гуурсан хоолой, судасны гялгар булчинг суллана 155. Харгалзах зөв нэрүүдийг онооно уу? 1. Ts /E/ a. Зохицуулагч Т эс A. 1e2c3b4a5d* 2. Th /C/ b. Санагч Т эс B. 1c2e3a4b5d 3. Tm /B/ d. Туслагч Т эс C. 1c2a3e4b5d 4. Tr /A/ d. Жинхэнэустгагчэс D. 1c2e3a4b5d 5. Nk /D/ e. Дарангуйлагч Т эс E. 1а2b3e4c5d 156. Харгалзах зөв утгыг онооноуу? 1. HCV a.Үр хөврөлийн антиген 2. HBV b. Элэгний В вирус 3. HIV c. ДОХ-ын вирус 4. Hp d. Элэгний С вирус 5. AFP e. Хелико бактери A. 1d2b3c4e5a* B. 1c2e3a4b5d C. 1c2a3e4b5d D. 1b2c3a4d5e E. 1а2b3e4c5d 157. Эсрэгбие нь лимфоцитийн бүтээгдэхүүн бөгөөд гэхдээ зөвхөн В лимфоцитүүд л өндөр молекулт, уусамтгай эсрэгтөрөгчийг холбодог. Учир нь тэдний молекулын бүтэц дэх уураг холбох хэсэг Т лимфоцитийнхээс илүү багтаамжтай байдаг./A/ 158. Өргөн хүрээний илрүүлэг, титр үзэх сорилд аль эс өсгөврийн сав тохиромжтой вэ? a. Фласк b. Аяга c. Бортгон сав d. Колбо e. Нүхтэй хавтан* 159. Хэдэн процентын, ямар хийгээр эсийг өсгөвөрлөхөд хамгийн тохиромжтой вэ? a. 5-10 % CO2* b. 10-20 % CO2 c. 5-10 % O2 d. 5-20 % CO2 e. 10-20 % O2
 25. 25. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 160. Эсийн ургалтыг шингэн тэжээлт орчинд хянаж судлахад ямар төрлийн микроскоп зохимжтой вэ? a. Флюресцент микроскопи b. Урвуу микроскопи* c. Гэрлийн микроскопи d. Стерео микроскопи e. Электрон микроскопи 161. Эсийн ургалтын үе шатуудыг нэрлэнэ үү? 1. Lag phase* 2. Log phase* 3. Stationary phase* 4. Decline phase* 5. Death phase 162. Эс өсгөврийн савнуудыг юу гэж ангилах вэ? 1. Фласк* 2. Аяг* 3. Нүхтэй хавтан * 4. Бортгон сав* 5. Колбо 163. Олон нүхтэй хавтангийн хэрэглээний давуу талуудыг нэрлэнэ үү? 1. Өсөлтийн талбайг бүрэн дүүрэн ашиглах 2. Тэжээлт орчин, урвалж хэмнэдэг* 3. Эс хусахад тохиромжтой 4. Титр үзэхэд тохиромжтой* 5. Эсийг их хэмжээгээр өсгөвөрлөх 164. Цусны эдээс өсгөвөрлөсөн эсүүдийн ургалтын онцлогыг сонгоно уу? 1. Бөөгнөрч ургана 2. Одлог хэлбэртэй 3. Эсүүд ховхрохдоо муу 4. Хөвмөг байдлаар ургана* 5. Жигд хавтгай хэлбэртэй 165. Эсийн өсгөвөрт хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Инкубатор* 2. БАК* 3. Микроскоп* 4. Усан банн* 5. Хөргөгч* 166. Эсийн концентрацийг тоолоход хэрэглэгдэх бодисуудыг сонгоно уу?
 26. 26. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 1. Трипан хөх* 2. Трипсин* 3. DPBS* 4. Антибиотик 5. DMSO 167. Эс хайлуулж өсгөвөрлөх ажилбаруудыг нэрлэнэ үү? 1. Криотюбэтэй эсийг 370С усан баннд 1 минут сэгсэрнэ* 2. Эсийг тюбэтэй тэжээлт орчинд юүлнэ* 3. Эсийг хурилдуулж угаана* 4. Шинэ тэжээлт орчин нэмнэ* 5. Фласканд жигд тарааж хийнэ* 168. Дараах ойлголтуудыг харгалзуулна уу? 1. Cell culture a. Эдийн өсгөвөр 2. Tissue culture b. Дэд өсгөвөр 3. Primary culture c. Эсийн өсгөвөр 4. Subculture d. Эс өсгөврийн тэжээлт орчин 5. Cell culture media e. Анхдагч өсгөвөр A. 1b2c3d4a5e B. 1c2e3a4b5d C. 1c2a3e4b5d* D. 1c2e3a4b5d E. 1b2a3e4d5c 169. Дараах төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зориулалтаар нь харгалзуулна уу? 1. СО2 инкубатор a. Эс хадгалах 2. БАК b. Эс хайлуулах 3. Гүн хөлдөөгч c. Эс хурилдуулах 4. Центрифуг d. Эсийн тэжээлт орчин солих 5. Усан ванн e. Эс өсгөвөрлөх A. 1a2b3d4c5e B. 1d2b3c4a5e C. 1d2a3e4b5c D. 1e2d3a4c5b* E. 1b2c3a4e5d 170. Эсийг гадна орчноос тусгаарлан, ионы тэнцвэрт байдал болон гомеостазыг зохицуулдаг эрхтэнцэр аль нь вэ? a. Эсийн вакуоль b. Митохондри c. ДНХ d. Эсийн мембран* e. Рибосом 171. Эс завсрын бодисд аль нь хамаарах вэ?
 27. 27. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл a. Эрдэс ус b. Глюкозамингликан* c. Коллаген ширхэг d. Лимфоцит эс e. Макрофагууд 172. Дараах эрхтэнүүдээс аль нь холимог (хөндлөн судалт ба гөлгөр) булчингийн ширхэг агуулах вэ? A. Улаан хоолойн дунд 1/3* B. Дунд эрэмбийн бронхи C. Бүдүүн гэдэс D. Ходоодны их бие E. Нарийн гэдэсний цутгалан хэсэг 173. Бөөрний эдийн холтослог давхаргыг юу бүрдүүлэх вэ? a. Лабиринт, тахир сувганцар b. Цуглуулах сувганцарын багц c. Генлийн гогцооны багц d. Юкстамедулляр нефрон e. Корпускул, тахир сувганцар* 174. Бөөрний аль бүтэц гэмтвэл шээсээр уураг ихээр алдах вэ? A. Түүдгэнцэр* B. Ойрын тахир сувганцар C. Генлийн гогцоо D. Холын тахир сувганцар E. Цуглуулах сувганцар 175. Улаан хоолойн салст давхарга ямар хучуур эдээс тогтох вэ? A. Дан бортгон хучуур эд B. Давхар эвэршдэггүй хучуур эд* C. Сормуус бүхий намираа хучуур эд D. Шилжвэр хучуур эд E. Давхар шоо дөрвөлжин хучуур эд 176. Нойр булчирхайн гадаад шүүрлийн эсүүд яаж харагдах вэ? A. Экзокрин эсүүд дугуйрч харагдана B. Экзокрин эсүүд цулцант бүтэцтэй, тод харагдана* C. Эндокрин эсүүд цайрч харагдана D. Цайвар эсүүд цулцант бүтэц үүсгэн цуварч харагдана E. Эгнэж жагссан эсүүд шоо дөрвөлжин харагдана 177. Хорт хавдрын хоргүй хавдраас ялгагдах гол онцлог нь юу вэ? A. Эдэд байршиж ургана B. Ойролцоох эдээ түрж ургана C. Мэс заслын аргаар бүрэн авагдана D. Алс хол тархаж ургана* E. Өвчтөнг бүрэн эмчлэх боломжтой 178. Эмэгтэйчүүдийн цитологи шинжилгээнд зонхилон хэрэглэх будгийн арга аль нь вэ? A. Гематоксилин-эозин B. ПАП*
 28. 28. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл C. EA50 D. Маллорын трихром E. Алкиан хөх 179. Эсийн кератинжилтийг илтгэх монохромт будаг аль нь вэ? A. Эозин-Aзур B. Гематоксилин C. Алкиан хөх D. Оранж G* E. Маллорын трихром 180. Эдийн блок бэлтгэхэд хэрэглэх бодисыг нэрлэнэ үү? A. Формалин B. Фуксин C. Пикриний хүчил D. Ксилол E. Парафин* 181. Ходоодны хучуур эдийн онцлогийг сонгоно уу? 1. Шоо дөрвөлжин 2. Бортгон* 3. Намираа хучуур эд 4. Дан эгнээ* 5. Олон давхар 182. Давсагны хучуур эдийн бүтцийн онцлогийг сонгоно уу? 1. Дан эгнээ шоо дөрвөлжин 2. Олон давхар* 3. Намираа хучуур эд 4. Шилжвэр хучуур эд* 5. Эндотель эсээр хучигдсан байдаг 183. Бамбай булчирхайн гистологи бүтцийн бүрдлүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Коллойд* 2. Фолликулын эс* 3. Парафолликулын эс* 4. Арлын эс 5. Оксифиль эс 184. Умайн хүзүүний эпителийн эсүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Кератин агуулсан гадаргуун хавтгай эсүүд* 2. Дунд давхаргын эсүүд* 3. Суурь орчмын эсүүд* 4. Суурийн эсүүд* 5. Полиморф эсүүд 185. Гистологи шинжилгээнд эд бэлтгэх үе шатуудыг нэрлэнэ үү? 1. Эд бэхжүүлэх* 2. Эдийн блок бэлтгэх* 3. Эдийн зүсмэг бэлтгэх* 4. Эдийг усгүйжүүлэх* 5. Эд будаж харах* 186. Цутгамагаас зүсмэг бэлтгэхэд ямар багаж хэрэглэдэг вэ?
 29. 29. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 1. Цитометр 2. Эргэлтэт микротом* 3. Вибротом 4. Криомикротом* 5. Микроскоп 187. Суурь будаг буюу үндсэн будгийн арга аль вэ? 1. Вангисоны будаг 2. PAP будаг 3. Конго улааны будаг 4. Гематоксилин Эозин будаг* 5. Массоны будаг 188. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг бэхжүүлэгч уусмал аль нь вэ? 1. Этилийн спирт 2. Ацетон 3. Сулема 4. Формалин * 5. Ценкер формол 189. Эдийн зүсмэг бэлтгэх ажилбаруудаас зөв ойлголтуудыг сонгоно уу? 1. Эдийн блокыг микротомоор 3-10 мкм зузаантай зүснэ* 2. Зүсмэгийг 37оС усан ваннд хөвүүлж тэнийлгэнэ* 3. Зүсмэгийг тавиур шилэнд болгоомжтой тосч авна* 4. Парафиныг хайлуулахын тулд халуун тавцанд тавиур шилийг орхино* 5. Зүсмэгийг тавиур шилэнд сайтар наахын тулд 37 оС термостатанд хатаана* 190. ПАП будгаар будаж болох сорьцуудыг нэрлэнэ үү? 1. Умайн хүзүүний сорьц* 2. Хацрын эпителийн сорьц* 3. Шээсний сорьц* 4. Цэрний сорьц* 5. Өтгөний сорьц 191. ПАП шинжилгээнд ашиглах будгууд аль нь вэ? 1. Гематоксилин* 2. Эозин Азур* 3. Оранж G* 4. Ван Гизон 5. Алкиан хөх 192. Репликацын сэрээний эсрэг зүгт ДНХ тасархай богино хэрчим байдлаар нийлэгжинэ. Үүнийг юу гэх вэ? A. Хөтлөгч гинж B. Хоцрогч гинж C. РНХ праймер D. Оказакийн хэсэг* E. Оперон 193. Урвуу транскриптаз гэж ямар ферментийг нэрлэх вэ? A. ДНХ-д суурилан ДНХ ийлэгжүүлдэг B. РНХ-д суурилан ДНХ нийлэгжүүлдэг*
 30. 30. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл C. ДНХ-д суурилан РНХнийлэгжүүлдэг D. РНХ-д суурилан РНХ нийлэгжүүлдэг E. ДНХ-ийн хэрчмүүдийг залгадаг 194. Зүрхний баруун ховдолын дутагдал, үүдэн венийн тромбоз, элэгний цирроз зэрэг эмгэгүүдийн үед транссудат үүсдэг. Учир нь эдгээр эмгэгүүдийн үед хэвлийн венийн даралт ихэсч транссудат үүсдэг. /A/ 195. Тархинд цус харвасан үед тархи нугасны шингэн шаравтар туяатай болдог . Учир нь энэ үед гемоглобины задрал явагдаж тархи нугасны шингэний өнгө өөрчлөгддөг. /A/ 196. Чихрийн шижин өвчний үед шээсээр сахар тогтвортой өндөр гардаг. Учир нь цусны глюкозыг зохицуулдаг нойр булчирхайн гормон инсулины хэмжээ ихсэхэд чихрийн шижин үүснэ. /С/ 197. Хурц нефрит, архаг нефритийн хурцдалын үед макрогематури илэрнэ.Учир нь эдгээр өвчнүүдийн үед нефрон гэмтсэний улмаас бөөрний түүдгэнцэрийн мембранаар эритроцит нэвтэрдэг байна. /А/ 198. Рибосом барзгар эндоплазмын торон дээр байрласан байдаг учраас уураг нийлэгжүүлэх чадвартай байдаг. (A) 199. Холестрины хэмжээ нэмэгдэхэд ЭТХ нэмэгдэнэ. Учир нь цусанд холестрин ихсэж эритроцитын гадаргууд адсорбцлогдсоноор СОЭ хурдсах шалтгаан болдог байна./A/ 200. Хурц цус алдалтын дараах цус багадалтын үед эритроцитын залуу хэлбэрүүд т-бал ретикулоцит зах хязгаарын цусанд нэмэгдэнэ. Учир нь төмөр дутагдаж эритроцитын төлжилт түргэссэнтэй холбоотой./C/

×