Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Huuhed

 1. 1. 1 Хүүхдийн өвчин судлал 1. 2 сараас 5 хүртлэх насны хүүхдэд ямар аюултай ерөнхий шинжийг өрхийн эмч үзлэгийн явцад шалгах ѐстой вэ? 1. Хүүхэд уух буюу хөхөх чадвартай байна уу? 2. Хүүхэд уусан бүхнээ бөөлжиж байна уу? 3. Хүүхэд татсан уу? Хүүхэд унтаарсан буюу ухаангүй байна уу? 4. Хүүхэд өндөр халуурах. 5. Хүүхэд ханиах үедээ бөөлжих. 2. Ханиалгаж буй хүүхдэд ямар шинж илрэхэд уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчин гэж ангилах вэ? 1. Ямар нэг аюултай ерөнхий шинж. 2. Цээж хонхолзох. 3. Тайван үедээ хяхтнаж амьсгалах. 4. Амьсгал олшрох. 5. Амьсгал шуугиантай байх. 3. 2 настай хүүхэд ханиалгасан ба түүний амьсгал 1 минутанд 39 байна. Та яаж ангилах вэ? А.Уушгины хүнд хатгаа В.Уушгины хатгалгаа. С. Ханиад шуухнаа. Д. Томуу Е. Маш хүнд өвчин. 4. 2 -12 сар хүртлэх хүүхдийн амьсгал олшрох босго хэд вэ? А.1 минутанд 50 буюу түүнээс дээш. В. 1минутанд 40 буюу түүнээс дээш. С. 1 минутанд 60 буюу түүнээс дээш. Е. 1 минутанд 30 буюу түүнээс дээш 5. 12 сараас 5 хүртлэх насны хүүхдийн амьсгал олшрох борго хэд вэ? А.1 минутанд 50 буюу түүнээс дээш. В. 1минутанд 40 буюу түүнээс дээш. С. 1 минутанд 60 буюу түүнээс дээш. Д. 1 минутанд 30 буюу түүнээс дээш. 6. 6 сартай уушгины хатгаатай хүүхдэд амоксациллин 250 мг шахмалыг яаж өгөх вэ? А. 12 -талаар В. 112 бүтнээр С. 2 ширхэгээр Д.1/4 7. 3 настай уушгины хатгаатай хүүхдэдамоксициллины 250 мг шахмалыг яаж өгөх вэ? А. 12 -талаар В. 1 бүтнээр С. 2 12 ширхэгээр Д.1/4 8. Ханиалга намдаах хоргүй зөөлөн эмчилгээг дурьд: 1. Хөхний сүү 2. Аньсны ханд 3 Читамон 4. Уротропин 5. Кодеин
 2. 2. 2 9.Гэрээр эмчлэгдэж буй уушгины хатгалгаатай хүүхдийн давтан үзлэгийг хэзээ хийх вэ? А. 2 хоноод В.5 хоноод С. 14 хоноод Д.7 хоноод 10. Ханиад шуухнаатай хүүхдийг хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг зөвлөх вэ? 1. Халуурах 2. Өвчин хүндрэх. 3. Амьсгал олшрох. 4. Амьсгал саадтай болох. 5. Хөхөндөө буюу хоолондоо муудах 11.Шингэн их алдалттай суулгалтын шинжүүдийг заа. 1. Унтаарсан буюу ухаангүй. 2. Нүд хонхойх. 3.Ууж чадахгүй 4. Уухдаа муу. 5. Арьсны хуниас маш удаан арилах. 12.Шингэн алдалттай суулгалтын шинжүүдийг заа. 1. Тайван биш, цочромтгой. 2. Нүд хонхойх. Цангах, ховдоглон уух. 3. Арьсны хуниас удаан арилах. 4. Уухдаа муу, ууж чадахгүй. 5. Унтаарсан ба сэрж чадахгүй. 13.Шингэн алдалтгүй суулгалттай хүүхдийг өрхийн эмч яаж эмчлэх вэ? 1. Хүүхдийг гэрт нь хооллон, А төлөвлөгөөний дагуу шингэн өгч эмчилнэ. 2. Хэзээ яаралтай үзүүлэхийг эхэд нь зөвлөнө. 3. Сайжрахгүй бол 5 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. 4. В төлөвлөгөөний дагуу хооллож шингэн уулгана. 5. Б төлөвлөгөөний дагуу шингэн нөхнө. 14.Ямар тохиолдолд хүнд ужиг суулгалт гэж ангилах вэ? А. Суулгалт 20 хоногоос дээш үргэлжилсэн. В. Суулгалт 14 буюу түүнээс дээш хоног үргэлжилсэн ба шингэн алдалтын шинжтэй. С. Суулгалт 14 хоног ба түүнээс дээш үргэлжилсэн. Д. Суулгалт 14 хоног ба түүнээс дээш үргэлжилсэн бөгөөд баас цустай гарах. 15.6 сартай 8 кг жинтэй хүүхэд 2 хоног суулгасан зовиуртай , үзлэгээр хүүхдийн нүд хонхойсон, ам нь их цангасан, ховдоглон ууж байв. Өөр шинж илрээгүй. Хүүхдийн биеийн байдлыг үнэлж ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Хүнд шингэн алдсан гэж үзээд хураагуур судсанд шингэн юүл. В. Шингэн алдсан гэж үнэлээд 4 цагийн дотор 450-800 мл ШСД цайны халбагаар уулга. С. Шингэн алдсан гэж үзээд 800-1200 мл ШСД бага багааар уулга. Д. Шингэн алдалтгүй гэж үнэлээд А төлөвлөгөөний дагуу эмчил. Е. Шингэн их алдсан гэж үнэлээд 100 мл/кг жинд тооцоолон Рингер лактат дуслаар хий.
 3. 3. 3 16.3 настай, 12 кг жинтэй хүүхэд 2 хоног суулгасан. Үзлэгээр тайван биш, цочромтгой, арьсны хуниас удаан арилна, шингэн ховдоглон ууна. Хүүхдийг үнэлж ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Хүнд шингэн алдсан гэж үзээд хураагуур судсанд эхний 1 цагт 30 млкг, дараагийн 5 цагт 70 млкг жинд тооцоолон Рингер лактатын уусмал юүл. В. Шингэн алдсан гэж үнэлээд 400-600 мл ШСД халбагаар уулга. С. Шингэн алдсан гэж үзээд 4 цагийн дотор 960-1600 мл ШСД бага багааар уулга. Д. Хүүхэд шингэн их алдсан тул эмгэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 17.5 настай хүүхэд суулгасан зовиуртай боловч орчиндоо идэвхитэй, цангаагүй, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хурдан арилж байв. Хүүхдийг үнэлж зохих зөвлөгөөг өг. А. Хүүхэд шингэн алдаагүй тул урьдчилан сэргийлэх зорилгоор суулгалт бүрийн дараа 100-200 мл шингэн уулга. В. Хүүхэд шингэн алдаж болзошгүй тул 4 цагт 1200-2200 мл ШСД-ыг аягаар бага багаар өг. С. Хүүхэд шингэн алдаж байгаа тул 75 мл/кг жинд тооцоолон 4 цагийн турш ШСДУ уулгана. Д. Хүүхэд шингэн их алдсан тул эмгэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 18.3 настай цусан суулгалттай хүүхдэд цифрофлоkсацин 250 мг шахмалаас яаж уулгах вэ? А. 1 ш-ээр хоногт 2 удаа 3 хоногийн турш уулга В. Талаар суулгалт намдтал уулга. С. Дөрөвний нэгээр хоногт 3 удаа 5 хоног уулгана. Д. 1ширхэгээр 6 цагаар 2 хоног уулгана. Е. 2 ширхэгээр 12 цагаар 5 хоног уулгана. 19.8 сартай 9 кг жинтэй, Шингэн алдалттай суулгалт гэж ангилагдсан хүүхдэд 4 цагийн турш ямар хэмжээний шингэн уулгах вэ? 1. 200-400 мл 2. 450-800мл 3. 1200-1400 мл 4. 75 мл/кг жинд тооцоолон 4 цагийн турш ШСДУ уулгах. 5. Суулгалт бүрийн дараа 50-100 мл шингэн уулгах. 20.3 настай шингэн алдалтгүй суулгалттай хүүхдэд суулгалт бүрийн дараа ямар хэмжээний шингэн уулгах вэ? А. 50-100 мл В. 100-200 мл С. 500-600 мл Д. 300-400 мл Е. 700-800 мл 21. Маш хүнд халууралт өвчнийг ямар шинжүүдээр ангилах вэ? 1. Аюултай ерөнхий шинжийн аль нэг илрэх. 2. 40 хэмээс дээш халуурах. 3. Хүзүү хөшингө болох. 4. 38,5 дээш халуурах 5. Эм уухдаа бөөлжих. 22. Хүнд хүндрэл бүхий улаанбурханыг ямар шинжүүдээр ангилах вэ? 1. Татах 2. Эвэрлэг бүдгэрэх.
 4. 4. 4 3. Амны гүнзгий өргөн шархлаа. 4. Амьсгал олшрох 5. 38,5 хэмээс дээш халуурах 23. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурханыг ямар шинжүүдээр ангилах вэ? 1. Халуурах ба улаанбурханы түгээмэл тууралт гарах. 2. Нүднээс нуух гойжих. 3. Аманд ганц нэг өнгөц шархлаа бий болох. 4. Аманд өргөн, гүнзгий, олон шархлаанууд үүсэх 5. Нүдний эвэрлэг бүдгэрэх. 24. Халуурч буй хүүхдэд улаанбурханы ямар шинжүүдийг ажиглах ѐстой вэ? 1. Түгээмэл тууралт. 2. Ханиалга. 3. Нус гойжих. 4. Нүд улайх. 5. Халуурах 25. Маш хүнд халууралт гэж ангилсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Үүсгэгчийн эсрэг тохирох эмийн эхний тунг өгнө. 2. Цусны сахар багсахаас сэргийлж эмчилнэ. 38,5 хэмээс дээш халуунтай бол парацетамолын нэг тунг өгнө. 3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 4. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног уулгана. 5. Парацетамолыг халуун бууруулахаар 6 цаг тутам уулгахыг зөвлөнө. 26. Халууралт гэж ангилагдсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. 38,5 хэмээс дээш халуунтай бол парацетамол өгнө. 2. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг эхэд зөвлөнө. 3. Халууралт намжихгүй бол 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. 4. Хэрэв 5-аас олон хоног халуурсан бол онош тодруулахаар явуулна. 5. Хөхөө ойр ойрхон хөхүүлэх ба шингэн сайн уулгахыг зөвлөнө. 27. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан гэж ангилагдсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. А аминдэмийн 2 тунг өгнө. 2. Тетрациклины тосоор нүдний халдварыг гэртээ хэрхэн эмчлэхийг зааж өгнө. 3. Амны шархлааг генцианвиолетээр гэртээ эмчлэхийг зааж өгнө. 4. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. 5. Хэзээ яаралтай эрж үзүүлэхийг зөвлөнө. 28. 38,5 хэмээс дээш хэлуурч буй 8 сартай хүүхдэд парацетамолын 100 мг- ын шахмалаас яаж өгөх вэ? А. 14 В. 12 С. 1 бүтнээр Д. 1,5 Е. 2 бүтнээр 29. 38,5 хэмээс дээш хэлуурч буй 4 настай хүүхдэд парацетамолын 500 мг- ын шахмалаас яааж өгөх вэ? А. 14 В. 12 С. 1 бүтнээр Д. 1,5 Е. 2 бүтнээр 30. Улаанбурхантай 2 настай хүүхдэд А аминдэмийн 200 000 МЕ-тэй капсулыг яаж өгөх вэ?
 5. 5. 5 А.1 капсулыг яаралтай өг, маргааш уулгах 1 капсулыг эхэд нь яаж уулгахыг заагаад өг. В.12 капсулыг яаралтай өг, маргааш уулгах 12 капсулыг эхэд нь өг. С. 1 капсулыг нэг удаа өг. Д. 2 капсулыг нэг дар уулгах. Е. 3 дуслыг өнөөдөр өг. 31. 3 сартай хүүхэд нэг хоног толгойгоо шөргөөж уйлна.Түүний чихэнд хүрэхэд маш ихэмзэглэн чанга уйлж байв. Чихний ард хөндүүр хаван байхгүй байна. Өөр шинжүүд илрээгүй.Хэрхэн ангилах вэ? А. Рахит В. Хөхлөг ургацын үрэвсэл С. Чихний архаг халдвар. Д. Чихний цочмог халдвар Е. Менингит 32.6 сартай хүүхэд өчигдөрөөс халуурсан, тайван биш болсон зовиуртай үзүүлэхэд чихнээс булаг гарч байв. Эх нь хүүхдийн чихнээс урд өмнө булаг гарч байсныг анзаараагүй тул хэд хоног гарч байгааг мэдэхгүй. Өөр шинжүүд илрээгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ? А. Чихний цочмог халдвар В. Халууралт Чихний архаг халдвар С. Халууралт Чихний цочмог халдвар Д. Халууралт Е. Маш хүнд халууралт өвчин 33. 8 сартай хүүхэд халуурсан, татсан зовиуртай үзүүлэхэд хүүхдийн халуун 39 хэм, таталт намдсан боловч маш их шаналгаатай, чихнээс булаг гойжоод сар болж байгаа гэвч үзлэгээр чихний ард хөндүүр хавагнасан улайлт байв. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ? А. Аюултай ерөнхий шинжтэй. Чихний архаг халдвар В. Маш хүнд халууралт өвчин. Чихний архаг халдвар С.Хөхлөг ургацын үрэвсэл Д. Маш хүнд халууралт өвчин. Хөхлөг ургацын үрэвсэл Е. Маш хүнд халууралт өвчин. Чихний цочмог халдвар. 34. 4 настай хүүхдийн чихнээс булаг гараад сар болж байна. Чих өвдөж байна гэж хэлдэггүй, зовиур шаналгаа илэрдэггүй боловч ээж нь үзүүлэхээр авчирсан. Үзлэгээр хоѐр чихнээс ногоон булаг гарч байв, өвдөлт ба хөхлөг ургацын үрэвслийн шинжгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ? А. Чихний цочмог халдвар В. Чихний архаг халдвар С. Хөхлөг ургацын үрэвсэл Д. Шингэн хулхи Е. Хэсэг газрын халдвар 35. 3 настай хүүхдийн чихнээс булаг гойжоод хагас жил болж байгаа гэтэл өчигдөрөөс эхлээд хүүхэд халуурч, чих өвдөж байна гэж уйлагнасан. Үзлэгээр чихнээс булаг гарч байсан ба чих хөндүүрлэж байсан, чихний ард хөндүүр хаван байгаагүй. Бусад шинжүүд илрээгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ? А. Чихний цочмог халдвар
 6. 6. 6 В. Чихний архаг халдвар С. Хөхлөг ургацын үрэвсэл Д. Шингэн хулхи Е. Хэсэг газрын халдвар 36. Хөхлөг ургацын үрэвсэлтэй хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Үүсгэгчийн эсрэг эм, өвдөлт намдаах эмийн гараа тун өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. В. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног өгөөд, өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ. С. Антибиотик булчинд тариад гэрт нь 5 хоног эмчилнэ. Д. 2 антибиотик булчинд тариад, өвдөлт намдаах эм, тайвшруулах эм хэрэглээд 5 хоног гэрт нь эмчилнэ. 37. Чихний цочмог халдвартай гэж ангилсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Үүсгэгчийн эсрэг эм өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 2. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног өгнө. 3. Чихэнд тарваганы тос дусаана. 4. Өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ. 5 хоноод давтан үзнэ. 5. 2 хоноод давтан үзнэ. 38. Чихний архаг үрэвсэл гэж ангилсан хүүхдэд өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Үүсгэгчийн эсрэг эм, өвдөлт намдаах эм өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. В. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног өгөөд, өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ. С. Чихээсээр чихийг хуурайшуулахыг зааж өгөөд 5 хоноод давтан үзүүлэхийг ба хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг зөвлөнө. Д. Өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ. Е. Котримоксазол хоногт 2 удаа 5 хоног уулгана. 39. Чихний цочмог үрэвсэлтэй хүүхдийн чихний өвдөлтийг намдаахаар өрхийн эмч юу зөвлөх вэ? А. Чихэнд фурациллинтэй спирт дусаах В. Парацетамолыг 6 цагаар өвдөлт намдтал уулгах. С. Тарвагны тос халаагаад чихэнд дусаах. Д. Чихний ард новокаинтэй блокад хийх Е. Анальгин, димедролтой тарих. 40. Чихнээс булаг гарч буй хүүхдийн чихийг чихээсээр хэрхэн цэвэрлэх вэ? А. Чихийг хуурайштал чихээсээр цэвэрлэнэ, хоногт 3-аас доошгүй удаа чихийг хуурайштал чихээсээр цэвэрлэнэ. В. Өглөө чихээс хийж орхиод орой чихээсийг шинээр солино. С. Чихээсийг хоногт 2 удаа хийх ба нийт 5 хоног чихээсээр эмчилнэ. Д. Чихийг чихээсээр 3 хоног эмчилнэ. Е. Гидрокортизоны тостой чихээс хийгээд 3 хоног орхино. 41. Шүүдэст эмзэгшилтэй нярайд ямар шинжүүд илрэх вэ?
 7. 7. 7 А. Хөлрөмтгий, шилээ шөргөөх, дагзны үс халцрах. В. Нурамтгай, толгойд зузаан хагтай, жин хурдан нэмэгдэх. С. Идээт цэврүүнүүд арьсан дээр гарч халуурах, хөхөндөө дургуйцах. Д. Гульгимтхай, цочромтхой, нойронд муу. Е. Шээх бүр уйлж сэрдэг, шээс нь улаан шар өнгөтэй. 42. Тунгалгын эмзэгшилтэй хүүхдэд ямар шинжүүд илрэх вэ? А. Хөлрөмтгий, шилээ шөргөөдөг, дагзны үс халцрах. В. Нурамтгай, толгойд зузаан хагтай, арьсанд тууралт гарах нь хялбар. С. Цочромтгой, өвчлөмтхий, тунгалгын зангилаанууд томорсон, сэрээ булчирхай томорсон. Д. Гульгимтхай, цочромтхой, гиперрефлексүүдтэй. . Е. Шээх бүр уйлж сэрдэг, шээс нь улаан шар өнгөтэй. 43. Хүнд тураалтай хүүхдэд ямар арга хэмжээ авах вэ? А. А аминдэм өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. В. Хооллолтын байдлыг үнэлэн хоолны зөвлөгөө өгнө. С. Фермент, аминдэм эмчилгээ хийж гэрт нь эмчилнэ. Д. Дуслаар тэжээх зорилгоор инсулинтэй глюкоз гэрээр хийнэ. Е. Дексаметазон 4 мг-аар өглөө бүр уулгана. 44. Тураалтай хүүхдэд үзүүлэх тусламжийн хамгийн чухлыг заа. 1. Нар агаарт гаргахыг эхэд зөвлө. 2. Хүүхдийн хооллолтын байдлыг үнэлэн хоолны зөвлөгөө өг. 3. А аминдэмийн 2 тунг өг. 4. 5 хоноод давтан үзэж хооллолтыг дахин үнэлнэ. 5. 14 хоногийн дараа давтан үзнэ. 45. Цус багадалтгүй, тураалгүй, рахитгүй 1,5 настай хүүхдэд тохирох зөвлөгөөг өг. 1. Хооллолтыг үнэлэн хоолны зөвлөгөө өг. 2. Д витаминыг урьдчилан сэргийлэх тунгаар өгнө. 3. Өнөөдөр А аминдэм нэг тунг өгнө. 4. Ямар нэг зөвлөгөө шаардлаггүй. 5. Төмрийн сироп 14 хоног уулгана. 46. Сампингийн эрхийн шинжийг хаана тэмтэрч үзэх вэ? А. Өвчүүний эрмэгээр. В. Хавирганы ясан эд мөгөөрсөн эдэд шилжих хэсэгт. С. Суганы урд шугамаар Д. Суганы дунд шугамаар Е. Суганы арын шугамаар 47. Сульдаатай хүүхдэд Д аминдэмийн 50000 нэгжийн капсулаас ямар тунгаар өгөх вэ? А. Сард нэг удаа, 2 нас хүртэл. В. Даваа гариг бүрт 1 удаа 1 сар өгнө. С. Даваа, Пүрэв гариг бүрт нэг удаа, нийт 7 удаа өгнө. Д. Даваа, Пүрэв гариг бүрт нэг удаа, нийт нэг сар өгнө. Е. Сард нэг удаа нэг нас хүртэл өгнө. 48. Д аминдэмийн урьдчилан сэргийлэлтийг хүүхдэд хэдийнээс хийх вэ? А. 14 хоногтойгоос В. 1 сартайгаас.
 8. 8. 8 С. 2 сартайгаас Д. 3 сартайгаас. Е. 4 сартайгаас 49.Цус багадалттай 1,6 настай хүүхдэд 200 мг төмрийн сульфатыг ямар тунгаар , яаж өгөх вэ? А. 14 шахмалаар өдөрт нэг удаа 14 хоногийн турш. В. 12 шахмалаар өдөрт нэг удаа 14 хоногийн турш. С. 1 шахмалаар өдөрт нэг удаа 14 хоногийн турш. Д. 1 шахмалаар өдөрт нэг удаа нэг сарын турш. Е. 1 шахмалаар өдөрт нэг удаа хоѐр сарын турш. 50. Цус багадалттай хүүхдийг өрхийн эмч хэд хоноод давтан үзэх вэ? А. 5 хоноод В. 14 хоноод С. 30 хоноод Д. 2 хоноод Е. 7 хоноод 51. 2 сартай хөдөөний хүүхдэд ямар вакцин хийх вэ? 1. Сахуу -хөхүүл ханиад-татран 2. Вируст гепатит В 3.Саа 4. Улаанбурхан 5. БЦЖ 52. Улаанбурханы вакциныг хэдэн насанд нь хийх вэ? 1. 2 сартайд 3. 4 сартайд 2. 8-11 сартайд 4.1 нас 2-6 сартайд 5. 5 настайд 53. Улаанбурханы вакцины 1-2-р тунг хэдэн сарын зайтай хийх ѐстой вэ? А. 1 сарын зайтай В. 3 сарын зайтай С. 6 сарын зайтай Д. Жилийн зайтай Е. 8 жилийн зайтай 54. Гэрт нь үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаж буй хүүхдэд вакцин хийж болох уу? 1. Болно 2. Болохгүй. 3. Хүнд өвчний улмаас эм ууж байгаа бол эдгэрч, эмээ ууж дууссаны дараа ьакцин хийж болно. 4. Үүсгэгчийн эсрэг эмийн тунг ихэсгээд вакцин хийж болно. 5. Харшлын эсрэг эм уулгаад вакцин хийж болно. 55. 2 сартайгийнхаа вакцины дараа 3 хоногийн дотор татсан хүүхдэд 3 сартайд нь ямар вакцин хийж болох вэ? А. СХХТ2 В. Саа 3 С. ВГ 3 Д. УБ 1 Е. БЦЖ 1. 56. Вакцин хийхээс татгалзах эсрэг заалтууд: 1. ДОХ-той хүүхдэд БЦЖ хийхгүй 2. СХХТ вакциныг ТМТ-ийн хүнд хурц эмгэгтэй хүүхдэд хийхгүй 3. СХХТ вакцин хийлгээд 3 хоногийн дотор татсан ба цохиулалтанд орсон хүүхдэд давтан СХХТ хийхгүй. 4. Өнөөдөр эмнэлэгт хэвтүүлэх заалттай хүнд өвчтэй хүүхдэд ямар ч вакцин хийхгүй.
 9. 9. 9 5. 2500 гр жиндээ хүрээгүй дутуу, сул биетэй нярайд төрөхөд вакцин хийхгүй. 57. Вакцины гаж нөлөө болон хүндрэл ямар байдлаар илрэх вэ? 1. Хэсэг газрын урвал (улайх, хавдах, буглах) 2. Ерөнхий урвал (халуурах, хордлогын хам шинж) 3. Дотор эрхтэнд халдвар харшлын хүндэрлүүд (бөөрний, зүрхний булчингийн үрэвсэл) үүсэх 4.Архаг өвчин сэдрэх ( багтраа, арьсны өвчнүүд, хэрх өвчин) 5. Мэдэрлийн тогтолцооны эмгэгээс татах. 58. Вакцин хийлгэсэн хүүхдийн ээжэд юуг сануулах ѐстой вэ? 1. Хүүхэд нэг өдөр бие нь тавгүй болж, халуурч болзошгүй. 2. Энэ нь вакцинд дархлаа үүсэж буй хэвийн хариу урвал тул айх хэрэггүй, хүүхдээ сайн хөхүүлж, шингэн сайн уулга. 3. Хэрэв хүүхэд нэгээс олон хоног халуурвал авчирч үзүүлэх хэрэгтэй. 4. Хэрэв хүүхэд вакцин хийлгэсэн өдрөө халуурвал котримоксазол, парацетамол хоѐрыг өгөөрэй. 5. Вакцинд харшил үүсч болзонгүй тул димедрол уулгаарай. 59. Төрөхөд вакцинуудаа хийлгээгүй 18 хоногтой хүүхдэд ямар вакцинуудыг нөхөн хийж болох вэ? 1. БЦЖ 2. Саа 1 3. ВГ 1 4. УБ 1 5. СХХТ1 60. Суулгаж байгаа хүүхдэд саагийн вакцин уулгах уу? А. Уулгах боловч тунг хийсэнд тооцохгүй. В. Дархлаа тогтохгүй учир уулгахгүй. С. Уулгаад товлолын дагуу уусанд тооцно. Д. Уулгахгүй, учир нь суулгалтаар гарчихна. Е. Уулгахгүй, учир нь дархлаад нөлөөлсөн эсэхийг мэдэх боломжгүй. 61. Аль тохиолдлуудад хүүхдийн хооллолтыг үнэлэх ѐстой вэ? 1. Тураалтай хүүхдүүдэд 2. Цус багатай хүүхдүүдэд 3. Тураалгүй, цус багдалтгүй ч 2 хүртлэх насны бүх хүүхдүүдэд 4. Рахиттай 3 настай хүүхдэд 5. 0-5 насны бүх хүүхдүүдэд 62. 6-12 сартай хөхөө хөхдөг хүүхдэд нэмэгдэл хоолнуудад дасгасны дараа өдөрт хэдэн удаа нэмэлт хоол өгөх вэ? А. 1-2 удаа В. 3 удаа С. 5 удаа Д. 4 удаа Е. 6 удаа 63. Бантанг бэлтгэхдээ махыг нь сайтар хярж жижиглэн, дээр нь аарц, ээдэм, бяслаг, ногоо, өндөгний шарын аль нэгийг нэмнэ. Бантанг бэлтгэх энэ арга дээр юм нэмэх шаардлагатай юу? А.шаардлагагүй В. Цөцгий буюу ургамлын тос нэмнэ С.шар тос нэмнэ Д. Хоол амтлагч нэмнэ
 10. 10. 10 64. 4 хүртлэх сартай хүүхдийг зөвхөн хөхөөр хооллох ѐстой боловч хэрэв сүү, сүү орлуулагч хэрэглэх зайлшгүй шаардлагтай бол 3 хүртлэх сартай хүүхдэд малын сүүг яаж бэлтгэж өгөх нь зөв бэ? А. үнээний сүүг цагаан будааны шүүсээр шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 50 мл цагаан будааны шүүс хийж, 2 цайны халбага сахар нэмнэ). В. үнээний сүүг буцалсан усаар шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 50 мл буцалсан ус хийж, 2 цайны халбага сахар нэмнэ). С. үнээний сүүг шингэлэх шаардлаггүй (120-130 мл өгнө). Д. үнээний сүүг буцалсан усаар шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 100 мл буцалсан ус хийж, 2 цайны халбага сахар нэмнэ). Е. үнээний сүүг буцалсан усаар шингэлж өгнө (100 мл буцалсан сүүн дээр 100 мл буцалсан ус хийнэ). 65. 1-ээс дээш насны хүүхдэд нэмэгдэл хоолыг нэг удаа хэдий хэмжээтэй өгөх вэ? А. 1 14 -1 12 аяга буюу 250-300 мл В. 1 аяга буюу 200 мл С. Хагас аяга буюу 100 мл Д. Хоѐр аяга буюу 400 мл 66. Хооллолтын бэрхшээлтэй 4 сартай хүүхдийг өрхийн эмч хэд хоноод үзэх вэ? А.5 хоноод В.14 хоноод С. 30 хоноод Д. 7 хоноод Е. 2 хоноод 67. Зөвхөн хөхөөр хооллож буй хүүхдэд зуны халуунд хөхүүлэхийн зэрэгцээ шингэн нэмж уулгах хэрэгтэй юү? А. Хэрэгтэй В. Хэрэггүй С. Ус халбагдаж өгөх хэрэгтэй Д. Жимсний шүүсээр угжих хэрэгтэй Е. Байхуу цайгаар угжих хэрэгтэй 68. 2 сартай тураалгүй, цус багадалтгүй хүүхдийг хоногт 5 удаа хөхүүлдэг (шөнө бас хөхүүлдэг) ба 2 удаа үнээний сүүгээр угждаг. Энэ хүүхдийн хооллолтын алдаа, бэрхшээлүүдийг заа. 1. өдөрт 8-с цөөн хөхүүлдэг 2. үнээний сүү өгдөг 3. үнээний сүүг угжаар өгдөг 4. шөнө хөхүүлдэг 5. хөхүүлдэг 69. 1 нас 3 сартай тураалтай хүүхэд, хөхөө хөхдөггүй ба өдөрт нэг удаа гурилтай шөлний гурил, шөлийг иддэг. Хүүхэд том хэрчсэн махыг идэхээс дургүйцдэг тул өгдөггүй. 1 удаа үнээний сүүгээр угждаг.Орой гэрийнхнийхээ хоолны шингэн шөлнөөс өгдөг.Хүүхдийг идэвхтэй хооллодоггүй. Энэ хүүхдийн хооллолтын алдаа бэрхшээлүүдийг заа. 1. Хооллолтын тоо цөөн (өдөрт 3 удаа) 2. Хоол нь илчлэг бус /шингэн шөл/ 3. Хүүхдийг идэвхтэй хооллодоггүй 4. Хүүхдэд мах идүүлдэггүй 5. Хоногийн хоолны хэмжээ бага 70. 7 сартай чихний цочмог халдвартай хүүхэд хөхөө өдөрт 5-6 удаа хөхдөг ба 2 удаа шингэн каш халбагаар иддэг. Хүүхэд өвчилж эхэлснээсээ хойш каша идэх
 11. 11. 11 дургүй болохоор нь өгөхөө больсон.Одоо зөвхөн хөхөө хөхөж байгаа.Энэ хүүхдэд тохирох хооллолтын зөвлөгөө өг. 1. Хүссэн үед нь хөхүүлж бай 2. Каша өтгөн бэлтгэж өг (сүүгээр бэлтгэж, цөцгийн тос, шар тос, ургамлын тосны аль нэгийг , элсэн чихэр нэм) 3. Нэмэгдэл хоолны нэр төрлийг олшруул 4. Өвчтэй үед нь сайн хоолло 5. Хүүхдийн дуртай хоолыг нь сайн өгснөөр биеийн эсэргүйцэл сулрахгүй. 71. Уушгины хатгалгаатай хүүхдийг давтан хэзээ үзэх вэ? А. 2 хоноод В. 5 хоноод С. 7 хоноод Д. 14 хоноод Е. 30 хоноод 72. Тураалтай, цус багадалттай, хооллолтын бэрхшээлтэй 6 сартай хүүхдийг давтан үзэх хамгийн ойрын хугацаа: А. 2 хоноод В. 5 хоноод С. 7 хоноод Д. 14 хоноод Е. 30 хоноод 73. Уушгины хатгалгаатай 6 сартай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд биеийн байдал нь янзандаа, ханиалгасан хэвээр, амьсгал минутанд 52 байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эмийг үргэлжлүүлэн өгнө. 2. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эмийг өгнө. 3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 4. 2 хоноод давтан үзнэ. 5. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эмийг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 74. Уушгины хатгалгаатай 2 настай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд биеийн байдал нь сайжирсан, ханиалга намдсан, амьсгал минутанд 32 байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Эмчилгээг зогсооно. В. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эмийг өгнө. С. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. Д. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эмийг үргэлжлүүлэн өгнө. Е. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эмийг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 75. Уушгины хатгалгаатай 9 сартай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд биеийн байдал нь дордсон, ханиалгасан хэвээр, цээж нь хонхолзож байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Эмчилгээг зогсооно. В. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эмийг өгнө. С. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. Д. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эмийг үргэлжлүүлэн өгнө. Е. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эмийг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 76. Рахиттай гэж ангилаад эмчилгээний тунгаар Д аминдэм уулгасан хүүхдийг 30 хоноод давтан үзэхэд рахитын шинжгүй болсон байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Д аминдэм давтан уулгахгүй, эмчилгээг зогсооно. В. Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар залгаад өгнө.
 12. 12. 12 С. Сарын дараа Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар өгнө. Д. 2 сарын дараа Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар өгнө. Е. Өвөл Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар 3 сар өгнө. 77. Рахиттай гэж ангилаад эмчилгээний тунгаар Д аминдэм уулгасан хүүхдийг 30 хоноод давтан үзэхэд рахитын 2 шинж илэрч байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Д аминдэм давтан уулгахгүй, эмчилгээг зогсооно. В. Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар залгаад өгнө. С. Сарын дараа Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар өгнө. Д. 2 сарын дараа Д аминдэмийг урьдчилан сэргийлэх тунгаар өгнө. Е. Эмчилгээний тунгаар Д аминдэм дахин нэг сар уулгана. 78. Халууралттай, өөр өвчний шинжгүй 1 настай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд халуун нь үргэлжилж, ханиалгаж, амьсгал нь минутанд 42 болсон байв. Ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Ханиад шуухнаа гэж ангилаад ханиад намдаах эм бичиж өгнө. В. Уушгины хатгалгаа гэж ангилаад үүсгэгчийн эсрэг эм өгнө. С. Уушгины хатгалгаа. Халууралт. -гэж ангилаад үүсгэгчийн эсрэг эм, ханиад зөөлрүүлэх эм, халуун бууруулах эм өгнө. Д. Уушгины хүнд хатгалгаа гэж ангилаад эмнэлэгт хэвтүүлнэ. Е. Маш хүнд халууралт өвчин гэж ангилаад эмнэлэгт хэвтүүлнэ. 79. Шингэн алдалтгүй, цусан суулгалттай хүүхдийг 2 хоноод давтан үзэхэд шингэн алдалтгүй цусан сулгалт намдаагүй, хүүхэд янзандаа байвал ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Котримоксазолыг үргэлжлүүлэн өгөөд 2 хоноод давтан үзнэ. В. Эмнэлэгт хэвтүүлж эмчилнэ. С. Хоѐрдугаар сонголтын үүсгэгчийн эсрэг эм өгөөд 2 хоноод давтан үзнэ. Д. Хоѐрдугаар сонголтын үүсгэгчийн эсрэг эм өгөөд 5 хоноод давтан үзнэ. Е. Шингэн алдалтгүй тул А төлөвлөгөөгөөр суулгалтыг гэрээр эмчилнэ. 80. Чихний цочмог халдвартай хүүхдийг 5 хоноод давтан үзэхэд өвдөлт нь ихэссэн, хүүхэд өндөр халуурсан байвал ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эм өгөөд 2 хоноод давтан үзнэ. В. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлж эмчилнэ. С. Үүсгэгчийн эсрэг нэгдүгээр сонголтын эм дээр парацетамолыг нэмж өгнө. Д. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эм, парацетамол өгөөд, чихийг чихээсээр хуурайшуулахыг зааж өгөөд 2 хоноод давтан үзнэ. 81. 1 сар 10 хоногтой нярай 2 хоног ханиалгаж байгаа, өчигдор 38 хүртэл халуурсан зовиуртай, амьсгал 1 минутанд 54 байгаа, өөр эмгэг шинж илрээгүй бол юу гэж ангилах вэ? А. Ханиад шуухнаа. Халууралт. В. Уушгины хатгалгаа. Халууралт. С. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй. Д. Маш хүнд халууралт өвчин. Е. Уушгины хүнд хатгалгаа.
 13. 13. 13 82. Нянгийн хэсэг газрын халдвар байж болзошгүй гэж ангилсан нярайд өрхийн эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? А. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, эмнэлэг яаралтай хэвтүүлнэ. В. Антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. С. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эм уулгаад гэртээ хэрхэн асрах талаар эхэд зааж өгнө. Д. Яаралтай эмнэлэгт хэвтүүлнэ. Е. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын халдварыг гэрээр эмчлэхийг ба гэртээ хэрхэн асрахыг заах өгөх, 2 хоноод давтан үзлэгт ирэх. 83. Хүйнээс нь идээ гарч байгаа, 1 өдөр халуурсан нярайд ямар ангиллаар, ямар тусламж үзүүлэх вэ? А. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилаад үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ хийгээд, 2 хоноод давтан үзнэ. В. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилаад, антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. С. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эм уулгаад гэртээ хэрхэн асрах талаар эхэд зааж өгнө. Д. Яаралтай эмнэлэгт хэвтүүлнэ. Е. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын халдварыг генцианвиолетээр гэрт нь эмчлэнэ. 84. 24 хоногтой нярайн арьсан дээр ганц нэг идээт цэврүү гарсан, өөр өвчний шинжгүй бол өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? А. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилад үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ хийгээд, 2 хоноод давтан үзнэ. В. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилаад, антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. С. Үүсгэгчийн эсрэг хоѐрдугаар сонголтын эм уулгаад эмнэлэгт хэвтүүлнэ. Д. Яаралтай эмнэлэгт хэвтүүлнэ. Е. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын халдварыг генцианвиолетээр гэрт нь эмчлэнэ, 5 хоноод давтан үзнэ. 85. Нярай хүүхдийн хүй улайсан, идээтэй, тэр нь арьсруугаа тэлсэн бол өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилна. 2. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна. 3. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 2 хоноод давтан үзнэ. 4. Антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ.
 14. 14. 14 5. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 5 хоноод давтан үзнэ. 86. Чихнээс булаг гарч буй 1 сартай нярайд ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Хэсэг газрын нянгийн халдвар гэж ангилна. 2.Чихний цочмог халдвар гэж ангилна. 3. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 2 хоноод давтан үзнэ. 4. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулгаад, хэсэг газрын эмчилгээ гэрээр хийнэ. 5 хоноод давтан үзнэ. 5. Антибиотикийн эхний тунг тариад, цусны сахар багасхаас сэргийлээд, дулаан авч явахыг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 87. Нярай 1 хоног цустай суулгасан. Шингэн алдалтын шинжгүй. Нярайг хэрхэн ангилаж эмчлэх вэ? 1. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна. 2. Шингэн алдалтгүй цусан суулгалт гэж ангилна. 3. А төлөвлөгөөгөөр эмчилнэ. Котримоксазол 12 цагаар уулгана. 4. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 5 5 хоноод давтан үзнэ. 88. Хэсэг газрын нянгийн халдвартай 3-4 кг жинтэй нярайд амоксациллины 250 мг шахмалыг яаж өгөх вэ? А.1/4-р өдөрт 3 удаа 5 хоног В. 1/4-р өдөрт 4 удаа 5 хоног С. 1/2-р өдөрт 3 удаа 5 хоног Д. 1/2-р өдөрт 3 удаа 5 хоног 89. Хэсэг газрын халдвартай нярайд котримоксазол ямар тохиолдолд өгч болохгүй вэ? 1. 1 сар хүрээгүй 2. Шарлалттай 3. Дутуу төрсөн, 1 сар хүрээгүй 4. Шүүдэст эмзэгшилтэй 5. Тархины даралттай 95. Архаг тонзиллитыг эрт илрүүлж төгс эмчлээгүйгээс ямар өвчнүүд үүсэж болох вэ? 1. Ревмокардит, ревматоидны полиартрит 2. Гломерулонефрит, тиреоидит 3. Анеми, васкулит, тромбоцитопенийн пурпур 4. Системны өвчнүүд 5. Хорея буюу мэдэрлийн ревматизм 98. Гүйлсэн булчирхайн архаг үрэвсэлтэй хүүхдэд тонзилэктоми хийх заалт: 1. Эмийн эмчилгээнд үр дүн өгөхгүй байх. 2. Хордлого харшлын шинжүүд нь даамжирч бусад эрхтэнд нөлөөлөх. 3. Гүйлсэн булчирхай 4-р зэрэг хүртэл томорч хоорондоо нийлсэн байх.
 15. 15. 15 4. 10 наснаас хойш 5. Эмэгтэй хүүхдэд 12 наснаас өмнө. 99. Хамрын дайвар хөндийнүүдийн үрэвсэл байж болзошгүй өвчтөнд өрхийн эмчээс ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Дайвар хөндийн зураг авахуулна. 2. Чих хамар хоолойн эмчид үзүүлнэ. 3.Чих хамар хоолойн эмчийн зөвлөмжийг биелүүлнэ. 4. Давтан үзлэг товлоно. 5. Хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг хэлж өгнө. 100. 12 настай охин жилд 3 удаа гүйлсэн булчирхай нь идээлж, халуурж, 5 хоног хичээлээс чөлөөлөгдсөн, үзлэгээр гүйлсэн булчирхай нь соривжсон, хэлбэр галбир нь өөрчлөгдсөн, эрүүн доорхи тунгалгын зангилаанууд томорсон байсан. Охины даралт хэвийн, зүрх, үе мөчөөр өвдөх шинж илэрдэггүй, шээсийг тестэрээр үзэхэд өөрчлөлтгүй, бамбай булчирхай томроогүй, арьсан дээр хөхрөлт үгүй, сарын тэмдэг энэ жилээс ирж эхлэсэн боловч тогтворжоогүй байна. Охинд онош тавь. Зөвлөгөө өг. 1. Гүйлсэн булчирхайн архаг үрэвслийн хордлого харшлын хэлбэр 2. Гүйлсэн булчирхайн архаг үрэвслийн энгийн хэлбэр 3. Хоолойн мах авахуулах хэрэгтэй. 4. Хоолойг 3 шатлалаар зайлах ба дициллин эмчилгээг хавар, намар болгон 3 жил дараалан хийх. 5. Хоолойн мах авахуулхын өмнө 3 шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэй. 101. Шилжилтийн насны хүүхдийн нүүр, цээжээр тууралт гарч байвал өрхийн эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Үрэвслийн архаг голомтууд архаг тонзиллит байвал илрүүлж төгс эмчилнэ. 2. Хувийн ариун цэврийг чанд сахиулна. 3. Чихэрлэг буюу хурц хоол идэхийг хорих ба өтгөн хатахаас сэргийлнэ. 4. Аяндаа эдгэрэх тул оролдох хэрэггүй 5. Шилжилтийн насны тууралтанд онцын эмчилгээ шаардлагагүй. 102. Урат ихтэй шээж буй өөр онцын зовиургүй хүүхдэд өрхийн эмч ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 1.Шингэн сайн уух 2. Махан хоол өнжөөд нэг идэх 3. Пурин ихтэй хоол хүнс, дотор мах хэрэглэхгүй байх. 4. Аллопуринол өдөрт 3 удаа уух. 5. Шоколад идэхгүй байх 103. Ходоодны архаг үрэвслийн үндсэн шинжүүдийг заа. 1. Өлөн үед өвдөлт илрэх. 2. Ходоод дүүрэх, цардайх, юм идсэний дараа аюулхай орчим өвдөх. 3. Хэвлийг тэмтрэхэд баруун хавирга дор хөндүүрлэх
 16. 16. 16 4. Хэвлийг тэмтрэхэд аюулхай орчим хүндүүрлэх. 5. Керын шинж эерэг байх. 104. Helicobacter-ийн гаралтай архаг гастритын үед үүсгэгчийн эсрэг ямар эмчилгээ хийх вэ? 1. Трихопол 0,25 гр, хоногт 3 удаа 4 долоо хоног уух. 2. де-нол 1 шахмалаар эсвэл 5 мл-р хоногт 3 удаа хоолны өмнө 30 хоног уух. 3. Амоксациллиныг 0,25 гр хоногт 4 удаа уух. 4. Ношпа хагас шахмалаар хоногт 3 удаа уух 5. Омепразол хагасаар 3 удаа уух. 105. Цөсний хүйдийн дискинезийн гипотоник хэлбэрийн үед ямар эмчилгээ хийх вэ? 1. Хоногт 5 удаа чанартай хооллоно, хурц үед өөх тостой зүйл, шарсан хуурсан хүнс өгөхгүй. 2. Холосас 1 цайны халбагаар өдөрт 3 удаа буюу аллохол 1 шахмалаар хоногт 3 удаа эсвэл цөс хөөх үйлчилгээтэй ургамлын ханд өгч болно. 3. Эрдэсжүүлсэн ус тасалгааны хэмд ялангуяа өглөө өлөнд ууна. 4. Эмчилгээний дасгал хийлгэнэ. 5. Явган явж байхыг зөвлөнө. 106. Хүүхэд элэгний архаг үрэвслээр эмчлэгдээд эмнэлгээс гарахад өрхийн эмч ямар нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах вэ? 1. Өдрийн дэглэм сахиулж, 4-5 цаг цэвэр агаарт зугаалуулж, 1-2 цаг өдөр унтуулах хэрэгтэй. 2. Биеийн тамирын хичээлээс чөлөөлнө. 3. Шарсан, хуурсан, өөх тостой, хурц амтлагчтай хоол хориотой. 4. Биеийн эсэргүүцэл сайжруулж, тэнхрүүлэх эмчилгээ хийнэ. Хавар, намрын улиралд аминдэмийн комплекс өгнө. 5. Цөс хөөх эм (аллохол, холосас, холензим) эхний жил 3 сар тутам нэг курс уулгана. 107. Хүүхэд гломерулонефритээр эмчлэгдээд эмнэлгээс гарахад өрхийн эмч ямар нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах вэ? 1. Эхний жил хүүхдийг сар тутам, хоѐр дахь жил 3 сар тутам үзэж зөвлөгөө өгнө 2. Шээсний шинжилгээ, Аддис Каковскийн сорил хийж, креатинин, мочевиныг цусанд үзнэ, артерийн даралт хэмжинэ 3. Эхлээд 7-р хоол, цаашид 5-р хоол идэхийг зөвлөнө. 4. Хоногийн давсны хэрэгцээг 1,5-3 гр. хүртэл хязгаарлана. 5. Даарч хөрөхгүй байх, задгай усанд орохгүй байхыг зөвлөнө. 108. Пиелонефритээр өвдсөн хүүхдэд хоѐрдогч урьдчилан сэргийлэлтийн ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Хоногийн давсны хэрэгцээг 1,5-3 гр. хүртэл хязгаарлана. 2. С, В бүлгийн аминдэм өгнө.
 17. 17. 17 3.Бифидум бактерин эсвэл лактобактерин уулгана. 4. Сэдрэлээс сэргийлэх эмчилгээг 6 сар төгс хийнэ. Эхний 10 хоног антибиотик эсвэл уросептик хэрэглэнэ.2 дахь 10 хоногт ургамал эмчилгээг залгаж хийнэ.3 дахь 10 хоногт завсарлана. 5. Даарч хөрөхгүй байх, задгай усанд орохгүй байхыг зөвлөнө. 109. Хордлогот бахлуурын үндсэн шинжүүдийг нэрлэ. 1. Зүрхнийцохилтолшрох. 2.Турах 3.Бамбай булчирхай томрох 4. Цочромтгой, уцаарламтгай болох. 5. Гарын алга хүйтэн нойтон хөлстэй байх 110. 15 настай хүүхдийн даралт өөр өвчингүй атлаа 130 болсон байна. Ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Өдрийн дэглэм сахиулах. 2. Шөнө 8 цаг унтах, өдөр 30 минут-1цаг унтах 3. Цэвэр агаарт 2-3 цаг зугаалах. 4.Телевиз хоногт 1-1,5 цагаас илүүгүй үзэх 5. валериан, нейровалин, натрийн бромат эсвэл седуксен уухаар өгөх. 111. Хонгор 1 сартай, 3,5 кг жинтэй, 1 хоног ханиалгасан, 38 хэм халуурсан зовиуртай. Амьсгал минутанд 43.Өөр эмгэг шинжгүй. Хоногт 9-10 удаа хөхөө хөхдөг, өөр хоол, шингэн өгдөггүй. Ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилаад гараа эмчилгээ хийх эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 2. Ханиад, шуухнаа гэж ангилаад гэрээр эмчилнэ. 3. Гараа эмчилгээнд гентомицин –2,5 мг/кг жинд, пенициллин 50000 нэгжээр кг тооцоолон тариад хөхийг нь замын турш хөхүүлэхийг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 4. Халууралт гэж ангилаад гэрээр эмчилнэ. 5. Гэрээр эмчлэхдээ хөхөө сайн хөхүүл, 38,5 хэмээс дээш халуурвал парацетамол 0,5 гр шахмалыг дөрөвний нэгээр уулгах. 112. Булган, 28 хоногтой, 3 кг жинтэй, суулгасан гэсэн зовиуртай. Хоногт 8 удаа хөхөө хөхдөг, өөр хоол буюу шингэн өгдөггүй. Суулгаад 15 хонож байгаа.Хүүхэд тайван бус цочромтгой, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас удаан арилна.Баасанд цусгүй. Өөр эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил. 1. Шингэн алдалттай суулгалт 2. Шингэн алдалттай ужиг суулгалт 3. Шингэн алдалтыг Б төлөвлөгөөний дагуу эмчил. 4. Эмнэлэгт хэвтүүлэхийн өмнө шингэн алдалтыг эмчил, эмнэлэгт хэвтүүл. 5. Хөхний сүүг цагаан будааны шүүсээр орлуулан өг.
 18. 18. 18 113. Сувд, 14 хоногтой, 3,6 кг жинтэй, арьсан дээр ганц нэг идээт цэврүү гарсан. Хоногт 6 удаа хөхөө хөхдөг ба 2 удаа угжаар Нан өгдөг.Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил. 1. Хэсэг газрын нянгийн халдар. Хооллолтын бэрхшээлтэй гэж ангилна. 2. Амоксациллийн 8 цагаар уулгаад, хэсэг азрын халдварыг гэрээр эмчлэхийг зааж өгнө. Хоногт 8-аас цөөнгүй хөхүүлэхийг зөвлөнө. Өөр хоол угжаар өгөхгүй байх ба хөхөөр цатгаж чадна гэдэгт эхийг итгүүлнэ. 3. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. Ямар шинж илэрвэл яааралтай үзүүлэхийг эхэд хэлнэ. 4. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна. 5. Антибиотикийн эхний тунг тариад эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 114. Саран, 1 настай, 10 кг жинтэй, өчигдөр халуурсан, өнөөдөр халуураад татсан гэсэн зовиуртай, ханиалгаад 3 хонож байгаа. Амьсгал минутанд 38.Одоо халуураагүй байна.Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил. 1. Уушгины хүнд хатгалгаа. Маш хүнд халууралт өвчин гэж ангилна. 2. Аюултай ерөнхий шинжтэй. Ханиад шуухнаа гэж ангилна. 3. Үүсгэгчийн эсрэг эмийн эхний тунг өгөөд, цусны сахар багсахаас сэргийлээд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 4. Хоргүй зөөлөн эмээр ханиадыг хэрээр эмчилнэ. 5. Гэртэй хариад 38,5 хэмээс дээш халуурвал парацетамол дөрөв хуваасны нэгээр уулгана. 115. Болд, 2 настай, 12 кг жинтэй, суулгаад 2 хонож байна. Тайван, орчиндоо харьцаатай, шингэн уухдаа сайн, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хэвийн арилна.Өнөөдөр баас цустай болсон.Өөр өвчний шинжгүй. Ангил.Эмчил. 1. Цусан суулгалт.- гэж ангилна 2. Шингэн алдалтгүй цусан суулгалт.-гэж ангилна. 3. Котримоксазолыг 480 мг-аар 12 цагаар 5 хоног уулгах. 4. Шингэн алдалтгүй суулгалтыг А төлөвлөгөөний дагуу суулгалт бүрийн дараа 100-200 мл шингэн уулгаж эмчлэх ба Цифрофлоксациныг 250 мг-ийн 1 шахмалаар өдөрт 2 удаа 3 хоног уулгана. 2 хоноод давтан үзүүлнэ. 5. Цусан суулгалтыг эмнэлэгт хэвтүүлж эмчилнэ. 116. Нямаа, 9 сартай, 10 кг жинтэй, 2 хоног ханиалгана, амьсгал минутанд 42, цээж нь хонхолзоно, хөхөө хөхөхдөө хөлөрдөг, булчин сул, алга бага зэрэг цайсан. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил. 1. Уушгины хүнд хатгалаа. Рахит. Цус багадалт.- гэж ангилна. 2. Ханиад шуухнаа. Тураал. Цус багадалт. –гэж ангилна. 3. Үүсгэгчийн эсрэг эмийн эний тунг өгөөд, цусны сахар багасахаас сэргийлээд, эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 4. Котримоксазолыг 12 цагаар гэрт нь 5 хоног уулгана. 5. Цус баадалтыг 14 хоног төмрийн сироп уулгаж эмчилнэ. 6. Д витамины 50000 нэгжтэй шахмалыг сард нэг удаа уулгаж байна.
 19. 19. 19 117. Навчаа 6 сартай, 8 кг жинтэй, 38,5 хэм халуунтай. 2 хоног ханиалгасан, халуурсан, амьсгал минутанд 54.Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил.Эмчил. 1. Уушгины хатгалгаа. Халууралт.-гэж ангилна. 2. Амоксациллин 250 мг-тай шахмалаас 1 шахмалаар өдөрт 2 удаа 3-5 хоног уулгана. 3. 38,5 хэмээс дээш халуурвал парацетамолын 0,5 гр шахмалыг дөрөвний нэгээр халуун бууртал 6 цагаар уулгана. 4. Ханиаданд чигатуссин уухаар өгнө. 5. 2 хоноод давтан үзүүлэх ба хэзээ яаралтай ирж үзүүлэхийг эхэд нь зөвлөнө. 118. Сэргэлэн 8 сартай, 9 кг жинтэй, 20 хоног суулгасан зовиуртай, өчигдөрөөс баас нь цустай болсон, тайван бус, цочромтгой, шингэн хэвийн ууна, ухаантай, арьсны хуниас хэвийн арилна, нүд хонхоогоогүй. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Шингэн алдалтгүй ужиг суулгалт. Цусан суулгалт гэж ангилна. 2. А төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтаас сэргийлэх эмчилгээ хийнэ. 3. Ужиг суулгалттай хүүхдийн хооллолтын зөвлөгөө өгөх. 4. Ципрофлоксацин 15 мг/кг жинд нь тооцон өдөрт 2 удаа 3 хоног уух. 5. 2 хоноод давтан үзүүлэх ба хэзээ яаралтай үзүүлэхийг зөвлөнө. 119. Гүнсэл 3 настай, чихнээс булаг гойжоод 1 сар болсон, чих өвддөггүй, халуураагүй, өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Чихний архаг халдвар гэж ангилна. 2. Чихийг чихээсээр хуурайшуулахыг ээжид нь зааж өгнө. 3. 5 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. 4. Чихний цочмог халдвар гэж ангилна. 5. Котримоксазолын 480 мг-ын шахмалыг 12 цагаар гэрт нь 5 хоног уулгана. 120. Ганаа 1 нас 2 сартай, 8 кг жинтэй, алга цайсан, Хөхөө хөхөхдөө хөлөрдөг, булчин сул, сампингийн эрхийн шинжтэй. Хоногт 5 удаа хөхөө хөхдөг, 200 гр бантан, 200 гр каш иддэг, цай боорцогтой 1 удаа иддэг, өөр хоол өгдөггүй. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. Ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 1. Тураал, цус багадалт, рахит, хоололтын бэрхшээлтэй. -гэж ангилна. 2. Өдөрт 5 удаа тусгайлан бэлтгэсэн хоолноос 250-300 мл-ээр идүүлэх. Хөхийг үргэлжлүүлэн хөхүүлэх. 3. Д витамины 50000 нэгжтэй шахмалаас даваа, дүрэв гаригт уулгахаар 7 ширхэгийг ээжид нь өгнө. 4. Төмрийн сироп 2 мл буюу хагас цайны халбагаар 14 хоног уулгах. 5. 5 хоноод давтан үзүүл. 121. Хонгор 1 сартай, 3,5 кг жинтэй, 1 хоног ханиалгасан, 38 хэм халуурсан зовиуртай. Амьсгал минутанд 53. Өөр эмгэг шинжгүй. Хоногт 9-10 удаа хөхөө хөхдөг, өөр хоол, шингэн өгдөггүй. Ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Уушгины хатгалаа, халууралт- гэж ангилна.
 20. 20. 20 2. Нянгийн хүнд халдвар байж болзошгүй гэж ангилна. 3. Хорүй зөөлөн эмээр ханиадыг эмчилнэ. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног уулгана. Өндөр халуурвал парацетамол уулгахыг зөвлөнө. 4. Антибиотик тарьж гараа эмчилгээ хийгээд, хөхөө сайн хөхүүлэхийг зөвлөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 5. 2 хоноод давтан үзнэ. 122. Булган, 28 хоногтой, 3 кг жинтэй, суулгасан гэсэн зовиуртай. Хоногт 8 удаа хөхөө хөхдөг, өөр хоол буюу шингэн өгдөггүй. Суулгаад 15 хонож байгаа. Хүүхэд тайван, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хэвийн арилна. Баасанд цусгүй. Өөр эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Шингэн алдалтгүй ужиг суулгалт. Хооллолтын бэрхшээлгүй.- гэж анилна. 2. Шингэн алдалтгүй суулгалт гэж ангилна. 3. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ. 4. А төлөвлөгөөний дагуу суулгалт бүрийн дараа 50- 100 мл шингэн уулгана. 5. 5 хоноод давтан үзнэ. 123. Сувд, 14 хоногтой, 3,6 кг жинтэй, арьсан дээр ганц нэг идээт цэврүү гарсан. Хоногт 9 удаа хөхөө хөхдөг. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Хэсэг газрын нянгийн халдвар. Хооллолтын бэрхшээлгүй.-гэж ангилна. 2. Хэсэг азрын халдварыг гэрээр эмчлэхийг эхэд зааж өгнө. 3. Тохирох антибиотыг уулгана. 4. Гэрээр нярайг хэрхэн асрах талаар зааж өгнө. 5. 2 хоноод давтан үзнэ. 124. Солонго, 1 настай, 10 кг жинтэй, өчигдөр халуурсан, өнөөдөр халуураад татсан гэсэн зовиуртай, ханиалгаад 3 хонож байгаа. Амьсгал минутанд 48. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчин, Маш хүнд халууралт өвчин.-гэж ангилна. 2. Аюултай ерөнхий шинжтэй уушгины хатгалгаа.-гэж ангилна. 3. Гараа эмчилгээ хийгээд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 4. Уушгины хатгалгаа . Маш хүнд халууралт өвчин. -гэж ангилна. 5. Уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчин. Халууралт.-гэж анилна. 125. Бат, 2 настай, 12 кг жинтэй, суулгаад 2 хонож байна. Тайван бус цочромтгой, шингэн ховдоглон ууна, нүд хонхоогоогүй, арьсны хуниас хэвийн арилна. Өнөөдөр баас цустай болсон. Өөр өвчний шинжгүй. Алга ягаан. Ангил. Эмчил. 1. Шингэн алдалттай. Цусан суулгалт.-гэж ангилна. 2. Б төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтыг эмчилнэ. Ципрофлоксациныг 15 мг/кг жинд нь тооцон өдөрт 2удаа 3хоног уулгана.
 21. 21. 21 3. 2 хоноод давтан үзнэ. 4. Шингэн алдалтгүй цусан суулгалт.-гэж анилна. 5. 5 хоноод давтан үзнэ. 126. Норов, 9 сартай, 10 кг жинтэй, 2 хоног ханиалгана, амьсгал минутанд 52, цээж нь хонхолзоно. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Уушгины хүнд хатгалгаа буюу маш хүнд өвчин. –гэж ангилна. 2. Уушгины хатгалаа.-гэж ангилна. 3. Тохирох антибиотикийн эхний тунг уулгаад эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ, цусны чихэр багасхаас сэргийлнэ. 4. Тохирох антибиотикийг 5 хоног уулгаад, ханиад зөөлрүүлэх эм уулгаад гэрээр эмчилнэ. 5. 2 хоноод давтан үзнэ. 127. Наран, 6 сартай, 8 кг жинтэй, 38,5 хэм халуунтай. 2 хоног ханиалгасан, халуурсан, амьсгал минутанд 44. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Уушгины хатгалгаа. -гэж ангилна. 2. Ханиад шуухнаа. Халууралт. –гэж ангилна. 3. Котримоксазол талаар хоногт 2 удаа 5 хоног уулгана. 4. Ханиад зөөлрүүлэх хоргүй зөөлөн эм хэрэглэнэ. Өндөр халуурвал парацетамолын 0,5 шахмалаас дөрөвний нэгээр уулгана. 2 хоноод давтан үзнэ. 5. 5 хоноод давтан үзнэ. 128. Сэлэнгэ 8 сартай, 9 кг жинтэй, 20 хоног суулгасан зовиуртай, тайван бус, цочромтгой, шингэн хэвийн ууна, ухаантай, арьсны хуниас хэвийн арилна, нүд хонхойсон. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Шингэн алдалттай. Хүнд ужиг суулгалт. 2. Шингэн алдалттай. Ужиг суулгалт. 3. Эмнэлэгт хэвтүүлэхээс өмнө Б төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтыг эмчилнэ. Эмнэлэт хэвтүүлнэ. 4. А төлөвлөгөөний дагуу шингэн алдалтыг эмчилнэ. 5. 5 хоноод давтан үзнэ. 129. Гүндэгмаа, 3 настай, чихнээс булаг гойжоод 1 сар болсон, өчигдөрөөс чих өвдсөн, халуураагүй, өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. 1. Чихний цочмог халдвар. 2. Чихний архаг халдвар. 3. Үүсгэчийн эсрэг эм 5 хоног уулгана. Чихийг чихээсээр цэвэрлэхийг зааж өгнө. Өвдөлтөнд парацетамол уулана. 5 хоноод давтан үзнэ. 4. Зөвхөн чихийг чихээсээр цэвэрлэхийг зааж өгөхөд хангалттай. 5 хоноод давтан үзнэ. 5. Хөхлөг ургацыын үрэвсэл.-гэж анилна. 130. Ганболд, 8 сартай, 9 кг жинтэй, алга цайсан, Хөхөө хөхөхдөө хөлөрдөг, булчин сул, сампингийн эрхийн шинжтэй. Хоногт 5 удаа хөхөө хөхдөг, 200 гр
 22. 22. 22 бантан, 200 гр каш иддэг, цай боорцогтой 1 удаа иддэг, өөр хоол өгдөггүй. Өөр зовиур ба эмгэг шинжгүй. Ангил. Эмчил. Ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 1. Цус багадалт. Рахит. Хооллолтын бэрхшээлтэй.- гэж ангилна. 2. Төмрийн сироп 2 мл-ээр 14 хоног уулгана. 3. Д витамины 50000 нэгжтэй шахмалаас даваа, пүрэв гариг бүрт нийт 7 удаа уулгана. 4. Хөхөө сайн хөхүүлэх, нэмэлт хоолыг 3 удаа идүүлэх ба цайны оронд хярам, жимсний шүүс, буцалсан ус уулгахыг зөвлөнө. 5. Давтан үзлэгт 5 хоноод ирэх. 131. 4 сартай Улаанбаатарын хүүхэд товлолын дагуу вакцинуудаа хийлгэсэн. Өнөөтөо ямар вазцин хийлгэх вэ? А.БЦЖ, ВГ, саа В. Тавт вакцины III тун, саагийн IV тун С. СХХТ III тун, саагийн IV тун Д. СХХТ III тун, саагийн III тун Е. УБ I, ВГ III 132. Завханд төрсөн 4 сартай хүүхэд ямар вакцин хийлгэсэн байх ѐстой вэ? Өнөөдөр ямар вакцин хийлгэх вэ? Дараагийн вакцинд хэзээ ирэх вэ? 1. БЦЖ I, саагийн I, II, III тун, ВГ I тун, Тавт вакцины I, II тун хийлгэсэн байх ѐстой 2. Өнөөдөр саагийн IV тун, СХХТ-ийн IIIтун хийлгэнэ. 3. Дараагийн вакцинд 9 сартайдаа ирнэ. 4. БЦЖ I, ВГ I, саа I, Тавт I хийлгэсэн байх ѐстой. 5. Дараагийн вакцинд 5 сартайдаа ирнэ. 133. 2000 гр жинтэй төрсөн нярай төрөхөд ямар ч вакцин хийлгээгүй. Өнөөдөр 1 сартай , 2500гр жинтэй тул өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. БЦЖ I, ВГ I, саа I нөхөн хийнэ. 2. БЦЖ I, ВГ I тунг хийнэ, саагийн эсрэг вакциныг 2 сартайгаас нөхөж хийнэ. 3. БЦЖ хийхийн өмнө сорил тавина. 4. Сүрьеэгийн хавьталгүй бол сорил тавихгүй шууд БЦЖ хийнэ. 5. 1 сартайд товлол байхгүй тул 2 сартайгаас тавт вакцин хийнэ, саагийн эсрэг вакцин уулгана. 134. Улаанбаатарт төрсөн 9 сартай Заяа өнөөдөр вакцин хийлгэхээр ирсэн. Товлолын дагуу тэр ямар вакцинууд хийлгэсэн байх ѐстой вэ? Өнөөдөр ямар вакцин хийлгэх вэ? 1. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, тавт вакцины I, II, III тун хийлгэсэн байсан. 2. БЦЖ I, ВГ I, II, саа I, II, III, IV тун, тавт вакцины I, II, III тун хийлгэсэн байсан. 3. Өнөөдөр УБ I тун хийлгэнэ. 4. Өнөөдөр УБ I тун, ВГ III хийлгэнэ. 5. Өнөөдөр УБ I тун, ВГ II хийлгэнэ.
 23. 23. 23 135. 1500 гр жинтэй төрсөн 2 ихэр нярай төрөхөд вакцинуудаа хийлгээгүй. Өнөөдөо 2 сар хүрсэн ба бие нь 2600гр жинтэй болсон. Өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Сорил тавиад 72 цагийн дараа шалгана. 2. Сорил сөрөг (0-0,1 мм) гарсан тохиолдолд БЦЖ хийнэ. 3. Сорил тавиад эерэг гарсан тохиолдолд БЦЖ хийхгүй. 4. Саагийн эсрэг вакцин уулгана. 5. Тавт вакцин хийнэ. 136. Завхан аймгийн 2 настай Навчаа вакциндаа ирсэн. Тэр товлолын дагуу вакцинуудаа хийлгэсэн. Навчаа ямар вакцинууд хийлгэсэн бэ? Өнөөдөр ямар вакцин хийх вэ? Дараагийн товлол хэзээ вэ? 1. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, тавт вакцины I, II, III тун, УБ I,тун хийлгэсэн байх ѐстой. 2. Өнөөдөр УБ II тун хийлгэнэ. 3. 7 настайд СТ I, хийлгэх ѐстой. 4. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, тавт вакцины I, II, III тун хийлгэсэн байх ѐстой. 5. Тавт вакцин 3 удаа, УБ I хийлгэсэн байх ѐстой. 137. Ерөнхий боловсролын сургуульд дархлаажуулалтын 10 хоногоор эмч сувилагч нар иржээ. 7 настай хүүхдүүд ямар вакцин хийлгэсэн байх ѐстой вэ? Өнөөдөр тэд ямар вакцинд хамрагдах вэ? 1. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, УБ I, II, тун хийлгэсэн байх ѐстой. 2. Өнөөдөр сүрьеэгийн сорил тавиад 72 цагийн дараа шалгана. 3. СТ I хийнэ. 4. Сорил эерэг гарсан тхиолдолд БЦЖ хийхгүй. 5. Сорил сөрөг гарсан тохиолдолд БЦЖ хийнэ. 138. Ерөнхий боловсролын сургуулльд дархлаажуулалтын 10 хоногоор эмч, сувилагч нар ирсэн байна. 15 настай хүүхдүүд ямар вакцин хийлгэсэн байх ѐстой вэ? Өнөөдөр тэд ямар вакцинд хамрагдах вэ? 1. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, УБ I, II тун , тавт вакцины I, II, III тун, СТ I хийлгэсэн байх ѐстой. 2. БЦЖ I, ВГ I, саа I, II, III, IV тун, тавт вакцины I, II, III тун хийлгэсэн байсан. 3. Өнөөдөр СТ 2 хийнэ. 4. Өнөөдөр СТ2, БЦЖ 3 хийнэ. 5. Өнөөдөр СТ2, БЦЖ 2 хийнэ. 140. 1 нас 8 сартай мал тууварлан амьдардаг малчны гэрт төрсөн хүүхэд ямар ч вакцинд хамрагдаагүй байна. Саяхан сумын ойролцоо өвөлжөөндөө нүүж ирсэн тул сумын эмчид хандсан. Эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Сорил тавиад 72 цагийн дараа шалгана. 2. Сорил сөрөг гарсан тохиолдолд БЦЖ хийнэ.
 24. 24. 24 3. тавт вакцины I, II, III, тунг тарина. 4. Саагийн эсрэг I тунг уулгана. 5. УБ I, вакцин тарина. 141. Траншейнд ахтайгаа амьдардаг 4 настай хүүхэд ямар вакцин хийлгэснээ огт мэдэхгүй байгаа тул харьяа өрхийн эмч нь вакцинжуулах болсон. Энэ хүүхдэд ямар вакцин хийх вэ? 1. БЦЖ-ийн сорви байгаа эсэхийг шалгана. 2. Хэрэв сорви байгаа бол БЦЖ хийхгүй. 3. Хэрэв сорви байхгүй бол сүрьеэгийн сорил тавиад 72 цагийн дараа үнэлнэ. 4. Сорил сөрөг гарсан тохиолдолд БЦЖ хийнэ. 5. СТ, УБ вакцин тарьж, саагийн вакцин уулгана. 142. Хүүхэд 4 сартай, хүнд тураалтай гэж ангилагдсан. Өрхийн эмчид улаан, хөх, цагаан А аминдэм байна. Өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? А.Улаан А аминдэмээс (200000 нэж) нэг капсулыг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. В.Цагаан А аминдэмээс (50000 нэгж) нэг капсулыг өгөөд, цусны сахар багасахаас сэргийлээд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. С.Хөх А аминдэмээс (100000 нэгж) нэг капсуулыг өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. Д.Цагаан А аминдэмээс нэг капсулыг өгөөд, хооллох талаар эхэд зөвлөгөө өгөөд 5 хоноод давтан үзнэ. Е.Цагаан А аминдэмээс нэг капсулыг өгөөд, хооллох талаар эхэд зөвлөгөө өгөөд 30 хоноод давтан үзнэ. 143. 2 настай Дэмбэрэл “ Уушигны хатгалгаагүй Ханиад шуухнаа, халууралт, нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан” гэж ангилагдсан байна. Өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Хоргүй зөөлөн эмчээр ханиалгыг эмчил 2. Гэртээ хариад өндөр халуурвал парацетамол 0,5 шахмалаас 14 –ээр уулахыг зөвлөнө. 3. Улаан А аминдэмээс өнөөдөр нэг капсулыг өгнө,. 4. Нүдний халдварыг тетрациклины тосоор эмчлэхийг зааж өгнө. 5. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. 144. 6 сар хүрээгүй хүүхдэд А аминдэмийг ямар тунгаар , ямар заалтаар өгдөг вэ? 1. 50000 нэгжтэй цагаан капсулаас нэгийг эсвэл 100000 нэгжтэй хөх капсулын талыг (3 дусал) өгнө. 2. А аминдэмийн улаан капсулаас 1 ширхэгийг өгнө. 3. Хүнд тураал буюу хүнд цус багадалт гэсэн заалтаар эсвэл улаанбурхан гэж ангилагдсан хүүхдэд А аминдэм уулгана. 4. А аминдэмийн хөх капсулаас 1 ширхэгийг өгнө. 5. Эрүүл ч гэсэн 6 сар тутамд өгнө.
 25. 25. 25 145. 6 сартай хүүхдэд А аминдэмийг ямар тунгаар, ямар заалтаар өгдөг вэ? 1. А аминдэмийн хөх капсулаас (100000 нэгж) 1 ширхэгийг өгнө. 2. А аминдэмийн улаан капсулаас талыг буюу 3 дуслыг өгнө. 3. Улаанбурхан ,ужиг суулгалтанд нэмэлт тунг өг 4. Хүнд тураал буюу хүнд цус багадалт гэсэн заалтаар А аминдэм уулгана 5. Эрүүл ч гэсэн 6 сар тутамд А аминдэм уулгана. 146. 1 нас 2 сартай Дулмаа хөдөөнөөс хот шилжиж ирсэн. Өрхийн эмчдээ өнөөдөр бүртгүүлж байгаа. Хөдөө сумын эмч нь 6 сартай байхад нь хөх А аминдэм өгсөн гэсэн, дахин А аминдэм аваагүй тул өрхийн эмч өнөөдөр яах вэ? Үзлэгээр хүүхэд тураалгүй, рахитгүй, цус багадалтүй, ба бусад өвчний шинжгүй. А. Эрүүл тул А аминдэм өгөхгүй. В. 6 сартайдаа А аминдэм авсан тул давтан өгөхгүй. С. 6 сартайдаа А аминдэм аваад сүүлийн 6 сар А аминдэм уугаагүй байгаа тул А аминдэмийн улаан капсулаас нэг ширхэгийг өгнө. Д. 6 сартайдаа А аминдэм аваад 8 сар өнгөрсөн байгаа тул А аминдэмийн хөх капсулаас нэг ширхэгийг өгнө. Е. 6 сартайдаа А аминдэм аваад 6 сар өнгөрсөн байгаа тул А аминдэмийн цагаан капсулаас нэг ширхэгийг өгнө. 147. 4 настай Билгүүн 2 хоног ханиасан,халуурсан,улаан бурханы түгээмэл тууралттай,нүд нуухтсан ба аман дотор олон тооны шархлаа гарсан тул “Ханиад шуухниа.халууралт.нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан”гэж ангилагдсан байна.Түүнд өрхийн эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Ханиад шуухниаг хоргүй зөөлөн эмээр эмчлэнэ 2. Халуунтай үед парацетамол 0,5 шахмалаас талыг өгнө. 3. Нүдэнд тетрациклины тос хавчуулна 4. Амны шахрлааг генциавиолетын уусмал түрхэнэ 5. 2 хоноод давтан үзлэгт 148. 6сартай Энхээ хөхөө хөхдөө хөлөрдөг,сампингийн эрхний шинжтэй,булчин сул,гавлын яс зөөлөрсөн байна.Өөр өвчний шинжгүй.Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахиттай гэж ангилна. 2. Рахитгүй гэж ангилна. 3. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө. 4. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 2 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө. 5. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг жил уулгахыг зөвлөнө. 149. 8 сартай Бурмаа хөхөө хөхдөө бага зэрэг хөлөрдөг,гавлын яс зөөлрөөгүй,булчин чанга, сампингийн эрхийн шинжгүй.Өөр өвчний шинжгүй.Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахиттай гэж ангилна. 2. Рахитгүй гэж ангилна.
 26. 26. 26 3.Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө. 4.Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 2 дуслаар хоногт нэг удаа нэг сар уулгахыг зөвлөнө. 5. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) 8 дуслаар хоногт нэг удаа нэг жил уулгахыг зөвлөнө. 150. 1нас 4сартай Очир унтаж байхдаа бага зэрэг хөлөрдөг,гавлын яс зөөлрөөгүй,булчин чанга, сампингийн эрхийн шинжгүй.Өөр өвчний шинжгүй .Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахиттай гэж ангилна. 2. Рахитгүй гэж ангилна, нар агаарт гаргахыг зөвлөнө. 3. 50000 нэгжтэй Д аминдэм байхгүй тул зөвхөн нар агаарт гаргахыг зөвлөнө. 4. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй ) 2 дуслаар хоногт 1 удаа зуны 6,7,8,9 сараас бусад саруудад уулгахыг зөвлөнө. 5. Спиртэн Д-ийн уусмалаас ( 1 дусалдаа 40000 нэгжтэй ) хоногт 2 дуслаар нэг жил уулгахыг зөвлөнө. 151. 11 сартай Булган хөхөө хөхөх ба унтаж байхдаа хөлөрдөг,гавлын яс зөөлөрсөн ба булчин сул шинжтэй,сампингийн эрхийн шинж илрээгүй, Өөр өвчний шинжгүй .Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахиттай гэж ангилна. 2. Нар агаарт гаргаж байхыг зөвлөнө. 3. Усан Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй ) 2 дуслаар хоногт 1 удаа зуны 6,7,8,9 сараас бусад саруудад уулгахыг зөвлөнө. 4. Рахитгүй гэж ангилна. 5. 50000 нэгжтэй Д аминдэм байхгүй тул зөвхөн нар агаарт гаргахыг зөвлөнө. 152. 6 сартай Төмөр хөхөх ба унтаж байхдаа хөлөрдөг,гавлын яс зөөлөрсөн ба булчин сул шинжтэй,сампингийн эрхийн шинж илэрсэн. Өөр өвчний шинжгүй .Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна. ЭЭж нь спиртэн Д аминдэм худалдан авсан байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахиттай гэж ангилна. 2. Нар агаарт гаргаж байхыг зөвлөнө. 3. Спиртэн Д аминдэмийн уусмалаас (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 8 дуслаар нэг сар уулгахыг зөвлөнө. 4. Спиртэн Д аминдэмийн уусмалаас (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 2 дуслаар нэг жил уулгахыг зөвлөнө. 5. Спиртэн Д аминдэмийн уусмалаас (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 1 дуслаар 6,7,8,9 саруудаас бусад саруудад уулгахыг зөвлөнө. 153. 9 сартай Од хөхөх ба унтаж байхдаа хөлөрдөг,гавлын яс зөөлөрсөн ба булчин сул шинжтэй,сампингийн эрхийн шинж илэрсэн. Өөр өвчний шинжгүй .Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна. Ээж нь тосон Д аминдэм худалдан авсан байна.Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахиттай гэж ангилна. 2. Нар агаарт гаргаж байхыг зөвлөнө. 3. Тосон Д аминдэмийн уусмалаас (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 8 дуслаар нэг сар уулгахыг зөвлөнө.
 27. 27. 27 4. Тосон Д аминдэмийн уусмалаас (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 1 дуслаар нэг жил уулгахыг зөвлөнө. 5. Тосон Д аминдэм (1 дусалдаа 500 нэгжтэй) хоногт 1 дуслаар 6,7,8, 9саруудаас бусад саруудад уулгахыг зөвлөнө. 154. 1нас 4 сартай хүү унтаж байхдаа хөлөрдөг,гавлын яс зөөлрөөгүй,булчин чанга, сампингийн эрхний шинж илрээгүй.Өөр өвчний шинжгүй..Өрхийн эмчид 50000 нэгжтэй Д ваминдэм байхгүй байна. Ээж нь үрлэн Д аминдэм худалдан авсан байна. Өрхийн эмч хэрхэн ангилаж ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Рахитгүй гэж ангилна, нар агаарт гаргахыг зөвлөнө. 2. Рахиттай гэж ангилна 3. Үрлэн Д аминдэмээс (50000 нэгжтэй)сард 1 ширхэгээр 6,7,8,9 саруудаас бусад саруудад 2 нас хүртэл уулгахыг зөвлөнө. 4. Рахитгүй тул нар агаарт гаргаж байхад л хангалттай. 5. Д аминдэм давтан уулгах шаардлаггүй 156. 1настай охин Рахиттай гэж ангилагдсан тул 50000 нэгжтэй Д аминдэмийн шахмалаас 7 ширхэгийг даваа, пүрэв гаригт уулгахыг эмч нь зөвлөсөн ба сарын дараа давтан үзүүлэхийг зөвлөсөн.Сарын дараа охины ээж нь давтан үзүүлэхэд рахитын шинжүүд арилсан байв. Өрхийн эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Нар агаарт гаргаж байхыг зөвөлнө. 2. 2 сарын дараа .дараа Д аминдэмийн 50000 нэгжтэй шахмалаас сард нэг удаа урьдчилан сэргийлэх тунгаар уулгана. 3. Сарын дараа Д аминдэмийн 50000 нэгжтэй шахмалаас сард нэг удаа урьдчилан сэргийлэх тунгаар уулгана. 4. Д аминдэм дахин уулгах шаардлаггүй. 5. Рахиттай гэж ангилаад Д аимндэмийг эмчилгээний тунгаар дахин уулгана. 157. Өрхийн эмч нярайн идэвхитэй эргэлтийг хэдэн удаа хийх ѐстой вэ? A. Төрөхөөс гарсны дараа 72 цагийн дотор анхны эргэлт хийнэ,цаашид 1 сар хүртэл 7 хоног тутам идэвхитэй эргэх ѐстой. B. Сар тутам нэг эргэх ѐстой. C. Сарл 2 удаа идэвхитэй эргэх ѐстой. D. Нярайг ээж нь өрхийн эмнэлэг дээр сард 2 удаа авчирч үзүүлэх ѐстой. E. Нярайг ээж нь өрхийн эмнэлэг дээр сарпд нэг удаа авчирж үзүүлэх ѐстой. 158. Нярайг анхны идэвхитэй эргэлтээр өрхийн эмя юу үзэх ѐстой вэ? 1.Эрхтэн тогтолцооны иж бүрэн үзлэг хийнэ 2.Рефлексүүд үзнэ. 3.Нярайн зааг шинжүүдийг үзнэ. 4.Гаж хөгжил буюу стигм байгаа эсэхийг үзнэ. 5.Төрөлхийн түнхний мултрал ,гилжгий,эвэрхий зэрэг нярай үед энгийн эргээр эмчлэгдэх эмгэгүүдийг хайж үзнэ. 159.Нярайн анхны идэвхитэй эргэлтээр өрхийн эмч юу зөвлөх ѐстой вэ? 1. Нярай хүүхдийг хэрхэн асрах талаар зөвлөнө 2. Нярайг хөхөөр хооллох талаар зөвлөнө. 3. Нярайн зааг шинжүүдийг эхэд нь тайлбарлаж эхийг тайтгаруулна. 4. Нярайг чийрэгжүүлэх талаар эхэд зөвлөгөө өгнө.

×