Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hevliin mes zasal

109 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Hevliin mes zasal

 1. 1. Хэвлийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 1.Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2.Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3.Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Дараахаас аль тохиолдолд ходоод боох эмчилгээ үр дүн муутай байх магадлалтай вэ? A. Илүүдэл жин B. Таргалалт C. Өвчлөлт таргалалт D. Хэт таргалалт /2./ КТГ хийсний дараа эмэгтэйн элэг няцралтай байв доор үзүүлсэнчлэн. Баруун дэлбэнд 4см няцралтай, хальсан доорхn цус хуралт 10см. Эмэгтэйн элэгний гэмтэл хэддүгээр зэрэг вэ? A. I зэрэг B. II зэрэг C. III зэрэг D. IV зэрэг /3./ Өвчтөн 500 мл тод улаан цусаар бөөлжсөн. Дурангаар ходоод-улаан хоолойн уулзвар хэсэгт салстын урагдал /Маллори-Вейсийн хам шинж/ оношлогдсон бол тохиромжтой эмчилгээ юу вэ? A. Ажиглах B. Бөөлжилтийг дарангуйлах эм хэрэглэх C. Sengstaken-Blakemore –н гуурс байрлуулах D. Гастротоми хийж судсыг оёх мэс засал хийх /4./ CO2 пневмоперитонеум үүсгэх нь гиперкарби үүсэх шалтгаан болдог. A. Брадикарди B. Зүрхний хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ нэмэгддэг C. Бодисын солилцооны хүчилшил D. Гипокальцеми /5./ Roux-en- Y gastric bypass (RYGB)-ын үед тохиолддог бэрхшээл нь цөсний чулуу үүсэх эрсдэл байдаг. Эхо-д цөсний чулуугүй гэж оношлогдсон өвчтөнд хагалгаанаас өмнө хийх менежмент аль нь вэ? A. Хагалгааны үед урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холецистэктоми хийх B. Хагалгааны дараа 2 жилийн турш 3 сар тутмын эхо хяналт хийх C. Хагалгааны дараа зөвхөн шинж тэмдэг өгсөн өвчтөнд эхо хийх D. Хагалгааны дараа зөвхөн шинж тэмдэг өгсөн өвчтөнд эхо хийх /6./ Бүдүүн гэдэсний сонгомол тайралт хийлгэсэн өвчтөнд ямар үед антибиотик хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй вэ? A. Арьсны зүслэг эхлэхээс 30 минутийн өмнө багтаж нэг тун хийх
 2. 2. B. Арьсны зүслэг хийж байх үед нэг тун C. Мэс заслын өмнө нэг тун+мэс заслын дараах 24 цагт багтаж нэг тун D. Мэс заслын өмнө нэг тун+мэс заслын дараах 48 цагт багтаж нэг тун /7./ Мухар олгойн дунд хэсэгт 1.5 см карциноид хавдартай өвчтөнд яах ѐстой вэ? A. Зөвхөн мухар олгой авах мэс засал B. Мухар гэдэс тайрах болон тунгалагийн зангилааны биопсигоор сөрөг гарсан зааг хүртэл лимфдиссекци хийнэ C. Мухар гэдэс, цутгалан гэдэсний төгсгөл хэсэг, ойрх чацархайг тайрч авна (блокоор нь тайрах) D. Бүдүүн гэдэсний баруун хагасыг тайрах /8./ Элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэж буй өвчтөний элэгний дутагдалд хүргэдэг үндсэн шалтгаан нь: A. Алкоголийн гаралтай хатуурал B. Бодисийн солилцооны өвчин C. Архаг гепатит D. Элэгний цочмог дутагдал /9./ Бүдүүн гэдэсний сонгомол доод-урд тайралтын үед өвчтөнд мэс заслын халдвар үүсэх эрсдэл хэдэн хувь байдаг вэ? A. 1-5% B. 2-10% C. 10-25% D. 25%-с дээш /10./ Чацархайн артерийн цочмог ишемийн үед авах арга хэмжээ ... A. Cудсан доторх нөжийг хайлуулах, бөмбөлөгт ангиопластик эмчилгээ B. Cудсан доторх нөжийг хайлуулах, чацархайн дээд артерт стент тавих C. Тромбийг нээж авах ба судсыг нөхөх D. Чацархайн дээд артерийн нөхөн сэргээх залгалт /11./ Дараахаас аль нь мухар олгойноос ялгардаг вэ? A. T эс B. B эс C. IgG D. IgA /12./ III зэргийн дэлүүний няцралтай, биеийн байдал тогтвортой өвчтөнийг эмнэлэгт хэвтүүлснээс хойш 2 цагийн дараа хийгдсэн лабарторийн шинжилгээнд: Hg/Hct 8.7/29 Plt 70,000 INR 1,3 A. Шингэн сэлбэх заалтгүй B. Шингэн сэлбэлт зөвхөн PRBC C. PRBC болон тромбоцитын масс сэлбэх D. PRBC болон тромбоцитын масс,FFP сэлбэх /13./ Ходоод-улаан хоолойн сөөргөөний мэс заслын эмчилгээний 5 зарчимд дараах нөхцлүүдийн аль нь багтдаггүй вэ? A. Фундопликаци хийх явцад өрцний нүхийг багасгах B. Хагалгааны үр дүнд УХДоС-н даралт ходоодны тайван үеийн даралтаас 10 дахин их байх C. Улаан хоолойн хэвлийн хэсгийн уртыг 2см-с багагүй болгох D. Фундопликацийн манжет 2см-с хэтрэхгүй, улаан хоолойн гүрвэлзлэлийг ихэсгэхээр эсэргүүцэл үүсгэхээргүй байх /14./ Хэвлийн баруун доор өвдөлттэй, ХДХВ-ийн халдвартай өвчтөнд доорх шинжүүдийн аль нь ялган оношлогооны ач холбогдолтой вэ? A. Херпес 1 төрлийн вирусын гаралтай гэдэсний халдвар B. Цитомегаловирусын халдвар C. Мухар гэдэсний хавхлагын үрэвсэл D. Нарийн гэдэсний дивертикулит /15./ Дараахийн аль нь Кроны өвчний гэдэсний бус шинжид хамаарахгүй вэ?
 3. 3. A. Пиодерма гангренозум B. Эритема нодозум C. Алопеция D. Артрит /16./ Roux-en- Y gastric bypass (RYGB) хагалгааны дараах эхний жилд өвчтөн биеийн жингийн хэдэн хувийг алддаг вэ? A. 20-30% B. 40-50% C. 60-70% D. 80-90% /17./ Элэгний буглаа үүсгэх голлох шалтгаан аль нь вэ? A. Ходоод-гэдэсний замаар дамжин халдварлах шимэгчийн буглаа B. Мухар олгойн үрэвслээс үүсэх пиелофлебитийн буглаа C. Цөсний замын мэс заслын үеийн буглаа D. Септицемийн улмаас анхдагч гаралтай нянгийн буглаа /18./ Цус алдалт нь үргэлжилж байгаа өвчтний нас барах эрсдэл нь ... мин тутамд 1% ихэснэ: A. Яаралтай тусламжийн тасагт 3 мин тутам B. Яаралтай тусламжийн тасагт 10 мин тутам C. Яаралтай тусламжийн тасагт 30 мин тутам D. Яаралтай тусламжийн тасагт 60 мин тутам /19./ Хэвлийн гол судасны цүлхэнгийн нээлттэй хагалгаа(open repair) болон судсан дотуурх эмчилгээг (endvascular repair) ямар үед харьцуулж авч үзэх вэ? A. Урт хугацааны турш дүрс оношлогоо хийх үед B. Сэлбэх шингэний хэмжээ C. Хоѐуланд нь ижил хэмжээний зардал зарцуулагддаг D. Сэхээн амьдруулах тасагт хэвтэх хугацаа /20./ Хэвлийн дурангийн аргаар бүдүүн гэдэсийг заслаар тайрч авах мэс заслын үед өвчтөнд 1 цагийн хугацаанд шээсний гаралт буурсан байна. Хагалгааны төгсгөлд шээс хөөсөн. Нэг цагийн дараа шээс гаралт бага хэвээр байсан байна. Тохиромжтой арга хэмжээ нь A. Шээс хөөлтийг давтана B. Судсаар фуросемид C. Шээсний электролитын шалгах D. Дээрхийн аль нь ч биш /21./ Гепатоцеллюляр карцинома/элэгний хорт хавдартай өвчтөний эдийн шинжилгээгээр судасны болон лимфийн тархалт илрээгүй аль өвчтөнд элэг шилжүүлэн суулгах боломжтой вэ?/ A. Элэгний зүүн дэлбэнд 5,5см диаметртэй хорт хавдарын нэг үүсгэвэртэй B. Элэгний баруун дэлбэнд 3,5;2,5см диаметртэй 2 үүсгэвэр тодорхойлогдсон C. Элэгний баруун болон зүүн дэлбэнд 2,5;2,8;1,0 диаметр бүхий хорт хавдарын 3 үүсгэвэртэй D. Хорт хавдарын голомт илрээгүй /22./ Дараах хагалгаануудаас тэжээлийн алдагдалд хүргэх эрсдэл хамгийн өндөртэйг сонгоно уу. A. Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) B. Roux-en- Y gastric bypass (RYGB) C. Sleeve gastrectomy (SG) D. Duodenal switch /23./ Ялтас эсүүдийн хэдэн хувь нь дэлүүнд нөөцлөгддөг вэ? A. 15% B. 30% C. 45% D. 60%
 4. 4. /24./ Мухар олгойн үрэвсэл гэж сэжиглэн дурангийн мэс засал хийх үед мухар олгойн төгсгөл хэсэгт салсархаг агууламжтай, 3 см хэмжээтэй үүсгэвэр илрэв. Мухар олгой нь ямар нэгэн хурц үрэвсэл болон цооролтын шинж тэмдэггүй байдаг. Энэ өвчтөний зөв эмчилгээ нь: A. Энэ удаагийн мэс заслыг оношлогооны лапароскопигоор дуусгана (тайрал хийхгүй) Мэс заслын төлөвлөгөөг гаргахын тулд хэвлийн КТ хийнэ B. Дурангийн мухар олгой авах мэс засал хийнэ, биопсигоор сөрөг гарсан зааг хүртэл тайралт хийнэ C. Нээлттэй мухар олгой авах мэс засал руу шилжинэ, биопсигоор сөрөг гарсан зааг хүртэл тайралт хийнэ D. Бүдүүн гэдэсний баруун хагасыг тайрах /25./ Хагалгааны дараа 5-7 дэх өдрүүдэд тохиолддог гэдэсний залгаас тавигдах шалтгаан A. Коллагены үүсэлт хоцрох B. Коллагены задрах процесс C. Гэдэсний хөндийн бактер фибрин утсыг задлах D. Гялтан хальснаас макрофагийн шилжилт ихсэх /26./ Демпинг дараах шинж чанартай A. Зүрхний цохилт олшрох B. Гэдэс базалж өвдөх ба гүйлгэх C. Их хөлрөх D. Дээрх бүгд /27./ Хеликобактери бүрэн устасныг батлах шинжилгээ аль нь вэ? A. Ходоодны дурангаар авсан эдийн сорьц сөрөг байх B. Өтгөний эсрэгтөрөгч сөрөг байх C. Амьсгалын уреазын сорил сөрөг байх D. Цусанд уреаза сөрөг байх /28./ Хэвийн үед цусны нийт эзлэхүүний хэдэн хувь нь хэвлийн эрхтэнүүдийн цус эргэлтэнд эргэлдэж байдаг вэ? A. 10% B. 20% C. 30% D. 40% /29./ Ровзинг эерэг шинж тэмдэг аль нь вэ? A. Хэвлийн баруун доор тэмтрэлт хийхэд үүсэх өвдөлт B. Хэвлийн зүүн доор тэмтрэлт хийхэд хэвлийн баруун доор үүсэх өвдөлт C. T10-T12 түвшний арьсны хэт мэдрэгшил D. Шулуун гэдэсний үзлэгээр умдагны дээр үүсэх өвдөлт /30./ Гэдэсний аль давхарга нь сунамтгай бат бөх чанартай (оёдлын утас барих чадвартай) вэ? A. Серозин давхарга B. Булчинлаг давхарга C. Салстын доорх давхарга D. Салстын давхарга /31./ Ходоодны аденокарциномыг хамгийн багад нь ирмэгээс ямар зайд тайрах вэ? A. 2 см B. 3 см C. 4 см D. 5 см /32./ Хэвлийн аортын цүлхэнгийн жилийн дундаж өсөлт ойролцоогоор хэдэн мм вэ? A. 1мм B. 3мм C. 1см D. 3см /33./ Меккелийн ургацгийн насанд хүрэгчдэд тохиолддог хүндрэл юу вэ? A. Гэдэсний түгжрэл B. Дивертикулит
 5. 5. C. Цооролт D. Цус алдалт /34./ Чихрийн шижинтэй ходоод саажсан өвчтөнд хамгийн эхний зохистой мэс засал эмчилгээ нь A. Ходоодонд пейсмекер суулгах B. Гастростоми ба июностоми C. Ходоод тайрах D. Чихрийн шижингийн хяналтыг сайжруулах /35./ 50 кг жинтэй хүнд судсаар хийх шингэний хэрэгцээ дунджаар хэд вэ? A. 75 мл/цаг B. 90 мл/цаг C. 105 мл/цаг D. 120 мл/цаг /36./ Мухар олгойн цооролтгүй үрэвсэл г.м. шарх бохирлогдоогүй мэс заслын үед шарх идээлэх хүндрэлээс сэргийлэх зорилгоор ямар арга хэмжээ авч болох вэ? A. Антибиотик бүхий наалтыг зүслэг эхлэхийн өмнө наах B. Шархыг натрийн хлоридын уусмалаар угаах C. Шархыг хаахаас өмнө хэвлийн хөндийг антибиотикын уусмалаар угаах D. Мэс заслын дараа 24-48 цагийн хугацаанд антибиотик эмчилгээ хийх /37./ Хэвлийн битүү гэмтэлтэй 25 настай эрэгтэй хэвлийн эхо шинжилгээнд дэлүүний гэмтэлтэй болох нь тодорхойлогдсон. Түүний зүрхний цохилт 110, амьсгал минутанд 25 болсон бага зэрэг айж сандарсан байдалтай байв. Цусны эзэлхүүнийхээ хэдэн хувийг алдсан гэж үзэх вэ? A. <15% B. 15-30% C. 30-40% D. >40% /38./ Хүнд хэлбэрийн үжлийн шокоос ялган оношлоход A. Чихрийн шижин зэрэг урьд өвдөж байсан архаг өвчний асуумжтай B. Нян ба мөөгөнцрийн өсгөврийн шинжилгээ эерэг гарах C. Бөөрний дутагдал зэрэг эрхтэний дутагдлын шинжүүд илрэх D. Удаан үргэлжлэх артерийн даралт багасалт /39./ Чацархайн архаг ишемитэй өвчөнд тохиолдож болох шинж... A. Бодит үзлэгээр илрэх өвдөлт B. Цустай суулгах C. Халуурах D. Хоолонд дургүй болох /40./ Мухар олгой авах мэс засал нь ямар өвчин үүсэх эрсдэлийг бууруулах вэ? A. ХДХВ/ДОХ B. Burkitt-ийн лимфома C. Шархлаат колит D. Бүдүүн гэдэсний хорт хавдарын /41./ Гэдэсний цоорхойгоор гарч буй шингэний хэмжээ хэд бол их гэж үзэх вэ? A. 100 мл/хоногт B. 500 мл/хоногт C. 1000 мл/хоногт D. 2000 мл/хоногт /42./ Дараахаас аль нь Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) хагалгааны дараа яаралтай тусламж шаардах хүндрэл вэ? A. Боолт гулгах B. Гуурсны үйл ажиллагаа алдагдах C. Чихэлдэх (Prolapse) D. Холголт (erosion) /43./ Пенициллинд харшилтай өвчтөн цөсний хүүдийн цочмог үрэвслийн улмаас цөсний хүүдий авах мэс засал хийлгэж байгаа үед ямар антибиотик сонгох вэ?
 6. 6. A. Эртепенем B. Цетфриаксон C. Ванкомицин+метронидазол D. Флуорокуинолон+метронидазол /44./ Цус бүлэгнэлтийн өөрчлөлттэй өвчтөнд хэрэглэхэд зохимжтой, хэсэг газарт хэрэглэдэг, бүлэгнэлтийн эсрэг, ямар бодис байдаг вэ? A. Желфоам B. Фибрин нөхөөс C. Тромбостат(хэсэг газар хэрэглэдэг тромбин) D. Мэс засал /45./ Хэрвээ үйлчлүүлэгч хэвлийн гол судасны цүлхэнгийн улмаас судсан дотуурх эмчилгээ хийлгэхээр сонгогдсон үед аль нь хамаарагдахгүй вэ? A. Хүзүүний урт B. Хүзүүний дотор хананы шохойжилт C. Ташааны ерөнхий артерийн ур D. Ташааны ерөнхий артерийн шохойжил /46./ Мэс заслын шарик, салфетка өвчтөний биед үлдээх эрсдэлийг хэрхэн бууруулах вэ? A. Соруулагч аппаратыг түлхүү ашигласнаар шарик, салфетканы хэрэглээг бууруулах B. Олон мэс засалд орсон өвчтөнүүдийг дүрс оношлогооны шинжилгээгээр хянах C. Шархаа хаахаас өмнө шарик, салфеткаа тоолж байх D. Биеийн жингийн индекс нь 40-с их өвчтөнүүдийг дүрс оношлогооны шинжилгээгээр хянах /47./ Аль нь N2O пневмоперитонеумын үеийн үнэн мэдээлэл вэ? A. N2O шатамхай бодис тул цахилгаан түлэгч багаж хэрэглэж болохгүй. B. CO2-р пневмоперитонеум үүсгэхдээ харьцуулахад N2O-р пневмоперитонеум үүсгэхэд өвчтөнүүдэд минутын агааржуулалт илүү байдаг. C. N2O пневмоперитонеум нь CO2–р пневмоперитонеум үүсгэхдээ харьцуулахад өвдөлт намдаах нь илүү байна. D. N2O хавдрын мэс засалд ашиглахад тохиромжтой сонголт юм. /48./ Дэлхий даяар ходоодны хорт хавдрыг бууруулахад доорхи асуудлуудын алийг илүү нөлөөтэй гэж үздэг вэ? A. Жимс бага хэрэглэх B. Хүнсний хадгалалтыг сайжруулах C. Лабораторийн хяналт D. Оношлогооны дараах үр дүнтэй эмчилгээ /49./ Ходоод тайрах хагалгаа (BPD) хийж дээрх гэдсийг алгасах ажилбар нь дараах ангилалд орно: A. Хязгаарлах хагалгаа B. Малабсорбтив хагалгаа C. Хязгаарлах болон малабсорбтив хавсарсан хагалгаа D. Аль нь ч биш /50./ Хелико бактерийн халдваргүй, үрэвслийн эсрэг эм хэрэглэдэггүй өвчтөнд дээрх гэдэсний шарх цоорсон тохиолдолд хамгийн бага эрсдэлтэй мэс засал нь аль вэ? A. Зөвхөн Грахамын нөхөөс B. Грахамын нөхөөсийг захалсан сонгомол ваготомийн хамт C. Ишилсэн ваготоми, пилоропластик D. Ишилсэн ваготоми, гарах хэсгийг тайрах /51./ Портал системийн шунт хаана байрладаг вэ? A. Шулуун гэдэс B. Нойр булчирхай C. Falciform холбоосд D. Аль нь ч биш /52./ Дараах өвчтөнүүдийн алинд нь нэмэлтээр мухар олгой авах мэс засал хийх вэ? A. 16-30 насны аливаа эмгэг бүхий хүмүүст B. Кроны өвчинтэй өвчтөнд мухар олгойн идэвхтэй өвчин байгаа тохиолдолд
 7. 7. C. Гадаад улс руу явах гэж байгаа хүмүүст D. 12-18 насны хэвлийн архаг дахилтат өвдөлттэй хүүхдэд /53./ Нарийн гэдэсний түгжрэлийн зонхилох шалтгаан юу вэ? A. Наалдац B. Ивэрхий C. Хорт хавдар D. Кроны өвчин /54./ Дан ганц 12 хуруу гэдэсний цус хуралттай өвчтөнд ямар заалтаар мэс засал хийх вэ? A. Цус хуралт >3см диаметр B. 12 хуруу гэдэс нилэнхүйдээ эсвэл ойролцоох хэсэг цус хуралтаар бөглөрөх C. Эмнэлэгт хэвтсэнээс хойш 10 хоногийн дотор шийдвэр гаргаж чадахгүй бол D. Гялтангийн арын зайд шингэнтэй /55./ Ходоодны аденокарциномыг тайрч авсан тохиолдолд үе шатыг тогтоохын тулд хамгийн багадаа хэдэн булчирхайг шинжлэх шаардлагатай вэ? A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 /56./ Өрцний нүхний ивэрхийн (Hiatal hernia) элбэг тохиолдох хэлбэр юу вэ? A. 1-р хэлбэр B. 2-р хэлбэр C. 3-р хэлбэр D. 4-р хэлбэр /57./ Эдгээрээс аль тохиолдол нь шинж тэмдэггүй явагдах гол судасны цүлхэнд мэс засал эмчилгээний заалт болох вэ? A. 4,5 см хэмжээний цүлхэн үүссэн эрэгтэй B. 5 см хэмжээний цүлхэн үүссэн эмэгтэй C. Цүлхэнгийн хэмжээ сүүлийн 1 жилд 0.5 см-р томорсон эрэгтэй D. Цүлхэнгийн хэмжээ сүүлийн 1 жилд 0.5 см-р томорсон эмэгтэй /58./ Мухар олгойн хөндийн эзэлхүүн нь хэд байдаг вэ? A. 0.l мл B. 1 мл C. 5 мл D. 10 мл /59./ Roux-en - Y gastric bypass (RYGB) хагалгаа хийлгээд 1 жил болсон 42 настай эрэгтэй сүүлийн 24 цагийн турш үе үе бөөлжиж байна гэсэн зовиуртай ирэв. Түүний биеийн байдал тогтвортой, шингэний дутагдалгүй, электролитүүдийн хэмжээ хэвийн. КТ хийхэд нарийн гэдсэнд хэсэгчилсэн түгжрэл байж болохыг сэжиглэсэн. Энэ өвчтөнд хийх хамгийн эхний эмчилгээ аль нь вэ? A. Судсаар шингэн нөхөж ажиглах B. Судсаар шингэн хийх, хамраар ходоодонд гуурс тавих (NG tube) C. Судсаар шингэн хийх, хамраар ходоодонд гуурс тавих (NG tube), 24 цагийн дараа КТ-г давтах D. Шууд хагалгаа хийх /60./ Үхжилт панкреатиттай хүмүүст буглаа үүсэлтийг дараахаас аль нь багасгадаг вэ? A. Антибиотик урьдчилан сэргийлэлт B. Тусгай бодис ашиглан хийх шинжилгээгээр эрт илрүүлэх C. Хооллолт D. Судсаар хооллолт /61./ Хэвлийн хөндийн нянгийн үрэвслийг үнэлэхэд дараах үйл явцуудын аль нь эхэлж явагддаг вэ? A. Макрофагийн бөөгнөрөл B. Ялтаст эсийн наалдах урвал C. Фагоцитоз
 8. 8. D. Опсонизаци /62./ Удаан хугацаагаар варфарин хэрэглэж буй хүнд, мухар олгойн цочмог үрэвсэл байгаа нь оношлогдов. Уг өвчтөний INR нь 1,4 байна. Тохирох эмчилгээ нь юу вэ? A. Варфариныг зогсоолгүйгээр, яаралтайгаар, мэс засалд оруулах B. Варфариныг зогсоон, шинэ хөлдүү сийвэн сэлбэж, мэс засалд оруулах C. Варфариныг зогсоон, 8-12 цагын дотор мэс засалд оруулах D. Варфариныг зогсоон, 24-36 цагын дотор мэс засалд оруулах /63./ Наран баганын /truncus celiac / артери болон чацархайн дээд артериийн хооронд байдаг хамгийн эхний цусны нэмэлт урсгалын салаа судас бол: A. Риолоаны нум B. Тахиралдсан чацархайн артери C. Нойр булчирхай дээд гэдэсний артери D. Драммондын захын артери /64./ Доорхи үзүүлэлтүүдээс аль нь MELD онооны үнэлгээнд ордог вэ? A. Креатинин B. Нас C. Энцефалопатийн зэрэг D. Элэгний дутагдлийн шалтгаан /65./ Дараах хагалгаануудаас тэжээлийн алдагдалд хүргэх эрсдэл хамгийн өндөртэйг сонгоно уу. A. Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) B. Roux-en- Y gastric bypass (RYGB) C. Sleeve gastrectomy (SG) D. Duodenal switch /66./ БЖИ= 38 бол аль ангилалд хамрагдах вэ? A. Илүүдэл жинтэй B. Таргалалт C. Хурц таргалалт D. Хэт таргалалт /67./ Хүчил ялгаралт ихэссэнтэй холбоотой үүсэх ходоодны шархны байрлал аль вэ? A. Амсар хэсэг B. Ёроол C. Angularis incusiura D. Нугалуур /68./ Мухар олгойн хязгаарлагдмал лимфомагийн эмчилгээ аль вэ? A. Зөвхөн мухар олгой мэс засал хийнэ B. Мухар олгой мэс засал, хими эмчилгээ C. Бүдүүн гэдэсний баруун хагасыг тайрах D. Бүдүүн гэдэсний баруун хагасыг, хими эмчилгээ /69./ Бүдүүн гэдэс тайрах мэс засалд орж байгаа өвчтөнд урьдчилан сэргийлэхээр антибиотикийг ямар хугацаанд хэрэглэх бэ? A. Мэс заслаас 8 нь цагийн өмнө, давтан тунг зүсэлт эхэлмэгц B. Мэс заслаас 2 нь цагийн өмнө, давтан тунг зүсэлт эхэлмэгц C. Мэс заслаас 1 цагийн өмнө D. Зүсэлт эхэлмэгц /70./ Хэт авиан шинжилгээнд бэтгийн ямар хэлбэр байгаагаас хамаарч дараахь хэлбэрээр харагдана. Тохируулан сонго. 1. Залуу бэтэг 2. Үр уйланхайгүй бэтэг 3. Хагас үхсэн бэтэг 4. Шохойжсон бэтэг 5. Идээлсэн бэтэг 6. Үхсэн бэтэг /бүрэн үхсэн бэтэг/ а. Зах хэсэгтээ үр уйланхайтай, голдоо нэг жигд эдтэй б. Зузаан ханатай усан уйланхай мэт
 9. 9. в. Заримдаа цас будрах шинж илэрдэг г. Шүхэр мэт сүүдэртэн харагдана. д. Дүүрэн үр уйланхайтай, бүрхүүл нимгэн байх е. Зузаарсан хунигдсан, хитин бүрхүүл хээ угалз мэт харагдана A. 1а 2б 3в 4г 5е 6д B. 1а 2в 3б 4д 5г 6е C. 1д 2б 3а 4г 5в 6е D. 1д 2а 3б 4е 5г 6в E. 1а2в3б4е5д6г /71./ Доорх тодорхойлолтуудыг харгалзуул 1. Хатиг 2. Мундас 3. Фолликулит 4. Гөгий 5. Флегмон A.Тодорхой зааг хязгааргүй, өөхөн эслэгийн түгээмэл цочмог идээт үрэвсэл B.Хурууны эдүүдийн идээт үрэвсэл C.Арьс халимын их хэмжээний үхжил бүхий олон тооны үсний уут, хөлс тосны булчирхайг хамарсан цочмог идээт үхжилт үрэвсэл D. Үсний хүүдий, түүний орчны эд, хөлсний булчирхайг хамарсан цочмог идээт үрэвсэл E.Зөвхөн үсний хүүдийгээр хязгаарлагдсан өнгөц үрэвсэл A. 1D,2C,3E,4B,5A B. 1B,2A,3D,4E,5C C. 1C,2D,3A,4B,5E D. 1E,2A,3C,4B,5D E. 1E,2C,3A,4B,5D /72./ Панкреонекрозын үед хийгддэг Секвестрэктоми гэж юуг хэлэх вэ? A. Цуллаг эрхтэний цусан хангамжгүй болсон эдийг авах мэс заслын арга B. Орчны эдээс бүрэн салсан цусны судастай ямар ч холбоогүй үхэжсэн эдийг авах мэс заслын арга C. Үхэжсэн нойр булчирхайн гадуур бүрхсэн хальсыг зүсэж авах мэс заслын арга D. Панкреонекрозын үед зайлшгүй хийгддэг нойр булчирхайг хэвлийд ил гаргах мэс заслын арга E. Бага сэмжний зайд хуримтлагдсан үхэжсэн эд, идээ, үрэвслийн шингэнийг авах, цэвэрлэх арга /73./ Ясны өсөлтийн зурвас ясны яль хэсэгт байрладаг вэ? A. Диафиз B. Метафиз C. Эпифиз D. Ясны хэмт хэсэг E. Эпифиз болон ясны хэмт хэсэг /74./ Цөсний хүүдийн эзлэхүүн ямар хэмжээтэй байх вэ? A. 20-30 мл B. 10-20 мл C. 100-150 мл D. 50-70 мл E. 40 мл /75./ Бэтгийн уйланхай томорч элэгний эд, судас, цөсний цоргыг шахан, глиссон хальс тэлсэн учраас эмнэл зүйд баруун сүврэгдэсээр өвдөх зовиур үүсэж эхэлдэг. /76./ Бүдүүн гэдэс түгжирэхэд шингэний түвшин хэвлийн хөндийн захаар байрлаж тоо ширхэгээрээ нарийн гэдэснийхээс олон байдаг. Яагаад гэвэл бүдүүн гэдэс олон тооны гогцоонуудтай.
 10. 10. /77./ Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн үед фосфолипаза фермент нойр булчирхай, түүний ойр орчмын эд, эсийн мембраныг задалдаг ба липаза фермент эсийн доторх триглицеридийг задалдаг учраас липолиз явагддаг. /78/ Echinococcus granulosus болон Alveococcus multilocalis хэмээх жижиг туузан хорхойнууд нь зөвхөн бэтэг өвчнийг үүсгэдэг учраас аль туузан хорхой нь бэтгийн үүсгэгч байхаас үл хамааран ЭХО –д илрэх шинж, эмнэл зүй, оношлогоо, эмчилгээ нь ижил байна. /79./ Мухар олгойн хана нь гэдэсний хананаас ялгарах онцлоггүй, адил төст бүтэцтэй байдаг бөгөөд сероз, булчин, салст бүрхүүлээс тогтоно. /80./ Цочмог панкреатитийн үед Мондорын гурвал шинж тод илрэнэ. Яагаад гэвэл наран сүлжээ цочирдог. /81./ Гэдэсний хананд үүссэн хүүдий хэлбэрийн цүлхэнг дивертикулит гэх бөгөөд жинхэнэ, хуурамч гэж ангилдаг /82./ Нойр булчирхайн архаг үрэвсэлийн үед баас цустай гарах шинж илэрдэг. Учир нь гэдэсний гогцоо тархмалаар өргөссөн байдаг. /83./ Мухар олгойн цочмог үрэвслийн үед ходоод, аюулхай орчим хатгаж өвдөж эхэлдэг. Яагаад гэвэл ходоодонд их хий хуримтлагдана. /84./ Амёбын гаралтай элэгний буглааны гол үүсгэгч нь entameoba hystolytica бөгөөд entameoba hystolytica нь ихэвчлэн бүдүүн гэдэснээс үүдэн венийн системээр дамжин элгэнд очиж элэгний буглааг үүсгэдэг байна. /85./ Нойр булчирхайг бүхэлд нь хамарсан үхжилтэй, бүдүүн гэдэсний өгсөх, уруудах болон хөндлөн хэсгийн араар болон баруун, зүүн бөөрний параколонг нилэнхүйд нь хамарсан нэвчээстэй байвал идээт нэвчээсийн төвийн хэлбэр гэх бөгөөд уг хэлбэр нь хамгийн хүнд явцтай байна. /86./ Эмч үйлчлүүлэгчийг ЭХО –д харахад элгэнд дугуй хэлбэрийн нимгэн гэртэй, дотроо дүүрэн шингэнтэй бүтэц байсныг элэгний усан уйланхай гэж оношлоод альбендазол эмийг 400мг –р өдөрт 2 удаа 28 хоног, 14 хоногийн зайтай өдөрт 3 удаа давтан уухыг зөвлөжээ /87./ Мухар олгойн цочмог үрэвслийн үе шатыг тодорхойлохдоо , мухар олгойд гарсан үрэвсэлт өөрчлөлтөөр нь ангилан үе шатыг тогтоох ба харин мухар олгойд гарсан эмгэг өөрчлөлт нь клиникийн илрэлийн тусгал нь болж чаддаггүй. /88./ Цөсний ерөнхий цоргонд чулуу байхыг холедохолитиаз гэх бөгөөд чулуу зөвхөн Фатеровын хөхлөгт шигдэн байрласан байдаг /89./ Чацархайн артерын тромбозын үед эмнэлзүй бүдэг аажим явцтай илэрдэг. Учир нь гэдэсний цусан хангамж алдагдахгүй. /90./ Үрийн сувгийг гадагш дээш нь татаж, зангилаат оёдлын тусламжтайгаар хэвлийн дотор ташуу болон хөндлөн булчингуудыг нэг мөсөн авч цавины холбоосонд бэхлэх аргыг Бассины арга гэх бөгөөд Бассины аргаар өндөр настай хүмүүсийн цавины ивэрхийг нөхдөг. /91./ Ивэрхийн бүрдэл – ивэрхийн гарах нүх, ивэрхийн агуулагдахуун, ивэрхийн уут гэсэн 3 хэсгээс тогтох бөгөөд ивэрхийн бүрдэл гурвуул байвал жинхэнэ ивэрхий гэнэ.
 11. 11. /92./ Мухар олгойн хатуу нэвчдэсийн үед мэс заслын эмчилгээ эсрэг заалттай учраас эхэн үед нь эмийн эмчилгээ хийж, хүлээх тактик баримтлах хэрэгтэй. /93./ Төрөлхийн болон олдмол цавины ивэрхий нь бүтцийн хувьд адил биш боловч нөхөх арга нь техникийн хувьд адилхан байна. /94./ Ивэрхийн хүүдий дахь шингэнийг ивэрхийн ус гэх бөгөөд хавчигдсан гэдэсний артери вени 2 зэрэг дарагдвал ивэрхийн ус үүсч амжилгүй гэдэс үхжихийг хуурай үхжил гэнэ. /95./ Архи нь нойр булчирхайн шүүсийг шингэлж , нойр булчирхайн цоргоны дотоод даралтыг эрс ихэсгэдэг учраас нойр булчирхайн шүүс гадагшлах явдлыг саатуулна . /96./ Хэвлийн гялтангийн тархмал идээт үрэвсэлийн /перитонит/ 2-р үед хэвлийн өвдөлт арай багасах ба Щеткина-Блюмбергийн илрэх нь бага зэрэг сулрах учраас гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдэнэ. /97./ Ходоодны шархлаа цоорсон үед хэвлийгээр маш хүчтэй өвдөнө. Учир нь ходоодны цусан хангамж алдагдсантай холбоотой. /98./ Мухар олгой дахь эмгэг өөрчлөлт даамжиран мухар олгойг бүхэлд нь хамарч, их хэмжээний идээрхэг шингэн мухар олгойн хөндийд хуралдсанаас хана нимгэрч, уут хэлбэртэй болдог бөгөөд үүнийг мухар олгойн эмпием гэнэ. /99./ Цавины ивэрхийг ташуу болон шулуун ивэрхий гэж ангилдаг бөгөөд, ивэрхийн агуулагдахуун fossa ingunalis lateralis –р гарч байвал шулуун ивэрхий, fossa ingunalis medialis-р гарч байвал ташуу ивэрхий гэнэ /100./ Фатеровын хөхлөг цагираг, тууш, ташуу булчингийн ширхэгүүдээс тогтох учир дээрх гэдэсний булчингуудаас хамааралгүй ажилладаг. Сорилын зөв хариулт 1-D, 2-C, 3-B, 4-B, 5-D, 6-A, 7-A, 8-C, 9-C, 10-D, 11-D, 12-B, 13-B, 14-B, 15-C, 16-C, 17-C, 18-A, 19-A, 20-D, 21-C, 22-D, 23-B, 24-A, 25-B, 26-D, 27-C, 28-B, 29-B, 30-C, 31- D, 32-B, 33-A, 34-D, 35-B, 36-B, 37-B, 38-C, 39-D, 40-C, 41-B, 42-C, 43-D, 44-B, 45-D, 46-B, 47-C, 48-B, 49-C, 50-B, 51-C, 52-A, 53-A, 54-D, 55-B, 56-A, 57-B, 58-A, 59-D, 60- C, 61-A, 62-A, 63-C, 64-A, 65-D, 66-C, 67-D, 68-A, 69-C, 70-C, 71-A, 72-B, 73-B, 74-D, 75-A, 76-E, 77-A, 78-E, 79-C, 80-C, 81-A, 82-E, 83-C, 84-A, 85-D, 86-B, 87-C, 88-C, 89-E, 90-A, 91-A, 92-A, 93-C, 94-B, 95-D, 96-B, 97-C, 98-A, 99-C, 100-B,

×