Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ct durs onoshlogoo

139 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ct durs onoshlogoo

 1. 1. Компьютер томографи/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил Сорилын зөв хариулт 1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-C, 11-B, 12-C, 13-B, 14-C, 15-C, 16-A, 17-B, 18-C, 19-D, 20-C, 21-A, 22-E, 23-C, 24-A, 25-A, 26-D, 27-E, 28-E, 29-C, 30-A, 31-B, 32-B, 33-A, 34-B, 35-A, 36-A, 37-D, 38-C, 39-E, 40-A, 41-C, 42-E, 43-B, 44-A, 45- A, 46-C, 47-B, 48-A, 49-C, 50-C, 51-A, 52-C, 53-C, 54-D, 55-B, 56-C, 57-C, 58-B, 59-A, 60-E, 61-E, 62-A, 63-C, 64-C, 65-C, 66-A, 67-B, 68-A, 69-C, 70-A, 71-E, 72-C, 73-E, 74-A, 75-A, 76-C, 77-A, 78-A, 79-B, 80-C, 81-A, 82-C, 83-C, 84-B, 85-A, 86-D, 87-C, 88-B, 89-E, 90-B, 91-C, 92-A, 93-C, 94-C, 95-C, 96-D, 97-A, 98-E, 99-C, 100-C, Сонгогдсон сорил 1.Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2.Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3.Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Өвдөгний үеийн менискийн эрвээхэй зангианы шинж хэдийд алга болдог вэ. A. Хагас саран жийргэвчийн дутуу хөгжил B. Мөрний мултралын үед C. Арын чагтан холбоос тасраагүй үед D. Хагас саран жийргэвчийн шохойжсон үед E. Bucket-Handle урагдал /2./ Пилоцитар астроцитомын ховор байрлалыг сонгоно уу A. Бага тархины тал бөмбөлөг B. Харааны зөрлөг орчим C. Өтөнцөр D. Нугас E. Их тархины тал бөмбөлөг /3./ Хаалттай суперкондактив зохион байгуулалттай дийлэнхи төхөөрөмжид тохирох нь аль нь вэ A. Төхөөрөмжийн хөргөлтөнд эсэргүйцэлтэй ороомогуудыг ашиглана B. Төхөөрөмж бат бөх тул соронзон талбайн хамгаалалт шаардахгүй C. Төхөөрөмжийн хөргөлтөнд шингэн гелийг ашиглана D. Нурууны зурагууд нээлттэй загварынхаас дүрслэлийн нягтаршил муу байна E. Өрөөний хамгаалтын тэнхлэгээс дүрслэл хамаарна /4./ Чамархайн дэлбэнгий дотор хэсгийн хатуурлын үед илрэх хоердогч шинжийг сонгоно уу A. Тухай талын хажуугийн ховдолын чамархай эвэр тэлэгдэнэ B. Дийлэнхидээ хоер талд зэрэг үүснэ C. Дисмиелингүйжүүлэх өвчнүүдийн үед гарах нь элбэг
 2. 2. D. өвөрмөц бус, архаг өөрчлөлтүүд цагаан бодис цөөрсөн/глиотик өөрчлөлтөнд орсон хэсгүүдэд харагдахгүй E. тодосгогч бодист тодрол өгөхгүй /5./ Дараах тодосгогчуудаас элэгний анхагдагч болон үсэрхийлсэн хавдарын оношилгоонд нэмэлт мэдээлэл өгөхийг сонгоно уу. A. Гадобутрол B. Примовист C. Магневист D. Ултравист E. Йодолипол /6./ T2- жинлэгдсэн дараалалд тархины бор гадар хэрхэн харагдах вэ? A. тод бараан B. холимог C. цайвар D. нэвчилтийн хориггүй E. нэвчилтийн хоригтой /7./ Нээлттэй тогтмол соронзон зохион байгуулалттай дийлэнхи төхөөрөмжид үүсгэж буй тогтмол соронзон талбайн чиглэл ямар тэнхлэгт байх вэ? A. Сканнерын ширээний тэнхлэгт перпендикуляр B. Сканнерын ширээний тэнхлэгт ташуу C. Сканнерын ширээний тэнхлэгт параллель D. Сканнерын ширээний тэнхлэгт харьцуулахгүй E. Өрөөний хамгаалтын тэнхлэгээс хамаарна /8./ Элэгний хатуурлын суурин дээр эрт үеийн элэгний өмөнг ялган оношилоход өвөрмөц тодосгогчийг сонгоно уу. A. Гадобутрол B. Магневист C. Примовист D. Ультравист E. Йодолипол /9./ DТI гэж юу вэ? A. Diffusion-time image B. Deviation-turbo inversion C. Diffusion- tensor imaging D. Difference-tendon impairment E. Diffusion-tensor impairment /10./ STIR дараалал гэдэг нь аль зөв бэ? A. Shot tau inversion recall B. Short tab impairment recovery C. Short tau inversion recovery D. Short tau impairment recall E. Short tau impairment recall /11./ Т2- ээр жинлэгдсэн дараалалд оксмгемоглобин ямар дохионы эрчим өгөх вэ? A. Тод B. Бараан C. Дундаж D. Хоригдсон E. Хагас хоригдсон /12./ СРТ шинжилгээний үндсэн физик хүчин зүйл юу вэ? 1. Рентген цацраг 2. Тогтмол соронзон орон 3. Цацраг идэвхит бодис 4. Хувьсах соронзон орон 5. Дууны долгион /13./ Акустик шваннома-н СРТ-ийн шинжүүдийг сонгоно уу?
 3. 3. 1. Т1 горимд зонхилон дунд зэргийн дохионы эрчим бүхий дүрслэл 2. Т2 горимд интернал аудитор канал болон бага тархи- гүүрийн өнцөг цистернд дохионы эрчим өндөртэй масс дүрслэгдэх 3. Бага тархи-гүүрийн өнцөг, интераканаликулар байрлалтай 4. Т1 С+ тод тодрол өгнө 5. Интеравентикулар байрлалтай /14./ Тесла-ийн соронзон талбай бол ямар хүчтэй талбай вэ? 1. Дэлхйин соронзон талбайгаас 30000 дахин хүчтэй 2. Дэлхйин соронзон талбайгаас 20000 дахин хүчтэй 3. 30000 Гаус 4. 10000 Гаус 5. 2000 Гаус /15./ Доорхи байдлуудаас эпидураль цус хуралтаар хүндрэх эмгэгүүдийг сонгоно уу? 1. Артерийн судасны цүлхэн 2. Гэмтэл 3. Артери-венийн мальформаци 4. Хатуу бүрхүүлийн артери- венийн фистул 5. Цус хомсдолын шигдээс /16./ Протон-нягтралаар жинлэгдсэн дараалалыг (proton-density weighted) тодорхойлолтонд аль нь тохирч байна вэ? 1. Богино дараалал 2. Богино дахилтын (TR) хугацаа 3. Урт цуурайн (TE) хугацаа 4. Үе холбоосын дүрслэлд ашиглагдах нь тохиромжтой 5. Тархины шигдээсний оношилгоонд зайлшгүй чухал /17./ 2талын паротид шүлсний булчирхайн томролт дараах эмгэг байдлуудын үед элбэг тохиолдоно. Үүнд: 1. Үрэвсэл 2. Warthinхавдар 3. Халдвар 4. Архаг сиаломденит 5. Аутоиммун эмгэгүүд /18./ Алцгеймерийн өвчинд илүү тохирсоныг сонгоно уу? 1. Духны болон чамархайн дэлбэнгүүдэд хатингаршил давамгайлах 2. Зулай болон болон чамархайн дэлбэнгүүдэд хатингаршил давамгайлах 3. Үйл ажиллагааны шинжилгээнүүдэд анхдагч сенсоромотор төвүүдийн перфузи эрт үед буурна 4. Үйл ажиллагааны шинжилгээнүүдэд анхдагч арын сингулат, зулай- чамархайн хэсгүүдийн перфузи эрт үед буурна 5. Ламинар некроз ажиглагдана /19./ СРТ-ийн Т1 горимд сул эрчмийн дохио өгөх бодисуудыг сонгоно уу? 1. Холестерол 2. кальци 3. Өөх 4. Ус 5. Гадолиниум /20./ Нурууны дегенератив өвчины үед нугаламын их биеийн нугалам хоорондын гадаргуунд үүсэх Модик III өөрчлөлтөнд тохирох шинжүүдийг сонгоно уу. 1. Т1-ЖД-д дохионы эрчимжилт хэссэн 2. Т1-ЖД-д дохионы эрчимжилт буурсан 3. Т2-ЖД-д дохионы эрчимжилт буурсан 4. Т2-ЖД-д дохионы эрчимжилт буурсан 5. Ясны хаван /21./ Т1-ээр жинлэгдсэн дараалалд хурцавтар үеийн цус алдалт ямар дохионы эрчим өгөр вэ?
 4. 4. 1. Тод 2. Бараан 3. Дундаж 4. хоригдсон 5. Ижил төрлийн бус /22./ Нэг талын паротид шүлсний булчирхайн томролтын ялган оношилгоонд ямар хавдаруудыг оруулах вэ 1. Плеоморфик аденома 2. Warthin хавдар 3. Хоргүй лимфоэпителиал үүсгэвэрүүд 4. Аденоид уйланхайт карцинома 5. Хортой холимог хавдар /23./ СРТ-ийн үндсэн аргачлалыг хэрхэн ангилах уу? 1. Т1 2. Spin-echo 3. T2 4. Gradient- echo 5. FLAIR /24./ Т1-ээр жинлэгдсэн дараалалд эсийн гаднах метагемоглобулин ямар дохионы эрчим өгөх вэ? 1. Тод 2. Бараан 3. Дундаж 4. Хоригдсон 5. Хагас дарангуйлагдсан /25./ СРТ-н шинэжилгээнд хэвийн өөхлөг эдийн илрэх сигналыг тодорхойлно уу? 1. PDWI(proton density)- цагаан(high) 2. T2 WI- хар (dark)аас саарал (to grey) 3. T1 WI- цагаан (high) 4. T1 WI- хар (low) 5. T2 WI- хар (low) /26./ Соронзон резонанст томографийн Т1 горимын үед тархины бор болон цагаан бодис хэрхэн дүрслэгдэх вэ? 1. Тархины цагаан болон бор бодисын ялгарал өөрчлөгдөхгүй 2. Тархины цагаан болон бор бодисын ялгарал буурна 3. Тархины цагаан бодис нь бор бодисоос илүү цагаан харагдана 4. Тархины цагаан бодис нь бор бодисоос илүү хар дүрслэгдэнэ 5. Субархнойд зай өргөснө /27./ Тархины синусын тромбозын үед илэрч болох шинжүүдийг сонгоно уу. 1. Тараагуур судасны цусан хангамжийн талбайтай үл тохирох хэлбэрийн шигдээс үүсч болно 2. Бүтцийн дарааллуудад синусуудад өндөр дохионы эрчимжилт илэрнэ 3. Нэвчилтээр-жинлэгдсэн дараалалд синусуудад хориг илэрнэ 4. Хагалгааны дараах хугацаанд тохиолдож болно 5. СРТ-ийн венографид дүүрэлтийн дутмагшил илэрнэ /28./ СРТ-н шинжилгээгээр оношлох боломжтой тархины судаснымальформацуудыг нэрлэнэ үү. 1. Артеривенийнмальформаци 2. Капиллярийн телангиоэктаз 3. Кавернозны гемангиома 4. Венийн судасны мальформаци 5. Хатуу хальсны артери-венийн мальформаци ба фистул /29./ Нурууны дегенератив өвчины үед нугаламын их биеийн нугалам хоорондын гадаргуунд үүсэх Модик I өөрчлөлтөнд тохирох шинжүүдийг сонгоно уу. 1. Т1-ЖД-д дохионы эрчим ихэссэн
 5. 5. 2. Т1-ЖД-д дохионы эрчим буурсан 3. Т2-ЖД-д дохионы эрчим буурсан 4. Т2-ЖД-д дохионы эрчим ихэссэн 5. Ясны хатуурал /30./ Тархины шигдээсийн эрт цочмог үе болох шигдээс үүссэнээс 24 цаг хүртэл хугацаанд СРТ оношлогоонд ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? 1. Т2горимд шигдээс үүссэн хэсэгт өндөр дохионы бүс үүснэ 2. Шигдээс болсон хэсгийн зэргэлдээх зөөлөн бүрхүүл тодорно 3. Масс эффект үүснэ 4. шигдээс болсон хэсгийн ховилууд гүнзгийрнэ 5. Шигдээс болсон хэсгийн эзэлхүүн буурна /31./ СРТ-ийн Т1 горимд өндөр эрчмийн дохио өгөх бодисуудыг сонгоно уу? 1. Их нягтралтай уураг 2. Метгемоглобулин 3. Гадиолиниум 4. Ус 5. Агаар /32./ Хоер талын паротид шүлсний булчирхайн томролт дараах эмгэг байдлуудын үед элбэг тохиолдоно. Үүнд 1. Үрэвсэл 2. Warthin хавдар 3. Халдвар 4. Архаг сиалоаденит 5. Аутоиммун эмгэгүүд /33./ СРТ-н шинэжилгээний дутагдалтай талыг нэрэлнэ үү? 1. Хөдөлгөөний артифакт үүснэ 2. Металиас артифакт үүснэ 3. Шохойжсон голомтонд мэдрэг бус 4. Цацрагийн ачаалалтай 5. өвчтөнд зовиуртай /34./ Т1-жинлэгдсэн дараалалд өндөр дохионы эрчимжилт юу өгөх вэ? A. Ферритин B. Меланин C. Ус D. Пролактин E. Аль нь ч биш /35./ Өнчин тархины макроаденомын оношилгоонд тодосгогчтой СРТ-ийн шинжилгээ өндөр мэдээлэлтэй ЯАГААД гэвэл каверноз синус руу нэвчилтийн зэргийг тодорхойлох боломжтой /36./ Дегенератив өөрчлөлттэй нугалам хоорондын жийргэвчийн усны хувь буурдаг БОЛОХООР Т2 -ЖД-д бараан харагдана. /37./ Өмнөд чагтан холбоосын урагдал дангаар тохиолддог БА шинэ урагдалын үед Т2 дараалалд дохионы эрчимжилт өндөрссөж харагдана. /38./ Өнчин тархины аденомын оношилгоонд тодосгогчтой СРТ-ийн шинжилгээ өндөр мэдээлэлтэй ТУЛ динамик шинжилгээнд хожуу үеийн тодрол өгөх нь микроаденомыг байгааг батална. /39./ Эрүүл үед Т1ЖД-д нурууны нугаламууд нэгэн төрлийн өндөр дохионы эрчимжилттэй харагдах тул Т1/ Т2ЖД-д өндөх дохионы эрчимжилттэй зууван ба дугуй хэлбэрийн үүсгэвэрийг үсэрхийлэл гэж сэжиглэнэ.
 6. 6. /40./ Өнчин тархины макроаденомын оношилгоонд тодосгогчтой СРТ-ийн шинжилгээ өндөр мэдээлэлтэй ЯАГААД гэвэл каверноз синус руу нэвчилтийн зэргийг тодорхойлох боломжтой /41./ Хаалттай суперкондактив зохион байгуулалттай дийлэнхи төхөөрөмжид үүсгэж буй тогтмол соронзон талбайн чиглэл ямар тэнхлэгт байх вэ? A. Сканнерын ширээний тэнхлэгт перпендикуляр B. Сканнерын ширээний тэнхлэгт ташуу C. Сканнерын ширээний тэнхлэгт параллель D. Сканнерын ширээний тэнхлэгт харьцуулахгүй E. Өрөөний хамгаалтын тэнхлэгээс хамаарна /42./ Хурц цус харвалтын үед илрэх СРТ-н шинжүүдийг нэрлэнэ үү. 1. Т2WI- хар 2. PDWI-хар 3. T1WI- саарал 4. T2WI- цагаан 5. Т1WI-хар /43./ Тархины ховдлуудад байрласан холимог үүсгэвэрүүдийн ялган оношлогоонд дараах xавдруудыг оруулна. Үүнд: 1. Астроцитома 2. Менигиом 3. Субэпендиом ба эпендиом 4. Торлог байгууламжын папилома 5. Олигодендроглиом /44./ Протон- нягтралаар жинлэгдсэн дараалалыг (proton-density weighted ) тодорхойлолтонд аль нь тохирч байна вэ? 1. Завсрын жинлэгдсэн дараалал 2. Урт дахилтын (TR) хугацаа 3. Богино цуурайн (TE) хугацаа 4. Үе холбоосын дүрслэлд ашиглагдах нь ховор 5. Тархины шигдээсийн оношлогоонд зайлшгүй чухал /45./ Кавернома-н сонгодог СРТ-ийн дүрслэлд тохирсон шинжүүдийг сонгоно уу? 1. Зах ирмэг тод 2. Төв хэсэгт холимог дохионы эрчимтэй 3. Т2- жинлэгдсэн дараалалд тод бараан хүрээтэй 4. Тодрол сайтай 5. Эргэн тойрны тархины зөөлөн эдэд их хэмжээний хавантай /46./ СРТ-н аппаратыг загварын хувьд юу нэж ангилдаг вэ? 1. Хагас нээлттэй 2. Хаалттай 3. Бүтэн хаалттай 4. Нээлттэй 5. Хагас хаалттай /47./ Соронзон резонанст томографийн тодосгогчийг сонгоно уу? 1. Гадобутрол 2. Гадовист 3. Магневист 4. Дотарем 5. Йодолипол /48./ Цусан хурааны хурц үеийн СРТ-ийн дүрслэлд тохирсон шинжүүдийг сонгоно уу. 1. Т2-жинлэгдсэн дараалалд эмгэг өөрчлөлтэй хэсэгт өндөрссөн дохионы эрчимжилттэй 2. Тодосгогч таривал цагирган хүрээ үүсэж болно 3. Т1- саарал буюу изоинтенсив дохионы эрчимтэй 4. Эргэн тойрны тархины зөөлөн эдэд их хэмжээний хавантай 5. Нэвчилтээр жинлэгдсэн дүрслэлд өөрчлөлтгүй
 7. 7. /49./ Өвдөгний урд болон арын чагтан холбоосны урагдлыг оновчтой оношлох шинжилгээний аргыг нэрлэнэ үү? 1. КТ 2. Үений СРТ 3. Ангиографи 4. Атроскопи 5. Фистулографи /50./ Ларморын давтамжийн хувьд аль нь зөв бэ? 1. Бүх атомд адил байдаг 2. Соронзон талбай хүчээс хамаарна 3. Ус төрөгчийн молекулын харьцаа 4. Цөмийн жингээс хамаарна 5. Дэлхийн соронзон талбайн хүч /51./ Нүдний алимны арын хэсэгт шохойжилт илэрвэл дараах эмгэгүүдийг сэжиглэх вэ? 1. Ретинобластома 2. Харааны мэдрэлийн дискийн гиалин биенцэр 3. Хореоретинит 4. Үр хөврөлийн үеийн шиллэг биеийн артери 5. Харааны мэдрэлийн глиома /52./ Нурууны нугаламын их биед Т1- өндөр дохионы эрчимжилт өгвөл дараах эмгэгүүдийг ялган оношилгоонд бодолцоно. Үүнд: 1. Идээт спондилит 2. Гемангиома 3. Өвөрмөц үүсгэгчтэй сподилит 4. Хурцавтар үеийн хугарал 5. Үсэрхийлэл /53./ Чамархайн дэлбэнгий дотор хэсгийн хатуурлын үед илрэх анхагдагч шинжийг сонгоно уу 1. Нярайд үед гарах нь элбэг 2. Гиппокампус жижиг болох 3. Тухай талын их тархины тал бөмбөлөг жижиг болох 4. Гиппокампусын дотор бүтцийн ялгарал буурах 5. Чамархай дэлбэн жижиг болох /54./ Соронзон резонанст томографийн Т2 горимын үед тархины бор болон цагаан бодис хэрхэн дүрслэгдэх вэ? 1. Тархины цагаан болон бор бодисын ялгарал өөрчлөгдөхгүй 2. Тархины цагаан болон бор бодисын ялгарал буурна 3. Тархины цагаан бодис нь бор бодисоос илүү цагаан харагдана 4. Тархины цагаан бодис нь бор бодисоос илүү хар дүрслэгдэнэ 5. Хажуугийн ховдлын урд эвэр өрөгөснө. /55./ Нурууны нугаламын их биед эмгэг Т1- бараан дохионы эрчимжилт өгвөл дараах эмгэгүүдийг ялган оношилгоонд бодолцоно. Үүнд: 1. Идээт спондилит 2. Өвөрмөц үүсгэгчтэй сподилит 3. Хурцавтар үеийн хугарал 4. Үсэрхийлэл 5. Ясны хавдарууд /56./ Бага тархи- гүүрний өнцөгт зонхилон тохиолдох хавдруудыг сонгоно уу? 1. Астроцитома 2. Шваннома 3. Глиобластома 4. Менингиома 5. Медуллобластома /57./ СРТ-ийн үндсэн физик үндэслэлийг хэрхэн ангилах уу?
 8. 8. 1. Т1 хөндлөн релаксаци 2. Т1 дагуу релаксаци 3. T2 дагуу магнетизаци 4. T2 хөндлөн магнетизаци 5. DWI /58./ СРТ-ийн Т2 горимд сул эрчмийн дохио өгөх бодисуудыг сонгоно уу? 1. Их нягтралтай уураг 2. Гемосидер 3. эсийн доторхи метгемоглобулин 4. Кальци 5. Меланин /59./ Харааны мэдрэлийн Т2- өндөр дохионы эрчимжилтийн ялган оношилгоог нэрлэнэ үү 1. харааны мэдрэлийн үрэвсэл 2. харааны мэдрэлийн глиома 3. харвалт 4. хореоретинит 5. ретинобластома /60./ СРТ-н шинэжилгээнийн эсрэг заалтыг нэрэлнэ үү? 1. жирэмсэний эхний 3 сар 2. Хиймэл үетэй өвчтөн 3. Том судсанд тавьсан стенттэй өвчтөн 4. Пейсмекертэй өвчтөн 5. Шүдний протезтэй өвчтөн /61./ Арахнойд уйланхайн үед СРТ-д гарах өөрчлөлтийн тодорхойлно уу? 1. Т1WI- бага сигналь 2. Т2WI- өндөр сигналь 3. FLAIR- бага сигналь (completely) 4. DWI – бага сигналь 5. Т1WI +CE – тодрол өгөхгүй /62./ Тархины шигдээсийн эрт цочмог үе болох шигдээс үүссэнээс 12 цаг хүртэл хугацаанд СРТ оношлогоонд ямар горимуудад өөрчлөлтүүд гарах вэ? 1. Т1 2. DWI 3. ADC 4. Т2 5. Т2 STIR /63./ Бага тархи- гүүрний өнцөгт зонхиолон тохиоолдох хавдаруудыг сонгоно уу 1. Астроцитома 2. Шваннома 3. Глиобластома 4. Менингиома 5. Медуллобластома /64./ СРТ-н шинжилгээний үндсэн зүслэг протоколууд юу вэ? 1. TR 2. Т1 3. ТМ 4. Т2 5. TI /65./ Нурууны дегенератив өвчины үед нугаламын их биеийн нугалам хоорондын гадаргуунд үүсэх модик II өөрчлөлтөнд тохирох шинжүүдийг сонгоно уу? 1. Т1- ЖД-д дохионы эрчим буурсан 2. Т1- ЖД-д дохионы эрчим ихэссэн 3. Т2- ЖД-д дохионы эрчим буурсан 4. Т2- ЖД-д дохионы эрчим ихэссэн 5. Ясны хатуурал
 9. 9. /66./ Төвийн нейроцитомын түгээмэл байрлалуудыг сонгоно уу? 1. Тунгалаг таславч 2. Форникс 3. Монро цоорхойд ойрхон хажуугийн ховдлын хэсэгт 4. 4-р ховдол 5. Чамархайн эвэр /67./ Тархины хавдар, буглаа хоёрыг ялгахад СТР-ийн ямар шинжилгээнүүд шаардлагатай вэ? 1. Тодосгогчтой Т1 2. Нэвчилтээр жинлэгдсэн 3. СР-ийн спектрогафи 4. СР-ийн цусан хангамжийн үнэлгээ 5. Үйл ажиллагааны СР /68./ Хэвийн үед СРТ-ийн өнчин тархины арын дэлбэнгийн дүрслэлтэй тохирох шинжүүдийг сонгоно уу? 1. Т1ЖД-д тод дохионы эхчимжилттэй байна 2. Аденогипофизын арын талд байрлана 3. Өөх-дарангуйлагдсан дараалалд тод хэвээрээ байна 4. Т2ЖД-д бараан дохионы эрчимжилттэй байна 5. Аденогипофизын өмнөд талд байрлана /69./ Спетцлер-мартины үнэлгээгээр баруун талын зулайн дэлбэнгийн дээд хэлтэнцэрт байрлалтай, 4см хөндлөн голчтой, гүний хураагуур судасны дренаж тодорхойлогдохгүй артери-венийн мальформацийн рецекцийн тавилан ямар байх вэ? 1. Эрсдэлтэй 2. Харьцангуй сайн 3. 5-6 оноо 4. 2-3оноо 5. Хагалгаа хийх боломжгүй /70./ Нурууны нугалам хоорондын жийргэвч бага насны хүүхдэд хэрхэн харагдах вэ? 1. Түвшин харагдах боломжтой 2. Гүдгэр хэлбэртэй 3. Цүлхийлт ховор 4. Насан хүргэгчидтэй харьцуулвал жийргэвч нарийвтар харагдана 5. Насан хүргэгчидтэй харьцуулвал жийргэвч Т2- бараан харагдана /71./ Дараах эмгэгүүдийн үед СРТ-ийн нэвчилтээр- жинлэгдсэн дараалалд нэвчилтийн хориг ажиглагдана. Үүнд 1. Үсэрхийлэл 2. Буглаа 3. Гематома 4. Холестеатома 5. Холестеролын гранулома /72./ Соронзон резонанст томографийн Т2 горимын TR ба ТЕ параметрийн ялгааг сонгоно уу? 1. Урт TR(<1500msec) 2. Богино (<750msec) 3. Урт TE (>75msec) секвенси 4. Богино ТЕ (<40msec) секвенси 5. Богино TR (<750msec), урт ТЕ (>75msec) секвенси /73./ Нугасанд ямар судасны эмгэгүүд тохиолдох вэ? 1. Артери-дураль фистула 2. Артери-вены мальформаци 3. Цүлхэн 4. Нурууны гемангиом 5. Каверном /74./ Нүдний алимны хэмжээ багасгах эмгэгүүдийг сонгоно уу?
 10. 10. 1. Төрөлхийн микроофтальм 2. Харааны мэдрэлийн атрофи 3. Нанофтальм 4. Миопи 5. Өсвөрийн глаукома /75./ Бөөрний эсийн өмөнгийн СТР-ийн шинжүүдийг сонгоно уу? 1. СРТ- дүрслэл нь үүсгэвэрийн доторх цус хуралт болон үхжилтийн байдлаас хамаарна 2. Т1 горимд бөөрний паринхимид дорионы эрчмийн өөрчлөлт илэрнэ 3. Т1 горимд төвийн үхжил нь хавдрын төв хэсэгт нэг төрлийн, гипоинтенси дүрслэлээр харагдана 4. DWI горимд судасны бүсд дохионы эрчмийн өөрчлөлт илэрнэ 5. FLAIR-д хажуугийн ховдлын урд эвэр өргөснө /76./ 3 Тесла –ийн соронзон талбай бол ямар хүчтэй талбай вэ? 1. Дэлхийн соронзон талбайгаас 50 000 дахин хүчтэй 2. Дэлхийн соронзон талбайгаас 60 000 дахин хүчтэй 3. 40 000 Гаус 4. 30000 Гаус 5. 2000 Гаус /77./ СРТ-ийн Т2 горимд өндөр эрчмийн дохио өгөх бодисуудыг сонгоно уу? 1. Ус 2. Тархи нугасны шингэн 3. Хаван 4. Деоксигемоглобин 5. Меланин /78./ Хэвийн үед СРТ-ийн өнчин тархины өмнөд дэлбэнгийн дүрслэлтэй тохирох шинжүүдийг сонгоно уу. 1. Т1ЖД-д дундаж/изоинтенсив дохионы эрчимжилттэй байна 2. нейрогипофизын урд байрлана 3. өөх-дарангуйлагдсан дараалалд дүрслэлийн өөрчлөлт өгөхгүй 4. Т2ЖД-д бараан дохионы эрчимжилттэй байна 5. аденогипофизын өмнөд хэсэгт байрлана /79./ Нурууны нугалам хоорондын жийргэвчийн ивэрхийлэлтийг хэлбээр нь хэрхэн хуваах вэ? 1. Экструзи 2. Протрузи 3. Цүлхийлт 4. Гадна 5. Дотно /80./ Тархины шигдээсийн эрт цочмог үе болох шигдээс үүссэнээс 12 цаг хүртэл хугацаанд СРТ оношлогоонд ямар шинж тэмдэг илрэх вэ? 1. Т2 горимд өөрчлөлт явагдана 2. Т2 горимд өөрчлөлт явагдана 3. шигдээс болсон хэсгийн ховилууд гүнзгийрнэ 4. шигдээс болсон хэсгийн атираанууд хавагнана 5. Бор цагаан бодисын зааг тодроно /81./ Нүдний алим хэмжээгээрээ томрох эмгэгүүдийг сонгоно уу 1. Төрөлхийн микроофтальм 2. Миопи 3. Харааны мэдрэлийн атрофи 4. Өсвөрийн глаукома 5. Нанофтальм /82./ СРТ-н шинжилгээний үндсэн параметрүүд юу вэ? 1. ТМ 2. TR 3. Т2
 11. 11. 4. TI 5. Т1 /83./ СРТ-н шинэжилгээнд хэрэглэгдэх тодосгогч бодисын тун хэд вэ? 1. 0,8 мл/кг 2. оношлогооны заалтаар 0,4 мл/кг 3. 1 мл/кг 4. 0,2 мл/кг 5. 20-30 мл /84./ “Уйланхай ба зангилаа” дүрслэлээр ховор илрэх тархины хавдруудыг с онгоно уу? 1. Глиобластома 2. Гүүрний глиома 3. Гамартома 4. Нейроцитома 5. Пилоцитар астроцитома /85./ Нэвчилтээр жинлэгдсэн дараалалд тархины шигдээс хэзээ эмгэг дохио өгч эхлэх вэ? 1. 3 цагийн дотор 2. 3-6 цагийн дотор 3. 6 цаг-12 цагийн дотор 4. 12-24 цагийн дотор 5. 24 цагаас дээш /86./ Хэвийн үед СРТ-ийн өнчин тархины арын дэлбэнгийн дүрслэлтэй тохирох шинжүүдийг сонгоно уу? 1. Т1ЖД-д тод дохионы эхчимжилттэй байна 2. Аденогипофизын арын талд байрлана 3. Өөх-дарангуйлагдсан дараалалд тод хэвээрээ байна 4. Т2ЖД-д бараан дохионы эрчимжилттэй байна 5. Аденогипофизын өмнөд талд байрлана /87./ "Уйланхай-зангилаа " гэсэн дүрслэлээр илрэх хавдаруудыг сонгоно уу. 1. Диффузи астроцитома 2. Гемангиобластома 3. Глиобластома 4. Ганглиоглиома 5. Медуллобластома /88./ Нурууны нугаламын эмгэг хугаралыг компресийн хугаралаас ялган оношлоход дараах СТР-н шинжүүд ач холбогдолтой байна. Үүнд: 1. Эмгэг дохионы эрчимүүд паравертебраль зөөлөг эдрүү тархсан 2. Хугаралын түвшингээс гадна, бусад нуруун дэмгэгээр Т1-дохионы эрчим буурсан хэсгүүдтэй байх 3. Ясны чөмөгний хаванцаг хугацааны хувьд нэмэгдэх хандлагатай 4. Т2- ЖД ба STIR-д дохионы эрчим өндөрссөн хэсгүүд нугаламуудад илрэх 5. Нугасны хөндийн нарийсалын зэрэг /89./ СРТ-ийн дэвшилэт аргуудыг сонгоно уу? 1. Нэвчилтээр жинлэгдсэн 2. СР-ийн спектроскопи 3. СР-ийн цусан хангамжийн/ перфузийн/ үнэлгээ 4. Үйл ажиллагааны СР 5. СРТ- ПЭТ /90./ Шүдний ёзоор орчимд үүсч буй уйланхайны ялган оношлогоог нэрлэнэ үү? 1. Периапикаль уйланхай 2. Шүдний уйланхай (dentigerous cyst) 3. Амелобластома 4. Одонтогеник кератоцитома 5. Остеома
 12. 12. /91./ Элэгний өмөн үүг элэгний бусад хавдаруудаас болон үсэрхийллээс ялган оношилох нь цаашдын эмчилгээний тактикийн сонголтонд нөлөөлөх ТУЛ “EOB” буюу примовистыг хэрэглэх нь ялган оношилгооны ач холбогдолтой юм. /92./ Өндөр настанд Т1ЖД-д нурууны нугаламууд холимог өндөр дохионы эрчимжилт илэрч болно ЯАГААД гэвэл нас ахихад нурууны нугалмайд өөхөн чөмөгний хувь ихэсдэг. /93./ Хүүхдийн нугалам хоорондын жийргэвч насанд хүргэгчтэй харьцуулахад илүү их усны хувьтай БОЛОХООР Т1 болон Т- ЖД-д тод цайвар, гүдгэр харагдана. /94./ Өчин тархины аденомийн оношлогоонд тодосгогчтой СТР-ийн шинжилгээ өндөр мэдээлэлтэй тул динамик шинжилгээнд эрт үеийн тодрол өгөх нь микроаденомыг байгааг батална. /95./ Өндөр настанд Т1ЖД-д нурууны нугаламууд холимог өндөр дохионы эрчимжилт илэрч болно ЯАГААД гэвэл нас ахихад нурууны нугалмайд өөхөн чөмөгний хувь ихэсдэг. /96./ Арын чагтан холбоосын урагдал дийлэнхдээ дангаар тохиолддог ба СРТ-ийн Т1дараалалд уртассаж харагдана /97./ Өмнөд чагтан холбоосын урагдалын үед хавсарсан байдлаар дотор хагас саран жийргэвч гэмтэх нь элбэг БА өмнөд чагтан холбоосын архаг гэмтлийн үед Т2 дараалалд дохионы эрчимжилт буурч харагдана. /98./ Хэрвээ Т1ЖД-д нурууны нугаламууд нэгэн төрлийн өндөр дохионы эрчимжилттэй байх нь хэвийн бус ЯАГААД гэвэл нас ахихад нурууны нугалмайн Т1/ Т2 дохионы эрчимжилтүүдийн холимог байдал ихэссэнэ.. /99./ Хүүхдийн нугалам хоорондын жийргэвч насанд хүрэгчидтэй харьцуулахад илүү их усны хувьтай учраас Т2ЖД-д бараан харагдана. /100./ Элэгний өмөн үүг элэгний бусад хавдруудаас болон үсэрхийлэлээс ялган оношлох нь цаашдын эмчилгээний тактикийн сонголтонд нөлөөлөх тул элэгний өөрийн эстэй нь холбогддог тодосгогчийг хэрэглэх нь бага ач холбогдолтой юм.

×