Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
“Био анагаах судлаач” мэргэжилтний мэргэшлийн сургалтан...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
2. Пипетикийг амаараа сорохгүй байх
3. Лабораторид хоол...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
5. Эмчлэх
12.Лавлагаа утгыг тооцохдоо хамгийн багадаа х...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
D. Лаборатори, ажилтан, багаж тоног төхөөрөмж, лаборато...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
E. Тасалгааны хэм 25оС-ээс их байх
27.Ферментийг биохим...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
D. Өдрийн шээсний хамгийн өтгөн хэсэг байдаг учир шээсн...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
3. Эмнэлгийн бусад ажилтныг хамгаалах
4. Шаардлагатай б...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
3. Цагаан эс
4. Савхан бөөмт нейтрофил
5. Тасархай бөөм...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
3. TT
4. Fbn
5. D-dimer
59.Скаттерграм дээр эсүүдийг бү...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
3. Өдөр хоорондын алдаатай үеийн хэмжилтийн аргын хянал...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
2. Урвалын зарчим
3. Урвалжийн хадгалах болон тогтворто...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
натри
E Ногоон 5 Хоосон
A. A1 B2 C3 D4 E5
B. A2 B1 C3 D...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
84. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг оноон...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
D Жилийн хэлбэлзэл 4 Жилд 2удаа илрэх юм уу, улирлын ши...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
E Шар 5 1мл бүхэл цусанд 0.2мл гепарин агуулсан
A. A3, ...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
A. A4, B2, C3, D1, E5
B. A3, B4, C5, D2, E1
C. A2, B5, ...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
104. Ямар эмгэгийн үед ЭТХ (СОЭ) удаашрах вэ?
A. Уушигн...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
112. Цусны үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг заана уу?
A. Эритроц...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
A. Уушигны хатгалгаа
B. Хурц бронхит
C. Ревматизм
D. Ми...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
C. Лейкоцитын тоо 5,5 х 109 /л болох
D. Лейкоцитын тоо ...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
A. Карбооксигемоглобин
B. Метагемоглобин
C. Сульфагемог...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
E. Макроцит
145. Ялтас эсийн адгези гэж ямар үзэгдлийг ...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
D. Моноцит
E. Лимфоцит
152. Лимфоцит, нейтрофилтэй хамт...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
3. Сүүл үүсгэж төгссөн
4. Улаан өнгөтэй
5. Наалдац шилн...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
168. Лейкоцитыг хэдэн жижиг дөрвөлжинд ,яаж тоолох вэ?
...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
3. Конденсорыг өргөж
4. Конденсорыг буулгаж
5. Обьектив...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
1. Ясны хэм эдийн улаан чөмөг
2. Элэг
3. Дэлүү
4. Тунга...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
2. Микроцитын
3. Макроцитын
4. Мегалоцитын
5. Гиперхром...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
Био анагаах мэргэжилтэнд зориулсан сорилын хариу
1 2 3 ...
Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
C A B D D B C D...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bio anagaah

264 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bio anagaah

 1. 1. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл “Био анагаах судлаач” мэргэжилтний мэргэшлийн сургалтанд элсэлтийн шалгалтын жишиг сорил Нэг: Нэг хариулттай сорил /А хэлбэрийн сорил/ Аль зөвийг нь сонгож хариулна Хоёр: Олон хариулттай сорил /К хэлбэрийн сорил/ A. 1,2,3 B.1,2,3,4 C.2,4 D.4 E. Бүгд зөв Гурав: Асуулт хариулт хосолсон сорил. Бүлэг асуулт бүрт тохирох хариуг бүлэг хариултаас сонгоно. /В хэлбэрийн сорил/ Дөрөв: Шалтгаан хамаарлын сорилд заагдсан өгөгдлүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн уялдаа хамаарлыг тодорхойлно /E хэлбэрийн сорил/ I Баталгаа II Баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт Зөв Зөв Зөв А Зөв Зөв Буруу В Зөв Буруу Буруу С Буруу Зөв Буруу D Буруу Буруу Буруу E 1. Лабораторитой харилцдаг тасаг нэгж, харилцагч нарыг нэрлэнэ үү? 1. Амбулаторийн эмч 2. Тасгийн эмч 3. Сувилагч 4. Үйлчлүүлэгч 5. Үйлчлүүлэгчийн ар гэр 2. Үйлчлүүлэгч шинжилгээ өгөхөөс татгалзах эрхтэй юу? 1. Үгүй 2. Тийм 3. Лабораторийн эмчтэй зөвлөлдөх 4. Яаралтай тохиолдолд өвчтөнөөс зөвшөөрөл авах боломжгүй нөхцөлд өвчтөний эрүүл мэндийн төлөө шинжилгээг авна 5. Эмчлэгч эмчээс зөвшөөрөл авна 3. Шинжилгээний хариуг хэн авах эрхтэй вэ? 1. Эмчлэгч эмч 2. Үйлчлүүлэгч 3. Үйлчлүүлэгчийн төлөөлөх иргэн 4. Эмнэлгийн удирдлага 5. Хариу авахыг хүссэн хүн бүр 4. Шинжилгээний хариуны нууцлалыг хэн сахих ёстой вэ? 1. Лабораторийн эмч 2. Лаборант 3. Эмчлэгч эмч 4. Сувилагч 5. Эмнэлгийн бүх ажилчид 5. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтад аль нь орох вэ? 1. Шинжилгээ хийсний дараа гараа угаах
 2. 2. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 2. Пипетикийг амаараа сорохгүй байх 3. Лабораторид хоол идэхгүй байх 4. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх 5. Лабораторийн амралтын өрөөнд амрах 6. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны дүрэмд аль нь орох вэ? 1. Шинжилгээг заавар, протоколын дагуу хийх 2. Лабораторийн ширээний тавцанг 96% этилын стиртээр ариутгах 3. Лабораторийн шалыг хуурай байлгах, хальтарч унахаас сэргийлэх 4. Аюулгүй ажиллагааны зааварыг лабораторийн бүх ажилчид уншиж танилцсан байх 5. Аюултай хортой урвалж, уусмалтай харьцах зааврыг боловсруулсан байх 7. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны хэрэглэлүүдийг нэрлэнэ үү: 1. Аюулгүйн хайрцаг 2. Нүд угаах хэрэгсэл 3. Агааржуулагч 4. Ариутгалын уусмал 5. Хортой, аюултай уусмалыг саармагжуулах цомог 8. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны I зэрэглэлд аль лаборатори нь орох вэ? A. Өвчин үүсгэгчийг судалдаггүй, сургалтын лаборатори B. Өвчин үүсгэгч микроорганизмыг судалдаг ба өвчин үүсгэх боловч хүндрэл өгдөггүй, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга нь тодорхой үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори C. Вирүс болон микобактерыг шинжилдэг лаборатори D. Аюултай, амьсгалын замаар тархах өндөр эрсдэл бүхий үүсгэгчийг шинжидэг лаборатори E. Зөвхөн стафилакоккыг шинжилдэг лаборатори 9. Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны III зэрэглэлд аль лаборатори нь орох вэ? A. Өвчин үүсгэгчийг судалдаггүй, сургалтын лаборатори B. Өвчин үүсгэгч микроорганизмыг судалдаг ба өвчин үүсгэх боловч хүндрэл өгдөггүй, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга нь тодорхой үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори C. Вирүс болон микобактерыг шинжилдэг лаборатори D. Аюултай, амьсгалын замаар тархах өндөр эрсдэл бүхий үүсгэгчийг шинжилдэг лаборатори E. Зөвхөн стафилакоккыг шинжилдэг лаборатори 10.Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг ямар лабораторид мөрдөх вэ? 1. Эмнэлзүйн лаборатори 2. Судалгааны лаборатори 3. III зэрэглэлийн лаборатори 4. Молекул биологийн лаборатори 5. Нян судлалын лаборатори 11.Эмнэлзүйн лабораторид ямар зорилгоор шинжилгээ хийдэг вэ? 1. Илрүүлэх 2. Оношлох 3. Хянах 4. Шинжлэх
 3. 3. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 5. Эмчлэх 12.Лавлагаа утгыг тооцохдоо хамгийн багадаа хэдэн харьцангуй эрүүл үйлчлүүлэгчийг сонгох ёстой вэ? A. 60 B. 40 C. 30 D. 20 E. 10 13.Дотоод хяналтын шинжилгээний хариу хэдэн ±SD хязгаараас гарсан тохиолдолд сэрэмжлүүлэх дохио өгч байна гэдгийг илэрхийлэх вэ? A. ±3SD B. ±1SD C. ±2SD D. ±1SD болон±2SD E. ±2SD болон±3SD 14.Дотоод хяналтын шинжилгээний хариу хэдэн ±SD хязгаараас гарсан тохиолдолд хяналтаас гарсан гэдгийг илэрхийлэх вэ? A. ±1SD B. ±2SD C. ±3SD D. ±1SD болон±2SD E. ±2SD болон±3SD 15.Шинжилгээний хариуны найдвартай байдал гэж юу вэ? A. Чанарын дотоод хяналт B. Чанарын гадаад хяналт C. Зөв байдал D. Давтал чанар E. Зөв байдал ба давтал чанар 16.Гематологийн чанарын дотоод хяналтанд хэдэн түвшингийн хяналтын материал ашигладаг вэ? A. 3 B. 2 C. 1 D. 5 E. 4 17.Тогтвортой байдал гэж юуг хэлэх вэ? A. Удаан хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэх, хэмжилтийн нөхцөл өөрчлөгдөхөд тэсвэртэй эсэх, сорьцын матрикс нөлөөнд тэсвэртэй эсэх зэрэг нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. B. Богино хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэх, нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. C. Богино хугацааны турш лабораторид энэ хэмжилтийн арга тогтвортой эсэхийг үнэлдэг ойлголтыг хэлнэ. D. Удаан хугацааны турш лабораторид хэмжилтийн утгыг үнэлдэг нийтлэг шинж чанартай холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. E. Богино хугацааны турш лабораторид сорьцын матрикс нөлөөнд тэсвэртэй холбоотой гарч ирсэн ойлголтыг хэлнэ. 18.Тогтвортой байдлыг үнэлэхэд юу юуг анхаарах ёстой вэ? A. Дотоод хяналт, багаж тоног төхөөрөмж, гадаад хяналт B. Урт хугацааны хяналт, ажилтан, лаборатори C. Лаборатори, хүний нөөц, дотоод хяналт
 4. 4. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл D. Лаборатори, ажилтан, багаж тоног төхөөрөмж, лаборатори хоорондын давтал чанар, урвалж E. Багаж тоног төхөөрөмж, лаборатори хоорондын давтал чанар, урвалжийн хугацаа 19.Гематологийн шинжилгээний RDW ихэссэн хариу гарах нь ...... илэрснийг илтгэнэ. A. Улаан эсийн ихсэлт B. Улаан эсийн эзээлхүүний ихсэлт C. Нэг улаан эсэд оногдох Hb ихсэлт D. Анизоцитоз E. Пойкилоцитоз 20.Дараах хуруу шилнүүдийн аль нь ийлдэс тусгаарлагч гель агуулдаг вэ? A. Хөх B. Саарал C. Ягаан D. Шар E. Улаан 21.Аль сорилоор экссудат, транссудатыг ялгах вэ? A. Тимолын сорил B. Пандийн сорил C. Ривальтын сорил D. Грегерсений урвал E. Сулемат сорил 22.Тархи нугасны шингэнийг шинжлэхдээ аль сорилыг хэрэглэдэг вэ? A. Зимницкийн сорил B. Ривальтын сорил C. Нечипоренкийн сорил D. Амбуржийн сорил E. Пандийн сорил 23.Тархи нугасны шингэнд уураг тодорхойлоход ямар урвалжийг ашиглах вэ? A. Биурет B. Ларионовын урвалж C. Пунцовый С D. Бромkрезол ногоон E. Гимзийн урвалж 24.Доорхи эмгэгүүдийн аль нь тархи нугасны шингэнд уургийн хэмжээ ихэссэнтэй холбоогүй вэ? A. Бактерийн менингит B. Склероз C. Цус харвалт D. Хордлогот бахуу E. Вирүс болон бактерийн шалтгаант менингит 25.Баасны шинжилгээнд сорьц бэлтгэхэд анхаарах шаардлагыг нэрлэнэ үү? A. Баасны сорьц цуглуулахад шээсны хольц хамаарахгүй B. Паразитны бүтцийг өөрчлөхгүйн тулд хөлдөөнө C. Шингэн хэлбэрийн баас нь амеба илрүүлхэд илүү тохиромжтой D. Баасыг 72 цаг тасалгааны хэмд хадгалж болно E. Баасанд далд цус илрүүлэхэд хоолны дэглэм барих шаардлагагүй 26.Улаан эсийн тунах хурд хуурамчаар бага гарах шалтгаанд аль нь орохгүй вэ? A. Хэмжигчийг хазгай байрлуулах B. Цус бүлэгнэх C. Сорьцын хэмжээ хэт бага байх D. Сорьцыг 24 цаг байлгах
 5. 5. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл E. Тасалгааны хэм 25оС-ээс их байх 27.Ферментийг биохимийн шинжилгээний аппаратны ямар горим сонгож уншуулдаг вэ? A. Standard mode B. Point to point mode C. Kinetic mode D. Two point mode E. Multipoint mode 28.Ялтас эсийг тоолоход ямар микроскоп хамгийн тохиромжтой вэ? A. Электрон B. Бараан талбайт C. Гэрлийн D. Фаз контраст E. Флюрисценц 29.Ялтас эсийн P-LCR үзүүлэлтийн тайлбар нь: A. Ялтас эсийн дундаж эзэлхүүн B. Эсийн жин болон нягтын харьцаа C. Гадны биеттэй наалдах чадвар D. Том ялтас эсийн эзлэх хувь E. Ялтас эсийн тархалтын хэмжээ 30.Улаан эсийн дундаж эзэлхүүний (MCV) хэвийн хэмжээг заана уу A. 2-4 фл B. 200-400 фл C. 80-100 фл D. 11-14 фл E. 30-40 фл 31.Гемолиз гэж юу вэ? A. Улаан эсийн бөөгнөрөл B. Улаан эс задарснаас эсийн доторхи агуулагдахуун сийвэнлүү гарах C. Бүлэн үүсэх D. Ялтас эсийн наалдац E. Цусны сахар багасах 32. EDTA-тай хуруу шилнээс ялгаж авсан цусны шингэн хэсгийг нэрлэнэ үү? A. Ийлдэс B. Сийвэн C. Бүхэл цус D. Тромбоцитын масс E. Эритроцитын масс 33.Бүлэгнэлтийн шинжилгээнд цусыг авахдаа ямар антикоагулянт хэрэглэх вэ? A. Оксалат аммони B. Цитрат натри C. Гепарин D. ЭДТА E. Хлорт натри 34.Шээсний ерөнхий шинжилгээнд яагаад өглөөний хамгийн эхний шээсийг шинжилдэг вэ? A. Өдрийн шээсний хамгийн шингэн хэсэг ба шээсэндэх химийн нэгдлүүд туузан оношлуурын илрүүлэх хязгаараас гарахгүй B. Давсганд бактер байдаггүй учир ямар нэг бактерийн нөлөө орохгүй C. Өвчтөн шөнийн турш ортостатик байрлалд байдаг учир уураг хамгийн сайн илэрдэг
 6. 6. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл D. Өдрийн шээсний хамгийн өтгөн хэсэг байдаг учир шээсний өөрчлөлтүүд илүү тод илэрнэ. E. Өглөө хангалттай шээс байдаг 35.Шээсний өнгийг ямар нэгдэл бүрдүүлдэг вэ? A. Билирубин B. Меланин C. Каротене D. Урохром E. Меланин болон уробилиноген 36.Эмнэлзүйн лабораторийн чанар болон чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлагыг тусгасан олон улсын стандартыг нэрлэнэ үү? A. ISO 72100 B. ISO 15189 C. ISO 16380 D. ISO стандарт байхгүй E. ISO 24500 37.Шээсний шинжилгээнд нитрит гарах нь шээсэнд юу байгааг зах вэ? A. Цагаан эс B. Улаан эс C. Бактер D. Мөөг E. Уураг 38.Шээсийг тасалгааны хэмд удаан хугацаагаар тавихад ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Бактер олшрох B. Глюкозын хэмжээ ихсэх C. Шээс хүчиллэг болно D. Албумин задарна E. Улаан эс задарна 39. Нечипоренкийн сорилоор аль шээсийг шинжилдэг вэ? A. Өлөн шээс B. Өглөөний эхний шээсний дунд хэсгийн шээс C. Өдрийн 12 цагийн шээс D. Хоногийн шээс E. Шөнийн шээс 40.Аюулгүй ажиллагааны 2-р зэргийн лаборатори нь микро организмыг шинжлэх ба тухайн микроорганизм нь A. Микроорганизм нь эрүүл хүнд өвчин үүсгэдэггүй B. Хурц, маш хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгддэг C. Хурц, маш хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгдэх боломжгүй D. Хүнд өвчин үүсгэх боловч урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэгдэх боломжтой E. Микроорганизм нь эрүүл хүнд өвчин үүсгэдэг, эмчлэгдэх боломжгүй 41.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааг хангах үйлдлийг заана уу? 1. Хог хаягдлыг ялган хаях 2. Бээлий өмсөх 3. Гарыг ойр ойрхон угаах 4. Хамгаалалтын хувцас өмсөх 5. Өндөг цоологчийг ариутган хэрэглэх 42.Лабораторийн аюулгүй ажиллагааны удирдамжийн зорилго нь: 1. Өвчтөнг хамгаалах 2. Лабораторийн ажилтныг хамгаалах
 7. 7. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Эмнэлгийн бусад ажилтныг хамгаалах 4. Шаардлагатай бичиг баримт хөтлөх 5. Хууль тогтоомж биелүүлэх 43.Аль нь эмнэлгийн дотоод халдвараас сэргийлэх хамгийн үр дүнтэй, үндсэн ажилбар вэ? 1. Үйлчлүүлэгчийн тасагт орохдоо амны хаалт, бээлий өмсөх 2. Халдварт өвчтэй хүмүүсийг тусгаарлах 3. Лабораторийн нөмрөг өмсөх 4. Үйлчлүүлэгчтэй харьцах бүрдээ гараа угаах 5. Халдвар бүхий сорьцийг ялгах 44.Хог хаягдлыг хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Энгийн хог хаягдал 2. Халдвартай хог хаягдал 3. Эмийн хог хаягдал 4. Эсэд хөнөөлтэй хог хаягдал 5. Дахин боловсруулах хог хаягдал 45.Эмнэлгийн хог хаягдал ялгах уутанд тавигдах ерөнхий шаардлага аль нь вэ? 1. Өнгө үзэмжтэй 2. Бат бөх 3. Хар өнгөтэй 4. Тусгай тэмдэглэгээтэй байх 5. Улаан өнгөтэй 46.Цэрийг шинжлэхийн тулд хэдийд авах нь зүйтэй вэ? 1. Өглөөний цай уусны дараа 2. Унтахын өмнө 3. Өдрийн 12 цагт 4. Өглөө өлөн үед 5. Орой 18 цагт 47.Цэрийг ямар саванд авч лабораторид шинжлүүлэхээр өгөх вэ? 1. Угааж цэвэрлэсэн шил 2. Ариутгасан, таггүй шил 3. Вакуум шил 4. Ариутгасан тагтай шил 5. Лонх 48.Гематологийн лабораторийн үүрэг нь: 1. Цусны өвчний талаархи эмчийн таамаглалыг батлах 2. Онош тогтоох болон батлах 3. Үгүйсгэх 4. Урьдчилан сэргийлэх 5. Эмчилгээний үр дүнг хянах 49.Гематологийн анализаторыг цагаан эсийг ялган тоолж буй байдлаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? 1. Цагаан эсийг 2 ангилдаг 2. Цагаан эсийг 3 ангилдаг 3. Цагаан эсийг 4 ангилдаг 4. Цагаан эсийг 5 ангилдаг 5. Цагаан эсийг 6 ангилдаг 50. Гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ? 1. Улаан эс 2. Ялтас эс
 8. 8. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Цагаан эс 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 51.Цагаан эсийн гистограм дээр ямар эсүүд дүрслэгддэг вэ? 1. Лимфоцит 2. Эозинофил, базофил, моноцит (Дунд эс-Middle cell) 3. Нейтрофил 4. Савхан бөөмт нейтрофил 5. Тасархай бөөмт нейтрофил 52.Анализатораар цагаан эсийн тоо ямар байвал цусыг шингэлэн дахин шинжлэх шаардлагатай вэ? 1. 10х109/л 2. 20х109/л 3. 30х109/л 4. # # # # # 5. 40х109/л 53.Улаан эсийн тооцооллын үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? 1. MCV 2. MCH 3. MCHC 4. MPV 5. HCT 54.Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлт аль нь вэ? 1. RBC 2. PLT 3. RDW 4. Keton 5. LDH 55.Цагаан эсийг үйл ажиллагаагаар нь дараах байдлаар хувааж болно. Үүнд: 1. Мөхлөгт бус 2. Фагоцит 3. Мөхлөгт 4. Иммуноцит 5. Нейтрофил болон бусад эсүүд 56.Гемолиз үүсэх шалтгаан: 1. Жижиг, нарийн зүүгээр цус авах 2. Хуруу шилийг сэгсрэх 3. Спирт хатаагүй үед хатгалт хийх 4. Хоол идсэний дараа сорьцыг авах 5. Идэвхитэй дасгал хөдөлгөөн 1. 57.Шинжилгээний өмнөх үед алдаа гарахаас сэргийлэхийн тулд шинжлүүлэгчид анхаарвал зохих зүйлсийг дурдана уу 1. Шинжлүүлэгчийн хооллолт 2. Шинжлүүлэгчийн биеийн байрлал 3. Шинжилгээ авах материал 4. Шинжлүүлэгчид ажилбарын тухай мэдээлэл өгсөн эсэх 5. Шинжлүүлэгч сайн унтаж амарсан эсэх 58.Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээний үндсэн үзүүлэлт аль нь вэ? 1. PT 2. APTT
 9. 9. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. TT 4. Fbn 5. D-dimer 59.Скаттерграм дээр эсүүдийг бүлэглэн дүрслэх үндэс нь дараах онцлог шинжтэй холбоотой. 1. Эсийн хэмжээ 2. Эсийн бөөм, мөхлөгийн байдал 3. Эсийн ДНХ, РНХ агууламж 4. Эсийн хэлбэр 5. Эсийн тоо 60.Гистограмын бүрдэл дүрслэгдэх үндэс нь 1. Эсийн хэлбэр 2. Эсийн тоо 3. Эсийн бөөм 4. Эсийн эзэлхүүний хэмжээ 5. Эсийн мөхлөг 61.Чанарын дотоод хяналтыг аргаар нь юу юу гэж ангилдаг вэ? 1. Өвчтөний хэмжигдсэн хадгалагдсан сорьцыг хэрэглэх 2. Өвчтөний хэмжигдсэн сорьцыг хэрэглэх 3. Ямар ч хамаагүй хяналтын сорьц хэрэглэх 4. Үр дүн нь тодорхой сорьц хяналтын сорьц хэрэглэх 5. Хяналтын уусмалыг өнжөөд уншуулах 62.Эмнэлзүйн лабораторид шинжилгээний чанарын дотоод хяналтаар хянаж болох ажилбаруудыг заана уу? 1. Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг 2. Урвалж бодис шинжилгээний чанар хангаж байгааг 3. Шинжилгээ стандарт ажиллагааны зааврын дагуу хийгдэж буйг 4. Лаборатори хоорондын харьцуулалтыг 5. Биоаюулгүйн хэвийн ажиллагааг 63.Чанарын дотоод хяналтыг хэзээ хийх ёстой вэ? 1. Өдөр бүрийн шинжилгээ эхлэхийн өмнө 2. Аппаратанд шинээр тохируулга хийх бүрд 3. Шинэ программ оруулсны дараа 4. Шинжилгээний төгсгөлд 5. Сард нэг удаа 64.Аль нь дотоод хяналтын зорилгод нийцэх вэ? 1. Хэмжилтийн дүнгийн тархалт 2. Хувь хүний дүнгийн хяналт 3. Хазайлтыг удирдах 4. Хэмжилтийн алдааны хяналт 5. Итгэмжлэлийн нарийвчлалыг үнэлэх 65.Аль нь дотоод хяналтын зорилгод нийцэх вэ? 1. Лаборатори хоорондын хэлбэлзэл 2. Алдааг хянах 3. Удирдан чиглүүлэх 4. Хэмжилтийн дүнгийн тархалт 5. Хазайлт удирдах 66.Хэмжилтийн алдааг хянахад хяналтын сорьц хэрэглэхэд дараах ойлголтуудаас аль нь орох вэ? 1. Өдөр доторх алдааны хөдлөл зүйн хяналт 2. Өдөр хооронд алдаагүй үеийн хэмжилтийн аргын хяналт
 10. 10. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Өдөр хоорондын алдаатай үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 4. Явцын хэвийлтийн хяналт 5. Өдөр хоорондын алдаатай болон алдаагүй үеийн хэмжилтийн аргын хяналт 67.Үйлчлүүлэгчийн шинжилгээний хариуг хэрхэн нягтлан хянах вэ? 1. Хэт өөрчлөлттэй хариу гарсан тохиолдолд 2. Хамаарлыг шалгах 3. Өмнөх хариуг шалгах, харьцуулах 4. Хазайлтыг шалгах 5. Хянах шаардлагагүй 68.Шинжилгээний үйл явцын хэмжилтийн өмнө, хэмжилтийн дараа шинжилгээний шинжилгээний хариуны үнэн зөв байдал өөрчлөгдөхөд хүргэдэг хүчин зүйлүүдийг сонгоно уу? 1. Сорьц авах үеийн байрлал, сорьц авах сав, гемолиз болох 2. Сорьцыг дамжуулах, центрифугт тунгаах 3. Шинжилгээний өмнөх үе шатанд сорьцыг алдаатай ялгах, буруу дугаарлах, урвалж бэлтгэх үеийн алдаа 4. Сорьц авах үеийн алдаа 5. Сорьцыг хуваарилан тасалж авах, сорьцыг хадгалах үед задрах 69.Эрүүл хүний шинжилгээний хариунд шинжилгээний бэлтгэл хангаагүйгээс нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг сонгоно уу? 1. Нас, хүйс 2. Өдрийн хэмнэл 3. Хоол ундны хэрэглээ 4. Дасгал хөдөлгөөн 5. Физиологийн хүчин зүйлс 70.Билирубиныг ямар аргаар тодорхойлдог вэ? 1. Энзимийн арга 2. Кинетик арга 3. Физикийн арга 4. Жаффын арга 5. Нэг үет арга 71.Шээсний хүчлийг ямар аргаар тодорхойлдогийг доорх аргуудаас сонгоно уу? 1. Кинетик арга 2. Энзимийн арга 3. Жаффын арга 4. Химийн арга 5. Нэг үет арга 72.Липопротейныг дотор нь юу гэж ангилдаг вэ? 1. Aполипопротей 2. Хиломикрон 3. Маш бага нягтралтай липопротейн 4. Дунд зэргийн нягтралтай липопротейн 5. Бага нягтралтай липопротейн 73.Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын явцад алдаа заасан тохиолдолд ямар материал ашиглаж засварлах вэ? 1. Стадарт ажиллагааны заавар 2. Биоаюулгүйн журам 3. Шинжилгээний хөтлөл зүйн тэмдэглэл 4. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын гарын авлага 5. Тоног төхөөрөмжийн бүртгэл 74.Шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавараас авах мэдээллүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Тухайн шинжилгээнийн нэр
 11. 11. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 2. Урвалын зарчим 3. Урвалжийн хадгалах болон тогтвортой байдал 4. Шинжилгээний үзүүлэлтэд нөлөөлөх хөндлөнгийн нөлөө 5. Ажилбар 75.Шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавар дах шаардлагатай мэдээлэл аль нь вэ? 1. Үйлдвэрлэгчийн нэр 2. Чанарын хяналтын харьцуулалт 3. Хадгалалтын горим 4. Ном зүй 5. Сорьцын төрөл 76.Элэгний үйл ажиллагааны алдагдлын үед дараах үзүүлэлтүүдээс алийг нь үнэлэх вэ? 1. Нийт билирубин 2. Холбоот билирубин 3. Холбоот бус билирубин 4. Альфафетопротейн 5. Aльбумин 77.Ийлдсийн кальциг хянаж байдаг үүрэгтэй үзүүлэлтийг сонгоно уу? 1. Паратгормон 2. Витамин Д 3. Кальцитонин 4. Кортизол 5. кали 78.Үл бүлэгнүүлэгчгүй хуруу шилэнд авсан цуснаас ялгасан цусны шингэн хэсэг аль вэ? 1. Бүхэл цус 2. Сийвэн 3. Шүүдэс 4. Ийлдэс 5. Иктерик ийлдэс 79.Шинжилгээний хариу буруу гарахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг сонгоно уу? 1. Шинжилгээг гүйцэтгэж буй мэргэжилтний чадвар 2. Шинжилгээний бэлтгэл хэрхэн хангасан эсэх 3. Сорьцыг зөв цуглуулсан эсэх 4. Шинжилгээг авсан хуруу шилний дараалал 5. Анализаторын шинжилгээнд бэлтгэсэн байдал 80.Шинжилгээний хариунд нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг сонгоно уу? 1. Стресс хүчин зүйл 2. Дасгал хөдөлгөөн 3. Хоногийн хэмнэл 4. Шинжилгээг авсан байрлал 5. Физиологийн стресс 81. Бөглөөний өнгөөр антикоагулянтийг онооно уу? A Шар 1 Гель B Ягаан 2 Гепарин C Улаан 3 ЭДТА D Цэнхэр 4 Цитрат
 12. 12. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл натри E Ногоон 5 Хоосон A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D5 E4 C. A4 B2 C3 D1 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A3 B1 C2 D4 E5 82. Шинжилгээний нэрийг үзүүлэлттэй онооно уу? A Шээсний ерөнхий шинжилгээ 1 Лейкоцитоз B Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2 Гематури C Коагулограмм 3 Протромбин D Биохими 4 Гипоальбуминеми E Ривальт эерэг 5 Экссудат A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A4 B2 C3 D1 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A3 B1 C2 D4 E5 83. Шээсний ерөнхий болон нэмэлт шинжилгээнд гарах өөрчлөлтийг онооно уу? A Шээсний туузан оношлуур 1 Цагаан эс 3000 B Шээсний тунадас 2 Уробилиниген C Нечипоренкийн сорил 3 3,1 гр уураг D Хоногийн шээсэнд уураг илрүүлэх 4 Бортгон хучуур эс E Зимницкийн сорил 5 Хувийн жин, шээсний хэмжээ A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A2 B4 C1 D3 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A3 B1 C2 D4 E5
 13. 13. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 84. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг онооно уу? A Тромбоцит 1 MCV B Гематокрит 2 WBC C Цагаан эс 3 MCH D Улаан эсийн дундаж эзлэхүүн 4 PLT E Нэг улаан эсэд ноогдох гемоглобин 5 HCT A. A1 B2 C3 D4 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A2 B4 C1 D3 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A4 B5 C2 D1 E3 85. Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг онооно уу? A Протромбин 1 INR B Олон улсын хэвшүүлсэн харьцаа 2 РТ C Зориуд идэвхижүүлсэн тромбопластины хугацаа 3 TT D Тромбины хугацаа 4 APTT E Фибриногений хэмжээ 5 Fbg A. A2 B1 C4 D3 E5 B. A2 B1 C3 D4 E5 C. A2 B4 C1 D3 E5 D. A1 B3 C5 D4 E2 E. A4 B5 C2 D1 E3 86.Шинжилгээний өмнөх хэлбэлзлийг хооронд нь тохируулна уу? A Мөчлөгт хэлбэлзэл 1 Шинжилгээний концентрацийн өөрчлөлт янз бүрийн хугацаанд (өдөр, долоо хоног, сар) илрэхийг хэлнэ B Өдөр тутмын хэлбэлзэл 2 Өглөө оройдоо илрэх хэлбэлзэл C Хоногын хэлбэлзэл 3 24 цагийн хугацаанд илрэх хэлбэлзэл
 14. 14. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл D Жилийн хэлбэлзэл 4 Жилд 2удаа илрэх юм уу, улирлын шинж чанартай E Бие махбодын хэлбэлзэл 5 Биеийн ачаалал, стресс хүчин зүйл, хооллолттой холбоотой үүсдэг хэлбэлзэл A. A1, B2, C3, D4, E5 B. A2, B1, C4, D5, E3 C. A4, B3, C1, D2, E5 D. A5, B4, C2, D3, E1 E. A3, B5, C5, D1, E2 87.Сорьц цуглуулах үед гардаг алдааны шалтгааныг уялдуулан холбоно уу? A Сорьцын хэмжээ бага 1 Антикоагулянт, сорьцын харьцаа алдагдана B Хуруу шилний сонголт 2 Сийвэнгийн кали, уураг, бодисын солилцооны дайвар бүтээгдэхүүнүүд ихсэх, түүнчлэн цус задралын шалтгаанууд ийм байдалд хүргэнэ C Зогсонгшил 3 ЛД, кали, магни ийлдсэнд хуурамчаар ихсэж, натри буурдаг шалтгаан болно D Гемолиз 4 Энгийн улаан таглаатай хуруу шил эсвэл гел агуулаагүй хуруу шилийг сонгосон байх ёстой E Липеми 5 Шинжилгээнд саад учруулна A. A1, B2,C3, D4, E5 B. A2, B4, C5, D1, E3 C. A3, B4, C2, D5, E1 D. A1, B3, C2, D3, E5 E. A4, B1, C3, D2, E5 88.Шинжилгээний хуруу шилний өнгө болон тухайн хуруу шилэн доторх бодисын найрлагыг уялдуулан тохируулна уу? A Улаан 1 Бүлэн идэвхижүүэлгч агуулсан гелэн хуруу шил B Цэнхэр 2 Гепарин 1мл бүхэл цусанд 1.5мг ЭДТА агуулсан C Ногоон 3 Ямар нэгэн бодис агуулаагүй хоосон хуруу шил D Ягаан 4 Сорьц, цитратын харьцаа 1:9
 15. 15. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл E Шар 5 1мл бүхэл цусанд 0.2мл гепарин агуулсан A. A3, B2, C1, D4, E5 B. A2, B4, C5, D1, E3 C. A3, B4, C5, D2, E1 D. A1, B3, C2, D3, E5 E. A3, B1, C4, A2, E5 89.Дараах гиполипопротейнемийн утгуудад тохирохыг уялдуулан сонгоно уу? A Абетталипопротейнеми 1 HDL байхгүй, Aпo-A-L болон апо-II маш бага хэмжээтэй, LDL бага, нийт холестеролын түвшин бага, триглицеридийн түвшин хэвийн эсвэл үл ялиг их B Гипоальфалипопротей неми 2 Триглицеридийн түвшин маш ихэссэн, HDL түвшин бага C Гипобетталипопротейн ем 3 Апо-В-100 болон апо-В-48 нийлэгжих боломжгүй, нийт холестерины түвшин бага, триглицеридийн түвшин ихээс багасдаг D Тангейрын өвчин 4 Нийт холестерины түвшин маш бага, триглицеридийн хэмжээ бараг тодорхойлогдохгүй, LDL, Апо-В-100 байхгүй E Альфалипопротейнеми 5 Апо-В-100 болон апо-В-48 байхгүй, нийт холестерины маш бага, триглицеридийн түвшин ихээс багасдаг A. A4, B2, C3, D1, E5 B. A3, B4, C5, D2, E1 C. A2, B5, C1, D3, E4 D. A2, B1, C4, D5, E3 E. A1, B3, C2, D4, E3 90.Хүчил-шүлтийн бодисын солилцооны үеийн өөрчлөлтийг уялдуулан сонгоно уу? A Ацидеми 1 Артерийн цусанд pH<7.35 B Алкалеми 2 Артерийн цусанд pH>7.45 C Гиперапное 3 Цусанд pCO2 ихсэнэ D Гипоапное 4 Цусанд pCO2 багасна E Карбондиоксидийн хэсгийн даралт 5 Цусанд mm Hg-д хэмжигдэнэ
 16. 16. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл A. A4, B2, C3, D1, E5 B. A3, B4, C5, D2, E1 C. A2, B5, C1, D3, E4 D. A1, B2, C3, D4, E5 E. A1, B3, C2, D4, E3 91.Ийлдсийн уураг, шээсний уургийн утга Си нэгжид г/Л-ээр илэрхийлэгддэг. Учир нь уураг учраас. 92.Гиперлипопротейнеми нь Фредриксон-лев-ийн системийг ашигладаг боловч өнөөдөр төдийлөн ашиглагдахаа больсон. Учир нь зөвхөн хэвийн бус липидийн төрөл дээр лавлагаа хийдэг. 93.Хэмжлийн эргэлзээг тооцох нь хэмжигдэхүүний хэмжлийн нэгж дамжуулалтын найдвартай байдлын тодорхой илэрхийлэл юм. Учир нь референс хүрээнд референс материалын баталгаажсан дүнг дамжуулдаг ба аливаа түвшинд хэмжлийн эргэлзээ нь түүнээс дээш түвшинд референс материалыг хэмжилтийн референс аргаар хэмжсэн бүх хэмжлийн эргэлзээг уламжлан багтаадаг. 94.Референс материалыг тохиргоо хийх, хэмжилтийн аргыг үнэлэх зэрэгт ашигладаг. Учир нь түүний утгыг олон төрлийн хэмжилтийн аргаруу дамжуулдаг. 95.Хэмжилтийн аргыг үнэлэхдээ зөвшөөрөгдсөн референс материалыг 5-10 удаа давтан шинжлэх ёстой. Учир нь хэмжсэн дүн итгэх хязгаарт байж чадвал тухайн концентрацийн зөв чанар шаардлага хангасан гэж үзнэ. 96.Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээний сорьц бүлэгнэсэн тохиолдолд шинжилгээг хийж болохгүй. Учир нь ялтас эсийн хэмжээ хуурамчаар бага тодорхойлогдоно. 97.Шар таг бүхий гель агуулсан хуруу шилэнд иммунологийн шинжилгээг хийж болно. Учир нь гель нь сорьцыг ялгахад илүү хялбар болгодог. 98.Улаан таг бүхий бүлэгнэсэн хуруу шилэнд цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээг хийж болно. Учир нь бүлэгнэсэн сорьцонд цусны эсийг тодорхойлох боломжтой байдаг. 99.Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг шар тагтай хуруу шилэнд тодорхойлж болно. Учир нь цус бүлэгнэлтийн шинжилгээг сийвэнд хийдэг. 100. Рентген зураг авхуулсны дараа цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээг өгч болохгүй. Учир нь цусны цагаан эсийн тоо хуурамчаар өндөр тодорхойлогдоно. 101. Эритроцитийн төлжилтийн явцад хөгжлийн аль үеэс эхлэн гемоглобин нийлэгжиж эхлэх вэ? A. Эритробласт B. Базофиль нормоцит C. Полихроматофиль нормоцит D. Ретикулоцит E. Пронормоцит 102. Суправиталь аргаар ямар эсийг будаж хардаг вэ? A. Ретикулоцит B. Моноцит C. Лимфоцит D. Нейтрофил E. Эритроцит 103. Ямар хүчин зүйлийн улмаас ЭТХ (СОЭ) удаашрах вэ? A. Цусанд глобулин уургийн хэмжээ ихсэх B. Эритроцит олшрох C. Цусанд холестерин ихсэх D. Эритроцит цөөрөх E. Алкалозын үед
 17. 17. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 104. Ямар эмгэгийн үед ЭТХ (СОЭ) удаашрах вэ? A. Уушигны хатгаа B. Гломерулонефрит C. Миеломын өвчин D. Эритреми E. Ревматизм 105. 20 мкм хэмжээтэй, бөөм нь нарийн торлог бүтэцтэй, дугариг хэлбэртэй, 2-3 бөөмөнцөртэй, базофил цитоплазмтай эсийг заана уу? A. Промиелоцит B. Миелоцит C. Метамиелоцит D. Миелобласт E. Савхан цөмт 106. 16-20 мкм хэмжээтэй, том дугариг, бөөм нь хөх ягаан, эсийн ихэнх талбайг эзэлсэн, 1-2 бөөмөнцөртэй, бөөм нь нарийн торлог тогтоцтой, бөөмийн эргэн тойрон нарийн зурвас цайваржилттай эсийг заана уу? A. Базофиль нормоцит B. Эритробласт C. Миелоцит D. Пронормоцит E. Промиелоцит 107. Ямар эсийн диаметр 40-50 мкм хэмжээтэй вэ? A. Плазмоцит B. Тромбоцит C. Мегакариоцит D. Эритроцит E. Мегакариобласт 108. Цусны өнгө илтгэгч ямар хэмжээнд байвал нормохромный гэж үзэх вэ? A. 0,6 – 0,7 B. 0,4 – 0,5 C. 1,1 – 1,5 D. 0,8 – 1,05 E. 0,9 – 1,2 109. Цусны наалдац бэхжүүлэх уусмал аль нь вэ? A. 5% натри хлорид B. 0,1N давсны хүчил C. Никифоровын холимог D. 0,85% натри хлорид E. 3% цууны хүчил 110. Цусны наалдацыг богино хугацаанд чанартай будахад ямар будаг илүү тохиромжтой вэ? A. Метилэн хөх B. Нохт C. Мая-Грюнвальд D. Романовский-Гимз E. Грам 111. Тромбоцитийг Горяевын торны хэдэн жижиг дөрвөлжинд тоолдог вэ? A. 80 B. 100 C. 600 D. 400 E. 1600
 18. 18. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 112. Цусны үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг заана уу? A. Эритроцит 4,2 сая B. Гемоглобин 140 г/л C. Өнгө илтгэгч 1,0 D. Лейкоцит 16000 E. ЭТХ 2 мм/цаг 113. Лейкоцитын томьёоны өөрчлөлтийг заана уу? A. Савхан бөөмт 15% B. Тасархай бөөмт 52% C. Эозинофил 3% D. Лимфоцит 30% E. Моноцит 5% 114. Лейкоцитын томьёоны өөрчлөлтийг заана уу? A. Лимфоцит 30% B. Эозинофил 12% C. Тасархай бөөмт 56% D. Моноцит 2% E. Базофил 1% 115. Эритроцитын диаметр хэдэн мкм вэ? A. 9 – 10 мкм B. 7 – 8 мкм C. 10 – 12 мкм D. 5 – 7 мкм E. 2 – 3 мкм 116. Өнгө илтгэгч ямар хэмжээнд байвал гиперхроми гэх вэ? A. 0,6 -- 0,7 B. 0,4 – 0,5 C. 1,1 – 1,5 D. 0,9 – 1,0 E. 0,8 – 1,05 117. 9 -12 мкм хэмжээтэй, бөөм нь хатуу нягт тогтоцтой, хэд хэдэн сегментээс тогтсон, цитоплазм нь ягаан өнгийн жижиг мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? A. Метамиелоцит B. Тасархай бөөмт нейтрофил C. Савхан бөөмт нейтрофил D. Лимфоцит E. Эозинофил 118. Өнгө илтгэгч 0,6, нэг эритроцит дахь гемоглобины дундаж агуулга 20 пг байх нь цусны ямар байдлыг илтгэх вэ? A. Гипохроми B. Гиперхроми C. Нормохроми D. Ахлоргидри E. Анизохроми 119. Фотоэлектроколориметрийн аргаар гемоглобиныг тодорхойлоход ямар уусмал хэрэглэдэг вэ? A. 0,85% натри хлорид B. 1% оксалат аммони C. Гемоглобинцианид D. 0,1 N давсны хүчил E. 5% цитрат натри 120. Ямар өвчний үед ЭТХ маш их өндөрсдөг вэ? /80-90 мм/цаг хүртэл/
 19. 19. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл A. Уушигны хатгалгаа B. Хурц бронхит C. Ревматизм D. Миеломын өвчин E. Цус багадалт 121. Төмөр дутлын анемийн үед гарах өөрчлөлт аль нь вэ? A. Илэрхий гипохроми B. Гематокрит ихсэнэ C. Макроцитоз D. Гиперхроми E. ЭТХ удааширна. 122. Шинжилгээгээр лейкоцитоз, бласт эс 60%, ясны хэмд бласт эс ихтэй байвал ямар эмгэг байж болох вэ? A. Анеми B. Миеломын өвчин C. Лейкоз D. Үрэвсэл E. Ревматизм 123. Гематологийн шинжилгээнд хэрэглэдэг антикоагулянтыг нэрлэнэ үү? A. Цитрат натри B. Гепарин C. Этилендиаминтетрацетат D. Натри хлорид E. Оксалат аммони 124. Горяевынтор хэдэн том дөрвөлжингөөс тогтох вэ? A. 225 B. 100 C. 125 D. 200 E. 115 125. Горяевынтор хэдэн жижиг дөрвөлжингөөс тогтох вэ? A. 1600 B. 225 C. 4600 D. 3600 E. 400 126. Горяевынторны эзлэхүүн хэд вэ? A. 9 мм2 B. 0,9 мкл C. 0,1мм D. 0,05 мм E. 3,2 мкл 127. Коагулограммын шинжилгээ хийхийн тулд цитрат натрийн уусмал, цусыг ямар харьцаатай авах вэ? A. 1 :1 B. 1 : 5 C. 1 : 10 D. 1 : 9 E. 1:2 128. Лейкоцитозыг заана уу? A. Лейкоцитын тоо 8 х 109 /л-ээс олон болох B. Лейкоцитын тоо 4 х 109 /л-ээс цөөн болох
 20. 20. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл C. Лейкоцитын тоо 5,5 х 109 /л болох D. Лейкоцитын тоо 4,8 х 109 /л болох E. Лейкоцитын тоо 3,0 х 109 /л болох 129. Лейкопенийг заана уу? A. Лейкоцитын тоо 8 х 109 /л-ээс олон болох B. Лейкоцитын тоо 4 х 109 /л-ээс цөөн болох C. Лейкоцитын тоо 5,5 х 109 /л болох D. Лейкоцитын тоо 4,8 х 109 /л болох E. Лейкоцитын тоо 12 х 109 /л болох 130. Нейтрофилийн бөөмийн зүүний хазайлт гэж ямар өөрчлөлтийг хэлэх вэ? A. Захын цусанд ретикулоцитын тоо олшрох B. Захын цусанд бласт эсийн тоо олшрох C. Захын цусанд савхан бөөмт олширч, миелоцит, метамиелоцит гарч ирнэ D. Захын цусанд нейтрофилын тоо олшрох E. Захын цусанд эозинофилын тоо олшрох 131. ЭДТА, гепарин, цитрат натри нь ямар зориулалттай вэ? A. Цусыг бүлэгнүүлэх B. Цусыг үл бүлэгнүүлэх C. Цусыг саармагжуулах D. Цусыг шингэлэх E. Цусыг өтгөрүүлэх 132. Бөөм нь хатуу нягт тогтоцтой, хөх ягаан өнгөтэй, цитоплазм нь нарийн хүрээ маягтай, цэнхэр өнгөтэй, бөөм, цитоплазмын заагт тал саран цайваржилттай эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 133. Бөөм нь том янз бүрийн хэлбэртэй, ялимгүй сийрэг тогтоцтой , эсийнхээ зах руу байрласан, цэнхэр сааралдуу цитоплазмтай эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 134. Голдуу 2 сегменттэй, нягт хөх ягаандуу өнгөтэй бөөмтэй. Цитоплазм дүүрэн улаан шар, улаан ягаан том мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 135. Бөөм нь томдуу бараан өнгөтэй, цэнхэрдүү буюу цэнхэр ягаандуу өнгийн цитоплазмтай, бөөм цитоплазм 2 дээрээ жигд биш байрласан том, жижиг бараавтар өнгийн цөөвтөр мөхлөгүүдтэй эсийг заана уу? A. Нейтрофил B. Лимфоцит C. Эозинофил D. Моноцит E. Базофил 136. Гемоглобины эмийн бодистой нэгдсэн нэгдлийг нэрлэнэ үү?
 21. 21. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл A. Карбооксигемоглобин B. Метагемоглобин C. Сульфагемоглобин D. Оксигемоглобин E. Гемоглобин F 137. Гемоглобины нүүрсхүчлийн хийтэй нэгдсэн нэгдлийг нэрлэнэ үү? A. Карбооксигемоглобин B. Метагемоглобин C. Сульфагемоглобин. D. Оксигемоглобин E. Гемоглобин F 138. Гемоглобины салицилын төрлийн эмүүдтэй нэгдсэн нэгдлийг нэрлэнэ үү? A. Карбооксигемоглобин B. Метагемоглобин C. Сульфагемоглобин D. Оксигемоглобин E. Гемоглобин F 139. Гемоглобины хүчилтөрөгчтэй нэгдсэн нэгдлийг нэрлэнэ үү? A. Карбооксигемоглобин B. Метагемоглобин C. Сульфагемоглобин. D. Оксигемоглобин E. Гемоглобин F 140. Эритроцитын хэлбэр өөрчлөгдөхийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Пойкилоцит B. Анизоцит C. Микроцит D. Анизохроми E. Макроцит 141. Эритроцитын хэмжээ өөрчлөгдөхийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Пойкилоцит B. Анизоцит C. Микроцит D. Анизохроми E. Макроцит 142. Эритроцитын хэмжээ томрохыг юу гэж нэрлэх вэ? A. Пойкилоцит B. Анизоцит C. Микроцит D. Анизохроми E. Макроцит 143. Эритроцитын хэмжээ багасахыг юу гэж нэрлэх вэ? A. Пойкилоцит B. Анизоцит C. Микроцит D. Анизохроми E. Макроцит 144. Эритроцитын өөр өөрөөр будагдахыг юу гэж нэрлэх вэ? A. Пойкилоцит B. Анизоцит C. Микроцит D. Анизохроми
 22. 22. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл E. Макроцит 145. Ялтас эсийн адгези гэж ямар үзэгдлийг нэрлэх вэ? A. Ялтас эс олширох B. Ялтас эс цөөрөх C. Судас гэмтсэн хэсэгт ялтас эс наалдах D. Судас агшиж нарийсах E. Ялтас эс бөөгнөрөн агшиж нягтрах 146. Лейкоцитын тоо 6,3х109/л, лимфоцит 22% бол лимфоцитын бодит тоо хэд байх вэ? A. 1,38% B. 1,56% C. 1,41% D. 2,02% E. 1,92% 147. Нейтрофилийн төлжилтийг идэвхжүүлдэг гормоны шинж чанартай өвөрмөц бодисыг нэрлэ: A. Эритропоэтин B. Лейкопоэтин C. Тромбопоэтин D. Гемопоэтин E. Лимфопоэтин 148. Эритроцитын хөгжлийн үе шатыг заана уу? A. Миелобласт-промиелоцит- миелоцит- метамиелоцит- савхан бөөмт эс B. Эритробласт- промегакариоцит- мегакариоцит- ретикулоцит C. Эритробласт-пронормоцит-нормоцит базофильный-нормоцит полихроматофильный- нормоцит оксифильный- ретикулоцит D. Эритробласт-пронормоцит- нормоцит полихроматофильный- нормоцит оксифильный- ретикулоцит. E. Мегакариобласт-промегакариоцит, мегакариоцит 149. Үрэвслийн процессын эцсийн шатанд тоо нь нэмэгдэж түүний доторх гепарин нь тухайн хэсгийн цусны бүлэгнэлтийг саатуулж, гистамин нь жижиг судсыг өргөсгөж өгдгөөрөө үрэвслийн процесст нөлөөлөн эдгэрэлтийг түргэсгэдэг эсийг заана уу? A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил D. Моноцит E. Лимфоцит 150. Хоргүйжүүлэх, гистамины бүтээгдэхүүнийг шимэгдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд харшлын эсрэг үйлчилдэг эсийг заана уу?. A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил D. Моноцит E. Лимфоцит 151. Биемахбодид гаднаас орсон янз бүрийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг зөвхөн тухайн эсрэгтөрөгчид тохирох эсрэгбиеийг үүсгэх, мөн өөрийн хуучирч гэмтсэн буюу хувьсан өөрчлөгдсөн эсийг цаг ямагт устгаж хоргүйжүүлдэг эсийг заана уу? A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил
 23. 23. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл D. Моноцит E. Лимфоцит 152. Лимфоцит, нейтрофилтэй хамтран молекулын түвшинд нарийн хоршсон үйл ажиллагаа явуулж бмб-ыг эмгэгээс хамгаалах, онгон дархан байлгах хамгаалалтын хүчирхэг системийг бүрдүүлдэг эсийг заана уу? A. Тасархай бөөмт нейтрофил B. Эозинофил C. Базофил D. Моноцит E. Лимфоцит 153. Судасны ханыг дагаж явдаг, хялгасан судасны ханын сиймхийнүүдийг бөглөж, цус нэвчих, гоожих үзэгдлээс сэргийлдэг эсийг заана уу? A. Тромбоцит B. Эритроцит C. Лейкоцит D. Моноцит E. Лимфоцит 154. Цус төлжилтийн онолоор 4-р ангийн эсүүд аль нь вэ? 1. Метамиелоцит 2. Миелобласт 3. Нормоцит 4. Эритробласт 5. Савхан бөөмт 155. Цус төлжилтийн онолоор 5-р ангийн эсүүд аль нь вэ? 1. Савхан бөөмт нейтрофил 2. Ретикулоцит 3. Метамиелоцит 4. Мегакариоцит 5. Лимфоцит 156. Ямар хүчин зүйлийн улмаас ЭТХ (СОЭ) түргэсэх вэ? 1. Цусанд фибриноген ихсэх 2. Эритроцит цөөрөх 3. Цусанд глобулины хэмжээ ихсэх 4. Цусанд холестрины хэмжээ ихсэх 5. Цусанд альбумин ихсэх 157. Лейкоцитын морфологийн ямар эвдрэлт өөрчлөлт байдаг вэ? 1. Хорт мөхлөгт нейтрофил 2. Эсэд хөндий үүсэх 3. Олон тасархай бөөмт эс 4. Тасархай бөөмт нейтрофил 5. Савхан бөөмт нейтрофил 158. ЭТХ (СОЭ)-ыг тодорхойлох шинжилгээний үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд юу вэ? 1. Урвалж тунадас буусан байх 2. Гуурсыг дүүргэхдээ хий оруулах 3. Тасалгааны температур 4. Цус уусмалын харьцааг буруу авах 5. Цусыг хурдан ба удаан авах 159. Цусны наалдац ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ? 1. Наалдац шилний 2/3-ыг эзэлсэн 2. Тунгалаг шаравтар өнгөтэй
 24. 24. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Сүүл үүсгэж төгссөн 4. Улаан өнгөтэй 5. Наалдац шилний 1/3-ыг эзэпсэн 160. Эритроцитийн морфологийн онцлогийг заана уу? 1. 9-12 мкм хэмжээтэй 2. 7-8 мкм хэмжээтэй 3. Бөөмтэй 4. Бөөмгүй 5. Тод улаан өнгөтэй 161. Цусны шинжилгээний үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг заана уу? 1. Эритроцит 2,3 сая 2. Өнгө илтгэгч 0,5 3. Гемоглобин 70 г/л 4. СОЭ 15 мм/цаг 5. Лейкоцит 8000 162. Бласт эсийн онцлогийг заана уу? 1. Бөөмөн дээрээ бөөмөнцөртэй 2. Бөөм нь нимгэн торлог хроматинан тогтоцтой 3. Бөөм нь том, цитоплазмын ихэнх хэсгийг эзэлсэн 4. Бөөм, цитоплазм 2-ын заагт цайваржилттай 5. Хэмжээ нь жижиг 10 мкм 163. Цусны наалдацыг ямар аргуудаар будах вэ? 1. Романовский – Гимз 2. Мая – Грюнвальд 3. Нохт 4. Метилен хөх 5. Грам 164. Цусны наалдацыг бэхжүүлэгчид аль нь вэ? 1. Этилийн спирт 2. Метилийн спирт 3. Никифоровын холимог 4. Хүхэрхүчлийн цайр 5. Формалины 1% уусмал 165. Цусны наалдацыг яаж тоолох вэ? 1. Хамгийн нимгэн хэсэг буюу сүүл хэсгээс 2. П-үсгийн хэлбэрээр хөдөлгөж тоолно 3. 100 эс тоолно 4. Шулуун шугамаар тоолно 5. Наалдацын зузаан хэсгээс 166. Хэвийн үед захын цусанд байдаг лейкоцитуудыг нэрлэнэ үү? 1. Тасархай бөөмт нейтрофил 2. Эозинофил 3. Лимфоцит 4. Базофил 5. Миелоцит 167. Эритроцитыг алдаагүй тоолохын тулд торны тоолвол зохих жижиг дөрвөлжинд ямар эсүүдийг оруулж тоолох вэ? 1. Дөрвөлжин дотор байгаа эсүүд 2. Эсийн ихэнх хэсэг нь дөрвөлжинд байвал 3. Дээд ба зүүн шугаман дээр яг голоороо байвал 4. Баруун ба доод шугаман дээр яг голоороо байвал 5. Дээд ба доод шугаман дээр яг голоороо байвал
 25. 25. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 168. Лейкоцитыг хэдэн жижиг дөрвөлжинд ,яаж тоолох вэ? 1. 80 2. 1600 3. Диагнолиар 4. Дээрээс доошоо, доороос дээшээ г.м-ээр 5. Шулуун шугамаар 169. Эритроцитыг хэдэн жижиг дөрвөлжинд, яаж тоолох вэ? 1. 1600 2. 80 3. Дээрээс доошоо,доороос дээшээ г.м-ээр 4. Диагнолиар 5. Шулуун шугамаар 170. Цус багадалтын хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Төмөр дутлын 2. Вит В12 дутлын 3. Хурц цус алдалтын дараах 4. Цус задралын 5. Гемоглобины синтезлэлт хямарснаас 171. Цус багадалтын үед цусны наалдцанд ямар өөрчлөлт гарах вэ? 1. Цусны наалдац хэвийнхээс бүдэг будагдсан 2. Анизоцитоз 3. Пойкилоцитоз 4. Анизохроми 5. Ретикулоцит олширно 172. Цус урсах хугацаа нормдоо хэд вэ? ямар аргаар тодорхойлох вэ? 1. Моравицийн арга 2. Дьюкийн арга 3. 5 минут 4. 4 минут 5. 3 минут 173. Цус бүлэгнэх хугацаа нормдоо хэд вэ? ямар аргаар тодорхойлох вэ? 1. Дукегийн арга 2. Моравицийн арга 3. 4 минут 4. 5 минут 5. 3 минут 174. Мөхлөгтэй цагаан эсүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Нейтрофил 2. Базофил 3. Эозинофил 4. Лимфоцит 5. Моноцит 175. Цусны эсийг Горяевын торонд микроскопоор тоолохдоо талбайг бүдэгрүүлнэ үү? 1. Обьектив 10 2. Хөшгийг хааж 3. Конденсорыг буулгаж 4. Конденсорыг өргөж 5. Обьектив 100 176. Будсан наалдацыг микроскопоор тоолохдоо талбайг тодруулна уу? 1. Обьектив 100 2. Хөшгийг нээж
 26. 26. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 3. Конденсорыг өргөж 4. Конденсорыг буулгаж 5. Обьектив 10 177. Цусны ерөнхий шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Лейкоцитын томьёог тоолох 2. ЭТХ 3. Лейкоцитыг тоолох 4. Гемоглобиныг тодорхойлох 5. Эритроцитыг тоолох 178. Лейкоцитоз илэрдэг өвчнүүдийг заана уу? 1. Цочмог халдвар 2. Архаг үрэвсэлт өвчний хурцдал 3. Хурц хордлого 4. Хурц цус алдалт 5. Вирусын халдвар 179. Эритроцитоз илэрдэг эмгэгүүдийг заана уу? 1. Хүчилтөрөгчийн дутагдал 2. Зүрхний төрөлхийн гажиг 3. Уушигны архаг өвчин 4. Таргалалт 5. Цочмог цус алдалт 180. Тромбоцитоз илэрдэг эмгэгүүдийг заана уу? 1. Миелолейкоз 2. Зарим хорт хавдар 3. Архаг халдвар 4. Дэлүү авахуулсны дараа 5. Аплазийн цус багасал 181. Лейкоцитопени илэрдэг өвчнүүдийг заана уу? 1. Вирусын халдвар 2. Шимэгчийн халдвар 3. Архаг халдварт өвчин 4. Элэгний хатуурал 5. Аплазийн цус багасал 182. Эритропени илэрдэг эмгэгүүдийг заана уу? 1. Хүчилтөрөгчийн дутагдал 2. Цочмог цус алдалт 3. Уушигны архаг өвчин 4. Архаг үрэвсэл 5. Таргалалт 183. Тромбоцитопени илэрдэг эмгэгүүдийг заана уу? 1. Хавдар 2. Халдвар 3. Аплазийн цус багадалт 4. Хурц лейкоз 5. Зарим цусархаг диатез 184. Эритроцитын биед гүйцэтгэх гол үүргүүдийг заана уу? 1. Хийн солилцоонд оролцоно 2. Хүчил шүлтийн тэнцвэрийг зохицуулна 3. Плазмын ионыг тэнцвэртэй байдалд байлгана. 4. Биед орсон эсрэгтөрөгчийг адсорбци болгож биеэс зайлуулна. 5. Ферментийн үйл ажиллагаанд оролцоно. 185. Цус төлжүүлэх эрхтэнүүдийг нэрлэнэ үү?
 27. 27. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 1. Ясны хэм эдийн улаан чөмөг 2. Элэг 3. Дэлүү 4. Тунгалагийн булчирхай 5. Сэрээ булчирхай 186. Захын цусанд байдаг цагаан эсүүдийг заана уу? 1. Миелоцит 2. Эозинофил 3. Метамиелоцит 4. Моноцит 5. Пролимфоцит 187. Лейкоцитуудын биемахбодийн дархлалын урвалд гүйцэтгэх үүргүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Фагоцитоз хийх 2. Хорыг задлан хоргүйжүүлэх 3. Эсийн ба шингэний дархлааг үүсгэх 4. Гистамин ба гепарины солилцоонд оролцох 5. Эсрэгбие үүсгэх 188. Гиперэозинофили нь ямар өвчнүүдийн үед тохиолдох вэ? 1. Бронхийн багтраа 2. Квинкийн өвчин 3. Ийлдсийн өвчин 4. Чонын хөрвөс 5. Вирусын халдвар 189. Хүний амьдралын явцад байдаг хэвийн гемоглобины хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Hb А1 2. Hb А2 3. Нв F 4. Нв С 5. НвS 190. Гемоглобины агууламж багасдаг эмгэгүүдийг заана уу? 1. Цус багадалт 2. Цочмог цус алдалт 3. Далд цус алдалт 4. Хорт хавдар 5. Ясны хэмийн гэмтэл 191. Гемоглобины ихэсдэг эмгэгүүдийг заана уу? 1. Далд цус алдалт 2. Уушиг- зүрхний дутагдал 3. Хорт хавдар 4. Зүрхний төрөлхийн гажиг 5. Ясны хэмийн гэмтэл 192. Цус багадалтыг өнгө илтгэгчээр нь хэрхэн ангилах вэ? 1. Гипохромын 2. Нормохромын 3. Гиперхромын 4. Микроцитын 5. Макроцитын 193. Цус багадалтыг эритроцитын голчийн өөрчлөлтөөр нь хэрхэн ангилах вэ? 1. Нормоцитын
 28. 28. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 2. Микроцитын 3. Макроцитын 4. Мегалоцитын 5. Гиперхромын 194. Витамин В12 ба фолийн хүчил дутагдах шалтгаануудыг нэрлэнэ үү? 1. Хоол хүнсэнд дутагдах 2. Гастромукопротейны дутагдлын үед 3. Туяаны өвчин 4. Фолийн хүчлийн антогнист эмийн бодис ихээр хэрэглэсэн үед 5. Биемахбодид дээрх бодисын хэрэгцээ ихсэх 195. Цус бүлэгнэлтийн тогтолцооны гол хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Судас 2. Ялтаст эс 3. Сийвэнгийн хүчин зүйлүүд 4. Улаан эс 5. Цагаан эс 196. Ямар хүчин зүйлүүдийн дутагдал нь гемофили А, В өвчний шалтгаан болох вэ? 1. VII хүчин зүйл 2. VIII хүчин зүйл 3. X хүчин зүйл 4. IX хүчин зүйл 5. XI хүчин зүйл 197. К витаминаас хамааралтай хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү? 1. II хүчин зүйл 2. VII хүчин зүйл 3. IX хүчин зүйл 4. X хүчин зүйл 5. XIII хүчин зүйл 198. Мөхлөгтэй цагаан эсийн эгнээний эсүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Промиелоцит 2. Миелоцит 3. Метамиелоцит 4. Савхан бөөмт эс 5. Мегакариоцит 199. ЭТХ ямар өвчнүүдийн үед түргэсэх вэ? 1. Хүнд хэлбэрийн чихрийн шижин 2. Тиреотоксикоз 3. Хурц лейкоз 4. Хорт хавдарын задрал 5. Цус багадалт 200. Вит В12 ба фолийн хүчил дутагдлын цус багадалтын үед лабораторийн шинжилгээгээр ямар өөрчлөлт илрэх вэ? 1. Нв-ы хэмжээ бага зэрэг буурна 2. Эр-ын тоо эрс цөөрнө 3. Өнгө илтгэгч ихэсч гиперхроми илэрнэ 4. Эр-ын голч ихэснэ, мегалоцит, макроцит илэрнэ 5. Анизоцит, пойкилоцит илэрнэ
 29. 29. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл Био анагаах мэргэжилтэнд зориулсан сорилын хариу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E C A E B E E A C E 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D C C E A A D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C E B D C A C D D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B B D D B C A B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A D B C D D E C A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A D A A C A B B A C 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 C A A C A E A E E D 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C E D E E E A D E E 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 D B C E A A D C A D 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A A A A B A A E D A
 30. 30. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Лабораторийн мэргэжлийн салбар зөвлөл 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 C A B D D B C D C C 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D D A B B C B A C D 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 A C C A D B D A B C 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 B B D C E B A C D A 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 B E C D C A B C C B 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 E D A C B B A B A C 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 B B A E A B A C C E 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 E C C A A A E B B B 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 E C E A E C E B A E 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 C A B E A C B B E E

×