Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

231 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1

 1. 1. Мэдрэлийн сувилахуйн төрөлжсөн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил Сорил хариулах түлхүүр : 1. Тоогоор дугаарласан бол А-1,2,3 В-1,2,3,4 С-2,4 D-4 Е -Бүх хариултууд зөв бол – 2. Үсгээр тэмдэглэсэн бол ганц зөв хариултыг сонгоно. 3. Шалтгаан хамаарлын сорил- дараах түлхүүрийг ашиглан үсгэн хэлбэрт оруулна. I . баталгаа II.баталгаа Холбоо хамаарал Хариулт зөв зөв зөв А зөв зөв буруу В зөв буруу буруу С буруу зөв буруу D буруу буруу буруу Е 1. Саа саажилттай хүүхдийг сувилагч хэрхэн оношлох вэ? 1. Өвчтөнөөр өөрөөр нь хөдөлгөх 2. Саа саажилт байгаа эсэхийг ажиглах 3. Булчингийн хүчдэлийг сувилагч өөрөө хөдөлгөж шалгах 4. Өвчтөний дөрвөн мөчийг сувилагч өөрөө хөдөлгөж шалгах 5. Булчингийн хүчдэлийг өөрөөр нь хөдөлгөж шалгах 2. Ухаан балартах байдалын ерөнхий шинжүүдээс нэрлэнэ үү? 1. Өвчтөн нойрмог дуу байдалтай 2. Өвчтөний анхаарал амархан сарнина 3. Орон зай цаг хугацааны баримжаалал амархан алдагдана 4. Үйлдэл оновчтой түргэн бус алдагдана 5. Цочролд удаан хариулна 3. Комын ерөнхий шинжийг нэрлэнэ үү? 1. Гадаад цочруул зогсмогц эргэж унтаа байдалтай болох 2. Гүн ухаан алдсан байна 3. Өвчтөний нүд аниастай байна 4. Гадны цочруулд ямарч хариу урвал өгөхгүй байх 5. Орон зай хувийн баримжаа алдагадах 4. Ухаангүй өвчтөнг сувилахуйн ямар хэмжүүрээр үнэлэх вэ? 1. Асуумжийн аргаар 2. Ажиглалтын аргаар 3. Глазгогийн үнэлгээ хийх 4. КТГ 5. Лаборторын шинжилгээ хийх 5. Гурвалсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед илэрдэггүй шинжийг нэрлэнэ үү? 1. Эрүү рүү дамжиж өвдөх 2. Хатгаж цоргиж төөнөсөн маягтай хүчтэй өвдөх 3. Үе үе дахиж хөдлөн маягаар 4. Дагз хүзүүний булчин чангарч өвдөх 5. Хацар ам завж руу дамжиж өвдөх 6. Өвдөлт үүсэх хүчин зүйлсийг тоочно уу? 1. Мэдрэлийн ширхэг булчингийн үрэвсэл 2. Татагдал 3. Цусан хангамжийн дутагдал 4. Цус харвалт гэмтэл 5. Судасны агшилт тэлэгдэл 7. Хүзүүний өвдөлт үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү? 1. Толгой өвдөлт
 2. 2. 2. Цусны даралт ихсэх 3. Шөнө эвгүй унтах 4. Хүзүүний спондилёз 5. Тархины хавдар 8. Бүсэлхийгээр өвдөх өвдөлт ямар тохиолдолд сэдэрдэг вэ ? 1. Хүнд юм өргөх 2. Эвгүй огцом хөдлөх 3. Даарч хөрөх 4. Эвгүй байдалд удаан суух 5. Хэт удаан суух 9. Нугасны хөндлөн гэмтэлийн үеийн өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү? 1. Гэмтсэн түвшнээс доош саа үүснэ 2. Эхэн үед нугасанд шок үүснэ 3. Хөдөлгөөний мэдэрхүй алдагдана 4. Өвдөлтийн мэдэрхүй алдагдана 5. Халуун хүйтний мэдэрхүй алдагдана 10. Нугасны эмгэгтэй хүнд ямар хүндрэлүүд илэрэх вэ ? 1. Уушигны хатгаа 2. Уушигны эмбол 3. Хөлийн венийн судасны үрэвсэл 4. Арьсанд нуралт цооролт үүсэх 5. Хөлийн артерийн судасны үрэвсэл 11. Толгойн өвдөлт өвчний сэдрэх хүчин зүйлсийг тоочно уу? 1. Сарын тэмдэг ирэх үед 2. Архи уух, стресс 3. Нарны хурц гэрэл 4. Дуу шуугиан 5. Эм хэрэглэх 12. Толгойн өвдөлтийн хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Базалсан толгойн өвдалт 2. Булчин чангарлын толгойн өвдөлт 3. Гавлын дотоод даралттай холбоотой өвдөлт 4. Гурвалсан мэдрэлийн толойн өвдөлт 5. Каузалги 13. Өвдөлттэй өвчтөний орчин ямар байх вэ? 1. Өвчтөнийг тайван байлгах 2. Дуу чимээ цочруул багатай өрөөнд байлгах 3. Өвдөлтийг мартагнуулах зорилгоор сонирхолтой юм үзүүлэх 4. Нарны хурц биш гэрэл 5. Зөөлөн ор байрлуулах 14. Өвдөлттэй өвчтөний хувцаслалт ямар байх вэ? 1. Өвчтөний хувцасыг өмсгөхөд туслах 2. Хувцас нь бие барихааргүй чөлөөтэй байх 3. Зөөлөн ултай нам өсгийтэй гутал өмсгөх 4. Өвчтөний өмссөн бариу хувцасыг тайлах 5. Хувцөс хөнгөн дулаан байх 15. Нугасны эмгэгтэй өвчтөний байрлал ба хөдөлгөөний сувилгааг нэрлэнэ үү? 1. Хэвтэй болон суугаа байрлалд ойрхон солих 2. Цооролтоос сэргийлэх 3. Ивээс зөөлөвчийг байнга хэрэглэх 4. Үе мөчинд иллэг идэвхтэй хөдөлгөөн хийх 5. Гутал нь үдээсгүй өмсхөд хялбар байх 16. Захын сул сааны шинжийг нэрлэнэ үү? 1. Рефлекс буурах 2. Булчингийн хүчдэл буурах 3. Булчингийн тэжээл доройтож хатингартах 4. Булчин татвалзах 5. Рефлексийн зон өндөрсөх 17. Мэдрэлийн ёзоорын эмгэг үрэвсэлийн радикулитын шалтгаануудыг тоочно уу? 1. Нугалам ясны шохойжилт
 3. 3. 2. Нугаламын дискийн өөрчлөлт бүлтийлт 3. Гэмтэл 4. Үрэвсэл 5. Дарагдал 18. Бүсэлхий ууцны радикулитын үед хийх асаргаа сувилгааны дэглэм аль вэ? 1. Хатуу орон дээр хэвтэрийн дэглэм сахих 2. Хэсэг газрын дулаан эмчилгээ 3. Шавар лаа эмчилгээ 4. Зүү эмчилгээ 5. Татлага эмчилгээ 19. Тархины зөөлөн бүрхэвчийн цочмог үрэвслийн шалтгаануудийг нэрлэнэ үү? 1. Сүрьеэгийн савханцар 2. Вирусууд 3. Эгэл биетүүд 4. Мөөгөнцөрүүд 5. Бактер 20. Тархины зөөлөн бүрхэвчийн идээт үрэвсэлийн эмчилгээ сувилгааны зарчмыг заана уу? 1. Өвчтөнийг эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэх 2. Тайвшруулах өвдөлт намдаах эмүүд хэрэглэх 3. Антибиотик өндөр тунгаар хэрэглэх 4. Тархины дотоод даралт бууруулах эмчилгээ 5. Хордлого тайлах эмчилгээ 21. Хурц миелитын үед ямар шинжилгээнүүдийг хийх вэ ? 1. Цусны ерөнхий шинжилгээ 2. Биохимийн шинжилгээ 3. КТГ 4. Тархины цахилгаан бичлэг 5. Нугасны усны шинжилгээ 22. Хурц миелитын шалтгаануудыг нэрлэнэ үү? 1. Халдварын 2. Халдвар хордлогын 3. Гэмтэлийн 4. Хавдар үсэрхийлж 5. Үрэвсэл 23. Гурвалсан мэдрэлийн невралгийн эмнэл зүйн шинжийг нэрлэнэ үү? 1. Толгой таллан лугшиж өвдөх бөөлжих угтвар дохио шинж илэрэх 2. Чихний араар өвдөх нүүр таллан саажих 3. Нүүр таллан төөнөж үргэлжлэн өвдөх нүүр улайх нүдний нулимас хамраас шингэн гарах 4. Нүүрний нэг тал эрүү шанааны чигт хэдэн хормоор цоргиж үе үе хүчтэй өвдөх, ярих зажлах зэрэгт сэдрэх 5. Нүүр таллан цоргиж өвдөх 24. Ухаан алдалтын зэргийг үнэлэх глазгогийн хэмжүүрт ямар ямар үзүүлэлт орох вэ? 1. Нүдээ нээх идэвх 2. Каманд гүйцэтгэх байдал хөдөлгөөн 3. Хэл яриа асуултанд хариулах байдал 4. Хүүхэн харааны гэрлийн урвал 5. Биеийн ерөнхий байдал Уялдуулан сонгоно уу 25. Хөдөлгөөн хязгаарлагдахыг 26. Хөдөлгөөн бүрэн алдагдахыг 27. Хөдөлгөөний доод нейрон гэмтэхэд 28. Хөдөлгөөний дээд нейрон гэмтэхэд 29. Хөдөлгөөний хоёр нейронт дамжуулах замын аль нэгэн хэсэг гэмтэхэд А.Саажил В. Төвийн хөшүүн саа С. Булчингийн саа D. Захын сул саа Е. Саа
 4. 4. 30. Тархины харвалтын баг тусламжийг үзүүлдэг энэ баг хамт олонд дараах мэргэжилтнүүд багтдаг ? 1. Эмч 2. Сувилагч 3. Эмнэлгийн хоол зүйч 4. Нөхөн сэргээх эмчилгээний эмч 5. Хэл засалч, хөдөлмөр засалч, хөдөлгөөн засалч 31.Тархины харвалтын тодорхойлолт A. Судасны шалтгаанаар гэнэт цочмог үүсэх тархины үйлийн хэсэгчилсэн ба бүрэн дутлын голомтот шинжүүд 24 цагаас дээш хугацаагаар илрэх тархины цусны эргэлтийн цочмог хямралыг тархины харвалт гэнэ. B. Тархины аль нэг артери бөглөрсний улмаас үүсэх тархины эдийн өөрчлөлтийн эмнэл зүйн шинжээр илрэх тархины үйлийн цочмог хямралыг тархины харвалт гэнэ C. Тархины аль нэг артери бөглөрсний улмаас үүсэх тархины эдийн өөрчлөлтийн эмнэл зүйн шинжээр илрэхийг тархины харвалт гэнэ D. Судасны шалтгаанаар гэнэт цочмог үүсэх тархины үйлийн хэсэгчилсэн ба бүрэн дутлын голомтот шинжүүд 48 цагаас дээш хугацаагаар илрэх тархины цусны эргэлтийн цочмог хямралыг тархины харвалт гэнэ. E. Тархины аль нэг артери бөглөрсний улмаас үүсэх тархины эдийн юм 32.Тархины харвалт нь эмнэлзүйн дараах үндсэн хэлбэрүүдтэй байдаг вэ? 1. Цус хомсрох харвалт 2. Тархины доторх цус харвалт 3. Аалзавч дорх цус харвалт 4. Хатуу бүрхэвч доорхи цус хуралт 5. Дээрх бүгд зөв 33.Тархины харвалтын шалтгаанд юу юу хамаарах вэ? 1. Артерийн гипертензи 2. Судасны хатуурал 3. Бөөрний шалтгаант артерийн даралт ихсэлт 4. Тархины судасны гажиг 5. Халдвар харшлын шалтгаантай судасны үрэвсэл 34.Цочмог харвалттай өвчтөний амьсгал асуудалтай байвал сувилагч юу хийх вэ? 1. Амьсгалын замыг шалгана 2. Хамрын гуурсаар хүчилтөрөгч өгөх 3. Хүчилтөрөгчийн ханамжийг /сатурац/ дахин шалгах 4. Өвдөлтийг үнэлэх 5. Эмчдээ мэдээлэх 35. Бүлэн хайлуулах эмчилгээнд ямар тариа хэрэглэдэг вэ? А. Пентоксифиллин В. Альтеплаза С. Урографин D. Урагеназа 36. Судасны шалтгаанаар гэнэт цочмог үүсэх тархины үйл ажиллагааны хэсэгчилсэн ба бүрэн дутлын голомтот шинжүүд хэдэн цагаас дээш хугацаагаар илрэхийг тархины харвалтад тооцох вэ? А. 8цаг В. 12 цаг С. 24 цаг D. 48 цаг 37. Харвалтын эрсдэлт хүчин зүйлсийн өөрчилж болохуйц нь аль нь вэ? 1. Удамшил 2. Артерийн даралт ихдэлт 3. Нас 4. Чихрийн шижин 5. Арьс, өнгө 38. Өвчтөн дуудахад нүдээ нээнэ, өвдөлтийн цочруулд гар, хөлөө татна, асуулт ойлгож хариулахдаа амандаа бувтнах боловч үл ойлгогдоно. Өвчтөний Глазго үнэлгээ хэдэн оноо вэ? А. 3-8 оноо бол комын хүнд зэрэг В. 9-12 оноо бол комын дунд зэрэг С. 13-15 оноо бол комын хөнгөн зэрэг D. 15 оноо бол ухамсарт ухааны байдал хэвийн 39. Гавлын дотоод даралт ихсэх үед илрэх шинжүүд 1. Толгой өвдөх, дотор муухайрах 2. Бөөлжих 3. Зогисох 4. Бие тавгүйтэх 5. Зүрхний цохилт цөөрөх 40. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ нь ямар шаардлагыг хангасан байвал чанартай тооцогдох вэ A. Үйлчлүүлэгч сэтгэл хангалуун байх
 5. 5. B. Үйлчилгээ хурдан байх C. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэлд нь хүртэл үйлчилэх D. Үйлчлүүлэгчидэл сэтгэлээсээ хандах E. Үйлчлүүлэгчтэй сайхан харилцах 41. Сувилгааны үйл ажиллгаа гэж юу вэ? A. Сувилгааны үйл ажиллагаа гэдэг нь сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа B. Сувилгааны үйл ажиллгаа гэдэг хүмүүст сувилахуйн тусламж үзүүлэхэд чиглэгдсэн ажлын төлөвлөгөө юм C. Сувилгааны үйл ажиллгаа гэдэг хүн тус бүрд сувилахуйн тусламж үзүүлэх тасралтгүй үйл ажиллагаа юм D. Сувилгааны үйл ажиллгаа гэдэг хүнийг тайвшруулахад чиглэгдсэн үйл ажиллгаа юм E. Сувилгааны үйл ажиллгаа гэдэг эмчийн бмчсэн оношын дагуу хийгдэж буй үйл ажиллгааг хэлнэ 42. Эрүүл мэндийн байгуулалгаас үүс буй хог хаягдалыг ангилна уу? A. Ердийн B. Тусгай C. Ердийн болон тусгай D. Химийн хог хаягдал E. Энгийн хог хаягдал 43. Хэрвээ та тариа тариа соруулж байх үед зүүнд хуруугаа хүргэсэн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Цэвэр бээлий хэрэглэсэн тохиолдолд тариаг үргэлжлүүлнэ B. Зүүг шинээр сольж өөр зүү хэрэглэх C. Зүүний их биеийг спиртээр ариутгаад хэрэглэнэ D. Өөр зүү тариур солж хэрэглэнэ E. Тариурыг сольж хэрэглэнэ 44. Эмийн бодисыг дараах тохиолдлуудын ямар үед тарилгаар хэрэглэдэг вэ ? A. Яаралтай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үед B. Цаг хугацааг хэмнэхийн тулд C. Хэрэглэхэд хялбар учираас D. Эмчилгээний үр дүн сайн учираас E. Үйлчлүүлэгч хүссэн үед 45. Хураагуур судсанд тарилга хийхдээ чангалуурийг сонгосон судаснаас хэдэн см байрлуулах вэ? A. 1-2 см B. 2-4 см C. 5-6 см D. 7-8 см E. 9-10 см 46. Булчин тарианы үед үжилгүйжүүлэх зарчим алдагдвал ямар хүндрэл үүсэх вэ? A. Бэрсүү B. Буглаа C. Шок D. Эмболи E. Тромбо 47. Судас тарилга хийх эмийн бодисыг хурдан шахвал ямар хүндрэл өгдөг вэ? A. Цусны урсгалд хийн бөглөө үүснэ B. Шокод орж болно C. Цусан үжил үүснэ D. Өвдөлт өгнө E. Судасны үрэвсэл 48. Шээс хаагдсан үед ямар сувилгаа хийх вэ? A. Спазм тавиулах эм өгнө B. Сэтгэл санааны байдлыг үнэлэх C. Өвчтөнөөс өөрийнх тухай асуух D. Эмчийн заалтаар шээлгүүр тавих E. Давсган дээр бүлээн жин тавина 49. Сувилгааны үйл ажиллгааны үнэлгээг хэрхэн хийх вэ? A. Асуух ажиглах бодит үзлэг хийх B. Судалгаа авах ажиглах C. Ажиглах бүх биеийн үзлэг хийх судалгаа авах
 6. 6. D. Болит үзлэг хийх судалгаа авах E. Асуух ажиглах бодит үзлэг хийх судалгаа авах 50. Өтгөн хаталтын үед сувилгааны ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Эмчийн заалтаар цэвэрлэх бургуй тавих 2. Эмчийн заалтаар эм хэрэглэх 3. Иллэг массаж хийх 4. Хүйтэн жин тавих 5. Хүйтэн бэгнүүр тавих 51. Гарыг энгийн аргаар хэзээ угаах вэ? 1. Ажилдаа ирмэгц ажлаа тарахын өмнө 2. Үйлдэл хийхийн өмнө ба дараа 3. Бие зассаны дараа 4. Хамар цэвэрлэсэний дараа болон гар дотроо найтаасны дараа 5. Шаардлагатай тохиолдол бүрт 52. Гар угаахад юуг анхаарах вэ? 1. Бөгжөө авна 2. Цагаа тайлах 3. Хумс богино будаггүй байх 4. Угаасны дараа заавал тос түрхэх 5. Халдваргүйжүүлэх уусмал хэрэглэх 53. Гардан ажилбар хийхэд анхаарах зүйлсийг нэрлэнэ үү? 1. Хийх гэж буй үйлдэлээ тайлбарлаж ойлгуулах 2. Үйлдэлийг хийж дууссаны дараа хянах 3. Хийсэн ажилбараа бичиж тэмдэглэх 4. Шаардлагатай зөвөлгөөг өгөх 5. Үйлчлүүлэгчийг хооллоход туслах 54.Сувилгааны үйл ажиллгааны 5 шатлалыг тохируулна уу? 1. Үнэлгээ A. 1Е 2С 3D 4А 5В 2. Оношлох В. 1А 2Е 3С 4D 5В 3. Төлөвлөх С. 1Е 2А 3В 4D С 5 4. Хэрэгжүүлэх D. 1Е 2D 3В 4А 5С 5. Дүгнэх Е. 1В 2Е 3С 4А 5D A. Оролцоог гүйцэтгэх үйлдэлээ бичиж тэмдэглэх B. Зорилгоо тодорхойлох оролцоог төлөвлөх C. Дүгнэлт бичих дахин хянан үзэх D. Хэвийн хэмжээтэй харьцуулах E. Мэдээлэл цуглуулах бодит үзлэг зөвөлгөө 55. Асаргаа сувилгааны үндсэн зарчимыг тохируулна уу ? A. Эмчлүүлэгчийн санаа бодол хүсэл өвчний талаарх мэдлэг өгөх санаа зовинолыг арилгах сэтгэл тавгүйдэх нойр хүрэхгүй байх айдас төрөх удаан хугацаагаар өвдөх уур уцаартай болох B. Бий болсон болон бий болох асуудлыг шийдвэрлэх C. Ямар төрлийн хэзээ уух шингэн дэглэм хориглох зүйл D. Гадаад орчинд эмчлүүлэгчийн байгаа өрөө тасалгаа E. Орчиндоо болон цаг агаарт тохируулан хувцаслах биед тохиромжтой хөвөн даавуун 1. Орчин А. 1А 2С 3D 4Е 5В 2. Хоололт В. 1D 2С 3Е 4А 5В 3. Хувцаслалт С. 1В 2А 3Е 4D 5С 4. Сэтгэл зүй D. 1Е 2В 3А 4С 5D 5. Шинж тэмдэгийн асаргаа сувилгаа Е. 1В 2D 3Е 4А 5С 56. Эмчлүүлэгчийн амны хөндийг угаах эсрэг заалт аль нь вэ? A. Амаар хооллох нь багассан эсвэл огт хооллохгүй байгаа үед B. Эрүү нүүрний хүнд гэмтэлтэй тохиолдолд эмчийн зөвшөөрлөөр угаана C. Амаар амьсгалж байгаа үед D. Амны болон хиймэл шүдний цэвэрлэгээг өөрөө хийж чадахгүй үед E. Амаар хооллох нь багассан эсвэл хооллож байгаа үед 57. Халууралтыг нас насанд тохируулна уу? 1. Хөнгөн хэлбэрийн халууралт 2. Дунд хэлбэрийн халууралт
 7. 7. 3. Өндөр халууралт 4. Хэт өндөр халууралт A. 38,00-39,00 А. 1А 2С 3D 4В B. 39,00-41,00 В. 1С 2А 3В 4D C. 41,00 C С. 1D 2А 3В 4С D. 38,00 C D. 1В 2D 3С 4А 58.Эм хэрэглэхэд анхаарах дүрмийг дурдана уу? 1.Харшил урвал өгдөг эсэхийг лавлана. 2.Тун хэмжээ нь зөв эсэхийг тодруулна 3. Тухайн өвчтөнд олгох эм мөн эсэхийг тодруулна 4. Тухайн эмийг ямар замаар хэрэглэхийг мэддэг 5. Тухайн эмийг өгөх цаг мөн эсэхийг тодруулна. 59. Тарих эмийн бодисын хаягийг ямар үед шалгадаг вэ? 1. Тариаг соруулж дуусаад ампулаа хаяхын өмнө 2. Тариаг сонгохдоо 3. Тариаг соруулахын өмнө 4. Тариаг соруулаад тариур дахь хийг гаргахад 5. Тариурыг угсарч бэлтгэсний дараа 60. Сорил тариаг хийхэд зүүг арьсанд хэдэн хэмийн өнцөг үүсгэж хатгалтыг хийх вэ? А. 15 хэм В. 45 хэм С. 5 хэм D. 10 хэм Е. 20 хэм 61. Булчин тарианы үед яагаад бэрсүү үүсдэг вэ? 1. Антибиотекийг шаардагдах хэмжээний уусмалаар найруулаагүйгээс 2. Тарилга арьсан дор хийгдсэнээс 3. Булчинд хэрэглэх зүүг буруу сонгосноос 4. Булчинд буруу эмийн бодис хийснээс 5. Удаан шимэгддэг тариаг булчинд тарьснаас 62. Булчин тарилга хийх үед яагаад тромбо үүсдэг вэ? 1.Асептик зарчим алдагдсанаас 2. Судас дайрсан эсэхийг шалгаагүйгээс хийснээс 3. Тосон тариаг хийтэй шахсанаас 4. Тосон тариа хийх үед судас дайрсан эсэхийг шалгаагүйгээс хийснээс 5. Тосон тариаг бүлээсгэж хийгээгүйгээс 63. Дотоод халдварын гаралтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг олно уу? 1. Антибиотек их хэрэглэх 2. Асептик дэглэм алдагдах 3. Гоо сайхны хагалгаа ихсэх 4. Мэс ажилбарт олон багаж хэрэглэх 5. Нийллэг эдээр хийсэн багаж материалыг өргөнөөр хэрэглэх 64. Нуралтын үед доорх шинж тэмдгүүдийн аль нэг нь илэрвэл хөдөлгөөнийг хязгаарлах вэ? А. Улайгаад хорсож эхлэнгүүт В.Улайсан арьс хагарч өнгөц зулгарсан бол С.Явахад хөндүүрлэж үрэвслийн шинж илэрвэл D.Үрэвслийн шинж тэмдэг хүндэрсэн тохиолдолд Е. Үрэвслийн шинж тэмдэг хүндрээгүй тохиолдолд 65. Ямар тохиолдолд судасны лугшилтын тоо зүрхний цохилтын тооноос цөөн болдог вэ? А.Цусны даралт багадсан үед В.Цусны даралт ихэдсэн үед С. Зүрхний хэм алдагдлын үед D. Биеийн эсэргүүцэл суларсан тохиолдолд Е. Зүрхний хэм жигд үед 66. Үйлчлүүлэгчид асаргаа, сувилгааг хэн гардан гүйцэтгэх вэ? 1.Эмнэлгийн бусад ажилчид 2.Сувилагч 3.Эмч 4. Ар гэрийнхэн
 8. 8. 5. Үйлчлэгч 67.Зүрхний цочмог шигдээсийн үед өвчтөнд ямар сувилгаа хийх вэ? 1. Өдөрт 30 мин-с 1 цаг дасгал хөдөлгөөн хийлгэх 2. Хэвтрийн дэглэм сахиулах 3. Стол № 15 хоол өгөх 4. 2 хоногт цэвэрлэх бургуй тавин бие засуулах 5. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх хэрэггүй 68.Хураагуур судаснаас цус авах ажилбарыг хийж гүйцэтгэхэд юуг анхаарч үзэх вэ? 1. Өвчтөний цусны даралт хэт бага байх 2. Өвчтөн хэт өндөр халуунтай байх 3. Шинжилгээ авахад өлөн ирээгүй байх 4. Цус авахын өмнө хэт халуун юм ууж хэрэглэсэн байх 5. Өвчтөний даралт хэт өндөр байх 69. Эдгээрээс аль нь судсаар хоололт вэ ? А. Эпудрал В. Урографин С. Парэнтерал D. Урагеназа Е. Аминазин 70.Судсанд тарилга хийхдээ чангалуурыг судаснаас 2-4 см орчим дээр тавьдаг . яагаад гэвэл хураагуур судасны урсгалыг хаадаг учир тараагуур судасны лугшилт мэдэгддэг байна. 71. Арьсан дор тарилга хийхдээ 30-45 градусын өнцөг үүсгэдэг учир зүүний үзүүрийн налуу хэсгийг дээш харуулж хатгадаг, яагаад гэвэл энэ нь тарилгын зөв арга юм. 72.Тосон түрхлэгийг түрхэхдээ цоорсон шархыг дүүртэл түрхдэг учраас халдвар орохоос сэргийлдэг ба энэ нь битүү агааргүй орчин үүссэн байдаг. 73.Цээж шахалтыг аврах амьсгалтай хослуулан хийхдээ цээж шахалт, аврах амьсгалыг ямар харьцаатай хийх вэ? А. 100:1 В. 10:1 С. 15:2 D. 30:2 Е. 20:2 74. Хөлдөөсөн сийвэнг тээвэрлэх явцад ямар үйлдэл хийхийг хориглох вэ? 1. Зөөврийн цүнхний мөсийг цаасаар ороох 2. Улаан эсийн бэлдмэлүүдтэй хамт тээвэрлэх 3. Картон хөөсөнцөрөөр мөснөөс тусгаарлах 4. Сийвэнгийн уутны гэзэг гуурсыг гэмтээх 5.Зөөврийн цүнхний мөсөн дээр шууд тавих 75. Дотор муухайрч, бөөлжилж буй хүний зовиурыг багасгах зорилгоор сувилагч ямар байрлалд хэвтүүлэх вэ? 1.Дээш харуулан хэвтүүлнэ. 2. Хажуу тийш харуулан хэвтүүлнэ. 3. Дэргүй хэвтүүлнэ. 4. Дэр өндөрлөж хэвтүүлнэ. 5. Орноос босгож суулгана. 76.Хэвийн үед цусан дах сахар хэд байх ёстой вэ? 1. 5-9 ммоль/л 2. 5-8 ммоль/л 3. 4-8 ммоль/л 4. 4-6 ммоль/л 5. 4-7 ммоль/л 77. Ээлжийн сувилагчид ээлж хүлээлцэхэд зайлшгүй баримтлах зарчмуудыг нэрлэнэ үү? 1. Өвчтөнүүдийг тоолж хүлээлцэнэ. 2.Өвчтөн нэг бүрийн биеийн болон сэтгэцийн байдлыг сэтгэцийн ажиглалтын дэвтэрт тэмдэглэл хийж, гарын үсэг зуралцана. 3. Амиа хорлох хандлагатай өвчтөнүүдийн тухайн үеийн байдлыг нь сэтгэцийн дэвтэрт тэмдэглэн онц анхааруулан гарын үсэг зурна. 4.Зөвхөн хурц өвчтөнүүдийг хүлээлцэнэ. 5. Онцгой анхаарах өрөөний өвчтөнг хүлээлцэнэ.
 9. 9. 78.Сувилгааны онош нь дараах зүйлсийн алинд тулгуурладаг вэ? 1.Биеийн байдал 2.Зовиур 3.Айдас 4.Шалтгаан 5.Биеийн эсэргүүцэл 79. Ходоодонд зонд тавьж болохгүй заалт юу вэ? 1.Ходоод гэдэсний шархлаатай 2. Улаан хоолой нарийссан ба судас өргөссөн үед 3.Ходоод химийн бодисоор түлэгдсэн үед 4.Жирэмсний сүүлийн сард 5. Ходоод улаан хоолойноос цус алдаж байгаа үед 80. Түлэгдэлт бүхий өвчтөнд үзүүлэх анхны тусламжийг заана уу? 1.Ослын газраас гаргаж, цэвэр даавуугаар ороох 2. Зүрх судас амьсгалын эрхтэний үйл ажиллагааг хянах 3. Судсанд хатгалт хийж, тайвшруулах тариа хийх 4. давсаг ходоодонд зонд тавих 5.Цус алдалтын эсрэг арга хэмжээ авах 81. Хурц хатгалгаатай, өндөр халуурч буй өвчтөнд доорх сувилгааг хийнэ? 1.Шүлтлэг бүлээн шингэн ихээр уулгана. 2.Өрөөнд чийгтэй цэвэрлэгээ хийж цаг тутам агаар оруулна. 3.Бүх биеийг чийгтэй алчуураар арчина. 4.Халууны хэлбэлзлийг хянаж тэмдэглэж байх 5. Хамар уруулд цэврүү үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 82.Цус сэлбэлтийг цусны ямар судсанд хийдэг вэ? А.Хураагуур судсанд В.Тараагуур судсанд С.Хураагуур ,тараагуур судсанд D.Хялгасан судсанд Е.Артерын судсанд 83.Сувилагч тариа хийх үед халдвараас урьдчилан сэргийлж чадах 4 зам сонгоно уу? 1. Хатгах талбайг ариутгана. 2.Бэлтгэсэн тариаг тариурт соруулна. 3.Тариурын хошуу заавал зүүтэй ба тагтай байх 4.Зүүний бүрхүүлийг авмагц хатгалтыг хийхэд бэлтгэнэ. 5.Зүү тариурыг зөв барина. 84. Шээлгүүр тавих үед асептик зарчим алдагдуулснаар ямар хүндрэл гарах вэ? А.Буглаа үүснэ. В.Салст бүрхэвч гэмтэнэ. С. Шээс бэлгийн замын үрэвсэлт өвчин үүснэ. D.Байнгын шээлгүүр тавих шаардлага гарна. Е. Үрэвсэл үүснэ 85.Хэвлийн хөндийд хатгалт хийхийн өмнө яагаад заавал өвчтөнийг шээлгэсэн байх ёстой вэ? А. Өвчтөнг тохитой байрлалд байрлуулах В. Асептик зарчим алдагдах С. Давсаг хатгагдахаас урьдчилан сэргийлэх D. Арга техник буруу хийгдэх Е. Арга техник буруу хийгдэх 86. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй гэдэг нь ? A. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.5 заалтын дагуу B. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжилийн үйл ажиллагаатай холбоотой итгэл үнэмшил чиг хандлага зан үйл дадал тогтсон дэг жаяг хэвшсэн соёл болон харилцааны тухай цогц ойлголт C. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжилийн үйл ажиллагаатай холбоогүй итгэл үнэмшил чиг хандлага зан үйл дадал тогтсон дэг жаяг хэвшсэн соёл болон харилцааны тухай цогц ойлголт D. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 4.1.5 заалтын дагуу E. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 5.1.5 заалтын дагуу 87. Эмнэлгийн мэргжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ аль вэ? A. Эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжилийн үйл ажиллгаандаа мөрдвөл зохих ёс зүйн тогтсон журамыг B. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.3 заалтаар тодорхойлсон заалт C. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.4 заалтаар тодорхойлсон заалт
 10. 10. D. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 4.1.4 заалтаар тодорхойлсон заалт E. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 5.1.4 заалтаар тодорхойлсон заалт 88. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчтэй харилцах горимыг нэрлэнэ үү A. Авлагын эсрэг хуулийн 3.1.4 дэх заалтаар тодорхойлсон ойлголт B. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч, нийгэмтэй болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлах зарчмыг C. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч, нийгэмтэй болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлахгүй зарчмыг D. Авлагын эсрэг хуулийн 7.1.4 дэх заалтаар тодорхойлсон ойлголт E. Авлагын эсрэг хуулийн 6.1.4 дэх заалтаар тодорхойлсон ойлголт 89. ЭМС-н эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйг шинэчлэн батлах тухай 2013 оны 11-р сарын 25-ны 446 тоот тушаалын үйлчлүүлэгчийн нууцтай холбоотой мэдрэгийг санамсаргүй болон санаатай дэлгэн ярихыг хориглосон заалт нь хэдийн хэдэд заагдсан байдаг вэ? A. 3.4 B. 3.10 C. 3.15 D. 4.12 E. 4.15 90. Эмнэлгийн мэргэжилтэн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээс ямар ямар тохиолдолд татгалзаж болох? 1. Эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй ёс бусаар харилцах 2. Эмнэлгийн мэргжилтэний бие махбодид халдах заналхийлэх 3. Эмнэлгийн мэргэжилтнийг айлган сүрдүүлсэнээр тусламж үйлчилгээг цаашид хэвийн үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон үед 4. Эмнэлгийн мэргжилтэн нь үйлчлүүлэгчийн эцэг эх асран хамгаалагчдын шаардсан тусламж үйлчилгээг үндэслэлгүй нотолгоогүй гэж үзвэл 5. Эмнэлгийн мэргжилтэнд хээл хахуул өгөх 91. Ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдсөн үед хүлээх хариуцлага аль вэ? A. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил гаргасан нь зохих журамын дагуу шалгалтаар тогтоогдсон, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны болон салбар хорооны шийдвэрийг биелүүлээгүй эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ B. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.1 заалтаар тодорхойлсон заалтыг C. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 3.1.7 заалтаар тодорхойлсон заалтыг D. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 5.1.7 заалтаар тодорхойлсон заалтыг E. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 9.1.7 заалтаар тодорхойлсон заалтыг 92. Харилцааны эрүүл саруул уур амьсгал 1. Илэн далангүй байж 2. Өөрийгөө зөв илэрхийлж 3. Шүүн бодож байж 4. Тэвчээртэй сонсож 5. Эцэст хариулж байвал 93. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь үйлчлүүлэгчтэй холбоотой мэдээллийн нууцыг хувь хүний нууцын тухай хуулийн 6-р зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд түүнийг амьд сэрүүн байх хугацаанд төдийгүй нас барсных нь дараа ч чандлан хадгална гэж 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ? A. 3.7 B. 4.9 C. 3.19 D. 4.4 E. 5.2 94. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь ял эдлэж буй хүнд шүүхийн шийдвэрээс үл хамаарсан туламж үйлчилгээг тэгш чанартай үзүүлэх ёстой юу ? A. 3.21 B. 4.3 C. 4.15 D. 10.1 E. 10.5 95. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь эмнэлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлснийхээ төлөө үйлчлүүлэгчээс авлига хууль бус шан харамж хандив бэлэг албан бус төлбөр авахгүй ба үйлчлүүлэгчтэй давхар харилцаанд орохгүй байх заалт 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ? A. 3.8.3 B. 3.12
 11. 11. C. 3.25 D. 10.2 E. 11.2 96. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь үйлчлүүлэгчийн амбулторын карт өвчний түүх эрүүл мэнд эмчилгээ үйлчилгээний талаарх тодорхойлолтыг хуурамчаар үйлдэх эсвэл хуурамч бичиг баримтанд гарын үсэг зурах үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндтэй холбоотой бичиг баримтыг нөхөж бичих засварлах устгах хуудас солих хориотой гэж 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ ? A. 3.12 B. 3.8 C. 3.20 D. 11.2 E. 12.1 97. Үйлчлүүлэгчийг илт төөрөгдүүлж худал ташаа мэдээлэл бүхий сурталчилгаа явуулахгүй байх тухай 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ ? A. 4.11 B. 4.5 C. 3.20 D. 4.10 E. 2.1 98. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нь эрүүл мэндийн байгуулалгын өмчийн хэлбэрээс үл хамааран өөрийн хувийн ашиг сонирхолоос нийгэм олон нийтийн эрх ашгийг дээгүүрт тавина гэдэг заалт нь 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ? A. 4.14 B. 6.2 C. 5.4 D. 5.4 E. 5.6 99. Сувилагч нь анагаах ухаан сувилахуйн стандарт анд нийцээгүй үйлчилгээ үйлдлийг эмчийн зааврын гүйцэтгэхээс татгалзах эрхтэй ба хэрэв ийт үйлчилгээ үйлдэл хийхийг шаардсан зааварласан тохиолдолд шууд харьяалах дээд албан тушаалтанд мэдээлнэ гэсэн заалт 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ? A. 5.2 B. 4.13 C. 5.8 D. 6.7 E. 4.5 100. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар үр дүнг сайжруулах зорилгоор эмнэлгийн мэргэжилтэн нь мэргэжил нэгт нэгт нөхөдтэйгээ чөлөөт шударгаар өрсөлдөх эрхтэй гэсэн заалт 446 тоот тушаалын хэдийн хэдэд заасан байдаг вэ? A. 4.3 B. 3.19 C. 5.2 D. 5.6 E. 10.1 СОРИЛЫН ТҮЛХҮҮР 1А 2В 3С 4А 5Е 6Е 7С 8А 9Е 10В 11В 12Е 13А 14А 15Е 16А 17А 18Е 19Е 20Е 21А 22Е 23D 24A 25E 26A 27D 28B 29C 30E 31A 32E 33E 34E 35C 36C 37C 38B 39E 40A 41C 42C 43B 44A 45C 46B 47B 48D 49A 50A 51E 52A 53B 54D 55В 56B 57C 58E 59A 60C 61E 62E 63E 64A 65C 66C 67C 68A 69C 70A 71C 72A 73D 74C75C 76D 77A 78C 79E 80E 81C 82A 83B 84C 85C 86А 87A 88B 89B 90D 91A 92E 93B 94C 95C 96A 97C 98B 99C 100C

×