Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaad netaim announcements_4q11

291 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vaad netaim announcements_4q11

  1. 1. ‫//99972‬ ‫" תכלה שנה וקללותיה תחל שנה‬ ‫וברכותיה"‬ ‫הועד המקומי מברך את בית נטעים בברכת שנה טובה גמר חתימה טובה‬ ‫וחג שמח‬ ‫הודעות לרבעון אחרון לשנת //12 .‬‫/. פינוי גזם – אחת לשבועיים ביום ג להלן המועדים : 01/11 ,01/52 ,11/8, 11/22, 21/6, 21/02‬‫.הוצאת הגזם החל מיום א לאחר פינוי האשפה, שבוע בו מבוצע הפינוי . למקום ריכוז שניתן יהיה‬ ‫לאו ספו ע"י משאית מנוף .‬ ‫2. פי נוי פסולת גושית –בסוף השנה (חודש 11/21 ) תפורסם הודעה נפרדת על כך .‬ ‫3. גיזום גדרות חי- על מנת לאפשר הליכה במדרכות ובשולי הכבישים ולשיפור הניקיון השטח‬‫הציבורי התושבים מתבקשים לגזום את הצמחייה הפולשת למדרכות ולרשות הרבים .במקרה של‬ ‫מפגע יבוצע גיזום יזום ולא תימסר הודעה נפרדת על כך קודם הפעולה.‬ ‫4. שערים חשמליים – לפעולתם הסדירה של השערים ה ושקע כסף רב .לאחרונה בוצעו מספר‬‫פעולות אלימות כנגד פעולתם התקינה של השערים .התושבים מתבקשים להיות ערניים בכל מצב‬‫בו משהו מבקש לשבש את פעולתם התקינה .עצם הסתובבות אדם סביב השער יש בו משום ניסיון‬ ‫לפגוע בפעולתו התקינה .‬ ‫5. כלבים משוטטים –עקב ריבוי תקיפות כלבים על עוברים ושבים ופגיעה בצינורות ההשקיה של‬ ‫הגינון הציבורי הוגבר סיור לוכד הכלבים .ה עושה את עבודתו באקראי . לידיעת בעלי הכלבים‬‫למניעת עוגמת נפש והוצאות מרובות על הכלבים להיות קשורים מרוסנים ושמורים ברשות הרבים.‬‫6. לוועד בית הכנסת דרושים מתנדבים תושבים ה מעוניינים מוזמ נים להגיש מועמדות לוועד המקומי.‬ ‫7. במקרה חרום כגון :שערים ,נזילות מים ניתן לפנות לפלא 6317364250 ,7023854450‬ ‫8. משטרת התנועה – מבצעת אכ יפה של חוקי התנועה בתחום המושב.‬ ‫ניתן לראות הודעה זו גם באתר האיטרנט של המושב‬ ‫‪moshavnetaim@gmail.com‬‬‫בברכת שנה טובה וחג שמח‬ ‫ו תודה על שיתוף הפעולה‬ ‫מזכיר הועד‬

×