Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaad netaim announcements_1q12

303 views

Published on

הודעה מועד מקומי נטעים רבעון 1 2012
www.ganrave.com

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vaad netaim announcements_1q12

  1. 1. ‫//2//28‬ ‫הודעות לרבעון ראשון לשנת //1/‬ ‫/. פינוי גזם – אחת לשבועיים ביום ג להלן המועדים :‬ ‫22/12/11 .2/1 2//2 2/21 1//2 1//1 1/12 1//1 הוצאת הגזם החל מיום א לאחר פינוי‬ ‫האשפה, בשבוע בו מבוצע הפינוי . למקום ריכוז שניתן יהיה לאוספו ע"י משאית מנוף .לא יפונה‬ ‫גזם שהוצא לאחר שנאסף כבר הגזם.‬‫/. פי נוי פסולת גושית –ביום ג ה- 22/12/12 – הוצאת הפסולת החל מיום א לאחר פינוי האשפה‬ ‫תדירות פנוי הפסולת הגושית ת וגבר ותהייה אחת לחודשיים .פרסום על כך בהמשך .‬ ‫3. גיזום גדרות חי- על מנת לאפשר הליכה במדרכות ובשולי הכבישים ולשיפור הניקיון‬ ‫ה שטח הציבורי התושבים מתבקשים לגזום את הצמחייה הפולשת למדרכות ולרשות‬ ‫הרבים . במקרה של מפגע יבוצע גיזום יזום ולא תימסר הודעה נפרדת על כך קודם‬ ‫הפעולה.‬‫4. שערים חשמליים –לצורך בדיקת תקינות של השער הצהוב מופעל השער כל יום בין השעות 10 ל-‬ ‫10.10 בבוקר , נא הבנתכם על חוסר הנוחות הזמנית .‬ ‫1. מגרשי הספורט – לאחר התקנת מערכת תאורה חדשה ומערכת מים וגדר יש מקום להסדיר את‬ ‫מגרש החניה במקום התושבים מתבקשים לא לפנות אשפה וגזם למקום זה לנהוג כפי המתבקש‬ ‫בפינוי גזם בסמוך לביתם במועדים שנקבעו .‬ ‫6 .תיבות הדואר – לצורך בדיקת אפשרות להחלפת התיבות ע"י הדואר, מבוצע סקר משתמשים‬ ‫. להודעה זו מצורף טופס ש כל משתמש בתיבות מתבקש למלא למסור אותו לוועד המקומי (דרכי‬ ‫המסירה בטופס ). .‬ ‫7 .במקרה חרום כגון :שערים ,נזילות מים ניתן לפנות לפלא 6507564111 ,7115514411‬ ‫ניתן לראות הודעה זו גם באתר האיטרנט של המושב‬ ‫‪moshavnetaim@gmail.com‬‬‫בברכת חורף חם וגשמים‬ ‫בעיתם‬‫ותודה על שיתוף הפעולה‬ ‫מזכיר הועד‬

×