Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ועד מקומי נטעים מרץ 2012

372 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ועד מקומי נטעים מרץ 2012

  1. 1. ‫21/3/12‬ ‫הודעות לרבעון שני 2112‬‫1. פי נוי פסולת גושית +פנוי גזם –ביום ג ה- 27/3/12 – הוצאת הפסולת החל מיום א לאחר פינוי‬ ‫האשפה .יש לרכז את הפסולת הגושית בנפרד מהגזם .פנוי אחרון לרבעון שמסתיים .‬ ‫2. פינוי גזם – אחת לשבועיים ביום ג להלן המועדים :‬ ‫3/12 ,1//7 ,1/12 ,8/5 ,8/22, 5/8 ,5//7 הוצאת הגזם החל מיום א לאחר פינוי האשפה,‬‫בשבוע בו מבוצע הפינוי . למקום ריכוז שניתן יהיה לאוספו ע"י משאית מנוף .לא יפונה גזם שהוצא‬ ‫לאחר שנאסף כבר הגזם.‬ ‫3. פי נוי פסולת גושית – יערך עם הודעה מוקדמת לק ראת סוף הרבעון .‬ ‫4. גיזום גדרות חי- על מנת לאפשר הליכה במדרכות ובשולי הכבישים ולשיפור הניקיון‬ ‫ה שטח הציבורי התושבים מתבקשים לגזום את הצמחייה הפולשת למדרכות ולרשות‬ ‫הרבים . במקרה של מפגע יבוצע גיזום יזום ולא תימסר הודעה נפרדת על כך קודם‬ ‫הפעולה.‬ ‫מו מלץ לבצע גיזום יסודי עכשיו קודם תחילת הלבלוב על מנת לקבל צימוח נכון ולא פרא .‬‫5. מגרשי הספורט – לאחר הנחת הדשא ונטיעות ט"ו בשבט במקום נעשה מאמץ להסדיר את מגרש‬ ‫החניה לנוחות התושבים .‬ ‫התושבים מתבקשים לא לפנות אשפה וגזם ל מקום זה לנהוג כפי המתבקש בפינוי גזם בסמוך‬ ‫לביתם במועדים שנקבעו . מי שיזרוק יישא בעלויות הפינוי.‬ ‫5 .אין ולא יהיה פינוי של פסולת בניין לסוגיה המשפצים והבונים מתבקשים לעשות שימוש‬ ‫במכולות מתאימות לכך עם תחילת השיפוץ או הבנייה על מנת לשמור על סביבה נקייה .‬ ‫6.תיבות הדואר – הופנתה בקשה לחברת הדואר לתקנת קישוריות חדשות במקום התיבות הקיימות‬ ‫נקווה שהדבר יקרה במהרה .‬ ‫7 .במקרה חרום כגון :שערים ,נזילות מים ניתן לפנות לפלא 6527567156 ,7615557756‬ ‫ניתן לראות ה ודעה זו גם באתר האיטרנט של המושב‬ ‫‪moshavnetaim@gmail.com‬‬ ‫בברכת חג שמח וכשר‬ ‫ותודה על שיתוף הפעולה‬ ‫מזכיר הועד‬

×