Маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц<br />Хичээл: Ахисан түвшний маркетинг менежментийн асуудал<br />11/16/2009<br />1<br />ga...
Маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц<br />11/16/2009<br />2<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />
I step<br /><ul><li>Эрхэм зорилго, зорилгоо тодорхойлох</li></ul>Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилгыг тодорхойлох<br />Байг...
Бүтээгдэхүүний шинжилгээ<br />Зорилтот зах зээлийн шинжилгээ<br />Хуваарилалтын сувгийн шинжилгээ<br />Өрсөлдөгчийн шинжил...
маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц
маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц
маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц
маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц

23,598 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц

  1. 1. Маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц<br />Хичээл: Ахисан түвшний маркетинг менежментийн асуудал<br />11/16/2009<br />1<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />
  2. 2. Маркетингийн төлөвлөгөөний бүтэц<br />11/16/2009<br />2<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />
  3. 3. I step<br /><ul><li>Эрхэм зорилго, зорилгоо тодорхойлох</li></ul>Маркетингийн төлөвлөгөөний зорилгыг тодорхойлох<br />Байгууллагын эрхэм зорилгыг тодорхойлох<br />11/16/2009<br />3<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />
  4. 4. Бүтээгдэхүүний шинжилгээ<br />Зорилтот зах зээлийн шинжилгээ<br />Хуваарилалтын сувгийн шинжилгээ<br />Өрсөлдөгчийн шинжилгээ<br />Санхүүгийн нөхцөл байдлын судалгаа<br />Гадаад хүчин зүйлийн судалгаа<br />Судалгааны нэгдсэн дүгнэлт<br />11/16/2009<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />4<br />II step<br /><ul><li>Нөхцөл байдлын судалгаа</li></li></ul><li>Маркетингийн стратегийн төрлийг сонгох<br />Санхүүгийн зорилгоо тодорхойлох<br />Маркетингийн зорилгоо тодорхойлох<br />11/16/2009<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />5<br />III step<br /><ul><li>Маркетингийн зорилго, стратегийг тодорхойлох</li></li></ul><li>Зорилтот зах зээлээ сонгох<br />Бүтээгдэхүүний бодлого боловсруулах<br />Идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр<br />Хуваарилалтын хөтөлбөр<br />Үнийн бодлого<br />Нэмэлт хэлэлцүүлэгт оруулах төлөвлөгөө<br />11/16/2009<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />6<br />IV step<br /><ul><li>Хэрэгжүүлэх маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах</li></li></ul><li>Маркетингийн төсвийг гаргах<br />Гүйцэтгэлийн шинжилгээ <br />Хэрэгжүүлэлт<br />11/16/2009<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />7<br />V step<br /><ul><li>Маркетингийн төсөв, гүйцэтгэл, хэрэгжүүлэлт</li></li></ul><li>Дотоод хүчин зүйлс<br />Гадаад хүчин зүйлс<br />Хязгаарлалтын нөхцөл<br />11/16/2009<br />gankhuu_t@yahoo.com<br />8<br />/2-3 pages/<br />VI step<br /><ul><li>Нэмэлт хэлэлцүүлэг</li>

×