SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
SINTAXI: L’oració
simple
Classificació de les oracions
Segons el subjecte Personals
Impersonals
Segons el predicat Atributives Intransitives
SimpleSimple Predicatives
Pronominals
Enunciatives
Segons criteri Interrogatives
ORACIÓORACIÓ semàntic Exclamatives
Exhortatives
Optatives
Dubitatives
Coordinades
CompostaComposta Juxtaposades
Subordinades
Reflexiva
Recíproca
Pseudoreflexiva
Transitives
L’oració simple
Segons el criteri que es fa servir, hi ha diferents classificacions
possibles:
Segons el subjecte:
 Personals: aquestes oracions tenen subjecte, pot ser:
ExplícitExplícit: quan apareix com un element més de l’oració.
Exemple: Els dos germans fan anys el mateix dia.
Implícit o el·lípticImplícit o el·líptic: quan no apareix perquè la forma del verb ja ho indica.
Exemple: Ho sé (jo).
Passiu o pacientPassiu o pacient: quan el subjecte no és l’agent de cap acció, no la realitza
sinó que la pateix. És el subjecte de les oracions passives.
Exemple: La casa és ocupada per les rates.
Segons el subjecte:
 Impersonals: el verb d’aquestes oracions és impersonal i, per tant, no tenen
subjecte. Els verbs impersonals més habituals són:
El verb haver-hihaver-hi i altres verbs defectius (caldre, soler…)
Exemple: Hi ha molta gent al carrer.
Els referits a fenòmens meteorològicsfenòmens meteorològics:
Exemple: Ahir va nevar.
Els verbs fer i serfer i ser en oracions del tipus:
Exemple: És d’hora.
Els verbs pronominalspronominals (amb el pronom es) del tipus:
Exemple: Es menja bé en aquest restaurant.
Segons el tipus de verb:
 De predicat nominal o atributives: les construïdes amb un verb
copulatiu. Els principals són ser, estar, semblar o paréixer. El verb
fa de nexe entre el subjecte i l’atribut, que és el complement
obligatori d’aquestes oracions sobre el qual recau el pes semàntic
de l’oració i que assigna una qualitat al subjecte.
Exemple: La Maria és la meva millor amiga.
v.cop. Atribut
 De predicat verbal o predicatives: són les oracions constituïdes
amb un verb no copulatiu. El verb, juntament amb el subjecte,
aporta el significat bàsic de l’oració.
Exemple: En Xavier xerra.
 De predicat verbal o predicatives:De predicat verbal o predicatives: aquestes oracions de predicat verbal poderaquestes oracions de predicat verbal poder
ser:ser:
O Transitives: exigeixen un complement directe.exigeixen un complement directe.
Exemple:Exemple: M’M’ha ditha dit la respostala resposta de l’exercicide l’exercici.
CD
O Intransitives: no admeten complement directe.no admeten complement directe.
Exemple:Exemple: En JoanEn Joan va parlarva parlar de tude tu tota l’estonatota l’estona
CRV CCtemps
O Pronominals reflexives: el subjecte i el complement són la mateixael subjecte i el complement són la mateixa
persona (l’acció la fa i recau sobre el subj.)persona (l’acció la fa i recau sobre el subj.)
Exemple:Exemple: La ClaraLa Clara eses pentinapentina..
O Pronominals recíproques: dos o més subjectes fan i reben l’acció.dos o més subjectes fan i reben l’acció.
(estimar-se, felicitar-se, saludar-se…)(estimar-se, felicitar-se, saludar-se…)
Exemple:Exemple: En JoanEn Joan ii la Mariala Maria s’estimen molt.s’estimen molt.
Pronominals pseudoreflexives:
- transitives:- transitives: : oracions amb verb pronominal, però ni reflexives nioracions amb verb pronominal, però ni reflexives ni
recíproques, i que porten CD.recíproques, i que porten CD.
ExempleExemple: Em vaig llegir tot el llibre.
- intransitives- intransitives;: oracions construïdes amb verb pronominal que demanaoracions construïdes amb verb pronominal que demana
un CRV (queixar-se, atrevir-se…) o que no admet CD (anar-se’n):un CRV (queixar-se, atrevir-se…) o que no admet CD (anar-se’n):
Exemple:Exemple: Els immigrants es queixen del tractament rebut.
Segons el criteri semàntic:
 Enunciatives:Enunciatives: enuncien un missatge (afirmatives) o el neguen
(negatives).
Mode verbal habitual: indicatiu.
Exemples: Vaig aprovar l’examen.(afirmativa)
No arribarem a l’hora.(negativa)
 Interrogatives:Interrogatives: formulen una pregunta (directament o indirectament)
Exemples: Vols beure vi? (directa)
Ella va preguntar si volia beure vi. (indirecta)
 Exclamatives:Exclamatives: expressen emocions (alegria, sorpresa, tristesa, por…)
Exemple: Que n’és , de simpàtic!
 Exhortatives o imperatives:Exhortatives o imperatives: comuniquen una ordre.
Mode verbal habitual: imperatiu, subjuntiu o perífrasis.
Exemple: Estudia d’una vegada.
 Optatives o desideratives:Optatives o desideratives: formulen un desig. Mode: subjuntiu.
Exemple: Tant de bo aprovés l’examen.
 Dubitatives:Dubitatives: plantegen un dubte. Recursos: perífrasis (dubte),
adverbis i subordinades.
Exemple: Potser era ell el més intel·ligent de la classe.

More Related Content

What's hot

Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic lurdessaavedra
 
El Llenguatge Literari
El Llenguatge LiterariEl Llenguatge Literari
El Llenguatge Literarictorrijo
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
 
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusPronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusannaasiscar
 
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantivesOracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantivesPauTB2
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsgemmaencamp
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostesManelic
 
Classes d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinadesClasses d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinadesMariona Smile
 
Funcions sintàctiques
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiqueshelenabn
 
Verb tots els temps
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els tempsannaasiscar
 
Funcions sintàctiques
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiquesIES VIDRERES
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Sílvia Montals
 
Pronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directelluchvalencia
 
Pronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesannaasiscar
 

What's hot (20)

Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
 
Les categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
 
El Llenguatge Literari
El Llenguatge LiterariEl Llenguatge Literari
El Llenguatge Literari
 
Les Categories Gramaticals
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticals
 
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatiusPronoms relatius interrogatius i exclamatius
Pronoms relatius interrogatius i exclamatius
 
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantivesOracions subordinades substantives
Oracions subordinades substantives
 
Les funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiquesLes funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiques
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
 
Classes d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinadesClasses d’oracions coordinades
Classes d’oracions coordinades
 
Funcions sintàctiques
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
 
L'oració simple
L'oració simpleL'oració simple
L'oració simple
 
Figures Retòriques
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
 
Verb tots els temps
Verb tots els tempsVerb tots els temps
Verb tots els temps
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
 
Funcions sintàctiques
Funcions sintàctiquesFuncions sintàctiques
Funcions sintàctiques
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
Pronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
 
Pronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
 

Viewers also liked

L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesngt1776
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbalsjuditasca
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesFàtima
 
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Carlos Umbert
 
Balada de la garsa i l'esmerla
Balada de la garsa i l'esmerlaBalada de la garsa i l'esmerla
Balada de la garsa i l'esmerlaWiam B
 
Variació lingüística
Variació lingüísticaVariació lingüística
Variació lingüísticaMVidalArtigues
 
Els Inicis De La Literatura
Els Inicis De La LiteraturaEls Inicis De La Literatura
Els Inicis De La LiteraturaFrancesc March
 
1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadorescaRocio Avila
 
oració simple
oració simpleoració simple
oració simplemjvercher
 
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestrePlanificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestreRocio Avila
 

Viewers also liked (20)

Les figures retòriques
Les figures retòriquesLes figures retòriques
Les figures retòriques
 
Oracions
OracionsOracions
Oracions
 
Tipus d’oracions
Tipus d’oracionsTipus d’oracions
Tipus d’oracions
 
L'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmesL'estructura de l'oració: els sintagmes
L'estructura de l'oració: els sintagmes
 
Tipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3rTipus d'oracions 3r
Tipus d'oracions 3r
 
Complements verbals
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
 
Tipus d’oracions
Tipus d’oracionsTipus d’oracions
Tipus d’oracions
 
Les oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostesLes oracions simples i les oracions compostes
Les oracions simples i les oracions compostes
 
Les Preposicions
Les PreposicionsLes Preposicions
Les Preposicions
 
La literatura del s.XIV
La literatura del s.XIVLa literatura del s.XIV
La literatura del s.XIV
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
Gramatica Accentuació i dierèsi (Catalan)
 
Balada de la garsa i l'esmerla
Balada de la garsa i l'esmerlaBalada de la garsa i l'esmerla
Balada de la garsa i l'esmerla
 
Variació lingüística
Variació lingüísticaVariació lingüística
Variació lingüística
 
Els Inicis De La Literatura
Els Inicis De La LiteraturaEls Inicis De La Literatura
Els Inicis De La Literatura
 
Època medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIIIÈpoca medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIII
 
1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca1.4 . la poesia post trobadoresca
1.4 . la poesia post trobadoresca
 
oració simple
oració simpleoració simple
oració simple
 
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestrePlanificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
Planificació llengua catalana 1r bat 1r trimestre
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 

Similar to Oració simple

Oració simple
Oració simpleOració simple
Oració simpledmunoz23
 
Classificació de l'oració simple
Classificació de l'oració simpleClassificació de l'oració simple
Classificació de l'oració simplembravo1
 
Les oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesFàtima
 
Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalskwart
 
Repàs de morfologia
Repàs de morfologiaRepàs de morfologia
Repàs de morfologiaBerta Allo
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsFàtima
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsFàtima
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsFàtima
 
L'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiquesL'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiquesÀlex Gimeno
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsFàtima
 
Subordinada substantiva
Subordinada substantivaSubordinada substantiva
Subordinada substantivaBerta Allo
 
L’oració simple
L’oració simpleL’oració simple
L’oració simpleBerta Allo
 
Classificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsAntonia Mulet
 
Oracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adjectivesOracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adjectivesPauTB2
 
L’oraciÓ Simple
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simplesexpistols
 
L’oraciÓ Simple
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simplesexpistols
 
L’Oració Simple
L’Oració SimpleL’Oració Simple
L’Oració Simplesexpistols
 
Les conjuncions
Les conjuncionsLes conjuncions
Les conjuncionsSusanAleix
 

Similar to Oració simple (20)

Oració simple
Oració simpleOració simple
Oració simple
 
Classificació de l'oració simple
Classificació de l'oració simpleClassificació de l'oració simple
Classificació de l'oració simple
 
Les oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantivesLes oracions subordinades substantives
Les oracions subordinades substantives
 
Oració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbalsOració simple i complements verbals
Oració simple i complements verbals
 
L'oració
L'oracióL'oració
L'oració
 
Repàs de morfologia
Repàs de morfologiaRepàs de morfologia
Repàs de morfologia
 
Subordinades compostes
Subordinades compostesSubordinades compostes
Subordinades compostes
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
 
L'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiquesL'oració. Funcions sintàctiques
L'oració. Funcions sintàctiques
 
Les oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbialsLes oracions subordinades adverbials
Les oracions subordinades adverbials
 
Subordinada substantiva
Subordinada substantivaSubordinada substantiva
Subordinada substantiva
 
L’oració simple
L’oració simpleL’oració simple
L’oració simple
 
Classificació De Les Oracions
Classificació De Les OracionsClassificació De Les Oracions
Classificació De Les Oracions
 
Oracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adjectivesOracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adjectives
 
L’oraciÓ Simple
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simple
 
L’oraciÓ Simple
L’oraciÓ SimpleL’oraciÓ Simple
L’oraciÓ Simple
 
L’Oració Simple
L’Oració SimpleL’Oració Simple
L’Oració Simple
 
Les conjuncions
Les conjuncionsLes conjuncions
Les conjuncions
 

More from MARIBEL SOSPEDRA

More from MARIBEL SOSPEDRA (18)

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
 
Modernisme
ModernismeModernisme
Modernisme
 
Poesia contemporània
Poesia contemporàniaPoesia contemporània
Poesia contemporània
 
Variació dialectal del català
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del català
 
La decadència..
La decadència..La decadència..
La decadència..
 
La comunicació i el signe ling
La comunicació i el signe lingLa comunicació i el signe ling
La comunicació i el signe ling
 
Variació dialectal llengua catalana
Variació dialectal llengua catalanaVariació dialectal llengua catalana
Variació dialectal llengua catalana
 
Poesia contemporània
Poesia contemporàniaPoesia contemporània
Poesia contemporània
 
C treball val
C treball valC treball val
C treball val
 
C powerpoint de frases fetes
C powerpoint de frases fetesC powerpoint de frases fetes
C powerpoint de frases fetes
 
C treball
C treball C treball
C treball
 
C les locucions i les frases fetes
C les locucions i les frases fetesC les locucions i les frases fetes
C les locucions i les frases fetes
 
C frases fetes
C frases fetesC frases fetes
C frases fetes
 
Angoixa
AngoixaAngoixa
Angoixa
 
La llegenda de l'amulet de jade E. Belda
La llegenda de l'amulet de jade   E. BeldaLa llegenda de l'amulet de jade   E. Belda
La llegenda de l'amulet de jade E. Belda
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Tipologia textual
Tipologia textualTipologia textual
Tipologia textual
 
Angoixa
AngoixaAngoixa
Angoixa
 

Recently uploaded

Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)nfulgenc
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (9)

Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
LES COMARQUES DE CATALUNYA( Plana, costa, muntanya)
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdfINFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREMELLUCH.pdf
 

Oració simple

  • 2. Classificació de les oracions Segons el subjecte Personals Impersonals Segons el predicat Atributives Intransitives SimpleSimple Predicatives Pronominals Enunciatives Segons criteri Interrogatives ORACIÓORACIÓ semàntic Exclamatives Exhortatives Optatives Dubitatives Coordinades CompostaComposta Juxtaposades Subordinades Reflexiva Recíproca Pseudoreflexiva Transitives
  • 3. L’oració simple Segons el criteri que es fa servir, hi ha diferents classificacions possibles: Segons el subjecte:  Personals: aquestes oracions tenen subjecte, pot ser: ExplícitExplícit: quan apareix com un element més de l’oració. Exemple: Els dos germans fan anys el mateix dia. Implícit o el·lípticImplícit o el·líptic: quan no apareix perquè la forma del verb ja ho indica. Exemple: Ho sé (jo). Passiu o pacientPassiu o pacient: quan el subjecte no és l’agent de cap acció, no la realitza sinó que la pateix. És el subjecte de les oracions passives. Exemple: La casa és ocupada per les rates.
  • 4. Segons el subjecte:  Impersonals: el verb d’aquestes oracions és impersonal i, per tant, no tenen subjecte. Els verbs impersonals més habituals són: El verb haver-hihaver-hi i altres verbs defectius (caldre, soler…) Exemple: Hi ha molta gent al carrer. Els referits a fenòmens meteorològicsfenòmens meteorològics: Exemple: Ahir va nevar. Els verbs fer i serfer i ser en oracions del tipus: Exemple: És d’hora. Els verbs pronominalspronominals (amb el pronom es) del tipus: Exemple: Es menja bé en aquest restaurant.
  • 5. Segons el tipus de verb:  De predicat nominal o atributives: les construïdes amb un verb copulatiu. Els principals són ser, estar, semblar o paréixer. El verb fa de nexe entre el subjecte i l’atribut, que és el complement obligatori d’aquestes oracions sobre el qual recau el pes semàntic de l’oració i que assigna una qualitat al subjecte. Exemple: La Maria és la meva millor amiga. v.cop. Atribut  De predicat verbal o predicatives: són les oracions constituïdes amb un verb no copulatiu. El verb, juntament amb el subjecte, aporta el significat bàsic de l’oració. Exemple: En Xavier xerra.
  • 6.  De predicat verbal o predicatives:De predicat verbal o predicatives: aquestes oracions de predicat verbal poderaquestes oracions de predicat verbal poder ser:ser: O Transitives: exigeixen un complement directe.exigeixen un complement directe. Exemple:Exemple: M’M’ha ditha dit la respostala resposta de l’exercicide l’exercici. CD O Intransitives: no admeten complement directe.no admeten complement directe. Exemple:Exemple: En JoanEn Joan va parlarva parlar de tude tu tota l’estonatota l’estona CRV CCtemps O Pronominals reflexives: el subjecte i el complement són la mateixael subjecte i el complement són la mateixa persona (l’acció la fa i recau sobre el subj.)persona (l’acció la fa i recau sobre el subj.) Exemple:Exemple: La ClaraLa Clara eses pentinapentina.. O Pronominals recíproques: dos o més subjectes fan i reben l’acció.dos o més subjectes fan i reben l’acció. (estimar-se, felicitar-se, saludar-se…)(estimar-se, felicitar-se, saludar-se…) Exemple:Exemple: En JoanEn Joan ii la Mariala Maria s’estimen molt.s’estimen molt.
  • 7. Pronominals pseudoreflexives: - transitives:- transitives: : oracions amb verb pronominal, però ni reflexives nioracions amb verb pronominal, però ni reflexives ni recíproques, i que porten CD.recíproques, i que porten CD. ExempleExemple: Em vaig llegir tot el llibre. - intransitives- intransitives;: oracions construïdes amb verb pronominal que demanaoracions construïdes amb verb pronominal que demana un CRV (queixar-se, atrevir-se…) o que no admet CD (anar-se’n):un CRV (queixar-se, atrevir-se…) o que no admet CD (anar-se’n): Exemple:Exemple: Els immigrants es queixen del tractament rebut.
  • 8. Segons el criteri semàntic:  Enunciatives:Enunciatives: enuncien un missatge (afirmatives) o el neguen (negatives). Mode verbal habitual: indicatiu. Exemples: Vaig aprovar l’examen.(afirmativa) No arribarem a l’hora.(negativa)  Interrogatives:Interrogatives: formulen una pregunta (directament o indirectament) Exemples: Vols beure vi? (directa) Ella va preguntar si volia beure vi. (indirecta)  Exclamatives:Exclamatives: expressen emocions (alegria, sorpresa, tristesa, por…) Exemple: Que n’és , de simpàtic!  Exhortatives o imperatives:Exhortatives o imperatives: comuniquen una ordre. Mode verbal habitual: imperatiu, subjuntiu o perífrasis. Exemple: Estudia d’una vegada.  Optatives o desideratives:Optatives o desideratives: formulen un desig. Mode: subjuntiu. Exemple: Tant de bo aprovés l’examen.  Dubitatives:Dubitatives: plantegen un dubte. Recursos: perífrasis (dubte), adverbis i subordinades. Exemple: Potser era ell el més intel·ligent de la classe.