Successfully reported this slideshow.

Canlılar Dünyası Slayt

2,836 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canlılar Dünyası Slayt

 1. 1. CANLILAR• Canlıların sınıflandırılması, onların incelenmesini kolaylaştırır. Canlılara ait bilgilerin bir düzen içerisinde incelenmesini sağlar.
 2. 2. BİTKİLERİ SINIFLANDIRALIM• Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılır. Çiçek ve tohumu bulunmayan bitkiler çiçeksiz bitkilerdir. Örneğin; Algler, kara yosunu, eğrelti otu. Çiçekli bitkilerde kök, gövde, yaprak ve çiçek bulunur.
 3. 3. Kök:Kök,gövde ve yaprakbütün bitkilerde bulunur.Kök bitkilerin toprakaltında kalan bölümüdür.Kök bitkiyi toprağabağlar.Kökler sayesindebitkiler sabit kalır.Kökler toprakta bulunansu ve çeşitli mineralleri alırve bitkinin beslenmesindeönemli rol oynar.
 4. 4.  Bitkinin toprak üstünde bulunan kısımlarından biridir. Bazı bitkilerde ince ve yumuşak olan gövde çoğunlukla kışın kurur. Bu bitkilerin gövdelerine otsu gövde denir. Bazı bitkilerin gövdeleri ise sert olup otsu gövdelerden sağlamdır. Bu bitkilerin gövdeleri odunsu gövde olarak adlandırılır. Bazı bitkiler gövdeleriyle yerde sürünür ya da bir yere sarılır. Bitkiler yapraklara su ve mineral iletimini sağlar.
 5. 5. Yapraklar bitkilerin beslenmesinde görev alır.Terleme ve gaz alış-verişini sağlar.Fotosentezde görevlidir.Yapraklarda bulunan yeşil tanecikler su, karbondioksit ve güneş ışığı ile birleşerek besin oluşturur.Solunum yapar.
 6. 6. Çiçek: Bitkilerin üreme organlarıdır. Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ olmak üzere dört bölümden oluşur. Taç yapraklar olarak adlandırılan renkli yapraklar; kokusu ve güzelliği ile bazı hayvanların dikkatini çeker. Kuş, böcek gibi hayvanlar çiçeklere konarak erkek organlardaki tozları dağıtırlar. Tozların dişi organa ulaşması tohumun oluşmasını sağlar. Tohum dişi organda oluşur. Çanak yapraklar, tomurcuk halindeyken taç yaprakları çevreleyen yapraklardır. Çiçeği olumsuz şartlardan korur.
 7. 7. HAYVANLARIN SINIFLANDIRALIM• Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olmak üzere sınıflandırılır. Vücutlarında kemil ya da kıkırdaktan oluşmuş bir omurga bulunan hayvanlar omurgalı hayvanlardır. Omurgasız hayvanlarda kemik ya da kıkırdaktan oluşan bir yapı yoktur.
 8. 8. http://www.y Omurgalı hayvanlar;outube.com/w A) Memelileratch?v=FPEKu B)Kuşlar6NHkhw&feat C)Sürüngenlerure=player_em D)Kurbağalarbedded E)Balıklar olmak üzere 5 gruba ayrılırlar.
 9. 9. Memeli hayvanlar: Yavrularını doğurarak dünyaya getirenve onları sütleri ile besleyen hayvanlardır. Vücutları genel olarak belirli zamanaralıklarında dökülen kıllarla kaplıdır. İskelet iyi bir şekilde kemikleşmiştir. Derilerinde ter, yağ, koku ve sütbezleri gibi çeşitli salgı bezleri bulunur. Bazı memelilerin vücut ve kuyrukkısımlarında sürüngenlerinkine benzeyenpullar vardır. Vücut sıcaklığı sabittir ve çevrekoşularına bağlı olarak değişiklikgöstermez. Memelilerde göğüs boşluğu ile karınboşluğunu birbirinden ayıran kaslı birdiyafram vardır.
 10. 10. Kuşlar: Kuşların vücutları tüylerle örtülüdür. Kanatları vardır. Değişik özellikte çok sayıda kuşvardır. Ön bacakları uçmaya uyarlanarakkanat biçimini, tüylerle örtülü ve dişsizolan alt ve üst çeneleri uzayarak gagabiçimini almıştır. Gözleri, çevreyi algılamada engelimiş organıdır. Kuşlarda, memelilerinkinebenzeyen dolaşım sisteminde 4boşluklu (2 kulakçık, 2 karıncık) biryürek bulunur.
 11. 11. Sürüngenler:  Yılan, Kertenkele,timsah gibi hayvanlar sürüngen hayvanlardır.  Vücutları set pullarla kaplıdır.  Yumurta ile ürerler.  Akciğereleriyle solunum yaparlar.  Kalpleri 3 gözlü olup, karıncık yarım perdeyle ikiye ayrılır. Timsahlarda ise kalp 4 odacıklıdır ve tam perdeyle ikiye ayrılmıştır.
 12. 12. Kurbağalar: Su kenarlarında yaşarlar.  Yumurta ile çoğalırlar.  En önemli özelliği hem suda hem de karada yaşarlar.  Erginleri akciğer,larvaları solungaç solunumu yapar.
 13. 13. Balıklar:Vücutları pullarlaörtülüdür.Solungaçları ilesolunum yaparlar.Yumurta ile ürerler.Çok çeşitleri vardır.Soğukkanlıcanlılardır.Kalpleri 2 odacıklıdırve bir kularcık, birkarıncıktan meydanagelir.
 14. 14. Omurgasız hayvanları sınıflandıralımhttp://www.youtub • Omurgasız hayvanların bire.com/watch?v=Ad bölümü suda bir bölümü deACe6kct5g&feature karada yaşar.=player_embedded • Örneğin; yengeç, ahtapot. • Örümcek, sinek vb. karada; ahtapot, yengeç suda yaşarlar.
 15. 15. Süngerler: • En ilkel hayvangrubudur. • Sularda bir yeretutunarak yaşarlar. • Vücutlarında dokuve organ farklılaşmasıyoktur. • Sudaki besinparçacıklarıylabeslenirler. • Yumurta oluşumuve tomurcuklanma ileçoğalırlar.
 16. 16. Sölenterler: Vücutlarında tam bir doku ve organ farklılaşması görülmez.  Basit bir sindirim kanalı ve ağsı sinir yapılarını taşırlar.  Sölenterlerin üç çeşidi bulunur. Bunlar deniz adası, mercan ve hidradır. Yumurta üretimi ve tomurcuklanma ile çoğalabilirler.
 17. 17. Solucanlar:• Doku ve organ farklılaşmasıgörülen ilk hayvan grubudur.• Kasları yardımıyla aktifhareketedebilirler.• Derileri ince ve nemli olupderi solunumu yaparlar.• Üç farklı çeşidi bulunur.
 18. 18. Yumuşakçalar:• Su ve nemli topaklardayaşarlar. Vücutlarınemlidir. • Karada yaşayanları derisuda yaşayan solungaçsolunumu yapar. • Vücutları çevresindekavkıları bulunur. • Ahtapot, midye,salyangoz, mürekkep balığıbu gruba girer.
 19. 19. Eklembacaklılar: En fazla türe sahip olan hayvan grubudur. Vücutları çevresinde kitin yapılı dış iskelet bulunur. Karada yaşayanları trake ve suda yaşayanları solungaç solunumu yapar. Dört çeşit alt grupta incelenir. • Böcekler : Vücutları baş, göğüs ve karın kısımlarından oluşur. Yumurtayla çoğalırlar. Büyüme ve gelişmeleri sırasında başkalaşım geçirirler. Kelebek, Karınca, Arı, Çekirge, Karasinek gibi. • Çok ayaklılar : Her vücut halkasından bir çift ayak çıkar. Kırkayak ve çiyan gibi. • Örümcekler : Anten ve kanat taşımazlar. Akrep, bit, pire, kene, örümcek gibi. • Kabuklular : Eklem bacaklıların suda yaşayan grubudur. Yengeç, istakoz, karides gibi.
 20. 20. Derisi dikenliler: • Vücut üzerinde dikensi sertçıkıntılar korunmayı sağlar. • Tamamı sularda yaşar. • Solungaçlarıyla solunumyaparlar. • Deniz yıldızı, denizkestanesi, deniz hıyarı gibicanlılar bu gruba girer.
 21. 21. MANTARLAR Mantarlar, kök, gövde, yaprak veçiçekleri olmayan canlılardır. Fotosentez yapamazlar. Kendibesinlerini üretemezler. Çürümüş artıklar üzerinde bazende diğer canlılar üzerinde yaşarlar. Ne bitki ne de hayvan grubunagirerler. http://www.youtube.com/watch?v=0kR_32A9J hs&feature=player_embedded#!
 22. 22. Kültür mantarları: İnsanlar tarafından seralarda yetiştirilir.  Zehirli değildirler ve tüketilebilinirler.
 23. 23. Zehirli mantarlar: Ormanlık alanlardadeğişik türde şapkalımantarlar vardır. Bunlarzehirli olabilirler. Tüketilmesi son derecetehlikelidir.
 24. 24. Küf mantarları: oBesinlerimizin zamanla bozulup,çürümesine yol açan mantarlardır. o Bu mantarlar yüzlerce mikroskobik mantarın bir araya gelmesiyle oluşur.
 25. 25. Maya mantarları: Evde yapılan ekmek,pastagibi hamurda mayakullanılır. Bunlar mayamantarlarıdır. Süt endüstrisinde yoğurtyapımında kullanılır.
 26. 26. MİKROSKOBİK CANLILAR Gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlılara denir. Bunlar;toprakta,suda,havada,insan vücudunda ve diğer canlıların vücutlarında yaşayabilir. Bu canlılar vücudumuza yerleşerek bizi hasta ederler. Karın ağrısı,mide bulantısı,ateş,boğaz enfeksiyonuna neden olurlar. Sütün yoğurda ya da peynire dönüşmesine, hayvan ve bitki atıklarının çürümesine neden olurlar. Bu atıkların tekrar doğaya dönmesine yardımcı olurlar. Çürümüş maddelerle kendi ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. http://www.youtube.com/watch?v=dcHB2Efr_ eY&feature=player_embedded
 27. 27. YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE Solucanlar toprak altında, kurbağalar derelerde, balıklar suda, söğütler dere kenarlarında yaşarlar. Canlılar içinde yaşadığı ortama uyum sağlar. Suda yaşayan karada, karada yaşayan suda yaşayamaz.
 28. 28. Besin Zinciri: Tüm canlılar yaşamak için beslenmek zorundadır. Canlılar et,ot ve hem et hem ot yiyerek beslenirler. Her canlı besin zinciri oluşturur. Besin zincirindeki bir halkanın zarar görmesi diğer canlılara da zarar verir. Bir besin zinciri yandaki şemada gösterilmiştir. http://www.youtube.com/watch?v=UXMeI 0S6S8w&feature=player_embedded
 29. 29. İnsanın çevreye etkisi• İnsanlar yaşadıkları ortamı diğer canlılarla paylaşırlar. Bu yüzden hem kendileri hemde diğer canlılar için çevreyi korumaları gerekir. İnsanların bazı faaliyetleri sonucu doğa kirlenir. Çarpık yapılaşma sonucu doğal hayat yok olur.• http://www.youtube.com/watch?v=Hj4BysED byQ&feature=player_embedded
 30. 30. SORULAR1) Bilim insanları canlıları kolay inceleyebilmek için sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmanın içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A. BitkilerB. HayvanlarC. İnsanlarA. Mantarlar
 31. 31. 2) Dilekler sınıfta kara yosunu ile papatyayı inceleyerek benzer ve farklı yönlerini yazıyorlar. Buna göre her iki çiçeğin ortak yönü olarak neyi yazmaları gerekir?A) Her ikisinin de çiçeği vardır.B) Her ikisinin de yaprağı vardır.C) Her ikisinin de gövdesi vardır.D) Her ikisinin de kökü vardır.
 32. 32. 3) Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanlarını inceleyen bir kişi, bu bitkileri nerede göremez?A. Göl kenarlarındaB. ÇöllerdeC. Ağaç gövdelerindeD. Bataklıklarda
 33. 33. 4) I. Bitkinin toprağa tutunmasını sağlama II. Topraktan suyu ve suda çözünmüş olan maddeleri III. Besin depo etme Yukarıda verilen görevler bitkinin hangi bölümüne aittir?A. Gövde B. Yaprak C. Kök D. Dal
 34. 34. 5) I. Fotosentez yap II. Klorofilsiz olma III. Suda veya nemli ortamda yaşama Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerin ortak özelliklerindendir?A. Yalnız II B. I ve II C. I ve III D) Yalnız I
 35. 35. 6) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?A. Kök, bitkinin terleme yapmasını sağlar.B. Bitkiler yalnız gündüz solumun yapar.C. Gövde bitkiyi toprağa bağlar.D. Bazı bitkilerin gövdeleri toprak altında bulunur.
 36. 36. 7) 1. Kaktüs 2. Nilüfer 3. İbrik otu 4. Fındık 5. Kara yosunu 6. Nohut Yukarıdakilerden hangileri çiçeksiz bitkilerdendir?A. 1 ve 5 B. 3 ve 5 C. 1-3-6 D. 2-4-5
 37. 37. 8) Bazı bitkiler gövdelerinde besin biriktirirler ve biz bu besinleri yeriz. Bu bitkilere örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebiliriz?A. Patlıcan B. Biber C. Patates D. Domates
 38. 38. Tebrikler, doğru cevap 2. Soruya geçmek için tıkla3. Soruya geçmek için tıkla4. Soruya geçmek için tıkla5. Soruya geçmek için tıkla6. Soruya geçmek için tıkla7. Soruya geçmek için tıkla8. Soruya geçmek için tıkla
 39. 39. Üzgünüz, yanlış cevap 1. soruya dönmek için tıkla2. Soruya dönmek için tıkla3. Soruya dönmek için tıkla4. Soruya dönmek için tıkla5. Soruya dönmek için tıkla6. Soruya dönmek için tıkla7. Soruya dönmek için tıkla8. Soruya dönmek için tıkla
 40. 40. Yararlanılan kaynaklarhttp://www.fenokulu.nethttp://www.cevreorman.gov.trhttp://www.kultur.gov.trhttp://yunus.hacettepe.edu.tr/

×