SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
PERFORM  og  SPKs  erfaringer  med  
  PS2000  kontraktsstandard  

         Mette  Gjertsen    
         Prosjektleder  
       Statens  Pensjonskasse  
       mette.gjertsen@spk.no    
        Tlf  :  915  900  80  
Men  først  litt  info  om  prosjektet  
Vi  engasjerer  rundt  180  medarbeidere  herav  rundt  80  interne  
            
SPK  gjorde  noen  grunnleggende  valg  i  
forkant  denne  prosessen  
 SPK  hovedansvarlig  pga  prosjektets  eksterne  
 rammebetingelser  
   Stor  usikkerhet  relatert  til  eksterne  rammebetingelser    innhold  og  tidsplan  
   Antagelse  om  behov  for  vesentlige  endringer  underveis  
 Omfang  og  kompleksitet  krevde  endring  i  SPKs  
 sourcingsmodell  
   Ren  innleiemodell  av  eksterne  ressurser  ikke  lenger  håndterbar  for  SPK  
   Hovedleverandører  med  separat  leveranseansvar  på  deler  av  leveransen  
   SPK  som  en  tredje  leverandør  på  (mest  mulig)  lik  linje  med  de  to  eksterne  
   Klar  ansvarsdeling  (løsningsområder)  mellom  leverandørene    
   og  tydelig  garantiansvar      
 Hvorfor  to  eksterne  leverandører  og  ikke  en?  
   Sikre  nødvendig  tilgang  på  kompetanse  og  kapasitet  
   Minimere  den  risiko  det  ligger  i  å  forholde  seg  til  kun  en  leverandør  
   Tydelige  forventninger  til  leverandørene  ift  samarbeid  på  tvers  
 Hva  med  SPK  i  både  en  kunde-­  og  leverandørrolle?  
   Sentrale  ressurser  innehar  kompetanse  på  pensjon  
   Vi  skal  bygge  kompetanse  for  fremtidig  forvaltning  
Anbudsarbeidet  bakgrunn  

   5  rammeavtaleparter  på  konsulenttjenester  
    
   Anskaffelse  med  forhandlinger  med  bruk  av  PS  2000  
    
   Måtte  komme  i  gang  i  januar  2009    
    Avgjørende  for  stramme  tidsfrister  
      
   Ønsket  i  utgangspunktet  mer  enn  en  leverandør  
    
   Regelverk  for  pensjonsreformen  er  ikke  klart  =>  løpende  endringer  
   underveis  i  prosjektet.  
  
Gjennomføringsmodellen  i  prosjektet  
Bilag  A  

  Fokus  på  omfanget  til  PERFORM  
  Beskrivelse  av  SPKs  systemløsning  for  eksisterende  system  
  Beskrivelse  av  overordnet  pensjonsprosessen  som  PERFORM  skal  dekke  
  Fokus  på  hvordan  dele  arbeidet  mellom  leverandørene  (inklusive  SPK)  for  å  
  unngå  for  mange  avhengigheter  i  utviklingen  
  Beskrivelse  av  SPKs  og  leverandørenes  tenkte  organisering  
   
   
   
Erfaringer  
  Arbeidsfordelingen  har  ikke  holdt,  viktig  at  man  har  åpning  for  refordeling  
  av  arbeid.  Viktig  i  forhold  til  viktigste  funksjonalitet  først.  
  Organisasjonen  må  gå  seg  til  etter  hvert.  Slik  man  så  det  for  oss  før  vi  kom  
  i  gang  i  utvidet  organisasjon  ble  for  topptungt.  Åpning  for  at  organisering  
  kan  endres.  
   
Bilag  B  

Vedlegg  :Kompetansematrise  som  leverandøren  fyller  ut  med  alle  ressurser  som  tilbys:  
  Oversikt  over  kompetanse  for  de  tilbudte  ressursene  i  henhold  til  Vedlegg  2.  
  
Innhold:  
Liste  over  alle  teknologier  som  skal  benyttes    Operativsystem,  testverktøy,  
  oppfølgingsverktøy,  dokumentasjonsverktøy,  programmeringsspråk,  
  rammeverk,  metodikk,  forretningskompetanse.    
  
Gitt  poengskala  ut  fra  hvor  mange  års  erfaring  med  området  SPK  presiserte  at  
  erfaring  var  arbeidserfaring  og  at  arbeid  med  masteroppgaver  ikke  telle  
  med.  
  
Dette  ga:  
-­ Lettere  arbeid  med  evalueringen    kunne  lage  formler  som  talte  opp  
  antallet  ressurser  med  slik  og  slik  poengscore.  
-­ Verifiserte  poengsetting  gjennom  stikkprøver    Slapp  å  vurdere  200        
  selv.  
    
Bilag  C  

   
 Beskrivelse  av  SPKs  metodikk    utgangspunkt  i  at  SPK  allerede  hadde  
 etablert  smidig  utviklingshåndbok  med  basis  i  scrum.  Svært  mye  rundt  
 konstruksjonsfase  er  hentet  derfra.  
   
 Test  og  testgjennomføring    kunne  vært  bedre  beskrevet  
   
 Leverandørens  beskrivelses  av  sin  smidigmetodikk  svært  viktig  
 vurderingskriterium    
   
 Ellers  var  det  lite  kommentarer  til  bilag  C  i  forhold  til  evaluering  av  
 oppdragsforståelse.  
   
   
Bilag  D  

 Vedlegg  :Case  fra  SPK  som  skal  løsningsvurderes  og  estimeres.  
 Estimeringsmodell,  se  Bilag  D  punkt  2.13  og  Bilag  D  Underbilag  1.  
   
 Beskrevet  case  som  skal  estimeres  og  vurderes  
 Gjør  sammenligning  av  estimeringsmodeller  mulig  
    I  tillegg  til  vurderinger  av  hvilke  påslag  man  beregner  for  administrasjon,  
    usikkerhet,  test  og  feilretting.  
   
 Gjør  vurdering  av  løsningserfaring  mulig  
   
   
   
Noen  vesentlige  årsaker  til  at  PS2000  
ble  valgt  som  avtaleform  
 Egner seg godt som kontraktsgrunnlag for smidige IT-
 prosjekter
 Trinn kan mappes direkte til prosessen slik den er
 dokumentert i Scrum, uten større inngrep
 Det sentrale suksesskriteriet er at partene enes om
 prosessen for å håndtere produktkøen, sprintene og
 kontrollpunktene, med de rollene som hører til
 Endringshåndteringen langt mindre byråkratisk
Gjennomføringsmodellen  i  prosjektet  har,  
basert  på  erfaringer,  endret  seg  noe  over  tid  


                   PS2000  har  vist  seg  å  være  
                   et  godt  utgangspunkt    
                   Behov  for  enkelte  
                   tilpasninger  
                    Produktkøprosessen  etablert  
                    Oppdragsavtaler  for  hver  
                    konstruksjons-­/godkjenningsfase  

                    innledende  analyse  og  design  
                   3  releaser  i  parallell  til  
                   enhver  tid  
                    Krever  optimalisert  
                    ressursutnyttelse  

More Related Content

Viewers also liked

The power of Why (Norwegian)
The power of Why (Norwegian)The power of Why (Norwegian)
The power of Why (Norwegian)Geir Amsjø
 
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedreSmidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedreGeir Amsjø
 
The Power of Why
The Power of WhyThe Power of Why
The Power of WhyGeir Amsjø
 
Agile transitionsmidig2012
Agile transitionsmidig2012Agile transitionsmidig2012
Agile transitionsmidig2012Geir Amsjø
 
Agile (is) Risk Management
Agile (is) Risk ManagementAgile (is) Risk Management
Agile (is) Risk ManagementGeir Amsjø
 
Risiko og innovasjon
Risiko og innovasjonRisiko og innovasjon
Risiko og innovasjonGeir Amsjø
 
Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor
Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvorUnngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor
Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvorGeir Amsjø
 
Debugging the Organisation with Scrum
Debugging the Organisation with ScrumDebugging the Organisation with Scrum
Debugging the Organisation with ScrumGeir Amsjø
 
Product and Process innovation with Scrum
Product and Process innovation with ScrumProduct and Process innovation with Scrum
Product and Process innovation with ScrumGeir Amsjø
 

Viewers also liked (10)

The power of Why (Norwegian)
The power of Why (Norwegian)The power of Why (Norwegian)
The power of Why (Norwegian)
 
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedreSmidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
Smidig - Raskere, billigere, tryggere, bedre
 
The Power of Why
The Power of WhyThe Power of Why
The Power of Why
 
Agile transitionsmidig2012
Agile transitionsmidig2012Agile transitionsmidig2012
Agile transitionsmidig2012
 
Agile (is) Risk Management
Agile (is) Risk ManagementAgile (is) Risk Management
Agile (is) Risk Management
 
Risiko og innovasjon
Risiko og innovasjonRisiko og innovasjon
Risiko og innovasjon
 
Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor
Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvorUnngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor
Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor
 
Debugging the Organisation with Scrum
Debugging the Organisation with ScrumDebugging the Organisation with Scrum
Debugging the Organisation with Scrum
 
Be agile
Be agileBe agile
Be agile
 
Product and Process innovation with Scrum
Product and Process innovation with ScrumProduct and Process innovation with Scrum
Product and Process innovation with Scrum
 

Similar to Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-meetup

White Paper mastering the req process
White Paper mastering the req processWhite Paper mastering the req process
White Paper mastering the req processritabandita
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Devoteam daVinci
 
Effektive samarbeidspraksiser for kravhåndtering
Effektive samarbeidspraksiser for kravhåndteringEffektive samarbeidspraksiser for kravhåndtering
Effektive samarbeidspraksiser for kravhåndteringKjetil Moløkken-Østvold
 
Spor 2 kontinuerlig forbedring av testprosessen
Spor 2  kontinuerlig forbedring av testprosessenSpor 2  kontinuerlig forbedring av testprosessen
Spor 2 kontinuerlig forbedring av testprosessenSteria Norway
 
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos DifiSSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos DifiBent J. Syversen
 
Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater
Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater
Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater Torkild Marstrander
 
Når kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utviklingNår kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utviklingSmidigkonferansen
 
“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass
“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass
“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gassLloyd's Register Energy
 
CIOForum
CIOForumCIOForum
CIOForumtobiast
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterKjell Steffner
 
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013 SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013 Svenskt Projektforum
 
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i navPetter Hafskjold
 
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederAnne-Lise Monsen
 
Sla Veileder Ppt
Sla Veileder PptSla Veileder Ppt
Sla Veileder Pptheikonolen
 
Nyttan av en tydlig integrationsstrategi
Nyttan av en tydlig integrationsstrategiNyttan av en tydlig integrationsstrategi
Nyttan av en tydlig integrationsstrategiAdam Wahlund
 
Eierstyring I Prosjekter Prosjekt2009
Eierstyring I Prosjekter  Prosjekt2009Eierstyring I Prosjekter  Prosjekt2009
Eierstyring I Prosjekter Prosjekt2009Helge Marheim
 
2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring
2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring
2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføringProsjekt 2013
 
Slik lykkes du med nye portaler, trond wold
Slik lykkes du med nye portaler, trond woldSlik lykkes du med nye portaler, trond wold
Slik lykkes du med nye portaler, trond woldErgoGroup
 
2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring
2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring
2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – ProsjekteierstyringProsjekt 2013
 

Similar to Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-meetup (20)

White Paper mastering the req process
White Paper mastering the req processWhite Paper mastering the req process
White Paper mastering the req process
 
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
Presentasjon NAV frokostseminar anskaffelser_211010
 
Prosjekthåndtering
ProsjekthåndteringProsjekthåndtering
Prosjekthåndtering
 
Effektive samarbeidspraksiser for kravhåndtering
Effektive samarbeidspraksiser for kravhåndteringEffektive samarbeidspraksiser for kravhåndtering
Effektive samarbeidspraksiser for kravhåndtering
 
Spor 2 kontinuerlig forbedring av testprosessen
Spor 2  kontinuerlig forbedring av testprosessenSpor 2  kontinuerlig forbedring av testprosessen
Spor 2 kontinuerlig forbedring av testprosessen
 
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos DifiSSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi
SSA-revisjonen 2014/15 - presentasjon fra høringsmøte hos Difi
 
Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater
Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater
Smidig innføring og overlevering av prosjektresultater
 
Når kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utviklingNår kunden driver smidig utvikling
Når kunden driver smidig utvikling
 
“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass
“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass
“Big data” – hva betyr dette i forhold til gjennomføring av olje og gass
 
CIOForum
CIOForumCIOForum
CIOForum
 
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakterInngåelse og oppfølging av it kontrakter
Inngåelse og oppfølging av it kontrakter
 
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013 SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
SIK Möte i Fredrikstad 11 sep 2013
 
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
2013 02-14 sw2013 - smidig arkitektur i nav
 
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektlederPS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
PS2000 - en innføring for leverandørens prosjektleder
 
Sla Veileder Ppt
Sla Veileder PptSla Veileder Ppt
Sla Veileder Ppt
 
Nyttan av en tydlig integrationsstrategi
Nyttan av en tydlig integrationsstrategiNyttan av en tydlig integrationsstrategi
Nyttan av en tydlig integrationsstrategi
 
Eierstyring I Prosjekter Prosjekt2009
Eierstyring I Prosjekter  Prosjekt2009Eierstyring I Prosjekter  Prosjekt2009
Eierstyring I Prosjekter Prosjekt2009
 
2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring
2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring
2012 – Strøm D - Siri Sundby - Smidig prosjektgjennomføring
 
Slik lykkes du med nye portaler, trond wold
Slik lykkes du med nye portaler, trond woldSlik lykkes du med nye portaler, trond wold
Slik lykkes du med nye portaler, trond wold
 
2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring
2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring
2012 – Strøm A - Svein Nordstrand – Prosjekteierstyring
 

Mette Gjertsen: Perform og SPKs erfaringer med ps2000 kontraktsstandard xp-meetup

 • 1. PERFORM  og  SPKs  erfaringer  med   PS2000  kontraktsstandard   Mette  Gjertsen     Prosjektleder   Statens  Pensjonskasse   mette.gjertsen@spk.no     Tlf  :  915  900  80  
 • 2. Men  først  litt  info  om  prosjektet   Vi  engasjerer  rundt  180  medarbeidere  herav  rundt  80  interne    
 • 3. SPK  gjorde  noen  grunnleggende  valg  i   forkant  denne  prosessen   SPK  hovedansvarlig  pga  prosjektets  eksterne   rammebetingelser   Stor  usikkerhet  relatert  til  eksterne  rammebetingelser    innhold  og  tidsplan   Antagelse  om  behov  for  vesentlige  endringer  underveis   Omfang  og  kompleksitet  krevde  endring  i  SPKs   sourcingsmodell   Ren  innleiemodell  av  eksterne  ressurser  ikke  lenger  håndterbar  for  SPK   Hovedleverandører  med  separat  leveranseansvar  på  deler  av  leveransen   SPK  som  en  tredje  leverandør  på  (mest  mulig)  lik  linje  med  de  to  eksterne   Klar  ansvarsdeling  (løsningsområder)  mellom  leverandørene     og  tydelig  garantiansvar       Hvorfor  to  eksterne  leverandører  og  ikke  en?   Sikre  nødvendig  tilgang  på  kompetanse  og  kapasitet   Minimere  den  risiko  det  ligger  i  å  forholde  seg  til  kun  en  leverandør   Tydelige  forventninger  til  leverandørene  ift  samarbeid  på  tvers   Hva  med  SPK  i  både  en  kunde-­  og  leverandørrolle?   Sentrale  ressurser  innehar  kompetanse  på  pensjon   Vi  skal  bygge  kompetanse  for  fremtidig  forvaltning  
 • 4. Anbudsarbeidet  bakgrunn   5  rammeavtaleparter  på  konsulenttjenester     Anskaffelse  med  forhandlinger  med  bruk  av  PS  2000     Måtte  komme  i  gang  i  januar  2009     Avgjørende  for  stramme  tidsfrister     Ønsket  i  utgangspunktet  mer  enn  en  leverandør     Regelverk  for  pensjonsreformen  er  ikke  klart  =>  løpende  endringer   underveis  i  prosjektet.    
 • 6. Bilag  A   Fokus  på  omfanget  til  PERFORM   Beskrivelse  av  SPKs  systemløsning  for  eksisterende  system   Beskrivelse  av  overordnet  pensjonsprosessen  som  PERFORM  skal  dekke   Fokus  på  hvordan  dele  arbeidet  mellom  leverandørene  (inklusive  SPK)  for  å   unngå  for  mange  avhengigheter  i  utviklingen   Beskrivelse  av  SPKs  og  leverandørenes  tenkte  organisering         Erfaringer   Arbeidsfordelingen  har  ikke  holdt,  viktig  at  man  har  åpning  for  refordeling   av  arbeid.  Viktig  i  forhold  til  viktigste  funksjonalitet  først.   Organisasjonen  må  gå  seg  til  etter  hvert.  Slik  man  så  det  for  oss  før  vi  kom   i  gang  i  utvidet  organisasjon  ble  for  topptungt.  Åpning  for  at  organisering   kan  endres.    
 • 7. Bilag  B   Vedlegg  :Kompetansematrise  som  leverandøren  fyller  ut  med  alle  ressurser  som  tilbys:   Oversikt  over  kompetanse  for  de  tilbudte  ressursene  i  henhold  til  Vedlegg  2.     Innhold:   Liste  over  alle  teknologier  som  skal  benyttes    Operativsystem,  testverktøy,   oppfølgingsverktøy,  dokumentasjonsverktøy,  programmeringsspråk,   rammeverk,  metodikk,  forretningskompetanse.       Gitt  poengskala  ut  fra  hvor  mange  års  erfaring  med  området  SPK  presiserte  at   erfaring  var  arbeidserfaring  og  at  arbeid  med  masteroppgaver  ikke  telle   med.     Dette  ga:   -­ Lettere  arbeid  med  evalueringen    kunne  lage  formler  som  talte  opp   antallet  ressurser  med  slik  og  slik  poengscore.   -­ Verifiserte  poengsetting  gjennom  stikkprøver    Slapp  å  vurdere  200     selv.    
 • 8. Bilag  C     Beskrivelse  av  SPKs  metodikk    utgangspunkt  i  at  SPK  allerede  hadde   etablert  smidig  utviklingshåndbok  med  basis  i  scrum.  Svært  mye  rundt   konstruksjonsfase  er  hentet  derfra.     Test  og  testgjennomføring    kunne  vært  bedre  beskrevet     Leverandørens  beskrivelses  av  sin  smidigmetodikk  svært  viktig   vurderingskriterium       Ellers  var  det  lite  kommentarer  til  bilag  C  i  forhold  til  evaluering  av   oppdragsforståelse.      
 • 9. Bilag  D   Vedlegg  :Case  fra  SPK  som  skal  løsningsvurderes  og  estimeres.   Estimeringsmodell,  se  Bilag  D  punkt  2.13  og  Bilag  D  Underbilag  1.     Beskrevet  case  som  skal  estimeres  og  vurderes   Gjør  sammenligning  av  estimeringsmodeller  mulig   I  tillegg  til  vurderinger  av  hvilke  påslag  man  beregner  for  administrasjon,   usikkerhet,  test  og  feilretting.     Gjør  vurdering  av  løsningserfaring  mulig        
 • 10. Noen  vesentlige  årsaker  til  at  PS2000   ble  valgt  som  avtaleform   Egner seg godt som kontraktsgrunnlag for smidige IT- prosjekter Trinn kan mappes direkte til prosessen slik den er dokumentert i Scrum, uten større inngrep Det sentrale suksesskriteriet er at partene enes om prosessen for å håndtere produktkøen, sprintene og kontrollpunktene, med de rollene som hører til Endringshåndteringen langt mindre byråkratisk
 • 11. Gjennomføringsmodellen  i  prosjektet  har,   basert  på  erfaringer,  endret  seg  noe  over  tid   PS2000  har  vist  seg  å  være   et  godt  utgangspunkt     Behov  for  enkelte   tilpasninger   Produktkøprosessen  etablert   Oppdragsavtaler  for  hver   konstruksjons-­/godkjenningsfase   innledende  analyse  og  design   3  releaser  i  parallell  til   enhver  tid   Krever  optimalisert   ressursutnyttelse