Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eHealth Suomessa ja maailmalla - missä mennään?

1,987 views

Published on

Alustus lääketeollisuus ry:n lääkeinformaatioverkoston aamupäivän seminaarissa "sähköiset lääkeinformaatiopalvelut". eHealth Suomessa ja maailmalla - missä mennään? Asiantuntija Arto Holopainen, Kuopio Innovation Oy

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

eHealth Suomessa ja maailmalla - missä mennään?

 1. 1. EHEALTH SUOMESSA JA MAAILMALLA - MISSÄ MENNÄÄN ARTO HOLOPAINEN ASIANTUNTIJA YRITYSKEHITYS, TEKNOLOGIA- JA LIIKETOIMINTAENNAKOINTI KUOPIO INNOVATION OY VARAPUHEENJOHTAJA SUOMEN TELELÄÄKETIETEEN JA E-HEALTH SEURA RY 11.3.2015
 2. 2. ”eHealth (sähköiset terveydenhuoltopalvelut) tarkoittaa terveydenhuoltoalan välineitä ja palveluja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa ja joiden pyrkimyksenä on parantaa sairauksien ehkäisyä, diagnosointia, hoitoa, seurantaa ja terveydenhuollon hallintoa” Mitä eHealth on? Lähde: Euroopan komissio, sähköiset terveydenhuollon palvelut
 3. 3. eHealthTerveydenhuollon tietotekniikka ”Health informatics” Etäterveydenhuolto ”Telehealth” Telelääketiede ”Telemedicine” Terveydenhuollon viestintäteknologia ”Health telematics” Lähde: Telemedicine Alliance
 4. 4. Lähde: The many faces of eHealth / Jason Millar
 5. 5. ”eHealth on tieto- ja viestintäteknologian käyttöä terveydenhuollossa” Mitä eHealth on? - Lyhyesti
 6. 6. ”eHealth terveyspalvelujen arjessa”
 7. 7. ”… teledermatologia etäkonsultaatio etäseuranta telekirurgia teleoftalmologia teleradiologia telepatologia telepsykiatria tele-endoskopia telekardiologia telelaboratorio …” Lähde: Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011, THL raportti 3/2012 Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa suomessa (2010 tilanne) SHP n=21 TK n=140 Sähköiset potilaskertomukset 100% 100% Digitaalisten kuvien arkistointi- ja Siirtojärjestelmät (PACS) 100% 94% Potilaskertomustekstin alueellinen vaihto 90% 68% Sähköinen laboratoriotulosten siirto 100% 71% Teleradiologia 100% 76% Teleradiologia on yksi vanhimpia telelääketieteen sovellutuksia suomessa, ensimmäiset kokeilut 1969
 8. 8. Lähde: Terveysteknologia-julkaisu 2013, Terveysteknologian Liitto ry. FiHTA Lähde: Peer Review eHealth strategy and action plan of Finland in a European context, STM, Reports and Memorandums 2013:11 Suomi on esimerkkimaa terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä Terveysteknologia on Suomen suurin huipputeknologian vientiala ja vastaa 47 prosenttia Suomen huipputeknologian viennistä (2013)
 9. 9. • Suomessa kerättävän potilastiedon ja rekisteritiedon laatu ja määrä voivat osoittautua kultakaivokseksi, mikäli kerättyä tietoa käytetään hyödyksi • Kannustimien luominen, jotta potilaiden, ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden innovatiiviset ideat saadaan mukaan kehittämiseen • Keskityttävä enemmän terveydenhuollon palvelujen ja hoitoprosessien nykyaikaistamiseen • Terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan kehityksen on pohjauduttava selkeästi terveydenhuollon strategisiin kehittämissuunnitelmiin Onko mitään parannettavaa? Lähde: Peer Review eHealth strategy and action plan of Finland in a European context, STM, Reports and Memorandums 2013:11
 10. 10. Finnish acute hospital eHealth profile Source: European Hospital Survey - Benchmarking Deployment of eHealth services (2012-2013)
 11. 11. ”Opettamisesta oppimiseen”
 12. 12. Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020 Keskeiset strategiset linjaukset 1. Kansalainen – ”Pystyn itse” 2. Ammattilainen - ”Kyvykkäät käyttäjät ja fiksut järjestelmät” 3. Palvelujärjestelmä – ”Niukkenevat resurssit oikeaan käyttöön” 4. Yhteiskunta ”Tiedä ensin, johda sitten” 5. Infostruktuuri ja ohjaus - ”Pohja kuntoon” Lähde: Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020, luonnos 17.9.2014
 13. 13. Lähde: Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020, luonnos 17.9.2014 Mahdollisuudet • Palvelujen uudistaminen • Laaja-alainen hyvinvointi • Ongelmien ennaltaehkäisy • Palvelujen yksilöllistäminen ja segmentointi • Geenitieto • Big data • Avoin tieto • Poikkihallinnollisuus • Näyttö vaikuttavuudesta Mahdollistajat • Ohjaus ja säädökset • Kokonaissuunnittelu • Avoimet rajapinnat ja standardit • Mobiiliteknologia • Palveluarkkitehtuuri • Pilvipalvelut • Kehittämisen ekosysteemit • Tietoturva ja tietosuoja Toimiva ja skaalautuva tiedollinen ja tekninen pohja palvelutuotantoon ja kehittämiseen Tietovarannot: kansallinen sosiaali- ja terveysarkisto, terveys- ja hyvinvointitaltiot, laadukas tieto Palvelujen laatu ja saatavuus, uudet toimintamallit, osaaminen, ohjaus ja yhteistyö Sopeutuvat prosessit, laadukkaan työn ja toiminnan tukeminen Henkilökohtaista hyvinvointia ja palvelujen kokonaisuutta tukeva teknologia Tiedon jalostaminen, tietoon perustuva edistys ja johtaminen Asiakaslähtöisyys Osallisuus, yksilöllinen palvelukokonaisuus ja hyvinvointi Toimivat työkalut ammattihenkilöille Käytettävyys, yhteenvedot päätöksenteontuki ja toiminnanohjaus
 14. 14. Lähde: Sote-tieto hyötykäyttöön strategia 2020, luonnos 17.9.2014 Mahdollisuudet • Palvelujen uudistaminen • Laaja-alainen hyvinvointi • Ongelmien ennaltaehkäisy • Palvelujen yksilöllistäminen ja segmentointi • Geenitieto • Big data • Avoin tieto • Poikkihallinnollisuus • Näyttö vaikuttavuudesta Mahdollistajat • Ohjaus ja säädökset • Kokonaissuunnittelu • Avoimet rajapinnat ja standardit • Mobiiliteknologia • Palveluarkkitehtuuri • Pilvipalvelut • Kehittämisen ekosysteemit • Tietoturva ja tietosuoja Toimiva ja skaalautuva tiedollinen ja tekninen pohja palvelutuotantoon ja kehittämiseen Tietovarannot: kansallinen sosiaali- ja terveysarkisto, terveys- ja hyvinvointitaltiot, laadukas tieto Palvelujen laatu ja saatavuus, uudet toimintamallit, osaaminen, ohjaus ja yhteistyö Sopeutuvat prosessit, laadukkaan työn ja toiminnan tukeminen Henkilökohtaista hyvinvointia ja palvelujen kokonaisuutta tukeva teknologia Tiedon jalostaminen, tietoon perustuva edistys ja johtaminen Asiakaslähtöisyys Osallisuus, yksilöllinen palvelukokonaisuus ja hyvinvointi Toimivat työkalut ammattihenkilöille Käytettävyys, yhteenvedot päätöksenteontuki ja toiminnanohjaus
 15. 15. Sähköiselle asioinnille asetettujen tavoitteiden tärkeys (N=4015) % pitää tärkeänä Asiakas- ja potilastiedot turvassa ja ne hävitetään kun niitä ei enää tarvita 77% Kattava kuva terveydentilasta ja vältetään päällekkäisiä tutkimuksia 76% Palveluun pääsy nopeutuu ja/tai helpottuu 73% Hoito- tai palvelupäätöksen saanti nopeutuu 72% Virheet lääkityksessä vältetään 71% Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi, kansalaisten kokemukset ja tarpeet, THL raportti 33/2014
 16. 16. Kuinka tärkeitä on saada jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sähköisesti % pitää tärkeänä Pääsy katsomaan laboratorio- tai kuvantamistutkimusten tuloksia ja niitä selittävää tietoa 70% Pääsy katsomaan omia potilastietoja 67% Pääsy katsomaan ja uusimaan omia reseptejä 67% Tekstiviestimuistutus lähestyvästä vastaanottoajasta 66% Sähköinen ajanvaraus terveydenhuoltoon 65% Luotettava terveyttä, sairauksia ja hoitoa koskeva yleinen tieto ja hoitosuositukset 61% Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi, kansalaisten kokemukset ja tarpeet, THL raportti 33/2014
 17. 17. Sähköisen asioinnin esteet % samaa mieltä Henkilökohtaista tapaamista ei voi korvata sähköisellä yhteydenotolla 63% Käyttöehdot ovat epäselvät ja liian pitkät 42% Sähköinen palvelu ei ole esteetön esim. näkövammaiselle 40% Ei usko saavansa perusteellista hoitoa, jos ei tapaa palveluntuottajaa kasvokkain 38% Ei voi olla varma, että virheet esim. lääkityksessä vältetään 34% Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi, kansalaisten kokemukset ja tarpeet, THL raportti 33/2014
 18. 18. ”Teknologia kehittyy nopeasti”
 19. 19. Lähde: EU, mHealth infographic
 20. 20. • big data • tietoturva • korvausmallit • lailliset puitteet • yhteensopivuus • vastuukysymykset • tutkimus ja innovaatiot • kansainvälinen yhteistyö • yrittäjien pääsy markkinoille • potilasturvallisuus ja tiedon läpinäkyvyys • mHealth:n rooli terveydenhuollossa ja yhdenvertaisuus Euroopan komission vihreä kirja ja julkisessa kuulemisessa esiinnousseita mHealth-ratkaisujen haasteita ja mahdollisuuksia Lähde: European Commission Summary Report on the Public Consultation on the Green Paper on Mobile Health 12.1.2015
 21. 21. Lääkkeisiin liittyviä appseja? Lähde: Apple AppStore
 22. 22. Lääkkeisiin liittyviä appseja? Lähde: Apple AppStore
 23. 23. Mistä tietää onko sovellus turvallinen? Hyvä kysymys! http://apps.nhs.uk
 24. 24. Lähde: Puhelinvertailu.com 29.5.2014 Lähde: Tekniikka&talous 10.3.2015
 25. 25. Lähde: YLE uutiset 24.10.2014Lähde: Yle Uutiset 9.3.2015
 26. 26. Lähde: Savon Sanomat 3.10.2014 Lähde: YLE Uutiset 9.9.2014
 27. 27. Lähde: Helsingin Sanomat 29.1.2014
 28. 28. Lähde: Talouselämä 5.3.2015 Lähde: Kauppalehti 28.9.2014
 29. 29. joku kuva tähän!”Uusiutuminen on välttämätöntä”
 30. 30. Case: Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (HYKE) - Nopeat kokeilut julkisen ja yksityisen avoimella yhteistyöllä INR- potilaiden sähköiset palvelut Sähköinen ajanvaraus Hoitajien ja lääkäreiden sähköinen asiointi Terveystili peruskoulun 5.-9. luokkalaisilla Salatun sähköpostin välityksellä asiakas- viestintä Lääkehoidon arviointi Uudenlaisia lähestymisiä ravitsemus- neuvontaan Sähköinen äitiyskortti Pelilliset menetelmät 20152014
 31. 31. Avo/ osasto Yksityis- vastaan- otot Erikois- sairaan- hoito Kotihoito EDELTÄVÄT TOIMINNAT SEURAAVAT TOIMINNAT ASIAKKAAN HAASTATTELUUN PERUSTUVA LÄÄKEHOIDON ARVIONTI Proviisori Asiakkaan vanhojen lääkkeiden toimitus apteekkiin Hinta- vertailu asiak- kaalle Lääkkeiden antaminen Lääkäri Fysio- tera- peutti Omai nen Lähi- hoitaja Sairaan- hoitaja Asiakas ASIAKKAAN HAASTATTELU Sairaan- hoitaja Asiakas LÄÄKITYKSEN JA ASIAKKAAN TERVEYSTIETOJEN LÄPIKÄYNTI Proviisori LABORATORIO- TUTMIMUKSET Asiakas Sairaan- hoitaja ARVIOINTI- TULOSTEN TARKASTELU JA PEILAUS ASIAKKAAN TILANTEESEEN JA MUUTOSTEN TEKEMINEN ASIAKKAAN LÄÄKITYKSEEN Lääkäri Arviointi- tulokset ja suositus Labra- lähete Ajan- varaus Labra- tulokset Potilas- tiedot Palaute arvioinnin tehneelle proviisorille Asiakkaan motivointi ja ohjaus; + omaiset KOTIAPTEEKKI Annospussien ”uudelleen- määrittely” uuden lääkelistan mukaan Asiakkaan lääkehoidon toteutta- minen Asiakkaan tilan seuranta ja mahdollisista muutoksista tiedottaminen Lääkelistan toimitus kotihoitoon/ asiakkalle Lääkelistan toimitus apteekkiin Lääkelistan toimitus asiakkaalle Kotihoidon toimijoiden informointiPÄÄTÖS ARVIONNIN TOTEUTTAMISESTA Asiakas? Sairaan- Hoitaja? Lääkäri? Lääketieto- kannat Potilas- tieto- järjestelmä Kanta Resepti- keskus x y Arviointiin pääsyn kriteerit Haastattelu- tulokset Tarkistettu lääkelista Tarkistettu lääkelista ”Lähete” Palaute Varsinaisen arviointiprosessin jälkeen paljon sovittavia asioita / toimintatapoja: - Miten seuraavat toiminnat (kotihoito ja apteekin annosjakelu) saavat tiedon tehdystä arvioinnista? - Kuka toimittaa lääkelistan asiakkaalle, kotihoitoon, apteekkiin ja miten? - Kuka perehdyttää toimijat (asiakas, omainen, kotihoito)? - Tuleeko uusittu lääkitys voimaan automaattisesti ”seuraalvasta annospussijaksosta” vai miten? - Mihin kirjataan tieto tehdystä arvionnista? - Tuleeko kotihoidossa seurataa asiakkaan vointia jotenkin erityisillä menetelmillä, kun lääkitys on muutettu, onko tähän hyviä mittareita / lomakkeita tms ? Paljon sovittavia toimintatapoja E-Resepti(t) Lääkehoidon arviointi ”Ymmärrys mihin kohtaan prosessia sovelletaan erittäin tärkeä” Lähde: Yhteistyössä HYKE- ja YLÄVÄT-hankkeet / Irmeli Luukkonen (UEF)
 32. 32. MILLOIN Asiakas / Asiakkaalla on Yli 8 lääkettä käytössä ja • Kaatunut • Delirium • Aloittaa annosjakelun • Otetaan kotisairaanhoidon piiriin • Useita päivystyskäyntejä Sairaan- hoitajan /lääkärin LÄHETE MISSÄ Esim. Nilsiän hyvinvointikioskilla • Lääkehoidon arvioinnin haastattelu • Sairaanhoitaja/ potilas itse Tiedot proviisorille Lääkehoidon arviointi lääkärille Toimenpide- ehdotuksien arviointi ja käytäntöön vienti Lähde: Medfactor / Jonna-Carita Kanninen / HYKE -hanke CASE: KUOPIO / HYKE Lääkehoidon arviointipalvelu (LHA) Lääkehoidon arviointi
 33. 33. • Lääkehoidon arviointi suoritettiin kaikkiaan 53 asiakkaalle • Lääkitysmuutosehdotuksia (yht. 251) tehtiin keskimäärin 4,7 kappaletta/potilas • Lääkärit veivät kaiken kaikkiaan 67 % käytäntöön läpi käyneistään lääkehoidon arviointien lääkitysmuutosehdotuksista YHTEENVETOA PILOTISTA Lasku 20 % Nosto 5 % Lopetus 17 % Lisäys 20 % Vaihto 15 % Muu huomio 23 % Yhteensä 251 kpl Lähde: Medfactor / Jonna-Carita Kanninen / HYKE -hanke
 34. 34. LHA ePALVELU Asiakas haluaa ostaa palvelun ASIAKKAALLA EI LÄHETETTÄ ASIAKAS MAKSAA PALVELUN KIRJAUTU- ESSAAN MISSÄ Sähköisen haastattelun voi asiakas tehdä Esim. • Kotona • Nilsiän hyvinvointikioskilla (Sairaanhoitaja apuna) Tiedot proviisorilleAsiakas varaa ajan kyseiselle lääkärille Raportti toimenpide- ehdotuksineen ASIAKAS VALITSEE HALUAAKO ARVIOINTI- RAPORTIN LÄÄKÄRILLE VAI ITSELLEEN RAPORTTI ASIAKKAALLE RAPORTTI LÄÄKÄRILLE Asiakas varaa ajan omalle lääkärille KÄYTÄNTÖÖN VIENTI 1 viikko Lähde: Medfactor / Jonna-Carita Kanninen / HYKE -hanke
 35. 35. • Terve Kuopio -terveystili mahdollistaa, että hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tieto on aina saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta • Voit hyödyntää tiliä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla omia terveys- ja hyvinvointitietojasi (ml. rokotustiedot, lääkitystiedot) • Terveystiliin voi yhdistää myös monia palveluun suunniteltuja palveluja eri terveydenhuollon osa-alueilta • Terve Kuopio -terveystilin kautta myös perheen lapset voivat käyttää heille vanhempien aktivoimia terveystilejä Terve Kuopio –terveystili (Taltioni)
 36. 36. ”Hyvinvointialan ja pelimaailman yhteenliittymä on nouseva alue”
 37. 37. Lähde: Savon Sanomat 10.9.2012
 38. 38. Miksi ihmiset eivät tee niin kuin neuvotaan? Tieto siitä mitä aiotaan tehdäSopivan innon löytäminen ja sen säätely Usko omaan onnistumiseen suhteessa tavoitteeseen Motivaatio Selkeä tavoite Onnistumis- odotus Sopiva lataus
 39. 39. Pelit Tavoite – päämäärä Pelimekaniikka – säännöt asettaa selkeät rajat Vuorovaikutus – palaute seuraa edistymistä Haaste – luovuus Voi sisältää käyttäytymisen muutoksen ohjausta
 40. 40. • Games for Health -pelillistämisessä on kyse peleistä lainattujen ominaisuuksien ja teknologioiden soveltamisesta terveyden edistämisessä • Näin voidaan osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti terveellisten elämäntapavalintojen mukaisesti esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi, liikkumisen lisäämiseksi ja ravitsemuksen parantamiseksi Games for Health www.gamesforhealth.fi
 41. 41. • Pelillä voidaan esimerkiksi ns. pelata uusia toimintamalleja ja siten yhdessä kehittää niiden toimivuutta, yhteistyötä ja yhteisymmärrystä • Parhaimmillaan peliin saadaan mukaan kaikki osapuolet: kaikki hoitoon ja palveluun osallistuvat sekä asiakkaat • Vaasan sairaanhoitopiirissä edistetään geriatrisen potilaan palveluketjun käyttöönottoa • Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tuetaan lääkehoidon käytäntöjen kehittämistä ja e-lääkekaapin käyttöönottoa pelillisillä menetelmillä Pelilliset menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa Lähde: VTT, Mosaic -hanke
 42. 42. Kuva: Google Video: http://www.youtube.com/watch?v=5wFNctDRAj0
 43. 43. • Esimerkki pelistä joka tukee 5- 8-vuotiaiden puheen ja kielen kehitystä lukemis- ja kirjoittamisvalmiuksissa (riimit) sekä R-äänten kuulonvaraisessa erottelussa • Peli on suunnattu lapsille, heidän vanhemmilleen, terapeuteille ja lasten kanssa työskenteleville Puheterapia Video: http://www.youtube.com/watch?v=a0bvGH80NH4
 44. 44. Lähde: Savon Sanomat 21.10.2014 Lähde: www.youtube.com/watch?v=gjqbch2mcQk
 45. 45. ”GlaxoSmithKlinen Private Sector Manager Eeva Välttilä sanoo lääketeollisuudessa uskottavan, että mittavin liiketoiminta syntyy nimenomaan puhelimille ja tableteille suunnitelluista peleistä. Olemassa olevien päätelaitteiden lisänä voidaan käyttää erilaisia sensoreita ja lisälaitteita, kunhan kustannukset vastaavat kysyntään. Menestyssovellukset ohjaavat potilasta hallitsemaan terveyttään paremmin. Pelien pitää olla palkitsevia niin käyttäjälle kuin hoitajallekin, jotta motivaatio säilyy. Pelien kehittäjien tulee huomioida eri-ikäisten pelaajien kenties erilaiset motivaatiotarpeet.” Lääketeollisuus, digitaalisuus ja pelit Lähde: Kuopio Innovation Oy vuosijulkaisu 2014
 46. 46. video: http://www.youtube.com/watch?v=svXtyhGqO70
 47. 47. “Poisoppiminen on oppimisen vaikein muoto”
 48. 48. Lähde: Helsingin Sanomat, 18.10.1996
 49. 49. Kuopio Innovation Oy on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä.
 50. 50. • Perustettu 11.1.1995, toiseksi vanhin American Telemedicine Association jälkeen – ensimmäinen Euroopassa • Toimii vaikuttajana ja suunnannäyttäjänä telemedisiinan ja eHealthin alueella Suomessa ja kansainvälisesti • Tiivis yhteistyö alan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen sekä terveydenhuoltopalvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa • Seuran toiminta edistää alan koulutusta ja kehittymistä Suomen Telelääketieteen ja eHealth Seura ry. www.telemedicine.fi
 51. 51. • FinJeHeW on STeHS ry:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen yhteisesti 2009 perustama tieteellinen lehti, joka palvelee myös jäsenlehtenä • FinJeHeW -lehti julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä muuta aineistoa sosiaali- ja terveydenhuollon informaatioteknologiasta, telelääketieteestä ja eHealth-alalta • Lehti kuuluu julkaisufoorumin luetteloon perustasolla (taso 1) Finnish Journal of eHealth and eWelfare www.finjehew.fi
 52. 52. • STeHS ry. on yhdessä Suomen Lääkäriliiton kanssa valmistellut eTerveyden (terveydenhuollon tietotekniikan) erityispätevyyden lääkäreille, pätevyys on perustettu 13.12.2012 • Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys edistää lääkärien kiinnostusta ja sitoutumista terveydenhuollon tietoteknologian kehitykseen • Muissa Euroopan maissa ei vielä ole vastaavaa • Erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto STeHS ry:n asettaman erityispätevyystoimikunnan esityksestä eTerveyden erityispätevyys lääkäreille lisätietoja: www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/tietotekniikka
 53. 53. • 20. Kansallinen Telelääketieteen ja eHealth Seminaari 9.-10.4.2015 Espoossa • Teemoja: • Pohjoismainen yhteistyö eHealth innovaatioissa • ICT ja terveys, mitä uutta kansallisesti • Terveyden kyberturvallisuus • eHealth, itsehoito ja preventio • Health apps:ien vallankumous • Seminaari järjestetään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Kansallinen eHealth Seminaari www.telemedicine.fi
 54. 54. KIITOS! ARTO.HOLOPAINEN (AT) KUOPIOINNOVATION.FI WWW.KUOPIOINNOVATION.FI

×