Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio

Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio, Terveysteknologia & eHealth 2015 tapahtuma. Kehitysjohtaja Arto Holopainen, Kuopio Innovation Oy

 • Login to see the comments

Nopeilla kokeiluilla uusia hyvinvointi- ja terveysinnovaatiota, Case Kuopio

 1. 1. NOPEILLA KOKEILUILLA UUSIA HYVINVOINTI- JA TERVEYSINNOVAATIOTA, CASE KUOPIO ARTO HOLOPAINEN KUOPIO INNOVATION OY TERVEYSTEKNOLOGIA & EHEALTH 2015 7.1.2015
 2. 2. Kuopio Innovation Oy on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten yritysten menestykselle ideoita, osaajia ja uusia ajattelutapoja yhdistämällä.
 3. 3. Nilsiä Maaninka Kuopio 2015 • Maaningan kunta yhdistyi v.2015 alusta • (Nilsiä v.2014 alusta) • Väkiluku n. 111 000 Kuva: YLE uutiset 31.12.2014
 4. 4. joku kuva tähän!”Uusiutuminen on välttämätöntä”
 5. 5. • Levittää innostusta ja tekemisen meininkiä • Auttaa sietämään kehittämistyöhön liittyvää keskeneräisyyttä, epävarmuutta ja epäonnistumisia • Tukee potentiaalisesti tehokkaampia, havainnollisempia ja osallistavampia kehitysprosesseja Kokeilukulttuurille ominaisia piirteitä Lähde: Kohti kokeilukulttuuria, Sitran selvityksiä 77, 2014
 6. 6. Kuva: YLE Savo 3.5.2012
 7. 7. Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (HYKE) - Nopeat kokeilut julkisen ja yksityisen avoimella yhteistyöllä INR- potilaiden sähköiset palvelut Sähköinen ajanvaraus Hoitajien ja lääkäreiden sähköinen asiointi Terveystili peruskoulun 5.-9. luokkalaisilla Salatun sähköpostin välityksellä asiakas- viestintä Lääkehoidon arviointi Uudenlaisia lähestymisiä ravitsemus- neuvontaan Sähköinen äitiyskortti Pelilliset menetelmät 20152014
 8. 8. Avo/ osasto Yksityis- vastaan- otot Erikois- sairaan- hoito Kotihoito EDELTÄVÄT TOIMINNAT SEURAAVAT TOIMINNAT ASIAKKAAN HAASTATTELUUN PERUSTUVA LÄÄKEHOIDON ARVIONTI Proviisori Asiakkaan vanhojen lääkkeiden toimitus apteekkiin Hinta- vertailu asiak- kaalle Lääkkeiden antaminen Lääkäri Fysio- tera- peutti Omai nen Lähi- hoitaja Sairaan- hoitaja Asiakas ASIAKKAAN HAASTATTELU Sairaan- hoitaja Asiakas LÄÄKITYKSEN JA ASIAKKAAN TERVEYSTIETOJEN LÄPIKÄYNTI Proviisori LABORATORIO- TUTMIMUKSET Asiakas Sairaan- hoitaja ARVIOINTI- TULOSTEN TARKASTELU JA PEILAUS ASIAKKAAN TILANTEESEEN JA MUUTOSTEN TEKEMINEN ASIAKKAAN LÄÄKITYKSEEN Lääkäri Arviointi- tulokset ja suositus Labra- lähete Ajan- varaus Labra- tulokset Potilas- tiedot Palaute arvioinnin tehneelle proviisorille Asiakkaan motivointi ja ohjaus; + omaiset KOTIAPTEEKKI Annospussien ”uudelleen- määrittely” uuden lääkelistan mukaan Asiakkaan lääkehoidon toteutta- minen Asiakkaan tilan seuranta ja mahdollisista muutoksista tiedottaminen Lääkelistan toimitus kotihoitoon/ asiakkalle Lääkelistan toimitus apteekkiin Lääkelistan toimitus asiakkaalle Kotihoidon toimijoiden informointiPÄÄTÖS ARVIONNIN TOTEUTTAMISESTA Asiakas? Sairaan- Hoitaja? Lääkäri? Lääketieto- kannat Potilas- tieto- järjestelmä Kanta Resepti- keskus x y Arviointiin pääsyn kriteerit Haastattelu- tulokset Tarkistettu lääkelista Tarkistettu lääkelista ”Lähete” Palaute Varsinaisen arviointiprosessin jälkeen paljon sovittavia asioita / toimintatapoja: - Miten seuraavat toiminnat (kotihoito ja apteekin annosjakelu) saavat tiedon tehdystä arvioinnista? - Kuka toimittaa lääkelistan asiakkaalle, kotihoitoon, apteekkiin ja miten? - Kuka perehdyttää toimijat (asiakas, omainen, kotihoito)? - Tuleeko uusittu lääkitys voimaan automaattisesti ”seuraalvasta annospussijaksosta” vai miten? - Mihin kirjataan tieto tehdystä arvionnista? - Tuleeko kotihoidossa seurataa asiakkaan vointia jotenkin erityisillä menetelmillä, kun lääkitys on muutettu, onko tähän hyviä mittareita / lomakkeita tms ? Paljon sovittavia toimintatapoja E-Resepti(t) Lääkehoidon arviointi ”Ymmärrys mihin kohtaan prosessia sovelletaan erittäin tärkeä” Lähde: Yhteistyössä HYKE- ja YLÄVÄT-hankkeet / Irmeli Luukkonen (UEF)
 9. 9. Kuva: YLE Savo 3.5.2012Kuva: YLE Savo 4.1.2012
 10. 10. ”Opettamisesta oppimiseen”
 11. 11. • Terve Kuopio -terveystili mahdollistaa, että hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä tieto on aina saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta • Terveystiliin voi yhdistää myös monia palveluun suunniteltuja palveluja eri terveydenhuollon osa-alueilta • Terve Kuopio -terveystilin kautta myös perheen lapset voivat käyttää heille vanhempien aktivoimia terveystilejä Terve Kuopio -terveystili
 12. 12. ”Yhteisölliset innovaatiot”
 13. 13. Nopeat kokeilut, yhteistyö kansainvälisesti Case: FinMoz2 (Kuopio-Maputo), äiti-lapsiterveys ja mobiiliteknologia
 14. 14. ”Hyvinvointialan ja pelimaailman yhteenliittymä”
 15. 15. • Games for Health -pelillistämisessä on kyse peleistä lainattujen ominaisuuksien ja teknologioiden soveltamisesta terveyden edistämisessä • Näin voidaan osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti terveellisten elämäntapavalintojen mukaisesti esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi, liikkumisen lisäämiseksi ja ravitsemuksen parantamiseksi Games for Health – hyvinvointiteknologian ja pelialan yhdistäminen www.gamesforhealth.fi
 16. 16. [video]
 17. 17. • Kokoaa eritaustoilla olevia osallistujia 24 tai 48 tunnin ajaksi yhteen • Yhdistää hyvinvoinnin, peliteknologiat, nopeat kokeilut ja osallistamisen • Tukee yrittäjyyttä ja mahdollistaa monialaisen yhteistyön Games for Health Game Jam Globaali- verkosto Innovatiiviset markkinat Yritykset Koulutus Tutkimus Rahoitus Törmäyttäminen Uudet innovaatiot Startupit Infrastruktuuri Yritysten verkottuminen ja yhteistyö Digitalisuus 48h
 18. 18. ”Keskeneräisyyttä, epävarmuutta ja epäonnistumisia”
 19. 19. ”Kokeilut oikeissa elinympäristöissä”
 20. 20. ”Onnistumista - välitön palaute”
 21. 21. ”Kohderyhmän osallistaminen”
 22. 22. ”Tekemisen meininkiä”
 23. 23. Collective Commercialization of Ideas (CCI) Dialogue and trust among companies, customers, universities and business developers New business Development, Strategy, Internationalization, R&D, Funding, Management, HR Needs and problems of customers and end- users Technical and operational possibilities of the commercialization body Innovation development Peak Projects Business case analyzes Additional research Projecting Application development Incubation activities Innovation surveys Trends, market views Surveys of needs Technology roadmaps New application possibilities of technology Innovation search Product and service ideas Laboratories Legislation Regulation Industrial parties New technologies New solutions, products and services Productization CommercializationPar tnering Ideas of customers Needs, problems Ideas for new solutions ITERATION Product- service preforms Source: modfied from Eriksson, P., Vilhunen, J. and Voutilainen, K. (2014) ‘Incubation as co-creation: case study of proactive technology business development’, Int. J. Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 18, Nos. 5/6, pp.382–396.
 24. 24. • 20. Kansallinen Telelääketieteen ja eHealth Seminaari 9.-10.4.2015 Espoossa • Teemoja: • Pohjoismainen yhteistyö eHealth innovaatioissa • ICT ja terveys, mitä uutta kansallisesti • Terveyden kyberturvallisuus • eHealth, itsehoito ja preventio • Health app:sien vallankumous • Seminaari järjestetään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Kansallinen eHealth Seminaari www.telemedicine.fi
 25. 25. KIITOS! ARTO.HOLOPAINEN (AT) KUOPIOINNOVATION.FI WWW.KUOPIOINNOVATION.FI

×