Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MOBILE GAMEBÍ KÍ P LUY N R NGỆ ỒNguy n Ti n Thànhễ ế & Nguy n Đ c Phúễ ứ from Twin Dragons
NH H NGĐỊ ƯỚ? Kind: Online, Offline, Social.??Category: Action, Card,Casino, Music...Why make it game?✓ S thíchở✓ Đ n v kh...
TH I I M PHÁT HÀNHỜ Đ Ể✔ Căn c vào th lo i c a game: Card, Casino, Action,ứ ể ạ ủAdventure...✔ Game ăn theo: Ra s m theo s...
NGO I T & VI T NAM NGẠ Ệ Ệ ĐỒ✔ Báo cáo th tr ng m i nh tị ườ ớ ấ✔ Category: Casino (US, Hongkong, Canada), Card (Asia) Ma...
MÔHÌ NH KI M TI NẾ ỀTop Grossing iPhone Games Appshttp://www.bluecloudsolutions.com/articles/freemium-powerful/
http://blog.appannie.com/freemium-apps-ios-google-play-japan-china-leaders/
MÔHÌ NH KI M TI NẾ Ề✔ Premium✔ Freemium: In-App Purchase ( & Ads)✔ FREE (I don’t need money) Ch n Freemium!ọ✓ Xu h ng chu...
DEVELOPMENTFRAMEWORK?Objective-C: iOS only✓ C ng đ ng l nộ ồ ớ✓ Tài li u và sample nhi uệ ề✓ Cross platform with C/C++C ng...
PARTNER
SECURITY✔ In-App Purchase ✔ Score✔ Coins & Credits✪ Case 1: Hack b nh trên máy Jailbreak!ộ ớ Nhân chia c ng tr v i m t s...
In-App Purchase
PHÁT HÀNH GAME✔ WHERE?✓ Ch phát hành các ch phù h p v i s n ph m c a mình, tránh gâyỉ ở ợ ợ ớ ả ẩ ủ"lo n" cho user.ạ✔ BYPA...
COPYRIGHT✔ TIÊU CHÍ: TÔN TR NG NHAUỌ✔ KHI CÓ TRANH CH P?Ấ✓ Hình nhả ✓ Âm thanh ✓ Tên Game✪ Case 1: B đe do b n quy n t Zyn...
DEAD OR ALIVE✔ Next version: ALIVE✔ No more version: DEAD✓ Theo l trình đ nh tr cộ ị ướ ✓ Feedback từuser Buông tay: Khôn...
THANKS!Twin DragonsEmail: contact@twindragonsgames.comWebsite: http://twindragonsgames.comAddress: S 33/252 Tây S n – Đ ng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vietnam Mobile Day 2013: Bí kíp luyện rồng

874 views

Published on

Bài chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Thành và anh Nguyễn Đức Phú đến từ công ty Twins Dragons tại hội thảo Vietnam Mobile Day 2013 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 18/05/2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vietnam Mobile Day 2013: Bí kíp luyện rồng

 1. 1. MOBILE GAMEBÍ KÍ P LUY N R NGỆ ỒNguy n Ti n Thànhễ ế & Nguy n Đ c Phúễ ứ from Twin Dragons
 2. 2. NH H NGĐỊ ƯỚ? Kind: Online, Offline, Social.??Category: Action, Card,Casino, Music...Why make it game?✓ S thíchở✓ Đ n v khác làm ra ti nơ ị ề✓ Năng l cự✓ Hi u bi t v dòng gameể ế ề
 3. 3. TH I I M PHÁT HÀNHỜ Đ Ể✔ Căn c vào th lo i c a game: Card, Casino, Action,ứ ể ạ ủAdventure...✔ Game ăn theo: Ra s m theo s ki n chínhớ ự ệ✔ Năng l c nhân s c a Teamự ự ủ Là y u t quan tr ng cho s thành công c a gameế ố ọ ự ủCase: M t đ n v phát hành game tr c T t trên Android sau 2 tháng cóộ ơ ị ướ ếđ c h n 80K user.ượ ơ
 4. 4. NGO I T & VI T NAM NGẠ Ệ Ệ ĐỒ✔ Báo cáo th tr ng m i nh tị ườ ớ ấ✔ Category: Casino (US, Hongkong, Canada), Card (Asia) Mang ngo i t v Vi t Namạ ệ ề ệ✓ Tăng tích lu ngo i t cho đ t n cỹ ạ ệ ấ ướ✓ Th thách hoàn thi n năng l c c a Team: Đáp ng th tr ng khóử ệ ự ủ ứ ị ườtính, tiêu chu n caoẩ✓ Ng i dùng thông thái có thói quen t t: Nhi u review * feedbackườ ố ề
 5. 5. MÔHÌ NH KI M TI NẾ ỀTop Grossing iPhone Games Appshttp://www.bluecloudsolutions.com/articles/freemium-powerful/
 6. 6. http://blog.appannie.com/freemium-apps-ios-google-play-japan-china-leaders/
 7. 7. MÔHÌ NH KI M TI NẾ Ề✔ Premium✔ Freemium: In-App Purchase ( & Ads)✔ FREE (I don’t need money) Ch n Freemium!ọ✓ Xu h ng chungướ✓ D ti p c n ng i dùng: Th ng thích tr i nghi m tr c khi quy tễ ế ậ ườ ườ ả ệ ướ ếđ nh tr ti n.ị ả ề
 8. 8. DEVELOPMENTFRAMEWORK?Objective-C: iOS only✓ C ng đ ng l nộ ồ ớ✓ Tài li u và sample nhi uệ ề✓ Cross platform with C/C++C ng đ ng m i phát tri nộ ồ ớ ể✓ Tài li u và sample không nhi uệ ề✪ Thích h p đ ti p c nợ ể ế ậ ✪ Dành cho Dev có kinh nghi m,ệlàm game đa nên t ngả
 9. 9. PARTNER
 10. 10. SECURITY✔ In-App Purchase ✔ Score✔ Coins & Credits✪ Case 1: Hack b nh trên máy Jailbreak!ộ ớ Nhân chia c ng tr v i m t s s đ nh tr cộ ừ ớ ộ ố ố ị ướ✪ Case 2: Hack score/coins l u trong file c ng thi t b !ư ở ổ ứ ế ị Mã hoá AES-256✪ Case 3: Hack Game Center c a Apple!ủ Đó là vi c c a Apple!ệ ủ
 11. 11. In-App Purchase
 12. 12. PHÁT HÀNH GAME✔ WHERE?✓ Ch phát hành các ch phù h p v i s n ph m c a mình, tránh gâyỉ ở ợ ợ ớ ả ẩ ủ"lo n" cho user.ạ✔ BYPASS REVIEWER?✓ T tin tr c Reviewerự ướ✓ Game b reject: Ki m tra k lý do b reject. Không ph i lúc nàoị ể ỹ ị ảreviewer cũng đúng.✪ Case 1: B dìm hàng!ị Chi n đ u đ n cùngế ấ ế✪ Case 2: Reviewer hi u sai/ít kinh nghi mể ệ Gi i thích chi ti tả ế
 13. 13. COPYRIGHT✔ TIÊU CHÍ: TÔN TR NG NHAUỌ✔ KHI CÓ TRANH CH P?Ấ✓ Hình nhả ✓ Âm thanh ✓ Tên Game✪ Case 1: B đe do b n quy n t Zynga.ị ạ ả ề ừ Yêu c u b ng ch ng -> Show ra không thuy t ph c -> T ch i thay đ i!ầ ằ ứ ế ụ ừ ố ổ✪ Case 2: Vô tình sao chép v thi t k .ề ế ế Bình tĩnh đàm phán v ph ng án thay đ i sao cho thi t h i nh nh tề ươ ổ ệ ạ ẹ ấ✪ Case 3: Đ n v khác vi ph m b n quy n.ơ ị ạ ả ề Liên l c tr c ti p v i đ n v vi ph mạ ự ế ớ ơ ị ạ Vi t thông cáo ra c ng đ ng đ gây áp l cế ộ ồ ể ự
 14. 14. DEAD OR ALIVE✔ Next version: ALIVE✔ No more version: DEAD✓ Theo l trình đ nh tr cộ ị ướ ✓ Feedback từuser Buông tay: Không update thêm version Lo i b : Remove kh i Storeạ ỏ ỏ✓ Công nghệ Kinh nghi m: Tu i nh làm vi c nh , tuỳ theo s c c aệ ổ ỏ ệ ỏ ứ ủmình!Làm các game có effort t 5-6 man-months. V i các game dài h i có thừ ớ ơ ểu tiên làm sau, l y ng n nuôi dài.ư ấ ắ
 15. 15. THANKS!Twin DragonsEmail: contact@twindragonsgames.comWebsite: http://twindragonsgames.comAddress: S 33/252 Tây S n – Đ ng Đa – Hà N iố ơ ố ộ

×