Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mau xac nhan thuc tap

11,002 views

Published on

mau cho SV thuc tap tot nghiep

Published in: Education
  • Be the first to comment

Mau xac nhan thuc tap

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC -----o0o----- XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Sinh viên : Nguyễn Khắc Bằng Lớp : Điện Tử - Tin Học Công Nghiệp K46 Khoa : Điện – Điện Tử - Trường : ĐH Giao Thông Vận Tải – Hà Nội Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Hải – BM Kỹ Thuật Điện Tử Nơi thực tập : Công ty CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ HANEL (HANEL AUTOMATION AND MECHATRONICS JOINT STOCK COMPANY) Địa điểm : E1/106 Phố Tạ Quang Bửu Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số điện thoại : 04. 38683491 Fax : 04. 38683546 Nội dung thực tập: Thời gian thực tập: Từ 26/12/2010 đến 28/ 01/2011. Xác nhận : Sinh viên Nguyễn Khắc Bằng đã hoàn thành thực tập với nội dung vàthời gian như trên. Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2010 Người hướng dẫn thực tập Giám đốc

×