Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo giá Quảng cáo Gamebank

450 views

Published on

Gamebank báo giá quảng cáo - quảng cáo hiệu quả tới game thủ

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Báo giá Quảng cáo Gamebank

  1. 1. Báo giá Quảng cáo Banner Gamebank Gamebank Cổng giao dịch, thanh toán của game thủ Gamebank là một sản phẩm của Công ty cổ phần Công Nghệ & TMĐT RNG - Rieng Novelty Group, có vai trò như một đơn vị trung gian hỗ trợ người chơi game online tại Việt Nam, trở thành cầu nối giữa các nhà phát hành Game với game thủ hay giữa các game thủ với nhau, tạo điều kiện để kích thích cộng đồng Game online phát triển. Trang chủ: http://gamebank.vn
  2. 2. Thông tin Traffic tháng 7/2013
  3. 3. Thông tin người dùng sử dụng di động - smartphone – máy tính bảng trong tháng 7/2013
  4. 4. Các vị trí banner quảng cáo Trang chủ
  5. 5. Các vị trí banner diễn đàn
  6. 6. Loại banner Kích thước / Mô tả Giá Top banner trang chủ 660 x 80: phía trên cùng cạnh logo Gamebank Chia sẻ 2 15 triệu/ tháng Medium banner trang chủ phải 470 x 80 Bên dưới thông tin Dịch vụ Chia sẻ 2 5triệu / tháng Medium banner trang chủ trái 470 x 80 Bên dưới Thông Tin Liên Hệ Chia sẻ 2 5 triệu / tháng Top banner diễn đàn 470 x 80 940 x 80 Độc quyền 5 triệu / tháng 7 triệu / tháng Footer banner diễn đàn 470 x 80 940 x 80 Độc quyền 3 triệu / tháng 5 triệu / tháng Bảng giá
  7. 7. Email: marketing@gamebank.vn contact@gamebank.vn Điện thoại: 01266101368 – Minh Hiền Trân trọng! Gamebank http://gamebank.vn Thông Tin Liên Hệ Quảng Cáo

×