Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Česko-slovenský paralelný korpus určený pre preklad medzi blízkymi jazykmi

618 views

Published on

Slovko 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Česko-slovenský paralelný korpus určený pre preklad medzi blízkymi jazykmi

 1. 1. Česko-slovenský paralelný korpus určený pre preklad medzi blízkymi jazykmi Petra Galuščáková a Ondřej Bojar {galuscakova,bojar}@ufal.mff.cuni.cz Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Ústav formální a aplikované lingvistiky
 2. 2. 20. 10. 2011 2 Obsah prezentácie ● Vytvorenie korpusu – postup a použité nástroje ● Možné zdroje paralelného korpusu ● Aplikácia korpusu
 3. 3. 20. 10. 2011 3 Úvod ● Väčšie množstvo zdrojov pre češtinu ● Čeština a slovenčina sú veľmi príbuzné ● Čeština ako pivotný jazyk ● Česko-slovenský paralelný korpus ● Trénovanie automatického prekladu ● Vyhodnotenie automatického prekladu CS SK EN PL ...
 4. 4. 20. 10. 2011 4 Nástroje Příběh, který hodláte číst, není ani román, ani novela. Ty mají svá pravidla, své zákony. Své začátky a své konce. Tento příběh – řekl bych – je přeslechnut. Příběh, který hodláte číst, není a ni román, ani novela. Ty mají svá pravidla, své zákony. Své začátky a své konce. Tento příběh – řekl bych – je přeslechnut. 1-1 2.28889 Příběh, který hodláte číst, není ani román, ani novela. Príbeh, ktorý hodláte čítať, nie je ani román, ani novela. 1-1 2.475 Ty mají svá pravidla, své zákony. Tie majú svoje pravidlá, svoje zákony. 1-1 2.08125 Své začátky a své konce. Začiatky a konce. 1-1 2.87805 Tento příběh – řekl bych – je přeslechnut. Tento príbeh — povedal by som — je prepočutý. Segmentácia Alignment Trénovateľný tokenizér natrénovaný na češtine a slovenčine Hunalign Príbeh, ktorý hodláte čítať, nie je ani román, ani novela. Tie majú svoje pravidlá, svoje zákony. Začiatky a konce. Tento príbeh — povedal by som — je prepočutý. Príbeh, ktorý hodláte čítať, nie je ani román, ani novela. Tie majú svoje pravidlá, svoje zákony. Začiatky a konce. Tento príbeh — povedal by som — je prepočutý.
 5. 5. 20. 10. 2011 5 Problémy ● Segmentácia je podstatná pri alignmente ● Problém v prípade, že česká segmentácia pracuje inak ako slovenská Alignment Česká veta Slovenská veta 2 - 1 "Pryč ode mne, vy zloto! <s> Co vám udělaly ty kačátka? „Preč odo mňa, vy lotri! čo vám urobili tie kačičky? 2 - 1 — <s> Viktor nevnímal hovor a zmatek ve vagónu. Viktor nevnímal vravu a zmätok vo vagóne. 1 - 2 Stáří 23 let. Zoolingvistka. Vek dvadsaťtri rokov. <s> Zoolingvistka. 1 - 2 II/ MODLITBA II <s> MODLITBA <s> označuje rozdelenie na vety
 6. 6. 20. 10. 2011 6 Zdroje korpusu ● Knihy ● Acquis JRC ● Official Journal Európskej únie ● Webstránka Európskej komisie Zdroj Slová CS Slová SK Tokeny CS Tokeny SK Vety Knihy 6.6 mil 6.6 mil 8.1 mil 8.1 mil 550.6 k Acquis 20.4 mil 20.6 mil 24.3 mil 24.4 mil 926.1 k Journal 45.5 mil 45.5 mil 56.4 mil 56.3 mil 2.9 mil Ec- Europa 0.4 mil 0.4 mil 0.4 mil 0.4 mil 24.2 k Total 72.9 mil 73.1 mil 89.2 mil 89.2 mil 4.4 mil
 7. 7. 20. 10. 2011 7 Zdroje korpusu I - knihy ● Pripravený SAV ● Veľmi dobrý zdroj dát pre MT, problematický môže byť alignment (málo štrukturované texty) ● 118 kníh (cs->sk, sk->cs a en->cs,sk), vlastný alignment ● Problém získať takýto zdroj, limitované použitie
 8. 8. 20. 10. 2011 8 Zdroje korpusu II - Acquis ● Voľne dostupný paralelný viacjazyčný korpus dokumentov EÚ ● Oficiálny alignment ● České a slovenské texty boli vytvorené ako preklady z ďalšieho jazyka, väčšinou angličtiny ● Veľké množstvo textov, ale obmedzená slovná zásoba, veľká časť viet sa opakuje – nutné kombinovať s inými zdrojmi Zdroj Vety spolu Jedinečné vety % Acquis CZ 926082 608086 65.66 Acquis SK 926082 632916 68.34 Knihy CZ 153478 148705 96.89 Knihy SK 153478 149152 97.18
 9. 9. 20. 10. 2011 9 Zdroje korpusu III – Official Journal ● Opäť dokumenty EU, v 23 jazykoch ● Podobné dáta ako Acquis, podobné problémy ● Oficiálny alignment aj na úrovni viet
 10. 10. 20. 10. 2011 10 Zdroje korpusu IV – Stránka European Commision ● Rôzne jazykové varianty tej istej stránky, ktoré sa líšia príponou v URL ● Slovenské a české texty vznikli najčastejšie ako preklad z angličtiny ● Veľa nepreložených odstavcov v českých a slovenských stránkach ● Na sťahovanie stránok bol implementovaný špeciálny web crawler ● Stiahnuté stránky boli ďalej prečistené od html kódu a deduplikované
 11. 11. 20. 10. 2011 11 Využitie korpusu
 12. 12. 20. 10. 2011 12 Automatický preklad ● Acquis a knihy boli použité pri trénovaní, ladení a testovaní nástroja na automatický preklad Moses ● Celkom 6 prípadov (Acquis/Acquis, Acquis/Knihy, Knihy/Acquis, Knihy/Knihy, Acquis+Knihy/Acquis, Acquis+Knihy/Knihy) ● Testovacia sada – 3860 náhodne vybraných riadkov z kníh
 13. 13. 20. 10. 2011 13 Automatický preklad - výsledky ● Na testovanie prekladu bola použitá metrika BLEU Trénovacie / Ladiace dáta Počet trénovacích viet Počet ladiacich viet BLEU Acquis / Acquis 708406 3148 0.1808 Acquis / Knihy 708406 3802 0.2071 Knihy / Acquis 137027 3148 0.4661 Knihy / Knihy 137027 3802 0.4701 Acquis + Knihy / Acquis 845433 3148 0.4781 Acquis + Knihy / Knihy 845433 3802 0.4887
 14. 14. 20. 10. 2011 14 Automatický preklad – ukážky výstupu Originál "Tak vidějí, vašnosti, dali jsme jim tu radu lacino," řekli pes s kočičkou, "zrovna jsme si něco takového na zub přáli. Acquis/Acquis "tak vidějí, vašnosti, dali jsme im tu radu lacino," řekli pes s kočičkou, "zrovna jsme si něco takéhoto na zub přáli. Acquis/Knihy "tak vidějí, vašnosti, dali jsme im tu radu lacino," řekli predvedenie identifikácie psa s kočičkou, "zrovna si jsme inak takéhoto na zub přáli. Knihy/Acquis „ nuž vidíte, pán veľkomožný, dali sme im tú radu lacno, “ povedali pes s mačičkou, „ akurát sme si niečo takého na zub želali. Knihy/Knihy „ nuž vidíte, pán veľkomožný, dali sme im tú radu lacno, “ povedali pes s mačičkou, „ práve sme si také čosi na zub želali. Acquis+Knihy /Acquis „nuž vidíte, pán veľkomožný, dali sme im tú radu lacno,“ povedali pes a mačička, „akurát sme si také čosi na zub želali. Acquis+Knihy /Knihy „nuž vidíte, pán veľkomožný, dali sme im tú radu lacno,“ povedali pes s mačičkou, „práve sme si také čosi na zub želali.
 15. 15. 20. 10. 2011 15 Automatický preklad – diskusia ● Pri natrénovaní na knihách je dosiahnuté skóre podstatne vyššie ako pri natrénovaní na Acquise, hoci veľkosť trénovacích dát je 5x nižšia ● Slovná zásoba z testovacej sady vybranej z kníh sa môže nachádzať v trénovacích dátach ● Knihy vznikli na rozdiel od Acquisu vo väčšine ako preklad cs->sk a sk->cs ● Knihy zlepšia výsledky aj v prípade, že sa použijú ako ladiaca množina ● Pri spojení kníh a Acquisu nedochádza k výraznému zlepšeniu výsledkov, ktoré boli dosiahnuté pri tréningu iba na knihách
 16. 16. 20. 10. 2011 16 Záver ● Bol vytvorený česko-slovenský paralelný korpus z niekoľkých zdrojov ● Korpus bol využitý pri automatickom preklade ● Pri preklade hrá dôležitú úlohu to, z akého zdroja trénovacie dáta pochádzajú ● Stačí menšie množstvo dát, ktoré sú rôznorodejšie
 17. 17. 20. 10. 2011 17 Odkazy ● Acquis JRC http://optima.jrc.it/Acquis ● Stránka Európskej komisie http://ec.europa.eu ● Official Journal http://eur­lex.europa.eu/JOIndex.do ● Trénovateľný tokenizér Klyueva N., Bojar O. (2008). UMC 0.1: Czech-Russian-English Multilingual Corpus. In Proceedings of International Conference Corpus Linguistics, pages 188–195. ● Hunalign http://mokk.bme.hu/resources/hunalign ● Moses http://www.statmt.org/moses

×