Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Análise da Reforma laboral 2012

5,847 views

Published on

A CIG realizou unha Análise da Reforma laboral 2012 que apresentamos neste documento interactivo

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Análise da Reforma laboral 2012

 1. 1. Confederación Intersindical Galega
 2. 2. Unha contrareforma que empeora as nosas condicións de vida e traballo1. Facilita e abarata a destrución de emprego2. Facilita os EREs3. Crea un novo contrato “indefinido” subvencionado con despedimento libre e gratuíto4. Empeora o contrato para a formación e aprendizaxe5. Os convenios de empresa poden empobrecer as condicións de traballo6. Legaliza o incumprimento do Convenio Colectivo7. Aumenta o poder das ETTs8. Outras regresións Confederación Intersindical Galega
 3. 3. Aquí mando eu! Reforma Laboral 2012do traballo asalariado á escravitude asalariada
 4. 4. 1. Facilita e abarata a destrución de emprego Xeneraliza o despido procedente cunha indemnización de 20 días/ano cun máximo de 12 mensualidades.  Tanto para o despido colectivo como para o despido obxectivo considérase causa de despedimento a existencia de perdas actuais ou previstas, ou a diminución persistente de ventas ou ingresos durante 9 meses. Permite aplicar este despido no sector público alegando 9 meses de insuficiencia orzamentaria. Elimina a necesidade de autorización administrativa para os despidos colectivos. Confederación Intersindical Galega
 5. 5. 1. Facilita e abarata a destrución de emprego Desaparece a indemnización por despedimento de 45 días por ano traballado cun máximo de 42 mensualidades.  Desde a entrada en vigor da reforma (12/02/12) todas as indemnizacións por despido improcedente serán de 33 días/ano cun máximo de 24 mensualidades.  Se o teu contrato é anterior á reforma e establece a indemnización antiga hai que facer un dobre cálculo. Até a entrada en vigor da reforma calcúlase 45 días/ano cun máximo de 42 mensualidades, a partir dese momento calcúlase 33 días/ano cun máximo de 24 mensualidades.  Isto significa conxelar na práctica a indemnización por despido das persoas que teñen 16 anos ou máis de antigüidade na empresa. Desaparecen definitivamente os salarios de tramitación. Confederación Intersindical Galega
 6. 6. 1. Facilita e abarata a destrución de emprego As baixas por enfermidade ou accidente común poderán ser motivo de despedimento:  Cando nun período de dous meses consecutivos collas máis dunha baixa e esteas de baixa o 20% da xornada.  Nunha xornada media, sumar 9 días en máis dunha baixa, en dous meses, pasa a ser motivo de despedimento!  Ou o 25% da xornada en catro meses descontinuos dentro dun período de doce meses.  Nunha xornada media, sumar 21 días en máis dunha baixa, en catro meses descontinuos pasa a ser motivo de despedimento! Confederación Intersindical Galega
 7. 7. 2. Facilita os ERE’s Finalizado o período de consultas  A empresa decide unilateralmente  Xa non é necesaria a autorización administrativa previa Aplícase a todos os expedientes de regulación de emprego (de extinción, suspensión ou redución da xornada) Confederación Intersindical Galega
 8. 8. Confederación Intersindical Galega
 9. 9. 3. Novo contrato “indefinido” subvencionadocon despedimento libre e gratuíto Para empresas con menos de 50 traballadoras/es Período de proba dun ano  Durante este tempo a empresa pode despedirte sen alegar causa algunha e non tes dereito a indemnización. Confederación Intersindical Galega
 10. 10. 3. Novo contrato “indefinido” subvencionadocon despedimento libre e gratuíto Situación da persoa contratada Subvencións para a empresa Se o 1º contrato é a un menor de 30 anos Dedución fiscal 3.000 € Desempregados con dereito a prestación de Dedución fiscal da metade da desemprego prestación pendente de cobro Exemplo: Noa cobra unha prestación por desemprego de A dedución fiscal para a empresa sería 800 €, no momento que asina este contrato quédanlle 10 de 4.000 € meses de prestación Persoas entre 16 e 30 anos 1º ano: 1.000 € 2º ano: 1.100 € Total: 3.300€ 3º ano: 1.200 € Persoas maiores de 45 anos con 12 meses no 1º ano: 1.300 € desemprego 2º ano: 1.300 € Total: 3.900€ 3º ano: 1.300 € Confederación Intersindical Galega
 11. 11. 4. Contrato para a formación e aprendizaxe Incrementa a duración máxima do contrato até os 3 anos Aumenta o límite de idade até os 30 anos!  Se a taxa de desemprego é igual ou superior ao 15%  No caso de ser inferior ao 15% será até os 25 anos.  En persoas con minusvalía non existe límite de idade. A mesma empresa ou outra distinta poden volver a contratarte baixo esta modalidade cambiándote de actividade ou ocupación.  Podes estar máis de 13 anos con este contrato lixo! Salario:  1º ano = 75% Salario Mínimo (481 €)  2º e 3º ano = 85 % Salario Mínimo (545 €) Confederación Intersindical Galega
 12. 12. 4. Contrato para a formación e aprendizaxe Subvencións para a empresa Se contrata desempregadas/osEmpresas de menos de 250 traballadoras/es 100% das cotizacións á Seguridade SocialEmpresas con máis de 250 traballadoras/es 75% das cotizacións á Seguridade Social Se transforma estas persoas en “indefinidas” Homes 1º ano: 1.500 € 2º ano: 1.500 € Total: 4.500 € 3º ano: 1.500 € Mulleres 1º ano: 1.800 € 2º ano: 1.800 € Total: 5.400 € 3º ano: 1.800 € Confederación Intersindical Galega
 13. 13. Confederación Intersindical Galega
 14. 14. 5. Os convenios de empresa podenempobrecer as condicións de traballo As empresas poden asinar Convenios propios que empeoren as condicións de traballo e o salario do Convenio Sectorial, ben sexa provincial, galego ou estatal.O único límite a respetar é oEstatuto das Traballadoras/es Confederación Intersindical Galega
 15. 15. 6. Legaliza o incumprimento do ConvenioColectivo As empresas poden descolgarse de TODO o convenio colectivo. Modificar a xornada, cambiar ou desregular o horario, baixar salarios… Todo vale. Basta con alegar perdas reais, previstas ou diminución de ingresos ou ventas durante 6 meses consecutivos. Confederación Intersindical Galega
 16. 16. Confederación Intersindical Galega
 17. 17. 7. Aumenta o poder das ETTs Poderán actuar como axencias privadas de colocación, colaborando co Servizo Público de Emprego. A Reforma dá un paso máis no camiño da privatización dos servizos públicos de emprego Confederación Intersindical Galega
 18. 18. 8. Outras regresións da reforma Permite as horas extra nos contratos a tempo parcial.  Deste modo legaliza o fraude que existe nestes contratos. As persoas desempregadas que cobran prestación poderán ser obrigadas a facer traballos “voluntarios”  En realidade son traballos forzosos pero “voluntario” sona moito mellor.  Así poderán reducir postos de traballo no sector público. Dificulta a conciliación entre a vida laboral e familiar. Confederación Intersindical Galega
 19. 19. Confederación Intersindical Galega
 20. 20. folga xeralConfederación Intersindical Galega
 21. 21. Confederación Intersindical Galega

×