Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppm 1b borang pendaftaran pengakap dewasa

808 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ppm 1b borang pendaftaran pengakap dewasa

  1. 1. PPM-1(B) PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA BORANG PENDAFTARAN AHLI DEWASA (KELANA/PEMIMPIN/PESURUHJAYA/JAWATANKUASA KUMPULAN/AHLI MAJLIS) BAGI TAHUN 20 Cawangan PPM Negeri : Kumpulan : Daerah : A. BUTIR-BUTIR PERIBADI Nama Penuh (HURUF BESAR) seperti dalam Kad Pengenalan No.K.P.** Tarikh Lahir ( No. Passport bagi Bukan Warganegara ) (HARI) (BULAN) (TAHUN) Keturunan Agama Alamat Poskod Bandar Negeri Telefon E-mail Pekerjaan Majikan Alamat Telefon Faksimili Alamat untuk dihubungi jika berlaku KECEMASAN. Nama Telefon Panduan * Sila tandakan () dalam petak yang dipilih. ** Potong mana yang tidak berkenaan. B. MAKLUMAT BERPENGAKAP No. Tahun (Tahun menyertai/ menjadi AHLI Pengakap ) Keahlian Masuk dalam Kumpulan / Pasukan / Unit Sekolah / Maktab/ Universiti/ Kolej Kumpulan Daerah Negeri C. PENGESAHAN DAN AKUAN AHLI Pengesahan Adalah dengan ini saya bersetuju untuk menjadi AHLI dalam pergerakan Persekutuan Pengakap Malaysia. dan Akuan Bersama-sama ini disertakan Yuran Keahlian Tahunan sebanyak RM 5.00 sahaja. Ahli Tarikh :. .................................. ............................................................ t.t. Pemohon Tertakluk dibawah Akta Parlimen 1968, Akta (Perbadanan) Persekutuan Pengakap Malaysia pindaan Akta 143, Tahun 1974 pindaan Akta 409, Tahun 1989. Jantina Lelaki [L] Perempuan [P] Ahli* Kelana KLM KLKM B.P Guild Pemimpin Kumpulan Pemimpin Unit Pen. Pemimpin Pesuruhjaya Pen. Pesuruhajaya Yang DiPertua Pengerusi/Naib YDP S.U/Bendahari Kht. Kuasa Penganjur Ahli J/kuasa Pemimpin /* Pesuruhjaya Ahli Biasa/* Ahli Majlis (Ahli Tidak Beruniform)

×