Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracio Composta Revisat2

4,980 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Oracio Composta Revisat2

 1. 1. L’oració composta + COORDINACIÓ , JUXTAPOSICIÓ PERQUÈ SUBORDINACIÓ
 2. 2. Oracions juxtaposades
 3. 3. Oracions coordinades
 4. 4. Oracions subordinades
 5. 5. ORACIONS JUXTAPOSADES Sona el despertador, el paro, em giro de costat, dormo cinc minuts més. • S’hi sobreentén una conjunció de nexe ( com ara i ). • Cohesió sintàctica: – En la llengua oral: corba entonacional – En la llengua escrita: signes de puntuació.
 6. 6. ORACIONS COORDINADES • Unides per una conjunció coordinant. • Unides en un mateix rang d’importància – Plou i neva + (coordinades) ( les dues accions tenen la mateixa importància per a l’emissor) – Tot i que plovia, neva (subord+or. pral) ( la segona acció és la que realment vol transmetre el parlant ) • Cadascuna de les oracions coordinades pot “funcionar” de manera independent (?)
 7. 7. Conjuncions coordinants Hi ha un quadre fantàstic a la pàgina 103 del llibre! Cal estudiar-se-les i saber-ne el valor
 8. 8. Exercicis oracions coordinades i juxtaposades • Feu els 3 exercicis que teniu penjats al moodle. • A classe mirarem el solucionari i comentarem un parell d'oracions que són una mica “especials”.
 9. 9. ORACIONS SUBORDINADES • Proposició: M’han dit que en Joan està malalt. prop. 1 prop. 2 or. pral. Or. Subordinada El cotxe que vas comprar està abonyegat prop. 1 prop. 2 prop.1 or. pral or. subord. or. pral. Quan dorms ronques prop. 1 prop. 2 or. subord. or. pral.
 10. 10. Tipus d’oracions subordinades • Or. Subordinades adjectives = adj • Or. Subordinades substantives = subst • Or. Subordinades adverbials = adv
 11. 11. OR. SUBORDINADES ADJECTIVES (commutables per un adj) • Ocupen el lloc “natural” de l’adj: properes al substantiu al qual es refereixen • Són commutables per un adjectiu (uniformats) Els ciclistes (que portaven casc) van guanyar la cursa subst or. subord. adj. “antecedent”
 12. 12. •Van introduïdes per un pronom: QUE,QUÈ, QUI,ON, QUAL –Que: àton Prep + art+ QUE –Què: tònic prep + art + QUÈ –QUI: antecedent = persones prep + art + QUI ON: antecedent = lloc prep + art + ON QUAL: “comodí” prep + art + QUAL
 13. 13. Exemples ús pronoms relatius • El llibre que m’he comprat avui és molt interessant • El llibre del que t’he parlat avui és molt interessant – El llibre de què t’he parlat avui és molt interessant La persona de la qui t’he parlat avui ha guanyat un premi – La persona de qui t’he parlat avui ha guanyat un premi • El carrer per on he passat avui és molt fosc • El llibre el qual m’he comprat avui és molt interessant • El llibre del qual t’he parlat avui és molt interessant • La persona de la qual t’he parlat avui és molt interessant • El carrer pel qual he passat avui és molt fosc
 14. 14. Deures/feina classe • Feu p. 106 ex. 1-2 (l’enunciat sembla igual però no ho és)-3 • P. 107 ex. 4-5
 15. 15. Tipus d’or. Subord. adjectives • Especificatives: sentit restrictiu, sense comes La noia que duia un vestit blanc es va casar amb el príncep • Explicatives: informació “extra”, entre comes! La noia, que duia un vestit blanc, es va casar amb el príncep
 16. 16. Funció sintàctica de l’or. sub. adj. • La funció de TOTA l’or. Sub. Adj. SEMPRE és CNom de l’or. Principal La noia que duia el vestit blanc es va casar amb el príncep CN SUBJ PRED • L’or. Subord. Adj ÉS una ORACIÓ = els seus elements tenen funció sintàctica pròpia, independent. La noia que duia el vestit blanc es va casar amb el príncep subj v CD det n CN v cc SUBJ PRED O
 17. 17. Funció sintàctica del pronom relatiu Al llibre només surt al quadre p. 105 Pregunta “segura” de l’examen de selectivitat en català o en castellà dels últims 10 anys!! Apreneu-vos de memòria aquesta tirallonga: el pronom relatiu farà la mateixa funció que faci l’element repetit a la segona oració.
 18. 18. Expliquem-ho! 1. L’oració 1 serà sempre l’oració principal La noia……. es va casar amb el príncep 1. L’oració 2 serà sempre l’oració de relatiu, el pronom de la qual volem analitzar que duia un vestit blanc 1. Subtituïm el pr. QUE per l’element que subtitueix la noia duia un vestit blanc 4. Analitzem la segona oració la noia duia un vestit blanc SUBJ V CD 5. El pronom relatiu farà funció de subjecte!
 19. 19. Un altre exemple… i exercicis! • El noi (de qui t’he parlat) és rus. Oració 1: el noi……. és rus Oració 2: (jo) t’ he parlat del noi S CI V CRV El pronom QUI és, en aquesta oració, el CRV
 20. 20. Al moodle hi ha un exercici sobre la funció del pronom relatiu. Feu-lo; mirarem el solucionari i resoldrem els dubtes a classe. Si no en teniu, és que no heu treballat prou.
 21. 21. Oracions subordinades substantives commutables pel pr. “això” Quadre p. 1 • Estructura 44 – Conj QUE + oració (completives): M’agradaria que vinguessis – Infinitiu M’agradaria cantar òpera de Rossini – Pronom interrogatiu + oració No sé qui ha trencat el pany de la porta – Ignoro quant valdrà tot plegat Subordinades relatives substantives Qui encerti la resposta tindrà un premi pr relat. Castigaré a qui agafi pomes del cistell pr relat.
 22. 22. Canvi i caiguda de preposició ded Q ua re p les subordinades substantives . 146 • Els CRV es construeixen amb difs. Preps: – Confiar EN: Confio en tu – Interessar-se PER: M'interesso per la política – Dedicar-se A: Es dedica a la fotografia CRV=Sprep – Oblidar-se DE: M'he oblidat d'ells • Davant conj QUE (que + oració): CAP prep. – Confio EN QUE demà plogui. – M'he oblidat DE QUE avui és dijous CRV=or. sub. subst. • Davant infinitiu: només prep. A (+)/DE(-) – Confio EN a/de trobar nous amics a Mèxic. – M'he oblidat D'agafar l'esmorzar
 23. 23. Q ua Oracions subordinades 147 dre p -1 4 9 . substantives • Funció: les mateixes que pot fer el subst: – Subj: • És impossible que ens toqui la loteria a tots: • m'agrada que entri sol al pis; • els preocupa arribar tard – CD: • No sabia que el 12 de febrer és festiu; • us prego que tingueu paciència; • volia anar al concert; NEUTRE: HO • pregunta-li si ho sap; • desconec com ha pogut arribar fins aquí. – Atribut: • Aquest arbre sembla que estigui a punt de caure; NEUTRE: HO • el seu propòsit era arribar tard
 24. 24. Més funcions de les subordinades substantives – CI: • Donarem el premi a qui faci més bombolles de sabó; • l'actor donava un autògraf a qui se li acostava LI – CRV: • T'arrisques Ø que et facin fora del concurs; HI • es queixaven Ø que tenien fred EN Recordeu: mai prep. davant la conj. QUE – Cnom: • Tinc la sospita Ø que això no és cert; EN Recordeu: mai prep. davant la conj. QUE • Mantenia el desig d'anar-hi; EN
 25. 25. Encara més funcions de les subordinades substantives – CI: • Donarem el premi a qui faci més bombolles de sabó; LI • L'actor donava un autògraf a qui se li acostava LI – CRV: • T'arrisques Ø que et facin fora del concurs; HI • van tractar d'arreglar l'aixeta; EN • es queixaven Ø que tenien fred EN Recordeu: mai prep. davant la conj. QUE – Cnom: • Tinc la sospita Ø que això no és cert; EN • Mantenia el desig d'anar-hi; EN Recordeu: mai prep. davant la conj. QUE
 26. 26. Les últimes funcions de les subordinades substantives! • Predicatiu: – Es va quedar que semblava mut. HI – El prenen per aquell que surt a la TV els divendres HI • C Agent: – La cerimònia va ser seguida per tots els qui havien aconseguit una entrada.
 27. 27. Deures/feina de classe • P. 150 ex. 1-2-3-4-5-6 En roig: a casa amb el solucionari
 28. 28. Oracions subordinades adverbials Vindré tan aviat com pugui tot i que tinc molta feina v pral. adv???? adv: després • Subordinades adverbials pròpies: commutables per un adv • Modals • Temporals • Locatives • Subordinades adverbials impròpies: difícilment commutables per un adv. • Causals • Finals • Condicionals • Concessives • Correlatives – Comparatives – consecutives
 29. 29. Subordinades adverbials Llibre p.185-188: explicació més que correcta però • Molt ràpida • De nivell “elevat”?/lèxic científic? Per tant…. paciència!
 30. 30. Tipus d’or. Subord. adverbials Q ua • Pròpies: dr e p. 1 86 – Temporals: encapçalades per adv/prep+(QUE) (1) o bé per formes no personals del verb (infinitius, gerundis i participis) (2) • Quan te’n vagis, avisa’m. • Vaig arribar a casa després que comencés a ploure. (1) • No l’he vista des que tenia vint anys. • Sempre que l’Òria canta, plou • Acabats els exàmens anirem de festa. • En baixar del cotxe es va tòrcer un turmell. (2) • Fent i desfent aprèn l’aprenent. – Locatives: • Compra-ho on et facin descompte. • Passava per allà on podia – Modals: • Fes-ho com et sembli. • Segons com acabi el partit deixaré el club • S’ha portat com una dona (com una dona es porta)
 31. 31. • Impròpies: imp! Utilitzeu la commutació per no haver d’estudiar gaires conj!! Q ua dr e p. 1 – Causals: 86 • Mirava molt el rellotge perquè feia tard. ( perquè+ind) • Com que hi havia molta cua, me’n vaig anar. • Ho vaig consultar al diccionari ja que no n’estava segur DONCS (conj coord il·lativa!) – Finals: • Li van donar diners perquè no digués res ( perquè+subj) • Espanta els ocells per tal que no se li mengin la collita • Anaven de vacances al febrer per no passar calor – Concessives: • Parlava bé l’anglès tot i que havia nascut a Praga. • No els ho diguis encara que t’ho exigeixin • Per més que insisteixis, no et faran cas
 32. 32. – Condicionals: Q ua • Si obres el llibre, ho trobaràs dr e p. 1 86 • Mentre es comporti així, no l’admetran enlloc • Vindran a condició que els vagis a buscar. – Correlatives: • Comparatives: – d’igualtat: Aquest noi és tan intel·ligent com el seu pare – de superioritat: L’examen ha estat més fàcil del que pensava – d’inferioritat: Aquest dibuix m’ha sortit pitjor del que em pensava – de proporcionalitat: Com menys treballa més gandul es torna • Consecutives: “girades del revés” són or. causals) – Passava tanta gana que delirava. – Estava trist fins al punt que no va sortir de casa en dos dies. – És tan escèptic que no es compromet mai
 33. 33. Feina!!!! • P. 190 ex. 1-2-3-4-5-6

×