Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"

357 views

Published on

Presidential Executive Order on Buy American and Hire American (Unofficial Translation)

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Указ Президента США "Купуй американське та наймай американців"

  1. 1. 1 Unofficial Translation УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА Купуй американське, наймай американців Владою, даною мені, як Президенту, Конституцією і законами Сполучених Штатів Америки та з метою забезпечення належного виконання законів Сполучених Штатів Америки, постановляю наступне: Стаття 1. Визначення термінів (a) Під законами «Купуй американське» розуміють всі статути, положення, правила й укази, що стосуються федеральних закупівель та федеральних грантів, в тому числі тих, що регулюються актами «Buy America» та «Buy American», згідно яких уряд США зобов’язаний надавати перевагу товарам, продукції та матеріалам, виготовленим в США, включаючи залізо, сталь та промислові товари. (b) «Виготовлене в США» означає, що продукція, вироблена із заліза та сталі, пройшла всі стадії виробничого процесу в Сполучених Штатах: від початкового етапу плавлення матеріалу до фінального етапу нанесення покриття. (c) Під поняттям «Бенефіціари за петицією» розуміють іноземних громадян, для працевлаштування яких роботодавець подає петицію на оформлення неімміграційної візи з тимчасовим дозволом на роботу в рамках візової програми H-1B. (d) «Винятки» передбачають право на звільнення або право на відступку від положень законів «Купуй американське», а також включають ті процедури та умови, що застосовуються міністерствами та відомствами при ухвалі права на звільнення або права на відступку від положень законів «Купуй американське». (e) Терміни «Робітники в Сполучених Штатах» та «Робітники Сполучених Штатів» визначаються згідно Статті 212(n)(4)(E) Акту про імміграцію та громадянство США (8 U.S.C. 1182(n)(4)(E)). Стаття 2. Політика. Ця політика зобов’язує виконавчий апарат надавати перевагу американській продукції та працевлаштуванню американців. (a) Закони «Купуй американське». З метою забезпечення економічної та національної безпеки, а також стимулювання економічного розвитку, створення високооплачуваних робочих місць та гідної заробітної плати, зміцнення середнього
  2. 2. 2 класу Америки та підтримки американської виробничої та оборонної промислової бази дана політика визначає орієнтацію виконавчого апарату на максимізацію, у відповідності до закону, в рамках здійснення федеральних закупівель та надання федеральних грантів, використання товарів, продукції та матеріалів, вироблених в Сполучених Штатах. (b) Працевлаштування американців. З метою забезпечення високої заробітної плати та підвищення рівня зайнятості американців, а також для захисту національних економічних інтересів дана політика передбачає суттєве посилення та адміністрування виконавчим апаратом законодавства, що регулює в’їзд іноземних спеціалістів до Сполучених Штатів, в тому числі статтю 212 (а)(5) Акту про імміграцію та громадянство США (8 U.S.C. 1182(a)(5)). Стаття 3. Невідкладне підсилення та оцінка преференцій на користь національного постачальника згідно з положеннями законів «Купуй американське». (а) Усі відомства мають ретельно забезпечувати, виконувати та здійснювати контроль за дотриманням законів «Купуй американське» в рамках своїх повноважень, а також звести до мінімуму застосування положень про винятки, відповідно до чинного законодавства. (b) Упродовж 150 днів з дати цього Указу, керівники відомств мають: (i) провести оцінку забезпечення, виконання та здійснення контролю за дотриманням законів «Купуй американське» в рамках кожного відомства; (ii) провести оцінку результатів застосування положень про винятки в рамках кожного відомства за типом та впливом на показники зайнятості населення та показники виробництва; а також (iii) кожному відомству розробити та представити свою програму, спрямовану на забезпечення, відповідно до чинного законодавства, максимального використання матеріалів, вироблених в Сполучених Штатах, в тому числі промислових товарів, елементів промислових товарів, та таких матеріалів, як сталь, залізо, алюміній та цемент, в рамках процедури федеральних грантів та федеральних закупівель. (c) Протягом 60 днів з дати цього Указу Міністру торгівлі США та Директору Адміністративно-бюджетного управління за погодженням з Державним секретарем, Міністром праці, Торговим представником та Радою з регулювання федеральних закупівель підготувати роз’яснення для відомств щодо технології проведення оцінки та розробки програм відповідно до пункту (b) цієї Статті.
  3. 3. 3 (d) Упродовж 150 днів з дати цього Указу керівники всіх відомств мають подати звіт Міністру торгівлі США та Директору Адміністративно-бюджетного управління щодо результатів проведення оцінки, як це визначено пунктом (b) цієї Статті. (e) Протягом 150 днів з дати цього Указу Міністр торгівлі та Торговий представник США мають провести оцінку впливу всіх угод США про вільну торгівлю та Угоди СОТ про державні закупівлі на виконання законів «Купуй американське», в тому числі їхній вплив на впровадження преференцій національним постачальникам під час здійснення федеральних закупівель. (f) Міністр торгівлі за погодженням з Державним секретарем, Директором Адміністративно-бюджетного управління та Торговим представником США представляє Президенту звіт по концепції «Купуй американське», який містить результати досліджень за пунктами (b), (d) та (e) цієї Статті. Такий звіт має бути поданий протягом 220 днів з дати цього Указу та має містити чіткі рекомендації для підсилення виконання законів «Купуй американське», у тому числі політики та програм надання преференцій національним постачальникам під час здійснення федеральних закупівель. Подальші звіти щодо виконання законів «Купуй американське» подаються керівниками кожного відомства Міністру торгівлі та Директору Адміністративно-бюджетного управління щорічно, 15 листопада у 2018, 2019 та 2020 рр., а в подальшому – відповідно до розпоряджень Міністра торгівлі та Директора Адміністративно-бюджетного управління. Міністр торгівлі подає Президенту щорічний звіт на основі цих даних починаючи з 15 січня 2019 р. Стаття 4. Розумне застосування винятків. (а) В рамках чинного законодавства, виключення з законів «Купуй американське» в інтересах держави слід тлумачити і застосовувати таким чином, щоб забезпечити максимальне використання товарів, продукції та матеріалів, вироблених в Сполучених Штатах. (b) В рамках чинного законодавства, виключення в інтересах держави ухвалює керівник відомства, уповноваженого на федеральні гранти та федеральні закупівлі на стадії розгляду. (c) В рамках чинного законодавства, перед ухвалою виключення в інтересах держави відповідне відомство має здійснити належні розрахунки на предмет того, чи не викликана значна частка цінової переваги продукту іноземного походження застосуванням заниженої або субсидованої ціни на сталь, залізо або промислові товари. Усі висновки по таким розрахункам мають бути відображені за належністю в ухвалі.
  4. 4. 4 Стаття 5. Забезпечення цілісності імміграційної системи для здійснення політики «Наймай американців». (а) З метою вдосконалення політики, викладеної в Статті 2(b) цього Указу, Державний секретар, Генеральний прокурор, Міністр праці та Міністр внутрішньої безпеки у найкоротші строки і відповідно до чинного законодавства мають запропонувати новий порядок та розробити нові інструкції, замінити або переглянути попередній порядок та інструкції в разі потреби для захисту інтересів робітників Сполучених Штатів в рамках американської імміграційної системи, в тому числі шляхом запобігання шахрайства або зловживання. (b) З метою забезпечення належного функціонування візової програми H-1B Державний секретар, Генеральний прокурор, Міністр праці та Міністр внутрішньої безпеки у найкоротші строки мають провести відповідні реформи для того, щоб забезпечити видачу віз за програмою H-1B найбільш кваліфікованим та високооплачуваним спеціалістам-бенефіціарам. Стаття 6. Загальні положення. (a) Ніщо в цьому Указі не повинно тлумачитися як таке, що шкодить або іншим негативним чином впливає на: (i) повноваження, якими наділені відповідно до законодавства міністерства та відомства, а також їхні керівники; (ii) функції Директора Адміністративно-бюджетного управління, пов’язані з бюджетними, адміністративними та законодавчими проектами; а також (iii) дійсними правами та зобов’язаннями за міжнародними угодами. (b) Цей Указ діятиме відповідно до чинного законодавства та за умови наявності асигнувань. (c) Цей Указ не призначений і жодним чином не створює будь-яке право або вигоду, матеріальну чи процесуальну, що може бути примусово здійснена за законом або згідно принципу справедливості, жодною зі сторін проти Сполучених Штатів, їх міністерств, відомств, установ, посадових осіб, співробітників, представників або будь-якої іншої особи. ДОНАЛЬД ДЖОН ТРАМП БІЛИЙ ДІМ, 18 квітня 2017 року.

×