Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stol på Ingen!

523 views

Published on

Oplæg sammen med Kirsten Lund ved Det mobile Vejle.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stol på Ingen!

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. Projektets konstruktion• Kulturformidling via mobiltelefon• Historieformidlingen gennem fiktion• Afprøvning af Augmented Reality• Formidling og projektudvikling via Facebook• Kompetenceudvikling 3
 4. 4. Hvem er med?• Koldingbibliotekerne• Kolding Stadsarkiv• VIFIN• Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet• Videnscenter for Børn og Unges Kultur, VIA University College 4
 5. 5. Hvorfor dette projekt? 5
 6. 6. Hvorfor dette projekt?• Mobil formidling- et indsatsområde siden 2009• Kulturformidling via nye medier – tilgængelighed• Formidling af krimi’er med aktive brugere• At eksperimentere for at blive klogere• Netværking – Samarbejde - Synergi 6
 7. 7. Produktion 7
 8. 8. Hvem laver hvad?Vores strategi, at være selvproducerende:• Overordnet organisering: Ann-Britt og Jacob Knudsen• Krimifortællingen: Jacob Knudsen i sparring med Kjetil Sandvik, Klaus Thestrup og Christian Eiming• Teknikken: Jacob Knudsen, Niels Ole Ankerstjerne og Kolding Bibliotek folk• Facebook: Ann-Britt og Jacob Knudsen• Forskning: Kjetil Sandvik og Klaus Thestrup• Formidling af projektet: Kirsten Lund, Ann-Britt, Jacob Knudsen,• samt Kjetil Sandvik og Klaus Thestrup 8
 9. 9. 9
 10. 10. Udvikling af krimienVores udfordringer fortællingsmæssigt er:• Vi vil lave en krimi hvori vi samler forskellige autentiske historier i en fiktionsramme.• Historierne skal foregå i byrummet og spille sammen med vores udvalgte historiske lokationer• Krimien skal samtidig kunne fungere som en slags uortodoks byvandring• Vi vil gerne inddrage brugerne i løsningen på krimigåde. De skal have mulighed for at pege på hvem de tror er morderen. De skal gøre historie færdig og vores setup skal derfor være åbent.• Vi vil gerne have at man kan hoppe på fortællingen hvor det skal være. 10
 11. 11. Regelsæt for krimien• Inden vi starter ridser jeg nogle regelsæt op, der arbejdes ud fra:• Små autentiske fortællinger samles til en stor fiktion.• Et eksempel: Historien om Apotekeren og Bødlen, der begge handlede med Menneskefedt og knust kranier.• Hver historie bliver på en gang afrundede og åbne.• Vi forsøger ikke at gøre det samme hver gang, men varierer efter muligheder, udfordringer etc. på de enkelte destinationer. Det vil sige at vi også varierer medierne. 11
 12. 12. De enkelte scenerHver destination kommer til at indeholde 2-3 små historier der smeltersammen til en scene efter en af følgende variationer:a. Et møde mellem 2-3 personer, som Eskild ved et uheld kommer til atovervære. Deres samtale omtaler hver gang 2-3 mindre kontroversiellehistorie. Der må godt være tvivl om hvad i mødet, der er det kontroversielle.Hver scene afsluttes med at de 2-3 personer bliver opmærksom på et ellerandet. En lyd, der indikerer at der er nogen der har overværet samtaleneller er på vej til at gøre det.b. Et direkte møde mellem Eskild og 1-2 personer. Samtalen mellem disse køreruproblematisk, men så tager det pludselig en drejning. En drejning der virkertruende på Eskild.c. Eskild går på opdagelse alene og undres over noget på stedet. Disse scenerslutter af med en reference til en episode et af de andre steder. Sådan at derskabes forbindelse mellem det der opleves på stedet og et af de andre steder. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Kommunikation med hinanden og omverdenen• Facebook strategi• Markedsføring/Kommunikation om projektet On-the-fly – mens vi udvikler…• Teasere og ideer – billeder, video, ’digtninger’ og snak• 2.0 strategi: mulighed for at omverdenen også kan bidrage til at udvikle historien• I princippet – hvornår foregår krimien egentlig…? 14 http://www.fb.com/Stolpaaingen
 15. 15. 15
 16. 16. Kompetenceudvikling• Vigtigt at medarbejdere er dybt involverede i processen• Medarbejdere lærer at producere augmented reality krimien vha. de tekniske værktøjer som konsulenten har valgt• Så kan vi (også) selv bagefter  - og har desuden et ejerskab på en anden måde i projektet 16
 17. 17. 17
 18. 18. Ud i verden• Målgruppen er primært familier og turister• Krimien bliver bl.a. markedsført via Facebook, Kolding Turistbureau, Kolding Stadsarkiv og Koldingbibliotekernes hjemmesider• Og så er den i øvrigt tilgængelig for alle, der bruger Layar og blot tjekker hvad der ligger tilgængeligt, når de kommer til Kolding 18
 19. 19. Spørgsmål ?• Ellers kom gerne og vær med på Facebook  www.fb.com/Stolpaaingen• eller opklar krimien, når den launches i maj 2012• Tak for nu • v. Jacob Knudsen, Dramaturg v. VIFIN, jackn@vejle.dk Kirsten Lund, Formidlingschef v. Koldingbibliotekerne, klun@kolding.dk 19

×