It law lecture 5

325 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Вірусна “ліцензія”The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).The freedom to study how the program works, and change it so it does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).The freedom to distribute copies of your modified versions to others (freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for this.Становлення – справа Kantzer v
 • Рішення Конституційного суду, ЗУ “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» Подання до КС - http://uafoss.org.ua/topics/constitutional-court/hearings
 • It law lecture 5

  1. 1. Спецкурсз права інформаційних технологійД.Гадомський2013 р.
  2. 2. 2Intellectual Property Rights: basics
  3. 3. Re-cap3Intellectual Property Rights: basicsАвторські ісуміжні праваПромислова власністьВинаходикорисні моделі ноу-хауторговельні марки комерційнінайменуваннѐ комерційні таюмниціпромислові зразкиМузика літературафото softwareкіно театрархітектура
  4. 4. a. спеціаліст з copy/pasteзапитанняКопірайтер (copywrighter) – це:b. особа, ѐка займаютьсѐнаписаннѐм статейрекламного характеруc. загальна назва авторівлітературних творівd. особа, визнана винноя упорушенні авторських прав
  5. 5. a. переданнѐ рукопису довидавництвазапитанняАвторське право на твір виникаю з моменту:b. державної реюстраціїавторського праваc. створеннѐ твору d. через 70 років післѐсмерті автора
  6. 6. a. справа щодо заборонипродажу пустих відеокасетзапитанняSony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.(Betamax case):b. справа щодо заборонипродажу відеомагнітофонівc. справа щодо заборонивикористаннѐ торговельноїмарки “Betamax”d. справа щодоконституційності законупро авторське право
  7. 7. a. ідеѐ теле-шоу «Українамаю таланти»запитанняЩо із переліченого ю об’юктом авторського права:b. персонажі мультфільму«Черепашки-ніндзѐ»c. виконаннѐ пісні Love metender групоя «Поящіютруси»d. метод вирішеннѐрівнѐннѐ 4-го ступенѐ«Феррарі»
  8. 8. a. Об’юкт права власностізапитанняДоменне ім’ѐ це:b. Об’юкт праваінтелектуальної власностіc. Ідентифікатор робочоїстанції згідно ЗУ «Протелекомунікації»d. Свій варіант?
  9. 9. a. Договір орендизапитанняДоговір хостингу це:b. Договір про наданнѐпослугc. Договір про наданнѐтелекомунікаційних послугd. Непоіменований договір
  10. 10. a. Авторським правомзапитанняПрограмне забезпеченнѐ охоронѐютьсѐ:b. Патентомc. Технічними засобами d. Як комерційна таюмницѐ
  11. 11. a. Інтернет-ресурсзапитанняВідповідачем у справі про порушеннѐ АП в мережіІнтернет завжди ю:b. Інтернет-провайдерc. Адміністратор доменноїзониd. «Власник» IP-адреси
  12. 12. a. Засвідчена нотаріусомкопіѐ веб-сторінкизапитанняДоказами факту порушеннѐ авторських прав наконтент в мережі Інтернет ю:b. Відеозапис інтернет-сторінкиc. Показаннѐ свідків d. Дію презумпціѐ вини,тобто відповідач маюдовести відсутністьпорушеннѐ
  13. 13. Lecture 5transfer of IP rights
  14. 14. 14Intellectual Property Rights: basicsПередача правінтелектуальноївласності: навіщо?
  15. 15. Форма договору15Intellectual Property Rights: basicsДоговір щодо розпорѐджаннѐ майновимиправами інтелектуальної власності укладаютьсѐ уписьмовій форміНедодержання сторонами письмової формиправочину, ѐка встановлена законом, не маєнаслідком його недійсність, крім випадків,встановлених законом (ст. 218 ЦКУ)У разі недодержання письмовоїформи договору щодо розпорѐджаннѐмайновими правами інтелектуальної власностітакий договір ю нікчемним
  16. 16. Форма договору16Intellectual Property Rights: basicsСтаттѐ 207. Вимоги до письмової форми правочину1. Правочин вважаютьсѐ таким, що вчинений уписьмовій формі, ѐкщо його зміст зафіксований водному або кількох документах, улистах, телеграмах, ѐкими обмінѐлисѐ сторони.Правочин вважаютьсѐ таким, що вчинений уписьмовій формі, ѐкщо волѐ сторін виражена задопомогоя телетайпного, електронногоабо іншого технічного засобу звѐзку.2. Правочин вважаютьсѐ таким, що вчинений уписьмовій формі, ѐкщо він підписаний йогостороноя (сторонами).
  17. 17. Недійсним Неукладенимvs.
  18. 18. Правоохранительные органыУкраины18Види
  19. 19. Ліцензія
  20. 20. Визначення20Intellectual Property Rights: basicsЛіцензіарособа, ѐка маєвиключне праводозволѐтивикористаннѐ Ліцензіатписьмовеповноваженнянадаю їй право навикористання цього обюкта в певній обмеженій сфері
  21. 21. Види ліцензійIntellectual Property Rights: basicsВиклячнаНевиклячнаОдинична
  22. 22. Види ліцензій22Intellectual Property Rights: basicsВиключна ліцензія видаютьсѐ лишеодному ліцензіату і виклячаю можливістьвикористаннѐ ліцензіаром обюкта праваінтелектуальної власності у сфері, щообмежена ціюя ліцензіюя, та видачі ниміншим особам ліцензій на використаннѐцього обюкта у зазначеній сфері.Невиключна ліцензія не виключаєможливості використаннѐ ліцензіаромобюкта права інтелектуальної власності усфері, що обмежена ціюя ліцензіюя, тавидачі ним іншим особам ліцензій навикористаннѐ цього обюкта у зазначенійсфері.VS.
  23. 23. Види ліцензій23Intellectual Property Rights: basicsОдинична ліцензія видаютьсѐлише одному ліцензіату і виклячаюможливість видачі ліцензіаром іншимособам ліцензій на використаннѐобюкта права інтелектуальноївласності у сфері, що обмежена ціюяліцензіюя, але не виключаєможливості використанняліцензіаром цього обюкта узазначеній сфері.
  24. 24. Ліцензійний договір
  25. 25. Визначення25Intellectual Property Rights: basicsЗа ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надаю другійстороні (ліцензіату) дозвіл на використаннѐ обюкта права інтелектуальноївласності (ліцензія) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін зурахуваннѐм вимог цього Кодексу та іншого закону.
  26. 26. Зміст26Intellectual Property Rights: basicsУ ліцензійному договорі визначаятьсѐ:вид ліцензії,конкретні права, що надаятьсѐ за договором,способи використання зазначеного обюкта,територіястрок, на ѐкі надаятьсѐ права,розмір, порѐдок і строки виплати плати за використання обюктаправа інтелектуальної власності,
  27. 27. Істотні умови договоруВідсутність істотної умови = договір НЕДІЙСНИЙ чи НЕУКЛАДЕНИЙ??алеЯкщо на недійсність прѐмо вказуютьсѐ законом (напр. Закон про орендуземлі: відсутність в договорі однієї із істотних умов, визначених цієюстаттею, є підставою для визнання договору недійсним), тільки тодівідсутність істотної умови = визнаннѐ договору недійсним
  28. 28. Істотні умови договоруПорѐдок визнаннѐ договору недійсним / неукладенимПравові наслідки недійсності / неукладеностіЧи можна визнати неукладеним договір, ѐкий був виконаний сторонами?
  29. 29. Майнові права29Intellectual Property Rights: basicsСтаттѐ 424. Майнові права інтелектуальної власності1. Майновими правами інтелектуальної власності ю:1) право на використання обюкта права інтелектуальної власності;2) виключне право дозволяти використаннѐ обюкта права інтелектуальноївласності;3) виключне право перешкоджати неправомірному використання обюктаправа інтелектуальної власності, в тому числі заборонѐти таке використаннѐ;4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
  30. 30. Майнові права (авторські права)30Intellectual Property Rights: basics1) відтвореннѐ творів;2) публічне виконаннѐ і публічне сповіщеннѐ творів;3) публічну демонстрація і публічний показ;4) будь-ѐке повторне оприлядненнѐ творів, ѐкщо воно здійсняютьсѐ іншояорганізаціюя, ніж та, що здійснила перше оприлядненнѐ;5) переклади творів;6) переробки, адаптації, аранжуваннѐ та інші подібні зміни творів;7) вкляченнѐ творів ѐк складових частин до збірників, антологій, енциклопедійтощо;…11) імпорт примірників творів.
  31. 31. Майнові права (торговельні марки)31Intellectual Property Rights: basicsСвідоцтво надаю його власнику виключне право забороняти іншим особамвикористовувати без його згоди, ѐкщо інше не передбачено цим Законом:зареюстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;зареюстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними усвідоцтві, ѐкщо внаслідок такого використаннѐ можна ввести в оману щодоособи, ѐка вироблѐю товари чи надаю послуги;позначеннѐ, схоже із зареюстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтвітоварів і послуг, ѐкщо внаслідок такого використаннѐ ці позначеннѐ і знакможна сплутати;позначеннѐ, схоже із зареюстрованим знаком, стосовно товарів і послуг,споріднених з наведеними у свідоцтві, ѐкщо внаслідок такого використаннѐможна ввести в оману щодо особи, ѐка вироблѐю товари чи надаю послуги, абоці позначеннѐ і знак можна сплутати.
  32. 32. Майнові права (патенти)32Intellectual Property Rights: basicsВикористаннѐм винаходу (корисної моделі) визнаютьсѐ:виготовленнѐ продукту із застосуваннѐм запатентованого винаходу(корисної моделі), застосуваннѐ такого продукту, пропонуваннѐ длѐпродажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезеннѐ) та іншевведеннѐ його в цивільний оборот або зберіганнѐ такого продукту взазначених цілѐх;застосуваннѐ процесу, що охоронѐютьсѐ патентом, або пропонуваннѐ йогодлѐ застосуваннѐ в Україні, ѐкщо особа, ѐка пропоную цей процес, знаюпро те, що його застосуваннѐ заборонѐютьсѐ без згоди власника патентуабо, виходѐчи з обставин, це і так ю очевидним.
  33. 33. Юридичні презумпції і фікції33яридическаѐ презумпция — это предположение (слатинского praesumptio именно так ипереводитсѐ), закрепленное в правовой норме, всоответствии с которым определенный порѐдок вещей вобласти правоотношений признаетсѐобычным, нормальным, не требуящим доказываниѐ.Презцмпції в ГК: правомірності правочину, достовірностіінформації, авторства, тощоФікція = допускаемый или прѐмо предписываемыйправовой нормой прием мышлениѐ, состоѐщий в признанииизвестного несуществуящего факта существуящимили, наоборот, существуящего обстоѐтельстванесуществуящимФікціѐ = визнаннѐ неіснуячого факту існуячим
  34. 34. Зміст34Intellectual Property Rights: basicsВважається, що за ліцензійним договором надаютьсѐ невиклячна ліцензіѐ,ѐкщо інше не встановлено ліцензійним договором.У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територія, на ѐкупоширяятьсѐ надані права на використаннѐ обюкта права інтелектуальноївласності, діѐ ліцензії поширяютьсѐ на територія України.Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використаннѐобюкта права інтелектуальної власності, ѐкі на момент укладеннѐ договору небули чинними.Права на використаннѐ обюкта права інтелектуальної власності та способи йоговикористаннѐ, ѐкі не визначені у ліцензійному договорі,вважаятьсѐ такими, що не надані ліцензіату.
  35. 35. Зміст35Intellectual Property Rights: basicsУ разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору вінвважається укладеним на строк, що залишивсѐ до спливу строку чинностівиклячного майнового права на визначений у договорі обюкт праваінтелектуальної власності, але не більше ніж на пять років.
  36. 36. 36Intellectual Property Rights: basics
  37. 37. 4 свободи “вільного” ПЗ:Користуваннѐ без обмеженьЗміни, декомпілѐціѐ, адаптаціѐРозповсядженнѐ примірниківРозповсядженнѐ похідних творівПриклади: MIT, Apache v2+, BSD“Copyleft” ПЗ:Всі права “вільного” ПЗПохідні твори повинні бути “Copyleft”Приклади: GPL, LGPL
  38. 38. 38Intellectual Property Rights: basics
  39. 39. Маркуваннѐ примірників ПЗ контрольнимимарками - (ст.3 ЗУ “Про розповсядженнѐ примірників…”)Обов’ѐзкова оплата за використаннѐ об’юктуавторського права - (ст.33 ЗУ “Про авторське право і суміжніправа”)Відсутність регуляваннѐ ліцензій уелектронній форміОбставини, що стримують розвитокOSS в Україні:
  40. 40. Передача виключнихмайнових прав
  41. 41. Визначення41Intellectual Property Rights: basicsЗа договором про передання виключних майнових правінтелектуальної власності одна сторона (особа, що маю виклячні майновіправа) передаю другій стороні частково або у повному складі ці прававідповідно до закону та на визначених договором умовах.
  42. 42. Договір замовлення
  43. 43. Інші договори
  44. 44. Комерційна концесія44Intellectual Property Rights: basicsКонцеція Комерційна концесіяза ЦК =франчайзинг
  45. 45. Визначення45Intellectual Property Rights: basicsЗа договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець)зобовѐзуютьсѐ надати другій стороні (користувачеві) за плату правокористуваннѐ відповідно до її вимог комплексом належних цій стороніправ з метоя виготовленнѐ та (або) продажу певного виду товару та (або)наданнѐ послуг.Предметом договору комерційної концесії ю право на використанняобєктів права інтелектуальної власності (торговельних марок,промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таюмниць тощо),комерційного досвіду та ділової репутації.
  46. 46. Форма договору46Intellectual Property Rights: basics1. Договір комерційної концесії укладаютьсѐ уписьмовій формі. У разі недодержаннѐписьмової форми договору концесії такий договірю нікчемним.2. Договір комерційної концесії підлѐгаюдержавній реєстрації органом, ѐкий здійснивдержавну реюстрація правоволодільцѐ.
  47. 47. Помилки в кодексі47Intellectual Property Rights: basicsСтаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії1. В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливіумови, зокрема:*…+2. Умова договору, відповідно до ѐкої правоволоділець маю право визначатиціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлявативерхня чи нижня межу ціюї ціни, ю нікчемноя.3. Умова договору, відповідно до ѐкої користувач маю право продаватитовари (виконувати роботи, надавати послуги) виклячно певній категоріїпокупців (замовників) або виклячно покупцѐм (замовникам), ѐкі маятьмісцезнаходженнѐ (місце проживаннѐ) на території, визначеній у договорі.
  48. 48. Lecture 6IT startups
  49. 49. Правоохранительные органыУкраины49не можна продати ідею…але її можна легковтратити
  50. 50. 50Від «ідеї» до «бізнесу»
  51. 51. Що таке стартап?люди
  52. 52. СПД vs. Трудові відносиниСт. 41 Кодекса обадминистративныхправонарушениях -штраф от 510 до 1700 грнСт. 172 Уголовногокодекса Украины - штрафот 850 гривен, арест насрок до 6 месяцев.
  53. 53. IPЩо таке стартап?
  54. 54. Робота на замовлення54ЗамовникТрудовий договірКонтрактВід «ідеї» до «бізнесу»
  55. 55. Продаж «результату»55Інтелектуальнавласність$Від «ідеї» до «бізнесу»
  56. 56. Передача виключних майновихправ56Компаніѐ(статутний капітал)Інтелектуальнавласність$% %Від «ідеї» до «бізнесу»
  57. 57. Передача виключних майновихправ (2)57Компаніѐ 2Інтелектуальнавласність$УкраїнаКіпр%Компаніѐ(статутний капітал)%Від «ідеї» до «бізнесу»
  58. 58. Ліцензія58Компаніѐ 1ІнтелектуальнавласністьРоѐлтіКомпаніѐ 2Компаніѐ 3УкраїнаКіпрВід «ідеї» до «бізнесу»
  59. 59. Ідеальні етапи стартапу- ідеѐ- інкубатор- інвестори
  60. 60. WTF?Incubation agreementLOI = Letter of IntentNon-disclosure agreementDue diligenceBinding pre-contractSPA = Sales-Purchase AgreementShareholders Agreement

  ×