овдз 2013 лекція 2

647 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

овдз 2013 лекція 2

 1. 1. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ курс лекцій Д.Гадомський 2013 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСРИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» Кафедра галузевих правових наук
 2. 2. ТЕМА 1 Купівля-продаж
 3. 3. 3 Зміст Загальні положення про договори купівлі-продажу Поставка Дарування Купівля продаж земельної ділянки Договори міжнародної купівлі-продажу Купівля-продаж компанії
 4. 4. 4 Визначення Договір купівлі-продажу — це правочин, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується за встановлену плату передати майно (товар) у власність іншій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього визначену грошову суму Особа 1 Особа 2 Товар $$
 5. 5. 5 Зміст: предмет За договором купівлі-продажу майно (товар) передається покупцю у власність Предмет Чинне законодавство не містить переліку цінностей, які можуть бути предметом договору купівлі-продажу Ст. 656 ЦК: предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.
 6. 6. 6 Зміст: предмет Товар = окремі речі або їх сукупність (об’єкти природного походження та створені людиною матеріальні блага), які здатні за своїми властивостями задовольняти відповідні потреби людей. «Товар» = «майно» (ст. 655 ЦК) Майнові права це товар? (ч. 2 ст. 177, 656 ЦК)
 7. 7. 7 Зміст: ціна Ціна Ціна товару — це відповідна грошова сума, встановлена у грошовій одиниці України або у грошовому еквіваленті в іноземній валюті, яка сплачується покупцем на користь продавця. Іноземна валюта як еквівалент? Розрахунки в іноземній валюті? Ціна – за домовленістю сторін. Але: регульовані ціни (приклади?)
 8. 8. 8 Зміст: ціна Порушення обов’язку оплатити товар = санкції: примусове стягнення боргу, відшкодування збитків, сплата неустойки, розірвання договору, зупинення продавцем передання товару до його повної оплати покупцем.
 9. 9. 9 Зміст: сторони Продавцем товару, відповідно до ст. 658 ЦК, може бути особа, яка має право продажу товару. Таке право крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Case study Продавець відчужив товар Набувачу, не маючи щодо нього права власності. Який спосіб захисту порушеного права може обрати Дійсний власник майна? - Визнати недійсним договір купівлі-продажу? - Визнати договір неукладеним? - Витребувати майно із чужого незаконного володіння? - Вимагати компенсації вартості майна?
 10. 10. 10 Зміст: форма Форма договору купівлі-продажу регулюється загальними правилами, встановленими щодо форми правочинів. Договір купівлі-продажу може укладатися в усній чи письмовій формі (простій танотаріальній), а також шляхом здійснення так званих конклюдентних дій. Ст. 657ЦК перелік предметів, відчуження яких за договором купівлі-продажу вимагає укладення договору у письмовій формі, та його нотаріальне посвідчення
 11. 11. 11 Договір поставки Договір поставки — це правочин, за яким продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. Ст. 266 ГК Предметом поставки є визначені родовими ознаками продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками. Договори поставки не можуть укладатись стосовно передання цінних паперів
 12. 12. 12 Договір поставки На ці правовідносини поширюється чинність ст. 712 ЦК. Положення ст. 655—697 ЦК (Договір купівлі-продажу) поширюються на зобов’язання щодо поставки, якщо інше не передбачено законами, що формулюють спеціальні правила щодо поставки Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, що була затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів Союзу РСР від 15 червня 1965 р. № П-6, та Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, що була затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів Союзу РСР від 25 червня 1966 р. № П-7
 13. 13. 13 Договір поставки - виконання Виконання договору поставки полягає в переданні товарів постачальником покупцеві. Договором поставки може встановлюватись будь-який спосіб передання товарів. Постачальник може здійснювати поставку товарів на склад покупця власним автомобільним транспортом або автомобільним транспортом загального користування. На постачальника може бути покладено обов’язок здійснювати відвантаження товарів залізничним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом або через трубопроводи. Може передбачатись вибірка товарів покупцем (ч. 5 ст. 267 ГК), за якої покупець отримує товар на складі постачальника та вивозить його власним автомобільним транспортом чи транспортом загального користування.
 14. 14. 14 Договір поставки - виконання Інкотермс Чи можуть сторони в договорі змінити умову інкотермс?
 15. 15. 15 Договір дарування Договір дарування між юридичними особами? Договір дарування і статус добросовісного набувача
 16. 16. 16 Купівля-продаж земельної ділянки Укладення договору на підставі акту органу місцевого самоврядування Форма договору
 17. 17. 17 Договір міжнародної купівлі-продажу Сторони Право, що підлягає застосуванню Вирішення спорів Підвідомчість / Підсудність
 18. 18. 18 Договір купівлі-продажу компанії Asset deal / share deal Продаж акцій або частки в статутному капіталі (кооператив?) Term Sheet - Due diligence – Pre Contract – Sales-Purchase Agreement (SPA)
 19. 19. Contract drafting
 20. 20. 20 Drafting Request Research, general legal analysis
 21. 21. Laws: Civil Code
 22. 22. 22 Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу 1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.
 23. 23. 23 Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу 1. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. 2. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю- продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав. 3. Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом. 4. До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їхньої суті. 5. Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.
 24. 24. 24 Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав 1. Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. (положенням статті 177 дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 10.12.2009 р. N 31-рп/2009)
 25. 25. 25 Стаття 627. Свобода договору 1. Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 2. У договорах за участю фізичної особи - споживача враховуються вимоги законодавства про захист прав споживачів. (Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 22.09.2011 р. N 3795-VI)
 26. 26. 26 Стаття 632. Ціна 1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом. 3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається. 4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.
 27. 27. 27 Стаття 638. Укладення договору 1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
 28. 28. 28 Стаття 655. Договір купівлі-продажу 1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
 29. 29. 29 Стаття 658. Право продажу товару 1. Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення.
 30. 30. Laws: Economic Code
 31. 31. 31 Стаття 180. Істотні умови господарського договору 1. Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства. 2. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. 3. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. 4. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

×