Successfully reported this slideshow.

овдз 2013 лекція 1

339 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

овдз 2013 лекція 1

 1. 1. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ курс лекцій Д.Гадомський 2013 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕСРИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» Кафедра галузевих правових наук
 2. 2. 2 Lawyer Accountant Tax inspection Court Auditor Police Bank
 3. 3. 3 I have best attorney in the world. He can draft the contract with one singe meaning -- “Manderlay” Lars von Trier, 2005
 4. 4. 4 Гарний договір = договір, який… Однаково розуміється сторонами Може бути виконаний сторонами Виконується сторонами Не суперечить закону (=дійсний) Тест Сидора Полікарповича …
 5. 5. 5 -- “Intolerable Cruelty” Joel, Ethan Coen, 2003 Ironclad contract…
 6. 6. Про курс
 7. 7. 7 Мета курсу Практична Навчитись писати договір Теоретична розмежувати передбачені Цивільним і Господарським кодексами України види зобов’язань за їх галузевою і функціональної приналежністю Термінологія Істотні умови кожного із виду зобов’язань Імперативні норми і свобода договору
 8. 8. 8 Дмитро Гадомський gadomsky@gmail.com
 9. 9. 9 1999 2004 2005 2007 2010 2013
 10. 10. 10 Структура 10 тем
 11. 11. 1. Купівля-продаж
 12. 12. 2. Оренда, лізинг
 13. 13. 3. Підряд, будівництво
 14. 14. 4. Надання послуг
 15. 15. 5. Перевезення, зберігання
 16. 16. 6. Представництво, посередництво
 17. 17. 7. Біржові угоди
 18. 18. 8. Фінансові послуги
 19. 19. 9. Розпорядження правами ІВ
 20. 20. 10. Змішані, непоіменовані договори
 21. 21. 21 Джерела Інші закони Акти Президента постанови КМУ Інші НПА ЦК України ГК України Конституція України Міжнародні договори
 22. 22. 22 Джерела Практика КСУ Судова практика Тлумачення МінЮсту Акти державних органів Наукові праці Норми законодавства можуть суперечити одне одному. Тому:
 23. 23. 23 Література
 24. 24. 24 А ще… Будемо дивитись на речі під різними кутами зору Будемо писати контракти Проводити переговори, узгоджувати умови Розглядати практичні кейси Робити різні штуки у Word
 25. 25. Rules
 26. 26. 26 Правило № 1 Задавати запитання
 27. 27. 27 Правило № 2 Сумніватись
 28. 28. 28 Правило № 3 Сперечатись
 29. 29. 29 Правило № 4
 30. 30. ТЕМА № 0 basic recap
 31. 31. 31 Договір vs. Закон Ст. 6 ЦК України Право укласти договір, який не передбачений актами законодавства, але відповідає загальним засадам Врегулювати відносини в договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, але не врегульовані цими актами Відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати відносини на власний розсуд Крім випадків, коли: а) імперативна норма б) обов’язковість для сторін актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або суті правовідносин
 32. 32. 32 Принцип свободи договору Свобода договору = одна із основних засад цивільного законодавства України (п. 3 ст. 3 ЦК). Ст. 627 ЦК суб’єкти цивільного права є вільними: 1) при вирішенні питання про укладення договору; 2) при виборі контрагентів; 3) при погодженні умов договорів.
 33. 33. 33 Істотні умови договору Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов (ч. 1 ст. 638 ЦК) Ціна (ч. 3 ст. 180 ГК, але ч. 4 ст. 632 ЦК) Предмет (ч. 1 ст. 638 ЦК, ч. 3 ст. 180 ГК) Строк (ч. 3 ст. 180 ГК) Умови, визначені законом як істотні Умови, визначені сторонами як істотні
 34. 34. 34 Істотні умови договору Якщо сторони не дійшли згоди щодо всіх істотних умов, договір визнається: Недійсним Неукладенимvs.
 35. 35. 35 Істотні умови договору Порядок визнання договору недійсним / неукладеним Правові наслідки недійсності / неукладеності Визнання частково виконаного договору поставки недійсним? Чи можна визнати неукладеним договір, який був виконаний сторонами?
 36. 36. 36 Істотні умови договору Відсутність істотної умови = договір неукладений але Якщо на недійсність прямо вказується законом (напр. Закон про оренду землі: відсутність в договорі однієї із істотних умов, визначених цією статтею, є підставою для визнання договору недійсним), тільки тоді відсутність істотної умови = визнання договору недійсним
 37. 37. 37 Договір vs. Контракт Договір = контракт?

×