Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes_Multimedia_ Marcos baldovi Practica Final

69 views

Published on

Treballs perteneixents a la Pràctica Final l'assignatura de Xarxes Multimèdia de l'Universitat Oberta de Catalunya

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xarxes_Multimedia_ Marcos baldovi Practica Final

 1. 1. PRÀCTICA Xarxes multimèdia Grau de Multimèdia 2n semestre curs 2016/2017 Marcos Baldoví Martínez Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
 2. 2. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1. Conguraci d'una xarxa local amb WiFi %s com que en un àmbit domèstic o en una o)cina, es tingui m,s d'un ordinador, per la qual cosa apareixerà de manera inevitable la necessitat de connectar-los entre si. Per quina raó necessitarem tenir aquests equips connectats entre si, formant una xarxa? Les raons són diverses, per exemple per arribar a transferir )txers, v3deos o fotos d'un ordinador a un altre, per a compartir la connexió a Internet, per a poder utilitzar la mateixa impressora des de diversos equips, etc. En aquest apartat de la pràctica (format per 8 subapartats) haureu de presentar els detalls per a la con)guració d'una xarxa local amb WiFi. Des dels elements f3sics, )ns a la con)guració de la xarxa amb el sistema operatiu que trieu (Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS, alguna distribució Linux com Ubuntu, etc.). 2
 3. 3. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1.1. Elements fsics de la xarxa Aquest subapartat fa referència als equips que anem interconnectant, targetes de xarxa, cablejat, router, etc. Heu de detallar el context en el qual s'instal·laria aquesta xarxa d'rea local (real o ctcia; d’una petita ocina o, ns i tot, podria ser la descripci de la xarxa que estigueu utilitzant). A ms, presentareu en un esquema grc la seva estructura i la distribuci dels equips, dispositius (router, switchs, impressores, repetidors,...) i altres elements (tipus de cablatge,...) que congurin aquesta xarxa. En el primer mAdul de l'assignatura disposeu de detalls sobre aquest tema de xarxes d'àrea local: • Sistema operatiu utilitzat. El sistema operatiu que detalleu sera amb el qual realitzareu els seg#ents subapartats d'aquesta practica. Sistema Operativo MacOs Sierra (versión 10.12.3) ,s la tretzena versió de macOS (anteriorment OS X), el sistema operatiu d'Apple per als seus ordinadors d'escriptori, portàtils i servidors Macintosh • Caracterstiques dels ordinadors o dispositius m$bils que anem a interconnectar, detallant un tipus concret de targeta de xarxa de cada equip. 1) Nombre del modelo: iMac Nombre del procesador: Intel Core i7 Velocidad del procesador: 2,8 GHz Memoria: 20 GB Tarjeta Ethernet Broadcom 5764-B0: Nombre: ethernet Bus: PCI Tipo: Controlador Ethernet Nombre del dispositivo BSD: en0 Dirección (MAC) del hardware: 00:23:df:fe:db:91 IPv4: Método de configuración: DHCP IPv6: Método de configuración: Automático Proxies: Lista de excepciones: *.local, 169.254/16 Modo FTP pasivo:Sí Wi-Fi: Tipo: IEEE80211 Nombre del dispositivo BSD: en1 Dirección (MAC) del hardware: 7c:6d:62:75:0f:98 IPv4: Método de configuración: DHCP IPv6: 3
 4. 4. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Método de configuración: Automático Proxies: Lista de excepciones: *.local, 169.254/16 Modo FTP pasivo: Sí IEEE80211: JoinModeFallback: DoNothing PowerEnabled: 1 RememberJoinedNetworks: 1 Versión: 2200 2) Nombre del modelo: MacBookPro Nombre del procesador: Intel Core i5 Velocidad del procesador: 2,7 GHz Memoria: 8 GB Tarjeta Ethernet: NO Wi-Fi: Tipo de tarjeta:AirPort Extreme (0x14E4, 0x133) Versión del firmware: Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.171.68.1a5) Dirección MAC: d0:a6:37:eb:20:23 Configuración regional:ETSI Modos PHY compatibles: 802.11 a/b/g/n/ac Canales admitidos:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 Wake on Wireless: Compatible AirDrop:Compatible Canal AirDrop: 44 3) Nombre del modelo: PC Nombre del procesador: Intel Core i3 Velocidad del procesador: 3,1 GHz Memoria: 8 GB Tarjeta Ethernet: NO Wi-Fi: Tipo de tarjeta: Conceptronic 54Mbps USB Tipo de producto Microsoft Hosted Network Virtual Adapter Dirección MAC: 00:80:5A:52:93:5E Id. de dispositivo PNP USBVID_14B2PID_3C2263AA13C6504 Nombre de servicio netr7364 Configuración regional: ETSI 4) Mobils, Tablet, … 4
 5. 5. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació • Cablejat. Caracterstiques d'aquest. La xarxa no disposa de cablejat per tant ,s wi), es tracta d'una xarxa domestica en la qual el cablejat no està instal·lat perquè no queda estèticament correcte. Aquesta xarxa permet la transmissió de dades en temps real a usuaris., Proporcionant mltiples possibilitats de servei i productivitat. • Router. Pel que fa al router sense ls, tamb+ haureu de concretar un fabricant (D-link, linksys, 3com, etc.) i un model concret, detallant a m+s l'adre3a URL on puguem trobar el manual d'6s i conguraci del fabricant. Marca: ZTE Model: ZXHN H208N Username: 1234 Password: 1234 http://blog.masmovil.es/como-cambiar-la-contrasena-wifi/ http://wwwen.zte.com.cn/en/products/access/cpe/201405/t20140522_4 24160.html • Caracterstiques t7cniques de la xarxa. Tipus de xarxa (Ethernet, etc.) %s una xarxa wi) nicament ; no disposa de cap connexió per )l per tant els ports de conexio f3sics (RJ45) del router no els utilitzarem. 1.2. Conguraci del sistema operatiu utilitzat per a la xarxa local Despr,s d'haver detallat els elements de maquinari que podem arribar a tenir a la nostra xarxa local, seguirem amb el detall d'aspectes de con)guració d'aquests. Una vegada instal·lat el maquinari de la xarxa, haurem de con)gurar el sistema operatiu triat perquè reconegui i treballi amb la xarxa. En aquest subapartat presentareu els detalls de conguraci d'aquesta xarxa local (la que heu presentat en el subapartat 1.1). En concret, cal que cadascun dels equips estigui correctament identicat. Al treballar en xarxa, cada ordinador haur de tenir un identicador personalitzat, que consistir en un nom d'equip i grup de treball. Posteriorment s’hauran de revisar/congurar els parmetres (adre+ament IP) per a poder tenir accs a l’equip. 5
 6. 6. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1) Copiarem tota l’informacio necesaria de cadascun dels ordinadors que formen part de la xarxa per poder con)gurar correctarrectament la xarxa local. En els mac accedirem a traves: preferencias del sistema → red IMAC-DE-MARCOS 6
 7. 7. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació MBP- DE MARCOS 7
 8. 8. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació AlliPebre Per obtindre l’informacio del pc que es desitga conectar a la xarxa accedim a simbolo del sistema i executem el comandament: ipconfig/all *Dirección física es l’adreça MAC 8
 9. 9. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1.3. Conguraci del router La Connexió del cable d'Internet es realitza una trav,s de la L3nia TelefAnica mitjançant Una connexió RJ45 Que va )ns al rooter Com Tota la connexió ,s inlámbrica Els Ports RJ45 Que porta el router estaran buitd. El port verd del tipus RJ45 es per a la linea telefAnica 9
 10. 10. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació • Captures de les pantalles des de les que podem modicar aspectes de seguretat, la conguraci NAT i DHCP. Haureu de presentar tota aquesta informaci pel model de router que heu triat per a la vostra xarxa sense ls. 10
 11. 11. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació La configuration de l'aparell és: • adreçament: dinàmic • Porta d'enllaç: 192.168.1.1 • Màscara de subxarxa: 255.255.255.0 • Rang DHCP: 192.168.1.128 → 192.168.1.254 1.4. Compartici d'arxius en xarxa Detallar breument el proc+s que ens portaria a compartir algunes carpetes d'un equip amb un altre de la mateixa xarxa. Podeu documentar-ho amb algunes captures de pantalla. 1. Crearem una carpeta en la unitat E de Windows amb el nom carpetaCompartida i col·locarem un arxiu en format jpg per realitzar la prova. 2. Botó de la dreta i establirem permisos li direm compartir en todos i escollirem els tipus de permisos que volem que tinguin els usuaris de la xarxa en el nostre cas hem activat les 3 pestanyes [control total cambiar, leer] 11
 12. 12. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 3. Per comprovar que hem realitzat correctament la creació de la carpeta anirem a administrador de equipo escollirem la pestanya carpeta compartida i una vegada desplegada escollirem l'opció Recursos Compartidos, comprovem que es troba la carpeta que hem creat abans la seleccionem i botó de la dreta per revisar si tenim els permisos tal com hem marcat. 4. A continuació desde qualsevol dels 2 ordinadors mac comprovarem que ens trobem a la mateixa xarxa ( WORKGROUP ) que l'ordinador amb Windows. 5. Des de qualsevol dels dispositius mac anirem al )nder i en la barra de men superior seleccionarem la pestanya ir → Conectarse al Servidor. Escriurem el nom de la màquina a la qual volem connectar-nos. 12
 13. 13. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 6. Col·locarem l'usuari i la contrasenya que s'utilitza en l'ordinador de Windows 7. Com podem observar ja podem accedir a la màquina i podem modi)car el contingut de la carpeta incloent o llevant )txers. 1.5.Compartici d'impressores en xarxa • Detalleu breument el proc+s que ens portaria a compartir una impressora en xarxa. FALTA COMPARTIR UNA IMPRESORA • Com connectareu en xarxa una impressora que no disposi internament de la possibilitat que sigui connectada en xarxa? Si +s el cas, detalleu quin tipus de dispositiu addicional es podria emprar. FALTA CONTESTAR 1.6. Gesti de la xarxa L'administració d'una xarxa integra aquelles tasques que permeten apro)tar al màxim els recursos i serveis que ens ofereix la connexió d'equips informàtics i altres dispositius mAbils. L'administració requereix estar al dia de les novetats, a m,s d'un esforç de plani)cació i organització. Un bon 13
 14. 14. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació administrador ha de saber gestionar els recursos d'un sistema operatiu servidor, que t, com a )nalitat principal proporcionar serveis als usuaris i als equips informàtics. En aquest subapartat es demana que concreteu com es portar a terme la gesti dels comptes d’usuari, amb els seus permisos i poltiques de seguretat. La gestió d'usuaris en mac es realitza en el panell de preferències del sistema mitjançant l'eina Usuarios y grupos des de la qual podem administrar tots els permisos i controls d'acc,s. Seguidament omplirem les dades per al nou usuari amb el tipus de compte que volem que aquest utilitzi. Depenent del tipus de compte se li concenderan determinats permisos en aquest cas serà un compte estardart sense permisos per modi)car arxius ni tampoc modi)car permisos. a diferència del compte d'administrador en la qual podem realitzar totes les modi)cacions necessàries com afegir usuaris, compartir carpetes, rangs dels usuaris, etc. 14
 15. 15. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació En l’apartat 2.2 seguirem aprofondint amb algunes eines addicionals que incorpora el sistema operatiu, relacionades amb l’administraci de la xarxa. Per administrar per a l’administració de la xarxa utilitzarem la ferramenta Utilitidad de Red de macOS Sierra, que permet realitzar les segRents tasques d’administració per comprobar el correcte funcionament de la xarxa. a) Info: En aquesta pestaña s’obt, tota la info de l’inter)cie de conexio de l’equip. b) Netsat: Permet que examinem en temps real l’informació sobre les connexions del sistema operatiu, les taules d'encaminament de l'ordinador 15
 16. 16. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació visualitzant un resum detallat dels tipus de paquet enviats i rebuts mitjançant protocols de xarxa estàndards. • b.1) taules d’encaminament permeten visualitzar un resum detallat dels tipus de paquet enviats i rebuts mitjançant protocols de xarxa estàndards. • • b.2) Estad3stiques de xarxa completes per a cada protocol: 16
 17. 17. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 17
 18. 18. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació • b.3) Informació multicast 18
 19. 19. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació • b.4) Estat de totes les conexions actuals 19
 20. 20. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació c) ping: Aquest tipus de prova s'anomena llançar un ping a un altre dispositiu que utilitzi el protocol d'Internet (IP), com un ordinador, una impressora en xarxa o un dispositiu AirPort. L'enviament de pings pot ajudar a esbrinar si un problema de comunicació està provocat per la seva ordinador, la connexió o el dispositiu remot. Farem un ping a l'adreça DN publica de Google* (8.8.8.8) *Google Public DNS proporciona als usuaris les segRents adreces DNS per a s pblic, assignant-los als servidors m,s propers: Direccions IPv4: 8.8.8.8 i 8.8.4.4. Adreces IPv6: 2001: 4860: 4860 :: 8888 i 2001: 4860: 4860 :: 8844.) d) Lookup: Permet comprovar si funciona el servidor DNS introduint una adreça i retornant amb un format la IP enviada. 20
 21. 21. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació e) traceroute: permet seguir la pista d'un paquet enviat al servidor. Durant la seva trajectAria, el paquet passa a trav,s de diferents dispositius de xarxa (encaminadors, tallafocs, etc.) per )nalment arribar al servidor. Amb traceroute, ,s possible veure l'IP aix3 com el temps de resposta entre cada obstacle (encaminador, tallafocs, etc.) f) Whois: proporciona l'informació disponible d'una pagina web a m,s ens ajuda a esbrinar d'on prov, la mateixa (pàgina web), tot i que cada vegada mes els servidors proporcionen serveis de privacitat. 21
 22. 22. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació g) Finger: introdueix el nom d'usuari i la direcció de domini per utilitzar el protocol de Finger i obtenir informació de l'usuari. h) Port Scan: podem veure els ports oberts del nostre propi equip introduint l'adreça IP de loopback 127.0.0.1 1.7. Seguretat en xarxes sense ls: Protocols de seguretat Les comunicacions sense )ls, i.e. sense cables, pel tipus de mitjà que utilitzen acostumen a ser molt vulnerables en temes de seguretat. Les nostres dades aniran emetent-se per l'aire, via ones de radi, de manera que qualsevol pot interceptar-les, o )ns i tot, “introduir-se” dins la nostra xarxa. Per aquesta raó, els punts d'acc,s o els enrutadors sense )ls, que ens permeten accedir a la xarxa, s'haurien de con)gurar dotant-los d'un bon nivell de seguretat per a les nostres comunicacions sense )ls. 22
 23. 23. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Per entrar en la con)guració del punt d'acc,s o de l'enrutador, com abans, haurem de conèixer la seva adreça IP dins de la xarxa i la contrasenya per a poder entrar en la seva con)guració. Per conèixer aquesta informació, haurem de consultar el manual de funcionament d'aquests dispositius. Hem de tenir en compte que, en alguns casos, en la con)guració per defecte d'aquests punts d'acc,s i enrutadors sense )ls no hi ha cap tipus d'autenticació per connectar-nos a la xarxa sense )ls. D'aquesta manera, qualsevol usuari que es trobi en el camp d'acció del punt d'acc,s o del router podria connectar-se directament a la nostra xarxa i utilitzar, per exemple, la nostra connexió a Internet. No ,s gens recomanable mantenir-ho aix3. L'autenticació a la xarxa sense )ls ha de realitzar-se de manera segura utilitzant algun d'aquests tipus d'autenticació com els que s’esmenten en els materials (control d’acc,s per adreça MAC, autenticació per clau WEP (wired equivalent privacy), WPA o acc,s WiFi protegit, ...) En aquest subapartat de la pràctica haureu de respondre a les preguntes segRents: 1.7.1 Tal com hem comentat, la seguretat +s un punt que s'ha de tenir molt en compte en tota instal·laci sense ls. A partir del router sense ls que heu triat, reviseu les especicacions t7cniques que apareixen en el seu manual (dins la web del fabricant) i detalleu els protocols de seguretat que incorpora aquest dispositiu. Detalleu una conguraci de seguretat concreta que aneu a aplicar a la vostra xarxa sense ls, detallant el tipus o els tipus d'autenticaci que aplicareu, i descriviu com es conguraria en aquest router sense ls. Els protocols de seguretat que inclou el router son : OPEN SYSTEM: Red oberta sense cap tipus de codi)cació. WPA PSK: WPA es un tipus de codi)cacio entre 8 i 63 caracteres (8 ~ 63 characters). PSK vo dir (clau compartida prèviament) el que signi)ca que ,s disposa d'una contrasenya coneguda per tots i cadascun dels clients que es connecten a la xarxa WiFi. %s la con)guració de xarxa m,s utilitzada en els routers WiFi que els proveïdors d'internet faciliten amb les seves connexions d'ADSL / Cable / Fibra Aptica. WP2 PSK: WPA2 ,s l'actual standard de seguretat WiFi aquest incorpora algunes millores respecte al WPA ja Quelo fa m,s resistent a alguns atacs coneguts. amb WPA2 les contrasenyes tamb, s'intercanvien amb (PSK) a les xarxes domèstiques. 23
 24. 24. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Shared Key %s un tipus de protocol, que prede)neix quatre adrec,s amb el tipus d'encriptació web totalment desaconsellat perquè ,s un protocol que ja no s'utilitza. Protocol Utilitzat WPA/WPA2 PSK El protocol que utlitizarem es el que esta marcat com WPA/WPA2 PSK pero el algoritme d’encriptació que fem servir es AES que ha diferencia dels soportats per el nostre router, es tracta d'un xifrat estàndard molt segur, de fet, ha estat adoptat pel govern dels Estats Units. AES es considera molt segur, les principals debilitats seria atacs per força bruta, que a la vegada poden ser evitades utilitzant contrasenyes fortes. 24
 25. 25. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1.7.2. Presenteu amb major detall el funcionament d'un dels tipus d'autenticaci descrits anteriorment, detallant el protocol d'encriptaci utilitzat. En quin cas s'hauria de recomanar l'activaci del tipus d'autenticaci que heu descrit? AES: %s un algoritme de xifrat simètric. ,s un dels algoritmes m,s populars usats en criptogra)a sim,trica.T, un sol atac, registrat al 2011 per un grup d'investigadors de Microsoft i de la Dutch Katholieke Universiteit Leuven. Van atacar un sistema basat en 128 bits (AES-128), en l'actualitat ha realitzat importants avenços teArics en els atacs als estàndards de xifrat mitjançant versions de 192 i 256 bits (AES-192 i AES-256). Què es necessita per poder trencar AES? Es necessitarien un bilió d'ordinadors i que cada un d'ells pugui provar mil milions de claus per segon. Altres Algortmes d’encriptaci soportats pel router ZXHN H208N TKIP (Temporal Key Integrity Protocol): Apareix com algoritme de xifrat al mateix temps que les xarxes WPA. Es tracta d’un xifrat diferent al utilitzat amb les xarxes WEP per a protegir les comunicacions sense )l. En l'actualitat es considera obsolet, ja que hi ha algoritmes de xifrat millors com AES. 1.7.3. Quins cinc consells es podrien donar per disposar d'una xarxa sense l el m+s segur possible? (doneu detalls de conguraci, tipus de xifrat, claus, etc.). Citeu la font consultada. 1) Modicar el nom de la xarxa Wi-Fi o (SSID) Normalment per defecte totes les xarxes compten amb un nom o SSID per defecte amb el qual s'identi)ca amb el proveïdor d'Internet que tenim contractat o el fabricant del router. Utilitzant aquesta informació un atacant podria arribar a saber quina ,s la contrasenya d'acc,s a la xarxa wi). Per tant s'haurà de substituir el SSID per un amb el qual no es pugui associar al proveïdor d'Internet o fabricant. 25
 26. 26. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2) Contrasenya d'acc+s a la pagina d'administraci del router Canviar l’usuari i la contrasenya que porta per defecte el router, ja que en la majoria de routers sol ser admin o 1234. Si es col·loca al panel d'administració una contrasenya “forta” s’evitarà l’acces sense perm3s a usuarus desconeguts . 3) Congurar el router amb el protocol i algoritme d'encriptaci de maxima seguretat que permeti el dispositiu. WPA2 amb l'algoritme d'encriptació AES la clau de xifrat serà forta, ,s a dir amb m,s de 13 caràcters, la clau estarà composta per lletres minscules, majscules nombres i caràcters ASCII. Evitarem )car noms corrents i generar combinacions aleatAries amb xifres, caràcters ASCII i noms. 4) Canviar la contrasenya de la xarxa regularment La contrasenya de la nostra xarxa wi) ha de ser robusta i ara el nom no la associarem la xarxa SSID. Aquesta contrasenya hauria de tenir una longitud m3nima de 13 caràcters i incloure majscules, minscules, nmeros i s3mbols. Com m,s gran sigui la longitud de la contrasenya m,s dif3cil serà que un atacant pugui descobrir-la. 5) Deshabilitar l'administraci remota L'administració remota serveix perquè puguem con)gurar el nostre router fora de la nostra xarxa privada com ara des de la xarxa wi) del domicili d'un familiar. Aquesta opció ,s convenient tenir-la desactivada, ja que d'aquesta manera evitem que alg pugui connectar-se al nostre router des d'Internet. Fonts: https://www.adslzone.net/2015/01/16/como-mantener-segura-tu-red-wi)-y- proteger-tu-router/ https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/03/tu-router-tu-castillo- medidas-basicas-para-su-proteccion 26
 27. 27. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 1.8.Possibles problemes amb els quals ens podem trobar En el cas que ens trobem amb alguna situació problemàtica amb la nostra xarxa local amb WiFi (de con)guració, en activar-la, etc.), sempre podem recórrer als tutorials/ajuda que incorporen alguns sistemes operatius. Es demana que en aquest subapartat de la pràctica escolliu dos hipotètics problemes relacionats amb la xarxa local amb WiFi entre els que es presenten en aquesta taula i detalleu com procedirieu i la seva possible solució, indicant la font consultada. • Problemes de cobertura per interfer7ncies o falta de senyal. La ubicació del router ,s clau per obtenir una bona cobertura de senyal perquè arribi el mas lluny possible. a l'hora d'instal·lar encaminador haurem de tenir en compte una sèrie de condicionants com: • La distància i els obstacles entre l'emissor i el receptor perquè són la principal causa d'una mala cobertura o falta de senyal per aixA que cercarem un lloc on tots els punts de connexió estiguin a la mateixa distància • No col·locar el router enganxat a la paret, ja que es perd gran part del senyal, el motiu ,s l'impediment que ofereix la paret per a poder expandir gran part de les ones. • Si no podem canviar la ubicació del router per qualsevol d'alguna de les causes anomenades una solució ,s la utilització extensor de senyal on l'emissor ,s connecta a un port rj45 i el receptor a la xarxa elèctrica. • No ens funciona la xarxa en un dels ordinadors. Ens apareix la icona de xarxa per$ mostra un senyal d’error. • Realitzarem un ping al router per a comprovar que la targeta pot enviar i rebre informació desde el router. • Comprovarem que la IP de l'ordinador que no es pot connectar a la xarxa, no tingui de la mateixa IP que altre dispositiu que estigui connectat a la mateixa xarxa. • Pot ser un problema de protocols del sistema operatiu de l’equip o dels controladors de la targeta de xarxa que no estiguin actualitzats tamb, pot ser que no siguin originals, etc. 27
 28. 28. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació • Si el nostre punt de connexió a la xarxa es de cable comprovarem que cablejat desde el router )ns al punt estigui en condicions: tipus de cable, conexions, etc. Conguraci de xarxa nalitzada la primera part de la practica Finalitat aquest exercici hem modi)cat l'acc,s al router, nom de xarxa (SSID1 Name) i la contrasenya de la mateixa amb la )nalitat de tindre una xarxa menys vulnerable, tal com es mostra en les segRents captures: Nota No s’ha desactivat l’opcio d’accedir al router via protocol WPS perque en aquest router no trobo aquesta opció i es una vulnerabilitat molt greu. 28
 29. 29. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació PART 2 En aquest subapartat de la pràctica es demana que, utilitzant un analitzador del sistema, respongueu a algunes qRestions. Podeu emprar un dels analitzadors que hem presentat o algun altre que considereu (per exemple per Mac OS X ja no caldria instal·lar-lo, ja que el mateix sistema facilita la informació demanada en aquest primer bloc de quatre preguntes). 1. Quin programa analitzador del sistema heu triat? L'aplicació Información del sistema que incorpora MacOS Sierra mostra un resum de la informació sobre el maquinari, programari i la xarxa, proporcionant especi)cacions detallades incloent els dispositius externs connectats a l'equip. En algunes versions d'OS X, aquesta app es diu Per)l de Sistema. 29
 30. 30. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2. Quin +s l'adaptador que utilitza la vostra xarxa local? Quin +s el fabricant? Quines sn les adreces de xarxa? Detalleu en quin apartat es pot localitzar aquesta informaci, complementant-ho amb una captura de pantalla. Aquesta informació es troba a l'aplicació que inclou MacOs Sierra anomenada Utilidad de red. L'ordinador que estem analitzant disposa de dos tipus de targetes una ethernet que permet la connexió per mitjà de cable i l'altra una targeta wi) : TARJETA ETHERNET TARJETA WIFI 30
 31. 31. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 3. Quins altres elements facilita aquest programa analitzador del sistema relacionat amb xarxes multim7dia? Presenteu algunes captures de pantalla amb aquesta informaci Quin +s la seva utilitat? Informació de inter)cie Estad3stiques de transferència Adreça De Maquinari Direcció IP Velocitat De L’enllaç Estat De L’enllaç Proveidor (informació del fabricant) Model (refencicies del model) Paquets Enviats, Errors D’enviament Paquets Rebuts Errors De Recepció Col·lisions 4. Quines sn les dues utilitats m+s interessants que heu trobat en aquest analitzador del sistema? Netsat: %s una ferramenta molt completa, permet obtenir de forma molt visual informació en temps real sobre les connexions com són: ◦ Taules d'encaminament ◦ Estat de totes les connexions actuals. ◦ Informació multicast ◦ Estad3stiques de xarxa 31
 32. 32. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació L'altra ferramenta que es troba dins de Utilidad de Red ,s la de Info; proporciona de forma molt visual la informació de la interf3cie de xarxa escollida. 2.2. Utilitats dins del sistema operatiu El sistema operatiu tamb, incorpora algunes utilitats que ens faciliten informació sobre la nostra con)guració de xarxa o de les connexions. Per tant, ens poden ser d'utilitat per esbrinar i solucionar problemes de connectivitat dins d'una xarxa local. En Windows, des de la consola de “s3mbolo del sistema” (o “indicador d’ordres”) tindrem activa una l3nia de comandes des de la qual podrem executar les aplicacions/comandes que s’esmenten en els materials de En el cas d’emprar el sistema operatiu d’Apple OS X, s’hauran d’emprar les eines que ja porta tamb, instal·lades per aquestes funcions: analitzador del sistema, preferències del sistema, utilitat de xarxa (que inclou comandes com ping, traceroute, netstat, )nger,...), terminal, … Utilitzant algunes aplicacions espec3)ques que incorpora el sistema operatiu haureu de respondre a les segRents preguntes (en el cas d’utilitzar un altre sistema operatiu haureu de realitzar-ho amb les aplicacions equivalents): 1. Utilitzant la comanda netstat, mostreu en una taula unes cinc connexions de xarxa establertes i el signicat de la informaci obtinguda (adreces, xarxa a la qual pertanyen detallant la seva classe, detall dels ports, protocols, etc.). El comandament netstat mostra diversos tipus de dades de xarxa, segons l'opció de l3nia d'ordres que s'hagi seleccionat. Aquestes visualitzacions són molt tils per a administrar sistemes. Proto: Indica el protocol usat pel socket, pot ser TCP o UDP. TCP s'usa per obtenir connexions en què s'assegura que tots els paquets arriben al seu dest3. UDP ,s molt m,s ràpid en les transmissions, perA pot perdre paquets o 32
 33. 33. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació lliurar-los en un ordre incorrecte. En resum, TCP s'usa per navegar per internet i descarregar )txers i UDP s'usa en v3deos streaming i jocs. Recv-Q i Send-Q: Indiquen la quantitat de bytes que hi ha en cua per a aquest socket. En recv-Q dades esperant a ser llegits i en Send-Q a ser enviats. Normalment les dues columnes han d'estar a 0. En cas contrari pot ser que hi hagi algun problema. Local Address i Foreign Address: Indiquen a quins hosts i ports està connectat el sAcol. Local Address es sempre la de l’equip on estem executant netstat. Foreign Address pot ser qualsevol altre pc a internet, tamb, podria ser la mateixa màquina local, la qual cosa indica que aquesta màquina s'està comunicant amb ella mateixa a trav,s de la xarxa. State: Indica en quin estat es troba el sAcol. LISTEN (Esperant que una altra màquina estableixi connexió), ESTABLISHED (A punt per comunicar-se) i CLOSE WAIT, aquest estat indica que la màquina remota a tancat la connexió. https://elbauldelprogramador.com/netstat-analizando-la-red-y-detectando- problemas/ 2. Detalleu en una taula les estadstiques que facilita netstat per a cada protocol (TCP, UDP, etc.). Aquest punt el realitzar, des d'una màquina amb sistema operatiu Windows, el motiu ,s que MacOs realitza moltes peticions per al seu funcionament i la taula el registra tots els processos interns del sistema. L'opció netstat -s mostra estad3stiques dels protocols UDP, TCP, SCTP, ICMP i IP’s 33
 34. 34. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 3. Presenteu el contingut de la taula d'encaminament que ens facilita netstat. netstat -r Les Taula d'enrutament generalment s'emmagatzemen en un router o en una xarxa en forma d'una base de dades o arxiu. Quan les dades han de ser enviats des d'un node a un altre de la xarxa, es fa referència a la taula d'enrutament amb la )nalitat de trobar la millor ruta per a la transferència de dades. Funcionament: Quan un paquet de dades arriba a un node en particular, fa servir la taula de rutes per trobar la direcció del segRent node. Una vegada que arriba a aquest node, novament fa servir la taula d'enrutament per a la direcció del segRent salt, i aix3 successivament, )ns arribar a la destinació )nal. 34
 35. 35. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Parametres de la taula: Destination: Patró amb el qual es compara l'adreça de destinació del paquet Gateway: Indica on enviar el paquet de la columna anterior, els asteriscs signi)quen enviar localment Flags: Mostra què fñags s'apliquen a cada l3nia de la taula. • O indica que la l3nia que està activa • G indica que utilitza un inici • H indica que l'enrutament es fa a una adreça de host completa Refs: Indica el numero actual d’usos actius de la ruta Use: Indica el numero de paquets enviats fent servir aquesta ruta Netif: Indica la interf3cie de xarxa utilitzada per la ruta 35
 36. 36. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 4. Detalleu els parametres d'6s de ping i comenteu la resposta obtinguda. El comandament ping comprova la connectivitat en el nivell IP, ,s a dir comprova si un equip amb una IP es troba actiu dins de la xarxa. Realitzarem un ping sobre l’ Imac amb el qual estem treballant tota la pràctica, des de la nostra màquina enviem al host de destinació 10 paquets d'informació (cada un de 64 bytes) mitjançant el protocol ICMP i esperem una resposta amb les mateixes dades. Si la resposta arriba correctament, el ping ha estat satisfactori; si per contra falla ,s que la petició s'ha perdut pel cam3 i hi ha algun error. Podem executar aquesta comanda des Terminal ja que disposa d’una eina m,s completa i permet l’s de paràmetres m,s avançats*. Tamb, podem realitzar un ping cap a un host extern o de la xarxa. * parametres : https://es.wikipedia.org/wiki/Ping#Par.C3.A1metros 5. Quan s'utilitza la comanda ipcong amb l'opci /all, es crea un informe de conguraci detallat de totes les interfcies, incloent els ports congurats. Presenteu les dades obtingudes. 36
 37. 37. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació ifconfig es un comandament equivalent a → ipconfig /all en1: flags=8863UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST mtu 1500 ether 7c:6d:62:75:0f:98 inet6 fe80::1821:91ab:c930:f63%en1 prefixlen 64 secured scopeid 0x4 inet 192.168.1.129 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 nd6 options=201PERFORMNUD,DAD media: autoselect status: active en1: Interfície de xarxa • flags: Estat de la interfície UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST • mtu: mida màxima en bytes dels paquets 1500 • ether: l’adre7a MAC de la interfície ethernet • inet6 fe80: • inet: adre7a ip del dispositiu i adre7a ip del broadcast (porta d'enlla7) • status: informació sobre l’estat de la interfície 6. Concreteu i especiqueu dues adreces dest que siguin de dues empreses relacionades amb projectes audiovisuals (poden ser 37
 38. 38. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació maquines de diferents punts del mn) per investigar amb tracert (si disposeu d'una aplicaci semblant, com Visual Trace Route Tool (http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/), VisualRoute o Neotrace, tamb+ la podeu utilitzar). Per a cada petici haureu de respondre a les seg#ents preguntes dins d'una taula: • Quina +s l'IP de l'adre3a dest? Google IP: 216.58.214.174 total xarxes = 2 total de nodes =10 Vimeo IP: 151.101.0.217 total xarxes = 4 total de nodes =10 38
 39. 39. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació En realitzar aquestes mateixes peticions en una altra sessi, obteniu les mateixes rutes? Justiqueu la resposta. Les rutes d’encaminament obtingudes són diferents en les dues direccions un cop reinciada la màquina. El motiu ,s que les taules d'encaminament al reiniciar l'ordinador s'han de crear de nou i han de calcular de nou la ruta variant lleugerament la ruta depenent del moment. google 39
 40. 40. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació vimeo 40
 41. 41. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2.3. Eines per al monitoratge de la xarxa Havent ja documentat la xarxa i tots els seus components, posteriorment caldrà monitoritzar el seu rendiment, per a poder resoldre possibles problemes que ens poden sortir. Hi ha una gran varietat d’aplicacions amb aquesta funcionalitat, tant de programari propietari com lliure. 2.3.1 Sistemes de gesti de xarxes, o eines NMS –Network Management System-el Sn eines que permeten als administradors de la xarxa fer la monitoritzaci en remot, i sovint de forma graca, dels diferents dispositius de la xarxa. subapartat es demana: 1. Utilitzant alguna aplicaci especca que ens faciliti la monitoritzaci de la xarxa, com les que s’han presentat o alguna altra que considereu, es demana que presenteu un dels informes que generi. 41
 42. 42. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Fing ,s una aplicació d'anàlisis de xarxes per Android., ens dóna una informació completa de tots els equips que pertanyen a la xarxa ens informa de la seva IP, la seva MAC a m,s d'identi)car cada equip amb el seu nom. Disposa de totes les eines per poder realitzar un monitoratge complet des d'un dispositiu mAbil, permet executar funcions com: ping, escanejar Serveis, traceroute o Encendre el router a distància (Wake on line) 42
 43. 43. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2. Citeu a m+s dues de les utilitats m+s interessants d'aquest tipus d'aplicacions per a un determinat ambit que tamb+ haureu de concretar. Destacaria les funcions Ping i traceroute tant a maquines de la mateixa xarxa com remotes. Es una ferramenta molt completa per a l’anàlisis de seguretat d’una xarxa ja que permet saber tots els serveis que ofereix una màquina per tant sabem en tot moment si tenim algun servei que no es correcte. 2.3.2 Analitzadors de xarxes Tamb, existeixen aplicacions espec3)ques (analitzadors de xarxes) que permeten reconèixer i obtenir algunes caracter3stiques de la xarxa, dels equips connectats,... En trobareu algunes dins els materials de l’assignatura com: Overlook )ng, SoftPerfect Network Scanner, Wireshark, Angry IP scanner... Algunes d’aquestes aplicacions incorporen analitzadors de paquets que circulen per la xarxa, que ens permeten veure’ls, tot presentant-los de forma senzilla. Tamb, se les anomena sniaers. Presenten informació de la capa f3sica, d’enllaç, dels diferents protocols i descripcions de totes les trames. En aquest subapartat es demana: 1. Utilitzant alguna aplicaci especca que ens faciliti informaci sobre la xarxa, com les que s’han presentat (Overlook ng, SoftPerfect Network Scanner, NetworkView 3.50, Wireshark,...) o alguna altra que considereu, es demana que presenteu un dels informes que generi. El programari que anem a utilitzar ,s wireshark permet capturar i analitzar les trames o paquets que s’envien o reben a traves de les diferents inter)cies que composen el nostre ordinador. Permet l’analisis de diferents tipus de trames de paquets: VoIP, TCP, UDP, HTTP... 43
 44. 44. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Nosaltres realitzarem una analisis escollint un tipus de xarxa wi), l’opció “enable promiscuous” permet monitoritzar tots els dispositius de la xarxa. Una vegada polsem start començarà l'enviament totes les trames la per saber quins són els paquets que la nostra maquina envia i rep els buscarem a trav,s de la seva IP 192.168.1.129 → Imac de Marcos. Podem saber el port de destinació o l'origen que està utilitzant, tamb, podem analitzar la capa de xarxa on tenim info sobre la versió que estem utilitzant igual que tamb, la capa ethernet podem veure la mac f3sica d'origen i destinació, etc. Aquest software ,s un gran analitzador del trànsit que passa per la nostra xarxa, mitjan )ltratge de protocols (TCP, UDP, HTTP, ...). Permet detectar problemes actuals i futuribles d'una xarxa. Per exemple, observem que una 44
 45. 45. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació xarxa d'internet va molt lenta amb aquest software podem observar si en el nostre equip s'està generant trànsit no desitjat, podem detectar si el problema ,s un troia. Altre punt interessant d'aquesta aplicació ,s que podem fer el proc,s invers en volta de tindre algun troia dins de la nostra xarxa ,s a dir utilitzar-lo de manera fraudulenta amb la intenció de robar informació de tercers, per exemple, per intentar connectar-se a una xarxa Wi-Fi protegida amb WEP..). 2. Coneixent que la majoria d’aquestes aplicacions permeten ltrar transits segons criteris introduYts per l’usuari, es demana que, havent escollit l’aplicaci adient, detalleu algun tipus de ltratge i presenteu algunes captures de pantalla en les que s’evidenciY el transit que surt o entra d’un dispositiu en concret. Caldra descriure el contingut de les entra d’un dispositiu en concret. %s un software que en uns segons pot capturar milers de paquets ,s prec3s per a poder traure pro)t de les seves funcionalitats aplicar el )ltratge. Els )ltres els podrem aplicar en dos punts de la captura, uns seran avanç de la captura i altres una vegada feta la captura. Un vegada parem la captura de paquets de)nirem quin tipus de dades volem volem analitzar en aquest cas volem analitzar el tipus de protocol DNS apliquem el )ltre desitgat en la barra superior i ens mostrara tots el paquets capturats que utlitzen aquest protocol • Caracter3stiques del paquet (n.º, encapsulat, data de generació, etc.) • Una vegada aplicat el )ltre i mostrats els resultats escollim un paquet per veure la informació que inclou: • Informació de la mac f3sica tant del dispositiu sortida (source) com el de dest3 (destination) • versió del protocol d'internet utilitzat • Port UDP utilitzat pel dispositiu sortida (source) com el de dest3 (destination) 45
 46. 46. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 2.4 Gesti remota de xarxes Sovint quan es treballa amb xarxes surt la necessitat de realitzar tasques de manteniment i gestió de l’equipament informàtic de forma remota. En concret instal·lació, actualització i con)guració de programari en els diferents equips de la xarxa. Aquests serveis de gestió remota estalvien desplaçaments de tècnics o administradors i poden prestar se de forma ràpida i efectiva. Algunes d’aquestes eines són: TeamViewer: https://www.teamviewer.com/es/download/windows/ TightVNC: http://www.tightvnc.com/ UltraVNC: http://www.uvnc.com/downloads/ultravnc.html RealVNC: https://www.realvnc.com/download/vnc/ Tamb, tenim les mateixes utilitats que incorporen la majoria de sistemes operatius. En aquest subapartat es demana: 1. Utilitzant algun programari per a l’acc+s remot a equips de la xarxa, com per exemple TeamViewer, realitzeu aquest acc+s remot i documenteu amb captures de pantalla l’experi7ncia que heu portat a terme, tot indicant els objectius d’aquesta actuaci i el procediment emprat per a l’assoliment d’aquests objectius. 46
 47. 47. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació Teamviewer permet la transferència d'arxius d'un dispositiu a un altre i tamb, permet compartir arxius des de dropbox, Google drive, etc. La pestanya Acciones disposa d'una acció que permet el canvi de rols ,s a dir l'ordinador que Al fet que controla a B si executem l'acció Cambio de sentido con asociado l'ordinador B controla l'ordinador A. %s una opció molt interessant quan es treballa en equip i s'estan realitzant correccions. Les altres accions com a notas, o reinicio remoto ja les coneixia d'altres programes similars. La pestanya Ver permet veure la grandària de resolució de pantalla i totes les accions relacionades . En Audio/ video podem crear una pissarra virtual per poder dibuixar aix3 com un xat per enviar-nos adreces o un )txer. L'opció de v3deo ,s similar a Skype que permet v3deo xat i àudio igual. Tamb, disposa d'una pestanya anomenada Extras que permet gravar l'escriptori o convidar a mes participants. 2. Detalleu quin +s el protocol que utilitza l’aplicaci que heu emprat per a portar a terme aquest apartat de la practica. El protocol utilitzat s’anomena UDP Hole Punching, funcionament: Bàsicament, el programa instal·lat en el PC dest3, es comunica per UDP a diferents servidors del programa on s'emmagatzema determinada informació 47
 48. 48. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació (IP publica, port pel qual surt, identi)cador/usuari), deixant oberta una comunicació en el )rewall/NAT (hole) En el PC origen, obres el programa i es va a aquests servidors, on escriu que vols connectar-te al PC dest3, la teva IP publica, port, etc ... Deixant oberta tamb, una comunicació en el )rewall/NAT (Hole) El PC client llegeix a intervals regulars aquesta informació, i llegeix les IP del PC origen i obre llavors una connexió directa entre el PC dest3 i l'origen, apro)tant les comunicacions obertes. 48
 49. 49. 06.521 · PAC 3 · 2n semestre 2016-17 · Estudis d’Informàtica Multimèdia i Telecomunicació 3. Bibliograa/webgraa Vinda Elvis (21/05/2017) “Algoritmo Aes” SlideShare https://es.slideshare.net/elvisvinda/sencilla-explicacin-sobre-aes Gonzalez Carlos (23/05/2017) “Cómo mantener segura tu red WiFi y proteger tu router” ADSLZONE https://www.adslzone.net/2015/01/16/como- mantener-segura-tu-red-wi)-y-proteger-tu-router/ O)cina de Seguridad del Internauta (25/05/2017) “Tu router, tu castillo. Medidas básicas para su protección” Instituto Nacional de Ciberseguridad España https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/11/03/tu-router-tu- castillo-medidas-basicas-para-su-proteccion Mart3n Montoya Leandro, González González Miguel Ángel, Calero Nieto David (27/07/2017) “Manual Team Viewer” Scrib https://es.scribd.com/document/78399839/Team-Viewer 49

×