Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC1

75 views

Published on

L'assignatura Mercat i Legislació, té com a finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en el conjunt de processos de transformació que s'estan produint en el mercat multimèdia i en el marc normatiu i legislatiu de la Societat de la Informació.

L'assignatura organitza l'aprenentatge a l'entorn del treball d'un projecte virtual amb l'objectiu de dotar-nos d'una base de coneixements i competències a nivell acadèmic i professional. Té un caràcter introductori de cara a fonamentar l'estratègia jurídica adient a cada context de l'àmbit multimèdia.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mercat i Legislació Marcos baldovi PAC1

  1. 1. Mercat i Legislació PAC1 Marcos Baldoví Martínez Grau Multimedia
  2. 2. PREGUNTA 1 1. Explica sintèticament quina és la responsabilitat dels prestadors de serveis respecte la informació que transmeten així com les limitacions que pot tenir aquesta responsabilitat. a) Tipus de prestadors de serveis segons l'activitat • Operadors de xarxes consisteix a transmetre per una xarxa de telecomunicacions les dades facilitades pels usuaris d'Internet. • Proveïdors d'accés a la xarxa: posen a la disposició de l'usuari serveis d'accés i connexió a Internet b) Reponsabilitats dels prestadors de serveis Cap dels prestadors coneixen la informació que es transmet per tant no poden controlar-la fet que els eximeix de responsabilitats sobre la informació que transmeten. Si la iniciativa de la transmissió partís dels prestadors de serveis, aquests estarien actuant com a proveïdor de serveis i prestador de continguts per tant únicament l'exempció de responsabilitat es limitarà a les dades que es transmeten. 2. Quines podrien ser les mesures en cas de vulneració dels drets de la Propietat Intel·lectual? Si s'infringeix la propietat intel·lectual, el titular pot sol·licitar mesures preventives sol·licitant als proveïdors la suspensió d'accés de serveis a tercers així com el bloqueig als usuaris si l'infractor no es troba en territori espanyol . La jurisprudència davant aquest tipus d'infraccions considera als proveïdors de serveis únicament com a prestadors intermediaris en el que concerneix l’acces a internet ja que és un “actor obligat”. 3. Facilita un exemple pràctic que resumeixi les qüestions tractades en els dos apartats anteriors. Rojadirecta era una pàgina que oferia enllaços a altres servidors que oferien futbol gratis. La empresa Mediapro propietaria d’aquestos drets a Espanya, els va demandar per violar els drets de la propietat intel·lectual i la sentencia obliga a la pàgina a tancar definitivament. En aquesta sentència l'únic responsable va ser el titular de la pàgina, no es demanda ni al proveïdor del servei a la xarxa ni als operadors de xarxa encara que eren part implicada directament. PREGUNTA 2 • Descriu les principals diferències dins del marc normatiu de comerç electrònic depenent del sector geogràfic al que un model de negoci es vulgui desenvolupar. Dins de les transaccions comercials (e-comerce) transnacionals principalment distingim les que es porten a terme fora de la Comunitat Europea (Normativa Internacional) i les que es desenvolupen dins de la Comunitat Europea (Normativa Europea). La diferència principal entre la normativa Comunitària i l'internacional és que aquesta última manca d'eficiència obligatòria el que es coneix com "sof law". Es tracta d'un catàleg de recomanacions confeccionat per diferents organismes Internacionals i la seva finalitat és poder equiparar els contractes jurídics confeccionats amb paper amb els electrònics aplicant una sèrie d'estàndards normatius els quals obliguen a identificar-se al prestador del servei amb la finalitat de donar seguretat jurídica al consumidor. La normativa Europea o l'Espanyola (transposada de l'Europea mitjançant la LSSI*) obliga a totes les empresses per llei a tindre visibilitat física i a complir una sèrie d'obligacions com: facturar i tributar impostos com l'IVA. Que dependrà del país de residència del consumidor per tal de garantir el funcionament del mercat interior. * LSSI Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
  3. 3. Segona Fase Analitzeu la noticia facilitada als següents links i feu una valoració de la mateixa aportant tot que hagueu pogut adquirir amb l’aprenentatge d’aquest mòdul. Extensió màxima d’ una pàgina. En les sentències exposades en l'article s'ha de diferenciar i reflexionar sobre diferents conceptes com: el dret a la protecció d'usuari, les pràctiques de monopoli, la neutralitat de la xarxa, la protecció dels drets d'autor o el manteniment de l'anonimat dels prestadors de serveis. També s'hauria de tindre en compte que de vegades moltes sentències per molt injustes que siguin, no sempre les lleis van en contra de la ciutadania. En primer lloc caldria destacar que per bé o per a mal el dret a la intimitat i a la protecció dels usuaris tal com es reflecteix en la sentència IESPAÑA RESEAUX ha funcionat. A partir d'ací s'entra en debats ètics de si aquesta sentència concretament és justa o no. Realment el problema de fons hauria de ser si els prestadors de serveis haurien de desconèixer la informació que allotgen en els seus serveis. Aquest anonimat moltes vegades inclou una mala praxi de les lleis, la qual cosa hauria de portar a plantejar-se als legisladors a contemplar si el nivell del mal ús d'aquestes lleis afecten majoritàriament de forma negativa, el funcionament de la societat informació. D'altra banda respecte a la sentència a la qual va portar en el cas Telecinco ve donada per una espècie d'impunitat jurisdiccional de la qual gaudeixen grans empreses multinacionals del sector tecnològic i que la gran majoria de la població és coneixedora. En una gran part dels casos ve donada perquè moltes línies de negoci d'aquestes grans empreses són pràcticament monopolis com és el cas de Youtube en la Unió Europea. Des d'aquesta situació de privilegi Youtube ha confeccionat unes polítiques cap a l'usuari que són totalment favorables per a la distribució de continguts, ja que li permeten l'explotació dels mateixos desenvolupant accions com l'edició del contingut com així com la inclusió de publicitat en els mateixos videos o incloent-los en llistes de vídeos destacats. Per tant Youtube és un proveïdor de continguts i alhora prestador de serveis perquè emmagatzema contingut en video en els seus servidors. La Normativa respecte als prestadors de serveis indica que aquests únicament haurien d'emmagatzemar contingut de manera automàtica i de forma aleatòria a més la transmissió de la informació, es realitza a través "caching" que és un mètode de transmissió de contingut el funcionament del qual es basa en l'emmagatzematge en una memòria volàtil durant un curt període de temps. No obstant això Youtube utilitza la interacció a través dels seus continguts emmagatzemats com a feedback per a posicionar o inserir publicitat amb la qual cosa infringeix les lleis de transmissió de la informació. És a dir, actua com un distribuïdor del contingut que allotja en la seua plataforma amb la qual cosa hauria de ser el responsable si incompleix el dret a la propietat intel·lectual en els seus continguts. Per últim crec que no és una sentència concorde perquè considero que Google o en cas la plataforma de vídeo de la qual és propietària, no és un intermediador de contingut qualsevol, sinó que va més enllà de la intermediació. Pel fet que aprofita tant la informació que s'inclou del contingut per els seus serveis de addWords i el contingut en si mateix per tal de averiguar el n.º de visualitzacions amb la finalitat de posicionar-lo. Tots els paràmetres que esbrina sense cap permís són per a generar negoci. Per Concloure, accions com la del propietari dels drets d'un video accedint als filtres de denúncia per al material que té infringeix el dret de la protecció intel·lectual no són concordes amb el volum de negoci que generen aquests continguts.
  4. 4. LINKS • Responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de información: comentario de la sentencia “Telecinco” contra “Youtube” → http://bit.ly/2x0HWuN • Desestimada la demanda de Telecinco contra YouTube por alojar vídeos de la cadena → http://bit.ly/2yP5t6y RECURSOS Memento Derecho de las Nuevas Tecnologias 2017 Fase1 • Part 1 de Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Fase2 • Part 1 de Societat de la Informació i Comerç Electrònic. • Recerca lliure d’informació per part de l’alumne.

×