Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grafics3D_PAC2

144 views

Published on

Gràfics 3D que com bé diu el nom està dedicada a la creació d'objectes tridimensionals. El software obligatori a utilitzar és 3D Studio Max en aquest cas el 2014.
L'assignatura està dividida en 3 parts. La primera PAC està únicament dedicada al modelatge d'objectes, en aquesta part s'han d'entregar quatre d'exercicis (pistó, tamboret, martell i sabata). La segona PAC és una activitat teòrica en la qual hem de contestar un qüestionari i la tercera PAC són exercicis on hem d'aplicar materials i la il·luminació correcta en diferents escenaris.

La pràctica final consta de crear un escenari en el qual hem d'aplicar tots els coneixements aplicats al llarg del curs des del modelatge, textures i il·luminació. El meu exercici era una sala d'espera d'un depatx.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grafics3D_PAC2

  1. 1. Estudiant Cognoms: Baldoví Martínez Nom: Marcos • A què es diu trajectòria en la generació de cossos per escombratge? A la secció que generarà el volum. Al gir de la secció generatriu de projecció. A la inclinació que manté la secció durant el recorregut. A la línia per la qual es desplaça la secció generatriu. • En una perspectiva cònica, pot passar que algun punt de fuga de les direccions principals de l'objecte se situï a l'infinit?. No, mai. Sempre. Només en les perspectives que presenten un o dos punts de fuga. Només en les perspectives que presenten tres punts de fuga. • Què s'entén per cossos en posició “secant”?: Són cossos que s'utilitzen per assecar mitjançant escalfament. Són cossos que només es toquen en la seva superfície exterior. Són cossos que no tenen res en comú. Són cossos que tenen una part del seu volum compartit. • En un visor en el qual es troba definida una vista ortogonal, dos objectes d'igual dimensió s'observen: El més proper s'aprecia més gran que el més llunyà. El més llunyà s'aprecia més petit que el més proper. Els dos s'aprecien d'igual dimensió encara que estiguin més o menys propers. Els dos objectes s'aprecien amb diferent dimensió. • En una vista d'usuari com s'ha de posicionar una forma plana perquè s'apreciïn les seves veritables dimensions?. A la quadrícula inicial. Perpendicular a la direcció de projecció. Paral·lel a la direcció de projecció. En cap cas es podrà aconseguir. • En perspectiva cònica on es produeix menor deformació?. Entorn al centre de la vista. En els punts més allunyats del centre de la vista. A cap lloc. A tot arreu. • Què és la torsió en una generació de cossos per escombratge? El gir que descriu la secció generatriu al voltant d'un eix perpendicular a la mateixa. La línia que descriu el moviment principal en la generació. Un engrandiment de la secció generatriu al llarg de la trajectòria. El gir produït per doblegar un cos amb trajectòria rectilínia. • Dues esferes són tangents exteriors quan... La distància entre els seus centres és la suma dels seus radis. Les seves superfícies exteriors tenen una circumferència en comú. La distància entre els seus centres és major que la suma dels seus radis. Existeix una línia comuna d'ambdues. • Si a un objecte A, li sostraiem un objecte B, l'objecte resultant C s'obté... Considerant el cos A i treien la intersecció resultant de la unió de A i B. Considerant el cos B i treien la part de A que és comuna a B. Considerant el cos B i treien la unió de A i B. Considerant el cos A i treien la part de B que és comuna a A. • Quina de les afirmacions és falsa per a un model de superfícies?. Aporten informació exhaustiva sobre el volum engendrat. Els elements bàsics poden ser triangles o quadrilàters. Les parts corbes són representades de forma aproximada. Existeixen diferents models de superfície.

×