Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fotografia Digital Marcos baldovi practica 1

58 views

Published on

L'assignatura de fotografia digital té com a finalitat l'aprenentatge per part de l'alumne de coneixements tècnics, tipus de fotografia i coneixements sobre la màquina. Es tracta d'una assignatura de caràcter optatiu que té com a objectiu la iniciació dins de la fotografia, en el meu cas em va servir a manera d'experimentació amb la qual cosa em vaig divertir bastant

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fotografia Digital Marcos baldovi practica 1

  1. 1. FOTOGRAFIA DIGITAL PRACTICA 1 Marcos Baldoví Martínez Grau Multimedia
  2. 2. En aquesta PRÀCT̀C et demanem que presents una col·leccio de 5 fotografies que tinguin el paisatge com a motiu. Pots escollir el que t'agradi mes o el que tinguis mes assequible. Pot ser de muntanya, maritim o fins i tot un paisatge urba si ho prefereixes. Pero es important que la col·leccio tingui una unitat tematica i estetica. La unitat tematica hauras reflectir-la mitjancant les imatges i d'un text explicatiu en que expliquis la importancia del paisatge que presentes, que es el que creus que el defineix o caracteritza. T cal tambe que les fotografies mostrin aspectes significatius del mateix. INTRODUCCIÓ El parc Natural de l'Clbufera te una extensio de 25 Km². Cbarca les poblacions tant de la Ribera del Xúquer com l'Horta Nord. És un dels llacs mes grans d'Espanya, les seves aigües serveixen tant per al cultiu de l'arros com per a la pesca. El mes de Maig es el moment magic, pel fet que solten les aigües i s'inicia el cultiu de l'arros fins al mes de Setembre. Cquest fet produeix un canvi radical en la vida del parc principalment perque aquest color terra, es substituït pel color verd de l'arros i l'aigua que ompli tots els camps. En aquest petit recorregut visual es mostren cinc imatges representatives de la marjal de l'Clbufera, on s'intenta mostrar un ecosistema en el qual l'aigua es el nexe de connexio, entre totes les imatges. Encara que en algunes no aparegui, realment la trobem metaforicament. Ja que es necessaria per als pescadors, es troba en els camps d'arros, on les sequies que fan d'autentiques arteries del llac, per a la correcta distribucio d'aquesta en tot arreu. En definitiva aquest treball intenta persuadir a l'espectador per a pedres per la gran quantitat de camins que componen la biodiversitat d’aquest ecosistema. ̀al remarcar que el millor esta per comencar, pel fet que es Maig el mes en que la fauna d'aus migratories, s'integra en aquest paratge registrant mes de quatre-centes diferents, fent que cada dia sigui una experiencia inoblidable.
  3. 3. IMATGES L'Ermita de Muntanyeta del Sants: La imatge pertany a la Muntanyeta dels Sants i en el punt mes alt s'observa, L'Ermita dels "Benissants" Cbdo i Senent, patrons de l'arros. On millers de persones any rere any des del segle XTTT, participen en la romeria i on devots preguen per tindre una bona collita. Imatge original: DS̀_0049 Imatge final: hermita_0049 F=5,6 Shooter= 1/600 ISO= 200 Postproduccio: Efecte vignete i la il·luminacio de la imatge. Cquesta imatge esta realitzada al migdia en un dels moments que mes llum tenim del dia. En aquesta epoca de l'any la intensitat de llum es mes alta, a diferencia d'altres epoques com la tardor el per tant amb una velocitat d'obturacio alta hem pogut, aconseguir una imatge correcta únicament que la part de l'ermita s'ha hagut de treballar un poc mes. La ferramenta escollida per al tractament de les llums es «̀amera Raw Filter», que presenta mes parametres per poder controlar el color. El següent pas ha sigut, aplicat un mascara a l'Ermita, s'ha modificat lleugerament els nivells, per finalitzar la capa amb els nivells es troba a la part de dalt i amb un efecte de lluminositat poder obtenir un poc millor els contrastos de blancs.
  4. 4. La decadencia de les Masies (La finca de caro): L'activitat agricola va propiciar la construccio d'una gran quantitat de masies per albergar les grans quantitats de jornalers arribats de tots els punts de la peninsula, ja que es requeria molta ma d'obra, per al seu cultiu. La industrialitzacio i l'abando del camp va accelerar la perduda d'una bella arquitectura rural. Imatge original: DS̀_0060 Imatge final: laBaldovina_0060 F=3,8 Shooter= 1/200 ISO= 200 Postproduccio: Efecte vignete, il·luminacio de la imatge i rotacio (endrecat de la imatge) i clonacio del cel. En aquesta imatge primer s’ha rotat la capa, segon per a que aquest enquadre quedara correctament amb la ferramenta de clonar en una nova capa s’ha creat un cel, tercer s’han duplicat les capes i ambes s’han rasteritzat en una unica capa i per ultim es converteix amb un objecte intel·ligent. La ferramenta escollida per al tractament de les llums es «̀amera Raw Filter», que presenta mes parametres per poder controlar el color. Els parametres de color son similars als de l'altra imatge, amb la finalitat de no perdre la sintonia cromatica amb l'altra imatge, ja que es va realitzar el mateix dia, amb una minima diferencia horaria.
  5. 5. Séquia: En el parc de l'Clbufera existeix el monocultiu de l'arros. Cl llarg de tota l'extensio d'aquest, les arteries encarregades del transport l'aigua son les sequies. Cquesta xarxa perfectament sincronitzada permet que l'aigua arribi a tots els punts del mateix, practicament a la vegada. Imatge original: DS̀_0065 Imatge final: sequia_0065 F=5,6 Shooter= 1/1600 ISO= 200 Postproduccio: Efecte vignete, i rotacio (endrecat de la imatge). En un primer pas s'enquadrat la imatge rotant-la i augmentant la grandaria. Revisant l'histograma el canal del blau marca un exces en les llums blaves, igual que les dues primeres imatges. Cmb l'objectiu de que presenten la sintonia cromatica i restar aquest defecte s'ha modificat la temperatura de color i els parametres en el filtre «̀amera Raw Filter»,
  6. 6. Les barques: Es tracta d'una activitat arrelada des de fa segles especialment en els poblats del Palmar o El Perellonet. On avui en dia existeixen les comunitats i pescadors que regulen els llocs i la fauna piscicola, pel fet que es una forma de vida de moltes families. La pesca en mornell en l'albufera proveeix de diferents tipus de peixos com la llisa, l'anguila, etc. Imatge original: DS̀_0106 Imatge final: barquesPalmar_0106 F=4,8 Shooter= 1/800 ISO= 200 Postproduccio: Efecte vignete i la il·luminacio de la imatge. Cquesta imatge encara que alhora realitzar-la l'indicador de lluminositat de la camera, indicava unes condicions optimes amb els parametres que tenia. Pero en realitat a l'hora de veure-la al computador es mostrava una mica subexposada i amb una dominant de blaus. Per tant a traves del filtre «̀amera Raw Filter», s'han millorat les condicions de lluminositat de la imatge en general, obtenint una imatge molt mes clara, tal com es mostra en l'histograma.
  7. 7. El final del camí: La Gola de Pujol es un dels tres canals que comuniquen l'Clbufera amb el Mediterrani, es tracta d'un petit enclavament que s'utilitza com embarcador per als pescadors. Un lloc en el qual la imatge metaforicament indica el final d'un cami. Imatge original: DS̀_0106 Imatge final: barquesPalmar_0106 F=4,8 Shooter= 1/800 ISO= 200 Postproduccio: Efecte vignete, il·luminacio de la imatge, rotacio (endrecat de la imatge) i retall. Cmb aquesta imatge el control de llums s'ha realitzat amb la ferramenta nivells aplicant modificacions en les altes llums i en les baixes de la imatge aconseguint una corba bastant homogenia. Cltres modificacions importants en la imatge ha estat, la rotacio de la mateixa perque finalment es retalli, per aconseguir un enquadre diferent de l'original.

×