Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fotografia Digital Marcos baldovi pac3

43 views

Published on

L'assignatura de fotografia digital té com a finalitat l'aprenentatge per part de l'alumne de coneixements tècnics, tipus de fotografia i coneixements sobre la màquina. Es tracta d'una assignatura de caràcter optatiu que té com a objectiu la iniciació dins de la fotografia, en el meu cas em va servir a manera d'experimentació amb la qual cosa em vaig divertir bastant

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fotografia Digital Marcos baldovi pac3

 1. 1. FOTOGRAFIA DIGITAL PAC 3 Marcos Baldoví Martínez Grau Multimedia Enllaç de les imatges: https://www.dropbox.com/s/rtokft2p1cvvhyb/marcosBladoviPAc3.zip?dl=0
 2. 2. PROCÉS DE TREBALL Per a la composició de cadascuna de les imatges prèviament s'ha realitzat un procés de documentació per a estudiar el significat de «Naturalesa Morta». A la xarxa s'han observat i concretament a Flickr, s'han observat imatges de diferents artistes per a fer-mos una idea conceptual del tema. Seguidament s'ha començat a plasmar la nostra idea. La decisió ha sigut el retrat de fruites amb la finalitat de confeccionar quatre bodegons, matisant que cadascuna de les exposicions ressalti un color i que aquest estarà relacionat amb els estats emocionals de les persones. Tenint en conter els següents factors: • Il·luminació • Dificultat que presenta el retrat de menjar. • Espai de treball • Material Fotogràfic • Objectes S'ha adequat l'àrea d'exposició mitjançant llençols blancs, per aconseguir un contrast entre l'objecte i el fons. Per una part perquè la intenció principal és ressaltar el color de l'objecte. Per altra part és la de cobrir el fons de l'espai on s'ha realitzat les captures. Il·luminació: Les imatges estan realitzades en interior, aprofitant un desllunat en el qual es disposa de llum directa amb vidres «gelats». Aquest tipus de cristall ofereix una il·luminació que permenteixen l'obtenció d'un tipus de llum difusa. Aquest factor és important perquè els objectes utilitzats no presenten sobres dures en el moment d'exposició. Per contra com que no disposem d'una il·luminació auxiliar, que ens permeti una distribució de la mateixa més equànime i amb l'objectiu de distribuir el millor possible de la llum que disposem. L'espai per a la realització de les imatges, és molt reduït, es tracta d'una àrea d'uns 30 cm. Degut que l'espai on s'ha improvisat com a escenari per a captar les imatges disposa d'un element que ens genera ombres. Aquestes carències s'han intentat corregir en postproducció.
 3. 3. Post-Producció Una vegada realitzades les exposicions, s'observa que les imatges presenten una deficiència de llum en general i una dominant de blau. Destacar a favor dels originals que una exposició relativament baixa (no subexposada), a través de software podem obtenir resultats positius. A diferència que si obtinguérem una imatge sobreposada, la dominant de color blau també permet la correcció a través de software. Per últim tots els defectes que mostren, tant els fons com la base, també és podem millorar a través en postproducció.
 4. 4. EMOCIONS A TRAVES DEL COLOR INTRODUCCIÓ Les persones sofrim la influència dels colors en els estats emocionals, en cada cultura s'associa un color diferent depenent estat emocional. El que sí que és comú en totes les cultures, és la relació directa del color en els nostres estats anímics. Els efectes psicològics dels colors en els estats d'ànim es van començar a estudiar a partir del segle XVIII. A través de les següents imatges es pretén mostrar la relació emocional entre el color i l'estat d'ànim de les persones tot vist des de la perspectiva occidental.
 5. 5. Groc El color groc té un significat i simbolisme curiós, ja que resulta bastant contradictori; d'una banda se li associa amb la joventut, felicitat, l'alegria i l'optimisme i per l'altre, amb els a la mala sort, gelosia, l'enveja, l'egoisme i algunes malalties. Estèticament pot arribar a ser pertorbador si no es combina amb altres colors. Original final Imatge original: DSC_0094 Imatge final: platans_0094 F=4,5 Shooter= 1/60 ISO= 200 Postproducció: Il·luminació de la imatge i rotació (endreçat de la imatge), retall mitjançant seleccions de la imatge i clonació. L'enquadre amb elements grans per a la composició d'un escenari, és molt complicat, ja que per aquesta imatge, únicament disposava de tres plàtans. Són elements grans i per tal de seguir la mateixa temàtica que s'ha desenvolupat al llarg del treball havia de mostrar-ne, un sense pell i els altres dos normals ha sigut de totes les imatges del treball la més complicada de realitzar per què. Simplement, són elements grans i no presenten una forma volumètrica que faciliti de manera senzilla poder treballar amb ella un inexpert.
 6. 6. La ferramenta escollida per al tractament de les llums és «Camera Raw Filter», que presenta més paràmetres per poder controlar el color i hem eliminat la dominant de blau modificant la temperatura de color i hem elevat l'exposició per tindre més llum. Per eliminar imperfeccions hem utilitzat la ferramenta, clonació i per mitjà de seleccions i mascares hem modificat el fons i la base de l'escenari.
 7. 7. Roig El seu significat, ve de la seva relació amb el foc i la sang, per això, se sol relacionar aquest color amb el perill, el conflicte, l'energia, la determinació, i passió. Original Final Imatge original: DSC_0119 Imatge final: freses_0119 F=5,6 Shooter= 1/15s ISO= 200 Postproducció: retall mitjançant seleccions de la imatge i clonació. L'enquadre d'aquesta imatge i la composició de l'escena dóna més alternatives, perquè els elements de la composició són més petits. Per tant permet més versatilitat i permeteix més opcions, a l'hora de muntar-la. A diferència de quant es disposa d'objectes més grans, que la distribució dels elements és molt més complicada i dona menys opcions. En aquesta imatge les condicions de llum eren molt bones tal com es mostra en l'histograma original i no s'han modificat els paràmetres de llum. Sí que s'ha retallat la imatge per incorporar el fons i també hem utilitzat la ferramenta clonació, per millorar estèticament els elements de la composició.
 8. 8. Verd Aquest color s’associa amb la naturalesa i les plantes. El verd és el color de les plantes sanes, així que podem relacionar-ho amb el creixement, la fertilitat i amb la salut. Original final Imatge original: DSC_0094 Imatge final: pomes_0067 F=5 Shooter= 1/20s ISO= 200 Postproducció: Il·luminació de la imatge i rotació (endreçat de la imatge), retall mitjançant seleccions de la imatge i clonació. L'enquadre de la imatge i la composició és amb format horitzontal, i s'ha basat principalment en la confecció d'un bodegó. Amb 3 pomes, una partida per la meitat mostrant l'interior de la mateixa i les altres 2 col·locades una cap amunt i l'altra cap avall. La distància focal petita amb la finalitat de mostrar un primer pla dels 3 elements de la composició. La ferramenta escollida per al tractament de les llums és «Camera Raw Filter», que presenta més paràmetres per poder controlar el color i hem eliminat la dominant de blau modificant la temperatura de color i hem elevat l'exposició per tindre més llum. Per eliminar imperfeccions hem utilitzat la ferramenta, clonació i per mitjà de seleccions i mascares hem modificat el fons i la base de l'escenari.
 9. 9. Marró El significat més important del color marró, és un color que aporta un gran sentit d'estabilitat i s'associa als cicles de la vida, a la naturalesa, la terra, les estacions de l'any i es per això que, dins de la naturalesa, a més de simbolitzar a la terra i els troncs dels arbres, es relaciona amb el marcit i la vellesa. Original final Imatge original: DSC_0048 Imatge final: nous_0048 F=5 Shooter= 1/13s ISO= 200 Postproducció: Il·luminació de la imatge i rotació (endreçat de la imatge), retall mitjançant seleccions de la imatge i clonació. Al igual que per a la confecció del encuadre de l’escenari per a l’imatge de les freses el disposar d’elements petits el facilita la distribució d’aquestos en l’escenari a l’igual que permet la creació de diferents escenaris encara que la distancia focal sigui la mateixa per a totes les exposicions del treball, simplement perquè els elements petits son mes agraits per aquest tipus de treball. La ferramenta escollida per al tractament de les llums és «Camera Raw Filter», que presenta més paràmetres per poder controlar el color i hem eliminat la dominant de blau modificant la temperatura de color. Per eliminar imperfeccions hem utilitzat la ferramenta, clonació i per mitjà de seleccions i mascares hem modificat el fons i la base de l'escenari.
 10. 10. CONCLUSIONS FINALS: Si en el moment de l'exposició en interiors es treballa amb valors d'ISO més alts, s'obtenen originals amb més lluminositat. El fet de no treballar amb ISO ha sigut pel fet que les velocitats d'obturació eren relativament altes i el fet d'augmentar el valor ISO podria haver afegit soroll a les imatges obtingudes. La preparació d'un escenari permet obtenir imatges d'una qualitat excel·lent pràcticament sense haver de modificar-les després per software. En aquest cas el no disposar d'un llençol adequat a l'àrea de treball al igual que no disposar d'una caixa de ferramentes bàsica moltes vegades obliga a crear escenaris pobres com en aquest cas, que afecten directament a la qualitat de la imatge final.

×