Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2

126 views

Published on

"Comportament d'usuaris" es basa en l'anàlisi del comportament dels usuaris a la web, a través de les tècniques d'analítica web, essencials per millorar el funcionament de qualsevol lloc o aplicació web. Al llarg de l'assignatura es tracten totes les etapes del procés d'anàlisi, el llibre de referencia es el de Avinash Kaushik Analitica Web 2.0
També es practiquen per damunt tests d'usuaris o avaluacions heurístiques.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comportament d'Usuaris Marcos baldovi PAC2

  1. 1. Primera pregunta Els test A/B són una eina molt bona per a esbrinar si el nostre disseny web està afavorint que la nostre web pugui complir els seus objectius (ja sigui optimitzar les compres, la permanència a la web,...). En el següent article “10 things I learned after 300+ A/B tests” (https://uxplanet.org/10- things-i-learned-after-300-a-b-tests-aae18f748c7b) podeu llegir 10 coses importants que podem aprendre dels Test A/B. Escolliu les 3 que us semblen més interessants i expliqueu per què (explicació de 200 a 300 parau-les). El tot és major que la suma de les seves parts. (Sum might be more or less than the pieces) Aquesta conclusió al meu parèixer és de les més concloents, pel fet que és una qüestió en part purament de sentit comú, i tal com s'exposa d'un resultat quantitatiu, pot extraure una conclusió qualitativa. Tal com mostra en exemple l'autor de l'article, si canviem tres components d'una mateixa pàgina, podem veure un augment instantani en la taxa de conversió. Però no podem saber si és a causa del total dels components, a la millora de dos o que únicament funciona un component. Aquests resultats no obliguen a seguir un patró determinant en les proves A/B, sinó que aquells canvis que no puguin ser controlats, millor no desenvolupar-los. People click on everything, make it matter (La gent fa clic en tot, fes que importe) En aquest apartat l'autor fa referència directa, a la forma d'oferir els productes o serveis als clients. És a dir la manera de com es deu mostrar la informació. Cal destacar que és un dels factors fonamentals per poder millorar la taxa de conversió. Avinash en el seu llibre, parla de provar diferents preus i tàctiques de venda, en els tests A/B. Posant com a exemple el d'una empresa que únicament tenia quatre productes, i a causa de la competència el producte més barat tenien (que costava 15 €), el van oferir gratuïtament. Llançaren un test A/B obtenint com a resultat, que aquesta versió es va distribuir molt i el més important que la gent optarà per comprar, les versions més cares. En conclusió Els clients volen un bon tracte i la web se'ls deu tractar, amb molta proximitat oferint els productes sense enganys per tant els tests A/B, ajuden a poder saber que pensa el client. Usability Matters (La Usabilitat importa) L'experiència d'usuari i la usabilitat són uns dels factors més importants, si el que es desitja és que els usuaris romanguin en el nostre lloc web. Factors tan importants com la taxa de conversió, o el ROI, estan directament relacionats amb la usabilitat i l'experiència d'usuari. Per tant tenen una vigència actual les avaluacions heurístiques, enquestes o qualsevol mètode tradicional que millori l'experiència d'usuari.
  2. 2. Segona pregunta Imaginem que tenim una web feta amb el sistema de gestió de continguts Wordpress. Si volem fer proves de testing multivariable en el nostre site el més còmode serà fer servir un plugin que ens faciliti la feina (podeu trobar un grapat que podem fer servir a https://wordpress.org/plugins/search/ multivariate/). Expliqueu (de 300 a 500 paraules), a partir de la informació que hi podeu llegir, quin dels plugins faríeu servir per al vostre cas i perquè. Un test multivariable és una prova complexa, que requereix molts processos per aconseguir l'objectiu final, que és millorar la taxa de conversió d'un lloc web. És a dir augmentar el nombre de conversions, ja sigui una descàrrega, un pressupost, una venda, etc. Això s'aconsegueix optimitzant i buscant la millor forma, de poder cridar l'atenció dels usuaris, que visiten una pàgina. Per poder saber quins són els hàbits, i la usabilitat de la pàgina, existeixen els testos A/B o els multivariables. En la plataforma WordPress existeixen infinitat de plugins que permeten fer test A/B, no obstant això per realitzar proves multivariables existeixen menys. La majoria d'ells tenen un preu elevat, a causa de la complexitat d'aquestes proves, pel fet que per aconseguir unes dades fiables, mitjançant aquest tipus de proves, es requereix molts més temps perquè es necessita més tràfic. Existeixen alguns plugins compatibles amb Wordpress com LeadPages, SiteGainer o Unbounce que tenen uns preus prohibitius. Existeixen uns altres com, VWO amb un preu un poc més assequible des de 49$ mensuals i que permet fins a 10.000 avaluacions, però la informació que aporta és similar a la qual pot oferir Google Optimize. Unicament com a valor afegit caldria destacar que inclou mapes de calor, enregistraments de visitants, etc. Els més interessants en relació a preu i funcionalitat són Wordpress Call to Action y WordPress Landing Page. WordPress Call to Action: Per una part, permet poder monitorar i al mateix temps portar un seguiment de la taxa de conversió. Per altra part incorpora plantilles de CTA pre-dissenyades, a partir de les quals podem anar personalitzant-les mitjançant el seu editor visual. Es tracta d'una eina gratuïta i una alternativa molt eficaç si el que es desitja és utilitzar-la en un lloc amb poc tràfic amb poc pressupost, especialment perquè també permet la creació de proves A/B. WordPress Landing Pages es tracta d'un plugin complementari WordPress Call to Action. Que permet la creació de potents pàgines d'aterratge. Aquest tipus de pàgines, són unes de les millors formes per convertir el tràfic que es genera en una web, en conversions. Aquest plugin ajuda a convertir les visites a la pàgina en potencials clients, ja que permet la generació de test A/B, així com proves multivariables de forma senzilla i a més també és gratuït.
  3. 3. Tercera pregunta Quina diferència hi ha entre els test A/B i els test multivariant? Explica també avantatges e inconvenients d'un i altre. (explicació de 200 a 300 paraules). La diferència entre els testos multivariables i els A/B, la trobem principalment en, que els primers permeten analitzar molts elements de la mateixa pàgina a la vegada i els A/B solament dos o tres (A/B=50%+50% o A/B/C= 33%+33%+34%). Tots dos tipus de test s'utilitzen per comparar diferents variacions d'una mateixa aplicació web (landing page, pàgina web, correu, article, etc.). Els testos multivariables, són útils quan es desitgen realitzar diversos canvis en una mateixa pàgina o aplicació web. Però no obstant això, no és recomanable realitzar molts canvis a la vegada perquè generen un efecte contrari en l'usuari. Per exemple pot donar-se el cas, que elements que estiguin funcionant com una capçalera superior, mes una trucada a l'acció (CTA), en la part inferior i un botó en el menú principal. Si eliminem totes aquestes accions de cop, en la nostra nova versió i als usuaris no els apareixen, la pàgina perdrà visibilitat i per tant baixés la taxa de conversió, ROI, etc. Per solucionar aquest tipus problemes, s'utilitzen les proves multivariables. El funcionament d'aquest tipus de test, és mitjançant variacions per combinatòria, és a dir presentant tantes versions de la mateixa pàgina com a combinacions permetin els elements que es desitgin canviar. A favor dels testos multivariables, és que permeten poder realitzar petites modificacions simultàniament en una pàgina i amb els de tipus A/B, no es pot pel fet que únicament es poden comparar dues versions, per tant si volem canviar dos elements o mes, serien modificacions molts dràstiques. En contra dels tests multivariables, és que per a pàgines petites no és recomanable, per la quantitat de versions que es presenten d'una mateixa pàgina. De forma que la xifra d'entrades baixarà a causa de la diversificació, per tant és recomanable per pàgines amb poca audiència, els testos A/B principalment pel temps que es necessita, per tenir una quantitat de visites, per tal poder comprovar aquests canvis. En conclusió els dos tipus de test són realment útils depenent del procés que es desitgi realitzar.
  4. 4. BIBLIOGRAFIA Google - « Google Optimize»[en linea] https://www.google.com/analytics/optimize/ Colin Newcomer - bloggingwizard "8 Powerful Split Testing Tools To Optimize Your WordPress Site" [en linia] https://bloggingwizard.com/wordpress-split-testing-plugins-tools/ ABTasty - "Test multivariante - Todo lo que necesitas saber sobre los test multivariante" [en línia]: https://www.abtasty.com/es/test-multivariante/ Sitegainer - "Multivariate testing" [en linia]: https://sitegainer.com/multivariatetesting 1and1 - "El multivariate testing para optimizar la tasa de conversión"[en linia]: https://www.1and1.es/digitalguide/online-marketing/analisis-web/multivariate-testing-alcanza-el- exito-con-la-usabilidad/ Inbound Now - «WordPress Landing Page Plugin - Free Conversion Pages for Your Site» [en linia]: https://youtu.be/flEd0sRTFUo Inbound Now - «WordPress Calls to Action Plugin» [en linia]: https://youtu.be/-qaYgwV7p-8 Inbound Now - «Download WordPress Calls to Action Plugin» [en linia]: https://wordpress.org/ plugins/cta/ Inbound Now - « Download WordPress Landing Page Plugin» [en linia]: https://wordpress.org/ plugins/landing-pages/#description

×