Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

animació_Practica1

131 views

Published on

En l'assignatura d'Animació s'estudia des de l'animació 2D fins a 3D, passant pels fonaments per a l'animació, l'animació pose a pose, cicles de caminada, il·luminació i així com la utilització de materials. Assignatura molt ben estructurada per a poder inicialitzar-se en l'animació.

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

animació_Practica1

  1. 1. ESCENA1 posició càmera: panoràmica del tauler d'escacs d'esquerra a dreta i viceversa.
  2. 2. ESCENA 2 posició càmera: Posició inicial frontal lateral amb altura de la càmera normal amb zoom cap a davant jugada: peó mata a peó explicació: peó groc mata a peó vermell i est cau en la superfície
  3. 3. ESCENA3 Posició càmera: Posició frontal lateral amb altura de la càmera normal jugada El cavall vermell mata al peó groc Explicació: L'objectiu del cavall vermell és menjar-se al peó groc realitza 2 salts i derroca a l'altra peça llançant-la contra la paret x
  4. 4. ESCENA4.1 posició càmera: Posició frontal lateral amb altura de la càmera normal jugada: El cavall vermell mata al cavall groc explicació: L'objectiu del cavall vermell és menjar-se al cavall groc realitza 2 salts i derroca a l'altra peça llançant-la contra la paret x
  5. 5. x ESCENA4.2 posició càmera: Posició frontal lateral amb altura de la càmera normal jugada: El cavall groc mata a l'alfil vermell explicació: L'objectiu del cavall groc és menjar-se a l'alfil vermell. El cavall groc es desplaça per la superfície del tauler i derroca a l'altra peça llançant-la contra la paret
  6. 6. ESCENA 5: posición camara: Tilt-up (pan. amunt) jugada: jaque mate (guanya la partida el jugador roig) explicació: el jugador vermell realitza escac i mat al jugador groc la peça vermella que és vencedora es fa gran i la groga es fa petita.

×